emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Malulen Emeklilik Şartları ve Tablosu 2023

Malulen Emeklilik Şartları ve Tablosu 2023
29.05.2023

2023 Malulen emeklilik şartları görülen eksiklikler sebebiyle yeni yasada revize edilmiştir. Malulen emeklilik için çalışanın; en az 10 yıllık sigortalı ve bu süre içinde toplamda 1800 gün prim ödemiş olması istenir.

Birinin sürekli olarak bakımına muhtaç olan sigortalılarda ise yıl şartı aranmazken 1800 günlük malullük, yaşlılık veya ölüm sigortaları için prim bildirmiş olması şartı aranır. Adayla başvurularını bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl veya Merkez müdürlüklerinin ilgili servislerine yapabilirler.

Malulen Emekli Nasıl Olunur?

Malulen emekli olmak için 10 yıl sigorta zorunluluğu bulunmaktadır. Prim gün sayısı toplamda 1800 gün olmalıdır. Bu şartları taşıyanlar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler. Başvuruda sizden istenen evrakların eksiksiz olması gereklidir.

Malulen emeklilik başvuru aşamaları şöyledir:

 1. SGK İl Müdürlüğüne matbu dilekçe ile başvuruda bulunmalısınız.
 2. SGK tarafından maluliyet tespiti için belirlenen sağlık kuruluşundan tam teşekküllü kurul tarafından verilen sağlık raporunu almalısınız.
 3. Verilen sağlık kurulu raporunu SGK İl Müdürlüğüne ibraz ederek işlemleri başlatabilirsiniz.

UYARI: Sizin hastalığınızla alakalı bir sağlık kurulu raporunuz olsa dahi SGK tarafından kabul edilmez. Başvurunuz sonrasında SGK’nın yönlendirdiği tam teşekküllü sağlık kuruluşundan rapor almanız gerekir. Konu hakkında bilgi almak için tam teşekküllü sağlık raporu konumuzu inceleyebilirsiniz.

%40 Malulen Emeklilik Şartı

Engelli bireylerin engellilik oranlarının doğru tespiti, emeklilik koşullarını değiştirir. Engelli bireyler diğer sigortalı çalışanlardan farklı olarak yaş şartına takılmadan emekli olabilirler.

Sağlık kurulu raporuna göre %40 ve %49 çalışma gücü kaybı olanlar için %40 malulen emeklilik şartı geçerlidir. Bu şarta göre;

 • 18 yıllık sigorta süresi ve
 • En az 4.100 gün şartı yerine getirilmelidir.

Yeni yasaya göre 1 Ekim 2008 ve 1 Ocak 2015 yılları arasında ilk kez sigortalı olanlar kademeli geçişle belirlenen şartlarda emekli olabilirler.

Yeni Yasaya Göre Malulen Emeklilik Şartları

Malulen emeklilik, yeni yasaya göre değişiklik göstermiştir. Yeni yasaya göre malulen emekli olmak isteyen vatadaşlardan istenen şartlar şöyle;

 • 10 yıl sigortalılık süresi,
 • 1800 SGK prim günü,
 • %60 çalışma gücü kaybı

Bu şartlar doğrultusunda eğer kişi sürekli olarak bakıma muhtaçlık durumu içerisinde ise 10 şartı aranmıyor ve prim ödemesi dolduğunda malulen emekli olabiliyorlar.

Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri

Malulen emeklilik aylığı bağlanmasını gerektirecek hastalıklar arasında;

 • Çeşitli kanser türleri
 • Epilepsi
 • Beyin tümörleri
 • Serebral palsi
 • Zekâ gerilikleri (IQ 50 ve altı)
 • Görme azlığı
 • İşitme kaybı
 • Denge bozuklukları
 • Organ kayıpları
 • Karaciğer sirozu veya nakli
 • Kalp kapak hastalıklarına bağlı yetmezlik
 • AIDS
 • Solunum sistemi hastalıkları
 • Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları sayılabilir.

Başkasının sürekli bakımına muhtaç olma kriterleri ise;

 • Her iki kol veya bacakta felç
 • Ruh sağlığı kliniğinde yatmayı gerektirecek psikotik hastalıklar
 • Her iki gözde %100 görme kaybı
 • Ağır beslenme bozuklukları
 • Solunum cihazına sürekli bağımlılık
 • Günlük yaşam aktivitelerinin sağlanamaması
 • Kol veya bacak kayıpları şeklinde düzenlenmiştir.

3600 Günden Malulen Emeklilik

1 Ekim 2008’den önce işe başlayarak sigortalı olan ve maluliyet oranı sağlık kurulu raporuna göre %80 ve üzerinde olanlar SGK’ya tabi olmak kaydıyla 15 yıl ve 3600 günden malulen emeklilik şartlarını yerine getirmiş sayılırlar.

Malulen emeklilik maaş tablosu : https://www.ssk.biz.tr/malulen-emekli-ayligi-maasi-ne-kadar-kimler-alabilir/

Malulen Emeklilik Rapor Oranları

Malulen emekli olmak için rapor oranları 5510 sayılı kanunun 28.maddesinin 5.fıkrası gereği kurallara bağlanmıştır. Buna göre çalışma kaybı %60’ın altında ve %40’ın üzerinde olanlar;

 1. %50-59 arasında özür oranına sahipse en az 16 yıl sigortalı olmalı ve 4.320 gün prim ödemeli
 2. %40-49 arasında özür oranına sahipse en az 18 yıl sigortalı olmalı ve 4.680 gün prim ödemelidir.

Bu kişiler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası bildirmeleri halinde yaş sınırı aranmaksızın yaşlılık aylığı almaya hak kazanırlar.

Malulen Emeklilik Tablosu

Malulen emeklilik tablosu prim gün ve sigortalılık süresi şartlarına açıklık getirir. İşe başladığı tarihten itibaren 10 yıl geçen ve bu süre zarfında 1800 gün prim ödemesi şartına ek olarak;

 • İş gücü kaybının en az %60 ve üzerinde olduğu sağlık kurulu raporuyla onaylanmalıdır.
 • Başvuruda bulunan kişinin başkasının bakımına muhtaç olması halinde bu şart aranmaz.

BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olanların engelli emeklilik başvurusu yapabilmesi için ödeme vadesi geçmiş prim borcu bulunmamalıdır.

2023 Malulen Emeklilik Şartları

2023 Malulen emeklilik şartları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında düzenlenir. Aynı kanunun 25.maddesi gereği sigortalı çalışanın veya iş yerinin talebi üzerine sağlık raporu alınarak işlemler başlatılabilir.

Bu yasaya göre;

 • 4A ve 4B kapsamındaki sigortalıların iş kazası ya da mesleğe bağlı olarak gelişen hastalıklarında iş gücü kaybının en az %60 olması gerekir.
 • Kamu çalışanları ise gerekli görülmesi halinde %60 güç kaybının altında da malulen emekliliğe hak kazanabilirler.

Engelli emeklilik hakkı, iş kazalarının yanı sıra toplumda sık görülen hastalıklar sebebiyle de doğabilir.

1800 günle malulen emeklilik konumuzu inceleyebilirsiniz.

BAĞ-KUR Malulen Emeklilik Şartları

BAĞ-KUR’lular malulen emekli olabilmek için gerekli olan sağlık raporunu kendileri yaptırmakla yükümlüdür. İlk olarak il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvuru yapılmalıdır. Yetkili hastaneler yapılan sevkin ardından rapor süreci başlar.

BAĞ-KUR’lulardan malulen emekli olabilmek için yaş şartı aranmaz.

Buna rağmen;

 • 10 yıllık sigortalılık süresi ve
 • 1800 gün malullük sigorta primi ödenmiş olmalıdır.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olanlar için sigortalılık süresi aranmaz ancak sigorta prim ödemesi tamamlanmış olmalıdır. Genel Sağlık Sigortası dâhil prim borcu olanlar engelli emeklilik şartlarını taşısa dahi emekliliğe hak kazanamazlar.

Kadınlarda Malulen Emeklilik Şartı

Kadınlarda malulen emeklilik için sigorta giriş tarihi ve sigortalı olunan yaş hayati öneme sahiptir. Çalışmaya başladığı halde sigorta girişi yapılmamış kadınlar herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaştıkları zaman sigortalılık süreleri dolmadığı için malulen emekli olamayabilirler.

Kadın sigortalılarda “başka birinin bakımına muhtaç ağır engelli çocuğu” bulunanların prim ödeme gün sayısının ¼’ü kadarı toplam prime eklenir. Yine bu süre emeklilik yaş haddinden indirilir.

Erkeklerde Malulen Emeklilik Şartı

Sosyal mevzuata göre çalışma gücünde en az %60 kayıp yaşayanlar malulen emekli olabilirler.

 • Sağlık kurulu raporu olan
 • Prim ödeme gün sayısını dolduran ve
 • 10 yıllık sigortalı olan kişiler, iş gücü kaybını işe giriş tarihinden sonra yaşadıkları durumda erkeklerde malulen emeklilik şartına haiz olmuş sayılırlar.

Sigortalı çalışmanın hayati öneme sahip olduğu asla gözden kaçırılmamalıdır.

Malulen Emeklilik Yaşı

5510 sayılı kanunun 28.maddesinin 5.fıkrası gereği;

 • İş gücü kaybı sağlık kurulu raporuyla ispatlanmış olan sigortalı çalışanlar malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için prim süresini doldurmuş olma halinde “yaş şartı” aranmaksızın emekliliğe hak kazanabilirler.

Başka bir şekilde açıklamak gerekirse; engelli emekliliğinde yaş şartı aranmaz.

Malulen Emeklilik Avantajları

İşe başladığı ve sigortalı olduğu tarihten sonra iş kazası veya farklı bir nedenle iş gücü kaybı yaşayanlar malulen emekli edilirler. Bu kişiler yaşadıkları hak kayıplarını uygun görülen miktarda çalışmaya mecbur kalmadan gidermek için emekli aylığı alırlar.

Malulen Emeklilik Sorgulama

Malulen emeklilik sorgulama işlemini e-devlet sistemi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra “DYS Evrak Takibi” sayfasına giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Malulen Emeklilik Hangi Hastalıkları Kapsıyor?

 1. Görme azlığı
 2. Retina kanamaları
 3. İşitme kaybı
 4. Anemi
 5. Behçet hastalığı
 6. Gastrointestinal kanamalar
 7. Karaciğer sirozu
 8. Karaciğer nakli
 9. Epilepsi
 10. Demans
 11. Beyin tümörleri
 12. Bipolar bozukluk
 13. Kol, bacak gibi organ kaybı
 14. Kalp yetmezliği
 15. Parkinson sendromu
 16. Serebral palsi
 17. Multiple Skleroz (MS)
 18. Zekâ gerilikleri (IQ 50 ve altı)
 19. Şizofreni
 20. Kalp kapak hastalıkları
 21. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
 22. Solunum sistemi hastalıkları
 23. Kalp nakli
 24. Böbrek nakli
 25. Akciğer nakli
 26. Tüberküloz
 27. AIDS

Hangi Psikiyatrik Hastalıklar Malulen Emekli Olabilir?

 1. Şizofreni
 2. Bipolar bozukluk
 3. Alzheimer
 4. Demans

TIP 2 Diyabet Malulen Emeklilik

Şeker ve TIP2 Diyabet sorunu yaşayan sigortalının malulen emekliliğe hak kazanması için bu hastalığa bağlı olarak en az 3 organının bozulması şartı aranır.

Malulen Emeklilik Ne Zaman Sonuçlanır?

Malulen emeklilik genellikle 1, 1-5 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Testler, tedaviler, incelemeler bu sürecin uzamasına neden olabilir.

Anksiyete Bozukluğu Malulen Emeklilik

Sağlık kurulu raporunda çalışma güç kaybı en az %60 olanlar, psikolojik veya psikiyatrik hastalığın tedaviye rağmen çalışmaya imkân tanımadığı ve işlevselliğin düzelmediği hallerde anksiyete bozukluğu malulen emeklilik hakkı doğurur.

Boyun Fıtığı Malulen Emeklilik

Çok ağır ve farklı sağlık sorunlarına neden olmadıkça boyun fıtığı malulen emeklilik hakkı doğurmaz.

Şeker Hastalığı Malulen Emeklilik

Şeker hastalığının en az 3 organı bozması halinde sigortalının engelli emeklilik hakkı oluşur. Sigortalı hastaların durumu SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’nde detaylı olarak sınırlandırılmıştır.

Uyku Apnesi Malulen Emeklilik

Uykuda solunum bozukluklarına bağlı olarak PAP tedavisi alan ve sürece yeterli uyum sağlayamayan çalışanlar %35’e kadar iş göremezlik raporu alabilirler. Emeklilik için aranan şart en az %60’tır.

AORT Yetmezliği Malulen Emeklilik

Kalp hastalıkları malulen emeklilik kapsamındadır. Ancak başvuru sahibinin iş gücü kaybının en az %60 olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şartı aranır.

Hepatit B Emeklilik

Hepatit B hastalığında sigortalının siroz olması halinde iş gücü kaybı yaşadığı kabul edilir. Hepatit B taşıyıcıları askerden muaf olabilir ve engelli raporu alabilirler.

Kalp Hastası İçin Emeklilik

Kalp hastalarının malulen emekli olabilmek için iş gücü kayıplarını sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri istenir.

Aids İçin Emeklilik

AIDS malullük için geçerli hastalıklar listesinde yer alır.

Organ Nakli Emeklilik

Organ nakil durumu, engelli emeklilik için yeterlidir. Ancak hastaların iş gücü kayıplarını mutlaka alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri istenir. Yapılan son revize sonucunda böbrek nakli yaşayan hastaların iş gücü kaybı %40’tan %70’e çıkarılmış ve bu hastaların malulen emekli olabilmesinin önü açılmıştır.

İşitme Kaybı İçin Emeklilik

Malulen emeklilik hakkı için en belirleyici faktör, çalışma gücünün iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda en az %60 oranında kaybettirmesidir. İşitme kaybına bağlı sağlık sorunu sebebiyle emeklilik için başvuru yapılabilir.

Yorumlar

 1. Birol dedi ki:

  Bagkurluyum 18 yıl 5600 günüm var uyku apnesi teşhisi kondu ağır osas dendi ve ayriyeten akciğerlerde amfizem çıktı doktor bunatahmini 20 anneye 35 dedi emekli olabilirmiyom bagkurluyu.

 2. Kadir doğan dedi ki:

  4900 gün sigorta günüm var kanser hastalığından dolayı %40 raporluyim malulen emekli olmak istiyorum maaşım ne kadar olur teşekkürler

 3. Gül Alduman dedi ki:

  Merhabalar,Ben 2007 yılında sağ bacağından kalça protezi oldum,erken emeklilik olabilir mi,rapor ne oranda verilir?bilgi verebilir misiniz teşekkürler

 4. Zuhal dedi ki:

  iyi günler.1978 doğumluyum.13.10.2000 tarihinde meb de öğretmen olarak göreve başladım.22 yıl ( 8010 gün işgünüm) çalışmışlığım var.14.9.2022 tarihinde kronik rahatsızlıklarım sebebiyle üniversite hastanesinden %70 lik engellilik oranım var.engellilik indiriminden de faydalanıyorum.Benim sorum 15 ocak tarihinde emeklilik dilekçesi vermek istiyorum.erken emeklilik mi vermeliyim yoksa malüllük için emeklilik mi?hangisi daha iyi olur?ayrıca dilekçe verildikten sonra ne kadar zamanda cevap gelir?teşekkür ederim.

 5. Hüseyin Kalkanli dedi ki:

  , Selamlar . 4 Aralık 2021 de açık kalp ameliyatı oldum. 3 ana damar değişti. Kol ve ayaktan damar alındı. Daha öncede safra ameliyatı ile safra kesem alındı. Mevcut rahatsızlıklarım ve sürekli kullandığım ilaçlara nazaran şu ifade ve tanılar yazar. Tanı SAF HİPERGLİSERİDEMİ ESANSİYEL (PRİMER) HİPERTANSİYON KRONİK İSKEMİK KALP HASTALIĞI MİDE ÜLSERİ Bu rahatsızlıklarına yüzde kaç sağlık raporu alirimm 22 yıllık devlet memuruyum emekli olabilir miyim? Teşekkürler

 6. Alpaslan zengin dedi ki:

  Geçen yıl maulen emekli olmaya çalıştım ama red cevap geldi tekrar deneme hakkı varmı

 7. Zeli dedi ki:

  İyi günler, ölen babadan dul kızına maaş bağlanma ve sorgulama konusuna bazı sorular yazmıştım ama 1 aydır cevap gelmedi.
  O konuya cevap verir misiniz lütfen.

 8. Süheyla Top dedi ki:

  Benim Sizden Ricam Kızım Gülsevin Memiş Zihinsel Engelli %70 oranındadır. Doğum Tarihi
  27.03.1995′ dir. 27 Yaşında.Malulen Emekli
  Olabilirmi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   En az 1800 günü varsa iş gücü kaybı da değerlendirilerek malulen emekli olabilir.

 9. Ömer varol dedi ki:

  Merhaba ben 13 barda cpap cihazı kullanıyorum mitral kalp kapağında da sarkma var 22 yıldır sigortalı çalışıyorum yaşım 41 emekli olabilirmiyim

 10. yusuf yıldırım dedi ki:

  Merhaba SGK başlangıç01/01/1994 prim gün 8800…2012de ağır bir kalp krizi geçirdim 2022 ağustosta pıhtı attı beynime çok şükür hasarsız atlattım.Malulen emeklililk için başvurmayı düşünüyorum Kuvvetle muhtemel yıl sonunda yadayeni yılda eyt çıkaca.malulen emeklilik yerine eyt ile normal emeklilik dahadoğru olmaz mı?

 11. Cengiz dedi ki:

  İyi günler bende boyun fıtıgı bel fıtıgı orta derece uyku apnesı astım bronşit raporlu ilac kullanıyorum hiper tansiyon var raporlu ilac kullanıyorum 32 yıldır tek böbreliyim 4 yasında alındı sigorta baslangıcım 08.10.2003 yılında acaba oran kac olabilir dogum tarihim 1986

  1. Emine dedi ki:

   Sol gözümden 3kez ameliyat oldum retina yırtıldı lens takıldı sağ göz tansiyon var ameliyat oldum lens takıldı astım var guatir ameliyat oldum safram alındı 1998 giriş sigorta 1800gun var malulen emekli olabilir miyim

 12. Sevcan karataş dedi ki:

  Merhaba ben tiroid papiller kanseri amaliyatı oldum ayrıca tip 2 diyabet sol kulak da ani işitme kaybı omurgam da 5 platin 14 yıldırda ansiyete ve depresyon tedavisi görüyorum bursa SGK ya malulen emeklililk için başvurdum ancak tamamen yatalak yada birinin bakımına muhtaç olmanız gerekiyor denildi ve hastaneye sevk verilmedi ben bu konu hakkında bilgi almak istiyorum

 13. Kader inan dedi ki:

  Merhaba infektifen endokartit profilaksi var kalp yetmezliği ve kalp kapaklarım delik ayrıca jra var kalp romatizması sağ kolum bilekten koptu amaliyatli geri dikildi sol serçe parmagimda çalıştığım yerde makinaya kaptırdım ama şikayetci olmadım üstünden 4 sene geçti şuan calismiyorum malullük alabilir miyim

 14. muteber KAYA dedi ki:

  merhaba 1975 doğumlu 1998 sigorta ilk girişi ve toplamda 5900 iş günüm var.sağ kulakta %87 iştem kaybım var.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   % 25 civarı oran çıkabilir.

 15. Canan dedi ki:

  Merhaba 23.06.2006 sigorta girişim , 1103 gün sigorta primim var. %46 süresiz engelli raporum var.malulen ne zaman emekli olabilirim.cevap verirseniz çok sevinirim.iyi günler…

 16. Abdurahman ÇOPUR dedi ki:

  hocam..
  ben Abdurahman ç 10 senedir diyabet hastasıyım. aşagıda yazan kodları ve ismi yazan hastalıklarla mücadele ediyorum.
  04.05 -Arteriyel Hiper tansiyon(110-113) (115)
  07.02.1 -Diabetus Melitus (E10-E14)
  05.02- KOAH (j 43-j44)
  04.02- kroner arter hast. (120)(121)(125) (Z95.1)(Z95.5-Z95.9)
  04.08 hiperkolestrole mi (E78)

  ve sag kulak duyu kaybı mevcut. Bu bilğilere göre % kac rapor alabilirim. ayrıca kolumda kaza sonucu 4 cm kadar kısalık ve işlev kaybı var. Bu bilğiler ışıgında bir degerlendirmeniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda balşarılar dilerim

 17. Gülnaz dedi ki:

  Mrb eşim 45 gün oldu karacıger naklı olalı bugun yuzde 70 rapor verdıler maluşen emeklı olabılırmı

 18. Bülent Arı dedi ki:

  Merhaba;
  04,04,1973 doğumlu ve 01,04,1991 tarihinden beri sigortalıyım. (4A) sigorta prim gün sayım 8817 gün. 10 yılı aşkın süredir uyku apnesi teşhisiyle Cpap solunum cihazı kullanmaktayım ve ömür boyu kullanmam gerekiyor. beraberinde hiper tansiyon hastası olarak ilaç tedavim devam etmekte.
  normal şartlarda emeklilik prim günüm dolmuş durumda ,emeklilik için 52 yaşı doldurmayı beklemekteyim ve 3 yıl civarında bir zaman var.
  Bu şartlar altında erken emeklilik koşullarını taşıyor muyum ?
  Erken emekli olmam yada normal emekli olmam arasında ne kadarlık bir maaş kaybı yada avantajım olabilir ?
  bu konuda yardımınızı rica eder, iyi çalışmalar dilerim.

 19. Gülden dedi ki:

  Merhaba yüzde 60 iş göremezlik raporu ile bugün heyet onayını aldım SGK ya gönderilecek rapor 3600 pirim günüm var sizce malul emekli olabilirmiyim teşekkür ederim cevaplarsanız sevinirim