Emeklilik

2020 İsteğe Bağlı Nasıl Emekli Olunur, Şartları Nelerdir ?

İsteğe bağlı emekli olma koşulları, gerekli gün sayılarının tamamlanmasını, aynı zamanda gerekli prim ödemesi şartlarının da yerine getirilmesini gerektirmektedir. İsteğe bağlı sigortalılık ile emekli olmak için kişilerin, anlaştıkları sigorta şirketi ile vardıkları ortak karara göre gerekli primleri ödemesi gerekmektedir. İsteğe bağlı emeklilik için tüm sigorta türleri kullanılabilir. Ancak her emeklilik türünün kendi koşulları bulunmaktadır. 2020 yılında değişiklik göstermiş olan bu şartların yerine getirilmesi halinde kişilerin emekli olması mümkün olacaktır.


İsteğe Bağlı Emekli Olma Koşulları Nelerdir?

İsteğe bağlı emekli olmak için şartlar şu şekilde sıralanabilir:
 • İsteğe bağlı sigortalılık başlangıcı 18 yaşından sonra yapılmaktadır. Dolayısıyla emeklilik talebinde bulunan kişilerin de 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
 • Kişilerin sigorta taleplerinde bulunurken belgeledikleri gelir haricinde gelire sahip olmaması gerekmektedir. kişinin belgelemediği bir gelire sahip olması durumunda yanlış beyan verme suçundan emeklilik süreci kesintiye uğrar.
 • İsteğe bağlı sigortalılık ve bu sigorta türünden kaynaklanan emeklilik hakkı, kişilerin sigorta başlangıçlarının bulunmaması durumunda etkilidir. Kişiler, yasal olarak bir yerde tam zamanlı çalışmışsa, zaten bir sigorta başlangıçları olacaktır. kişilerin sigorta başlangıcının bulunması, isteğe bağlı sigorta ile emekli olunmasını engeller.
 • Kişiler, hayatları boyunca tam zamanlı sigortalı bir işte çalışmamış olmalıdır. Ancak 30 günden az çalışma durumu hariç tutulur. Yani bir kişinin devlete bağlı olarak en fazla 30 günlük sigortasının yatırılmış olması gerekmektedir.
 • İsteğe bağlı sigorta talep formu ile yapılan başvurular, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ulaştırılmalıdır.
 • Kişilerin ikamet yerinin Türkiye sınırları içerisinde olması gerekecektir.
 • Prim miktarı belirlenmeli, herhangi bir nedenle prim ödemelerinde aksama olmamalıdır.

İsteğe Bağlı Emekliliğin Özellikleri Nelerdir?

İsteğe bağlı emekliliğe ait özellikler şu şekildedir:
 • Ay içinde 30 günden az sigortası bulunanlar sisteme kayıt olabilir.
 • İsteğe bağlı emeklilik sisteminden çıkış ya da iptal mümkündür.
 • İsteğe bağlı prim ödemeleri ile uzama görülebilir.
 • Zorunlu sigorta şartlarını karşılamayan kişiler de sistemden yararlanabilir.
 • Bazı firmalar tarafından çalışanların tamamı isteğe bağlı sigortaya yönlendirilmektedir. Bu durumda sigorta primlerinin miktarını alt ve üst sınırları dikkate alarak çalışanlar belirler. Firmanın tamamının kaydolduğu sistemlerde kişiler, sigorta ile ilgili işlemler için işveren ile bağlantı kurmak zorundadır.
 • Çalışmayan, dolayısıyla SGK kaydı olmayan kişiler sisteme dahil olabilir. Bunlar ev hanımları yada sadece kira gelirleri ile geçinmekte olan kişiler olabilir.

Yarı Zamanlı Çalışanlar İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilir Mi?

Yarı zamanlı çalışanların isteğe bağlı sigortası yapılabilmektedir. Yarı zamanlı çalışma, tam SGK kaydına tabi tutulmaz. Bu nedenle yarı zamanlı çalışanlar işçiler isteğe bağlı emeklilik imkanlarından yararlanabilir.

İsteğe Bağlı Emeklilikte Yaş Beklenir Mi?

İsteğe bağlı emeklilik durumunda yaş beklemek gereklidir. Yasalarla belirlenmiş yaş sınırlarını doldurmayan hiç kimse emekli olamaz. Kişilerin yaş sınırını doldurmaları, yatırdıkları primlerle ilgili değildir. Türkiye şartlarında en düşük emeklilik yaşı kadınlarda ve erkeklerde değişiklik gösterir ve her insanın bu yaş sınırlarını beklemesi gerekir.

İsteğe Bağlı Emeklilik Türleri Nelerdir?

İsteğe bağlı emeklilik çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:
 • İsteğe bağlı SSK
 • İsteğe bağlı Bağ-Kur
 • İsteğe bağlı Emekli Sandığı
 • Ev hanımlarının kullanabileceği isteğe bağlı Bağ-Kur

Nasıl İsteğe Bağlı Bağ-Kur Emeklisi Olunur?

İsteğe bağlı Bağ-Kur emeklisi olmak için kişilerin herhangi bir işte çalışmıyor olması gerekmektedir. kişilerin emeklilik beklemiyor olması gerekir. Kişinin, kendi bahçesini ekip biçen bir çiftçi olması, şartlar arasında yer alır. kişinin çiftçilik kaydı, Ziraat Odası’nda yer  almalıdır.Kişinin herhangi bir şirket ortaklığının oluşmaması gerekir. Sosyal güvenlik Kurumu’na yapılacak başvurularla kişilerin bireysel sigortaları başlatılabilir. Kişi, sigortasız çalışıyorsa, ancak kira gibi sabit  gelirleri varsa da başvurusu kabul edilir.

Nasıl İsteğe Bağlı Tarım Emeklisi Olunur?

İsteğe bağlı olarak tarım emeklisi olmak için kişiler kesinlikle çiftçi olmalıdır. Ek 5 tipi emeklilik şartlarının tümünü taşıyan çiftçiler bu imkanlardan yararlanabilir. Orman işlerinde günlük olarak çalışılması da sigortayı etkilemez. Çiftçilik kaydı, vergi kaydı ve şirket ortaklığı bulunan kişiler bu imkanlardan yararlanamaz. Herhangi bir iş yerinde SSK’lı çalışan işçiler bu imkandan yararlanamaz.

Nasıl İsteğe Bağlı 4/B Emeklisi Olunur?

4/B emeklisi olmak için şart, evde örgü veya dantel yaparak para kazanmaktır. Bu nedenle bu emeklilik sistemi, ev hanımları için daha uygun olacaktır. Kişilerin evde yaptıkları işlerden para kazanması gerekir. Ayrıca aktif ticari veri kaydı bulunanlar bu imkanlardan yararlanamaz. Hiçbir iş yerinde 4/A kapsamında çalışılmamış olması gerekir. Bu kişiler, 9.000 günlük prim ödeyerek emekli olabilmektedir.

Nasıl İsteğe Bağlı 4/C  Emeklisi Olunur?

İsteğe bağlı 4/C emekliliği, kişilerin en az 10 yıl sigortalı bir işte çalışması durumunda yapabilecekleri bir emeklilik sistemidir. Kişiler, 10 yıl süre ile çalıştıkları sigortalı işlerinin açığını buradan kapatabilir. Kişiler, kendi sigortalarını tamamlayarak ilerler. Bu sayede gün kaybı yaşamazlar. Bunun için kira gibi ek gelir kaynaklarının belgelenmesi gerekmektedir. belgelenen gelir kaynaklarından en düşük sigorta miktarı kişi tarafından karşılanır. Bu sayede işten ayrılsa da kişinin sigortası devam eder.

İsteğe Bağlı Emeklilik İçin Gerekli Asgari Gün Sayıları Ne Kadardır?

İsteğe bağlı emeklilik günü sayıları, en az 3600, en fazla 9000 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda ödenecek prim günü sayıları şu şekildedir:
 • 1999 yılından önce isteğe bağlı emeklilik primi ödeyenler, 3600 prim günü ile emekli olabilir. Bunun için önceki sigortasının 10 yıl olması gerekir.
 • 1999- 2008 yılları arasında kişilerin prim ödemesi durumunda 4500 günlük ödeme yeterli olacaktır. Bunun için kişilerin 60 yaşını doldurması gerekmektedir.
 • 2008 sonrasında isteğe bağlı emeklilik sistemine geçenler, 5400 gün ödeme yapmalıdır. Bu nedenle bu kişiler 63 yaşını doldurma şartına tabidir.
 • Ev kadınları ve ev işi ile emekli olmak isteyenler, 9000 gün tam emeklilik primi ödemek zorundadır.

İsteğe Bağlı Sigorta Durumunun Sonlandırılmasını Gerektiren Haller Nelerdir?

İsteğe bağlı sigortanın sonlanması şu durumlarda gerçekleşir:
 • Sigortalının vefatı durumunda, ödenen tutar aileye teslim edilir.
 • Kendi isteği ile sistemden ayrılmayı tercih edenlerin sigortaları sonlanır. Kayıt sildirme zamanına göre belirli oranlarda yatırılan paraların geri alınması imkanı bulunur.
 • Emeklilik durumunda prim ödemesi sonlandırılır. Prim ödemeleri ve sigorta amacına ulaştığından, ödemelerin sonlandırılması sağlanır.

İsteğe Bağlı Emeklilik Primi Emekliliği Etkiler Mi?

İsteğe bağlı sigortada prim miktarı, sigortalı ile anlaşmanın yapıldığı sigorta şirketi arasında belirlenir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından konulan sınırlarla bağlantılı olarak belirlenen miktarlarda asgari ücret baz alınır. Asgari ücretin %32’si oranında prim ödemesi alt sınırı belirlenmektedir. Bu miktarın %20’si sigorta ücreti, %12’si malullük primi olarak alınmaktadır.

