Genel

E-Devlet Muhtaçlık Aylığı (Maaşı) Başvurusu ve Şartları ?

Muhtaçlık maaşı başvurusu yapmak isteyen kişilerin, edevlet üzerinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma Vakfı kapsamında yapılan fakirlik aylığı ödemeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında finanse edilmektedir. Geçerli bir sebebi bulunan ve aylık düzenli gelire sahip olmayan kişiler, aylık gelirlerini desteklemek amacıyla muhtaç aylığı başvurusu yapmaktadır.

Kişilere sadece belirli bir süre boyunca ödenen muhtaç aylığı, geri ödemesiz şekilde tasarlanmıştır. 2021 muhtaç aylığı başvurularında, başvuru sahiplerinin her türlü şarta uyum sağlayıp sağlamadığı dikkate alınmaktadır. Muhtaç aylığı kullanan kişiler, sağlık sigortası kapsamında da devlet güvencesi altında tutulmaktadır. Devlet güvencesiyle Genel Sağlık Sigortası ödemeleri, vakıf tarafından doğrudan karşılanacaktır. 2021 muhtaç aylığı başvurusu ve ödemeler hakkında merak edilenler, yazı içerisinde tüm özellikleriyle ele alınmıştır.

Muhtaç Aylığı Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Fakirlik maaşı ödemeleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü kapsamında kişilere ulaştırılmaktadır. Her ay düzenli olarak verilen fakirlik maaşı, aylık geliri bulunmayan ve kendisiyle birlikte, aile üyelerine de bakma yükümlülüğü bulunan kişileri, maddi yönden desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Kişilerin SGK kapsamında çalışmaması, düzineli bir gelirinin ve mal varlığının bulunmaması gibi durumlarda, kişilerin aylık geçimini sağlaması amacıyla, muhtaçlık aylığı ödemeleri yapılmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı kapsamında ödenek olarak sunulan muhtaç aylığı, kişilerin maddi durumu düzelene kadar verilmeye devam etmektedir. Fakirlik maaşı ödemeleri, geri ödemesiz şekilde tasarlanmıştır ve kişilerden daha sonra ödeme yapması talep edilmez. Özellikle çocukları eğitim gören, çeşitli hastalıklardan dolayı iş göremezlik raporu bulunan ve aile üyelerine bakma zorunluluğu bulunan kişiler, muhtaç aylığı kapsamında koruma altına alınmaktadır. Kişilere sadece aylık maaş ödemesi yapılmamakta, kıyafet, yakacak, eğitim, sağlık ve gıda gibi ihtiyaçlarda da Vakıflar genel Müdürlüğü kapsamında destekler sunulmaktadır.

Muhtaç Aylığı Ödeneği Ne Kadardır?

Fakirlik maaşı tutarı, 2020 yılı için aylık 914,49 TL olarak hesaplanmıştır. Ortalama olarak, 4 kişilik hane halkının aylık gıda masrafını karşılayacak şekilde hazırlanan muhtaç aylığı, her ay düzenli şekilde ödenmektedir. 2021 yılında yapılan maaş zamları sonrasında, kişilere verilen muhtaç aylığı tutarı, 914,49 TL’den, 1037,96 TL’ye yükselmiştir. Fakirlik maaşı kapsamında finanse edilen ödenekler, kişilerin fakirlik belgesine sahip olması durumunda aktif hale getirilmektedir. Özellikle engelli raporuna sahip olan vatandaşlar adına ödenen muhtaç aylığı, anne ve babasını kaybetmiş çocuklara, %40 üzerinde engelli bulunan kişilere, ayrıcalıklı olarak verilmektedir. 2021 muhtaç aylığı ödemeleri, kişilerin maddi durumunun düzelmesi halinde sona erdirilir. Maddi durumu düzelmesine rağmen, bu hali kuruma bildirmeyen kişiler, kurum tarafından tespit edilerek cezalandırılmaktadır.

Fakirlik Maaşı Kimlere Verilir, Fakirlik Maaşı Kullanım Şartları Nelerdir?

Muhtaç aylığı başvuru şartları ve fakirlik maaşının yoğun olarak verildiği kişiler, aşağıda tüm özellikleriyle belirtilmiştir:

 • Fakirlik maaşı başvurusu yapmak isteyen kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Türkiye sınırları içerisinde yaşamını sürdürmesi gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişiler ve yabancı ülkede yaşamını devam ettiren vatandaşlar, muhtaç aylığı ödeneklerinden faydalanamazlar.
 • Engelli kategorisinde muhtaç aylığı ödemesi talep eden kişilerin, en az %40 oranında engelli raporuna sahip olması gerekmektedir.
 • Engelli raporunun, muhtaç aylığı başvurusu yapılan süre içerisinde geçerliliğini koruması ve kişilerin engel halinin devam etmesi aranan temel şartlar arasında yer almaktadır.
 • Fakirlik maaşı ödemelerinden faydalanmak için herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olarak çalışan kişiler, muhtaç aylığı ödeneklerinden faydalanamazlar.
 • Kişiler adına, herhangi bir gelir ya da aylığın bulunmaması gerekir. Kişilerin yeterli miktarda maaş ya da gelire sahip olması durumunda, muhtaç aylığı ödeneklerinden faydalanma hakkı ortadan kalkacaktır.
 • Kişilerin Vakıflar Genel Müdürlüğü kapsamında, herhangi bir aylığa bağlanmaması ve düzenli ödenek almaması şart koşulmuştur. Devlet tarafından düzenli maaşa bağlanan kişiler, muhtaç aylığı başvurusu yapamazlar.
 • 65 yaş üzerindeki vatandaşlar, 3 ayda bir düzenli maaş almaları sebebiyle, muhtaç aylığı ödeneklerinden faydalanamazlar.
 • Kişilerin mahkeme kararınca vesayet altına alınması ve kendilerine vasi tayin edilmesi durumunda, muhtaç aylığı ödeneklerinden faydalanılması söz konusu değildir.
 • Kişilerin gelir elde etmesini sağlayan herhangi bir taşınır ya da taşınmaz mülklere sahip olması durumunda, muhtaç aylığı ödenekleri kişiler adına verilmemektedir.
 • Muhtaç aylığı ödenekleri için muhtarlık üzerinden fakirlik belgesi alınmalıdır. Alınan fakirlik belgesinin güncelliğini koruması, ödeneklerden faydalanmak için belirlenen en temel şartlar arasındadır.
 • Muhtaç aylığı başvurusu yapan kişilerin ve yaşadıkları hane halkına ait gelirlerin toplam değeri, kişi başına asgari ücretin 3/2’sinden fazla olmayacak şekilde dağılması gerekmektedir. Aylık gelirin belirtilen orandan fazla olması durumunda, kişiler adına muhtaç aylığı ödemeleri yapılmayacaktır.
 • Kişilerin maddi gelir düzeyinin hesaplanması için gelir testi uygulaması yapılmaktadır. Güncel gelir testindeki verilerde, kişi başına düşen aylık gelirin, asgari ücretin 3/2’si değerinde olmasına dikkat edilmelidir.

Yukarıda belirtilen kriterlere uyum sağlayan vatandaşlar, 2021 yılı için belirlenen muhtaçlık aylıklarından faydalanabilirler. Muhtaç aylığı ödemeleri, yukarıdaki şartların bir ya da birkaç tanesinin ihlal edilmesi durumunda kesintiye uğramaktadır.

Muhtaç Aylığı Başvurusu Nasıl Değerlendirilir, Hangi Kriterler Dikkate Alınır?

Fakirlik maaşı başvuru değerlendirmesi için belirlenen kriterler, kişilerin ödeneklere uygun olup olmadığına dair sonuçlar verecektir. Muhtaç aylığı başvuru sonuçlarını doğrudan etkileyen değerlendirme ölçütleri, aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır:

 • Çocuklar adına yapılan muhtaç aylığı başvurularında, çocukların anne ve babasının sağ olup olmadığı dikkate alınmaktadır.
 • Çocukların anne ya da babalarından herhangi birinin şehit olup olmadığına dikkat edilmektedir.
 • Aile üyelerinin bir arada yaşayıp yaşamadığı dikkate alınmaktadır.
 • Anne ve babanın ayrı olması durumunda, nafaka ödemesinin varlığı sorgulanmaktadır.
 • Başvuru yapan kişilerin, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olup olmadığı dikkate alınmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışan kişiler, aylık gelir bakımından değerlendirilmektedir.
 • Aylık toplam gelirin tutarı ve bu gelirin, hane halkına göre dağılımları değerlendirilmektedir.
 • Muhtaç aylığı başvurusu yapan kişilerin, herhangi bir kurum ya da kuruluştan destek alıp almadığı değerlendirilmektedir.
 • Kişiler için evde bakım parası ödemesi yapılıp yapılmadığı, muhtaç aylığı başvurusunun sonucunu doğrudan etkilemektedir.
 • Engelli kategorisinde yer alan kişilerin en raporunda, %40 ve %59 arasında olunması, %60 ila %79 arası olunması ve %80 üzerine çıkılması gibi etkenler, muhtaç aylığı başvuru sonucunu doğrudan etkilemektedir.

Muhtaç Aylığı Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?

Fakirlik maaşı başvuru evrakları, Vakıflar Genel Müdürlüğü kapsamında revize edilmektedir. Kişilerin durumuna ve niteliklerine bağlı olarak, muhtaç aylığı başvurusu için gerekli görülen evrakların haricinde, ek belge talebi de oluşturulmaktadır:

 • Muhtaç aylığı başvurusu yapan kişiye ait kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Kişilerin bakmakla yükümlü olduğu hane halkına ait kimlik belgesi fotokopileri
 • Engelli olan kişilere ait %40 üzeri engel raporu
 • Kişilerin herhangi bir taşınır ya da taşınmaza sahip olmadığını gösteren mülkiyet belgesi
 • Kişilerin sağlık problemlerini belirten güncel sağlık raporu
 • Muhtaç aylığı başvuru dilekçesi
 • Muhtarlıklardan temin edilen fakirlik belgesi
 • İkametgâh belgesi
 • Hane içinde eğitim gören çocuklara ait öğrenci belgesi
 • Hane içinde sağlık sorunu yaşayan kişilere ait sağlık raporları
 • Kirada oturulması durumunda kira sözleşmesi
 • Gelir belgesi
 • Gelir testi evraklar

Yukarıda sıralanan evrakların haricinde, Vakıflar Genel müdürlüğü kapsamında kişilerden ek belgeler talep edilebilir. Talep edilecek belgelerin tamamı, kurum tarafından kişilere bildirilmektedir.

Kurum Üzerinden Muhtaç Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden, muhtaç aylığı başvurusu yapmak isteyen kişilerin, doğrudan kuruma gitmesi gerekmektedir. Online ortamda da gerçekleştirilebilen muhtaç aylığı başvuru işlemleri, ikamet edilen ilçeden sorumlu olan Vakıflar Genel Müdürlüğüne gidilmesi durumunda, fiziki şekilde de gerçekleştirilmektedir. Muhtaç aylığı başvurusu için gereken tüm evraklar temin edildikten sonra, ilçe kaymakamlık binalarında yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğü şubesine gidilmelidir. Evrakların kurum görevlisine teslim edilmesinin ardından, muhtaç aylığı başvurusu için gelir testi talep edilecektir. Gelir testinde belirtilen tüm bilgilerin doldurulması ve kurum görevlisine teslim edilmesiyle, muhtaç aylığı başvuruları sisteme işlenir ve değerlendirme süreci başlatılır.

E-Devlet Üzerinden Fakirlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır, Detayları Nelerdir?

E-devlet muhtaç aylığı başvuru işlemleri için izlenmesi gereken adımlar ve yapılması gereken işlemler, aşağıda tüm özellikleriyle belirtilmiştir:

 • E-devlet sistemine giriş yapmak için turkiye.gov.tr adresinin kullanılması gerekmektedir.
 • E-devlet sistemi açıldıktan sonra, ana sayfada yer alan “Giriş Yap” seçeneğine tıklanmalıdır.
 • Sistem girişinde, kişilere ait T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi talep edilmektedir. İsteğe bağlı olarak, e-imza özelliğiyle de sistem girişi sağlanmaktadır.
 • E-devlet girişi tamamlandıktan sonra, ana sayfada yer alan “E-Hizmetler” bölümü üzerinden, “Vakıflar Genel Müdürlüğü” seçeneğine tıklanmalıdır.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü işlem sayfası açıldıktan sonra, aram bölümüne “Muhtaç Aylığı” yazılması ve muhtaç aylığı başvuru sayfasının açılması yeterli olacaktır.
 • VGM muhtaç aylığı başvuru işlemleri için gerekli tüm formun doldurulmasının ardından, talep edilen evrakların kuruma posta yoluyla iletilmesi ya da bizzat teslim edilmesi gerekir.

E-Devlet Muhtaçlık Aylığı İçin TIKLAYINIZ

Belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra, muhtaç aylığı başvuruları sistem tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Muhtaç aylığı başvuru incelemesinin ardından, uygun bulunan kişiler adına ödenekler hazırlanmaktadır.

Fakirlik Maaşı Başvuru Sorgulamasının Detayları Nelerdir?

Muhtaç aylığı başvuru sorgulama işlemleri için VGM internet sitesi ya da e-devlet sistemi kullanılmaktadır. Doğrudan kurum üzerinden de gerçekleştirilen muhtaç aylığı başvuru sorgulama işlemleri, online ortamda daha hızlı sonuçlar alınmasını sağlar. online şekilde muhtaç aylığı başvurusu yapmak isteyen kişilerin, www.turkiye.gov.tr ya da www.vgm.gov.tr adreslerinden herhangi birini kullanması gerekmektedi.

Muhtaçlık aylığı başvuru sorgulamaları, aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır:

 • vgm.gov.tr adresi kullanılarak muhtaç aylığı başvurusu yapmak için T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi kullanılmalıdır. Birçok kategoride destek sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, muhtaç aylığı başvuru sorgulamaları için de e-devlet sistemi üzerinden kolay işlem imkânı tanımaktadır.
 • VGM fakirlik aylığı sorgulaması yapmak için turkiye.gov.tr adresi ya da https://www.turkiye.gov.tr/vakiflar-genel-mudurlugu bağlantısı kullanılmalıdır.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü işlemleri için açılan e-devlet ekranında, kişilere ait T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi talep edilmektedir.
 • Sistem girişlerinin tamamlanmasıyla birlikte, VGM işlem sayfasına erişim sağlanacaktır.
 • VGM işlemleri için belirlenen e-devlet ekranında “Kişi Yardım Bilgisi Sorgulama” seçeneğine tıklanması gerekmektedir.
 • Açılan sayfa üzerinden, mevcut muhtaç aylığı başvurusunun son durumuna dair detaylı sorgulama gerçekleştirilmektedir.
 • Muhtaç aylığı başvurusunun onaylanması durumunda, kişilerin adına yatırılacak olan toplam aylık tutarına ve aylık ödeme bilgilerine erişim sağlanacaktır.
 • Muhtaç aylığı başvuru sonucunda yer alan tarihler içerisinde, kişiler adına muhtaç aylığı ödemeleri gerçekleştirilmektedir.
 • E-devlet sorgulamasında, muhtaç aylığı başvurusunun onaylanmadığı ibaresine rastlayan kişiler, muhtaç aylığı için herhangi bir ödenek talep edemezler.

Muhtaçlık Aylığı Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

Muhtaç Aylığını Kim Verir?

Muhtaç aylığını veren kurum, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü’dür. Buraya yapılan başvurularda, kişiler belirli evraklar getirmekle yükümlüdür. Böylece kişinin muhtaçlığının belgelenmesi sağlanmaktadır.

Muhtaç Maaşına Ek Yardımlar Nelerdir?

Muhtaç maaşı alan kişiye ek olarak verilebilecek destekler şu şekilde sıralanabilir:

 • Barınma
 • Giyinme
 • Yiyecek yardımı
 • Erzak
 • Kira
 • Okul yardımı
 • Yakacak yardımı

Muhtaçlık aylığı alan kişiler, bu aylıkla aileyi idare edemeyecektir. Bu nedenle bu kişilere, aylığa ek olarak farklı destekler de sunulur. Sunulan destekler kapsamında kişilerin, özellikle ailedeki çocukların gelişimi için gereklidir.

Muhtaç Maaşı Alımında Öncelikli Kişiler Kimlerdir?

Muhtaç maaşının alınması sırasında öncelik sağlanan kişiler şunlardır:

 • 18 yaş altında engelli bireye sahip olan aileler
 • Şehit ya da gazi yakınları
 • Evde para kazanan kişiyi kaybeden aileler
 • Boşanmış ya da eşini kaybetmiş annelerin olduğu aileler
 • Sosyal güvencesi bulunmayan yaşlıların bulunduğu aileler
 • Okula giden çocukların olduğu aileler
 • Aile içinde bakmakla yükümlü bulunulan kişilerin var olduğu aileler
 • Okul masraflarını karşılayamaması sebebiyle çocuklarını okuldan almak zorunda kalmış aileler

Muhtaçlık Maaşı Alamayacak Kişiler Kimlerdir?

Muhtarlık maaşı alınması mümkün olmayan kişiler şu şekildedir:

 • Aylık düzenli bir geliri bulunan kişiler muhtaçlık maaşı alamaz.
 • Herhangi bir sosyal güvencesi bulunan kişi, muhtaçlık maaşı alamaz.
 • Mahkeme kararı ile kendisine vasi atanan kişiler, muhtaçlık maaşından yararlanmaz.
 • Ölüm maaşı, dul maaşı gibi maaşlar alan kişiler, muhtaçlık maaşı alamaz.
Öğrenci Yardım Parası Nasıl Alınır, Şartları Neler?
Engelli Yakını Maaşı Ne Kadar, Nasıl Alınır?
Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımlar

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

125 Yorum

 1. Merhabalar efendim ben eşimle yeni ayrıldım iki sene önce göğsüm alındı kemoterapi ve ışın aldım şuan ilaç kullanıyorum ve 3 ayda kontrollerim oluyor iki çocuğum var ikisi de bende çalışamıyorum engelli maaşı alabilir miyim? Bilgi verirseniz sevinirim teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   göğsünüz alındı ve metastaz durumu yani yayılma durumu olmayıp kontrollü gidiyor ise maalesef engelli oranı çıkmaz.

 2. Merhaba 20 yaşında yakınım var. Babası vefat etti annesi ve kız kardeşi ile kalıyor. %65 engelli raporu var. Şuan aile bakanlığından 530₺ yardım alıyor kendi adına bu yardımdan yararlanma durumu var mı? Yada onu iptal edip buradan mı almalı?

  1. Peki yukarıda belirtilen maaş ile arada 400-500 TL fark var o neyden kaynaklıdır ?

  2. Merhaba,

   Bağlı bulunduğunuz sosyal hizmetler müdürlüğünden yardım alabilirsiniz.

 3. Iyi gunler efendim ben yuzde 45 psikiyatri hastasiyim herhangi bir muhtaclik ayligindan faydanalabilirmiyim acaba.

  1. Merhaba,

   Herhangi bir geliriniz yok ve ikametgahınızda bulunan kişilerin kişibaşı maaş ortalaması asgari ücretin 1/3 ünün altında ise engelli maaşı alabilirsiniz.

 4. Hocam vgm muhtaç aylığına başvuru yapabilir miyim 22 yaşındayım babam vefat etmiş kimler başvuru yapabilir bı bilginiz varmı

  1. Merhaba,

   Engel durumu olanlar veya 65 yaş üzeri vatandaşlar başvuru yapabilmektedir.

 5. İyi günler halam bekar hiç evlenmedi okuma yazması da yok annesi babası da vefat etmiş hiç bir gelir kaynağı yok acaba herhangi bir yardım alabilir mi

  1. Merhaba,

   65 yaş üzeri ise verdiğiniz bilgilere göre muhtaçlık maaşı alabilir.

 6. Merhaba benim eşim beyin ameliyatı oldu çalışmıyor dört tane öğrencim var devletimizden maddi manevi yardım bekliyorum lütfen kirada oturuyorum çalışanım yok rica ediyorum yardım istiyorum

 7. Merhaba Sosyal Yardım Sorgulamada Çıkan (Diğer Aile Yardımı /Ödeme Tutarı 500 TL/Ödeme Durumu :Teslim Edilebilir/ Yardımın Durumu:Devam Ediyor) Görünüyor. Bu Ne Tür Yardım Olabilir Acaba Bilginiz Varsa Şimdiden Teşekkür Ederim

  1. Merhaba,

   1000 TL lik yardıma başvuru yaptıysanız onun değerlendirilmesinin sonucu olabilir. Ya da bayram ikramiyesidir.

 8. Benimde ihtiyacım var eşim boşandım ikitane oğlum var yardımla geçiniyorum belediye başkanı adem murat yücel yardımımı kesti sizden yardım istiyorum çocuklar için kıyafet lütfen

 9. merhaba 58 yaşindayim hiçbir gelirim yok muhtaclik maaşi için başvuru yaptim 2 ay geçti sonuç yok

  1. Merhaba,

   Muhtaçlık maaşı 65 yaş üstü ve engellilere ödenmektedir. Sizin için farklı yardımlar değerlendirilebilir. Belediyelerin sosyal hizmet brimlerine de başvuru yapabilirsiniz.

 10. Ben %44 engeliyim.aldigim maaş 537 tl.kirada oturuyorum.kira 650 veriyorum.hicbir gelirim.yok.kronik rahatsızlıgim var.tek yaşıyorum.hicbir şekilde gecinemiyorum.kirami bile karsiliyamiyorum.kirami ödeyecek kadar yardım alabilirmiyim .ne yapmalıyım.

  1. Merhaba,

   Muhtaç aylıkları ile ilgili de bir çalışma yapıldığı bilgisini aldık. ancak henüz netleşen bir durum yok. Netleştiğinde sitemiden bilgilendirme yapacağız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu