emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Yeni Yasaya Göre Malulen Emeklilik Şartı

Yeni Yasaya Göre Malulen Emeklilik Şartı

Malulen emeklilik şartları görülen eksiklikler sebebiyle yeni yasada revize edilmiştir. Malulen emeklilik için çalışanın; en az 10 yıllık sigortalı ve bu süre içinde toplamda 1.800 gün prim ödemiş olması istenir.

Birinin sürekli olarak bakımına muhtaç olan sigortalılarda ise yıl şartı aranmazken 1.800 günlük malullük, yaşlılık veya ölüm sigortaları için prim bildirmiş olması şartı aranır. Adayla başvurularını bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl veya Merkez müdürlüklerinin ilgili servislerine yapabilirler.

%40 Malulen Emeklilik Şartı

Engelli bireylerin engellilik oranlarının doğru tespiti, emeklilik koşullarını değiştirir. Engelli bireyler diğer sigortalı çalışanlardan farklı olarak yaş şartına takılmadan emekli olabilirler.

Sağlık kurulu raporuna göre %40 ve %49 çalışma gücü kaybı olanlar için %40 malulen emeklilik şartı geçerlidir. Bu şarta göre;

 • 18 yıllık sigorta süresi ve
 • En az 4.100 gün şartı yerine getirilmelidir.

Yeni yasaya göre 1 Ekim 2008 ve 1 Ocak 2015 yılları arasında ilk kez sigortalı olanlar kademeli geçişle belirlenen şartlarda emekli olabilirler.

Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri

Malulen emeklilik aylığı bağlanmasını gerektirecek hastalıklar arasında;

 • Çeşitli kanser türleri
 • Epilepsi
 • Beyin tümörleri
 • Serebral palsi
 • Zekâ gerilikleri (IQ 50 ve altı)
 • Görme azlığı
 • İşitme kaybı
 • Denge bozuklukları
 • Organ kayıpları
 • Karaciğer sirozu veya nakli
 • Kalp kapak hastalıklarına bağlı yetmezlik
 • AIDS
 • Solunum sistemi hastalıkları
 • Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları sayılabilir.

Başkasının sürekli bakımına muhtaç olma kriterleri ise;

 • Her iki kol veya bacakta felç
 • Ruh sağlığı kliniğinde yatmayı gerektirecek psikotik hastalıklar
 • Her iki gözde %100 görme kaybı
 • Ağır beslenme bozuklukları
 • Solunum cihazına sürekli bağımlılık
 • Günlük yaşam aktivitelerinin sağlanamaması
 • Kol veya bacak kayıpları şeklinde düzenlenmiştir.

3600 Günden Malulen Emeklilik

1 Ekim 2008’den önce işe başlayarak sigortalı olan ve maluliyet oranı sağlık kurulu raporuna göre %80 ve üzerinde olanlar SGK’ya tabi olmak kaydıyla 15 yıl ve 3600 günden malulen emeklilik şartlarını yerine getirmiş sayılırlar.

Malulen Emeklilik Rapor Oranları

Malulen emeklilik rapor oranları 5510 sayılı kanunun 28.maddesinin 5.fıkrası gereği kurallara bağlanmıştır. Buna göre çalışma kaybı %60’ın altında ve %40’ın üzerinde olanlar;

 1. %50-59 arasında özür oranına sahipse en az 16 yıl sigortalı olmalı ve 4.320 gün prim ödemeli
 2. %40-49 arasında özür oranına sahipse en az 18 yıl sigortalı olmalı ve 4.680 gün prim ödemelidir.

Bu kişiler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası bildirmeleri halinde yaş sınırı aranmaksızın yaşlılık aylığı almaya hak kazanırlar.

Malulen Emeklilik Tablosu

Malulen emeklilik tablosu prim gün ve sigortalılık süresi şartlarına açıklık getirir. İşe başladığı tarihten itibaren 10 yıl geçen ve bu süre zarfında 1.800 gün prim ödemesi şartına ek olarak;

 • İş gücü kaybının en az %60 ve üzerinde olduğu sağlık kurulu raporuyla onaylanmalıdır.
 • Başvuruda bulunan kişinin başkasının bakımına muhtaç olması halinde bu şart aranmaz.

BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olanların engelli emeklilik başvurusu yapabilmesi için ödeme vadesi geçmiş prim borcu bulunmamalıdır.

Malulen Emeklilik Koşulları

Malulen emeklilik koşulları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında düzenlenir. Aynı kanunun 25.maddesi gereği sigortalı çalışanın veya iş yerinin talebi üzerine sağlık raporu alınarak işlemler başlatılabilir.

Bu yasaya göre;

 • 4A ve 4B kapsamındaki sigortalıların iş kazası ya da mesleğe bağlı olarak gelişen hastalıklarında iş gücü kaybının en az %60 olması gerekir.
 • Kamu çalışanları ise gerekli görülmesi halinde %60 güç kaybının altında da malulen emekliliğe hak kazanabilirler.

Engelli emeklilik hakkı, iş kazalarının yanı sıra toplumda sık görülen hastalıklar sebebiyle de doğabilir.

BAĞ-KUR Malulen Emeklilik Şartları

BAĞ-KUR’lular malulen emeklilik için gerekli olan sağlık raporunu kendileri yaptırmakla yükümlüdür. İlk olarak il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvuru yapılmalıdır. Yetkili hastaneler yapılan sevkin ardından rapor süreci başlar.

BAĞ-KUR’lulardan malulen emeklilik için yaş şartı aranmaz. Buna rağmen;

 • 10 yıllık sigortalılık süresi ve
 • 1800 gün malullük sigorta primi ödenmiş olmalıdır.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olanlar için sigortalılık süresi aranmaz ancak sigorta prim ödemesi tamamlanmış olmalıdır. Genel Sağlık Sigortası dâhil prim borcu olanlar engelli emeklilik şartlarını taşısa dahi emekliliğe hak kazanamazlar.

Kadınlarda Malulen Emeklilik Şartı

Kadınlarda malulen emeklilik için sigorta giriş tarihi ve sigortalı olunan yaş hayati öneme sahiptir. Çalışmaya başladığı halde sigorta girişi yapılmamış kadınlar herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaştıkları zaman sigortalılık süreleri dolmadığı için malulen emekli olamayabilirler.

Kadın sigortalılarda “başka birinin bakımına muhtaç ağır engelli çocuğu” bulunanların prim ödeme gün sayısının ¼’ü kadarı toplam prime eklenir. Yine bu süre emeklilik yaş haddinden indirilir.

Erkeklerde Malulen Emeklilik Şartı

Sosyal mevzuata göre çalışma gücünde en az %60 kayıp yaşayanlar malulen emekli olabilirler.

 • Sağlık kurulu raporu olan
 • Prim ödeme gün sayısını dolduran ve
 • 10 yıllık sigortalı olan kişiler, iş gücü kaybını işe giriş tarihinden sonra yaşadıkları durumda erkeklerde malulen emeklilik şartına haiz olmuş sayılırlar.

Sigortalı çalışmanın hayati öneme sahip olduğu asla gözden kaçırılmamalıdır.

Malulen Emeklilik Yaşı

5510 sayılı kanunun 28.maddesinin 5.fıkrası gereği;

 • İş gücü kaybı sağlık kurulu raporuyla ispatlanmış olan sigortalı çalışanlar malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için prim süresini doldurmuş olma halinde “yaş şartı” aranmaksızın emekliliğe hak kazanabilirler.

Başka bir şekilde açıklamak gerekirse; engelli emekliliğinde yaş şartı aranmaz.

Malulen Emeklilik Avantajları

İşe başladığı ve sigortalı olduğu tarihten sonra iş kazası veya farklı bir nedenle iş gücü kaybı yaşayanlar malulen emekli edilirler. Bu kişiler yaşadıkları hak kayıplarını uygun görülen miktarda çalışmaya mecbur kalmadan gidermek için emekli aylığı alırlar.

 1. TIP 2 Diyabet Malulen Emeklilik

  Şeker ve TIP2 Diyabet sorunu yaşayan sigortalının malulen emekliliğe hak kazanması için bu hastalığa bağlı olarak en az 3 organının bozulması şartı aranır.

 2. Anksiyete Bozukluğu Malulen Emeklilik

  Sağlık kurulu raporunda çalışma güç kaybı en az %60 olanlar, psikolojik veya psikiyatrik hastalığın tedaviye rağmen çalışmaya imkân tanımadığı ve işlevselliğin düzelmediği hallerde anksiyete bozukluğu malulen emeklilik hakkı doğurur.

 3. Boyun Fıtığı Malulen Emeklilik

  Çok ağır ve farklı sağlık sorunlarına neden olmadıkça boyun fıtığı malulen emeklilik hakkı doğurmaz.

 4. Şeker Hastalığı Malulen Emeklilik

  Şeker hastalığının en az 3 organı bozması halinde sigortalının engelli emeklilik hakkı oluşur. Sigortalı hastaların durumu SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’nde detaylı olarak sınırlandırılmıştır.

 5. Uyku Apnesi Malulen Emeklilik

  Uykuda solunum bozukluklarına bağlı olarak PAP tedavisi alan ve sürece yeterli uyum sağlayamayan çalışanlar %35’e kadar iş göremezlik raporu alabilirler. Malulen emeklilik için aranan şart en az %60’tır.

 6. AORT Yetmezliği Malulen Emeklilik

  Kalp hastalıkları malulen emeklilik kapsamındadır. Ancak başvuru sahibinin iş gücü kaybının en az %60 olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şartı aranır.

 7. Hepatit B Malulen Emeklilik

  Hepatit B hastalığında sigortalının siroz olması halinde iş gücü kaybı yaşadığı kabul edilir. Hepatit B taşıyıcıları askerden muaf olabilir ve engelli raporu alabilirler.

 8. Kalp Hastası İçin Malulen Emeklilik

  Kalp hastalarının malulen emekli olabilmek için iş gücü kayıplarını sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri istenir.

 9. Aids İçin Malulen Emeklilik

  AIDS malullük için geçerli hastalıklar listesinde yer alır.

 10. Organ Nakli Malulen Emeklilik

  Organ nakil durumu, engelli emeklilik için yeterlidir. Ancak hastaların iş gücü kayıplarını mutlaka alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri istenir. Yapılan son revize sonucunda böbrek nakli yaşayan hastaların iş gücü kaybı %40’tan %70’e çıkarılmış ve bu hastaların malulen emekli olabilmesinin önü açılmıştır.

 11. İşitme Kaybı İçin Malulen Emeklilik

  Malulen emeklilik hakkı için en belirleyici faktör, çalışma gücünün iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda en az %60 oranında kaybettirmesidir. İşitme kaybına bağlı sağlık sorunu sebebiyle malulen emeklilik için başvuru yapılabilir.

Yorumlar

 1. muteber KAYA dedi ki:

  merhaba 1975 doğumlu 1998 sigorta ilk girişi ve toplamda 5900 iş günüm var.sağ kulakta %87 iştem kaybım var.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   % 25 civarı oran çıkabilir.

