emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenilemesi Nasıl Yapılır?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenilemesi Nasıl Yapılır?
08.02.2022

Engelli sağlık kurulu raporu yenileme işlemi yapmak için İl Sağlık Müdürlüklerine ziyaret gerçekleştirilmeli ve engelli sağlık kurulu raporu yenileme talebini belirten dilekçe teslim edilmelidir. Bu kapsamda engelli vatandaşlar kendi ikamet illerinde yer alan Sağlık Müdürlüklerine giderek, temin ettikleri engelli sağlık kurulu rapor yenileme dilekçesini doldurmalı ve teslim etmelidirler.

Aynı anda, gerekli evrakların da teslimi yapılır. İşlem ardından müdürlükçe inceleme yapılarak, onay verilir. Bu kapsamda yönlendirme yapılan, tam donanımlı bir devlet hastanesinde yeniden muayene işlemleri gerçekleşir. Tüm tetkikler ardından güncel rapora sahip olunur.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Yenilenir?

Engelli sağlık kurul raporunun yenilenmesi sırasında var olan raporun kişilerin yanında bulunması gerekir. Engele konu olan durum değişebilecek düzeyde ise, raporların süreli olarak verilmesi sağlanmaktadır. Oranı değişebilecek otizm gibi durumlarda raporlar 2 ya da 5 yıllık sürelerle verilir. Ancak oranı doğuştan ya da kalıcı olarak sabitlenen durumlarda rapor süresiz verilir. Bu nedenle tekrar rapor başvurusunda bulunulması gerekmez.

Doğuştan gelen down sendromu gibi durumlarda rapor süresi belli değildir. Bu raporlar gerekli resmi adreslerde kullanılabilmesi için süresiz olarak verilir. Ancak raporun süreli olması durumunda rapor süresinin sonunda yenilenmesi gerekir. Aksi halde engelli birey, rapor ile kendisine verilen haklardan  yararlanamaz.

Malulen emeklilik durumunda da engel özelliklerine göre raporun yenilenmesi talep edilebilir. Aynı zamanda rapor üzerinde bulunan engel oranı ibaresinin değişmesini isteme taleplerinde raporun yenilenmesi gerekir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenilemek İçin Gerekli Evraklar?

engelli sağlık kurulu yenileme başvurusu için evraklar:

 • Raporun güncellemesini yapacak engelli vatandaşa ait T.C kimlik kartı,
 • Kişinin önceden almış olduğu engelli sağlık kurulu raporunun aslı,
 • Son 3 ay içinde çekilmiş olan vesikalık fotoğraf,

Bu belgeler İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru sırasında teslim edilmelidir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenileme Sebepleri Nelerdir?

Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nedenleri şu şekilde sıralanır:

 • 20/02/2019 tarihinde resmi gazetede yer alan yeni yürürlüğe göre eski engelli raporlarının yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir.
 • Bu tarih sonrası sahip olunan haklardan yararlanmaya devam etmek için raporlar yenilenir.
 • Engellilik durumunun ilerlemesine sebep olacak, ek sağlık problemlerinin gündeme gelmesi halinde rapor yenilenir.
 • Engellilik durumunun gerilemesine sebep olacak başarılı bir tedavinin geçilmesi halinde rapor yenilenir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporunu Yenilemek Neden Gerekli?

Engelli sağlık kurulu raporunu yenileme işlemi, yeni yürürlüğe giren yönetmeliklere uygun bir rapora sahip olabilmek için gereklidir. Yeni yürürlüğe giren yönetmelikler kapsamında, eğitim, sosyal destek ve istihdam alanlarında engellilerin ne gibi şartlardan yararlanacakları güncellenmiştir. Mevzuat yenilemesinden doğabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi için ise yeni mevzuata uygun olarak hazırlanan engelli sağlık kurulu raporlarının alınması gerekir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenileme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelli sağlık kurulu raporu alınabilmesi için engel oranının %40 üzerinde olması gerekmektedir. Eğer rapor yenileme işlemi sonucunda engel oranının düştüğüne karar verilirse, (otizmli bireyler için otizm oranının %40 altında kalması gibi) yeni rapor verilmez. Rapor verilmesi durumu ortadan kalkar.

Engelli sağlık kurulu raporunun yenilenmesi işlemleri, sadece sağlık kurulunun toplandığı günlerde yapılmaktadır. Kişi eski raporunu alırken olduğu gibi yine farklı branşlardan muayene edilecektir. Muayene sonucuna göre rapor oranı belirlenir.

Hangi hastanede, hangi günlerde sağlık kurulu raporu alınabileceği, hastanenin danışmanlık servisinden öğrenilebilir. Hastaneye, engelli sağlık kurulunun toplandığı gün gidilmesi gerekir. Danışma tarafından verilecek listede yer alan tüm branşlardan muayene edildikten sonra kurul kararı ile raporun verilmesi sağlanır.

İlk defa rapor alacaklarda işlemler 2- 3 iş günü sürebilir ve bir sonraki kurul toplantısına kalabilir. Ancak rapor yenileme işlemleri daha hızlı bir şekilde yapılır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenileyecek Kişi İçin Kaç Hekimin Muayenesi Gereklidir?

Engelli sağlık kurulu raporunu yenilemek ya da yeniden almak isteyen kişiler, 8 farklı branştan muayeneye tabi tutulur. Bu nedenle raporun alınacağı gün hastaneye erkenden gitmek gerekir. Eski raporunun var olması, kişiyi her branştan muayene olma zorunluluğundan kurtarmaz. Yeni raporda verilecek engel oranının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 8 farklı branşın muayenesi gerekmektedir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenileme İşlemi Ücretli Midir?

Engelli sağlık kurulu raporunu yenilemek için vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Daha önce raporu olan kişinin rapor süresinin sonunda alacağı yeni engelli sağlık kurulu raporu, bir zorunluluk olarak görülür.

Özellikle okul çağında olup kaynaştırma olarak okula giden ve aynı zamanda rehabilitasyon merkezine devam eden çocuklarda,  eğitim aldıkları kurum tarafından engelli sağlık kurulu raporunun tarihi randevu ile alınır ve bu çocukların eğitimlerinin aksamaması sağlanır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenileme Koşulları Nelerdir?

Engelli sağlık kurulu raporunun yenilenmesi için gerekli koşullar şu şekilde sıralanabilir:

 • Başvuru sırasında eski kurul raporunun kişilerin elinde olması ve hastane tarafından alınması gerekmektedir. Ancak bu şarttan, rehabilitasyon merkezinde eğitim alan çocuklar muaftır. Raporların tamamının rehabilitasyon merkezi kayıtları içinde durması gerekir.
 • Raporun yenilenmesi için %40 engel oranına sahip olunması gerekir. Önceki raporda %40-50 civarındaki engel oranının yenileme sürecinde %40 altına düşmesi durumunda yeni rapor verilmez.
 • Raporun yenilenmesi sırasında danışmadan alınacak tüm muayene birimlerine gidilmesi gerekmektedir. Eksik branş olması durumunda sağlık kurulu raporu yenilenemez.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenilenirken Nelere Dikkat Edilir?

Engelli sağlık kurulu raporunun yenilenmesi sırasında dikkat edilecek konular şu şekildedir:

 • Kurul raporu, hastaneden en az 2 nüsha şeklinde alınmalıdır. Kopyası ile alınması, eğitim alan çocukların rehabilitasyon merkezlerinin kayıtlarında sorun yaşamaması açısından önem taşımaktadır.
 • Hastaneden kopyalı olarak alınan raporlarda, her kopyada ‘ Aslı Gibidir’ ibaresi yer almalıdır. Aksi halde rapor, resmi olarak işleme tabi tutulamaz.
 • Hastaneden alınacak raporda Aslı Gibidir ibaresi yer almıyorsa, noter tarafından onaylanması zorunluluğu ortaya çıkar. Bu da vatandaşın para ödemesi anlamına gelecektir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Yararlar Sağlar?

Engelli sağlık kurulu raporunun engelli bireye sağlayacağı yararlar şu şekildedir:

 • Toplu taşımada şehir içinde ücretsiz, şehirlerarası seyahatte indirimli fiyatlardan yararlanma avantajı sunar.
 • Vergi indirimlerinden yararlanma imkanı verir.
 • Sınav ve okullarda öncelik sağlar.
 • Araç alımlarında ÖTV indirimi sağlar.
 • GSM operatörleri tarafından sağlanan kolaylıklardan yararlanma olanağı sunar.
 • Özel araç yerleştirme, özel park alanı ve ücretsiz otopark kullanımı olanağı sağlar.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Üzerinde Engel Oranı Bulunur Mu?

Engelli sağlık kurulu raporlarında engel oranı, raporun arkasında bulunan karekod bölümünde bulunmaktadır. Karekodun okutulmasından sonra engele ait tüm bilgilere ulaşılabilir. Ancak raporun ön yüzünde engel oranı yerine oranın denk geldiği engel derecesine yer verilmiştir. Engelli bireylerin hakları bu engel derecelerine göre belirlenmektedir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Sorgulama İşlemleri Nereden Yapılır?

E- devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-e-imzali-eriskinler-icin-engellilik-saglik-kurulu-raporlari-sorgulama adresinden rapor sorgulama işlemleri yapılabilmektedir. Raporun geçerlilik süresi ve rapor özelliklerinin tamamına buradan ulaşılabilir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E- devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile e-devlet sistemine giriş yapılmasının ardından alt kısımda hizmetler bölümüne gidilmelidir. Buradan sağlık  hizmetlerine, sonrasında sorgulama işlemlerine gidilmelidir. Sorgu seçenekleri arasında sağlık kurulu raporu bulunmaktadır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sağlık kurulu raporlarının geçerlilik süresi, raporun ve engelli bireyin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Engelli bireyin engel durumunda değişiklik olmayacağına kanaat getirilmesi durumunda sürekli rapor verilebilir. Ancak en düşük engelli sağlık kurulu raporu süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Hastaneden Nasıl Alınır?

Engelli sağlık kurulu raporunu hastaneden almak için izlenen adımlar şu şekilde sıralanır:

 • İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvurunun onaylanması ile kurum kişiyi bir devlet hastanesine yönlendirir.
 • Kişi, ilgili devlet hastanesine giderek, hasta kabul bölümüne yönlendirme belgesini ve TV kimlik kartını teslim eder.
 • Bu kapsamda engelli sağlık kurulu raporunu yenilemek istediğini aktarır.
 • İşlemler ardından aşamalı muayeneler ve tetkikler gerçekleştirilir.
 • Uzman doktorlardan oluşan kurul, tetkikler ardından gerekli puanlandırmaları yaparak, güncellenen engelli sağlık kurulu raporunu, engelli vatandaşa iletilirler.

Engelli Raporu Yenileme Randevusu Nasıl Alınır?

Engelli raporu yenileme randevusu almak için izlenen adımlar şu şekilde sıralanır:

 • Telefon ile ‘’ ALO 182’’ MHRS sistem numarası aranır.
 • Arama ardından sesli yanıt sistemine bağlantı sağlanır.
 • Bu sisteme, vatandaşlık temsilcisi ile görüşülmek istendiği sözlü olarak iletilir.
 • İşlem ardından temsilciye bağlantı sağlanır.
 • Temsilciye TC kimlik numarası hakkında bilgi sunulur.
 • Temsilci İL Sağlık Müdürlüğünce yönlendirme sağlanan hastanenin randevu sistemini görüntüler.
 • Bu kapsamda boş olan ve engelli vatandaşın müsait olduğu tarih ile uyuşan bir gün için randevuyu sisteme tanımlar.
 • İletilen tarihte engelli sağlık kurulu rapor alımına ilişkin muayeneye katılım sağlanır.

Engelli Raporu Veren Hastaneler Hangileri?

Engelli raporu veren hastaneler

 • Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma,
 • Haseki Eğitim Araştırma,
 • İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi,
 • Ankara Eğitim Araştırma ve Türkiye’nin diğer illerinde yer alan tam donanımlı devlet hastanelerinin tümü engelli sağlık kurulu raporu vermektedir.

Sürekli Engelli Raporu Yenilenir Mi?

Engelli sağlık kurulu raporu yenileme işlemi sürekli olarak yapılamaz. Rapor 2022 senesinde alınmış ise 2023 mevzuatına uygunluk sağlamak amacı ile 1 kere yenilenir. Bunun haricinde engellilik durumunun ilerlemesine neden olan bir kaza ardından veya gerilemesine neden olan başarılı bir operasyon ardından yenileme yapılır.

Engelli Sağlık Raporu Nasıl Hesaplanır, Nereden Alınır ?

Engelli Raporu ile Araba Nasıl Alınır ve Belgeler Nelerdir?

Malulen Emekli Aylığı (Maaşı) Ne Kadar, Kimler Alabilir?

Yorumlar

 1. venven dedi ki:

  Merhaba, Sol alt ekstremite kısalık zayıflık, duyu kaybı , tendon kısalığı ve düz tabanlık ile 2017 yılında %31 ile sadece otomatik vites araç kullanabilir ötv indiriminden faydalanabilir raporum var.Raporum düzelmeyecek bir rahatsızlık olduğu için süresiz olarak düzenlendi. raporun ıslak imzalı hali var elimde. araç almak için başvuru yapmak istersem. E imzalı barkod yeni rapor al diyebilirler mi? Bu elimdeki rapor geçerli midir?

 2. İLKAY dedi ki:

  merhaba annemin 25.12.2022 tarihli %76 engelli raporu var kendisi alzemır hastası ötv için müracaat etmiştik.fakat tam bağımlı olmasına ragmen geçerli puan alamadık raporumuzu süresiz verdiler tekrar aynı hastaneye başvuru yapıp en kısa ne kadar zamanda rapor yenileme yapabilrim?

 3. melahat dedi ki:

  % 63 engelli raporu aldım 06.01.2023 tarihinde ancak aleji astım hastalığına puan vermediler. pandemi döneminde rapor almadan tedavi görmüştüm. göğüs hastalıklarından aldığım rapor tarihi yeni olduğu belirtildi dr. tarafından ancak uzun yıllardır aleji astımla mücadele ediyorum. tekrar ne zaman aleji astım hastalığım için engelli raporuna başvurabilirim

 4. sev dedi ki:

  merhaba
  da
  kayın validem için engelli raporuı almak istedim bugun sonuç çıktı ve yuzde 87 vermişler.ürolojı sadece bobrekte taş a puan vermiş ve itiraz etmek istiyorum.kayınvalıdem altına kacırıyuor ve tuvaletını tutamıyor.nasıl bir sürec olur sizde 87 den 90 a çıkarmı
  acil cevap verebilirmiisniz”

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kayın validenizin bakıma muhtaç bir durumu var gibi gözüküyor. İtiraz edebilirsiniz, Farklı hastane de farklı bir oran çıkabiliyor. Tahmini bir şey söylemesi zor.

 5. Hikmet dedi ki:

  1 yaşında dovn sendromlu kızım var 2022 de 1 yıllık okgv rapor verdiler bitmek üzere yeniledigimizde daha uzun süreli veremezlermi bide oran düşermi acaba

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Oranın düşeceğini sanmıyorum. Down sendromu düzelecek bir hastalık değil. Süresiz verebilirler.

 6. Tuğçe Aydın dedi ki:

  Raporunuzun oranı değişecektir çünkü yönetmelik değişti ve bazı rahatsızlıkların oranlarıda değişti. Ayrıca 10 yıl zaman var arada. En son ÖTV indirimli araç için min %80 oran isteniyordu. %52 dahi alsanız işiniz görülmez. Ek rahatsızlıklarınız varsa tansiyon şeker yada başka rahatsızlıklar..vs onları ekletirseniz oranınız yükselebilir.

 7. Zafer salman dedi ki:

  18/06/2008de aldım özürlü sağlık kurulu raporu e devlete göremiyorum yüzde eli bir oranı raporum var raporum birde sürekli bunu e-devlet üzerinden nasıl görebilirim

  1. Tuğçe Aydın dedi ki:

   E devlette raporu görebilmeniz için e-imzalı ve karekodlu olması gerekiyor. 2019 yılında yönetmelik değişti ve e-imzalı raporlar bu yönetmelikten sonra uygulanmaya başladı. 2019dan önce aldığınız raporu sadece hastanenin arşivinden dilekçe ile talep edebilirsiniz.

 8. buse dedi ki:

  Merhaba, benim 2013 yılında %52 oranla aldığım ortopedik süresiz engelli raporum var. Daha önce ötv indirimli araç aldım ve sattım şimdi tekrar yenisini almak için başvurduğumda engelli raporunu yenilemelisiniz tekrar heyete girmelisiniz diyorlar süresiz raporda neden tekrar heyete girmem gerekiyor ve heyete girersem engel yüzdem %40 altına düşebilir mi engelli maaşım kesilir mi? cevaplarsanız çok sevinirim

  1. venven dedi ki:

   Merhaba ben de aynı durumdayım. Çözüm bulabildiniz mi acaba?

 9. Erol bulut dedi ki:

  2015 yılında diyaliz başladım yüzde doksan ömür boyu engelli raporu aldım 2022 mayıs ayında böbrek nakili oldum raporum iptal olurmu

  1. Tuğçe Aydın dedi ki:

   Yeni rapor için müracaat etmediğiniz sürece iptal olmaz, ancak tekrar rapor alırsanız oranınız değişebilir ve son aldığınız rapor geçerli olur.

 10. Metin dedi ki:

  Merhaba 3 ay sonra sürekli okgv engelli raporu olan kızım 18 yaşına girecek …18 yaşına girdikten sonra bu raporu yenilemem gerekirki yoksa raporl geçerliliği devam edermi (hastalığında değişiklik yok)

 11. Zafer dedi ki:

  10 Ocak 2019 da KBB ve FİZİK TEDAVİ den toplamda % 39 SÜREKLİ raporum var. CP (Serebral Palsi) liyim. Rapor tarihinde 17 yaşımda idim ve ebeveyn isteğiyle aldım. Ancak hastalıklarımda ilerleme olduğunu düşünüyorum psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum. İşe girmek istiyorum engellisin muamelesi görüyorum ancak raporuma göre KPSS engelli sınavına girebilmek için %40 olmalı diyor.
  Sonuç olarak raporumu yenilemem için ne yapmam gerekiyor. Nereye nasıl bir dilekçe vermeliyim.

 12. İlyas dedi ki:

  Kızımın iki yıl süreli raporu var tarihi biterse tekrardan heyet girmesi gerekiyormu

 13. Ömer dedi ki:

  İyı günler Raporumu yenilenmesi için direk heyet yani sağlık kurumuna mı gideceğim

 14. Burcın dedi ki:

  Meraba 18 yaş altı %100 qğır engelli oğlum var 2011 yılında raporunu aldım suresız raporu çözger raporu olarak Nası yapılabılır yada gerek duyuluyormu yardımcı olurmusnz?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Raporunuz süresiz olduğu için yenilemenize gerek yok. Kullanmaya devam edebilir.

 15. Metin dedi ki:

  Merhaba
  Ben ÖTV indirimi için baş vurdum ama hastane ötv+sosyal haklardan diye girmiş bana verilen 3 yıllık rapor%36 açıklamadada tertibatlı araç kullanabilir ibaresi yazıyordu
  Ben bu açıklamaya odaklanmıştımki
  1 buçuk yıl geçti aradan soruşturdum nasıl arsç alırım diye bırak araç almayı benim daha önceden 2001 yılında almış olduğum sürekli %40raporum var ve 7 yıldır engelden ve vergi indiriminden emekliyim. Şimdik uğraşıp duruyorum aynı hastaneye gittim yok şuraya yok buraya derken kimseden doğru bilgi alamıyorum.
  Öğrenmek istediğim budur benim ilk sürekli olan %40 raporum 2001 yılından var ve bütün vergi indirimlerinden yararlanıyorum emrkliyimde 7 yıldır. Şu an bana yanlışlıkla verdikleri %36 rapor o eski sürekli raporumu iptalmi etti?iptal ettiyse nasıl öğreneceğim?
  Yardımcı olursanız sevinirim lütfen doğru bilgiye çom ihtiyacım var ben ötv indirimi için baş vurdum onlar sosyalide katmış ve bu son rapor e devlette çıkıyor eski raporum gözükmüyordu eskidende zaten şimdide gözükmüyor
  İnşsllah eski raporum iptal olmaz…bilgilenmek istiyorum lütfen bilgi vermenizi rica ederim

 16. MUHİTTİN Ü dedi ki:

  Merhaba zihinsel engelli kardeşimin daha önceden var olan rapor derecesi 72lik olan sağlık kurulu raporunu ötv siz araç için nisan 2022 de tekrar yeniledim kurul 84 de çıkardı.Kardeşimde şizofren epilepsi zeka geriliği konuşamama ve işitme engeli var.44 yaşında kardeşim 30 yıldır bakmaktayım.Fakat kardeşime işitme testine cevap veremediği için puan vermiyor heyet.Bra testinide narkoz yan etki yapıyor diye test yapamadıklarını söylüyor doktorlar.Ben tekrar raporu yenileyip ötv siz araç almak istiyorum napmalıyım Téşekürler

 17. Serkan Cebeci dedi ki:

  2021 de %53 engelli raporu aldım ve engelli raporu ile emekli oldum, 1 yıl süreli imiş yenilemem için evrak geldi ve başvuru için heyete gittim uyku apnesi için tekrar yatış verdiler ama 2 ay sonrasına, ama raporun tarihi 01.10.2022 de bitiyor. Bu durumda emekliligimi etkilermi? Emeklilik iptal olabilir mi? Olur da emeklilik durumum iptal olursa ne olur?

 18. Hakan Aktaş dedi ki:

  Selamlar. 4C malulen emekli oldum.Bipolar bozukluk psikiyatrik rahatsızlığım var.2 yıl süreli rapor verdiler.Rapor sürenin bitmesine 10ay var daha.Kendim tam teşekküllü bir hastaneye başvurup raporumu yeniletsem rapor sürem uzar mı ? İşlemi kendi isteğimle yaptığım için malul aylığının başına bişey gelmesinden korkuyorum.

  1. Tuğçe Aydın dedi ki:

   Psikiyatrik rahatsızlıkların tedavi şartı gereken hastalıklarda rapor süreli çıkar. Yenilemek için tekrar gittiğinizde 2 yıl süreli verme ihtimalleri çok yüksek.

 19. Vedat Özden dedi ki:

  Merhaba 6,9,2022 tarihinde geçerli olmak üzere 2 yıl süreli vergi indirimden engelli raporum var böbrekte fibrozis bağ doku hastalığı tansiyon bu hastalıga kronik yazmakta raporda gözlerimde sarı nokta hastalığı var raporda özellikle belirtilmiş göz 2 yıl sonra kontrol toplamada %51 raporum var tekrar süresiz rapor alabilir miyim

 20. Abidin dedi ki:

  2005 yılında sürekli ibaresi ile aldığım raporu yenilenen gerekir mi, emeklilikte sorun çıkar mi

 21. Bülent dedi ki:

  Merhaba, %88 engelli raporu olan cam kemik hastalığından muzdarip ve hiç iyileşmeyecek olan kardeşime %90 raporu almak istiyoruz. şu halde ÖTV indiriminden yararlanamıyor kendisi. Mevcut raporla yararlanabilmesi için ehliyet alması ve aracın ona uymlu olacak şekilde revize edilmesi gerekir ki bedensel engeli ne ehliyet almaya ne de donanımlı bile olsa araç kullanmaya uygun değil. Kendisi tekerlekli sandalyeye mahkum ve bedeni hiç gelişmedi. Uzun yolculuklarda özellikle çok mağdur oluyoruz. nasıl bir yol izlememiz gerekir yardımcı olurmusunuz.

 22. Atila dedi ki:

  Merhaba..babama 2021 6. Ayda birtakım hastalıklardan yüzde 88 süresiz rapor aldık.bu yıl yeni rahatsizligindan iki bacağına yüzde 50 tıkanıklıktan anjiyo yapıldı.bu işlemler raporu yüzde 90 tamamlarımi rapora ek mi yapilr yoksa rapor bozulup bütün hastaliklardan tekrar sil baştan rapormu çıkarmak gerekir..sağlık kurulu memuru bölüm dr.nun eski raporun ciktisina teşhis yazıp imzalasin diyor Dr..buna gerek yok direk kurula başvur diyerek imza atmadı kurul yönetmelik gereği Dr..git diye geri çevirdi ne yapmamız gerekiyor şaşırdık kaldık yani vermemek için ne gerekiyorsa yapıyorlar yardımcı olursanız sevinirim..hast..karabuk eğitim araştırma hastanesi bölüm kalp damar cerrahisi

 23. Cihan dedi ki:

  Merhaba 2013 yılında Wolf Parkinson White sendromu tanısıyla ameliyat oldum ameliyat esnasında AV TAM BLOK gelişerek kalıcı kalp pili takıldı. Şuan 2014 yılında alınmış %50 engelli raporum var . %90 ve üzeri yaparak ötv muafiyetinden faydalanmak için müracaat edeceğim.
  Hastaneden aldığım Epikriz raporunda yapılan tedavi yöntemlerinde kateter ablasyon,kalıcı kalp pili,cerrahi müdahale,ilaç tedavisi gibi 4 metot uygulandı.
  Ve ben resmi gazetede yayınlanan ;

  KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ARİTMİLER

  Klas 1:

  1-Kişi günlük aktiviteleri esnasında asemptomatiktir, EKG veya Holter’de aritmisi gösterilmiştir 10 2-Kişiye aritmi nedeniyle ablasyon veya cerrahi işlem yapılmıştır ve günlük aktivite sırasında asemptomatiktir 10

  Klas 2:

  Kişi günlük aktiviteleri esnasında asemptomatiktir, EKG veya Holter’de aritmisi gösterilmiştir ve aşağıdakilerden birisi varsa (fonksiyonel kapasite 1 veya 2);

  a) ilaç tedavisi veya kalıcı kalp pili ile semptomları giderilmiştir 20
  b) aritmi devam etmektedir ve organik bir kalp hastalığı vardır 20
  c) aritmi nedeniyle İCD implante edilmiştir 30

  Klas 3:

  ilaç tedavisi veya kalıcı kalp piline rağmen semptomları sürmektedir ve EKG veya Holter’de aritmi gösterilmiştir (fonksiyonel kapasite 3) 40 aritmisini düzeltmek amacıyla ablasyon veya cerrahi işlem veya İCD implantasyonu uygulanmıştır, fakat semptomları devam etmektedir (fonksiyonel kapasite 3) 50

  Klas 4: aritmisini düzeltmek amacıyla aşağıdakilerden birisi uygulanmıştır fakat aritmiye bağlı semptomları devamlıdır ve hastanın günlük aktivitelerini engellemektedir (fonksiyonel kapasite 3 veya 4) 100

  a)İlaç tedavisi b) Cerrahi müdahale c) Kalıcı kalp pili d) İCD implantasyonu e) Kateter ile ablasyon

  Ben bu Klaslar dan hangisine girmekteyim. Bana uygulanan tedavi yöntemlerine bakacak olursak Klas 4 ün içinde bulunan maddeler var.
  Raporumu arttırmak istesem %90 ve üzerinde bir oran alabilme şansım ve rapor oran yükseltmek için izleyeceğim yol nedir.?

  Bu hususta yardımlarınızı rica ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Klas 4 te olabilmek için aritmiye bağlı semptomları devamlıdır olması gerekiyor yani hastalığın tam düzelmemiş olması gerekir. böyle ise % 90 alabilirsiniz

 24. Tulay dedi ki:

  Merhaba abimin bypass, kalp damar,ortopedi, böbrek yetmezliğinden %72 engelli raporu 3 yıllık süresi dolmak üzere. Bu arada 8 ay önce beyin kanaması geçirdi ve hafıza, konuşma, denge ve nörolojik hasar kaldı. Yenilenecek raporu daha yükselir ve emekli olabilir mi kendisi memur? Engelli raporunu yenilemede, yeni hastalığı için başvuru yine sağlık kuruluna mi girecek tek tek. Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim

 25. Sıdıka dedi ki:

  Merhaba babam 75 yaşında 2021 Ağustos ayında 1 sene süreli %93 engelli rapor aldık.sonrasında da ÖTV indirimli araç aldık ve engelli maaşı bağlandı.raporu yenilememe durumunda araçla ilgili sıkıntı olur mu?teşekkürlet

 26. Adım Ercan Demir dedi ki:

  Merhaba ben engelli biriyim %40 raporum var engelli arabası almak için hastaneye başvurdum sağlık raporu çıkarmak için çıkardım engelli ehliyet almak için sürücü kursuna gittim araba sürdüm sınava girdim kazandm kurula girdim doktor lar tamm ve baş hekim araba sürebilir diye raporuma EVET onaylanmış yazmışlar harç parasını yatırıp ehliyetimi alcam bu pandemi girdi işten çıkarıldım iş bulamadım birazda unuttum baya zaman geçti iş buldum harç parasını yatırdım devlet dairesine gittim evin adresini vermek için oradaki bayan baktı bu ehliyetin süresi bitmiş dedi her iki yılda yenilemem lazımmış ne yapmam lazım dedim bidaha kurula girmen lazım dedi bende tamam dedim bidaha kurula girdim bu sefer doktor ve baş hekim araba süremez diye raporuma yazmışlar ama 6 yada 7 ay oldu ne yapcam bilmiyorum.ben bu karara itiraz etmek hayalimi gerçekleştirmek istiyorum bana yardımcı olur musunuz hep birtane arabam olsun istemiştim.lutfen

 27. k. demir dedi ki:

  %14engel raporu 3 yil geçerli aldim tekrardan engelli raporu almak için illaki itiraz yolu ilemi muracat etmem gerekiyor yada belirli bir sureden sonra tekrar başvuru yapabilirmiyim yardimici olursaniz sevinirim teşekkürler..

 28. Ahmet dedi ki:

  1996 yılı uzman jandarma olarak göreve başladım 19 sene görev yaptım 18. Senemde yüzde 51 engelli sürekli rapor aldım silahlı kuvvetler beni emekli etmedi bende görevi buraktım kanun degişti 2022 de tekrardan emekli olmak için başvurdum benden raporumu yenilememi istediler yüzde 51 rapor yeniden aldım çilt hastalıgı oldugu için iki yıl süreli ye cevirdiler sgk kurumu prim dolu olmasına ramen yine emekli etmedi ne yapmam gerekli

 29. Güliz dedi ki:

  Merhaba ,sağ gözümde göz tembelliği, boynumda 2 adet fıtık ve boyun düzleşmesi,fibromiyaljim ve kulağımda işitme kaybı var (oranını bilmiyorum) rapor %40 çıkar mı ?Dönüş yaparsanız çok sevinirim.Tşkler.

 30. Adil Deneri dedi ki:

  Yüzde 46 rapor um var şeker hastayım 3ay rapor tarih bitiyor bide tiroid ameliyat oldum devamlı ilaç kullanmak zorunda yım raporu m oranım düşermi

 31. Ömet dedi ki:

  Slm. 2 yıllık süreli engelli raporuyla emekli oldum. Raporunun dolmasına daha 1 yıl var ama ben tekrar 2 yıl süreli engelli raporu aldım. Bu son aldıgım raporla emeklilik süremi 1 yıl uzatabilirmiyim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   evet uzatabilirsiniz.

 32. Zarina dedi ki:

  Merhaba,kızım raporu temuz aynda süresi bitecek ,ne zaman randevu almam lazım raporu yenileme için?

 33. Erdar dedi ki:

  Yeğenimde iki kol dirsek sonrası distal kısım yokluğu, ayak parmak fazlalığı var ayrıca hafif derece mental retarde tanısı konularak 2011 yılında rapor oluşturulmuş %93 engelli sürekli raporu var. Fakat yeğenim normal lisede okudu mental retarde tanısı konusunda raporu yeniletebilirmiyiz.

 34. Engin dedi ki:

  Merhaba 7 ay önce saglik kurulundan yüzde 28 engelli raporu aldım bu süreç de yeni bir hastalığım çıktı ve bu hastalığımdan dolayı eski rapor oranına eklenecek düzeyde bun için tekrar başvurumu yapmalıyım yoksa yeni hastalık oranını eski rapora ekleyebilirmiyim ne yapmalıyım bunun için bir kaç yorumunuzda bölüm doktorunuza başvurunu yazmışsınız yanı hastalığıma teşhis koyan doktoramı başvurmam gerekiyor nasıl bir yol izlemeliyim lütfen açıklayıcı şekilde yardımcı ölürseniz sevinirim çünkü kimseden sağlıklı bilgi almiuorum

 35. Önder koca dedi ki:

  Slm 2007 de kızıma ağır zihinsel engeli %90 süresiz rapor verildi. Ötv muhaviyettinden araç almak istedik ama bayi maliye bakanlığında sorgulama yaptıklarında roporun yenilenmesi gerektiğini söylediler.Yenilememiz gerekiyormu ve yenilersek rapor oranımız düşermi????

 36. Hasan dedi ki:

  Merhabalar
  Benim 2008 aldigim iki raporum var bunlardan birisi süreklik digeri ise 3 yıl geçerliydi . Merak ettiğim soru 2008 aldigim sürekli hala gecerli mi , cünkü ilk önce onu almıştır sonra 3 yıl gecerli olani almıştır , yeni rapor almam gerekiyor mu ? . Teşekkürler ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Her zaman son alınan rapor geçerlidir. :Bu nedenle süresiz olan değil 3 yıl olan geçerlidir.

 37. Cevdet dedi ki:

  Merhaba Babam 85 yaşında 2019 yılında devlet hastanesinden parkinson ve ortapedik hastalığından %50 engelli raporu verdiler. 2021 yılında süresi bitti. yenileme yapmak istiyoruz hangi yolu izlememiz gerekli.
  Ayrıca engellilik oranında daha yüksege çıkacağını sanıyorum çünkü her geçen gün hareket kabiliyeti düştü ve yürüyemez duruma geldi. ÖTV indirimden ve evde bakım ücreti almak için oran kaç olmalı ne yapmalıyız. teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İl veya ilçenizdeki sağlık müdürlüklerine başvurarak yenileme talebnde bulunabilirsiniz. Hastalığın ilerlemesine göre % 10ila 15 civarı oran yükeslebilir.

 38. Seda yüksel dedi ki:

  Merhaba babamin %90 görme engelinden dolayı 2017 yılında alınan sürekli ağır engelli raporu var ama aile sosyal bakanlığından sağlık raporu yenilenmesi gerektiğini söylemiş babam için de geçerli mi aceba geçerli ise neler yapmam gerekli

 39. Nail dedi ki:

  Çocuğumuz adına tip 1 diyabetten dolayı çözger raporu var.raporun gününe 5 ay var fakat çocuğum adina arac almak icin en az 6ay günü kalmasi gerekliymis.Raporun günü dolmadan yenileme yapilabilirmi.Teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet başvuru yapabilirsiniz. Raporun bitimini beklemenize gerek yok.

 40. selçuk dedi ki:

  selamlar
  2010 ( yaş 63 ) yılında ege üniversitesi tarafından babama, mitral kapağın %50 çalışması ve ritim bozukluğu nedeni ile süresiz %44 rapor verilmiştir.
  ancak son 3 yıl içerisinde farklı konular eklenmeye başladı;
  – Mitral kapak yetmezliği artış gösterdi ve kalp kapağı %30 seviyesinde çalışmakta
  – Kapak yetmezliğine bağlı olarak ortaya çıkan ve kronikleşen enfektif endokardit.
  – Kapak yetmezliğine bağlı olarak akciğerlere aşırı basınç uygulaması ve nefes darlığı
  – Uzuvlara ve iç organlara yeterli miktarda kan dolaşımının sağlanaması nedeni ile vücudun ödem toplaması ve 10-12 ay periyodlar ile hastane ortamında ödem tahliyesi
  – Yukarıdaki sebeplerden ötürü kendisi tek başına ayakta durmakta zorluk çekiyor ve yürüdüğünde nefes nefese kalmakta
  – Ayrıca gözün birinde retinada delik var, yaştan dolayı ameliyat edilemiyor
  Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda 2010 yılında bize verilen %44’lük rapor, yenilettiğimiz taktirde ne kadar yükselir.