Ancak miktar, kişinin aldığı maaşa göre değişiklik gösterebilir. İsteğe bağlı sigortada ödenen primler alınacak emekli maaşını etkiler. Prim ödemesi yüksek limitlerle yapıldığında, alınacak emekli maaşının miktarı da yüksek olur. Ancak ödenecek yüksek limitlerle erken bir yaşta isteğe bağlı emekli olmak söz konusu değildir.

Kimler İsteğe Bağlı Sigorta Yaptırabilir?

İsteğe bağlı sigorta’dan yararlanmak isteyen kişilerin;

 • Zorunlu sigortayı gerektirecek şekilde çalışmayan,
 • Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan,
 • Sosyal güvenlik kanunlarına göre malüllük ve yaşlılık maaşı olmayan,
 • 18 yaşını dolduran,

kişiler yararlanabilir.

İsteğe Bağlı Sigortalı Hangi Statüdedir?

İsteğe bağlı sigortalı kapsamında olanlar ya da isteğe bağlı sigortaya giriş yapmak isteyenler için en çok merak edilen konuların başında isteğe bağlı sigortalılık statüsü olmaktadır. 1 Ekim 2008 tarihinden önce yani yeni Sosyal Güvenlik mevzuatı geçerli olmadan önce isteğe bağlı sigortalılık statüsü, bağlı bulunan kuruma yani SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’na tabii olarak yapılıyordu. Ancak 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ayrı sosyal güvenlik kurumu birleştirildiğinden isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri primler de Bağkur yani 4B statüsüne alınmış ve bu kapsamda isteğe bağlı sigortalı olanlar emekli olduklarında Bağkur üzerinden emeklilik hakkı kazanmışlardır. Bu yüzden isteğe bağlı sigortalılıktan emekli olanlar Bağkur kapsamında olan sigortalılar ile aynı şartlara sahiptirler.

2008 tarihinden önce isteğe bağlı sigortaya giriş yapmış ve halen bu sigortalılığı devam edenler ile bir süre 4A, 4B ya da 4C kapsamında sigortalılığı bulunan ve öncesinde ya da sonrasında isteğe bağlı sigortalılığı bulunanların sigortalılık statüsünün belirlenmesinde ise birtakım istisnai şartlar durumu oluşmaktadır.

Fazla Statüye Sahip Olanların Durumu

Birden fazla statüye sahip olanların isteğe bağlı emeklilik durumlarında 2829 sayılı kanun koşulları geçerli olmaktadır. Buna göre birden fazla statünün oluşması halinde ya da birden fazla statüye sahip kişilerin emeklilikleri geldiğinde, son yedi yıllık fiili hizmet sürelerini hangi kurum ya da hangi sigortalılık statüsünde geçirmiş olduklarına bakılarak, çalışma ya da daha fazla prim günü bulunuyorsa buna göre o sigortalılık statüsü şartlarından emekli olma imkânı bulunmaktadır. Buna göre hizmet süreleri eşit oluyorsa, en son tabi bulunan kurum ya da sigortalılık statüsüne göre, başka bir deyişle en son prim ödenmiş olan kurum mevzuatı kapsamında emekli aylığı bağlanabilmektedir.

Bu durum avantajı ve dezavantajı beraberinde getirebilmektedir. Örneğin isteğe bağlı sigortalılığa giriş yapmış kişi daha sonra 4A ya da 4C kapsamında görev yapmaya başlamışsa, bu durumda son yedi yıl süresi kapsamında emekli olacağı statü de belirlenecek ve kendisine avantaj yaratacaktır. Ancak 4A ya da 4C kapsamında bağlayarak son yedi yıllık süresini isteğe bağlı sigortalılıkta geçirmiş kişinin emekli olduğunda alacağı aylık tutarlarında düşüş söz konusu olabilecektir.

Son Yedi Yıl Temel Alınıyor

2008 öncesinde isteğe bağlı sigortalılığı ya da normal sigortalılığı kapsamında kişinin sigortası hangi statüde bulunuyorsa, bu bakımdan o sigortalılık statüsü kapsamında bulunan prim gün sayıları yani hizmet süresi göz önüne alınmakta ve 2008 tarihi ya da sonrasındaki sigortalılık statüsü de göz önüne alınarak, bu bakımdan son 7 yıllık prim gün sayısı içerisinde en çok prim gün sayısı hangi sigorta kapsamında bulunuyorsa, sigortalılık statüsünün bulunduğu şartlarda emeklilik hakkı kazanmaktadır. Prim gün sayılarının eşit olması halinde ise en son sigortalılığının bulunduğu duruma göre emeklilik şartları oluşmaktadır. Bu bakımdan 2008 öncesinde kişi Bağkur kapsamında bulunuyorsa, isteğe bağlı sigortalılığı ve 2008’den sonra isteğe bağlı sigortalılığı olan kişinin de Bağkur şartlarında emekli olması sağlanmaktadır. Eğer 2008 öncesinde SSK kapsamında bulunuyorsa, bu durumda da 2008 sonrasında isteğe bağlı bulunan sigortalılık süresi daha fazlaysa kişi Bağkur kapsamında emekli olabilmektedir.

Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım Hesaplama

Ölüm Halinde Emekli Maaşı Ne Kadar Düşer

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Yaşadıkları Sorunlar

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

63 Yorum

 1. Merhaba, öncelikle vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim. 1974 doğumluyum. 10.2000 tarihinde kendi şirketim üzerinden bağkur girişim var. Öncesinde herhangi bir ssk, bağkur, isteğe bağlı vs hiçbir kaydım bulunmamakta. 2010 yılı aralık ayına kadar şirketim üzerinden ödedikten sonra, hisselerimi devrettiğim için sigortalılık halime isteğe bağlı bağkur olarak devam ettim.2019 mayıs ayına(dahil) kadar düzenli ödedim. 2019 Haziran tarihinden günümüze kadar yurt dışında olduğumdan ödeyemedim ve kendi kendine kapanmış. An itibari ile açtırıp geriye doğru da 12 ay satın aldım.(böyle bir imkan varmış) Şu an toplam hizmetim(bu yeni aldığım geriye dönük 12 ay ile birlikte), 18 yıl 11 ay ve 6820 gün gözükmekte. Primleri tabandan ödüyorum. Yani an itibari ile 941.76 TL Sorum şu şekilde;

  1- 9000 günü tamamlamak zorunda mıyım? Sitenizde isteğe bağlılıktan 4600 ve 5400 gibi prim günlerinde emekli olunabileceğini okudum. Bunlar kısmi emeklilik midir yoksa 9000 gün ile aynı haklara mı sahiptir? Yani 5400 gün ile emekli olan daha mı az maaş alıyor? SGK’dan sadece askerlik borçlanması ile 58 yaş hakkım olduğunu öğrendim ve onunda 14 bin TL gibi bir rakam tuttuğunu söylediler. Askerliğimi 12.1999-07.2000 tarihleri arasında, yani bağkur kaydımdan önce yaptım. SGK personelinden bir türlü net bilgi alamıyorum.Bu şekilde 5400 gün ile emeklilik hakkım varsa, fazla ödemelerimi de geri alabilir miyim? Sonuç olarak ne yapmalıyım? Açıkçası aklım çok karıştı, boş yere zarara mı uğruyorum diye düşünmekteyim. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

  1. Merhaba,

   2000 yılı sigorta başlangıcınıza göre eğer isterseniz 15 yıl hizmet süresi ve 5400 prim günü ile kısmi emeklilik hakkınız var bu durumda prim ödemenize gerek kalmadan 62 yaşında 2036 yılında emekli olabilirsiniz. Kalan günler iade edilmez. Emekli maaşı hesabına katılır. ve kısmi emeklilik şartlarına göre hesaplama yapacağınızdan normal yani 9000 güne göre daha düşük maaş alırsınız.

   Normal emeklilik yani 9000 gün ile emeklilik için şartlarınız ise;

   9000 günü tamamlarsanız 60 yaşında 2034 yılında emekli olabilir ve kısmi emekliliğe göre daha yüksek maaş alırsınız.

 2. merhaba
  eşim 26.02.1965 doğumlu 01.11.1989 4a girişli ve 1240 gün pirimi var sonra 01.10.2008 de 4b girişi var 2790 gün pirimi var toplam prim 4030 gün. bu şartlarda 3600 ile emekli olabilirmi

 3. merhaba ben 1988 yılında isteğe bağlı 4b bağkur yatırmaya başladım 1998 yılına kadar aralıksız yatırdım sonra maddi yetersizlik yüzünden bağkurumu dondurdum şu an halen dondurulmuş durumda yatıramıyorum 2003 doğumlu bir çocuğum var 1966 doğumlu ev hanımıyım bugünkü şartlarda emekli olma imkanım varmı varsa nasıl olabilirim bilgilendirirseniz çok memnun olurum şimdiden çok teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   Bağkur kısmi emeklilik için en az 5400 gün prim gerekir. Geriye dönük borçlanma imkanınız da yok.

 4. Iyi gunler 1965 dogumluyum suanda 3450 bagkur prim gunum var 01.04.1991 ilk bagkur girisim bu saatten sonra istege bagli bagkur yaparsam 3600 gunden emekli olabilirmiyim tesekkur ederim

 5. Merhabalar;

  Eşim 1977 doğumlu. 01.08.1996 tarihinde SSK’lı olarak işe girmiş. 2003 yılında evlendiğimizde işten çıktı. İşten çıktığı 2003 yılına kadar toplam 2430 gün sigortası vardı. Haziran 2014 tarihinde Bağkur’dan isteğe bağlı emeklilik yaptırdık. Bu tarihten itibaren yaklaşık 5 yıl 4 ay gibi Bağkur süresi var. SSK ve Bağkur hizmeti birleştirilebilir mi? Birleştirilirse eşim ne zaman ve hangi kurumdan emekli olur. Bilgi verirseniz sevinirim. İyi çalışmalar…

  1. Merhaba,

   Kurum emekliliğinde son 7 yılda hangisi fazla ise o hizmete tbi emeklilik şartları geçerli. Olur dolayısıyla mevcut durumda bağkur şartlarına göre emekli olacak. SSK emeklilik için;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1996 ile 23.05.1997 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dür

   şartına tabi. Bu primlere yaklaşıldığında son 3,5 sene sgklı çalışırsa daha avantajlı olur.

 6. merhaba 1.07.1997 ilk sigorta giriş tarihim 5193 günüm var 5975 gün tamamlamam gerek kalan günlerimi isteğe bağlı yatırmayı düşünsem bağkur a mı geçiş yapmış mı olucam ve ileride alacağım emekli maaşını isteğe bağlı ödemek düşürür mü dğum borçlanması yapsam 1 çocuk var eksik günüm 782
  62 günü mü isteğe bakıdan ödeyebilir miyim

 7. Merhaba benim sigorta başlangıcım 2004/01 arada boşluğumda var toplam gün sayım 2652 şu an çalışmıyorum sigortam yok nasıl emekli olabilirim isteğe bağlı olarak ne kadar ödeme yapmak gerek 3 çocuk annesiyim ve kaç yaşında emekli olabilirim .Şimdiden cevap için teşekkür ederim.

 8. SELAM dogum tarihim:30.06.1981 sgk 4a sigortalı günüm:3776 sgk 4b isteğe bağlı bagkurum:224(HALEN DEVAM EDİYOR) SGK giriş tarihim:30.04.2008 toplam günüm:4000 Ben bu dörtbingünü 4500 güne tamamlayınca prim ödemesini bıraksam ilerde ne gibi bir emeklilikten yararlanırım?

 9. İlgili Kişiye;
  20/12/1989 tarihinde, SSK 4A 5 günlük kaydım var. 2011 tarihinden günümüze isteğe bağlı olarak, Bağkur’a toplam 4440 gün kesintisiz prim ödedim ( 1 çocuk borçlanması dahil) Doğum tarihim 04/03/1962.

  Ne zaman emekli olabilirim?
  Saygılarımla

 10. merhabalar 18.05.1983 doğumluyum 2008 öncesi sigorta başlangıcım var isteğe bağlı emeklilik kapsamında ücret yatırıp emekli olmak istiyorum . kaç gün prim ödemeliyim doğum borçlanması yapabilir miyim(2 çocuğum var) ?

 11. 94′ sigorta girişim var 74′ doğumluyum arada prim gğn sayımım dolmasına 3 yıllık süre var e devlete göre emellilik yaşım 51 yaş gözüküyor. isteğe bağlı sigorta yatırdığımda emeklilik yaşım ötelenir mi ? Teşekkürler.

 12. merhaba ben 1965 doğumlu bir bayanım sigorta giriş tarihim 1977 benim primim 1453 gün ben nasıl bir emekli olurum Ayrıca iki tane çocuğum var bana yol gösterirseniz sevineceğim saygılarımla

 13. Merhaba

  Hali hazırda özel bir kurumda çalışıyorum. Bu yılsonuna doğru yurtdışında yaşamaya başlayacağım. SGK’mın devamı için, isteğe bağlı emeklilik için başvuru mu yapmam gerekiyor? İstediğim tutarı ödeyebilir miyim?

  Teşekkürler
  Saygılarımla

 14. Merhaba,

  Doğum tarihim: 10.11.1983 (kadın)

  işe giriş tarihim 25.04.2003

  Toplam Uzun Vade Gün Sayısı 5694

  SSK ya bağlı olarak prim ödemelerim aktif.

  Arada bir kaç ay işsiz olduğum dönemlere ait ödenmemiş aylarım var. (4-5 ay )

  Sormak istediğim şey; bir süre sonra işten çıkmayı düşünüyorum, çıkınca isteğe bağlı sigorta primlerimi ödeyeceğim. Ama SSK’dan emekliliğimin yanmasını istemiyorum. son 3.5 yıl kuralı diye bir durum olduğuna dair yazılar okudum. SSK emekliliği hakkımın kaybolmaması için aktif iş hayatıma ne kadar daha devam etmem gerekiyor. Ne zaman isteğe bağlıya geçersem bugüne kadar ödenen ssk primlerim için hak kaybım olmaz? (isteğe bağlıya geçersem daha az maaş tutarından mı emekli olurum diye sandığım için doğrusunu öğrenmek istiyorum.

  Bir sorum daha var, daha yüksek statüden emekli olabilmem için yapabileceğim bir şey önerir misiniz?

  Teşekkür ederim

 15. Merhaba, 1968 doğumluyum ve yanlış anımsamıyorsam 1984 yılında filan ilk defa sigortalılığım başlamıştı. Bir de 18 ay askerlik var, onu borçlanabiliyorum sanırım. Yani, askerlik ile birlikte, şu ana kadar galiba yaklaşık 3 bin günüm olması gerekiyor. Belki daha fazladır, dilekçe verip detaylı döküm çıkarttırmam lazım. Ama diyelim ki yaklaşık 3 bin günüm var ve isteğe bağlı emeklilik ödemeye devam ettim. Ne kadar prim ödediğimde ve ne zaman emekli olabilirim? Çok teşekkür ederim.

 16. Merhaba, SGK ilk işe giriş tarihim 20.03.2003. Toplam uzun vade gün sayım 2285. Dışarıdan sigorta primlerimi ödeyerek emekli olabilmek için hangi adımları izlemeliyim acaba? teşekkürler…

 17. merhabalar 1971 doğumluyum mayıs 1992 tarihli ssk iş girişim var 2009 yılına kadar çalışmışlığım var 2900 gün primim var , isteğe bağlı sigorta olup emeklilik şartlarını nasıl sağlarım.

 18. İyi günler 30.04.2008 işe giriş tarihi pirim günü:3776 4a İsteğe bağlı bağkur başlangıcı:20.02.2019 prim günü:99 4b doğum tarihim:30.06.1981 Emekli olurken 4a hizmetiyle 4b hizmeti toplanacakmı,isteğe bağlı bağkur 820 tl ödüyorum indirim olurmu,Kaç ay daha isteğe bağlı öderim Birde yeni kanunda bireysel emeklilik sistemine önceden girenlerde yaş düşer mi? örneğin bende devlet te yaş 60 iken bireysel emeklilikte 56 yazıyor Cevaplarsanız memnun olurum saygılar…

 19. Merhaba iyi çalışmalar diliyorum. 31 Mart 1978 doğumluyum 11 Mayıs 2001 tarihide göreve başladım. Öğretmenim, eşimin işi dolayısıyla görevimi bırakma ihtimalim var. Öğrenmek istediğim kaç yılda emeklilik hakkı kazandığım 20 mi 25 yıl mı? Eğer istifa etmem gerekirse yılımı tamamlayıp emekli sandığından emekli olmak için ne kadar prim ödemem gerekiyor (Kadro derecem(1/4′ ü)) .Bu koşullarda ödeme yapıp emekli sandığından emekli olmak istersem Yeşil Pasaport hakkı mı kullanmaya devam edebilir miyim?

  1. Merhaba,

   11/05/2001 tarihli başlangıcınıza göre 25 yıllık hizmete tabisiniz. İstifa ederseniz ve primi 7000 güne tamamlarsanız ssk dan emekli olabilirsiniz. ve istifa sonucu yeşil pasaport kullanma hakkınız sonlanır.

 20. mahmut demir 11.07.1984 Dogumlu Yurtdisinda 31.08.1999 calsimaya basladim emekli olabilmem icin ne kadar ödemem gerekiyor ve ne zaman emekli olabilirim

 21. esim 04.10.1989 Dogumlu ev hanimi 4 Cocuk Annesi Yurtdisinda yasiyoruz
  istege bagli emeklilikten faydalanmak istiyor ne kadar ödemesi gerekiyor ve ne zaman Emekli olabilir

 22. 22/01/1980 doğumluyum ,01/07/1995 ilk işe girişim,pirim günüm 4650 gün normal şartlarda ne zaman emekli olurum 4/A ve şu an ne aylık olur .

 23. sigortaya ilk giriş tarihim 1990.1100 gün ödenmiş primim var .emekli olmak için gün şartım nedir? evliyim bir oglum var.bilgi verirseniz sevinirim

 24. 24.09.1962 doğumluyum ilk işe girişim 27.05.199 bağkur (392 gün )ve 29.04.2008 4a olarak giriş ve 4 günlük çalışmam var ;3600 ile 4a emeklisi olabilir miyim?

 25. 1970 doğumluyum.Sigorta başlangıç 1996.5825 prim gün ile sgk dan 58 yaşında emekli olunabiliyor diye biliyorum.Şimdilik isteğe bağlı bağ kurdan ödüyorum.Son 3,5 yıl sgk geçip sgk emekli olmak daha mı avantajlıdır?

 26. 1970 doğumluyum isteğe bağlı sigorta başlangıcım 1996 yılı
  şimdiye kadar 2180 prim günüm bulunmakta.Bağ kur dan prim ödemekteyim.En erken ne zaman emekli olabilirim.1993 yılında doğum yaptım.1988 meslek lisesinde okuduğum için staj yaptım.Doğum borçlanmasından faydalanabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Staj başlangıcı sonrası doğumlarda borçlanma yapabilirsiniz. bu borçlanma primi artırır. başlangıcı geriye çekmez. bağkurlu olarak 5400 günle 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

 27. isteğe bağlı emekliler en az ne kadar ücret bağlanır ? anneme 940 tl bağlandı. araştırma yaptığımızda en az bin tl olması gerek.

 28. babam ssk emeklisiydi vefat etti annem babam üzerinden ölüm aylığı almaya başladı. geçen ay isteğe bağlı bağkurdan emekli oldu. babamdan aldığı ölüm aylığı üçte bir oranında kesintiye uğradı 3500 tl den 2200 tl ye düştü. bağkurda 940 tl maaş bağladı. bizim aylık zararımız 350 tl oldu bu haksızlığı gidermek için ne yapmamız gerekiyor ? ayrıca en düşük isteğe bağlı bağkur emekli maaşları 1000 – 1200 tl iken bize neden 940 tl bağlandı ?

 29. 24.01.1977 doğum tarihim…01.09.1998 yılı ssk 4a girişi ile toplamda 2750 gün 4A ssk pirimim var.Bundan sonraki primlerimi EK-5 sigorta kolu ile ödersem emeklilik şartlarım ne olur?

 30. 1977 doğumluyum 1996 yılı 30 günlük sigortam var 4a

  İsteğe bağlı emeklilik için nasıl bir yol izlemem lazım

  1. Merhaba,

   Sigorta sonrası çocuk varsa doğum borçlanması yapılabilir. Yoksa 4 a sigortalı olarak en az 3600 günü doldurmalısınız.

 31. Annem babamdan ölüm aylığı alıyordu. Maaşı 3500 tl idi. Geçen ay isteğe bağlı bagkurdan emekli oldu. 940 tl maaş bağlandı. Babamdan aldığı ölüm aylığında kesinti oldu maaşı 1300 tl düşürülerek 2200 tlye düşürüldü. Aylik 350 tl zarara uğradık her ayda böyle devam edicek. Bu haksızlık değilmidir biz bu durumda biz ne yapacağız ?

 32. mrb dogum tarihi 01/12/1962 işe giriş 09/11/1995 prim gün 8200 ne zaman emekli olabirim askerden önce sigortam yoktu 20 ay askerlik yaptım ne kadar borçlanmam lazım ne kadar ödemem gerekliki emekli olabiliyim cvb için teşekkürler

 33. İsteğe bağlı emekli olan birisi en az 850 TL pirim yatirirsa ne kadar maaş bağlanır emekli olduğunda,normal 4a sigorta linin aldığı emekli maaş ini Ali

  1. Merhaba,

   Yeni çıkan düzenleme ile 1000 TL nin altında alması mümkün değil. bugün kü şartlarda 1000 – 1200 TL bir maaş alabilir.

  2. 2 yıl ssk ve 13 yıl aktif emekli sandığı hizmetim var. Akademisyenim. Derecem 2/5. Ek göstergem 2700. Yeşil pasaportum var. İsteğe bağlı emekli sandığı primi ödemek istiyorum. Yeşil pasaport hakkımı kaybeder miyim. Ödemelerim boyunca derece kademe ilerleme devam eder mi. Ek göstergem artar mı. Emeklilik ikramiyesi alabilir miyim. Sağlık imkanlarım devam eder mi

 34. Annem 16 Nisan 2008 yılında isteğe bağlı sigortalı olarak kayıt yaptırdı. 2009 yılında 114 normal sigortalı olduktan sonra ufak tefek sigortalı işlere girdi ve 18 mart 2015 yılına kadar isteğe bağlı sigortalı olarak ödemelerini düzenli olarak yaparak toplamda 2273 ( 6 yıl 3 ay 23 gün) oldu. Bu tarihten sonra normal sigortalı olarak çalıştı ve çalışmaya devam etmektedir. Normal sigortalı gün sayısı ise şu anda 1481 gün görünmektedir. İlk giriş tarihi ise belirttiğim gibi 2009 yılı.

  4500 gün şartlı İsteğe bağlı sigortalı olarak kısmi emeklilik şartlarından faydalanmak istiyoruz. Annem 1963 doğumlu. Sorduğumuzda da 25 yıl sigortalı olma şartı var diyorlar. Bu durumda emekli olmak imkansız görünüyor.

  Annem normal sigortalı çalışarak bu durumdan faydalanabilir mi?
  İşten çıkarak isteğe bağlı sigortalı olarak devam etmesi mi gerekir?

  Yardımcı olursanız çok seviniriz.

 35. 22 01 2001 tarihinde sigorta gorisim yapildi simdi ise istege bahli bahkur kendim yatiriyorum ne zaman hangi sartlarda emekli ola bilirim

 36. Merhaba,
  annem 1964 doğumlu, 2002 den sigorta girişi var. Şuana kadar toplam pirimi 3550 civarıdır. İsteğe bağlı bağkurdan emekli olabilmesinin şartları nelerdir? Ya da en erken nasıl emekli olabilir? Teşekkür ederim şimdiden.

 37. Merhaba,
  2007 yılında 3 aylık sigorta girişi var. 1985 doğumlu.
  Sonra ingiltere de mastara gitti. Orada bir firmada çalışıyor.
  Türkiye de isteğe bağlı siğortasını ne zaman başlatmalı.
  Bilgilendirmenizi rica ederiz. Teşekkürler.

 38. Mrb16/03/1968 doğumluyum ise başlama tarihim 17/08/1992 tsk uzman çavuş olarak görev yaptım 17 /08/2007 yılında kendi isteğimle istifa ettim şuan bir buçuk yıldır SSK li olarak çalışıyorum ne zaman emekli olabilirim

 39. 10.07.1975 doğumluyum ilk ise giris tarihim 29.04.2008 dir 882 aktif günüm var istege bagli 4b bağkur yaptırdım ayda 820tl ödemem var toplam borcumu göremiyorum nasil hesaplicaz hangi yıka kadar ödemem gerektiğini de bulamıyorum.

  1. Merhaba,

   4B bağkurlu olarak 9000 gün prim ve 60 yaşında emekli olabilirsiniz. SSK ya geçiş yapıp son 3,5 yıl ssk 4a ödenir ise 7000 günle yine 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

 40. Yabanci uyrukluyum, Türkiye’de işe giriş tarihim 15.11.1989, emekliliğim için kalan gün sayısı 742, 54 yaşındayım, Türkiye doğumlu bir oğlum var. Bu yıl yurt dışına taşındım. Kalan günlerimi isteğe bağlı sigorta ile ya da başka bir yolla ödemem mümkün mü? Oğlum nedeniyle kalan günlerimi hangi belgelerle azaltabilirim?

 41. Merhaba,

  Eşim 07.05.1977 Doğumlu, Sigorta başlangıcı 22.10.1998 ancak toplamda uzun vade gün sayısı 514 Gün. 1 Çocuğumuz var. İsteğe bağlı emeklilik yapmak istiyoruz ancak bu konuda çok bilgimiz yok en kısa yoldan neyi hedefleyip nasıl başvurmalıyız ?

 42. annem 2000 yılı girişli isteğe bağlı bağkurlu primlerini ödedi 60 yaşı bekliyor. 5400 prim gününü de ödedi. fakat babam vefat ettiği için babamdan ölüm aylığı alıyor.3500 lira. bağkur maaşı bağlandığı zaman yüzde 25 kesinti olucak 900 tl civarında. sistemden baktığımda en düşük bağkur maaşı 800 tl. biz şimdi emekli oluyoruz fakat maaşımız 100 lira düşüyor. şimdi burada adaletsizlik yokmu veya bu sorunu nasıl düzenleyebilirz ?

 43. 1kasım 1966 doğumluyum. 590 gün primim var. 2001 doğumlu bir kızım var. Doğum borçlanması ile birlikte kaç yıl ödeme yaparsam emekli olabilirim?

 44. Merhaba 01.12.1993 tarihli işe giriş, 2700 küsür işgünü çalışmasına göre emekli olmak icin kac yil kac ay ve ne kadar prim odemem gerekiyor.
  17 yaşında kız çocuğum var.

 45. Şubat 2004 yılı ilk ssk girişim var. 665 gün prim ödemem var. Daha sonra ekim 2008 den bu yana isteğe bağlı bağkur ödemem var. Emeklilik yaşım ilk ssk girişim baz alınarak mı olacak? Daha ne kadar pirim ödeyeceğim? İyi çalışmalar.

 46. Merhaba. Annemin doğum tarihi 05.07.1968, ilk işe başladığı tarih ise 26.03.2006’dır. Şu an 1893 gün sigortası var. İsteğe bağlı sigortasını ödemek istiyoruz. Ne kadar süre ödemeliyiz? Ne kadar ödemeliyiz?

 47. 1 eylül 1999 da işe girdim 1977 dogumluyum 6200 civarı primin var agustos 2018 işi bıraktım 2 çocugum var nezaman emekli olabilirim

  1. Merhaba,

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1999 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

   Priminiz dolmuş ancak yaşı beklemeniz gerekiyor.

 48. merhabalar,

  Emekli sandığına bağlı 19 yıldır çalışanım D-K / 2-2 şuan işi bıraksam isteğe bağlı prim ödemem ne kadar olur Bilgi verirseniz çok sevinirim teşekkürler.

 49. EŞİM 05.08.1963 DOĞUMLU. 17.05.2004 TARİHİNDEN BU YANA İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR PRİMLERİNİ DÜZENLİ OLARAK ÖDEDİK.
  EŞİME HANGİ ŞARTLARDA NE ZAMAN, YAKLAŞIK NE KADAR EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANIR. DAHA NE KADAR SÜRE PRİM ÖEDEMELİYİZ.

  1. Merhaba,

   Bağkurdan emeklilik için 9000 gün primi doldurmanız gerekmektedir. Normal emeklilik için 58 yaş kısmi emeklilik için ise 60 yaş tabisiniz;

   Normal emeklilik için;

   Yaş 2 yıl 10 ay 15 gün, Kalan sigortalılık süreniz 10 yıl 7 ay 26 gün,Kalan hizmet süreniz 3836 gün.

   Kısmi emeklilik için ise;

   Kalan yaşınız 4 yıl 10 ay 15 gün, Kalan sigortalılık süreniz 0 yıl 7 ay 26 gün, Kalan hizmet süreniz 236 gün

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu