emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

İsteğe Bağlı Nasıl Emekli Olunur, Şartları Nelerdir ?

İsteğe Bağlı Nasıl Emekli Olunur, Şartları Nelerdir ?
07.02.2021

İsteğe bağlı sigorta kapsamında, kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna dahil olması ve sigorta primlerini düzenli şekilde ödemesi durumunda, isteğe bağlı emeklilik hali ortaya çıkmaktadır. Tarım sigortası ya da Bağkur kapsamındaki isteğe bağlı sigortalar kapsamında, aylık prim ödemeleri kişilerin kendisi tarafından yapılmaktadır. düzenli şekilde prim gün ödemesinin yapılması ve prim gününün asgari düzeyi tamamlaması durumunda, isteğe bağlı sigorta üzerinden emeklilik hakkı elde edilmektedir.

İsteğe bağlı sigorta başvuruları için gerekli şartları yerine getiren adaylar ve sigorta kapsamında emeklilik şartlarının tamamına uyum sağlayan kişiler, emeklilik hallerinin başlangıcı için talep oluşturabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki tüm haklardan faydalanabilen isteğe bağlı sigortalı kişiler, emeklilik durumunda da bu hakları devamlı olarak kullanabilirler. İsteğe bağlı sigorta hakkında merak edilenler ve isteğe bağlı sigorta üzerinden emekli olmak için gerekli görülen temel kriterler, yazı başlıkları içerisinde tüm özellikleriyle ele alınmıştır.

Hangi Durumlarda İsteğe Bağlı Sigorta Yaptırılmaktadır?

SGK isteğe bağlı sigorta hakkı kullanılarak, herhangi bir işte çalışmayan kadın ve erkeklerin, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olması sağlanmaktadır. SGK isteğe bağlı sigorta başvurusu yapacak kişilerin, farklı bir SGK kolu üzerinden sigortalı olmaması gerekmektedir. Sigortalı olarak değerlendirilmeyen kişiler için hazırlanan isteğe bağlı sigorta kolu sayesinde, ev hanımları ve herhangi bir işle meşgul olmayan kişilerin, sigortalı olarak revize edilmesi ve emeklilik hakkı elde etmesi sağlanmaktadır.

Kişilerin sağlık hizmetlerinin tamamından faydalanmasına ve sigorta kapsamındaki tüm haklarını kullanmasına olanak tanıyan isteğe bağlı sigorta, ev hanımlarının da emeklilik hakkı elde etmesi için geliştirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında emekli olan çalışanlar ile isteğe bağlı sigorta üzerinden emekli olanlar arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. 4B yani Bağkur kapsamında değerlendirilen isteğe bağlı sigorta kolunda, tüm prim ödemeleri sigortalıların kendisi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Aylık prim ödemeleri, 2021 yılı içerisinde belirlenen asgari ücret üzerinden hesaplanmakta ve asgari tutardan başlayacak şekilde, istenen miktarda isteğe bağlı sigorta prim ödemesi yapılması sağlanmaktadır. İsteğe bağlı sigorta kolu üzerinden, düzenli prim ödemesi yapıldıktan sonra, prim gün ödemeleri için 5400 gün sınırını tamamlayan kişiler, isteğe bağlı sigorta üzerinden emeklilik hakkı elde edebilirler. Kişilere ödenecek olan emekli aylıkları, isteğe bağlı sigorta kapsamında yatırılan sigorta primlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta Kimler Tarafından Yaptırılabilir?

Bağkur isteğe bağlı sigorta kapsamında, sigortalı olmak isteyen kişilerde aranan temel kriterler, aşağıda sıralı şekilde ele alınmıştır:

 • İsteğe bağlı sigorta başvurusu yapmak isteyen kişilerin, 18 yaşını tamamlaması gerekmektedir. 18 yaşından küçük olan bireyler, isteğe bağlı sigorta kapsamında sigortalı sayılmamaktadır.
 • İsteğe bağlı sigorta prim ödemeleri için kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Türkiye sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir. Yabancı ülkede yaşayan Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler, SGK isteğe bağlı sigorta hakkından faydalanamazlar.
 • Kişilerin yasa gereğince, sigortalı şekilde çalışmasının zorunlu olduğu herhangi bir işte çalışmaması gerekmektedir. Sigortalı olunmasının zorunlu sayıldığı işlerde görev yapan kişiler, isteğe bağlı sigorta kapsamında sigorta prim ödemesi gerçekleştiremezler.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen yaşlılık halinin gerçekleşmemesi, yani kişilerin 65 yaşını doldurmaması şart koşulmuştur.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında, malul olarak değerlendirilen kişiler, isteğe bağlı sigorta prim ödemesi yapamaz ve bu kategoride sigortalı olarak değerlendirilemezler.
 • Sigortalı olarak kaydı bulunan kişilerin, ayın 30 günü boyunca çalışmaması ya da yarım gün olacak şekilde çalışmasına devam etmesi gerekli görülmektedir. Bir ayın 30 gününde de çalışıyor gözüken kişiler, SSK, Bağkur ya da emekli Sandığı kapsamında sigortalı sayılmaktadır.
 • Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları, isteğe bağlı sigorta kapsamında sigorta prim ödemesi yapabilirler.

Ay içerisinde 10 günden az olacak şekilde çalışan kişilerin, aylık sigorta primlerini tamamlamak istemesi durumunda, isteğe bağlı sigorta üzerinden prim gün ödemeleri gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde, yarım gün çalışma hayatı bulunan kişilerin de aylık çalışma gün sayısını tamamlamak istemesi durumunda, isteğe bağlı sigorta primleri için ödeme hakkı verilmektedir. Kişilerin emeklilik halinin oluşmasına karşın, prim gün değerini yükseltmek istemesi ya da kendi işlerine devam etmeleri durumunda, isteğe bağlı sigorta primlerinin ödemeleri için imkan tanınmaktadır.

İsteğe Bağlı Sigortanın Prim Tutarı Ne Kadardır?

İsteğe bağlı sigorta primi, her yıl belirlenen asgari ücrete göre revize edilmekte ve yeni tutarlar üzerinden prim ödemeleri gerçekleştirilmektedir. En az asgari tutarda ödenmesi gereken isteğe bağlı sigorta primleri için kişiler adına prime dayalı esas kazanç tutarı dikkate alınmaktadır.

Prime dayalı esas kazanç değerinin %32’lik bölümü dikkate alınarak, isteğe bağlı sigorta için aylık prim değeri belirlenmektedir. 2021 yılı için belirlenen isteğe bağlı sigorta primlerinin asgari tutarı, 1.144,8 TL olarak hesaplanmıştır. Sigorta primleri için belirlenen toplam tutarlar, asgari ve azami olarak iki ayrı kategoride ele alınmaktadır.

Asgari tutar yerine, azami tutarda isteğe bağlı sigorta prim ödemesi yapmak isteyen kişilerin, aylık maksimum 8.586 TL prim yatırmasına izin verilmektedir. Asgari ve azami tutarların aşılmaması kaydıyla, istenen miktarda isteğe bağlı sigorta prim ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Ödenen primlerin asgari değerde olması durumunda, isteğe bağlı sigorta üzerinden alınacak emeklilik aylığı da asgari seviyede kalacaktır. Ancak azami tutarda yatırılan isteğe bağlı sigorta primleri için kişilere en yüksek değerden emekli aylığı bağlanmaktadır.

İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu İçin Gereken İşlemler Nelerdir?

İsteğe bağlı Bağkur başvurusu yapmak isteyen kişilerin, online ortamda ya da fiziki şekilde isteğe bağlı sigorta başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında alınan isteğe bağlı sigorta başvuruları, ikamet edilen ilçelerde yer alan sosyal güvenlik merkezleri tarafından da kabul edilmektedir.

İsteğe bağlı sigorta başvuru işlemleri için internet üzerinden temin edilen “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” belgesinin kullanılması gerekmektedir. İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğindeki ekte rapor halinde kullanıma sunulmaktadır.

İsteğe bağlı sigorta için temin edilen sigorta giriş bildirgesi üzerinde, isteğe bağlı sigorta başvurusu yapmak isteyen kişilere ait güncel ikamet bilgilerine ve adres bilgilerine yer verilmektedir. www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan Sosyal Güvenlik Sicil Numarası bilgisi kullanılarak, formun detaylı şekilde doldurulması gerekmektedir.

E-devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Sicil Numarasına erişim sağlamak için “Kurumlar” bölümü üzerinden, “Sosyal Güvenlik Kurumu” seçeneğine tıklanması ve “4A” bölümünün açılması gerekmektedir. “4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti” seçeneğine tıklandıktan sonra, Sosyal Güvenlik Sicil Numarası temin edilecektir.

Başvuru formuyla birlikte, kimlik belgesinin de kuruma götürülmesi, isteğe bağlı sigorta başvurusunun yapılması için yeterli olacaktır. Kişilerden herhangi bir ek belge talep edilmesi durumunda, evraklar kuruma iletildikten sonra isteğe bağlı sigorta başvurusu işleme alınacaktır.

E-Devlet İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-devlet sigorta başvuru işlemleri için yapılması gereken işlemler ve isteğe bağlı sigorta başvurusunun detayları, aşağıda sıralı şekilde belirtilmiştir:

 • turkiye.gov.tr adresi kullanılarak, e-devlet işlem sayfasına erişim sağlanmalıdır.
 • E-devlet sistemi internet sitesinin açılmasının ardından, ana sayfada yer alan “Giriş Yap” seçeneğine tıklanması ve giriş ekranının açılması gerekmektedir.
 • E-devlet giriş sayfasında, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi talep edilmektedir.
 • Sistem bilgileri doğrulandıktan sonra, sistem girişi yapılmalı ve ana sayfada yer alan “Kurumlar” seçeneğin tıklanmalıdır.
 • Kurumlar bölümü açıldıktan sonra, “Sosyal Güvenlik Kurumu” seçeneği tercih edilmelidir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu sayfası üzerinden “4A İsteğe Bağlı Sigorta” bölümüne giriş yapılması gerekir.
 • İsteğe bağlı sigorta işlem ekranı açıldıktan sonra, hak sahipleri için başvuru bilgileri doğrulanacaktır.
 • İsteğe bağlı sigorta başvuru formunun doldurulmasıyla birlikte, kişiler adına isteğe bağlı sigorta kayıtları oluşturulur ve ilk prim ödemesinin yapılmasıyla birlikte, isteğe bağlı sigorta kapsamında kişiler sigortalı olarak sayılır.

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.turkiye.gov.tr/4b-istege-bagli-ilk-tescil-kaydi” icon=”” target=”true” nofollow=”false”]İsteğe Bağlı Emeklilik Başvurusu İçin TIKLAYINIZ[/button]

İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Sorgulaması Nasıl Gerçekleştirilir, Detayları Nelerdir?

İsteğe bağlı sigorta bilgileri için sorgulama yapmak isteyen kişiler, e-devlet sistemini kullanması gerekmektedir. İsteğe bağlı sigorta başvurusunun onaylanıp onaylanmadığı ve sigorta prim gün ödemelerine dair tüm detaylar, e-devlet sistemi üzerinden kullanıma sunulmaktadır.

E-devlet isteğe bağlı sigorta sorgulama işlemleri için www.turkiye.gov.tr adresine tıklanmalıdır. E-devlet girişinin ardından, sigorta bilgi sorgulama ekranı üzerinde, isteğe bağlı sigorta kaydının işleme alınıp alınmadığına ve sigorta prim gün ödemelerinin kabul görüp görmediğine dair detaylı sorgulama işlemleri gerçekleştirilmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta Üzerinden Emekli Olmak İçin Şartlar Nelerdir?

İsteğe bağlı emeklilik başvurusu yapmak isteyen kişilerde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli kriterler aranmaktadır. Sigortalılar için belirlenen emeklilik şartları ve isteğe bağlı sigorta emekliliği için gerekli görülen faktörler, aşağıda sıralı şekilde ele alınmıştır:

 • İsteğe bağlı sigorta başlangıcı için belirlenen ilk sigorta giriş tarihinin, 08.09.1999 tarihi ve öncesinde olması durumunda, kişilerin en az 10 yıl boyunca sigortalı kalması ve minimum 3600 günlük prim ödemesi yapması gerekmektedir.
 • 09.1999 tarihi ve 30.04.2008 tarihleri arasında, isteğe bağlı sigorta için ilk sigorta girişini yapan kişiler, en az 25 yıllık emeklilik süresini beklemek zorundadır. Kişilerin yaş haddini yakalamasıyla emeklilik halinin oluşması sebebiyle, en az 60 yaşının doldurulması gerekli görülmektedir. İsteğe bağlı sigorta üzerinden, bu kişilerin emeklilik başvurusu yapabilmesi için en az 4500 günlük prim gün ödemesinin yapılması gerekmektedir.
 • İsteğe bağlı sigorta için belirlenen ilk sigorta başlangıç tarihinin, 01.05.2008 ve sonrasına denk gelmesi durumunda, sigortalıların emeklilik için en az 63 yaşını doldurması gerekmektedir. İsteğe bağlı sigorta üzerinden emekli olmak için bu kişilerin minimum 5400 günlük prim gün ödemesi yapması gerekmektedir.
 • İsteğe bağlı sigorta üzerinden, Ek-5 Tarım sigortası primlerini ödeyen kişilerin, SGK üzerinden emeklilik elde edebilmeleri için en az 7200 günlük prim gün ödemesi yapması ve emeklilik yaşını beklemesi gerekmektedir.
 • 4B yani isteğe bağlı Bağkur sigortası kapsamında, sigortalı olarak değerlendirilen kişilerin, emekli olmaları için en az 9000 günlük prim gün ödemesi yapması gerekmektedir.
 • Ev hanımı kategorisinde, isteğe bağlı sigortalı olarak değerlendirilen kişilerin, emeklilik hakkı elde etmeleri için en az 9000 gün boyunca prim gün ödemesi yapması gerekmektedir.

Kişilerin emeklilik başvuruları, sadece prim gün ödemelerinin tamamlanması ve yaş haddinin doldurulması durumunda kabul edilmektedir. İsteğe bağlı sigorta için belirlenen prim ödemelerinde borcu bulunan kişiler, ödemelerin hepsini yapmamaları durumunda, isteğe bağlı sigorta üzerinden emeklilik elde edemezler.

İsteğe bağlı sigorta başvurusu için tüm şartlara uyum sağlayan kişilerin, e-devlet sistemi üzerinden emeklilik başvurusu yapması ya da doğrudan sosyal güvenlik kurumuna gitmesi gerekmektedir. Gerekli evrakların kuruma iletilmesinin ardından, kişilerin emeklilik başvuruları işleme alınmaktadır.

Yarı Zamanlı Çalışanlar İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilir Mi?

Yarı zamanlı çalışanların isteğe bağlı sigortası yapılabilmektedir. Yarı zamanlı çalışma, tam SGK kaydına tabi tutulmaz. Bu nedenle yarı zamanlı çalışanlar işçiler isteğe bağlı emeklilik imkanlarından yararlanabilir.

İsteğe Bağlı Emeklilikte Yaş Beklenir Mi?

İsteğe bağlı emeklilik durumunda yaş beklemek gereklidir. Yasalarla belirlenmiş yaş sınırlarını doldurmayan hiç kimse emekli olamaz. Kişilerin yaş sınırını doldurmaları, yatırdıkları primlerle ilgili değildir. Türkiye şartlarında en düşük emeklilik yaşı kadınlarda ve erkeklerde değişiklik gösterir ve her insanın bu yaş sınırlarını beklemesi gerekir.

İsteğe Bağlı Emeklilik Türleri Nelerdir?

İsteğe bağlı emeklilik çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

 • İsteğe bağlı SSK
 • İsteğe bağlı Bağ-Kur
 • İsteğe bağlı Emekli Sandığı
 • Ev hanımlarının kullanabileceği isteğe bağlı Bağ-Kur

Nasıl İsteğe Bağlı Tarım Emeklisi Olunur?

İsteğe bağlı olarak tarım emeklisi olmak için kişiler kesinlikle çiftçi olmalıdır. Ek 5 tipi emeklilik şartlarının tümünü taşıyan çiftçiler bu imkanlardan yararlanabilir.

Orman işlerinde günlük olarak çalışılması da sigortayı etkilemez. Çiftçilik kaydı, vergi kaydı ve şirket ortaklığı bulunan kişiler bu imkanlardan yararlanamaz. Herhangi bir iş yerinde SSK’lı çalışan işçiler bu imkandan yararlanamaz.

Nasıl İsteğe Bağlı 4/B Emeklisi Olunur?

4/B emeklisi olmak için şart, evde örgü veya dantel yaparak para kazanmaktır. Bu nedenle bu emeklilik sistemi, ev hanımları için daha uygun olacaktır. Kişilerin evde yaptıkları işlerden para kazanması gerekir.

Ayrıca aktif ticari veri kaydı bulunanlar bu imkanlardan yararlanamaz. Hiçbir iş yerinde 4/A kapsamında çalışılmamış olması gerekir. Bu kişiler, 9.000 günlük prim ödeyerek emekli olabilmektedir.

Nasıl İsteğe Bağlı 4/C  Emeklisi Olunur?

İsteğe bağlı 4/C emekliliği, kişilerin en az 10 yıl sigortalı bir işte çalışması durumunda yapabilecekleri bir emeklilik sistemidir. Kişiler, 10 yıl süre ile çalıştıkları sigortalı işlerinin açığını buradan kapatabilir. Kişiler, kendi sigortalarını tamamlayarak ilerler. Bu sayede gün kaybı yaşamazlar.

Bunun için kira gibi ek gelir kaynaklarının belgelenmesi gerekmektedir. belgelenen gelir kaynaklarından en düşük sigorta miktarı kişi tarafından karşılanır. Bu sayede işten ayrılsa da kişinin sigortası devam eder.

İsteğe Bağlı Emeklilik İçin Gerekli Asgari Gün Sayıları Ne Kadardır?

İsteğe bağlı emeklilik günü sayıları, en az 3600, en fazla 9000 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda ödenecek prim günü sayıları şu şekildedir:

 • 1999 yılından önce isteğe bağlı emeklilik primi ödeyenler, 3600 prim günü ile emekli olabilir. Bunun için önceki sigortasının 10 yıl olması gerekir.
 • 1999- 2008 yılları arasında kişilerin prim ödemesi durumunda 4500 günlük ödeme yeterli olacaktır. Bunun için kişilerin 60 yaşını doldurması gerekmektedir.
 • 2008 sonrasında isteğe bağlı emeklilik sistemine geçenler, 5400 gün ödeme yapmalıdır. Bu nedenle bu kişiler 63 yaşını doldurma şartına tabidir.
 • Ev kadınları ve ev işi ile emekli olmak isteyenler, 9000 gün tam emeklilik primi ödemek zorundadır.

İsteğe Bağlı Sigorta Durumunun Sonlandırılmasını Gerektiren Haller Nelerdir?

İsteğe bağlı sigortanın sonlanması şu durumlarda gerçekleşir:

 • Sigortalının vefatı durumunda, ödenen tutar aileye teslim edilir.
 • Kendi isteği ile sistemden ayrılmayı tercih edenlerin sigortaları sonlanır. Kayıt sildirme zamanına göre belirli oranlarda yatırılan paraların geri alınması imkanı bulunur.
 • Emeklilik durumunda prim ödemesi sonlandırılır. Prim ödemeleri ve sigorta amacına ulaştığından, ödemelerin sonlandırılması sağlanır.

İsteğe Bağlı Emeklilik Primi Emekliliği Etkiler Mi?

İsteğe bağlı sigortada prim miktarı, sigortalı ile anlaşmanın yapıldığı sigorta şirketi arasında belirlenir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından konulan sınırlarla bağlantılı olarak belirlenen miktarlarda asgari ücret baz alınır. Asgari ücretin %32’si oranında prim ödemesi alt sınırı belirlenmektedir. Bu miktarın %20’si sigorta ücreti, %12’si malullük primi olarak alınmaktadır.

Ancak miktar, kişinin aldığı maaşa göre değişiklik gösterebilir. İsteğe bağlı sigortada ödenen primler alınacak emekli maaşını etkiler. Prim ödemesi yüksek limitlerle yapıldığında, alınacak emekli maaşının miktarı da yüksek olur. Ancak ödenecek yüksek limitlerle erken bir yaşta isteğe bağlı emekli olmak söz konusu değildir.

Kimler İsteğe Bağlı Sigorta Yaptırabilir?

İsteğe bağlı sigorta’dan yararlanmak isteyen kişilerin;

 • Zorunlu sigortayı gerektirecek şekilde çalışmayan,
 • Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan,
 • Sosyal güvenlik kanunlarına göre malüllük ve yaşlılık maaşı olmayan,
 • 18 yaşını dolduran,

kişiler yararlanabilir.

Yorumlar

 1. Sedat dedi ki:

  İsteğe bağlı bağkur 06.05 1999 1 taksit yatirdigim için borçlanmayi kabul etmediler sadece yatirdigim dosya masraflarını karşılıyormuş bakurdan eli boş döndüm lütfen yardim birde borçlanma için en az 1 yıl yatirmam lazimmiş

 2. Ferit dedi ki:

  1987 girişim var toplam gün Saim 2375 yaşım 52 geriye dönük prim ödeyip emekli olma şansım varmı.saygilar

 3. Gunay dedi ki:

  Esimin 2013 ilk sigorta girisi var sigortali calisma suresi 2400 gunu var istege bagli sigortali yapabilirmiyiz kac prim gunu doldurmasi lazim ve kac yasinda emekli olur acaba bilgi verirseniz memnun olurum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İsteğe bağlı sigorta artık Bağkur şeklinde ödeniyor. Eğer bağkura döner ise 9000 gün normal 5400 gün kısmi emekli olabilir.

 4. ahmet dedi ki:

  selamlar… 2002 sgk başlangıcım var 400 gun sgk yatmış. 2020de 4b odemeye geçtim. benım ne kadar gun prim odemem gerekli acaba

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   4/a ssk dan emekli olabilmek için 7000 gün, Eğer bağkurdan devam edeceksiniz 9000 gün prim ödeme yapıp 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

 5. Oğulcan Bey dedi ki:

  Merhaba ben 4.7.1989 doğumlu ve 31 aralık 2020 den beri 4b isteğe bağlı bağkurluyum.
  İlk sgk başlangıcım ise mayıs 2005te yatmış ama stajyerdim.
  İş olarak ilk sgk başlangıcım 27 şubat 2015te başladı onda da 132 gün sgklı kaldım.

  Benim bağkura toplam kaç gün ödeme yapmam gerekiyor ve
  kaç yaşında tam maaşlı normal emekli olma hakkım olacak?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emekli olabilmek için 9000 gün prim doldurmanız gerekiyor.

 6. Serdar Yıldırım dedi ki:

  Merhaba, öncelikle vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim. 1974 doğumluyum. 10.2000 tarihinde kendi şirketim üzerinden bağkur girişim var. Öncesinde herhangi bir ssk, bağkur, isteğe bağlı vs hiçbir kaydım bulunmamakta. 2010 yılı aralık ayına kadar şirketim üzerinden ödedikten sonra, hisselerimi devrettiğim için sigortalılık halime isteğe bağlı bağkur olarak devam ettim.2019 mayıs ayına(dahil) kadar düzenli ödedim. 2019 Haziran tarihinden günümüze kadar yurt dışında olduğumdan ödeyemedim ve kendi kendine kapanmış. An itibari ile açtırıp geriye doğru da 12 ay satın aldım.(böyle bir imkan varmış) Şu an toplam hizmetim(bu yeni aldığım geriye dönük 12 ay ile birlikte), 18 yıl 11 ay ve 6820 gün gözükmekte. Primleri tabandan ödüyorum. Yani an itibari ile 941.76 TL Sorum şu şekilde;

  1- 9000 günü tamamlamak zorunda mıyım? Sitenizde isteğe bağlılıktan 4600 ve 5400 gibi prim günlerinde emekli olunabileceğini okudum. Bunlar kısmi emeklilik midir yoksa 9000 gün ile aynı haklara mı sahiptir? Yani 5400 gün ile emekli olan daha mı az maaş alıyor? SGK’dan sadece askerlik borçlanması ile 58 yaş hakkım olduğunu öğrendim ve onunda 14 bin TL gibi bir rakam tuttuğunu söylediler. Askerliğimi 12.1999-07.2000 tarihleri arasında, yani bağkur kaydımdan önce yaptım. SGK personelinden bir türlü net bilgi alamıyorum.Bu şekilde 5400 gün ile emeklilik hakkım varsa, fazla ödemelerimi de geri alabilir miyim? Sonuç olarak ne yapmalıyım? Açıkçası aklım çok karıştı, boş yere zarara mı uğruyorum diye düşünmekteyim. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   2000 yılı sigorta başlangıcınıza göre eğer isterseniz 15 yıl hizmet süresi ve 5400 prim günü ile kısmi emeklilik hakkınız var bu durumda prim ödemenize gerek kalmadan 62 yaşında 2036 yılında emekli olabilirsiniz. Kalan günler iade edilmez. Emekli maaşı hesabına katılır. ve kısmi emeklilik şartlarına göre hesaplama yapacağınızdan normal yani 9000 güne göre daha düşük maaş alırsınız.

   Normal emeklilik yani 9000 gün ile emeklilik için şartlarınız ise;

   9000 günü tamamlarsanız 60 yaşında 2034 yılında emekli olabilir ve kısmi emekliliğe göre daha yüksek maaş alırsınız.

 7. ahmet erdemli dedi ki:

  merhaba
  eşim 26.02.1965 doğumlu 01.11.1989 4a girişli ve 1240 gün pirimi var sonra 01.10.2008 de 4b girişi var 2790 gün pirimi var toplam prim 4030 gün. bu şartlarda 3600 ile emekli olabilirmi

 8. Nurten dedi ki:

  merhaba ben 1988 yılında isteğe bağlı 4b bağkur yatırmaya başladım 1998 yılına kadar aralıksız yatırdım sonra maddi yetersizlik yüzünden bağkurumu dondurdum şu an halen dondurulmuş durumda yatıramıyorum 2003 doğumlu bir çocuğum var 1966 doğumlu ev hanımıyım bugünkü şartlarda emekli olma imkanım varmı varsa nasıl olabilirim bilgilendirirseniz çok memnun olurum şimdiden çok teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bağkur kısmi emeklilik için en az 5400 gün prim gerekir. Geriye dönük borçlanma imkanınız da yok.

 9. Nuri yesilkaya dedi ki:

  Iyi gunler 1965 dogumluyum suanda 3450 bagkur prim gunum var 01.04.1991 ilk bagkur girisim bu saatten sonra istege bagli bagkur yaparsam 3600 gunden emekli olabilirmiyim tesekkur ederim

 10. Tümen dedi ki:

  Merhabalar;

  Eşim 1977 doğumlu. 01.08.1996 tarihinde SSK’lı olarak işe girmiş. 2003 yılında evlendiğimizde işten çıktı. İşten çıktığı 2003 yılına kadar toplam 2430 gün sigortası vardı. Haziran 2014 tarihinde Bağkur’dan isteğe bağlı emeklilik yaptırdık. Bu tarihten itibaren yaklaşık 5 yıl 4 ay gibi Bağkur süresi var. SSK ve Bağkur hizmeti birleştirilebilir mi? Birleştirilirse eşim ne zaman ve hangi kurumdan emekli olur. Bilgi verirseniz sevinirim. İyi çalışmalar…

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kurum emekliliğinde son 7 yılda hangisi fazla ise o hizmete tbi emeklilik şartları geçerli. Olur dolayısıyla mevcut durumda bağkur şartlarına göre emekli olacak. SSK emeklilik için;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1996 ile 23.05.1997 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dür

   şartına tabi. Bu primlere yaklaşıldığında son 3,5 sene sgklı çalışırsa daha avantajlı olur.

 11. canan dedi ki:

  merhaba 1.07.1997 ilk sigorta giriş tarihim 5193 günüm var 5975 gün tamamlamam gerek kalan günlerimi isteğe bağlı yatırmayı düşünsem bağkur a mı geçiş yapmış mı olucam ve ileride alacağım emekli maaşını isteğe bağlı ödemek düşürür mü dğum borçlanması yapsam 1 çocuk var eksik günüm 782
  62 günü mü isteğe bakıdan ödeyebilir miyim

 12. Ebru Menteş dedi ki:

  Merhaba benim sigorta başlangıcım 2004/01 arada boşluğumda var toplam gün sayım 2652 şu an çalışmıyorum sigortam yok nasıl emekli olabilirim isteğe bağlı olarak ne kadar ödeme yapmak gerek 3 çocuk annesiyim ve kaç yaşında emekli olabilirim .Şimdiden cevap için teşekkür ederim.

 13. selim dedi ki:

  SELAM dogum tarihim:30.06.1981 sgk 4a sigortalı günüm:3776 sgk 4b isteğe bağlı bagkurum:224(HALEN DEVAM EDİYOR) SGK giriş tarihim:30.04.2008 toplam günüm:4000 Ben bu dörtbingünü 4500 güne tamamlayınca prim ödemesini bıraksam ilerde ne gibi bir emeklilikten yararlanırım?

 14. H.Derya ŞAHİN dedi ki:

  İlgili Kişiye;
  20/12/1989 tarihinde, SSK 4A 5 günlük kaydım var. 2011 tarihinden günümüze isteğe bağlı olarak, Bağkur’a toplam 4440 gün kesintisiz prim ödedim ( 1 çocuk borçlanması dahil) Doğum tarihim 04/03/1962.

  Ne zaman emekli olabilirim?
  Saygılarımla

 15. Nurhan dedi ki:

  Merhaba 1977 doğumlu bayanım.1992 ssk girişli 1580 gün primim var.3tane çocuk borçlanması ile ,isteğe bağlı devam edip 49 yaşta 5600 primle emekli olabilirmiyim

 16. inci dedi ki:

  merhabalar 18.05.1983 doğumluyum 2008 öncesi sigorta başlangıcım var isteğe bağlı emeklilik kapsamında ücret yatırıp emekli olmak istiyorum . kaç gün prim ödemeliyim doğum borçlanması yapabilir miyim(2 çocuğum var) ?

 17. Gonca dedi ki:

  94′ sigorta girişim var 74′ doğumluyum arada prim gğn sayımım dolmasına 3 yıllık süre var e devlete göre emellilik yaşım 51 yaş gözüküyor. isteğe bağlı sigorta yatırdığımda emeklilik yaşım ötelenir mi ? Teşekkürler.

 18. serpil dedi ki:

  merhaba ben 1965 doğumlu bir bayanım sigorta giriş tarihim 1977 benim primim 1453 gün ben nasıl bir emekli olurum Ayrıca iki tane çocuğum var bana yol gösterirseniz sevineceğim saygılarımla

 19. Tuba Kırılmaz dedi ki:

  Merhaba

  Hali hazırda özel bir kurumda çalışıyorum. Bu yılsonuna doğru yurtdışında yaşamaya başlayacağım. SGK’mın devamı için, isteğe bağlı emeklilik için başvuru mu yapmam gerekiyor? İstediğim tutarı ödeyebilir miyim?

  Teşekkürler
  Saygılarımla

 20. eda bayrak dedi ki:

  Merhaba,

  Doğum tarihim: 10.11.1983 (kadın)

  işe giriş tarihim 25.04.2003

  Toplam Uzun Vade Gün Sayısı 5694

  SSK ya bağlı olarak prim ödemelerim aktif.

  Arada bir kaç ay işsiz olduğum dönemlere ait ödenmemiş aylarım var. (4-5 ay )

  Sormak istediğim şey; bir süre sonra işten çıkmayı düşünüyorum, çıkınca isteğe bağlı sigorta primlerimi ödeyeceğim. Ama SSK’dan emekliliğimin yanmasını istemiyorum. son 3.5 yıl kuralı diye bir durum olduğuna dair yazılar okudum. SSK emekliliği hakkımın kaybolmaması için aktif iş hayatıma ne kadar daha devam etmem gerekiyor. Ne zaman isteğe bağlıya geçersem bugüne kadar ödenen ssk primlerim için hak kaybım olmaz? (isteğe bağlıya geçersem daha az maaş tutarından mı emekli olurum diye sandığım için doğrusunu öğrenmek istiyorum.

  Bir sorum daha var, daha yüksek statüden emekli olabilmem için yapabileceğim bir şey önerir misiniz?

  Teşekkür ederim

 21. Yücel dedi ki:

  Merhaba, 1968 doğumluyum ve yanlış anımsamıyorsam 1984 yılında filan ilk defa sigortalılığım başlamıştı. Bir de 18 ay askerlik var, onu borçlanabiliyorum sanırım. Yani, askerlik ile birlikte, şu ana kadar galiba yaklaşık 3 bin günüm olması gerekiyor. Belki daha fazladır, dilekçe verip detaylı döküm çıkarttırmam lazım. Ama diyelim ki yaklaşık 3 bin günüm var ve isteğe bağlı emeklilik ödemeye devam ettim. Ne kadar prim ödediğimde ve ne zaman emekli olabilirim? Çok teşekkür ederim.

 22. Yusuf ateş dedi ki:

  Danışma birimi size gönderdiğim soruma cvb vermrmisisniz

 23. Pınar Kavak dedi ki:

  Merhaba, SGK ilk işe giriş tarihim 20.03.2003. Toplam uzun vade gün sayım 2285. Dışarıdan sigorta primlerimi ödeyerek emekli olabilmek için hangi adımları izlemeliyim acaba? teşekkürler…

 24. ismail dedi ki:

  merhabalar 1971 doğumluyum mayıs 1992 tarihli ssk iş girişim var 2009 yılına kadar çalışmışlığım var 2900 gün primim var , isteğe bağlı sigorta olup emeklilik şartlarını nasıl sağlarım.

 25. Selim dedi ki:

  İyi günler 30.04.2008 işe giriş tarihi pirim günü:3776 4a İsteğe bağlı bağkur başlangıcı:20.02.2019 prim günü:99 4b doğum tarihim:30.06.1981 Emekli olurken 4a hizmetiyle 4b hizmeti toplanacakmı,isteğe bağlı bağkur 820 tl ödüyorum indirim olurmu,Kaç ay daha isteğe bağlı öderim Birde yeni kanunda bireysel emeklilik sistemine önceden girenlerde yaş düşer mi? örneğin bende devlet te yaş 60 iken bireysel emeklilikte 56 yazıyor Cevaplarsanız memnun olurum saygılar…

 26. Gökçe dedi ki:

  Merhaba iyi çalışmalar diliyorum. 31 Mart 1978 doğumluyum 11 Mayıs 2001 tarihide göreve başladım. Öğretmenim, eşimin işi dolayısıyla görevimi bırakma ihtimalim var. Öğrenmek istediğim kaç yılda emeklilik hakkı kazandığım 20 mi 25 yıl mı? Eğer istifa etmem gerekirse yılımı tamamlayıp emekli sandığından emekli olmak için ne kadar prim ödemem gerekiyor (Kadro derecem(1/4′ ü)) .Bu koşullarda ödeme yapıp emekli sandığından emekli olmak istersem Yeşil Pasaport hakkı mı kullanmaya devam edebilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   11/05/2001 tarihli başlangıcınıza göre 25 yıllık hizmete tabisiniz. İstifa ederseniz ve primi 7000 güne tamamlarsanız ssk dan emekli olabilirsiniz. ve istifa sonucu yeşil pasaport kullanma hakkınız sonlanır.

 27. Mahmut dedi ki:

  mahmut demir 11.07.1984 Dogumlu Yurtdisinda 31.08.1999 calsimaya basladim emekli olabilmem icin ne kadar ödemem gerekiyor ve ne zaman emekli olabilirim

 28. Mahmun dedi ki:

  esim 04.10.1989 Dogumlu ev hanimi 4 Cocuk Annesi Yurtdisinda yasiyoruz
  istege bagli emeklilikten faydalanmak istiyor ne kadar ödemesi gerekiyor ve ne zaman Emekli olabilir

 29. kadir özdemir dedi ki:

  22/01/1980 doğumluyum ,01/07/1995 ilk işe girişim,pirim günüm 4650 gün normal şartlarda ne zaman emekli olurum 4/A ve şu an ne aylık olur .

 30. s. b. demirel dedi ki:

  sigortaya ilk giriş tarihim 1990.1100 gün ödenmiş primim var .emekli olmak için gün şartım nedir? evliyim bir oglum var.bilgi verirseniz sevinirim

 31. nazife dedi ki:

  24.09.1962 doğumluyum ilk işe girişim 27.05.199 bağkur (392 gün )ve 29.04.2008 4a olarak giriş ve 4 günlük çalışmam var ;3600 ile 4a emeklisi olabilir miyim?

 32. özlem dedi ki:

  1970 doğumluyum.Sigorta başlangıç 1996.5825 prim gün ile sgk dan 58 yaşında emekli olunabiliyor diye biliyorum.Şimdilik isteğe bağlı bağ kurdan ödüyorum.Son 3,5 yıl sgk geçip sgk emekli olmak daha mı avantajlıdır?

 33. özlem dedi ki:

  1970 doğumluyum isteğe bağlı sigorta başlangıcım 1996 yılı
  şimdiye kadar 2180 prim günüm bulunmakta.Bağ kur dan prim ödemekteyim.En erken ne zaman emekli olabilirim.1993 yılında doğum yaptım.1988 meslek lisesinde okuduğum için staj yaptım.Doğum borçlanmasından faydalanabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Staj başlangıcı sonrası doğumlarda borçlanma yapabilirsiniz. bu borçlanma primi artırır. başlangıcı geriye çekmez. bağkurlu olarak 5400 günle 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

 34. YASİN TURGUT dedi ki:

  isteğe bağlı emekliler en az ne kadar ücret bağlanır ? anneme 940 tl bağlandı. araştırma yaptığımızda en az bin tl olması gerek.

 35. YASİN TURGUT dedi ki:

  babam ssk emeklisiydi vefat etti annem babam üzerinden ölüm aylığı almaya başladı. geçen ay isteğe bağlı bağkurdan emekli oldu. babamdan aldığı ölüm aylığı üçte bir oranında kesintiye uğradı 3500 tl den 2200 tl ye düştü. bağkurda 940 tl maaş bağladı. bizim aylık zararımız 350 tl oldu bu haksızlığı gidermek için ne yapmamız gerekiyor ? ayrıca en düşük isteğe bağlı bağkur emekli maaşları 1000 – 1200 tl iken bize neden 940 tl bağlandı ?

 36. Murat Akın dedi ki:

  24.01.1977 doğum tarihim…01.09.1998 yılı ssk 4a girişi ile toplamda 2750 gün 4A ssk pirimim var.Bundan sonraki primlerimi EK-5 sigorta kolu ile ödersem emeklilik şartlarım ne olur?

 37. Sevil delikel dedi ki:

  1977 doğumluyum 1996 yılı 30 günlük sigortam var 4a

  İsteğe bağlı emeklilik için nasıl bir yol izlemem lazım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sigorta sonrası çocuk varsa doğum borçlanması yapılabilir. Yoksa 4 a sigortalı olarak en az 3600 günü doldurmalısınız.

 38. Yasin Turgut dedi ki:

  Annem babamdan ölüm aylığı alıyordu. Maaşı 3500 tl idi. Geçen ay isteğe bağlı bagkurdan emekli oldu. 940 tl maaş bağlandı. Babamdan aldığı ölüm aylığında kesinti oldu maaşı 1300 tl düşürülerek 2200 tlye düşürüldü. Aylik 350 tl zarara uğradık her ayda böyle devam edicek. Bu haksızlık değilmidir biz bu durumda biz ne yapacağız ?

 39. yasin özdemir dedi ki:

  mrb dogum tarihi 01/12/1962 işe giriş 09/11/1995 prim gün 8200 ne zaman emekli olabirim askerden önce sigortam yoktu 20 ay askerlik yaptım ne kadar borçlanmam lazım ne kadar ödemem gerekliki emekli olabiliyim cvb için teşekkürler

 40. metin dedi ki:

  istege baglı ödeme kaç ay dondurulur

 41. Fadime ün dedi ki:

  İsteğe bağlı emekli olan birisi en az 850 TL pirim yatirirsa ne kadar maaş bağlanır emekli olduğunda,normal 4a sigorta linin aldığı emekli maaş ini Ali

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yeni çıkan düzenleme ile 1000 TL nin altında alması mümkün değil. bugün kü şartlarda 1000 – 1200 TL bir maaş alabilir.

  2. Bahar dedi ki:

   2 yıl ssk ve 13 yıl aktif emekli sandığı hizmetim var. Akademisyenim. Derecem 2/5. Ek göstergem 2700. Yeşil pasaportum var. İsteğe bağlı emekli sandığı primi ödemek istiyorum. Yeşil pasaport hakkımı kaybeder miyim. Ödemelerim boyunca derece kademe ilerleme devam eder mi. Ek göstergem artar mı. Emeklilik ikramiyesi alabilir miyim. Sağlık imkanlarım devam eder mi

 42. Ramazan dedi ki:

  Annem 16 Nisan 2008 yılında isteğe bağlı sigortalı olarak kayıt yaptırdı. 2009 yılında 114 normal sigortalı olduktan sonra ufak tefek sigortalı işlere girdi ve 18 mart 2015 yılına kadar isteğe bağlı sigortalı olarak ödemelerini düzenli olarak yaparak toplamda 2273 ( 6 yıl 3 ay 23 gün) oldu. Bu tarihten sonra normal sigortalı olarak çalıştı ve çalışmaya devam etmektedir. Normal sigortalı gün sayısı ise şu anda 1481 gün görünmektedir. İlk giriş tarihi ise belirttiğim gibi 2009 yılı.

  4500 gün şartlı İsteğe bağlı sigortalı olarak kısmi emeklilik şartlarından faydalanmak istiyoruz. Annem 1963 doğumlu. Sorduğumuzda da 25 yıl sigortalı olma şartı var diyorlar. Bu durumda emekli olmak imkansız görünüyor.

  Annem normal sigortalı çalışarak bu durumdan faydalanabilir mi?
  İşten çıkarak isteğe bağlı sigortalı olarak devam etmesi mi gerekir?

  Yardımcı olursanız çok seviniriz.

 43. Ayş akgul dedi ki:

  22 01 2001 tarihinde sigorta gorisim yapildi simdi ise istege bahli bahkur kendim yatiriyorum ne zaman hangi sartlarda emekli ola bilirim

 44. BÜŞRA dedi ki:

  Merhaba,
  annem 1964 doğumlu, 2002 den sigorta girişi var. Şuana kadar toplam pirimi 3550 civarıdır. İsteğe bağlı bağkurdan emekli olabilmesinin şartları nelerdir? Ya da en erken nasıl emekli olabilir? Teşekkür ederim şimdiden.

 45. YILMAZ dedi ki:

  Merhaba,
  2007 yılında 3 aylık sigorta girişi var. 1985 doğumlu.
  Sonra ingiltere de mastara gitti. Orada bir firmada çalışıyor.
  Türkiye de isteğe bağlı siğortasını ne zaman başlatmalı.
  Bilgilendirmenizi rica ederiz. Teşekkürler.

 46. Hasan dedi ki:

  Merhaba babam 1997 girişli bağkurlu 1964 doğumlu ne zaman emekli olur

 47. Yusuf ateş dedi ki:

  Mrb16/03/1968 doğumluyum ise başlama tarihim 17/08/1992 tsk uzman çavuş olarak görev yaptım 17 /08/2007 yılında kendi isteğimle istifa ettim şuan bir buçuk yıldır SSK li olarak çalışıyorum ne zaman emekli olabilirim

 48. Safer topcu dedi ki:

  10.07.1975 doğumluyum ilk ise giris tarihim 29.04.2008 dir 882 aktif günüm var istege bagli 4b bağkur yaptırdım ayda 820tl ödemem var toplam borcumu göremiyorum nasil hesaplicaz hangi yıka kadar ödemem gerektiğini de bulamıyorum.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   4B bağkurlu olarak 9000 gün prim ve 60 yaşında emekli olabilirsiniz. SSK ya geçiş yapıp son 3,5 yıl ssk 4a ödenir ise 7000 günle yine 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

 49. Kristina Smith dedi ki:

  Yabanci uyrukluyum, Türkiye’de işe giriş tarihim 15.11.1989, emekliliğim için kalan gün sayısı 742, 54 yaşındayım, Türkiye doğumlu bir oğlum var. Bu yıl yurt dışına taşındım. Kalan günlerimi isteğe bağlı sigorta ile ya da başka bir yolla ödemem mümkün mü? Oğlum nedeniyle kalan günlerimi hangi belgelerle azaltabilirim?

 50. Gökhan BABER dedi ki:

  Merhaba,

  Eşim 07.05.1977 Doğumlu, Sigorta başlangıcı 22.10.1998 ancak toplamda uzun vade gün sayısı 514 Gün. 1 Çocuğumuz var. İsteğe bağlı emeklilik yapmak istiyoruz ancak bu konuda çok bilgimiz yok en kısa yoldan neyi hedefleyip nasıl başvurmalıyız ?

 51. YASİN TURGUT dedi ki:

  annem 2000 yılı girişli isteğe bağlı bağkurlu primlerini ödedi 60 yaşı bekliyor. 5400 prim gününü de ödedi. fakat babam vefat ettiği için babamdan ölüm aylığı alıyor.3500 lira. bağkur maaşı bağlandığı zaman yüzde 25 kesinti olucak 900 tl civarında. sistemden baktığımda en düşük bağkur maaşı 800 tl. biz şimdi emekli oluyoruz fakat maaşımız 100 lira düşüyor. şimdi burada adaletsizlik yokmu veya bu sorunu nasıl düzenleyebilirz ?

 52. Gülseren Gürpınar dedi ki:

  1kasım 1966 doğumluyum. 590 gün primim var. 2001 doğumlu bir kızım var. Doğum borçlanması ile birlikte kaç yıl ödeme yaparsam emekli olabilirim?

 53. Nur Ertugrul dedi ki:

  Merhaba 01.12.1993 tarihli işe giriş, 2700 küsür işgünü çalışmasına göre emekli olmak icin kac yil kac ay ve ne kadar prim odemem gerekiyor.
  17 yaşında kız çocuğum var.

 54. Duygu dedi ki:

  Şubat 2004 yılı ilk ssk girişim var. 665 gün prim ödemem var. Daha sonra ekim 2008 den bu yana isteğe bağlı bağkur ödemem var. Emeklilik yaşım ilk ssk girişim baz alınarak mı olacak? Daha ne kadar pirim ödeyeceğim? İyi çalışmalar.

 55. FATMA dedi ki:

  Merhaba. Annemin doğum tarihi 05.07.1968, ilk işe başladığı tarih ise 26.03.2006’dır. Şu an 1893 gün sigortası var. İsteğe bağlı sigortasını ödemek istiyoruz. Ne kadar süre ödemeliyiz? Ne kadar ödemeliyiz?

 56. Sibel ege dedi ki:

  1 eylül 1999 da işe girdim 1977 dogumluyum 6200 civarı primin var agustos 2018 işi bıraktım 2 çocugum var nezaman emekli olabilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1999 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

   Priminiz dolmuş ancak yaşı beklemeniz gerekiyor.

 57. saim dedi ki:

  merhabalar,

  Emekli sandığına bağlı 19 yıldır çalışanım D-K / 2-2 şuan işi bıraksam isteğe bağlı prim ödemem ne kadar olur Bilgi verirseniz çok sevinirim teşekkürler.

 58. vehbi tutmaz dedi ki:

  EŞİM 05.08.1963 DOĞUMLU. 17.05.2004 TARİHİNDEN BU YANA İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR PRİMLERİNİ DÜZENLİ OLARAK ÖDEDİK.
  EŞİME HANGİ ŞARTLARDA NE ZAMAN, YAKLAŞIK NE KADAR EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANIR. DAHA NE KADAR SÜRE PRİM ÖEDEMELİYİZ.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bağkurdan emeklilik için 9000 gün primi doldurmanız gerekmektedir. Normal emeklilik için 58 yaş kısmi emeklilik için ise 60 yaş tabisiniz;

   Normal emeklilik için;

   Yaş 2 yıl 10 ay 15 gün, Kalan sigortalılık süreniz 10 yıl 7 ay 26 gün,Kalan hizmet süreniz 3836 gün.

   Kısmi emeklilik için ise;

   Kalan yaşınız 4 yıl 10 ay 15 gün, Kalan sigortalılık süreniz 0 yıl 7 ay 26 gün, Kalan hizmet süreniz 236 gün