ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2023 Şartlı Sağlık Yardımı Ne Kadar, Başvuru Şartları

2023 Şartlı Sağlık Yardımı Ne Kadar, Başvuru Şartları

2023 Yılı şartlı sağlık yardımı kapsamında yapılan programlardan, daha önceden belirlenen şartların yerine getirilmesi ile yararlanma hakkı elde edilir. Şartlı sağlık yardımı kapsamında, yoksul kişilerin temel bakımlarının yapılması hedeflenir. Diğer nakdi yardımlardan farklı olarak şartlı sağlık yardımı temel bir ihtiyaç olduğu için her zaman önceliği gözlenir.

Şartlı Sağlık Yardımı Nedir?

Şartlı sağlık yardımı, nüfusun ekonomik güçlükler nedeni ile temel sağlık hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında muhtaçlığı Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmış hanelere yönelik şartlı bir yardım projesi olarak yürütülür.

Şartlı sağlık yardımı programında; hak sahiplerine yalnızca, fayda sahibi çocukların ya da gebe / lohusa kadınların Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık takip, kontrol ve izlem gibi bazı temel sağlık gerekliliklerini yerine getirmeleri koşulu ile ödeme yapılması planlanır.

Şartlı çocuk sağlığı yardım programı; hak sahiplerine çocuğun doğumundan başlayarak en fazla 72 aylık yani 6 yaşını doldurana kadar yapılan ödemeleri kapsar.

Şartlı Sağlık Yardımı Programı Neleri Kapsar?

Şartlı sağlık yardımı programı tüm Türk vatandaşlarını kapsayan bir uygulama değildir. Devlet destekli bu nakdi yardım programı, ihtiyaç sahipleri için özel olarak hazırlanır.

Kişilerin, şartlı sağlık yardımından yararlanabilmeleri için aranan şartlar şu şekildedir:

 • Şartlı sağlık yardımı kapsamında hak sahibi olabilmek için, fayda sahibi çocuk adına yardım başvurusu yapan kişinin, yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması,
 • Şartlı sağlık yardımı kapsamında nakdi ödenek almak için hane bireylerinin toplam kazançlarının muhtaçlık sınırı altında kalıyor olması gözlenir.
 • İlgili hanenin muhtaç durumda olduğunun Vakıf Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi gibi şartlar aranır.

Şartlı Sağlık Yardımı İçin Gerekli Evraklar

Şartlı sağlık yardımı için başvuru yapılarak 0 – 6 yaş arası çocukların düzenli olarak sağlık kontrollerinin yapılması amaçlanır. Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına yapılan şartlı sağlık yardımı başvuru belgeleri ise şu şekildedir:

 • Hane Başvuru Kayıt Formu
 • Sorgu Dilekçesi
 • Şartlı Eğitim – Sağlık Hak Sahibi Sözleşmesi gibi belgelerin eksiksiz ve doğru bilgi beyanları ile doldurulması yeterlidir.

2023 Şartlı Sağlık Yardımı İçin Başvurusu

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler, şartlı sağlık yardımı programına başvuru yaparak gerekli nakdi yardımdan faydalanma hakkına sahiptir.

Şartlı sağlık yardımı başvuruları için yapılması gerekenler şu şekildedir:

 • Başvurular resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına yapılır.
 • Başvuru yapan kişinin daha önce vakıfta kaydı bulunmuyor ise vakıf tarafından istenen hane başvuru kayıt formu, sorgu dilekçesi ve şartlı eğitim – sağlık hak sahibi sözleşmesi formlarını doldurarak teslim etmesi beklenir.
 • Daha önceden vakıfta kayıtlı olan ailelerden ise şartlı eğitim – sağlık hak sahibi sözleşmesi ile birlikte yardım başvuru dilekçesi alınmak suretiyle müracaat tamamlanır.

2023 Şartlı Sağlık Yardımı Ödemeleri Ne Zaman Yapılır?

Şartlı sağlık yardımı kapsamında yapılan ödemelerin tarihi, TC kimlik numarasının son rakamına göre değişim gösterir.

Buna göre şartlı sağlık yardımı ödemelerinin gerçekleşme periyodları şu şekildedir:

 • Şartlı sağlık yardım programı hak sahibi ödemeleri yılın tek ayları olan; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında yapılacak şekilde düzenlenir.
 • Şartlı sağlık yardım programı demeleri, takvime bağlı ve periyodik olarak ilgili ödeme aylarının 24’ü ile 28’i arasında yapılır.

Buna göre T.C. kimlik numarasının son rakamı;

 • 0 olanlar ilgili ödeme ayının 24. günü ödemesini alır.
 • 2 olanlar ilgili ödeme ayının 25. günü ödemesini alır.
 • 4 olanlar ilgili ödeme ayının 26. günü ödemesini alır.
 • 6 olanlar ilgili ödeme ayının 27. günü ödemesini alır.
 • 8 olanlar ilgili ödeme ayının 28. günü ödemesini alır.

Ödeme günü hafta sonu Cumartesi gününe denk gelir ise Cuma gününden itibaren ödeme yapılır. Ödeme günü hafta sonu Pazar gününe denk gelir ise, Pazartesi gününden itibaren ödeme yapılır.[

Şartlı Sağlık Yardımından Kimler Yararlanabilir?

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarınca kontrol altında tutulan şartlı sağlık yardımından yararlanmak için bazı kriterlerin sağlanmış olması şartı aranır.

Şartlı sağlık yardımı programı kapsamında verilen hizmetten yararlanma hakkı olanlar şu şekildedir:

 • Kız ya da erkek fark etmeksizin en fazla 72 aya kadar olan 0 – 6 yaş arası çocukların yararlanma hakkı vardır.
 • En fazla 9 aya kadar olan gebe kadınların yararlanma hakkı vardır.
 • En fazla 2 aya kadar lohusa kadınların yararlanma hakkı vardır.
 • Hastanede doğum gerçekleştiren kadınların yararlanma hakkı vardır.

Fayda sahibi çocuklar ve gebe / lohusa kadınlara ait muayene izlem takibi aralıkları ile ilgili mevzuat Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir.

2023 Şartlı Sağlık Yardım Ne Kadar

2023 Yılı devlet destekli şartlı sağlık yardımı ödemeleri kriterlere göre ay ay yapılacak şekilde düzenlenir.

Buna göre şartlı sağlık yardımı ödeme tutarları ise şu şekildedir:

 • Kız ya da erkek fark etmeksizin en fazla 72 aya kadar olan 0 – 6 yaş arası çocuklar aylık olarak 100 TL tutarında ödeme alır. 6 yaşa kadar herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın, hanede bulunan tüm çocuklar için ayrı ayrı ödeme yapılır.
 • En fazla 9 aya kadar olan gebe kadınlar aylık olarak 300 TL tutarında ödeme alır.
 • En fazla 2 aya kadar lohusa kadınlar, en fazla 2 ay olacak şekilde 300 TL tutarında ödeme alır.
 • Hastanede doğum gerçekleştiren kadınlar, 1 defa olacak şekilde 500 TL tutarında ödeme alır.

Şartlı sağlık yardımı programı ile ilgili belirlenmekte olan bu tutarların, yıllık enflasyon oranları üzerinden yeniden hesaplanması söz konusu olabilir. Ve yine bu tutarlar aynı zamanda hastane giderlerinin göz önünde bulundurulmasıyla da tekrar bir hesaplama periyodundan geçirilebilir.

Şartlı Sağlık Yardımı Kapsamında Yapılan Ödemeler Ne Zaman Kesilir?

Şartlı sağlık yardımı bazı kriterlerin varlığı halinde kişilere verilen bir nakdi yardım programıdır. Gerekli hallerin ortadan kalkması halinde şartlı sağlık yardımı ödemeleri kesilir.

Buna göre şartlı sağlık yardımı ödemelerinin kesileceği durumlar ise şu şekildedir:

 • Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu tarihlerde sağlık kontrollerinin yaptırılmaması halinde ödemeler kesilir.
 • Şartlı sağlık yardımı kapsamında ödeme alan çocuğun 72 ayını doldurması halinde nakdi yardım kesilir.
 • Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi halinde şartlı sağlık yardımı kapsamında verilen nakdi yardım kesilir.
 • Şartlı sağlık yardımı programından yararlanan çocuğun hanesinin, Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi halinde nakdi ödeme kesilir.
 • Çocuğun vefat etmesi halinde nakdi yardım kesilir.
 • Hak sahibi ebeveyninin vefat etmesi halinde nakdi yardım kesilir.
 • Hastanede doğum yapan kadınlara bir defaya mahsus olarak nakdi ödeme yapılır.
 • Hamile kadınlara yapılan ödemeler hamilelik halinin bitmesi ile kesilir.
 • Lohusa olan kadınlara 2 ay kapsamında nakdi yardım yapılarak 3. ay da şartlı sağlık yardımı kapsamında yapılan nakdi yardım kesilir.

Tüm bu noktaların yanı sıra başvuru sırasında şartlı sağlık yardımı kapsamında imzalanan sözleşme şartlarına karşı bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde nakdi ödemeler geçici olarak ya da kalıcı olarak kesilir.

Şartlı Sağlık Yardımı Kapsamında Yapılan Ödemeler Nereden Alınır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı olarak yürütülen şartlı sağlık yardımı, gerekli kriterlerin sağlanması halinde çocuk ve kadınlara verilen nakdi ödemeleri kapsar.

Buna göre söz konusu ödemelerin yapılacağı kurum ise şu şekildedir:

 • Çocuklar ve gebe kadınlar için verilmekte olan yardımlar PTT şubelerine yatırılır.
 • Çocuklar için ay ay yapılan nakdi ödeme tutarları, ebeveynler adına yatırılır.
 • Düzenli olarak yatırılan paralar; isim, soy isim bilgisi ve kimlik belgesi kontrolleri ile teslim alınır.
 • Şartlı sağlık yardımı ödemeleri için en yakın PTT şubesine gitmeniz, ödemeyi teslim almak için yeterli olur.
 • Fakat vekaleten, şartlı sağlık yardımı ödemelerinizin bir başkasının teslim almasına izin verilmez.

E-Devlet Şartlı Sağlık Yardımı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanılma Vakfı aracılığı ile gerekli belgelerin teslim edilmesi üzerine, şartlı sağlık yardımı başvuruları alınır. Eksiksiz yapılan başvuruların sonuçlanması sürecinde e-devlet üzerinden durum takibi yapılabilir.

Şartlı sağlık yardımı başvuru sorgulamalarının e-devlet üzerinden yapılması için uygulanması gereken adımlar şu şekildedir:

 • Şartlı sağlık yardımı sorgulamalarının e-devlet üzerinden yapılması için başvuru sahibi olan ebeveynlerin e-devlet hesaplarına giriş yapmaları gerekir.
 • İlgili aileler daha önce e-devlet şifresi almamış ise en yakın PTT şubesine giderek kapalı zarf içerisinde şifreleri alabilirler.
 • PTT üzerinden şifre alındıktan sonra T.C kimlik numarası ve şifre bilgisi ile sisteme giriş yapılır.
 • turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden sisteme yapılan giriş işlemlerinin ardından arama kısmına “Şartlı Sağlık Yardımı” yazılarak ilgili bölümlere erişim sağlanır. Bu adımlar sonrasında ilgili şartlı sağlık yardımı sayfasına yönlendirilirsiniz.
 • İlgili sayfa üzerinden gerekli kontrollü yaparak başvurunuzun seyri ile ilgili detaylı bilgileri istenilen saat ve zamanda kontrol edebilirsiniz.
 • Şartlı sağlık yardımları ile ilgili e-devlet sistemi üzerinden bir başkasının başvuru sonucunun sorgulama işleminin yapılması mümkün değildir. E-devlet sistemleri bireyseldir ve yapılan tüm işlemler tek bir kişi üzerine kayıtlıdır. İkinci bir kişi bilgisine erişim sağlanmaz. Şartlı sağlık yardımına başvuru yapan herkes yalnızca kendi sayfası üzerinden, kendi yardım sorgulamasını yapma hakkına sahiptir.
 • E-devlet üzerinden sorgulama yapılabilmesi için aynı zamanda başvuruların da eksiksiz bir biçimde tamamlanmış olması şartı aranır. Tamamlanmamış başvurular, eksik bilgi içereceği için başvuru yapılmamış sayılır. Böylece herhangi bir sonuç ekranına da erişim sağlamak mümkün değildir.
 • Sistem üzerinden sonuçların olumlu olması halinde, şartlı sağlık desteğinin alınabileceği ile ilgili bir bilgi ekranı gelir. Sonuçların olumsuz olması durumunda ise destek alınamayacağı ile ilgili bilgi aynı ekran üzerinden kullanıcıya aktarılır.

Bebeklik İzlemleri Hangi Periyodlar İle Yapılır?

Şartlı sağlık yardımı kapsamında yapılması beklenen bebeklik izlemleri periyodları şu şekildedir:

 • izlem doğumda, hastanede olmalı,
 • izlem ilk 48 saat içerinde hastanede olmalı,
 • izlem 3 – 25. günler arasında aile hekimliğinde olmalı,
 • izlem 30 – 55. günler arası,
 • izlem 60 – 85. günler arasında,
 • izlem 90 – 115. günler arası,
 • izlem 120 – 150. günler arasında,
 • izlem 175 – 210. günler arasında,
 • izlem 250 – 290. günler arasında olmak üzere bebeklik boyunca Sağlık Bakanlığı Sağlık Net sisteminde yer alan toplam 9 izlem takibi bilgileri kapsamında gerçekleştirilir.

Öksüz ve Yetim Maaşı Alan, Şartlı Sağlık Yardımından Yararlanabilir mi?

Evet, öksüz ve yetim maaşı alanlar şartlı sağlık yardımından faydalanabilir.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı Alan, Şartlı Sağlık Yardımından Faydalanabilir mi?

Evet, faydalanabilir.

Muhtaç Asker Ailelerine (Çocuk, Eşlere) Para Yardımı

Öksüz Yetim Yardımı Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Okul Yardım Parası Ne Kadar, Başvuru Şartları

Yorumlar

 1. Ayten çalışır dedi ki:

  Bnde kiradaym eşim şuan çalışmıyor iki ccgm var bizede yardmci olrmusnzrica etsem

 2. Asuman dedi ki:

  Benimde durumum yok bende yardım almak istiyorum oğlumun geleceği için lütfen banada yardımcı olurmusunuz eşim ceza evinden izinli olarak cikti ve iş bulamıyor evimiz kira

 3. Gülçin dedi ki:

  2 cocugum var yardim istiyorum ikisinide bezliyorum oglum 1 bucuk yasinda kizim 3 yasinda saglik yardim istiyorum

 4. Gönül dedi ki:

  Şartlı sağlık yardımı almak istiyorum maddi durumum yok evim kira eşim çalışmıyor 2 kızım okuyor

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sosyal yardım müdürlüklerine başvuru yapmalısınız.