• 2019 İsteğe Bağlı Emeklilik Şartları Nelerdir ?

  2019 yılında isteğe bağlı emeklilik şartları bu yönde sigorta primi ödeyen yüzbinler tarafından oldukça sık araştırılan bir konu başlığı olmakla beraber isteğe bağlı sigortalılık tanımının da bu noktada doğru bir şekilde yapılması oldukça önem taşımaktadır. İsteğe bağlı sigortalılık bir işte hizmet akdiyle ve sigortalı olarak çalışmayan kişileri hem sağlık hizmetlerinden yararlanmaları hem de emekli olabilmeleri için kendi primlerini kendileri ödemeleri esasına dayanan sigorta türüdür.


  İsteğe bağlı Sigortalılık Detayları

  İsteğe bağlı sigortalılık kapsamı çerçevesinde;

  • Zorunlu sigortalı olmak için gerekli şartları taşımayan kişiler isteğe bağlı sigortalılık çerçevesinde prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanma ve ileride emekli olma şansına sahip olabilmektedir.
  • Ay içerisinde 30 günden az olarak sigortalı olarak çalışan ya da tam gün çalışma fırsatına sahip olamayan çalışanlar isteğe bağlı sigortalı olabilir.
  • Daha önceden sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışması olmayan çalışanların ölüm, yaşlılık ya da malullük sigorta primlerini kendileri ödemeleri koşuluyla kanunda öngörülen prim ödeme gün sayılarını tamamlama imkânları bulunmaktadır. Bu yöndeki sigortalılık isteğe bağlı sigortalılık olarak isimlendirilmektedir.
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ilgili maddelerine göre isteğe bağlı sigortalılık tanımı kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemeleri neticesinde genel sağlık sigortası ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmaları anlamına gelen sigorta türüdür.

  İsteğe Bağlı Sigorta Olabilme Şartları

  İsteğe bağlı sigorta şartlarından kimlerin yararlanabileceği, bu yönde sözleşme ve kanunlarda belirtilen şartların ne olduğu ile ilgili gerekli tanımlamalara göz atmak gerekirse;

  • İsteğe bağlı sigortalılık kapsamından yararlanmak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
  • Bu yönde başvuruda bulunan kişilere kendi sigortalılığı dışında maaş bağlanmamış olması gerekmektedir.
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ilgili maddelerine göre isteğe bağlı sigortalı olma şartları için talepte bulunan kişilerin zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamış olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda herhangi bir iş akdiyle 30 günden az çalışan, tam gün çalışma koşullarına sahip olmayan ve aylık 30 günlük çalışma süresini doldurmayan kişiler de isteğe bağlı sigortalılık koşullarından yararlanabilir.
  • İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için yukarıdaki şartları taşıyan vatandaşların isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

  İsteğe bağlı sigortalılık için başvuruda bulunan kişilerin Türkiye’de ikamet etmelerinin yanında, Türkiye’de ikamet ederken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarının isteğe bağlı sigortalı olabilecekleri kanun ve yönergelerde açıklanmaktadır.

  İsteğe Bağlı Emeklilik Sigorta Kolları Hangileridir?

  İsteğe bağlı sigortalılık çerçevesinde, yürürlükte olan kanun ve mevzuata göre isteğe bağlı sigorta kolları aşağıdaki gibi şekillenmiştir;

  Sponsorlu Bağlantılar


  • İsteğe Bağlı SSK (4A, EK-5 Tarım)
  • İsteğe bağlı BAĞ-KUR (4B)
  • İsteğe bağlı Emekli Sandığı Ödeme Sigortası
  • Ev hanımları için isteğe bağlı BAĞ-KUR

  İsteğe Bağlı BAĞ-KUR Sigorta Şartları

  İsteğe bağlı sigorta şartları içerisinde belki de en kolay prim ödeme yollarının başında gelen isteğe bağlı BAĞ-KUR’lu olarak prim ödeme yapılabilmesi için;

  • İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyen kişinin halihazırda herhangi bir işte çalışmaması
  • Herhangi bir emeklilik durumunun olmaması
  • Ziraat odasında çiftçilik kaydı olmaması
  • Şirket ortaklığı vb. Gibi bir durumda bulunmaması gerekmektedir.

  İsteğe Bağlı Ek 5 Tarım Sigortası Şartları

  İsteğe bağlı Ek 5 tarım sigortası kapsamında ödenen primler 4/A SSK kapsamında değerlendirilirken, kişilerin bu kapsama girebilmeleri için;

  • Tarım işçisi olmaları
  • Tarım haricinde orman işlerinde süresiz olarak isimlendirilen mevsimlik ya da gündelik işçi olarak çalışmaları
  • Herhangi bir işyerinde 4/A SSK kapsamında çalışmıyor olmaları
  • Çiftçilik kaydı, vergi kaydı ve şirket ortaklığı gibi bir durumunun olmaması gerekmektedir.

  Özellikle tarım işleriyle uğraşmayan kişilerin bu sigorta kapsamında prim ödemesi yapmamaları önerilmektedir.

  Ev hanımları İçin 4/B İsteğe Bağlı Sigorta Şartları

  Hane bütçesine gelir sağlamak için evde örgü, dantel, süs eşyası gibi ürünleri yapıp satan hanımlar için isteğe bağlı sigortalı olma şansı olmakla birlikte, ev hanımı sigortası olarak da isimlendirilen bu durumdan yararlanabilmek için bu yönde ödenen isteğe bağlı sigorta primleri BAĞKUR hizmeti olarak değerlendirilebileceği de unutulmamalıdır. İsteğe bağlı olarak ödenen en düşük tutarlı primlerin ev hanımları tarafından ödendiği bilgisi bu noktada belirtilmesi gerekirken, ev hanımları isteğe bağlı sigortalılık kapsamından yararlanılabilmek için;

  • Yönergede belirtildiği üzere evde dantel el için ve süs eşyası üretimi yapılıp bunların satışının yapılması
  • 4A SSK kapsamında herhangi bir işyerinde çalışılmaması
  • Aktif olarak ticari vergi kaydının olmaması
  • Emeklilik hükümlerine sahip olunmaması gerekmektedir.
  • Ev hanımlarının isteğe bağlı sigortadan emekli olabilmek için 9000 gün prim ödemesi yapmış olmaları gerekmektedir.

  4/C Emekli Sandığı İsteğe Bağlı İştirakçilik

  İsteğe bağlı sigorta için belirtilmesi gereken bir diğer önemli detay da Emekli Sandığı kapsamında en az 10 yıl görev yapan çalışanların bu doğrultuda işten ayrıldıktan sonra kuruma müracaat etmeleri halinde isteğe bağlı prim ödeme durumlarının devam edecek olmasından hareketle bu kapsamda emeklilik şartlarına sahip olacakları bilgisidir.

  İsteğe Bağlı Sigorta İçin Emeklilik Gün Sayısı

  İsteğe bağlı sigorta emeklilik şartları BAĞKUR emeklilik şartlarıyla aynı olmakla beraber, isteğe bağlı sigortalılar için gerekli şartları sağlamaları halinde 3600 günde emekli olabilme şanslarının olduğu da bu noktada belirtilmelidir. Bunun için 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girmiş ve 3600 gün sigorta primi ödemiş olmakla beraber 10 yıllık sigortalılık süresinin doldurulması gerekmektedir. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arası ilk işe girişi olan kişiler için ise 4500 gün prim ödeme gün sayısının tamamlanması yanında 60 yaşının ve 25 yıllık sigorta süresinin doldurulması gerekmektedir. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girişi olan kişilerin emekli olabilmesi için de 5400 gün ve 63 yaş şartı bulunmaktadır.

  2019 Yılı İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Hesaplaması

  1 Ocak 2018 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigorta prim hesaplamasında asgari ücret baz alınırken bu yönde;

  • Asgari ücretin %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası, %12’si ise Genel Sağlık Sigortası olmak üzere en az %32’si
  • En az ücretin ise maksimum 7,5 katı oranında prime esas kazanç belirlenmesi yapılabilmektedir. Buna göre yeniden hesaplaması yapılan isteğe bağlı sigorta primi ne kadar 2019 tutarları; isteğe bağlı 4B BAĞKUR için aylık 649,45 TL, Ek 5 tarım sigortası için aylık 583,47 TL, ev hanımları için ise 541,23 TL olarak belirlenmiştir.

  Bu bilgilere ek olarak isteğe bağlı sigortalı olanların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Genel Sağlık Sigortası Sistemi’ne dahil olduklarının da belirtilmesi gerekmektedir. Özetle sağlık hizmetleri konusunda da isteğe bağlı sigortalı olan vatandaşların diğer sigorta kollarına tabi olan vatandaşlarla aynı haklara sahip oldukları kolaylıkla belirtilebilmektedir.

  İsteğe Bağlı Sigortanın Sonlandırıldığı Durumlar

  İsteğe bağlı sigortanın sonlandırıldığı durumları da belirtmek gerekirse;

  • İsteğe bağlı sigortalının ölümü halinde, vefat ettiği tarih itibariyle
  • İsteğe bağlı sigortadan kendi isteğiyle ayrılmak isteyenlerin başvuru tarihleri itibariyle
  • İsteğe bağlı sigorta primi öderken emekli olanların ise son prim ödemesini gerçekleştirdikleri tarih itibariyle isteğe bağlı sigortalılıkları sonlandırılmaktadır.

  Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım Hesaplama

  Ölüm Halinde Emekli Maaşı Ne Kadar Düşer

  Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Yaşadıkları Sorunlar  tıkla sorunu sor

  2019 İsteğe Bağlı Emeklilik Şartları Nelerdir ? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. Tümen dedi ki:

   Merhabalar;

   Eşim 1977 doğumlu. 01.08.1996 tarihinde SSK’lı olarak işe girmiş. 2003 yılında evlendiğimizde işten çıktı. İşten çıktığı 2003 yılına kadar toplam 2430 gün sigortası vardı. Haziran 2014 tarihinde Bağkur’dan isteğe bağlı emeklilik yaptırdık. Bu tarihten itibaren yaklaşık 5 yıl 4 ay gibi Bağkur süresi var. SSK ve Bağkur hizmeti birleştirilebilir mi? Birleştirilirse eşim ne zaman ve hangi kurumdan emekli olur. Bilgi verirseniz sevinirim. İyi çalışmalar…

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Kurum emekliliğinde son 7 yılda hangisi fazla ise o hizmete tbi emeklilik şartları geçerli. Olur dolayısıyla mevcut durumda bağkur şartlarına göre emekli olacak. SSK emeklilik için;

    – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1996 ile 23.05.1997 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dür

    şartına tabi. Bu primlere yaklaşıldığında son 3,5 sene sgklı çalışırsa daha avantajlı olur.

  2. Gökçe dedi ki:

   Merhaba iyi çalışmalar diliyorum. 31 Mart 1978 doğumluyum 11 Mayıs 2001 tarihide göreve başladım. Öğretmenim, eşimin işi dolayısıyla görevimi bırakma ihtimalim var. Öğrenmek istediğim kaç yılda emeklilik hakkı kazandığım 20 mi 25 yıl mı? Eğer istifa etmem gerekirse yılımı tamamlayıp emekli sandığından emekli olmak için ne kadar prim ödemem gerekiyor (Kadro derecem(1/4′ ü)) .Bu koşullarda ödeme yapıp emekli sandığından emekli olmak istersem Yeşil Pasaport hakkı mı kullanmaya devam edebilir miyim?

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    11/05/2001 tarihli başlangıcınıza göre 25 yıllık hizmete tabisiniz. İstifa ederseniz ve primi 7000 güne tamamlarsanız ssk dan emekli olabilirsiniz. ve istifa sonucu yeşil pasaport kullanma hakkınız sonlanır.

  3. özlem dedi ki:

   1970 doğumluyum isteğe bağlı sigorta başlangıcım 1996 yılı
   şimdiye kadar 2180 prim günüm bulunmakta.Bağ kur dan prim ödemekteyim.En erken ne zaman emekli olabilirim.1993 yılında doğum yaptım.1988 meslek lisesinde okuduğum için staj yaptım.Doğum borçlanmasından faydalanabilir miyim?

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Staj başlangıcı sonrası doğumlarda borçlanma yapabilirsiniz. bu borçlanma primi artırır. başlangıcı geriye çekmez. bağkurlu olarak 5400 günle 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

  4. Sevil delikel dedi ki:

   1977 doğumluyum 1996 yılı 30 günlük sigortam var 4a

   İsteğe bağlı emeklilik için nasıl bir yol izlemem lazım

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Sigorta sonrası çocuk varsa doğum borçlanması yapılabilir. Yoksa 4 a sigortalı olarak en az 3600 günü doldurmalısınız.

  5. metin dedi ki:

   istege baglı ödeme kaç ay dondurulur

  6. Fadime ün dedi ki:

   İsteğe bağlı emekli olan birisi en az 850 TL pirim yatirirsa ne kadar maaş bağlanır emekli olduğunda,normal 4a sigorta linin aldığı emekli maaş ini Ali

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Yeni çıkan düzenleme ile 1000 TL nin altında alması mümkün değil. bugün kü şartlarda 1000 – 1200 TL bir maaş alabilir.

  7. Ramazan dedi ki:

   Annem 16 Nisan 2008 yılında isteğe bağlı sigortalı olarak kayıt yaptırdı. 2009 yılında 114 normal sigortalı olduktan sonra ufak tefek sigortalı işlere girdi ve 18 mart 2015 yılına kadar isteğe bağlı sigortalı olarak ödemelerini düzenli olarak yaparak toplamda 2273 ( 6 yıl 3 ay 23 gün) oldu. Bu tarihten sonra normal sigortalı olarak çalıştı ve çalışmaya devam etmektedir. Normal sigortalı gün sayısı ise şu anda 1481 gün görünmektedir. İlk giriş tarihi ise belirttiğim gibi 2009 yılı.

   4500 gün şartlı İsteğe bağlı sigortalı olarak kısmi emeklilik şartlarından faydalanmak istiyoruz. Annem 1963 doğumlu. Sorduğumuzda da 25 yıl sigortalı olma şartı var diyorlar. Bu durumda emekli olmak imkansız görünüyor.

   Annem normal sigortalı çalışarak bu durumdan faydalanabilir mi?
   İşten çıkarak isteğe bağlı sigortalı olarak devam etmesi mi gerekir?

   Yardımcı olursanız çok seviniriz.

  8. Ayş akgul dedi ki:

   22 01 2001 tarihinde sigorta gorisim yapildi simdi ise istege bahli bahkur kendim yatiriyorum ne zaman hangi sartlarda emekli ola bilirim

  9. BÜŞRA dedi ki:

   Merhaba,
   annem 1964 doğumlu, 2002 den sigorta girişi var. Şuana kadar toplam pirimi 3550 civarıdır. İsteğe bağlı bağkurdan emekli olabilmesinin şartları nelerdir? Ya da en erken nasıl emekli olabilir? Teşekkür ederim şimdiden.

  10. YILMAZ dedi ki:

   Merhaba,
   2007 yılında 3 aylık sigorta girişi var. 1985 doğumlu.
   Sonra ingiltere de mastara gitti. Orada bir firmada çalışıyor.
   Türkiye de isteğe bağlı siğortasını ne zaman başlatmalı.
   Bilgilendirmenizi rica ederiz. Teşekkürler.

  11. Hasan dedi ki:

   Merhaba babam 1997 girişli bağkurlu 1964 doğumlu ne zaman emekli olur

  12. Yusuf ateş dedi ki:

   Mrb16/03/1968 doğumluyum ise başlama tarihim 17/08/1992 tsk uzman çavuş olarak görev yaptım 17 /08/2007 yılında kendi isteğimle istifa ettim şuan bir buçuk yıldır SSK li olarak çalışıyorum ne zaman emekli olabilirim

  13. Safer topcu dedi ki:

   10.07.1975 doğumluyum ilk ise giris tarihim 29.04.2008 dir 882 aktif günüm var istege bagli 4b bağkur yaptırdım ayda 820tl ödemem var toplam borcumu göremiyorum nasil hesaplicaz hangi yıka kadar ödemem gerektiğini de bulamıyorum.

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    4B bağkurlu olarak 9000 gün prim ve 60 yaşında emekli olabilirsiniz. SSK ya geçiş yapıp son 3,5 yıl ssk 4a ödenir ise 7000 günle yine 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

  14. Kristina Smith dedi ki:

   Yabanci uyrukluyum, Türkiye’de işe giriş tarihim 15.11.1989, emekliliğim için kalan gün sayısı 742, 54 yaşındayım, Türkiye doğumlu bir oğlum var. Bu yıl yurt dışına taşındım. Kalan günlerimi isteğe bağlı sigorta ile ya da başka bir yolla ödemem mümkün mü? Oğlum nedeniyle kalan günlerimi hangi belgelerle azaltabilirim?

  15. Gökhan BABER dedi ki:

   Merhaba,

   Eşim 07.05.1977 Doğumlu, Sigorta başlangıcı 22.10.1998 ancak toplamda uzun vade gün sayısı 514 Gün. 1 Çocuğumuz var. İsteğe bağlı emeklilik yapmak istiyoruz ancak bu konuda çok bilgimiz yok en kısa yoldan neyi hedefleyip nasıl başvurmalıyız ?

  16. YASİN TURGUT dedi ki:

   annem 2000 yılı girişli isteğe bağlı bağkurlu primlerini ödedi 60 yaşı bekliyor. 5400 prim gününü de ödedi. fakat babam vefat ettiği için babamdan ölüm aylığı alıyor.3500 lira. bağkur maaşı bağlandığı zaman yüzde 25 kesinti olucak 900 tl civarında. sistemden baktığımda en düşük bağkur maaşı 800 tl. biz şimdi emekli oluyoruz fakat maaşımız 100 lira düşüyor. şimdi burada adaletsizlik yokmu veya bu sorunu nasıl düzenleyebilirz ?

  17. Gülseren Gürpınar dedi ki:

   1kasım 1966 doğumluyum. 590 gün primim var. 2001 doğumlu bir kızım var. Doğum borçlanması ile birlikte kaç yıl ödeme yaparsam emekli olabilirim?

  18. Nur Ertugrul dedi ki:

   Merhaba 01.12.1993 tarihli işe giriş, 2700 küsür işgünü çalışmasına göre emekli olmak icin kac yil kac ay ve ne kadar prim odemem gerekiyor.
   17 yaşında kız çocuğum var.

  19. Duygu dedi ki:

   Şubat 2004 yılı ilk ssk girişim var. 665 gün prim ödemem var. Daha sonra ekim 2008 den bu yana isteğe bağlı bağkur ödemem var. Emeklilik yaşım ilk ssk girişim baz alınarak mı olacak? Daha ne kadar pirim ödeyeceğim? İyi çalışmalar.

  20. FATMA dedi ki:

   Merhaba. Annemin doğum tarihi 05.07.1968, ilk işe başladığı tarih ise 26.03.2006’dır. Şu an 1893 gün sigortası var. İsteğe bağlı sigortasını ödemek istiyoruz. Ne kadar süre ödemeliyiz? Ne kadar ödemeliyiz?

  21. Sibel ege dedi ki:

   1 eylül 1999 da işe girdim 1977 dogumluyum 6200 civarı primin var agustos 2018 işi bıraktım 2 çocugum var nezaman emekli olabilirim

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1999 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

    Priminiz dolmuş ancak yaşı beklemeniz gerekiyor.

  22. saim dedi ki:

   merhabalar,

   Emekli sandığına bağlı 19 yıldır çalışanım D-K / 2-2 şuan işi bıraksam isteğe bağlı prim ödemem ne kadar olur Bilgi verirseniz çok sevinirim teşekkürler.

  23. vehbi tutmaz dedi ki:

   EŞİM 05.08.1963 DOĞUMLU. 17.05.2004 TARİHİNDEN BU YANA İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR PRİMLERİNİ DÜZENLİ OLARAK ÖDEDİK.
   EŞİME HANGİ ŞARTLARDA NE ZAMAN, YAKLAŞIK NE KADAR EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANIR. DAHA NE KADAR SÜRE PRİM ÖEDEMELİYİZ.

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Bağkurdan emeklilik için 9000 gün primi doldurmanız gerekmektedir. Normal emeklilik için 58 yaş kısmi emeklilik için ise 60 yaş tabisiniz;

    Normal emeklilik için;

    Yaş 2 yıl 10 ay 15 gün, Kalan sigortalılık süreniz 10 yıl 7 ay 26 gün,Kalan hizmet süreniz 3836 gün.

    Kısmi emeklilik için ise;

    Kalan yaşınız 4 yıl 10 ay 15 gün, Kalan sigortalılık süreniz 0 yıl 7 ay 26 gün, Kalan hizmet süreniz 236 gün

  Sorunuzu Yazın