ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2023 Zamlı Yaşlılık Maaşı Ne Kadar, Başvuru Şartları

2023 Zamlı Yaşlılık Maaşı Ne Kadar, Başvuru Şartları
SGK
03.01.2023

Yaşlılık maaşı alımı, müracaatları ve koşulları sosyal güvencesi olmayan ve yaşlılık maaşı isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlar için geçerlidir. Çalışma gücündeki kayıp ile birlikte gelir kaybı yaşayan kişilerin yaşamlarını idame etmeleri, geçimleri sağlamaları adına yaşlılık maaşı düzenlenmiştir. Yaşlılık aylığı olarak da bilinen bu maaş, yaşlılık sigortasından bağlanan bir aylık olarak ifade edilir

Yaşlılık Aylığı Şartları Nelerdir?

Yaş aylığının bağlanabilmesi için karşılanması gereken bir dizi şart bulunur. Bu şartların mevcudiyeti halinde yaşlılık ödeneği alınabilir. T.C. vatandaşlarına aylik kapsamında verilen ödenek, anlaşmalı hesaplara yatacak ve kişinin yaşı nedeni ile yaşadığı iş gücü kaybı bir bakıma tazmin edilerek kişinin muhtaçlık sınırından aşağı bir ekonomide olması engellenecektir.

Yaşlılık aylığı hususunda bilinmesi gereken bir diğer husus; hizmet akdi ile çalışan kişilere bağlanacak aylığın hangi kanun hükümlerine tabi olacağı hususudur. Buna göre kişinin ilk kez sigortalı olduğu tarihe göre belirlenecektir. Dolayısıyla yaşlılık aylığının bağlanması için yaş aylığına hak kazanmak adına aranan şartların karşılanması gerekir.

Kişi eğer 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı oldu ise bu durumda söz konusu kanundaki koşullar geçerlidir. Yani söz konusu kimselerin kazanılmış hakları korunmaktadır. Kişi eğer 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun yürürlüğü zamanında sigortalı oldu ise bu durumda söz konusu kanunun ifade ettiği şartlara tabi olacaktır.

Kişi eğer 8/9/1999 tarihinden daha önce sigortalı olarak ilk kez bir işe başlamış ise bu durumda yaşlılık aylığı alabilmesi için; sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı şartını tamamlamış olmalıdır. İfade edilen şartların her biri sağlanmış olmalıdır. Eğer bir tanesi dahi sağlanmadı ise bu durumda yaşlılık maaşı almak mümkün değildir.

Yaşlılık aylığına 8/9/1999 tarihi itibariyle hak kazananlar ile birlikte bu tarih itibariyle erkek sigortalılardan 23 senelik, kadın sigortalılardan ise 18 senelik sigortalılık sürelerini tamamlayanlardan:

 • Erkek ise 55 yaş, kadın ise 50 yaşını tamamlamış olması ve en az 5000 gün ya da,
 • Erkek ise 55 yaş, kadın ise 50 yaşını tamamlamış olması, 15 senedir sigortalı olması ve en az 3600 gün veya
 • Erkek ise 55 yaş, kadın ise 50 yaşını tamamlamış olması; erkek ise 25, kadın ise 20 senedir sigortalı olması ve en az 5000 gün,

Yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunma koşullarını tamamlayan kişiler yaşlılık maaşı alabilir.

İfade edilen şartları, 8/9/1999 tarihinde yerine getiremeyen sigortalı kişilerin 23/5/2002 tarihinde mevcut olan sigortalılık süresine göre, aşağıda yer alan tabloda ifade edilen en az sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş şartını tamamlamaları durumunda yaşlılık maaşına hak kazanacakları ifade edilmiştir.

4759 Sayılı Kanunda Yaşlılık Maaşı İçin İfade Edilen Kademeli Geçiş Süreci

23/5/2002 tarihindeki sigortalılık süresi/sigortalılık süresinin başlangıcıTahsis Talep Tarihindeki En Az
Sigortalılık süresiYaşıGün sayısı
KadınErkekKadınErkekKadınErkek
18 yıl–20 yıl 8 ay 15 gün 09/09/1981-23/05/198423 yıl–25 yıl 8 ay 15 gün 09/09/1976-23/05/1979202540445000
17 yıl – 18 yıl 24/05/1984-23/05/198521 yıl 6 ay-23 yıl 24/05/1979-23/11/1980202541455000
16 yıl – 17 yıl 24/05/1985-23/05/198620 yıl – 21 yıl 6 ay 24/11/1980-23/05/1982202542465075
15 yıl – 16 yıl 24/05/1986-23/05/198718 yıl 6 ay-20 yıl 24/05/1982-23/11/1983202543475150
14 yıl – 15 yıl 24/05/1987-23/05/198817 yıl-18 yıl 6 ay 24/11/1983-23/05/1985202544485225
13 yıl – 14 yıl 24/05/1988-23/05/198915 yıl 6 ay-17 yıl 24/05/1985-23/11/1986202545495300
12 yıl – 13 yıl 24/05/1989-23/05/199014 yıl-15 yıl 6 ay 24/11/1986-23/05/1988202546505375
11 yıl – 12 yıl 24/05/1990-23/05/199112 yıl 6 ay-14 yıl 24/05/1988-23/11/1989202547515450
10 yıl – 11 yıl 24/05/1991-23/05/199211 yıl-12 yıl 6 ay 24/11/1989-23/05/1991202548525525
9 yıl – 10 yıl 24/05/1992-23/05/19939 yıl 6 ay-11 yıl 24/05/1991-23/11/1992202549535600
8 yıl – 9 yıl 24/05/1993-23/05/19948 yıl-9 yıl 6 ay 24/11/1992-23/05/1994202550545675
7 yıl – 8 yıl 24/05/1994-23/05/19956 yıl 6 ay-8 yıl 24/05/1994-23/11/1995202551555750
6 yıl – 7 yıl 24/05/1995-23/05/19965 yıl-6 yıl 6 ay 24/11/1995-23/05/1997202552565825
5 yıl – 6 yıl 24/05/1996-23/05/19973 yıl 6 ay-5 yıl 24/05/1997-23/11/1998202553575900
4 yıl – 5 yıl 24/05/1997-23/05/19982 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 6 ay 24/11/1998-08/09/1999202554585975
3 yıl – 4 yıl 24/05/1998-23/05/1999 20 55 5975
2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 24/05/1999-08/09/1999 20 56 5975

23/5/2002 tarihi itibariyle 15 senelik sigortalı olma süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve erkeklerde 55, kadınlarda ise 50 yaş koşullarını tamamlayanlar emekli olma hakkına sahip olur. Söz konusu tarihte ifade edilen koşulları sağlayamayanlar içinse şartları sağlayacakları tarihe göre kademeli geçiş süreci düzenlenmiştir.

23/5/2002 tarihi itibariyle düzenlenen koşulları sağlayamayanlar, bu koşulları aşağıda ifade edilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında sağlıyorsa o yaşlarda yaşlılık aylığı almaya hak kazanır.

 • 24/5/2002 ila 23/5/2005 aralığında şartları sağlayanlar içinde kadınların 52, erkeklerinse 56 yaşını tamamlamış olmaları,
 • 24/5/2005 ila 23/5/2008 aralığında şartları sağlayanlar içinde kadınların 54, erkeklerinse 57 yaşını tamamlamış olmaları,
 • 24/5/2008 ila 23/5/2011 tarihleri aralığında yerine getirenler içinde kadınların 56 yaş, erkeklerinse 58 yaşını tamamlamış bulunmaları,
 • 24/5/2011’den sonra şartları tamamlayanlar içinse kadınların 58 yaş, 24/5/2011 ila 23/5/20014 aralığında şartları sağlayan erkeklerinse 59 yaşını tamamlamış bulunmaları,
 • 24/5/2014’den sonra şartları tamamlayan erkeklerin 60 yaşını tamamlamış bulunmaları,

Durumunda yaşlılık maaşı almaya hak kazanırlar.

8/9/1999-30/4/2008 aralığında ilk kez hizmet akdi ile çalışmaya başlamak suretiyle sigortalı olanlar;

 • Erkekler için 60, kadınlar içinse 58 yaşının tamamlanması ve 7000 gün yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları primlerinin ödenmiş olması,
 • Erkek için 60, kadın için 58 yaşının tamamlanması ve 25 senedir sigortalı olunması ve en az 4500 gün süre ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin ödenmiş olması,

Koşullarından herhangi birinin sağlanması şartı ile yaşlılık aylığından faydalanılabilir.

30/4/2008 tarihi sonrasında ilk kez hizmet sözleşmesi ile çalışmaya başlamak suretiyle sigortalı olanların yaşlılık maaşı alabilmeleri için gereken şartlar 5510 sayılı Kanunda ifade edilen şartlardır.

5510 Sayılı Kanun Gereği;

1/1/2036 tarihine kadar erkek için 60, kadın için 58 yaşını tamamlamak ve 7200 gün malullük, ölüm ve yaşlılık sigorta primlerini ödemek koşulu ile,

1/1/2036 tarihi sonrası için 7200 gün yaşlılık, ölüm ve malullük sigortaları primi ödeme gün sayısı şartının sağlanması durumunda ise gün şartının sağlandığı tarih aralığındaki yaş sınırları esas alınarak yaşlılık maaşı alınabilecektir. Gün şartının sağlandığı tarihe göre emeklilik yaşını ifade eden tablo ise şu şekildedir:

İlgili KanunHizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 7200 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu TarihTahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az
YaşPrim Ödeme Gün Sayısı
KadınErkek
551001.05.2008 – 31.12.203558607200
01.01.2036 – 31.12.203759617200
01.01.2038 – 31.12.203960627200
01.01.2040 – 31.12.204161637200
01.01.2042 – 31.12.204362647200
01.01.2044 – 31.12.204563657200
01.01.2046 – 31.12.204764657200
01.01.204865657200

Bir örnek ile daha net ifade etmek gerekirse: hizmet sözleşmesi ile çalışan kadın (4 – a sigortalısı) eğer 7200 günlük yaşlılık, malullük ve ölüm primi bildirilme şartını 10/10/2037’de yerine getirirse bu durumda 59 yaşında emekli olmaya hak kazanmaktadır.

Yürürlüğe konulan bu düzenleme sayesinde 2048 senesinden sonrası için yaşlılık maaş almaya hak kazanma yaşı denkleştirilerek erkek ve kadın için 65 yaş olmaktadır. Bununla birlikte yaşlılık maaşı veya emekli aylığı hususunda bir dizi istisna haller de getirilmiştir. İstisna durumlar şu şekilde ifade edilmektedir;

Erkek için 60, kadın için 58 yaş ile 2036 senesi sonrası için uygulanan kademeli yaş hadlerine 65 yaşını aşmamak kaydı ile 3 sene eklenmesi halinde; 5400 prim ödeme gün sayısı baz alınarak 5400 yaşlılık, ölüm ve malullük prim ödeme gün şartının tamamlandığı tarih referans alınarak tespit edilecek kademeli yaşta yaşlılık maaşı alınabilecektir. Gün şartının sağlandığı tarihe göre emeklilik yaşını ifade eden tablo şu şekildedir: 

İlgili KanunHizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 5400 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu TarihTahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az
YaşPrim Ödeme Gün Sayısı
KadınErkek
551001.05.2008 – 31.12.203561635400
01.01.2036 – 31.12.203762645400
01.01.2038 – 31.12.203963655400
01.01.2040 – 31.12.204164655400
01.01.2042 – 31.12.204365655400
01.01.2044 – 31.12.204565655400
01.01.2046 – 31.12.204765655400
01.01.204865655400

Fakat, ifade edilen durumda 5400 prim ödeme gün sayısının, 30/4/2008 tarihi ile 31/12/2008 tarihi aralığında ilk kez hizmet sözleşmesi ile çalışmaya başlamak suretiyle sigortalı olanlar için prim ödeme gün sayısı 4600 – 5400 gün aralığını aşmamak kaydı ile, daha sonraki senelerde ilk kez hizmet sözleşmesi ile çalışmaya başlamak suretiyle sigortalı bulunanlar için her sene 100 gün eklenmek kaydı ile kademeli şekilde uygulanması ifade edilmiştir.

İlgili Kanun  Sigortalılık Süresinin
 Başlangıcı
 
Tahsis Talep Tarihindeki
En Az
Yaş  Prim Ödeme Gün Sayısı
KadınErkek
5510  01.05.2008 – 31.12.200861634600
01.01.2009 – 31.12.200961634700
01.01.2010 – 31.12.201061634800
01.01.2011 – 31.12.201161634900
01.01.2012 – 31.12.201261635000
01.01.2013 – 31.12.201361635100
01.01.2014 – 31.12.201461635200
01.01.2015 – 31.12.201561635300
01.01.2016 –61635400

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

Hizmet akdi ile çalışan kişilerin sıkça merak ettiği emeklilik tarihi için aşağıda yer alan bağlantıya tıklamak yeterlidir. Linke tıklayarak gereken bilgiler ile birlikte ne zaman emekli olunacağı oldukça pratik biçimde öğrenilebilir.

Yaşlılık Maaşı Alabilmek İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Yaşlılık maaşı almak isteyen sigortalıların çalıştığı işinden ayrılması gerekir ve aynı zamanda yazılı talepte bulunması zaruridir. Hizmet sözleşmesi ile çalışmaya başlamak suretiyle sigortalı olan kimselerin, bağlı oldukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir. Bağlı olunan sosyal güvenlik merkezi ise, hizmet sözleşmesi tabi olarak çalışılan en son ki işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik müdürlüğüdür.

İfade edilen yaşlılık maaşı başvuru prosedürünün yanı sıra e-devlet üzerinden de başvuru yapılabilir. Bunun için aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Yaşlılık Maaşına Kimler Başvurabilir?

Yaşlılık aylığı, uygulamada kullanılan ismi ile yaşlılık maaşı alabilmek için ilgili yasalardaki şartların sağlanması gerekir. Kanunlarda ifade edilen koşulları sağlayan sigortalı kişiler başvuru yapabilir.

Yaşlılık Aylığı Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Yaşlılık aylığı almak isteyen kişilerin başvuru sürecinde hazırlaması gereken belge ve evraklar;

 • Gelir – Aylık – Ödenek Talep Belgesi,
 • Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi,

Gereklidir. Sigortalı işten ayrılış belgesi yalnızca işten ayrıldıktan sonraki 10 gün içinde talepte bulunan kişiler için geçerlidir.

Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?

Uygulamada evde bakım maaşı olarak da bilinen yaşlılık aylığının miktarı zaman zanamn zamlanarak güncellenmektedir. Bu hususta da bilgi edinme adına sık sık sosyal güvenlik kurumu resmi web adresini takip edilmelidir.

Yaşlılık aylığı bağlandığında, aylığı alan kişiye bir bilgi yazısı ve SMS iletilir. Kişi bu sayede haberdar olabilir. Ancak SMS bilgilendirmesinden istifade edebilmek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklamak gerekir.

Yaşlılık maaşı bağlamaya dair süreç, e-devlet üzerinden kolaylıkla takip edilebilir.

İlk Yaşlılık Aylığı Hangi Bankadan Alınır?

Yaşlılık aylığı almaya hak kazanan kişilerce merak edilen hususlardan birisi de alınacak ilk aylığın hangi bankadan alınacağı hususudur. Bu noktada bankalar ve PTT arasında imzalanan protokollere bakılır. Protokoller uyarınca 5510 sayılı yasa ve harici yasalar kapsamında Kurumdan alınacak ilk aylık 01/08/2017 tarihinden itibaren aylık alacak kişilerin talepleri üzerine belirttiği banklar ile birlikte PTT’den alınacaktır.

Gelir – Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?

Gelir – aylık ödemeleri için kural gereği Banka ve PTT Genel Müdürlükleri ile Kurum arasında mutabık kalınan ve imzalanan protokollere bağlı kalınarak gerçekleştirilir. Bu kapsamda ödeme günü olarak; ödeme günü cumartesiye denk gelen gruba ait ödeme Cuma günü yapılır ve Pazar gününe denk denk düşen ödemeler ise pazartesi günü ödeme alacak grup ile birleştirilmek suretiyle beraber ödenir.

Hizmet sözleşmesi kapsamında emekli ve hak sahibi olan kişilerin gelir – aylıkları tahsis numaralarının son rakamları baz alınarak ödenir. Bu doğrultuda son rakamına göre ayın 17’si ile 26’sı arasında 10 günlük periyotta ödemeler gerçekleşir.

Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi

İlk kez 2011 senesinde başlatılan bir uygulama ile emekli ve hak sahiplerine ait gelir ve aylık ödemeleri konutlarda yapılabilmektedir. Konutta yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar, “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” üzere düzenlenmiştir. Söz konusu protokol ise PTT Genel Müdürlüğü ile Kurum arasında 5/1/2010 tarihinde imzalanmıştır.

İmzalanan protokole göre gelir ve aylıklarının konutta ödenmesi talebinde bulunan hak sahipleri ve sigortalılara herhangi bir koşul öne sürülmeksizin hizmet akdiyle çalışan sigortalıları için konutlarında ödeme imkanı bulunur. Konutta ödeme uygulaması kapsamında ilk gelir – aylıklar da dahildir. Yapılacak konut ödeme uygulaması, PTT iş yerleri aracılığı ile gerçekleştirilir.

Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?

Yaş aylığı alınan bankanın değiştirilmesi içinde il müdürlüklerine bir dilekçe verilmesi gerekir. Bu kapsamda; emekli, yetim ve dullar tarafından banka değişikliği talebi içeren dilekçe ile anlaşmalı bankalardan birisi için değişiklik isteminde bulunulabilir. Bununla birlikte banka veya şube değişikliği talebi için www.turkiye.gov.tr adresine erişim sağlanarak T.C kimlik numarası ile de gerçekleştirilebilir.

Aylık Alınabilen Bankalar Hangileridir?

 • Akbank
 • Albaraka Türk Katılım Bankası
 • Alternatifbank
 • Anadolubank
 • Burgan Bank
 • Denizbank
 • Fibabanka
 • QNB Finansbank
 • HSBC Bank
 • ICBC Turkey Bank
 • ING Bank
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası
 • Odea Bank
 • Şekerbank
 • T.C. Ziraat Bankası
 • Turkish Bank
 • Türk Ekonomi Bankası
 • Türkiye Finans Katılım Bankası
 • Türkiye Garanti Bankası
 • Türkiye Halk Bankası
 • Türkiye İş Bankası
 • Türkiye Vakıflar Bankası
 • Vakıf Katılım Bankası
 • Yapı ve Kredi Bankası
 • Ziraat Katılım Bankası
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı – PTT

Yaşlılık Maaşı Başvuru Şartları

Yaşlanma ile birlikte meydana gelen iş gücü kaybını telafi etmek amacıyla verilen yaşlılık maaşı için hizmet akdi ile çalışan olmak gerekir. Yaşlılık maaşı başvuru şartları hususunda, hangi kanun hükümlerinin uygulanacağı, yani hangi şartlara tabi olunacağı, ilk kez sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

Yaşlılık aylığının bağlanması ile birlikte sosyal yardımlaşma ve dayanışma hususunda önemli bir adım atılmış olur ve alınan yaşlı aylığı ile söz konusu kişilerin sosyal yaşam içerisinde daha rahat bir hayat sürmesi hedef alınır.

Şartları karşılayan kişilere ödenen aylık ve aylığın miktarı makale içinde ifade edilmiş olup şartları nedir başlığı ile de koşullardan bahsedilmiştir. Buna göre aylık başvurusu için gerekli evraklar ile yapılacak başvurular geçerli olacak ve yaşlılık aylığına hak kazanan kişilerin muhtaçlık sınırından kurtarılması hedef alınır.

Kimler Yaşlılık Maaşı Başvurusu Yapabilir?

Hizmet akdi ile çalışan ve ilk kez sigortalı olduğu tarihte geçerli olan kanun hükümlerine göre yaşlılık aylığı almaya hak kazanan herkes, usulüne uygun belgeleri ibraz ederek yani kayıt dışı bilgi ve belgeler değil, resmi evraklar ile yaşlılık maaşı başvurusunda bulunabilir.

Yaşlılık Maaşı İçin Gerekli Evraklar

Yaşlılık aylığı için ibraz edilmesi gereken evraklar şu şekilde ifade edilebilir:

 • Gelir – Aylık – Ödenek Talep Belgesi,
 • Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi,

Bunların haricinde, yaşlılık maaşı alabilmek için yetkili mercilere ibraz edilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmaz. Zira yapılan başvurusu sonucu alınacak değerlendirmede, sistem üzerinden kontrol sağlanarak kişinin yaşlılık maaşı ödeneğine hak kazanıp kazanmadığı belirlenir.

Yaşlılık aylığı nasıl alınır şeklinde süreci merak edenler ifade edilen iki belgeye sahip olmalıdır. Gereken belge ve evraklar ile yapılan başvurular geçerli olacaktır. Türkiye vatandaşlarına aylık biçiminde ödenen yaşlılık ödeneği, kişilere her ayın belirli günlerinde ödenir.

Yaşlılık Maaşı Başvurusu Nereye Yapılır?

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kapsamında ele alınan yaşlılık maaşı için mahalli idareler değil Kurum’a başvuru yapılmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak başvuru ile yaşlılık maaşı başvuru işlemleri tamamlanır. Başvuru süreci e-devlet üzerinden takip edilir.

Sürecin olumlu sonuçlanması ile birlikte aylığın hesaba yatması ile birlikte yaşlılık aylığı bağlama süreci tamamlanmış olur. Fakat sosyal güvenlik kurumu başvurusunun kayıt dışı belgeler ile yapılmaması, kişiye ait doğru belge ve bilgiler ile gerçekleştirilmesi son derece önemlidir.

Yaşlılık Maaşı Başvurusu Kaç Günde Sonuçlanır?

Belirli yaş üstü kişilere verilen yaşlılık aylığı, ptt şubeleri ya da anlaşmalı banka hesaplarına yatacak bir ödenek olup ödenek tutarının belirlenmesinde aylık gelirin etkisi bulunmamaktadır.

Usulüne uygun başvuru ile birlikte genellikle 2 hafta içinde sonuçlanan yaşlılık maaşı başvurusu olumlu olduğu takdirde gelir aylıkları tahsis numarasının son hanesinde yazar rakama göre ayın belirlenen günlerinde ödenir. Aylık gelirin bir bakıma artmasını sağlayacak olan yaşlılık aylığı, kişilere her ayın aynı gününde ödenir.

2023 Yılı Yaşlılık Maaşı Ne Kadar Oldu?

2023 Ocak ayında %30 oranında artan sosyal yardım zamlarından sonra yaşlılık maaşında da ciddi oranda artış olmuştur.

2023 Ocak zamlı yaşlılık maaşı;

YılMaaş
2023 – İlk 6 Ay1.921,25 TL
2022 1.539,00 TL

olarak maaşlar güncellenmiştir.

Yaşlılık Maaşı Ne Zaman Yatar?

Prosedür gereği banka ve PTT genel müdürlükleri ile Kurum arasında anlaşılan protokoller üzere; ödeme günü olarak cumartesiye denk düşenlerin ödemesi Cuma günü, Pazar gününe denk düşenlerin ödemeleri ise pazartesi günü yatar.

Hizmet sözleşmesi ile emekli ve hak sahibi olanların aylık tahsis numaralarının son rakamları ile ödeme günü belirlenir. Ödemeler, her ayın 17’si ile 26’sı arasındaki 10 günlük süre zarfında gerçekleştirilir. Yaşlı aylığı tarihi, doğum tarihinin son rakamı baz alınarak değil, aylık tahsis numarasının son rakamı dikkate alınarak belirlenir.

Yaşlılık Maaşı Nereye Yatırılır?

Belirli yaşini doldurmuş kişilere ödenen aylık olan yaşlılık maaşı “Aylık Alınabilen Bankalar” başlığında ifade edilen bankalara veya ptt şubelerine yatırılır.

Yaşlılık Maaşı Hangi Şartlarda Kesilir?

Yaşlılık maaşı; gelirin yanlış beyan edilmesi, belgelerde usulsüzlük yapılması veya sahte belge ibraz edilmesi gibi hallerin varlığı ve tespit edilmesi ile kesilir. Bir başka ifade ile maaş başvurusu için gerekli evraklar muntazam biçimde ibraz edilmelidir.

Yaşlılık Maaşının Bağlandığını Nasıl Öğrenebilirim?

Yaşlılık aylığı bağlandığında aylığı alan kişiye bir bilgi metni ile beraber kısa mesaj iletilir. İletilen kısa mesaj ile haberdar olan kişinin SMS bilgilendirmesi alabilmesi için aşağıda yer alan bağlantıya tıklaması gereklidir.

İlk Yaşlılık Maaşı Hangi Bankadan Alınır?

Yaşlılık aylığı almaya hak kazanan kişinin ilk aylığını nereden alacağı hususu merak edilir. İlk aylık, 5510 sayılı kanun ve ilgili yasalar gereği 1/8/2017 tarihi itibariyle PTT veya kişilerin ifade ettiği bankalardan alınabilmektedir.

PTT’den Yaşlılık Maaşı Nasıl Alınır?

5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile kişiler 1/8/2017 tarihinden sonra ister anlaşmalı bankalardan ister PTT’den yaşlılık maaşını alabilir.

Kadınlar Kaç Yaşında Yaşlılık Maaşı Alabilir?

Kadınların hizmet akdi ile ilk kez sigortalı oldukları tarih ve söz konusu tarih için geçerli olan aylık alma yaşı, yukarıda yer alan tabloda ifade edilmiş olup kişi kendi bilgilerini tablo üzerinden izleyerek kaç yaşında yaşlılık aylığı alabileceğini kolaylıkla görebilir.

Yaşlılık Maaşı Başvuru Form Örneği

Yaşlılık maaşı alabilmek için gerekli şartların karşılanması ve başvuru sırasında aşağıda yer alan belgelerin yetkili mercie ibraz edilmesi gerekir. Bu belgeler:

 • Gelir – Aylık – Ödenek Talep Belgesi,
 • Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi,

E-Devlet Üzerinden Yaşlılık Maaşı Başvurusu

Doğum borçlanması ya da ölüm aylığı ödeneklerinden farklı bir prosedüre sahip olan ve belirli yaş üstü kişilerin alabilceği aylık olan yaş ayliği, resmi prosedüre uygun biçimde gerçekleştirilen yaşlılık maaşı başvurusu süreci aşağıda yer alan e devlet bağlantısı üzerinden takip edilebilmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.