 2. Özgür dedi ki:

  Merhaba. 19.08.1979 doğumluyum. 01.06.1999 sigorta tarihim (4a). 5778 prim günüm var. 3 yıl önce Behçet teşhisi kondu. Sol bacağımda ciddi varis var buna bağlı olarak ara ara açık yara oluşmakta ve ayakta durmamı zorlaştırmakta. Ayrıca karaciğerimde portal ven trombozu denilen pıhtı tıkanıklığı var. Malulen emekli olabilir miyim? Eğer olabilirsem tahmini maaş ne kadar olur acaba. Teşekkürler. İyi çalışmalar.

 3. faruk dedi ki:

  merhabalar, troid bezim nodül nedeniyle alındı, total troid ameliyatlısı olduğumdan sürekli ilaç kullanıyorum. Ayrıca nodüller tekrar büyüdüğünden yine ameliyat olmam gerekecek, bu hastalık nedeniyle endokrinolojik kalıcı bir bozukluk olduğundan malülen emeklilik hakkım var mı?

 4. Mustafa dedi ki:

  Merhaba uyku apnesi icin maluliyet raporu almak istiyorum ahı değeri 70 7 mbarda cihaz kullanım raporum var sorum şu ben cihazi 2. Elden aldim heyete girdiğimde ssk onaylı almadığım için veya kayıtlarında olmadığı için bir sıkıntı cikarmi yoksa önemli olan rapormu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Cihaz kullanım raporunuz var ise nereden aldığınıza bakılmaz. % 40 ı geçen bir rapor çıkabileceği kanısındayım.

 5. Uğur Ülker dedi ki:

  Merhaba benim %74 puanım var 3992 günüm var malulen emekli olabilir miyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Malulen emeklilik için iş gücü kaybı oranının tespitini de talep etmelisiniz.

 6. Sinan palaz dedi ki:

  07.07.98 tarihli girisliyim 7011 prim sayım var %80 engelli raporum var nrkadar malulen emekli maaşı alurim

 7. Mustafa dedi ki:

  % 40 engelliyim KML hastasıyım
  5916 primim var malulen olabilir miyim maaş ne olur teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   sigorta başlangıc tarihiniz nedir ?

 8. Umuda Dair dedi ki:

  Merhaba,Sigorta giriş tarihim:27/03/2001 olup,
  2011 yılında Meme Kanseri tanısı almış olup,
  2022 yılında 2.kez meme kanserine yakalanmış bulunmaktayım.
  İkinci kanser vakasında her iki göğüs için mastektomi ameliyatı yapılacak olup,aynı zamanda yumurtalıkta alınacak.
  Ayrıca 2014 yılında belfıtığı ameliyatımda bulunmaktadır.
  Prim gün sayım:5506 gün olup,sizce yüzde kaç engelli raporu alabilirim ve maaş ne kadar olur acaba?
  Teşekkürler.

 9. Hülya Ferihan dedi ki:

  Merhaba ülseratif kolit hastasıyım atak dönemdeyim 3600 prim günüm var. 26.09.2005 sigorta girişim var…10.05.1985 doğumluyum malulen emekli olabilir miyim ???

 10. Ozan dedi ki:

  Yüzde 66 engelli raporum var ve 3800 gün prim günüm var. Malülen emeklilik için başvuru yaptım ve 202235500295 sayılı karar ile Red edildi bu karar nedir

 11. Şükrü Köksal dedi ki:

  Şeker hastasıyım kalp damarında 3 ADET stent var yüksek tansiyon var malülen emekli olunurmu?

 12. Haydar çetinkaya dedi ki:

  Ben çifçiyim 2 sene özeleştiginden dolayı seker fabrikasına pancar yatırdım SSK ya sayılır mı birde pısıyatrıden yüde 70 raparum var nasıl hesablanır

 13. Rıza dedi ki:

  1992 sigorta girişim var 47 yaşındayım %60 rapor raporum var.5000 gün ssk pirimim var askeri nekadar maaş bağlanır

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   anlık maaş durumunuzu https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ linkinden bilgileriniz girerek öğrenebilirsiniz.

 14. mehmet başaran dedi ki:

  mrb eşimin 14 kasım 2014 yılından bu yana bagkurlu 2018 yılında böbrek nakli oldu toplam 1880 günü var bize söylenen 1800 günün yeterli oldugu yalnız en az 10 yıl sigortaılık sartı arandıgı buna göre eşim 14 kasım 2024 de bu sureyi dolduruyor o tarihte emekli olabilirmi?

 15. BÜLENT dedi ki:

  MERHABA. 01,01,1969 DOĞUMLUYUM. 01,09,1987 DE SSK 4/A GİRİŞİM VAR SSK DA 1925 GÜN. 2015-2018 ARASI 4/B BAĞ.KURUM VAR 1145 GÜN ŞU AN 4/A SSK ÇALIŞANIM. ŞEKER HASATIĞINDAN DOLAYI AYAK PARMAĞIM KESİLDİ TEDAVİM DEVAM EDİYOR.BELKİ SOL BACAĞIM DİZ ALTINDAN KESİLEBİLİR. NE ZAMAN EMEKLİ OLRUM MALÜLEN EMEKLİLİK OLURMU TEŞEKKÜRLER.

 16. MEHMET GÜÇLÜ dedi ki:

  şekerden dolayı askerden muaf tutuldum

 17. MEHMET GÜÇLÜ dedi ki:

  iyi günler
  girişim 12/03/2007 toplam gün sayım 4675
  şeker / tansiyon / kolesterol / romatizma / bel fıtığı / uyku apnesi /ülser/akcigerde yara / kalp ritim bozukuluğu / astım

  bunlar komple raporlu ve ilaçlı rahatsızlıklar ama fiziki olarak bir sorunum yok emekli olabilirmiyim

 18. Ibrahim dedi ki:

  MERHABA

  2012 yılında mallen emekli oldum ve 2014 yılın dahil maaşımı aldım .
  2015 yılı dahil yur dışına yaşıyorum buradaki hayata adapte olmak için hep koşuşturdum o yüzden Türkiyedeki maasşımı ve değişen yasaları taktpinnen edemedim.
  Yani 2015 yılın dahil bu güne kadar maaşımı banka yada åostahaneden alamadım(maaşımı p.t.t den üç ayda bir 800 tl alıyordum.

  Şimdi maaşımı alabilirmiyim alırsam ne kadar alacağım alamaz isem neden nedir?
  Lütfen tarafıma bildirirsenin sevinirim
  Saygılarımla ibrahim.

 19. Tamer Ergen dedi ki:

  Merhabalar işe başlama tarihim 18.11.2003
  5877 prim gün sayım. 2 yıldır şeker hastasıyım. Uyku apnesiyim. Sağ kulağımda yüzde 40 işitme kaybım var. Numaraları ufak olsada gözlük kullanıyorum. Bunlar emekli olmam için yeterli mi?

 20. Yusuf GÜLSOY dedi ki:

  İyi günler ben hepatit b li biriyim
  2002 7. Ayında sigorta girişim var toplam da 6400 prim var
  2006 da asker den hepatit b den askerlige muaf belgem var malulen emekli olabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hepatit B taşıyıcı ve hastalarına rapor çıkmamaktadır.

 21. Necip KÖKSAL dedi ki:

  mrb. Ben 29.04.2008 4a girişli 16.02.2010 4b ye geçişli 13 yıl 8 ay 10 gün 4394 prim ödeme gün sayım var.bende ağır uyku apnesi,sol ayakta asansöre sıkışması sonucu doku kaybı ve paş parmak dahil 3 parmak kesik,opbezite sorunum var heyet 51 rapor veriyor yalnız ssk bu hastalıklara göre beni erken emekli yaparmı tşkler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşgücü kaybı için heyet raporu isteyin Eğer bu oran % 10 dan yüksek ise malulen emekli olma hakkınız var. ancak tahminim engelli emekli olabilirsiniz. 29/04/2008 sigorta başlangıcına göre 4240 gün prim ve 20 yıl hizmet. 6 sene daha süreyi beklemeniz gerekebilir.

 22. Necip KÖKSAL dedi ki:

  Mrb ben 29.04.2008 ssk girişliğim BAĞ-KUR başlangıçım16.02.2010 4394 gün prim ödeme gün sayım var.bende ağır dereceli uyku apnesi, obezite ve sol ayağım asansörde sıkışma sonucu doku kaybı ve baş parmak dahil 3 parmak kesildi raporum toplam %51 çıkıyor emekli durumum nasıl olur acaba bilgi verirseniz tşk ederim.

 23. cüneyt dedi ki:

  ben uyku apnesinden cıhaz aldım ve üç aydırda şeker ilaçı kullanıyorum ayrı hipertansiyon ilacı kullanıyorum malulen emeklilige baş vursam olur mu?

 24. Muharrem gerdan dedi ki:

  45 yaşındayım sol böbreğim çalışmıyor şeker hastasıyım %67 engelli raporum engelli maaşı alıyorum %35 uyku abnesi raporum var toplam prim günüm 6744 hizmet yılı 25 yıl malulen için başvurdum reddedildi tekrar başvursam kabul olurmu
  Uyku abnesi raporum malulen emeklilik için başvuruda sonra aldım tekrar emekliilkniçin başvuru yapsam emekli olabilirmiyşm

 25. Emel dedi ki:

  Merhaba,
  Ekim 1955 doğumlu kadınım. Mart 2004 sig. girişim var. İlk 4 yıl part-tıme çalıştım. Daha sonra full tıme a geçtim. 2019 itibarıyle işten ayrıldım. 4086 günüm var. Emekli olma şansım var mı?
  Şimdiden teşekkür ederim.
  Emel..

 26. Kadir KARAKUŞ dedi ki:

  merhabalar;
  Bu hafta uyku apnesi teşhisi konuldu ve sürekli bir şekilde makine kullanmam gerektiği konusunda reçete yazıldı.. Ancak herhangi bir yüzdelik oran belirtilmedi. Konya Selçuk üNv. Hastanesinden almış olduğum tıbbi malzeme raporum var.
  gerekli işlemler konusunda yardımlarınızı rica ederim.
  Şimdiden teşekkürler.

 27. semih dedi ki:

  papiller tiroit kanseriyim ve lenf bezlerime sıçradığından 17 tane lenf nodum alındı ve 10 gün önce 2. radyoiyot tedavimi aldım. 10 yıl önce sigorta girişim ve 1800den fazla prim günüm var malülen emekli olabiliyor muyum ?

 28. Bünyamin sarı dedi ki:

  Şizofren hastasıyim iki kez kalp krizi geçirdim 2 sitentim var kalp yüzde 45 çalışıyor arterlerde hasar var ve sağ gözüm amlopi hipermetrop ve astigmat hastalığı nedeniyle yüzde 10dan az görüyor bu şekilde sağlam raporu verildi itiraz ettim olamazsın dendi napmaliyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 40 engel oranı çıkması gerekir gibi gözüküyor. 1 ay içinde itiraz edebilirsiniz.

 29. Uğur baysal dedi ki:

  Merhaba serebrovasküler hastasıyım 1 senedir çalışamıyorum bu hastalık yüzde kaç malülen rapor alır cevaplarsanız sevınırım tesekkurler

 30. Murat dedi ki:

  Malülen emekli oldumu

 31. şaban içliardıç dedi ki:

  iyi günler 2001 sigorta girişim var 71 gün 2007 bağkur 3200 gün uyku apnesinden ameliyat oldum ama uyku bozukluğum devam ediyor şeker hastalığıda oldu insülin ve şeker hapları kullanıyorum çalışamaz oldum şeker gözlerime vurdu malulen emeklilik söz konusu olabilirmi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Görme yetisinin ne kadarını kaybettiniz. % 50 yakın ise engelli raporu çıkabilir. Diğer durumlarda rapor çıkması çok zor.

 32. Mehmetdmr dedi ki:

  Yüzde 70 engelli olarak engelli statüsünde çalışıyorum sigorta girişim 2011 raporumda organ nakli ve yüzde 5 göz makula dejerenasyonu mevcuttu ama şuanda göz sorunum çok arttı ve artmaya devam ediyor sağ gözüm ışık var ama görüntü yok yani sağ gozum görmüyor sol gözüm ise 10.5 miyop ve sürekli artıyor dra sordum ameliyat filan duzelmezmi diye Dr senin gözüne bişe yapılmaz düzelmez artık bu saatten sonra dedi bunun yanında birde işitme sorunum var yüzde 65 benim emekli olma şansım yokmu hrkes olamazsın en az 3600 bekliceksin diyorlar bazılarında 4000 günü doldurcaksn diyorlar dogrumudur işe gidip gelirken karanlıklarda yürümekte çok zorlanıyorum bı kaç defa dustugum de oldu

 33. erdal dedi ki:

  emekli sandığına malulen emeklilik için başvuruda bulundum maluliyet sağlık kurulu malul saydı onayladı kabul oldu kurumdan onay istendi onaylandı gönderildi ankara emekli sandığına şimdi ögrenmek istediğim kafam karıştı mahkeme kararı sağlık kurulu raporu istiyor emekli sandığı ne demek bu yazı henuz elimize geçmedi emekli sandığını aradığımda temcilci söyledi mahkeme kararı sağlık kurulu raporu istiyorlar malul olduğum kabul oldu nasıl oluyor bu hiç anlamadım bilgi verirmisiniz teşekkür ederim.

 34. zeynep dedi ki:

  merhaba…%71 raporum var….ilk sigorta başlangicim 2008 …..1.5 senedirde engelli maasi aliyorum.sigorta günum 1020 gün..doğum borçlanmasi yapip malulen emekli olabilirmiyim…kronik hastaligim ankilozan spondolit….raporum da sürekli yaziyor.

 35. Gulnende koz dedi ki:

  Orta derecede uyku annesi uyurken makine kullanıyorum ağır narkolepsi astım ve boyun fitigindan ameliyat olmuştum tekrar fıstıklar oluştu yeniden ameliyat yapmıyorlar çalışmakta zorluk çektiğim için maglulen emeklilik için başvurdum sonuç olumsuz muş niçin narkolepsi ve uyku apnesi maglulen emeklilik için yeterli degilmi

  1. Hasan dedi ki:

   Epilepsi ve tansiyon hastasıyım günde 4205 mg ilac kullanıyorum bana % kaç rapor verirler malulen emekli olmak için

 36. gökçe dedi ki:

  iyi günler tanıdığım kanser hastasi akciğer. 1 yıldır malül aylığı alırken kontrol muayenesi istendi ve sonuça ulaşmak 6 ayı buldu ara karar verdiler çünkü 6. ayın sonunda da iptal kararı verildiler. iş gücü kaybı %60 ın üstünde olmasına rağmen .Ankara sağlık kuruluna itiraz dilekçesi yazdık. yani kanser hastalarının malüllüğünün iptal edilmesi mantıklı biişi midir itirazımıza ne sonuç gelir ? Kanser hastalarına neden kontrol muayenesi koyulur ki 3.evre . iyileşip çalışma gücünü geri mi kazancak bu kişi kaldı ki %60 ın üzerinde iken rapor

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kanser hastalarının ilk evrelerinde bu uygulamanın yapılması anlaşılabilir. Ancak 3. evre bir hastalıkta raporun kontrollü olması anlaşılmaz bir durum. Tekrar malül raporu çıkacaktır.

  2. Emel Tufan dedi ki:

   Merhabalar bizde aynı sıkıntı içindeyiz artı böbrek yetmezliği ve şeker de çıktı aynı sizin gibi Red kararı aldık ne yapmamız gerekli bilemiyoruz

 37. Ahmet Kelli dedi ki:

  Merhaba ben 1 ay içinde ana damardan 2 kez anjiyo oldum.Birisinde ana damara stent takildi digerinde plak takildi Malulen nasıl emekli olabilirim?

 38. AHMET KABA dedi ki:

  08.04.1964 Doğumluyum
  01.07.1994 ilk işe giriş tarihim
  6152 gün prim ödemem var

  10.05.2018 malulen emekli olursam ne kadar maaş alabilirim.

 39. nuriye çelik dedi ki:

  baypass olum ,ankiyete bozukluğu var, sık sık göğüs ağrılarım devam ediyor.01/04/1994 yılından beri sgk lı çalışıyorum prim gün sayım 7000 malulen emkli olabilirmiyim. olursam maaşım ne olacak

 40. Ali riza dedi ki:

  Kolay gelsin bel Fıtığı rahatsızlığı yaşadım meslek hastalıkları hastanesine gidip muane oldum Son olarak sürekli meslek hastalığı teşhisi kondu sgk nasıl yol izler bundan sonra

 41. burhan dedi ki:

  1/10/2003 te işe girdi. Şuan çalışmiyor en son işten çıkış tarihi 18/12/2017 dir. Primi 4118 günüm var. Özürlü rapor orani %73 tür. İşitme kaybı beyin çalışmıyor. Bunu saglik kurulu heyete girdi bakti sonra evraklari doktor götürüyor sgk gönderdi 1-2 ay bekliyor Bu malul emekli olacak mi bunu bilginiz var mi?

 42. Selver ÇETİNKAYA dedi ki:

  Merhaba, %45 Hipertansiyon hastasiyim malullük için başvurdum. Ama malullük red diye cevap geldi. Raporda sürekli işgörememezlik geliri yazıyor. 1978 dogumluyum ve 5964 prim günüm oldu. Bu durumda ne yapmalıyım
  Şimdiden teşekkürler ederim.

 43. Sercan Kaya dedi ki:

  Merhaba ben SERCAN KAYA. 30 nisan 2008 sigorta girişim.2010 yılında bipolar bozukluk teşhisi 2012 yılındaysa ağır derecede uyku apnesi teşhisi konuldu.sigorta günüm 3138 şu anda .benim durumum vergi indirimi içinmi yoksa malulen emeklilik içinmi uygun.nisan sonunda SGK ya başvursam olurmu. Teşekkür ederim

 44. ertem dedi ki:

  selam eşim geçirmiş oldugu ameliyet sonrası ve kanser olması nedenıyle %60 üzere hastaneden engelli raporu aldı fakat hıiç bir yere başvuermadık henuz cunkı herkes farklı seyler soyluyor..sormak istediğim eşim devlet dairesinde taşeron olarak çalışmakta maulen emekli olmak için basvurusrsak maasının cok düşecegini soyluyorlar normak emekli olsun diyeolar fakat ne kadar maas alır ve nezaman olur onu bilmiyoruz yardımcı olursanız sevinirim ayrıvca esim taserona kadro meselesınde kadrolu işçi olacak durum fark edermi ….ilk sigortalılık tarihi 15/09/1997 3550 gün sigortası var % 60 üzere engelli raporuu işleme sokarsak malulen emekli olursa nekadar maas alır yardımcı olurmusunuz…

 45. Danışma Birimi dedi ki:

  Osman Bey merhaba,

  Bahsettiğiniz hastalıklar ayrı ayrı değerlendirilecek ve puan verilecek. Hapsinden ayrı ayrı alacağınız oran toplamı % 40 ı geçebileceğini düşünüyorum. Ancak melülen emekli olabilmek için en az %60 oranında rapor almalısınız. Heyetten çıkacak sonuca göre emeklilik hesaplamasını yapabiliriz.

 46. osman yalçın dedi ki:

  heyete girsem yüzde kaç oran alırım.malulen emekli olabilirmiyim.şubat ayında girmeyi düşünüorum.saygılarımla

 47. Burak dedi ki:

  Merhabalar annem mamülen emekli oldu 2005 yılında ama yuzde kac oranla olduğunu ögrenemıyoruz o raporun örnegını de nerden alabılırız. TSK ler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Burak Bey merhaba,

   Emekliliğe başvurduğu kurum kayıtlarında dosyasında heyet raporu bulunmaktadır. Buradan sağlayabilirsiniz.

 48. akif soysal dedi ki:

  1950 doğumluyum 2005 çiftçi bağkur girişim var. Şeker.bir gözde görme kaybı,işitme kaybım var malülen emekli olabilirmiyim ve izleyeceğim yol hakkında bilgi verirseniz minnettar olurum.Teşekkürler.

 49. Cengiz Kartal dedi ki:

  Merhaba ben 1 yıldır malülen emeklıydim yanlız 05.08.2017 tarinde kontrol varmış evrak bana gelmediği için zamanında gidemedim ama ankara sgk ya gittim beni samsun eğitim ve araştırma hastanesinhastanesine sevk etti s.e.a hastaneden rapor sgk ya gitti beni tekrar 19mayıs tip fakültesi hastanesi samsun a sevk etmiş.Ordanda rapor gitti henüz bi cvp gelmedi bu ne kadar sürer ve ne zaman maaş bağlanır

 50. Zülbiye dedi ki:

  Babam 6 yıldır malulen emekliydi ama bu yol maaşı kesildi Ankara SGK yüksek kuruluna itiraz dilekçesi gönderdik 3 ay oldu hala yanıt gelmedi sizce ne zaman gelir ve olumlu gelme ihtimali nedir

 51. havva tunç dedi ki:

  iyi akşamlar babam emekli sandığı mensubu 43 yaşında kasım 1997 de göreve başlamış eylül 2016 da beyin tümörü GMI grade 4 teşhisi kondu şimdi de malulen emkliliğe başvurmak istiyoruz bunun için dilekçe örneğine ihtiyacımız var.

 52. Emre Osman dedi ki:

  Adım Bilal Kurt,TC numaram 49105276958.Kronik Şizofren ve KOAH hastasıyım.Şu anda bir kurumda kalıyorum.Malülen emekli maaşım vardı ama ben kontrollerime gitmeyip bir de sigortalı işlere girip çıktım.Maaşım kesilmiş.Tekrar başvuruda bulundum ama kaldığım kurumdan maaşımın yeniden bağlanıp bağlanmadığını takip edemiyorum..Onlar da takip etmiyor, bana bir cevap vermiyorlarBenim Malülen Emeklilik maaşım ne durumda?İlk Malülen Emekliliğim Trabzon SGK İl Müdürlüğünden idi.Şimdi herşey çok belirsiz.Burda ne kendim ne de bir başkası bunları takip edebilecek imkana sahip değil.O yüzden yardımınıza çok ihtiyacım var.Lütfen beni cevapsız bırakmayın.İyi çalışmalar diler,saygılar sunarım.
  Not: Bunu yazan ben kendi e-mail adresimi ve ad-soyadımı veriyorum.Bilal Kurt burada kurumdaki oda arkadaşımdır.

 53. Turan dedi ki:

  15.11.1999 yılında tsk da göreve başladım.derece kademe 2.1 göstergem.2500 sırasında. 19 yıl hizmetim 18 ay askerliğim 4 yıl yipranmam var toplamda 25 yil fili hizmetim var.adi malul emeklisi olursam maaşım ne kadar olur.Ayrıca sorum şu olacak. Adi malûllük olursa göstergeniz kaç olursa olsun 1833 geçemez diyorlar.benim gösterge 2500 .

 54. Sinan taşcı dedi ki:

  Merhaba.
  Benim %52 oranında raporum var. 3569 prim günüm var.
  20 aralık 1988 doğum tarihim.
  Bu şekilde emekli olma hakkımız varmı , varsa ne zaman olabiliriz.
  Şimdiden teşekkürler..

 55. BURHAN GÜNEŞ dedi ki:

  Merhaba ben Burhan malülen emeklilik için heyete girdim ve raporum hastaneden SSK il müdürlüğüne 21.11.2017 tarihinde ulaşmıştır.SSK dan ANKARA ya gönderildi şimdi Ankara’da kaç gün sonra tekrar açıklanır ve bana bilgi verilir yardımcı olursanız çok memnun olurum saygılarımla ALLAHA emanet olun ADANALI BURHAN GÜNEŞ

 56. Duygu dedi ki:

  Ben maaş alican mi almiycam mi onu öğrenmek istiyoruz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Duygu Hanım merhaba,

   Herhangi bir bilgi vermeden buna cevap veremeyiz.

  2. Duygu dedi ki:

   Bilgilerimi nasıl ulaştırabilirim size

 57. BURHAN GÜNEŞ dedi ki:

  Malülen emekli olsam ne kadar emekli maaşı alabilir im yardımcı olursanız çok memnun olurum saygılarımla ALLAHA emanet olun ADANALI BURHAN GÜNEŞ ssk başlangıç tarihim 01.11.2003 ve 4580 günüm var

 58. BURHAN GÜNEŞ dedi ki:

  Ben Burhan 23 EKİM de malülen emeklilik için heyete girdim acaba sonuç kaç gün sonra açıklanır ve bana bilgi verilir yardımcı olursanız çok memnun olurum saygılarımla ALLAHA emanet olun ADANALI BURHAN GÜNEŞ

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Heyet rapor sonucu 30-45 gün arası sonuçlanır.

   Saygılar….

 59. Sedat DÖNMEZ dedi ki:

  Merhaba babamın malulen emekliliği 02.09..2017 tarihinde onaylandı. Fakat hala maaşın yaratılmadığı bilgisini ssk müdürlüğü bildirdi. Bunula ilgili sorun nedir ve nasıl bir yol izlememiz gerkiyor. Bir de bunun takibini yapabileceğimiz bir site var mı teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaşınızın bağlandığı ile ilgili tarafınıza kağıt gelecek ve o ayda maaşınız yatacaktır. E devlet sitesinde başvurunuzu takip edebilirsiniz. Bunun için babanızın öncelikle PTT den şifre almalı.

 60. fatih dedi ki:

  Merhaba. Kronik hepatit b hastasıyım 5 ay once hasta oldum %50 raporum var 1992 doğumluyum ssk baslangic tarıhım 2011 malulen emeklı. Olabılır mıyım ve ne zaman. Olabilirim

 61. Suskun dedi ki:

  Hayırlı günler hayırlı akşamlar
  Merhaba ben bobrek nakiliyim 2014 stacerlik sikortam var 2010 da normal sık ortam var 4 yillik ssk 1 yillik ta bahkurluyum Ne zaman emekli olurum ve 2017 misal emekli olsam emekli maaşım ne olur şimdiden cevaplar için teşekkür ederim

 62. nurcan dedi ki:

  Merhaba babam 1944 doğumlu 1973 sgk girişli 1800 gün pirimli her iki kulağında işitme kaybı buna göre malülen emekli olabilirmi?

 63. aysel dedi ki:

  merhaba ben 1970 doğumlu 01 .01. 2007 yılı sigortalıyım yüzde 73 özürlü raporum var.bayanım ne zaman emekli olabilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Aysel Hanım,

   18 yıllık sigortalılık süresi 4000 gün prim doldurduğunuzda 2028 yılında emekli olabilirsiniz.

 64. cengiz parlakli dedi ki:

  1966 doğumlu 04 05 1986 ssk girişim var 3550 gunum var ne zaman emekli olabilirim

 65. Sinem dedi ki:

  Merhaba benim yüzde57 sürekli raporum var 1126iş günüm var sigorta başlangıcı 1999da malülen emekli maaşı alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Malulen emeklilik için en az %60 iş gücü kaybı gerekmektedir. Ancak % 57 engelli emeklilik için hizmet süresini doldurmuşsunuz. 4080 gün primi doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz.

  2. Sinem dedi ki:

   Cevabınız için teşekkürler öncelikle peki verdi indirimi yaptırsam bu süre düşermi yada isteğe bağlı ödeme yapanbilirmiyim bir tane oğlum var onu da ödesem bir yol gösterseniz ?

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer doğum sigorta başlangıcından sonra gerçekleşmiş ise 2 yıl yani 720 gün borçlanabilirsiniz. Kalan günleri isteğe bağlı olarak ödeyip emekli olabilirsiniz.

 66. nuh dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. 2000 yılında bir trafik kazası sonucunda ortapedik engelliyim. raporum ise % 45 dir. 2000 yılından bu zamana kadar sigortalı işte çalışmadım ve kaza yaptığımda ise de sigortalı değildim. 1987 yılında toplam 87 gün ssk hizmetim bulunmaktadır.başkada herhangi bir sosyal güvenlik hizmetim yoktur. 1963 doğumluyum ve emekli olabilmek için ne yapmam gerekmektedir..şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çalışma Gücünde Kayıp Oranı %40-%49 arası olanlar: 18 yıl, 4680 gün primle emekli olabilirler. Dolayısı ile 4680 gün isteğe bağlı sigorta ödemeniz gerekli. Malullük emeklilik için 1800 gün ve en az % 60 işgücü kaybı raporu gerekiyor.

 67. VEYSEL UÇAR dedi ki:

  1988 SSK GİRİŞİM
  1876 PRİM GÜNÜM VAR
  İDRAR YOLLAR MESANA KANSERİNDEN ½44 KUAH TAN ½40 ŞEKERDEN ½20 SAĞ EL GÜÇ KAYBINDAN ½30 VERDİ DOKTORLAR
  BALNAZ SİSTEMİYLE MALULEN EMEKLİ OLABİLİRMİYİM

 68. VEYSEL UÇAR dedi ki:

  SLM BEN 1988 DEN SSK GİRİŞİM 1976 GÜNÜM VAR İDRAR YOLLARINDAN VE BÖBREKTEN %44 KUAHTAN %40 ŞEKERDEN %20SAĞ ELDENDE %30 GÜÇ KAYBI RAPORUM VAR BALBAZ SİSTEMİYLE MALULEN EMEKLİ OLABİLİRMİYİM CEVAP VERİRSENİZ SEVİNİRİM

 69. Fatih cakar dedi ki:

  Bir sorum olacak 2010 da rahatsizlandim 2013 te sigortali oldum malulen emekli olabilirmiyim yani sigorta oncesi ve sonrasi cok onemlimi diger sartlari saglasak emekli olabilirmiyiz

 70. ramazan bayır dedi ki:

  aktif çalışıyorum yüzde atmış raporum var vergi indirimi aldım 2050 günüm var nasıl emekli olabilirim yaşm 51 sigorta girişim 1993

 71. Mustafa tekkll dedi ki:

  Merhaba
  5 yıllık tsk personeliyim tsk da gorev yapamaz raporu alma gibi bir durumum var. Sivilden de 890 gün sigortam cikiyor artı askerliğim var artı yipranmam var malulen emek li olmam böyle mi hesaplanıyor yoksa tsk da hizmet süresi 10 yıl yapmak zorundamiyim 27.09.1990 doğumluyum sigorta girişim 01.02.2008 tarihidir yani 18 yas alti sigortam bulunuyor 18 yas alti sigorta malulen emeklilikte hesaplanıyor mu yardımcı olursanız çok sevirim şimdiden teşekkür ederim

 72. ilhan çimen dedi ki:

  benim adım ilhan sorum şu ben yüzde seksen işitme kaybım var 15 yldır sigortam var ve 5000 küsür günüm var malülen emekli olablirmiyim

 73. fatma dedi ki:

  ben serebella atrofi hastasıyım 8 yıllık sigortam var malulen emekli olabilirmiyim

 74. Nahide dedi ki:

  Nahide Colakoglu { kizlik soyismim Uymaz } dogum tarihi 27.10.1970
  Dogum yeri Almanya-Gaildorf
  ise Baslangic 11.8.1988 —simdiye kadar calisiyorum
  üc Cocugum var
  Alman vatan dasligina gecis 08.01.2001 { Mavi kart sahibiyim }
  15.08.2016— 20.08.2016 calistim
  1 Kac yasinda emekli olabilirim
  2 Kacpara yatirmam gerekiyor
  3 Almanyadan emeklikicin bas vura bilirmiyim gerken belgeleri
  nerden ala bilirim selam ve saygilar nahide colakoglu

 75. kemal bektik dedi ki:

  ilk işe giriş tarihim 01.10.1994 ilk prim yatırma 08.12.2000 27.02.1977 dogumluyum. 23.11.1998 yılında askerligimi 18 ay olarak yaptım. askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olabilirim. 2868 gün ssk 5 yıl bagkur primim var. yada malulen emekli olabilirmiyim. göz ve kulaktan özürüm var.

  1. Şafak yurdagul dedi ki:

   Merhaba ben şafak malulen emeklilik için müracaat ettiğimde 2018de yüzde seksendortle emekli oldum 2yil 10ay maaş aldıktan sonra kesildi bende tekrar 2020de girdim tekrar heyete omurilik tümörüm mevcut ameliyat oldum tümörüme dokunamıyorlar denge kaybım var idrar kesemjn yüzde yüzü çalışmıyor tak kullanıyor troidlerim çalışmıyor sizden ricam malul emeklilik işlemim onaylanirmi vereyim calişmişligim ve 4000gunumde mevcut sizden cevap bekliyorum lutfen

  2. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre malulen emekliliğinizin yüksek ihtimalle devam edeceği düşüncesindeyim.

  3. Şafak yurdagul dedi ki:

   2yıl kontrollüydü ama 10 ay maaş alabildim bunu net yazmamışım