SSK

3600 Günden Nasıl Emekli Olunur, Şartları Nelerdir ?

SSK 3600 günden emeklilik şartları doğrudan 08.09.1999 tarihi ve öncesi sigorta girişine sahip 4A hizmet koluna bağlı çalışanları ilgilendirmektedir. Bilindiği üzere eski adıyla SSK, yeni adıyla 4A hizmet koluna bağlı olarak sigortalı çalışanların emeklilik şartları;


 • 09.1999 tarihi ve öncesi,
 • 09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arası,
 • 05.2008 tarihi ve sonrası

Tarihlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Erkek ve kadın 4A sigorta koluna bağlı olarak çalışan vatandaşlarımız için 3600 günden emekli olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken ödenmiş prim günü ve yaş şartlarını sağlamaları halinde emekli maaşı hakkı kazanmak mümkün hale gelmektedir. Her ne kadar kazanılan emeklilik maaşı;

 • 7200 ödenmiş prim günü,
 • Minimum 60 yaş

Şartlarını yerine getirerek emeklilik hakkı kazanan vatandaşlarımız kadar olmasa da geçimlerini sağlayabilecekleri bir gelire çalışmadan sahip olabilecekleri kanunen kendilerine tanınan bir haktır.

Erkekler İçin SSK 3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

3600 günden emeklilik şartları ilk etapta 4A sigorta koluna bağlı çalışan vatandaşlarımızın kadın veya erkek çalışan olması şartından bağımsız olarak tamamen ilk sigorta giriş tarihi ile bağlantılıdır. 3600 günden emekli olmak isteyen vatandaşlarımız bu haktan yararlanmak için 08.09.1999 tarihi ve öncesinde ilk sigorta girişine sahip olmalıdırlar.

Sigorta ilk giriş tarihi şartı taşındıktan sonra;
 • En az 15 yıllık sigortalılık süresi,
 • En az 3600 ödenmiş prim günü

Şartlarının taşınmasını takiben emeklilik hakkı kazanılmaktadır. İlk sigortalılık girişini sağlayan kadın ve erkek 4A’lı çalışanlar, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesini tamamlama tarihi itibari ile hangi yaşta emekli olacaklarını kendileri için hazırlanan emeklilik tablosundan takip edebilirler.

Kadınlar İçin SSK 3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

İlk SSK girişleri 08.09.1999 tarihi ve öncesine ait olan kadın çalışanların yaş kriterlerini kontrol etmek amacıyla faydalanacakları emeklilik tablosu, 3600 günden emeklilik şartları kadın tamamlanma süresine bağlı olarak aşağıda verilmiştir. Tabloyu incelerken şartların tamamlanma sürelerine denk gelen yaşları takiben 4A’lı kadın çalışanlar emeklilik maaşını kazanabilmektedirler.

15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün ödenmiş prim şartını;
 • 52 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2002 ila 23.05.2005 tarihleri arasında,
 • 54 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2005 ila 23.05.2008 tarihleri arasında,
 • 56 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2008 ila 23.05.2011 tarihleri arasında,
 • 58 yaşında emekli olabilmek için 24.04.2011 tarihinden sonra

Yerine getirmeleri gerekmektedir. Erken yaşlarda çalışma hayatına başlamış ve 3600 günden emeklilik şartlarını yerine getirmesine karşın emeklilik hakkını kazanamamış kadın çalışanlar şartları yerine getirdikleri tarihi dikkate alarak tabloda karşılık gelen yaş kriterini sağlamaları sonrası SGK İl Müdürlükleri’ne emeklilik hakları için başvuru yapabilirler.

3600 Günden Emeklilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İlk sigorta giriş tarihleri 08.09.1999 tarihi ve öncesinde SSK’dan olan erkek çalışanların 3600 günden emeklilik hesaplama işlemleri için verilecek tablo kolayca kullanılabilmektedir. 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 ödenmiş prim günü şartlarının tamamlandığı tarih aralıklarının karşısına bakılarak 4A sigorta kolundan emeklilik tarihi kolayca tespit edilebilmektedir.

3600 ödenmiş prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresi şartlarını;
 • 56 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2002 ila 23.05.2005 tarihleri arasında,
 • 57 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2005 ila 23.05.2008 tarihleri arasında,
 • 58 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2008 ila 23.05.2011 tarihleri arasında,
 • 59 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2011 ila 23.05.2014 tarihleri arasında,
 • 60 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2014 tarihinden sonra

Yerine getirmeleri gerekmektedir. İlgili tarih aralıklarında yerine getirilen şartların ardından SGK İl Müdürlükleri’ne başvuruda bulunarak 3600 günden emekli olunabilmektedir.

3600 Günden SSK Emeklisi Olanlar Ne Kadar Maaş Alır?

3600 günden emekli olan 4/A sigorta koluna bağlı çalışan vatandaşlarımızın maaşları hizmette geçen süre ile doğrudan ilgilidir. 3600 günden emeklilik maaşı ne kadar sorusuna yanıt verilebilmesi için hizmette kalma süresinin 2000 yılı öncesi ve sonrası olarak ayırmak yerinde olacaktır. 2000 yılı öncesi SSK hizmetinden ayrılarak emekli olan vatandaşlarımızın emeklilik maaşları, 2000 yılı sonrası emekli olan SSK’lı çalışan vatandaşlarımıza göre nispeten yüksek seyretmektedir.

SSK girişli olarak 3600 günden emekli olacak olan vatandaşlarımızın;
 • Hizmet sürelerinin 31.12.1999 tarihi ve öncesinde tamamlanan vatandaşlarımız için yaklaşık 1400 ile 1600 TL,
 • Hizmet süresinin bir kısmı 31.12.1999 tarihi ve öncesi, diğer kısmı ise 01.01.2000 ile 30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanan vatandaşlarımız için yaklaşık 1200 ile 1400 TL,
 • Hizmet süresinin bir kısmı 31.12.1999 tarihi ve öncesi, bir kısmı 01.01.2000 ile 30.04.2008 tarihleri arası ve kalan kısmı 2008 tarihi sonrası tamamlanan vatandaşlarımız için yaklaşık 1000 ile 1200 TL,
 • Hizmet süresinin büyük bir bölümünü 2008 sonrası tamamlamış olan vatandaşlarımız için yaklaşık 800 ile 1000 TL

Aralıklarında maaş bağlanmaktadır. Görüldüğü üzere hizmet süresinin 2000 yılı öncesinde tamamlanmaması halinde 3600 günden emekli olmanın maaş açısından bir avantajı bulunmamaktadır.

4500 Günden Emekli Olmanın Şartları ve Avantajları Nelerdir?

4500 günden emeklilik şartları, tıpkı 3600 günden emeklilik şartlarında istendiği gibi ilk sigorta girişi SSK’dan 08.09.1999 tarihi ve öncesi ait olan vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir. 4500 gün ile birlikte sigortalılık süresi ve yaş kriteri bulunan ilgili emeklilik hakkında kadın ve erkek 4/A ‘lı çalışanlar için farklı şartların tamamlaması sonrası emeklilik hakkı elde edilebilmektedir.

Erkekler için 4500 günden emekli olabilmek için;
 • 4500 gün ödenmiş prim günü,
 • 25 yıllık sigortalılık süresi,
 • 60 yaş
Şartlarının tamamı birlikte sağlanması sonrası emeklilik hakkı elde edilebilmektedir. Kadın 4A’lı çalışanlar ise;
 • 4500 gün ödenmiş prim günü,
 • 25 yıllık sigortalılık süresi,
 • 58 yaş

Kriterlerini birlikte sağlanarak emeklilik hakkı elde edilebilmektedir. 4500 günden emekli olan vatandaşlarımızın ise alacakları emekli maaşı 600 TL ila 1000 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Görüldüğü üzere 4500 günden emekli olan vatandaşlarımızın yaş haddi nedeniyle emekli olmaları nedeniyle almış oldukları emekli maaşları tatmin edici rakamlarda seyretmemektedir.

Kısmi Emeklilik Nedir? Şartları Nelerdir?

Bilindiği üzere 2018 yılı ve sonrası emekli olabilmek için 7200 gün ödenmiş primin tamamlanması gerekmektedir. İlgili prim gününü beklemek yerine sigortalılık süresi ve yaş şartını tamamlayarak 3600 gün, 4500 gün veya 5400 gün ödenmiş prim günleriyle emekli olmak isteyen vatandaşlarımızın talep ettiği bu işlem kısmi emeklilik olarak adlandırılmaktadır. 7200 ödenmiş prim günü ve diğer kriterleri tamamlamak yerine kısmi emeklilik şartları yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız;

 • İlk sigorta giriş tarihi 08.09.1999 tarihi ve öncesi olması halinde 15 yıllık sigortalılık süresini takiben 3600 günden,
 • İlk sigorta giriş tarihi 08.09.1999 ila 30.04.2008 tarihleri arasında olması halinde 25 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaş kriterini tamamlamalarını takiben 4500 günden,

Emekli olabileceklerdir. 5400 günden emekli olabilmek için 01.05.2008 tarihi ve sonrası sigorta girişine sahip olunması gerekmekle birlikte emekli olabilme yaşı 5400 prim gününü tamamlama ile doğrudan ilişkilidir.

 • 5400 prim günü 2008 ile 2035 yılları arasında tamamlandığında kadınlar 61 erkekler 63 yaşında,
 • 5400 prim günü 2036 ile 2037 yılları arasında tamamlandığında kadınlar 62 erkekler 64 yaşında,
 • 5400 prim günü 2038 ile 2039 yılları arasında tamamlandığında kadınlar 63 erkekler 65 yaşında,
 • 5400 prim günü 2039 ile 2040 yılları arasında tamamlandığında kadınlar 64 yaşında,
 • 5400 prim günü 2042 yılı ve sonrasında tamamlandığında kadınlar 65 yaşında

Emekli olabileceklerdir.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h4″ question-0=”Erkekler 3600 Günden Nasıl Emekli Olur?” answer-0=”3600 günden emekli olmak isteyen erkekler için öncelikli şart ilk sigorta giriş tarihidir. Bu hususta erkeklerin ilk sigorta giriş tarihinin 08.09.1999 tarihinden önce yapılmış olması gerekmektedir. Bu ilk şartı karşılayamayan kişiler için 3600 günden emekli olmak gibi bir durum söz konusu değildir. Bu şartı karşılayan kişilerin ise asgari olarak 3600 günlük prim ödemesi sağlamış olması gerekmektedir. Bu hususta belirlenen son şart ise erkeklerin asgari olarak 15 yıllık sigortalılık süresine sahip olmasıdır.” image-0=”” headline-1=”h4″ question-1=”Kadınlar 3600 Günden Nasıl Emekli Olur?” answer-1=”Kadınların 3600 günden emekli olma olanından faydalanması için de ilk sigorta giriş tarihinin 08.09.1999 tarihinden önce yapılmış olması gerekmektedir. Sonrasında kadınların 3600 günlük prim ödemesi sağlaması ve 15 yıllık sigortalılık sahibi olması şartı aranır.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

779 Yorum

 1. merhabalar 1969 dogumluyum işe giriş tarihim 1987 yılı. pirimim 1200 gün ne kadar süre sıgorta yatırıp emekli olablirim tşk

  1. Merhaba,

   Emekli olabilmek için en az 3600 günü tamamlamalısınız. 3600 günü tamamladığınızda 61 yaşında emekli olabilirsiniz.

 2. iyi günler ben Sadettin Dogan,1980 dogumluyum sigorta baslangic tarihim 1998 Türkiye 2004 yilindan beri avrupada 16 yildan beri calisiyorum, Türkiyeden en erken nezaman ve nasil emekli olurum Tesekkürler.

  1. Merhaba,

   1998 yılı sigorta başlangıcına göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir.

   Borçlanma yapıp 5900 günü tamamladığınızda 57 yaşında emekli olursunuz. Ancak Almanya da aktif çalışırken Türkiye den emekli maaşı almanız mümkün değil.

 3. Merhaba, 1968 dogumluyum, 1987 SSK girişliyim, 3600 günü temmuz/2002 de, 25 yılı kasım 2002 de doldurdum.Ne zaman 3600 kısmi emekli olabilirim.
  Teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre 52 yaşını doldurduğunuzda 3600 günle emekli olabilirsiniz.

  1. Merhaba,

   Evet sigorta başlangıcınız 1999 öncesi olduğu için 3600 gün ile emekli olabilmeniz mümkün.

  1. Merhaba,

   08/09/1999 Öncesi sigorta başlangıcı olduğu için 3600 günden emekli olma hakkınız var.

 4. Doğum tarihi: 03.03.1961
  İşe giriş tarihi: 03.07.2005 (SSK)
  Prim gün sayısı: 5340

  3600 prim gün sayısına göre emekli olma durumumuz var mıdır? Varsa tarih nedir?
  Eğer bu mümkün değilse en erken hangi şekilde emekli olabilirim? Örneğin Bağkur yatırmak daha erken emekli olmamı sağlar mı?

  1. Merhaba,

   3600 günle emekli olma hakkınız bulunmuyor 1999 2008 arası sigorta başlangıcı olduğu için 4500 gün ve 25 yıl hizmete tabisiniz. Yada 7000 gün ve 58 yaş. Bağkur yatırmak erke emekli etmez 25 yıllık hizmet süresini tamamlamanız şart.

  1. Merhaba,

   08/09/1999 sonrası sigorta başlangıcı olanlar 3600 günle emekli olamazlar. en az 4500 gün ve 25 yıllık hizmet süresini doldurduktan sonra emekli olabilirler.

  1. Merhaba,

   Bağkurdan 3600 günden emekli olma hakkınız bulunmuyor. En az 3,5 sene ssk lı çalışan olarak priminiz yatarsa 3600 günle 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

  2. Peki bağkur girişimden önce 18 gün ssk da varr
   Ayriyetenn 2008 öncesi ve sonrası vergi kaydım da var ama sildirdim bunların bi faydası olurmu
   Bide adına pancar için tevkifat kesintisi de oldu en basit şekilde nasıl emekli olurum

  3. Merhaba,

   Bağkurdan en az 5400 günü tamamlarsanız 56 yaşında emekli olabilirsiniz.

  4. Peki gelir vergisi mükellefi olarak 2700gun bağkurm var 1997 yılına kadar .borclanabilirmiyim gün alabilirmiyim askerlik haricindee

 5. merhaba Danisma birimi acaba bana neden cevap yazmiyorsunuz ? merak ediyorum benden sonra sorulan sorulara cevap veriyorsunuz !bana neden nevap vermiyorsunuz ?merak ettim kolay gelsin .

 6. Selam
  1962 doğumluyum 4760 günüm var.3600 ile emekliye ayrılır isem üste kalan pirim sayılırmı.
  Saygılarımla

  1. Merhaba,

   Evet emeklilik hesaplamasında tüm primler hesaba katılacaktır.

 7. 1964 2 ay doğumluyum 1989 yılında 18 ssk var ve 1989 12 ayından itibaren 2699 gün esnaf bagkurumm varr 3600 nasıl emekli olabilirimm

  1. Merhaba,

   sigorta sonrası çocuk varsa her doğum için 2 yıl borçlanıp kalan günleri isteğe bağlı bağkur ödeyip 4500 günle 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

  2. Cevabınız için teşekkür ederimm peki ssk li olarak 3600 günle emekli olabilirmiyim olursam daha mi avantajlı olur yok sa 4500 bağkur la mi emekli olmak daha avantajlı olurr

  3. Merhaba,

   Yatırdığınız prim tutarlarına göre emeklik değerlendirilir. İki şekilde de hemen hemen aynı oranlarda maaş bağlanır.

 8. Merhabalar işe giriş tarihim 1997 şuanda çalışmıyorum 1966 doğumluyum. 2600 ödenmiş pirim günüm var bugüne kadar. Arada boşluklarım var.58 yaşını doldurduğumda eksik primlerimi ödeyip emekli olabilirmiyim. Yada nasıl emekli olabilirim yol gösterirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba,

   Sadece askerlik sürenizi borçlanabilirsiniz. Bu süre yeterli gelmeyeceğinden isteğe bağlı prim yatırmanızda fayda var.

 9. 17.04 . 1995 ise girisli
  07.04 1964 dogum tarihli
  Şuanda 3261 gün var mevcut
  40 gün daha tamamladıgimda . Emekli olabilir miyim

  1. Merhaba,

   3600 günü 2014 yılından sonra tamamladığınız için 60 yaşını doldurduktan sonra emekli olabileceksiniz.

 10. 18.09.1964 dogumlu erkek
  01.04.1981 4a ssk girişliyim
  toplam gun toplamamim 4826
  31.12.1998 tarihinde toplam 3657 gunum var
  3600den kac yasinda emekli olabilirim
  teşekkurler cvbinizi bekliyorum

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre 56 yaşında emekli olabilirsiniz.

 11. Merhaba,
  02/02/1965 doğumlu kadın
  Eylül 1985 de sigortalı olarak çalışmaya başlıyor.
  1985 yılı için 106 gün
  1990 yılı için 43 gün
  1991 yılı için 67 gün SSK hizmeti var

  1994-1996 yılları için 722 günlük doğum boçlanması primi yatırılmış
  1999-2006 yıllar içinse toplam 2754 gün isteğe bağlı sigorta primi yatırılmış.
  Bu şartları taşıyan bir kadın 3600 gün üzerinden kısmi emekliliği hak eder mi?
  Cevabınız için şimdiden teşekkürler

 12. 1976 doğumluyum
  1995 ışe giriş
  3945 prim gün sayısı
  20 yıl çalışma süresi
  100/40 3.derece engelli olma durumunda nezaman emekli olunabilir

  1. Merhaba,

   1996 sigorta başlangıcına göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1995 ile 23.05.1996 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 52 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5825’dir.
   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1996 ile 23.05.1997 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20,

 13. Merhaba 52 Yaşında Kadın sigortalı ilk işe girişi 13.07.1992 , bugün itibariyle 1300 gün sigorta günü mevcut,
  EK-5 Sigorta yatırmaya başlar ise 58 yaşında 3600 günden emekli olabilir mi?.

  1. Merhaba,

   3600 günle emekli olabilmesi için son 7 yılın yarsının 1 fazlası 4 a sgk lı olark prim ödemesi grekir. Yani ek 5 sigorta yaptıktan sonra son 4 4/a lı olmalı böylece 58 yaşında emekli olabilir.

 14. Merhaba. 1973 doğumluyum. 4a’lı olarak 7190 gün hizmet sürem var, 20 yıl hizmetimi tamamladım. 4Bli olarak 700 günüm var ve devam etmekteyim. Ne zaman emekli olabilirim. 4Bli olmam emeklilik veya emekli aylığı açısından bir dezavantaj mıdır

  1. Soruma cevap verildiği mesajı geldi, ancak sitede herhangi bir bilgi ok.

 15. eylül 1988 YILI SİGORTA GİRİŞİM VAR PRİM GÜN SAYIM 3950 GÜN 1967 ARALIK DOĞUMLUYUM NE ZAMAN 3600 GÜNDEN EMEKLİ OLURUM

 16. merhaba, 2003 ocak girişliyim, o tarihten bu yana çalışıyorum( sadece 6 ay ücretsiz izin kullandım 2013 yılında) 5900 iş günü ödemem var. tazminat alarak işten ne zaman ayrılabilirim, ve ne zaman emekli olabilirim?

  1. Merhaba,

   1999 öncesi olmadığı için 3600 dan emekli olamazsınız. Asgari 4500 prim günü ve 25 yıl hizmet ile veya 7000 prim gününü doldurduğunuzda kendi isteğinizle ayrıldığınızda kıdem tazminatı alabilirsiniz.

  2. Peki, 7000 günü doldurup ayrıldığımda kaç yaşında emekli olabilirim?

 17. 1985 ssk girisim var. 1100 günüm var 1966 doğumluyum şimdi çalışmıyorum. Ne zaman emekli olabilirim.

  1. Merhaba,

   en az 3600 günü doldurarak 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

 18. Merhaba;
  01.05.1966 doğumluyum.İlk sigortalılık tarihim 01.09.1991 . İlk işe giriş tarihimden sonrada bir doğum yaptım.Belli aralıklarda çalıştım 09.11.2018 tarihinde işimden ayrıldım.3368 ödenmiş prim günüm var.Bu şartlarda en erken ne zaman emekli olabilirim

  1. Merhaba,

   Priminizi en az 3600 güne tamamlayarak 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

  2. 1981 girişliyim 1963 doğumluyum.4642 günüm var 3600 den emekli başvurusu yapa bilirmiyim

  3. Merhaba,

   3600 den emeklilik için başvuru yapabilirsiniz. 3600 günü tamamladığınız güne göre de yazımızda bulunan listeden yaşınızı hesaplayabilirsiniz.

 19. 1964 doğumlu 3600 günü 2019 da doldurdum ssk işe giriş tarihi 1981/8/10 û 3600günden ne zaman emekli olabilir im 2017 de1979dogumluları 3600 günden emekli oldular cevabı verirseniz sevinirim

  1. Merhaba,

   3600 günü 2014 sonrasında doldurduğunuz için 60 yaşında emekli olabileceksiniz.

 20. 1968 doğumluyum. 1992 sigorta girişim mevcut. 3400 prim günüm var . yurtdışı 18 askerlik ve 18 ay çalışmışlığım var . yurtdışı saydırmadan 3600 günden nezaman emekli olabilirim. yurtdışını saydırmam durumunda süreç nasıl değişir. teşekkürler

  1. Merhaba,

   Yurt dışını saydırsanız da saydırmasanız da emeklilik şartınız değişmez. Çünkü 3600 günle emekli olmada 3600 günü tamamladığınız tarih baz alınıyor. Dolayısıyla borçlansanız da yeni doldurmuş olacaksınız. 2014 sonrası 3600 günü doldurduğunuz için 60 yaşında emekli olabileceksiniz.

 21. 01.06.1991 ışe giriş 3447 prim günüm var. 1966 doğumluyum 3 kez tüp bebeğe girdim. 3600 günü tamamladığında emekli olabilirmiyim

  1. Merhaba,

   3600 günü tamamladıktan sonra 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

 22. Merhabalar.
  Benim doğum tarihim Temmuz 1978, sigorta girişim Ağustos 2000 ve 3800 gün pirimim var. (2008 öncesi 1500 gün) 2000 sonrası 410 gün gemici olarak çalıştım. Sigorta giriş tarihini askerlik borçlanması ile Eylül 1999 öncesine çekme imkanım var.
  15 yıl 3600 günle, 25 yıl 4500 gün ile kısmi emekli olmak yada normal şartlarda emekli olmak hangisi daha avajlı olur? Örneğin alacağım maaş açısından.
  3600 günle kısmi emekli olabilirsem aylığı kestirip çalışmam maaşımı ne yönde etkiler, (malumunuz eyt durumu, fazladan pirim günü maaşı düşürüyor) öneriniz ne olur?
  Yardımlarınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla…

 23. 25/2/1964 doğumlu olup ilk işe başlama 10/2/1982 olup şu ana kadar toplam 3355 gündür. 3600 günden nasıl emekli olabilirm. Askerliğimi
  1982/1984 yılları arası 20 ay yaptım. Şimdiden teşekkür ederim
  günlerim şöyle 1982 yılı 170 gün 1983 yılı 80 gün 1987 yılı 20 gün
  1988 yılı 120 gün 1989 yılı 90 gün 1998 yılı 130 gün 1999 yılı 157 gün
  2000 yılı 270 gün gün 2002 yılı 17 gün 2003 yılı 166 gün 2004 yılı 80 gün 2005 yılı 160 gün 2006 yılı 270 gün 2010 yılı 70 gün 2011 yılı 67 gün 2013 yılı 49 gün 2014 yılı 360 gün 2016 yılı 360 gün 2017 yılı 184 gün 2018 yılı 360 gün 2019 yılı 30 gündür.

  1. Merhaba,

   3600 günle emeklilikte 3600 günü doldurduğunuz tarih emeklilik yaşını belilemektedir. Borçlanıp 3600 ü doldurduğunuzda 60 yaşında emekli olabileceksiniz.

 24. 25/2/1964 doğumlu olup ilk işe başlama 10/2/1982 olup şu ana kadar toplam 3355 gündür. 3600 günden nasıl emekli olabilirm. Askerliğimi
  1982/1984 yılları arası 20 ay yaptım. Şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba , ben kanser tedavisi görüyorum 98 de başlangıç var 4600 pirim ne şartlarda emekli olurum hangi evraklarla başvuru yapmam lazım ,şuan tedavi görüyorum kemoterapi alıyorum

  2. Merhaba,

   Öncelikle hastalığınızla ilgili engel raporu almalısınız. Verilecek orana göre emeklilik hesaplaması yapılır en düşük % 40 oranda olmalı bu orana göre bile hemen emekli olabilme hakkınız var. Doktorunuzdan engel raporu için talepte bulunabilirsiniz.

  3. Merhaba, 01/01/ 1998 girişli SSK 4A sigortalıyım. 3268 çalışma günüm var.1 tane çocuğum var. Doğum borçlanması yaparak 3600 günden emekli olma durumum nedir?

 25. Sayın Danışma birimi , Daha önce de 2 kere daha yazdım son 1 hafta içinde fakat bir dönüş alamadım. Olumlu yada olumsuz bir cevap rica ediyorum mümkünse. Konu özetle şu, 01.01.1990-31.12.1992 yılları arasında bağkur ödemem var. sonrasında 01.01.2010 -31.12.2018 yılları arasında SGk çalışmam var . 1952 doğumluyum. 3600 günden emekli olabilirmiyim. Teşekkürler

  1. Merhaba,

   1990 yılı bağkur başlangıcı ile 3600 günden emekli olabilirsiniz. son 7 yılın çoğunluğu 4 a hizmeti olduğu için 58 yaşında 3600 günden emekli olmanız mümkün. eğer 3600 gününüz var ise hemen müracaat ediniz.

  1. 3600 den isyerimden tazminatini alabilmem icin tekavut sandiginda calisma gunlerim sayilirmi ? 02/10/1990 tekavut zandigi girisim war, 1998 cikis. 2950 gun tekavut sandigi, 800 gunde sgk pirimim war. 3600 pirimim tamam girisde 1990 ..tesekkur ederim

  2. Sayin danisma birimi cevaplamadiniz 1 Ocak 1962 dogumluyum 1982 ssk girisim
   3600 gunu borclanarak tamamlamak icin muracaat ettim yurtdisi ve ve dogum ne zaman emekli olabilirim
   tesekkurler

  3. Merhaba,

   3600 günle emeklilikte 3600 günü tamaladığınız güne göre emeklilik hesaplanmaktadır. Yrni doluracağınız için 2011 sonrasında olacağı için 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

 26. Merhaba ,
  02/01/1984 tarihi ilk işe giriş tarihim . şu an 3054 günlük bir primim var. yalnız sigorta dökümümde T.C. kimlik numarası ve sgk sicil no bana ait olmasına rağmen isim farklı çıkıyor. birinci sorum bu neden kaynaklanıyor olabilir, ikincisi bana bir hak kaybettirirmi , kaybettirirse nasıl bir yol izlemem gerekli, birde 20 ay askerlik yaptım askerlik borçlanmamı yatırırsam bahsettiğim durumda bana bir kayıp verdirmese ne zaman emekli olabilirim .

 27. Merhaba
  01/ 01/1961 doğumluyum ssk giriş tarihim 16/01/1978
  4a 2276 günüm 4b 884 günüm var askerlik borçlanmasını da yatırırsam kaç yaşında ne zaman emekli olurum askerlik sevk tarihihi 19/03/1981 terhis tarihi 21/11/1982 toplam 612 günüm var hepsini yatırmalımıyım, teşekkürler.

 28. Merhaba,

  Eylül 1992’de 120 gün sigorta girişim var. En son iş yerimde 15.03.2011 tarihinden bu yana çalışıyorum. Aralık 2020 yılında 3600 günü tamamlayacağım. Ancak emekli olabilmek için yaşı beklemem gerekiyor. 01.04.1974 doğumluyum. 2011’den beri aynı iş yerinde çalışıyorum. 3600 günü tamamlayınca Hakediş belgesi alıp iş yerimden tazminat alıp ayrılabilir miyim? Ayrıca bu şartlarda ne zaman emekli olabilirim.

 29. Merhabalar

  06.07.1967 doğumlu annemin 2 çocuğu bulunmaktadır. 01/08/1986 yılında sigorta girişi bulunmaktadır. Toplamda şu anda sigorta prim günü 798 gündür. Çocukları da saydırdığımızı düşünürsek ne zaman emekli olabilir acaba ?

 30. SSK ilk başlangıç tarih 1989 pirim gün 3410 var 1966 doğum 3600. Günden emekli olmak isdiyorum dolunca ola bilirmiyim emekli maaş balanirmi ve olursa emekli maaşı net aylık ne alırım ismim mehmet deniz açıklama yaparsanız tsk ederim şimdiden

  1. Merhaba,

   3600 günle emeklilik şartları 3600 günü doldurduğunuz zamana göre değişiyor. 2014 sonrasında 3600 günü dolduracağınız için 60 yaşında emekli olabilecelksiniz. Mevcut duruma h-göre prim tutarlarınıza göre hesaplanacak ve 1200 1500 arası bir maaşı alabileceksiniz.

 31. Merhaba Ben 01.01.1952 doğumluyum. 01.01.1990-31.12.1992 yıllarında bağkur ödemem var. Sonrasında 2010-2019 yıllarında SGK (4a) çalışmam var . 3600 günü tamamlayarak emekli olabilirmiyim.
  Teşekkürler.

 32. 01.08.1994 tarihinde ssk. lı olarak işe başladım. 19.04.2019 tarihinde işten ayrıldım. Toplam 2200 iş günü prim ödemişliğim var. 01.02.1962 doğumluyum. Nasıl emekli olabilirim?

  1. Merhaba,

   En az 3600 gün prim doldurmanız gerekiyor. Eğer sigorta başlangıcından sonra doğum var ise aralarında sigortasız süreler olmak kaydı ilke her çocuk için 2 yıl borçlanabilirsiniz. Ya da kalan günlerin 1259 gününü isteğe bağlı kalan günleri sigortalı çalışarak doldurmanız gerekecek.

 33. ben selma erikli 1962 doğ başlangıç tarihim 1999 ama 2005 olarak görünüyor 58 yaşımdayım 3 çocuğum var işe girmeden başlangıç tarihinde önce doğdular doğum borçlanması yapabilirmiyim emekli olmam için ne yapmalıyım .yardımcı olurmusunuz teşekkür ederim

 34. slm..01/07/1961 dogum..askerlik borçlanması yaptım.dolayısıyla 04/04/1999 ssk girişim oldu .3600 den 58 yaşında emekli olabilirmiyim…60 yaş şartı varmı..\

  1. Merhaba,

   3600 günü ne zaman doldurduğunuza bağlı. Eğer borçlanma sonucunda yeni doldurduysanız 60 yaşını doldurduğunuzda emekli olabileceksiniz.

 35. 1958 dogumlu 60,5 yasindayim. 63 yasinda emekli olmak istiyorum.
  Yurtdisinda sigorta girisim 9/1984.
  En Uygun gün sayisi nedir benim icin. 3600 yeterli mi? Ne Kadar maas alirim?
  Tesekkür ederim

 36. 01.05.1982 ssk girişleyim.suan 55 yaşındayım.2800 gün primim var ne zaman emekli olurum teşekkürler

 37. 1957 doğumluyum; yani şu an 62 yaşı tamamladım.
  SSK üyeliğim 1995 yılı ağustos ayında başlasa da, ancak, 3-5 gün çalıştım.
  Ancak, öğretmen olarak Almanya’da çalışmış olan eşimin yanında 1987-92 yılları arasında 40 ay ev hanımı olarak kalmışlığım var, ikamet belgelerini getirttim.
  2016 yılı başından beri de aralıksız çalışıyorum.
  Ben nasıl emekli olabilirim?
  Yanıtlarsanız minnettar olurum.

 38. 19.05.1985 doğumluyum. 10.09.2001 tarihinde staj girişim oldu16.06.2005 yılında işe girişim mevcut olup 4918 günüm vardır. 2 çocuğum var ne zaman emekli olabilirim? staj girişim sayılıyor mu? kısmi emeklilik hakkında bilgi rica edebilir miyim?

 39. merhaba efendim.
  ilk işe giriş tarihi: 13/11/1981
  Prim gün sayısı : 2773
  3600 günden ne zaman emekli olabilirim?

 40. Merhaba, 60,5 yasindayim 5 günlük Türkiye de prim ödemisligim var, 1984 yilindan beri Almanya da calisiyorum. 63 yasina geldigimde en az 35 yil oluyor. Türkiye’den emekli olmak icin benim durumumda en ideal sartar hangisidir?

 41. Merhaba,01/01/1981 doğumluyum. eşimden ayrıldım.Annem 2 ay önce vefat etti. Annemin 1984 yılında 150 gün ssk prim ödemesi var.Buna istinaden bana maaş bağlanabilir mi?Bağlanabilmesi için ne yapmalıyım.(Tüm doğumlarından sonra yapılmış sigortası)

 42. Merhabalar

  Annem 1968 dogumlu 10.05.1986 sigorta girişi var. Uzun vade gün sayısı 359 gün biri ikiz 3 kardeşiz. Annemi emkli yapmak için dogum borçlanması yeter mi. Yetmez ise nasıl bir yol izlemeliyiz. Teşekkürler.

 43. MERHABALAR
  ASKERLİK BORCUMU ÖDERSEM EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?
  BU KONUDA YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM ,

  DOĞUM TARİHİM 20.05.1962
  İLK SSK GİRİŞİM 18.05.1986
  ŞU ANKİ PİRİM SAYIM 3254

 44. R Bahadir Sifi

  Almanyada ilk sigorta girisim 15.08.1987. Dogum tarihim 20.10.1969.

  1997 de Vatandasliktan izinalarak cikmistim.
  Su an elimde T.C. Ic isleri bakanligi mavi kart var.

  Ben kac gün borclanarak emekli olabilirim ve kac yasinda?

  Tesekkürler

 45. Merhaba 28.03.1968 doğumluyum %55 engelli raporum var 4a 4696 gün primim var 3600 den veya malulen emekli olabilir miyim?

 46. İyi günler 25.01.1971 doğumlu 3 çocuk annesiyin. İlk işe giriş tarihin 01.06.1989 dür. 2019 yılı haziran sonu itibariyle 2335 gün primin var. Halen sfk lı olarak çalışmaktayım. Erken emekli olmak için (3600) şartların nedir doğum borçlanması yaparak kaç yaşında emekli olabilirim.

 47. Ibrahim
  iyi gunler, 1971 dogumluyum, ilk ise girisim 01-12-1989 ve 765 gun odemisim var. 1992 de yurt disina ciktim ve 1994 yilindan bu gune kadar yurt disinda sigortaliyim.(Turkiye’nin analasmali olmadigi ulke) SGK sorgulamasinda 52 yasinda emeklilik hakkim doguyor. yurt disi borclanmayi kac gun uzerinden yapmam gerekir?(3600, 4500, 5500) Hangisi daha avantajli olur? Kac TL odemeliyim? Bilgileriniz icin tesekkur eder, hayirli calismalar dilerim.

 48. Merhaba 1.12.1971 doğum tarihim ve 1.12.1989 sigorta başlangıcım. Toplam prim ödemelerim 9127 gün olmuş. Sisteme göre 2023 yılında emekli olabileceğim görülüyor. Bu tarihten önce emeklilik hakkım var mı varsa emekli olursam maaş yönünden normal tarihte emekli olmam mı daha avantajlı. Teşekkürler.

 49. Merhaba, 03.07.2002 ssk girişim ve 4567 günüm var. 1968 doğumluyum yani 51 yaşındayım. 4500 günden emekli olabilir miyim yoksa 58 yaşını beklemem ki gerekiyor ?

 50. Eşim 1996 sgk girişli ve 1230 günü varken bağkur lü oldu. Fakat prim ödememiş. Bağkur girişi 2012 yılı. 2019 yılında vefat etti. Olum aylığı nasıl bağlayabilirim. Bağkur borcunu ödemezsem olur mu. 4/a dan mi yoksa 4/b den mi aylık bağlanır

 51. selamlar kolay gelsin benim sorum 1975 yilinda turkiyeden 185 gun is gunum var 1977 2018 arasi belcikada calistim 2019 subatta emekli oldum turkiyeden emekli olmam için hangi evraklar gerekli kac is gününden emekli olabilirim kac para yatirmam gerekli nereye bas vurmaliyim selamlar tesekkurler

 52. % 40 raporum var22.01.1978 iş giriş tahrih 07.04.2004 Ek Ödeme : 38.84
  Gösterge Ortalama Yıllık Kazanç 7,552.80 Ortalama Aylık Kazanç 1,803.30
  Aylık Bağlama Oranı Aylık Bağlama Oranı 2 35.00 Aylık Bağlama Oranı 3 25.58

  Toplam
  2000 Öncesi
  2000-2008/10 Arası 1614
  2008/10 Sonrası 1994
  Toplam 3608

 53. Merhaba

  4A Tescil Bilgileri
  İşe Giriş Tarihi: 01.10.1994
  Uzun Vade Gün Sayısı: 1158

  4B Tescil Bilgileri
  Tescil Tarihi: 10.07.1998
  Toplam Gün Sayısı: 2863 (7 yıl 11 ay 13 gün)

  1997 doğumlu bir çocuk var

  normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim yada 3600-4500 günlerden emekli olma durumum nedir

  Teşekkürler

 54. 10.08.1978 doğumluyum 01/10/1995 tarihinde işe girişim var şu an prim günüm 3440 gün 3600 günden ne zaman emekli olurum

 55. SELAMLAR.07.03.1961 DOĞUMLUYUM.ŞU ANDA 3100 GÜNÜM VAR..ASKERDEN ÖNCE SİGORTAM YOK.TERHİS TARİHİM 1983,,SGK BAŞLANGICIM 1993..ASKERLİK ÖDEMESİ YAPSAM NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM.SAYGILAR..

 56. SSK İLK GİRİŞİM 05/10/1977
  1120 PİRİM GÜNÜM VAR
  EMEKLİ SANDIGINDA İLK İŞE BAŞLAMAM
  01/01/1983
  1950 GÜN OLARAK SSK İLE BİRLEŞTİRME YAPTIM
  600 GÜN ASKERLİK BORÇLAMASI YAPIP 3600 GÜNDEN NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM
  05/08/1960 DOGUMLUYUM
  SAYGILARIMLA

 57. merhaba, 19.07.1960 doğumluyum, ilk SGK girişim 26.12.2005 şu anda SGK lıyım. Yalnız 25.01.2008 – 31.10.2018 tarihleri arasında BAKKAL açtım tabi bu tarihlerde SGK lı çalıştığım zamanlarda oldu; askerliğim 27.10.1981 – 30.06.1983 arası bunu ve bağkur günlerimi borçlanarak işe giriş tarihimi 1981 yılına çekerek 3600 den emekli olabilir miyim.

 58. ben 01.12.1963 doğumluyum, sigorta başlangıcım 15.02.1988, şuan bu ay itibariyle 3639 gün sigortam mevcut, ne zaman emekli olabilirim, ve emekli olmam için neler yapmam gerekir bana bu konuda yardımcı olur musunuz

 59. 1989 girişliyim 4/a toplam 1102gün 4/b ise toplam 2607 günüm var nasıl emekli olurum sgkdan memur arkadaş 3.5 yıl sigortalı çalışmam gerektiğini söyledi 2 yıl doğum borçlanması yapsam 1.5 yıl çalışsam 5375 günden emekli olursun denildi ve 46 yaş dediler ben 43 yaşındayım kafam karıştı bana bu konuda açıklama yapabilirmisiniz ne yapmam gerekiyor

 60. Merhaba . Annemin sigorta girişi 1986 da suan prim sayımız 3600 acaba 3600den emekli olma sansı varmı? Girişi erken olduğu için 43 yaştan emekli olabiliyormuş, fakat dogum borçlanması yapması gerekıyormus konuyu pek fazla anlayamadık yardımcı olurmusunuz?

 61. Merhaba 17.10.1969 doğumluyum işe ilk giriş 01.06.1987 4172 günüm var 3600 günden emekli olabilirmiyim.

 62. Merhaba 1967 doğumluyum sigorta girişim 1988,
  3491 gün primim var 3600 günden ne zaman emekli olabilirim

 63. merhaba ben 02:01.1997 tarihinde sigorta girişim var şuan 2879 günüm var 3600 günü doldurduğum zaman kaç yaşını beklemem gerekir emekli olmam için 02:09:1982 doğumluyum

  1. Merhaba,

   3600 günü doldurduktan sonra 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

 64. 10 10 1988 ise baslama tarihi 210gün sigortam yatdı iki yıl dogum porrçlanması yaptım 2013 bagkur oldum subat ayında tekrar 2016 agutos ayında bu yana sigortalı calısıyom ne zaman emekli olurum 1 5 1966 dogumluyum ne zaman emekli olurum

  1. 1978 doğumluyum sigorta giriş tarihim 20 08 1990 şuanda 14 senedir bir şirkette çalışıyorum maaşı düzenli vermedikleri içinoradan istifa etmek istiyorum ne yapmam gerekir şu anki pirimim 6240 ne

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu