SSK

3600 Günden Nasıl Emekli Olunur, Şartları Nelerdir ?

SSK 3600 günden emeklilik şartları doğrudan 08.09.1999 tarihi ve öncesi sigorta girişine sahip 4A hizmet koluna bağlı çalışanları ilgilendirmektedir. Bilindiği üzere eski adıyla SSK, yeni adıyla 4A hizmet koluna bağlı olarak sigortalı çalışanların emeklilik şartları;

 • 09.1999 tarihi ve öncesi,
 • 09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arası,
 • 05.2008 tarihi ve sonrası

Tarihlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Erkek ve kadın 4A sigorta koluna bağlı olarak çalışan vatandaşlarımız için 3600 günden emekli olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken ödenmiş prim günü ve yaş şartlarını sağlamaları halinde emekli maaşı hakkı kazanmak mümkün hale gelmektedir. Her ne kadar kazanılan emeklilik maaşı;

 • 7200 ödenmiş prim günü,
 • Minimum 60 yaş

Şartlarını yerine getirerek emeklilik hakkı kazanan vatandaşlarımız kadar olmasa da geçimlerini sağlayabilecekleri bir gelire çalışmadan sahip olabilecekleri kanunen kendilerine tanınan bir haktır.

Erkekler İçin SSK 3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

3600 günden emeklilik şartları ilk etapta 4A sigorta koluna bağlı çalışan vatandaşlarımızın kadın veya erkek çalışan olması şartından bağımsız olarak tamamen ilk sigorta giriş tarihi ile bağlantılıdır. 3600 günden emekli olmak isteyen vatandaşlarımız bu haktan yararlanmak için 08.09.1999 tarihi ve öncesinde ilk sigorta girişine sahip olmalıdırlar.

Sigorta ilk giriş tarihi şartı taşındıktan sonra;
 • En az 15 yıllık sigortalılık süresi,
 • En az 3600 ödenmiş prim günü

Şartlarının taşınmasını takiben emeklilik hakkı kazanılmaktadır. İlk sigortalılık girişini sağlayan kadın ve erkek 4A’lı çalışanlar, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesini tamamlama tarihi itibari ile hangi yaşta emekli olacaklarını kendileri için hazırlanan emeklilik tablosundan takip edebilirler.

Kadınlar İçin SSK 3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

İlk SSK girişleri 08.09.1999 tarihi ve öncesine ait olan kadın çalışanların yaş kriterlerini kontrol etmek amacıyla faydalanacakları emeklilik tablosu, 3600 günden emeklilik şartları kadın tamamlanma süresine bağlı olarak aşağıda verilmiştir. Tabloyu incelerken şartların tamamlanma sürelerine denk gelen yaşları takiben 4A’lı kadın çalışanlar emeklilik maaşını kazanabilmektedirler.

15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün ödenmiş prim şartını;
 • 52 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2002 ila 23.05.2005 tarihleri arasında,
 • 54 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2005 ila 23.05.2008 tarihleri arasında,
 • 56 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2008 ila 23.05.2011 tarihleri arasında,
 • 58 yaşında emekli olabilmek için 24.04.2011 tarihinden sonra

Yerine getirmeleri gerekmektedir. Erken yaşlarda çalışma hayatına başlamış ve 3600 günden emeklilik şartlarını yerine getirmesine karşın emeklilik hakkını kazanamamış kadın çalışanlar şartları yerine getirdikleri tarihi dikkate alarak tabloda karşılık gelen yaş kriterini sağlamaları sonrası SGK İl Müdürlükleri’ne emeklilik hakları için başvuru yapabilirler.

3600 Günden Emeklilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İlk sigorta giriş tarihleri 08.09.1999 tarihi ve öncesinde SSK’dan olan erkek çalışanların 3600 günden emeklilik hesaplama işlemleri için verilecek tablo kolayca kullanılabilmektedir. 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 ödenmiş prim günü şartlarının tamamlandığı tarih aralıklarının karşısına bakılarak 4A sigorta kolundan emeklilik tarihi kolayca tespit edilebilmektedir.

3600 ödenmiş prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresi şartlarını;
 • 56 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2002 ila 23.05.2005 tarihleri arasında,
 • 57 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2005 ila 23.05.2008 tarihleri arasında,
 • 58 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2008 ila 23.05.2011 tarihleri arasında,
 • 59 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2011 ila 23.05.2014 tarihleri arasında,
 • 60 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2014 tarihinden sonra

Yerine getirmeleri gerekmektedir. İlgili tarih aralıklarında yerine getirilen şartların ardından SGK İl Müdürlükleri’ne başvuruda bulunarak 3600 günden emekli olunabilmektedir.

3600 Günden SSK Emeklisi Olanlar Ne Kadar Maaş Alır?

3600 günden emekli olan 4/A sigorta koluna bağlı çalışan vatandaşlarımızın maaşları hizmette geçen süre ile doğrudan ilgilidir. 3600 günden emeklilik maaşı ne kadar sorusuna yanıt verilebilmesi için hizmette kalma süresinin 2000 yılı öncesi ve sonrası olarak ayırmak yerinde olacaktır. 2000 yılı öncesi SSK hizmetinden ayrılarak emekli olan vatandaşlarımızın emeklilik maaşları, 2000 yılı sonrası emekli olan SSK’lı çalışan vatandaşlarımıza göre nispeten yüksek seyretmektedir.

SSK girişli olarak 3600 günden emekli olacak olan vatandaşlarımızın;
 • Hizmet sürelerinin 31.12.1999 tarihi ve öncesinde tamamlanan vatandaşlarımız için yaklaşık 1400 ile 1600 TL,
 • Hizmet süresinin bir kısmı 31.12.1999 tarihi ve öncesi, diğer kısmı ise 01.01.2000 ile 30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanan vatandaşlarımız için yaklaşık 1200 ile 1400 TL,
 • Hizmet süresinin bir kısmı 31.12.1999 tarihi ve öncesi, bir kısmı 01.01.2000 ile 30.04.2008 tarihleri arası ve kalan kısmı 2008 tarihi sonrası tamamlanan vatandaşlarımız için yaklaşık 1000 ile 1200 TL,
 • Hizmet süresinin büyük bir bölümünü 2008 sonrası tamamlamış olan vatandaşlarımız için yaklaşık 800 ile 1000 TL

Aralıklarında maaş bağlanmaktadır. Görüldüğü üzere hizmet süresinin 2000 yılı öncesinde tamamlanmaması halinde 3600 günden emekli olmanın maaş açısından bir avantajı bulunmamaktadır.

4500 Günden Emekli Olmanın Şartları ve Avantajları Nelerdir?

4500 günden emeklilik şartları, tıpkı 3600 günden emeklilik şartlarında istendiği gibi ilk sigorta girişi SSK’dan 08.09.1999 tarihi ve öncesi ait olan vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir. 4500 gün ile birlikte sigortalılık süresi ve yaş kriteri bulunan ilgili emeklilik hakkında kadın ve erkek 4/A ‘lı çalışanlar için farklı şartların tamamlaması sonrası emeklilik hakkı elde edilebilmektedir.

Erkekler için 4500 günden emekli olabilmek için;
 • 4500 gün ödenmiş prim günü,
 • 25 yıllık sigortalılık süresi,
 • 60 yaş
Şartlarının tamamı birlikte sağlanması sonrası emeklilik hakkı elde edilebilmektedir. Kadın 4A’lı çalışanlar ise;
 • 4500 gün ödenmiş prim günü,
 • 25 yıllık sigortalılık süresi,
 • 58 yaş

Kriterlerini birlikte sağlanarak emeklilik hakkı elde edilebilmektedir. 4500 günden emekli olan vatandaşlarımızın ise alacakları emekli maaşı 600 TL ila 1000 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Görüldüğü üzere 4500 günden emekli olan vatandaşlarımızın yaş haddi nedeniyle emekli olmaları nedeniyle almış oldukları emekli maaşları tatmin edici rakamlarda seyretmemektedir.

Kısmi Emeklilik Nedir? Şartları Nelerdir?

Bilindiği üzere 2018 yılı ve sonrası emekli olabilmek için 7200 gün ödenmiş primin tamamlanması gerekmektedir. İlgili prim gününü beklemek yerine sigortalılık süresi ve yaş şartını tamamlayarak 3600 gün, 4500 gün veya 5400 gün ödenmiş prim günleriyle emekli olmak isteyen vatandaşlarımızın talep ettiği bu işlem kısmi emeklilik olarak adlandırılmaktadır. 7200 ödenmiş prim günü ve diğer kriterleri tamamlamak yerine kısmi emeklilik şartları yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız;

 • İlk sigorta giriş tarihi 08.09.1999 tarihi ve öncesi olması halinde 15 yıllık sigortalılık süresini takiben 3600 günden,
 • İlk sigorta giriş tarihi 08.09.1999 ila 30.04.2008 tarihleri arasında olması halinde 25 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaş kriterini tamamlamalarını takiben 4500 günden,

Emekli olabileceklerdir. 5400 günden emekli olabilmek için 01.05.2008 tarihi ve sonrası sigorta girişine sahip olunması gerekmekle birlikte emekli olabilme yaşı 5400 prim gününü tamamlama ile doğrudan ilişkilidir.

 • 5400 prim günü 2008 ile 2035 yılları arasında tamamlandığında kadınlar 61 erkekler 63 yaşında,
 • 5400 prim günü 2036 ile 2037 yılları arasında tamamlandığında kadınlar 62 erkekler 64 yaşında,
 • 5400 prim günü 2038 ile 2039 yılları arasında tamamlandığında kadınlar 63 erkekler 65 yaşında,
 • 5400 prim günü 2039 ile 2040 yılları arasında tamamlandığında kadınlar 64 yaşında,
 • 5400 prim günü 2042 yılı ve sonrasında tamamlandığında kadınlar 65 yaşında

Emekli olabileceklerdir.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h4″ question-0=”Erkekler 3600 Günden Nasıl Emekli Olur?” answer-0=”3600 günden emekli olmak isteyen erkekler için öncelikli şart ilk sigorta giriş tarihidir. Bu hususta erkeklerin ilk sigorta giriş tarihinin 08.09.1999 tarihinden önce yapılmış olması gerekmektedir. Bu ilk şartı karşılayamayan kişiler için 3600 günden emekli olmak gibi bir durum söz konusu değildir. Bu şartı karşılayan kişilerin ise asgari olarak 3600 günlük prim ödemesi sağlamış olması gerekmektedir. Bu hususta belirlenen son şart ise erkeklerin asgari olarak 15 yıllık sigortalılık süresine sahip olmasıdır.” image-0=”” headline-1=”h4″ question-1=”Kadınlar 3600 Günden Nasıl Emekli Olur?” answer-1=”Kadınların 3600 günden emekli olma olanından faydalanması için de ilk sigorta giriş tarihinin 08.09.1999 tarihinden önce yapılmış olması gerekmektedir. Sonrasında kadınların 3600 günlük prim ödemesi sağlaması ve 15 yıllık sigortalılık sahibi olması şartı aranır.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

795 Yorum

 1. Mrb.13.09.1970 doğumluyum.işe ilk giris tarihi 20.12.1994 şu an hala aktif olarak çalışıyorum surekli işçi olarak.3975 primim var.3600 günden emekli olabilirmiyim acaba olsam ne kadar maaş alirim.peim eksigim var oglum 1992 doğumlu ancak sgk daha snra oldugu için onu saydiramiyorum prim eksiğim var.onu doldurmak zorundamiyim acaba 5750 20 yıllık sgk mi tabiyim.peki 5750 den emekli olsam 55 yasjnda emekli maasim düşükmü olucak onu merak ediyorum .şu an hala calisiyorum.
  Tsk ederim

  1. Merhaba,

   3600 günden 58 yaşında emekli olabilirsiniz. 5750 günü doldurmanıza gerek yok. ancak kısmi emeklilik olacağından 5750 günü doldurduğunuz kadar maaş alamazsınız. 5750 den emekli olsanız maaşınız düşmez aksine daha yüksek olur. Mevcut maaşınıza https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasından bilgileriniz girerek öğrenebilirsiniz.

 2. merhabalar 1969 dogumluyum işe giriş tarihim 1987 yılı. pirimim 1200 gün ne kadar süre sıgorta yatırıp emekli olablirim tşk

  1. Merhaba,

   Emekli olabilmek için en az 3600 günü tamamlamalısınız. 3600 günü tamamladığınızda 61 yaşında emekli olabilirsiniz.

 3. iyi günler ben Sadettin Dogan,1980 dogumluyum sigorta baslangic tarihim 1998 Türkiye 2004 yilindan beri avrupada 16 yildan beri calisiyorum, Türkiyeden en erken nezaman ve nasil emekli olurum Tesekkürler.

  1. Merhaba,

   1998 yılı sigorta başlangıcına göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir.

   Borçlanma yapıp 5900 günü tamamladığınızda 57 yaşında emekli olursunuz. Ancak Almanya da aktif çalışırken Türkiye den emekli maaşı almanız mümkün değil.

 4. Merhaba, 1968 dogumluyum, 1987 SSK girişliyim, 3600 günü temmuz/2002 de, 25 yılı kasım 2002 de doldurdum.Ne zaman 3600 kısmi emekli olabilirim.
  Teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre 52 yaşını doldurduğunuzda 3600 günle emekli olabilirsiniz.

  1. Merhaba,

   Evet sigorta başlangıcınız 1999 öncesi olduğu için 3600 gün ile emekli olabilmeniz mümkün.

  1. Merhaba,

   08/09/1999 Öncesi sigorta başlangıcı olduğu için 3600 günden emekli olma hakkınız var.

 5. Doğum tarihi: 03.03.1961
  İşe giriş tarihi: 03.07.2005 (SSK)
  Prim gün sayısı: 5340

  3600 prim gün sayısına göre emekli olma durumumuz var mıdır? Varsa tarih nedir?
  Eğer bu mümkün değilse en erken hangi şekilde emekli olabilirim? Örneğin Bağkur yatırmak daha erken emekli olmamı sağlar mı?

  1. Merhaba,

   3600 günle emekli olma hakkınız bulunmuyor 1999 2008 arası sigorta başlangıcı olduğu için 4500 gün ve 25 yıl hizmete tabisiniz. Yada 7000 gün ve 58 yaş. Bağkur yatırmak erke emekli etmez 25 yıllık hizmet süresini tamamlamanız şart.

  1. Merhaba,

   08/09/1999 sonrası sigorta başlangıcı olanlar 3600 günle emekli olamazlar. en az 4500 gün ve 25 yıllık hizmet süresini doldurduktan sonra emekli olabilirler.

  1. Merhaba,

   Bağkurdan 3600 günden emekli olma hakkınız bulunmuyor. En az 3,5 sene ssk lı çalışan olarak priminiz yatarsa 3600 günle 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

  2. Peki bağkur girişimden önce 18 gün ssk da varr
   Ayriyetenn 2008 öncesi ve sonrası vergi kaydım da var ama sildirdim bunların bi faydası olurmu
   Bide adına pancar için tevkifat kesintisi de oldu en basit şekilde nasıl emekli olurum

  3. Merhaba,

   Bağkurdan en az 5400 günü tamamlarsanız 56 yaşında emekli olabilirsiniz.

  4. Peki gelir vergisi mükellefi olarak 2700gun bağkurm var 1997 yılına kadar .borclanabilirmiyim gün alabilirmiyim askerlik haricindee

 6. merhaba Danisma birimi acaba bana neden cevap yazmiyorsunuz ? merak ediyorum benden sonra sorulan sorulara cevap veriyorsunuz !bana neden nevap vermiyorsunuz ?merak ettim kolay gelsin .

 7. Selam
  1962 doğumluyum 4760 günüm var.3600 ile emekliye ayrılır isem üste kalan pirim sayılırmı.
  Saygılarımla

  1. Merhaba,

   Evet emeklilik hesaplamasında tüm primler hesaba katılacaktır.

 8. 1964 2 ay doğumluyum 1989 yılında 18 ssk var ve 1989 12 ayından itibaren 2699 gün esnaf bagkurumm varr 3600 nasıl emekli olabilirimm

  1. Merhaba,

   sigorta sonrası çocuk varsa her doğum için 2 yıl borçlanıp kalan günleri isteğe bağlı bağkur ödeyip 4500 günle 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

  2. Cevabınız için teşekkür ederimm peki ssk li olarak 3600 günle emekli olabilirmiyim olursam daha mi avantajlı olur yok sa 4500 bağkur la mi emekli olmak daha avantajlı olurr

  3. Merhaba,

   Yatırdığınız prim tutarlarına göre emeklik değerlendirilir. İki şekilde de hemen hemen aynı oranlarda maaş bağlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu