Engelli

2020 Engelli Sağlık Raporu Nasıl Hesaplanır, Nereden Alınır ?

2020 Engelli raporu nereden alınır ve hesaplama, engelli kişilerin faydalanabileceği birçok temel hakka sahip olmalarını sağlamaktadır. Sosyal devlet yapısı engelli raporu almak konusunda birçok olanak sunmakta ve engelli raporları kısa zamanda başvuruda bulunan kişilere teslim edilmektedir. Engelli raporu hesaplamalarında farklı formüller kullanılmakta olup şartlar kapsamında oranlar belirlenmektedir. Oranlar belirlenirken kişinin iki ya da daha fazla engel durumu varsa Balthazard hesaplama cetveli kullanılmaktadır.


Engelli raporu hesaplamaları ilgili kanunun 11. maddesi kapsamında belirlenmiş olan şartlara göre yapılmaktadır.

İlgili kanun kapsamında engelli raporu hesaplamalarında şartlar şu şekildedir;

 • Kişinin birden fazla özür durumu var ise her engel için ayrı ayrı tespitler yapılarak oranlar belirlenmektedir. Kişinin birden fazla özür durumu olduğunda Balthazard hesaplama cetveli kullanılmaktadır.
 • Tespit edilen oranlar en yüksek olandan başlamak üzere sıralanmaktadır.
 • Engel oranları listelendiğinde ilk sırada olan yani en yüksek orana sahip olan engelin oranı, %100’den çıkarılmaktadır.
 • %100’den çıkarılan en yüksek engel oranı ile elde edilen sonuç, ikinci sırada yer alan engel oranı ile çarpılmaktadır. Çarpım sonucunda elde edilen sonuç 100’e bölünmelidir. 100’e bölündüğünde elde edilen sonuç en yüksek engel oranına eklenmelidir. Böylece iki engelin ortalama oranı alınmış olur.
 • Engel durumu ikiden fazla ise hesaplamalar daha farklı şekilde yapılmaktadır.
 • Engelli raporu hesaplamasında kişinin yaşı 60’ın üzerindeyse Balthazard hesaplama formülü ile engel oranın üzerinde %10 eklenmektedir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Hangi Hastanelerden Alınır ?

Engelli sağlık kurulu raporu almak için tam teşekküllü devlet hastanesine başvuru yapılmalıdır.

2020 engelli raporu alınabilen hastaneler şunlardır:

 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
 • Devlet Hastaneleri
 • Üniversite Hastaneleri
 • Üniversite Hastanelerine Bağlı Sağlım Kurumları

Yukarıda sıralanan hastanelerden randevu alınarak, ağlık kurulu raporu için muayeneden geçilmeli ve muayene sonuçları sağlık kuruluna teslim edilmelidir. Devlet hastanesinde detaylı muayeneden geçildikten sonra, sağlık kurulu tarafından engelli raporunun alınıp alınamayacağına dair karar çıkarılacaktır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Başvuru Şartları Nelerdir?

Engelli sağlık kurulu raporu almak için gerekli görülen şartlar aşağıdaki sırlamada açıklanmıştır:

 • Başvuru yapacak engellilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.
 • 2020 sağlık raporu alabilmek için en az %40 ve üzeri oranda engele sahip olunmalıdır.
 • Hastane tarafından belirlenen muayenelerin tamamı uygulanmalı ve muayene sonucu verilen evrakta toplanmalıdır.
 • 2020 sağlık raporu için gerekli görülen evrakların tamamı hazırlanmalı ve kurula teslim edilmelidir.
 • 18 yaşından küçük olan ancak akli dengesi yerinde olan engelli vatandaşlar adına, kendilerine atanan vasilerin başvuru yapması ve her aşamada kişilerin yanında olması gerekir.
 • İşlemler aşamasında vasilerin kimlik belgesi ve mahkeme tarafından onaylı vasilik belgesi kullanılmalıdır.
 • Akli dengesi yerinde olmayan engelliler, vasileri olmadan muayeneye kabul edilmeyecektir. Vasi olmayan kişiler, engellilere refakat edemezler.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

2020 engelli raporu almak isteyen kişiler, aşağıda sıralanan evrakları tamamlamak zorundadır:

 • Engellilere ait kimlik belgesi
 • Akli dengesi yerinde olmayan kişilerin vasilerinin kimlik belgesi
 • Mahkeme tarafından onaylı vasilik belgesi
 • Engelli bireye ait güncel 5 adet vesikalık fotoğraf
 • Sağlık kurulu raporu başvuru formu
 • Muayene sonucunda doldurulan evraklar
 • Akli dengesi yerinde olan engellilerin eğitim bilgileri

Gerekli belgelerin sağlık kuruluna teslim edilmesinin ardından, sağlık kurulu incelemeleri başlatılacaktır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelli raporu başvurusu yapmak için engelli sağlık kurulunda geçerli olan hastanelerden bir tanesinden randevu alınmalıdır. Hastane randevusunun alınmasının ardından, randevu alınan hastaneye gidilmesi ve muayeneden geçilmesi gerekir. Engel durumuna göre belirlenen detaylı muayeneden geçen hastalar, muayene sonucunun yer aldığı evrakı kurula teslim etmelidir. Kurul tarafından muayene sonuçları incelendikten sonra, engelli raporu başvurusu değerlendirilecektir.

Engelli Raporundaki %40 Engel Oranı Ne İşe Yaramaktadır?

Engelli sağlık raporunda %40 engel oranı olan kişiler kendilerine sağlanan birçok temel haktan yararlanabilirler. %40 oranında engelli raporu olan kişiler devletin sağladığı hak ve avantajlardan daha fazla ölçüde yararlanabilirler. Temel engelli olarak değerlendirilen %40 oranı rapor sahiplerinin tüm haklara erişmesini sağlayacaktır.

Engelli Raporu Almanın Aşamaları Nelerdir?

2020 engelli raporu başvurusunda izlenmesi gereken adılar aşağıda detaylıca açıklanmıştır:

 • Devlet hastanesinden engelli raporu başvurusu yapıldıktan sonra, hastaneye gidilmesi ve sağlık kurulunun toplandığı günlerin tespit edilmesi gerekir.
 • Sağlık kurulunun toplandığı günlerde engelli bireylerin hastaneye gitmesi gerekir. Sağlık kurulu raporu muayenesi için ilgili vezneden sıra alındıktan sonra, engelli raporu başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Vezne tarafından teslim alınan evraklar sisteme işlendikten sonra, muayene aşamasında kullanılacak belgeler ve formlar hastalara teslim edilmektedir. Vezne memurunun verdiği evraklar kaybedilmemeli ve her muayene aşamasında doktorlara imzalatılmalıdır.
 • Hastane tarafından verilen evrakta yer alan bölümlere gidilerek, hastanın muayeneden geçmesi sağlanmalıdır. Muayene tamamlandıktan sonra, ilgili doktor evrakları doldurmalı ve imza atmalıdır.
 • Evrakta yer alan muayeneler tamamlandıktan sonra, doldurulan evraklar engelli raporu toplama görevlisine teslim edilmelidir.
 • Rapor görevlisi inceleme yaptıktan sonra, sağlık kurulu evraklarının ne zaman teslim alınabileceği belirlenecektir.

Rapor görevlisi tarafından belirtilen tarihte hastaneye giden hastalar ya da hastalara vasi olarak atanan kişiler, hastaneye giderek sağlık kurulu evraklarını teslim almalıdır. Engelli sağlık raporu almaya hak kazanan vatandaşlar, belirtilen tarihte engelli raporunu da teslim alabilirler.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Başvuru Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Engelli sağlık raporu başvurusundan sonra, e-devlet üzerinden ya da Sosyal Güvenlik Kurumu evrak kayıt sisteminden başvuru sorgulaması yapılabilir. Engelli sağlık kurulu raporunun sorgulanması için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

E-Devlet Sistemi Engelli Raporu Sorgulaması:

 • turkiye.gov.tr adresi kullanılarak, e-devlet ana sayfası açılmalıdır.
 • Ana sayfanın sağ üst köşesindeki “Giriş Yap” butonuna tıkladıktan sonra, e-devlet giriş ekranı açılmalıdır.
 • T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi doğrulandıktan sonra “Giriş Yap” butonuna tıklanmalıdır.
 • E-devlet girişi tamamlandıktan sonra, e-hizmetler bölümü üzerinden “Sosyal Güvenlik Kurumu” seçimi yapılmalıdır.
 • Sosyal güvenlik kurumu sayfası açıldıktan sonra Evrak Kayıt” sisteminden engelli sağlık kurulu raporu sorgulanabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Engelli Raporu Sorgulaması:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu evrak kayıt ve tespit sitesi kullanılarak, engelli raporu sorgulaması yapılmaktadır.

Engelli Raporu Sorgulaması İçin TIKLAYIN

 • “Giriş Yap” butonuna tıklayan kişiler, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresini kullanarak sistem girişini tamamlamalıdır. Mobil imza ya da e-imza uygulaması aktif olan kişiler, bu sistem üzerinden de giriş yapabilirler.
 • Sistem girişi tamamlandıktan sonra, SGK Evrak Takip bölümü açılmalıdır.
 • Engelli raporu alma hakkı kazanan vatandaşlar, sorgulama ekranında tüm bilgileri teyit edebilirler. Engel raporunun oranı ve diğer bilgileri, sorgulama ekranında yer alacaktır.
 • 2020 engel raporu başvurusu onaylanmadığı zaman, başvuru sorgulama ekranında herhangi bir bilgiye yer verilmeyecektir.

Engelli raporu için sağlık kurulu raporu başvurusu yapılan hastanelere bizzat gidilerek, raporun onaylanıp onaylanmadığı teyit edilebilir. Engellilerin kendileri, aile üyeleri ya da vasileri tarafından, 2020 sorgulaması yapılmaktadır.

Sağlık Kurulu Raporu Teslim Alınırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Engelli sağlık raporunun kuruldan teslim alınması esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 • Kurum tarafından verilen 2020 raporu kopyalı olacak şekilde teslim alınmalıdır.
 • Raporun aslına ek olarak verilen örneklerin üzerinde “Aslı Gibidir” ibaresi yer almalıdır.
 • Aslı gibidir kaşesiyle hazırlanan kopya raporlar, asıl raporun yerine geçmekte ve raporun talep edildiği tüm kuruluşlarda geçerli olmaktadır.
 • Üzerinde “Aslı Gibidir” kaşesi bulunmayan rapor kopyaları, resmi geçerliliğini yitirmektedir. Resmi geçerliliği olmayan engelli raporları, herhangi bir kurum tarafından kabul edilmez.

Engelli Raporunun Sağladığı Ayrıcalıklar Nelerdir?

Engelli raporuna sahip olan vatandaşlar, normal vatandaşlara ek olarak belli başlı ayrıcalıklardan faydalanmaktadır.

Engelli raporu bulunan kişilere verilen ayrıcalıklar şunlardır:

 • Ülke içerisindeki toplu taşıma araçlarının tamamı, ücretsiz olarak kullanılmaktadır. Engellilere refakat eden bir kişi için de ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı tanınmaktadır.
 • Uçak, otobüs ve gemi biletleri indirimli olarak alınmaktadır.
 • Yurtiçi tren hatlarında, ücretsiz olarak seyahat etme hakkı bulunmaktadır.
 • Rapor sahibi kişilere, ÖTV olmadan araç alma hakkı tanınmaktadır.
 • 200 m2 genişliğe kadar olan konutlarda, emlak vergisi talep edilmemektedir.
 • Devlet dairelerine bağlı olan tüm kurum ve kuruluşlarda öncelik hakkı elde edilmektedir.
 • ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlarda, kişilere uygun ayrıcalıklı oturum düzenlenmektedir.
 • Gelir vergisi indiriminden faydalanılır.
 • GSM operatörleri tarafından özel indirimler kullanılmaktadır.

Yukarıdaki ayrıcalıklardan faydalanmak için en az %40 oranında engele sahip olunması gerekir.

Engelli Raporunun Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Engelli raporunun geçerlilik süresi, kişilerin engel durumuna göre belirlenmektedir. %40 üzerinde engeli bulunan ve tedaviye yanıt verecek durumdaki hastalara, süreli engel raporu verilmektedir. %90 üzeri engele sahip olan kişilere, süresiz engelli raporu hakkı tanınır ve raporun tekrar yenilenmesi gerekmez.

%40 ve üzerinde engel raporu alan ancak engel durumu artış gösteren kişiler, rapordaki engel oranının yükseltilmesi için tekrar muayeneden geçmelidir. Süreli olarak hazırlanan engelli raporunun geçerlilik süresi dolduktan sonra, raporun yenilenmesi için başvuru yapılmalıdır.

Engelli Raporu Hesaplama Örneği

Engelli raporu hesaplaması işlemini bir örnek ile açıklamak gerekirse;

 • Kişinin 2 engel durumu olduğunu düşünelim.
 • Kişinin gözlerinde %50 oranında engel, işitme durumunda ise %12’luk engel oranı olduğunu varsayalım.
 • Kişinin yüksek orana sahip olan engeli gözlerinde bulunduğu için öncelikle %50’lik engel oranının %100’den çıkarılması gerekmektedir. Bu durumda elde edilecek sonuç %50 olacaktır.
 • İkinci işlem olarak elde edilen %50 sonucunun ikinci engel durumu olan işitme oranı ile çarpılması gerekmektedir. Bu durumda elde edilecek olan sonuç ise 600 (50 x 12) olacaktır.
 • Elde edilen sonucun 100’e bölünmesi gerekmektedir. 600/100 işleminde elde edilen oran 6 olacaktır. Bu durumda %6’lık oranın en yüksek olan gözlerde bulunan engel oranına eklenmesi gerekmektedir.
 • %50+%6 işlemi sonucunda kişinin engel oranı %57 olarak hesaplanacaktır.
 • İlgili kişi 60 yaşın üzerinde ise engel oranına %10 ekleme yapılacak ve sonuç %67 olacaktır.

Engelli Raporu Hesaplamalarında Engel Durumları

Engelli raporu hesaplamalarına dahil edilen engel durumları şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Kulak burun ve boğaz
 • Zihinsel, davranışsal ya da ruhsal hastalıklar
 • Deri
 • Görme
 • İşitme
 • Kardiyovasküler
 • Hemopoetik
 • Kadın hastalıkları
 • Sindirim
 • İdrar yolları
 • Hormon (Endokrin)
 • Yanıklar
 • Solunum
 • Kas ve iskelet
 • Sinir
 • Onkoloji (kanser)
 • Diğer

Yukarıda sıralanan engel durumlarında sahip olunan engel oranları üzerinden engelli raporu hesaplamaları yapılmaktadır. Kişin Engelli Sağlık Kurulu Raporu alabilmesi için %40 ve üzeri engel oranının bulunması gerekmektedir. Balthazard hesaplama programları kullanılarak da engelli raporu hesaplaması kolayca yapılabilmektedir.

Kişinin engel rapor oranına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Sonuç olarak belirlenen oranda hata olduğu düşünülüyorsa başvuru yapılarak tekrar değerlendirme istenebilmektedir.

Engellilerde Vergi İndiriminden Emeklilik

Malullük Durumu Tespiti Nasıl Yapılır?

Engelli (Özürlü) Raporu İle Araç Nasıl Alınır?

İlgili Makaleler

1.197 Yorum

 1. Sayın Danışma Birimi :
  Ben 2003’te %45 oranında sürekli Engelli raporu aldım
  Şu zamanda kadar raporla herhangi bir işlem yapmadım
  Ben bu raporla emekli olabilirmiyim ?
  Bu raporla Araç alabilirmiyim?
  Yenilemem gerekiyormu ? Yenilemem gerektiğini belirtiler

  Yardımlarınızı rica ederim
  Saygılarımla.

  1. Merhaba,

   Emekli olmak içi vergi indirimi belgesi almanız gerekiyor. bunun için de yeni bir rapor istenir. Tekrar heyete girerek çıkan raporunuz yine % 40ın üstünde çıkar ise işyerinden alacğınız belge ile vergi indirimi talebinde bulunacaksınız. Bu talep sonrası yine % 40 ın üstünde olarak onaylanır ise engelli erken emekli olabilirsiniz. Raporunuz ortopedik engel ile ilgili ise ÖTV muafiyetli araç da alabilirsiniz.

 2. Selamlar, 2 yıldır unipolar depresyon tedavisi görüyorum ilaçlarım prozac, meresa ve ativan, doktorum ömür boyu ilaç kullanacağımı söyledi tedavi gördüğüm hastanede heyete gireceğim. Cetvelde %40 oran verildiği yazıyor bu oranı alabilirmiyim?

  1. Merhaba,

   Unipolar depresyon rahatsızlıklarında süreli % 40 oran çıkabiliyor. Heyete girmenizde fayda var.

 3. Babam 4. Akciğer cea hastası lenf bezlerine ve bazı organlara metaztaz yapmış, 32 gün 3 seviye yoğun bakımda da yattı oksijen cihazına bağlı, miğdeye peg açıldı, yürüyemiyor, bezli hasta birinin yardımı olmadan ihtiyaçlarını gideremiyor evde sağlık hizmeti ile hastaneye gidip geliyoruz nasıl engelli raporu alabiliriz cihazın, mamanın ve bezin raporları var ve 1 ay öncesi çıktı

  1. Merhaba,

   Bu rahatsızlıklardan engelli raporu için heyete girmesi gerekiyor. Bölüm doktorundan randevu alarak heyet için sevkinizi istemelisiniz.

 4. Hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.Servkal mr lomber mr sağ ve sol diz mr emg raporlarını meslek hastalıkları bakımından değerlendirip takribi iş görmezlik raporu oranı kaç olur.

  1. Merhaba,

   Bu mr sonuçlarına göre bölgelerde oluşan fıtığın durumuna göre meslek hastalığı derecesi hesaplanır. Sonuçlar hakkında bilgi verilmemiş. Tahmin yapmamız mümkün değil.

 5. merhaba ayak bilekleri topuk ayak parmakları ve dizlerimde romotaid artrit mevcut bununla ilgili bir rapor çıkarmı

  1. Merhaba,

   ağır atak geçirten ve sıvı toplanma durumları mevcut ise oran çıkabilir. Roamatizmal hastalıkların evreleri oranları belirlemektedir. İlaçla hafifletibilen durumda ise çıkmaz. Heyete beşvurursanız doktor değerlendirme yapacaktır.

 6. Merhaba lar benim teyzem var doğdukdan sonra yanliş iğne vurulmasi sonucunda kalçadan özürlü kaldı yürüyor ama çapraz gidiyor kalçada sukıntı var buna rağmen elinde hiç bir belge si yok nereye başvurmaliyiz özürlü raporu kaç çikar baş vursak

  1. Merhaba,

   Hastanelerin ortopedi servislerine muayene olarak engel raporu için heyete girmek istediğinizi belirtirseniz heyet için randevu alabilirsiniz.

 7. Hocam merhabalar benim kronik obsturkif uyku apnem var cpap cihazı kullanıyorum ayrıca bel fıtığım mevcut geçmişimde de Hidrosel ameliyatı oldum bir ara tansiyonum da yükselir gibi olmustu ama su aralar 135-140 larda seyrediyor 29 yaşındayım engelli raporum yüzde kaç çıkar bu saydığım hastalıkların oranı nedir tahmini ?

  1. Merhaba,

   Uyku apnesinden en fazla % 35 oran verilebilmektedir. Tansiyondan oran çıkacağını düşünmüyorum.

 8. Merhaba Değerli Admin. Tek gözümde görme yok ve kalbimde ritim bozukluğu var. Müracaatım sonucunda göz İçin 32 kalp İçin 10 toplam 42 verdiler. Sağlık kurulu %39 a düşürdü?
  Ne yapmalıyım? Cevaplama imkanınız olursa sevinirim.

  1. Merhaba,

   Aslında sağlık kurulu oran düşürmemiş. Rapor hesaplamasında verilen oranlar üztüste toplanmaz. Balthazard formülü uygulanır. Bu hesaplamaya göre de oran 39 çıkıyor. İsterseniz 1 ay içinde itiraz edip başka bir hastanede heyete girebilirsiniz.

  2. Sayın Admin. Balthazard formülüne göre gözden gelen 32 o değişmiyor. Kalpten 10 geldi. Sonuç 39 çıktı…Kalpten gelecek olan kaç olmalı ki %40 bulsun. Bunu da cevaplarsanız çok sevinirim.

 9. Tahmini engel oranına ilişkin sorumu iki kez sorduğum hâlde hala cevap alamadım. Lütfen yardım edermisiniz?

 10. Merhaba. Soruma cevap alamadım. Ben 2011 yılında aort koarktasyonu operasyonu geçirdim. Aynı zamanda 12 yıldır epilepsi hastasıyım. Gece nöbetlerim oluyor. Bunun zamanını bilemiyorum.Trileptal ilacından günlük 1800 mg alıyorum. Enemli raporuna başvursam %kaç alabilirim

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 10 dan yukarı bir oran çıkmaz.

 11. Merhaba hocam aort kalp hastasıyım amalıyat oldum 2003 yıllında rapor aldım sürekli idi vergiden muaf olarak yıl gün tamamlayarak 2009 emekli oldum rapor güncellemesi gerekiyor dediler ist kart için hastane gittim oda raporu düşürdüler emeklilik bir sorun olurmu

  1. Merhaba,

   Raporunuz sürekli olduğu için emeklilik için sorun teşkil etmez. Yeni rapor değişen mevcut oranlara göre belirlenmiştir. siz emekli olduğunuz dönemin oranlarına tabsiniz.

 12. benim motorsiklet kazası sonucu sağ bacağımda tıbıa parçalı kırık acık yara ve femur parçalı kırığı ve femur şaft kırığı olu 3 ameliyat geçirdim bna yüzde kaç rapor çıkar cevabınz için şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   Mevcut durumda hastalık raporu çıkar tedaviniz tamamlandıktan sonra iş gücü kaybı raporunuz değerlendirilir.

 13. Merhaba. Ben 2007 yılından beri epilepsi hastasıyım. Günlük 1.800 mg trileptal kullanıyorum. 2011 yılında da aort koarktasyonu operasyonu geçirdim. Bu durumda engellilik oranım kaç olur?

  1. Merhaba,

   epileps, hastalığınızda nöbet sıklığınıza göre oran değişiyor. Nöbet durumu yok ise % 15 gibi bir oran verilir. ancak geceleri nöbet olduğunu diğer sorunuzda belirtmişsiniz. bu oranı artırabilir. Aort koarktasyonu ameliyatı sonrasınsa tansiyon normale döndüğünden bu rahatsızlık sonucu da oran doğurmaz. Dolayısıyla alacağınız tahmini oran % 33 civarı olur.

  1. Merhaba,

   Süreli rapor ile emekli olursunuz ancak süre bitiminde raporunuzu yenileyerek yine idareye vermeniz gerekir.

 14. Merhaba 17 yıllık devlet memuruyum dalağım bir kaza sonucu alındı, kronik prostatit, kronik anksiyete bozukluğu ve boyun fıtığı hastasıyım, bu hastalıklar için heyete girsem %40 oran alabilirmiyim?

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre organ eksikliği işe birlikte % 25 lerde bir oran çıkması beklenir.

 15. Merhaba
  Benim ayağım kırıldı diz bölgesinden ve askerliğe el verişli değildir denilerek askere alınmadım kırık olan ayaģim 3cm yakın kısalık oluştu ve diz bölgesi yan kaynadı düz yolda yürürken topallarayarak yürüyorum acaba bununla ilgili rapor alabilir miyim yardımınız için çok teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   3 ila 5 cm arasında kısalık durumunda % 40 rapor çıkabiliyor.Salgını atlattıktan sonra Heyete girmenizde fayda var.

 16. Merhaba,
  Geçen hafta %36 engellilik oranı aldım, buna itiraz edeceğim fakat salgından dolayı zamanlamasına karar veremiyorum. Bununla ve süreçle ilgili danışmanlık alabileceğim bir kurum, kişi var mıdır acaba? Teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   1 ay içinde itiraz etmeniz gerekiyor. aksi halde en az 6 ay beklemeniz gerekir. ALo 170 e konu ile ilgili danışabilirsiniz.

 17. Merhaba 6 yil once boyun fitigi ameliyati oldum .3 pilatin koydular.ameliyattan sonra kosma hiissim kayboldu.yurume bozuklugum basladi .fazla ayakta duramiyirum yokus asagi yurumem ve merdiven inmekte cok zorlaniyorum.hic biyerde calisamiyorum .sag el orta parmak engel oranim yuzde 13 ayrica yuzde 8 sedef hadtaligim var .ayakta durabilmek icin son 5 yilldir uyarici madde bagimlisi oldum.fakat bunun icin tedavi basvurusu yapmadim.psikiyatri bunun icin rapor verirmi acaba. Bu hastaliklardan toplam yuzde 40 verirlermi acaba yardimci olursaniz sevinirim.

  1. Merhaba,

   Fizik tedaviden ve ortopedi den ayrıca fıtık için de oran almalısınız. Belirttiğiniz düzeyde ise toplama % 40 ı bulması beklenir.

 18. Bana sınır zeka teşhisi konuldu sağlık kurulunda yüzde 25 engel oranı verdiler hani yüzde 40 veriyorlardı niye dalga geçiyonuz

  1. Merhaba Utku Bey,

   Biz sizin verdiğiniz bilgilere ve geçmiş tecrübelerimize göre tahmini oran veriyoruz. Takdir edersiniz ki tahlilleirinizi testinizi göremiyoruz. Cetvelde bulunan oranlara ve belirttiğiniz duruma göre tahmin veriyoruz. bu tahminlerin % 100 tutması zaten mümkün değil. Sizin durumunuz ile ilgili verilen oranlar ise

   A- Zekâ İşlev bozuklukları Özür Oranı
   1-Sınırda mental kapasite (IQ: 70-80) 25
   2-Hafif (IQ: 50-69) 50
   3-Orta (IQ: 35-49) 70
   4-Ağır (IQ: 20-34) 90
   5-Çok ağır (IQ: 20’nin altında) 100

   şeklindedir

 19. Merhaba Romatizmal aurt ve mitral kapak yetmezliği var 2şer derece buna ayalı tansiyon alerjik astım ve prostat var acaba nekadar rapor alabilirim

 20. Merhaba aurt ve mitral kapak yetmezliğim ve buna dayalı tansiyonvar 2 şer derece ,prostat ,alerjik astımım var ne kadar rapor alırım

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 40 48 arası bir oran çıkabilir.

 21. Sağlıklı günler dilerim
  Benim annemde kalça çıkıklığı var iş yaparken yürürken çok zorlanıyor. Birde bel kayması var. Engel durumu kaçtır. ? Şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 55 civarında bir oran çıkabilir.

 22. Hocam merhaba ,
  Sağ gözüm hiç görmüyor %32 i raporum mevcut ayrıca kalbimde ritim bozukluğu var ve iki yıldır anksiyetem var ilaç kullanıyorum miğdem de reflü gastrit 4 yıldır var ve geçmiyor bunlarla birlikte hangi oranda engelli raporu alırım %40 I bulur mu

  1. Merhaba,

   Reflü ve gastritten oran çıkmaz. ancak ritim bozukluğunun derecesi önemli. Kardiyoloji den randevu alıp hocadan fikir alabilirsiniz.

 23. Merhaba,
  Doğuştan microtia hastasıyım. Sol kulağım tamamen kapalı. Doğuştan sağ böbrek yolunda bükülme var. ameliyat oldum fakat kaliksiyel ve üreteropelvik staz izleniyor. aynı zamanda vitiligo hastasıyım. Sizce engelli raporu için başvurmalı mıyım?

  1. Merhaba,

   Tek kulaktan % 20 sağ böbrekten de en fazla 10 çıkar böylece % 25 civarında bir oran çıkabilir.

 24. Merhaba 2007 yılında ameliyat oldum rahim yumurtalıklar ve apandisim alındı. 4 kür kemoterapi aldım şuanda da kontrollerim yıllık devam ediyor. Yüzde kaç rapor alabilirim. Şimdiden teşekkür ediyorum.

  1. Merhaba,

   Rahim yumurtalık ve apandisin alınmasından dolayı %40 ı bulan bir oran çıkması mümkün değil. % 15 den yukarı çıkmaz.

 25. Merhaba
  Ötv indirimi için anneme heyet raporu için başvurduk. Onkoloji %80 oran verdi. Diğer bölümlerle birlikte hesaplamaya göre %86.6 oranında kaldı. Göğüs kanseri hastası ve beyine de metastaz var. Bununla ilgili tedavisi devam ediyor. Benim sorum nöroloji bölümü bunun için oran verir mi? Ayrıca kanser 4. Evre olduğu için psikiyatri bölümünden de oran alabilir iyi? Teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Beyinde ki metastazdan dolayı nöroloji den de oran almanız gerekir.

 26. Mrb hocam mide kanseri nedeniyle yüzde 80 midem alındı ,kontrollerim devam ediyor, hipertansiyon var, boyun fıtığından ameliyat var, sağ kulak yüzde 44 işitme kaybı var engel oranım ne kadar belirlenir

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre Oranınız % 50 civarında çıkması beklenir.

 27. Merhaba ben bronşit astım ve solunum yetmezliği ve sürekli ilaçlar içiyorum ama bide kulaklarımda işitme duyamıyorum ve bununla ilgili bunu raporu kaç çıkar

  1. Merhaba,

   Cihaza bağlı astım yok ise % 20 civarında oran çıkabilir.

 28. Yaygın anksiyete bozukluğuna dair raporum var ayrıca gözlerimd- 4.00 civarında bir bozukluk var.Engelli raporu alabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Anksiyete bozukluk rapor ile sabit ise derecesine göre % 40 rapor alabilmeniz mümkün. Heyete girmenizde fayda var.

 29. Ben 2012 yılında verem rahatsızlığı geçirdim
  Plevra yapışması oldu sağ akçiğerğmde 38 taşındayım şuan nefes darlığı ysşıyorum. Rapor alabilirmiyim

  1. Merhaba,

   Nefes darlığınız cihaz kullanım derecesinde ise raporunuz % 40 ı bulabilir.

 30. Merhaba oğlum askerî muayeneden geçemedi. Q seviyesi 70 çıktı ve rapor verdiler. Sınır zeka tanısı koymuşlar. Saf bir çocuk. Bir işe falan girdirdiğimde yapamıyor geri çıkarıyorlar. Devlet hastanesinden rapor alabilir miyim ve o aldığım raporla engelli işe girdirebilir miyim?

  1. Merhaba,

   Sınır zeka tanısı ile % 40 rapor alabilmesi mümkün. Heyet raporu için başvuru yapmanızda fayda var. Bu rapor ile EKPSS veya iş yerlerinin engelli kadrosunda işe girebilir.

 31. Mrh 35 yaşındayım 11 yasinda Non Hodgin Lenfoma geçirdim ve buna bağlı olarak dalagim alındı özür oranı kaç çıkar
  Tesekkur ederim

 32. Merhaba sağ gözümde şaşılık var doğustan sinirlerimden birinde sorun var ve sağ gözümle hiç görmüyorum sadece sol gözümü kapatınca 20 cm yeri görebiliyorum oda bulanık. Sol gözümde astigmat mevcut 1.50 derecedir. Kronik aslım baslangıcı var birde 4 yıldır. Sizce oranım kac olur acaba.

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 33 civarında bir rapor çıkabileceğini düşünüyoruz.

 33. Merhaba ben aort kapak yetmezliğinden dolayı ameliyat oldum.protez kapak takıldı. Eser miktarda da mitral kapak yetmezliği var. Sağ gözüm de de yüzde kırk oranında doğuştan göz tembelliği bulunuyor. Sizce engelli raporu verirler mi

  1. Merhaba,

   Protez kapak takılan hastaların çoğuna verilen raporlar % 40 a ulaşabilmektedir. Heyete girmenizde fayda var.

  2. Sanırım bende aynı dertten müzdaribim
   Bende ameliyat oldum aort kapakçığımdan ameliyat olmadan önce %55 sürekli raporum vardı daha sonra araç için tekrar rapor almak istedim % 30 a düşürüldü ve onu geçerli saydılar 2 kere itiraz ettim 2 sinde de %30 verdiler yeni yasaya göre sanırım alabiliyormuşuz diye duymuştum ve benim sorum da %40 alabilirmiyim yasa da değişiklik varmı ben en son 2018 de itiraz etmiştim

  3. Merhaba,

   2018 den sonra kalp hastalıkları ile ilgili oranlar değişmedi. 2020 yılı için salgız sürecinden sonra heyet randevusu alarak tekrar orana baktırmanızda fayda var.

 34. merhabalar . Anneme bugün yüzde 87 engelli raporu verdiler. Ama raporda 60 yaş üstüne verilen yüzde 10 u vermemişler. Ne yapmamız gerekiyor.

  1. Merhaba,

   Raporun detayında %10 60 yaş üstü ibaresi olmalı. Yok ise 1 ay içinde kuruma itirazda bulunabilirsiniz.

 35. Merhaba sağ kulağım %100 duyma kaybı var ve bel fıtığım var duyma kaybın doğuştan bunun hakkında bilgi verebilir misiniz

  1. Merhaba,

   Tek kulak % 20 bir oran verilmekte. bel fıtığının da oran olabilmesi için ameliyat sonrası tutulmaların devam etmesi gerekir.

  1. Merhaba,

   60 yaş üstüne hastalık oranları hesaplaması yaparken 10 puan daha ekliyor.

 36. Merhaba benim 2 ayağımda topuğum yok omuriliğimde kırıklık var ve elimde sağ elimde içinde vida var yıllardır idrar kaçırmanın var ve yıllardır psikiyatri ilaç kullanıyorum trikotollomeni hastasıyım 7 yaşından beri herkes ropar almamı söylüyor ama kendimde cesaret bulamıyorum yüzde kaç alırım sizce

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre raporunuz % 40 ın üzerinde çıkma ihtimali yüksek. Heyete girmenizde fayda var.

 37. Benim 2011 yılında hafif mental retardasyon tanım var
  Engelli raporu alabiliyor muyum yaş 23 lise mezunuyum
  Sözleşmeli erliğe başvurdum mental retardasyon yüzünden olamadım

  1. Merhaba,

   Hafif mental retardasyon tanısına göer % 30 40 arasında rapor çıkabiliyor. Heyete başvurmanıda fayda var. Engel raporu çıkabilir.

 38. Merhaba. Annem 60 yaşında heyet raporu için başvurduk. Onkoloji %80, dahiliye hipertansiyondan %10, fizik tedavi %10 verdi rapor oranı sizce ne çıkar. Teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre Balthazard hesaplamasına göre % 85 çıkmaktadır.

 39. Mrb annem 62 yaşında bugün heyette 62 puan verdiler acaba yaşından dolayı 10 puan verirler mi

  1. Merhaba,

   Evet oran % 62 + 10 a göre hesaplanacak buna göre de oran 66 olarak oluşacaktır.

 40. Merhaba bugün heyete girdik annem 62 yaşında ve 84 puandan 62 düşürdüler acaba yaşından dolayı 10 puan eklenecek mi yoksa 62 de mi kalacak heyet dağıldıktan sonra orda çalışan arkadaş bana gösterdi 62 yazmışlardı acaba sonra eklenecek mi bunun için bilgi verirseniz çok sevinirim

 41. Hocam ikinci kez gönderiyorum. Cevaplayabilirseniz çok seviririm.
  Merhabalar…
  33 yaşındayım. Doğuştan kuyruk sokumumda yumurta büyüklüğünde omirilik içinden gelen bir tümörden sebep et parçası var ve ameliyat riskleri çok yüksek olduğu için müdahale edilemiyor. akıntısı iltihabı tahriş durumu gibi sıkıntıları var. Sürekli oturamıyoru ayaklarım uyuşuyor. Aynı şekilde sürekli olarak ayaktada duramıyorum. Hali hazırda bu sebepten beni askerede almadırlar.
  ikinci sıkıntım interkondiler humerus kırığı sonucu sağ diresiğimden 2defa ameliyat oldum. ilikinde platin takıldı 2. cisinde alındı. Bu ameliyata bağlı olarak sağ kolda ekstansiyon işleminde %15-20 lik bir daralma var. kolum tam açılmıyor. Ameliyata ve kazaya bağlı olarak aynı kolumun serçe parmağımda ve yüzük parmağımda his kaybı mevcut.
  her iki gözümde 5 numaradan yüksek miyopum ve astiğmatım var .
  bir de sağ avuç içimde küçükken geçirdiğim bir yanmadan kaynaklı orta ve yüzük parmaklarım arasında yaklaşık 1,5 cmlik perde oluştu..
  kilom 135 boyum 1,70.
  bütün bu sıkıntılarım toplandığında % 40 engelli raporu alma durumum nedir sizce…

  cevaplarsanız çok sevnirim.

  1. Merhaba,

   Obezite ile birlikte % 40 oranı bulabileceğinizi düşünüyoruz % 50 ye yakın bir oran çıkması muhtemel gözüküyor.

 42. Merhabalar,
  Dedem 97 yaşında ona engelli raporu almak istiyorum.Bir gözü görmüyor diğer gözü az görüyor,kulakları duymuyor,alzheimer var,yürüyemiyor,yatalak,konuşamıyor 2 gün önce yoğun bakımdan çıktı evde bakıyoruz,nefes için hava kullanıyoruz yemek yiyemiyor sıvı gıdayla besliyoruz,idrarını yapamıyor sunta bağlı ve bezli,Dedemin Engel Oranı Kaçtır?

  1. MErhaba,

   Dedenizin oranı % 90 ı geçer. Bakım maaşı ve diğer haklardan yararlanabilirsiniz.

 43. Mart 5, 2020, 1:10 am
  Yorumunuz denetim bekliyor. Bu bir önizlemedir, yorumunuz onaylandıktan sonra görünür olacaktır.

  merhaba babam 72 yaşında elerde şekil bozuklugu oluştu 15 senedir tedavi görüyor RAMOTİR ALTİT
  T 2 DİYABET ilaç kullanıyor KOAH ilaç kullanıyor PSİKİYATRİDEN son 5 senedir düzenli ilaç kullanıyor son 1 aydırdı da NABIZ düzenleyeici bir ilaç kullanıyor bu verilerle gidersem tahmini ne rapor çıkar saygılarımla

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 70 – 83 arasında bir raporun çıkması beklenir.

 44. Doktor sağ göz %10 sol göz %50 görüyor dedi.Kornea kalınlığı sağ göz sınırda, teşhis keratokonus.Engelli yüzdesi yaklaşık yüzde kaç olur?

 45. merhaba ben 2005 tirefik kazası gecirdim sol koladan ıkı kez ameliyat oldum şimdi halen sol kolumda hareket kısıtlılıgı ve güç kaybı var kolum yukarı yana acılmıyor az acılıyor acaba koldan ne kadar rapor alabilirim

  1. Merhaba,

   Tahminde bulunabilmek zor ama eğer tutuma his kaybı da var ise % 40 ı geçen bir rapor alabilmeniz mümkün olur. Heyete girmenizde fayda var.

 46. Merhabalar;
  Rahatsızlıklarım ve kullandığım ilaçlar aşağıda bulunmaktadır, Tahmini, rapor oranı hakkında yardımcı olabilir misiniz.
  *Nöroloji; Boynumun sol tarafında 2,5 cm uzunluğunda damar tıkanıklığı var, BT anjijo tomogrofide %70 çıktı, 6 ay sonraki BT anjiyo tomogrofide %35 gözükmektedir. Bu iki BT anjio tomogrofi sürecinde ve halen kullanmakta olduğu ilaçlar ; kan sulandırıcı coraspin 100, iki adet kolestrol ilacı (lipanthyl 267 ve colnar 10), homosistein tahlili sonucunda yüksek değerden dolayı benexol ve folbiol (bu ilaçları 2 yıldır kullanıyorum). İlaç Raporum var.
  * Nefroloji; Hipertansiyon için Karvezide 150/12,5 (yaklaşık 7 senedir ilaç kullanıyorum, ilaca başlamadan önce tansiyon 190-140 idi). İlaç Raporum var.
  *Endokrin; İnsülin hormonu açlık;45, tokluk :400, üç aylık kan şekeri ortalaması 6.5-7.5 arası çıkıyor. Byetta 10 G/40 L (6 aydır), Matofin 500 (6 aydır) kullanıyorum. Daha öncesinde yaklaşık 2 yıl Glifor 1000 kullandım). İlaç Raporum var.
  *Psikiyatri ; Yaklaşık 4 yıldır ilaç kullanıyorum. Bu süreçte Paxera 20 ile başladım sonrasında 40 ile devam ettim. Cymbalta 30 kullandım ve şuanda sabah-akşam olmak üzere Prozac 20 kullanıyorum. İlaç Raporum var.
  *Reflü sorunum var, Rennie vb. tablet kullanıyorum. İlaç Raporum yok.
  * Belde ve boyunda fıtık bulunmakta. Ara ara tutulmalar yaşamaktayım.

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre raporunuz kritik seviyede yani % 30 ile % 45 arası bir oran da çıkması beklenir. Doktor teşisi oranı belirler. Heyete girmenizde fayda var.

 47. Merhaba
  Ben Sle hastasıyım

  Hastalığım derimi tuttu
  Yüzümde kurt döküntüsü var
  Yürümede zorluk cekıyorum

  Trombosıtlerımı tuttu
  150 binle 400 bın arası olması gerekırken

  50 bın altı değerlerim

  Hematolojık tutulum var

  Yüzde kaç oran alabılırım

  Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre tahmini % 59 63 arası bir rapor alabilirsiniz

 48. Merhaba, Babam da şeker(normal seviye), sedef(tüm vücütta yaygın bir şekilde) , böbreğinde kist ve dizinde sıvı kaybı var.
  Sizce yüzde kaç rapor alabilir ?
  Şimdiden teşekkür ediyorum kolay gelsin.

  1. Merhaba, böbreğinde 20 cm kist var onu eklemeyi unutmuşum. Sedef ise 10 ila 20 cm aralıklarla vücudu kaplamış seviyede yanlış aktarmış olmim. Kolay gelsin.

  2. Merhaba,

   Bu kadar sık oluşan sedef hastalığı sonrası oranın % 40 ın üzerinde çıkması beklenir. İlaçla tedavi edilemeyen sedef hastalıkları genellikle %40 ın üstünde çıkar.

 49. Merhaba doğuştan sağ gözüm görmüyor. Sol gözüm de 2 numara gözlük kullanıyorum(uzak). Kalbimde ritim bozukluğu var. %40 rapor alabilir miyim?

  1. Merhaba,

   sol gözden oran çıkmaz ama. Kardiyolojideki teşhise göre oran çıkabilir. Bununla birlikte % 40 ı bulabilirsiniz

 50. Merhaba tek gözüm de %70 görme eksikliğim var diğer gözümde %20 görme eksikliğim var. Bu durumda engelli raporu alabilir miyim ?

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 25 civarı bir oran çıkması beklenir.

 51. Sol göz %100 (Protez), Beyincik tümör (Böbrek tümörü sebebi ile) dondurulmuş durumda, mide 4/3 alınmış, meme CA tek göğüs alınmış, Böbrek üstü tümörü olan bir hastanın engelli rapor durumu ne olur. Teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 66 73 arası bir raporun çıkması beklenir.

 52. Merhaba,
  sol diz menisküs ameliyatı oldum iç ve dış meniskus meniskususumun arka bölümü şu an hiç kalmamış durumda sol dizmde kas zayiflamasi 3cm sol diz ve sağ dizimde yerleşim bozukluğu tıp 2 ve sol diz ve sağ dizimde kondramalezi patella mevcut evre 2-3 benim sag ayak bilegimde artrit var sol ayak bilegimde ise odem şu an günlük yaşamımda yapılması gereken rutin hareketlerin hiç birini yapamıyorum çömelme merdiven inip çıkma yokuş inip çıkma ve tek baston ile yürümekteyim engelli raporu kac oranında cikar

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre rapor oranınız % 65 in üzerinde çıkması beklenir.

 53. Merhaba ben juvenil romatoid hastasıyım iki el bileklerimde hasar var ve sağ elim sağ doğru kaydı el parmaklarımda hasar var ayak bileklerimde aynı şekilde
  gözlerde astimat miyop var 2.50 ve 2.75
  karaciğer enzimlerim yüksek ilaçlar yüzünden anti tnf (enbel dercortil vs.) kullandığım için
  Bide şimdi troid guatr çıktı sinüzit ve alejimde var
  Yaşım 30 daha önce çalıştığım yerden heyetle ıstirahat ropuru verildi diye işten çıkarıldım şimdi çalışmam gerekiyo ama çalışamıyorum her işte herkeste beni istemiyo yürürken peltekliyorum ve ellerim çok kuvvetsiz bazen kağıt bile düşüyo daha çok şey varda başınızı ağrıtmak istemiyorum sizce ben engelli için raporverilirmi

  1. Merhaba;

   Verdiğiniz bilgilere göre size % 48 55 arasında bir rapor çıkar. Heyete girmenizde fayda var.

 54. Selamlar,
  Tek böbrek ve haftada 4er saat 2 kez diyaliz artı şeker hastalığına engel oranı ne civarda verilir.

  Teşekkürler

 55. Bir arkadaşım kronik pankretit hastalığı var 7 yıldır. 2 adet stent takıldı pankreas kanalına. Sürekli pankreas ağrıları çekiyor. Apandisit ameliyatı da oldu. Raporu kaç olur sizce ?

  1. Merhaba 1926 doğumlu 94 yaşında ki babama bakıyorum..
   Yaşdan dolayı insülin kullanıyor şeker hastası..
   Yürüme zorluğu çekiyor..
   Yaşdan dolayı bakıma ihtiyacı vardır. Engelli oranı ne olabilir raporda

 56. Merhaba hocam ben 34 yaşında biriyim Aralık ın 9 zunda kalp kırıZı geçirdim beni acilen ambulansla şehir hastenesine kaldırdılar ve hemen ameliyata soktular bunun üzerine by-pass oldum 3 damar kalp üst kapakçığı ve aort kapakçık dagişti bana kaç oranında engel raporu verirler bide şimdi kalp yetmezliği baslamıs bana kalp pili takılacak bu bana extra rapor verirmi verirse kaç olur teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   Kalp pili oranı yükseltir % 60 ve üzeri rapor almanız beklenir. Kalp pilinden sonra heyet girerek rapor talep edebilirsiniz.

 57. Trafik kazasından dolayı dalağım alındı ellerimde titreme var aynı zamanda kalp ritim bozukluğu mevcut acaba yüzde 40 oranında engelli raporu alabilir miyim

  1. Merhaba,

   Teşhisi çok kolay olmayan bir durum var. Bir eşya tutamayacak kadar titriyor ise alabilir. Haricinde rapor çıkmaz. Dalaktan dolayı da en fazla % 15 çıkar.

 58. Merhaba, abim 1999 senesinde feci bir trafik kazası geçirdi,
  yüzünde Birçok yerde kırıklar vardı, beyni von hasar gördü,birçok beyin hücresi ölmüş, zihinsel engelli oldu,dalak patladı ve bacakdada kırık vardı.Abim Almanyada yaşıyor ve o zamanlar malulen emekli oldu ,Almanyada 100% engelli Raporu var. Yaklaşık 10-15 yıl önce Askerlik için çürük raporuda aldı 2 defa türkiyeye Muayeneye gitmişti.
  Abim Türkiyeden engelli Raporu alabilirmi? alabilirse yüzde kaç olur?
  Cevabınız için teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   Evet Türkiyeden de engelli raporu Alabilir. % 90 üzeri bir rapor çıkar.

 59. İyi Günler Annem 2005 anji oldu 3 damar açılmadığı dan açık kalp ameliyatı oldu o gün den bugüne 2ay önce dekrar kalp tıkanması dan anji olmak durumunda kandı şimdi beyne giden atar damarda dararma mevcut ve hipertansiyon var yorgunluk halsizlik göğüs ağrıları başladı devamlı raporlu
  Kalçada da kalıcı platin var hocam. Kendisi emekli. Köyde yaşıyor hastane gidip gelmemiz cokaldı.
  araç için bize rapor verirler mi annemin yaşı 78

  1. Merhaba,

   Araç için en az % 90 rapor alması gerekiyor. Bu raporda ağır hastalara yani günlük zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlara veriliyor. Annenize % 70 civarı bir oran verilebileceğini düşünüyorum .Yine de heyete girmenizde fayda var.

 60. merhaba benim doğuştan bir kulağımda yüzde 45 diğer kulağımda yüzde 52 işitme kaybı var.bir kulağımda işitme cihazı kullanıyorum. sağ el bileğimde platin var ama iş kaybım olmuyor. yakın ve uzak gözlük kullanıyorum buda iş kaybı oluşturmuyor. mesleğim bahçıvan. merak ettiğim yüzde kaç engel raporu alabilirim.tavsiyeniz ne olabilir.teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre tüm rahatsızlıklarınız için % 20 civarı bir oran çıkabilir.

 61. Merhaba. Fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoru teşhis servikal disk bozukluğu ve radikülopati. Servikal Mr İnceleme C6_C7 düzeyinde vertebral end platelerde yağ dejenerasyonu ileuyumlu yüksek sinyal yoğunluğunda alanlar görülmektedir. C5_C6_C7 Vertebral end platelerde osteofitoz izlenmektedir. Servikal intervertebral disklerin sinyal yoğunlukları dejenerasyaona sekonder azalmıştır. C3-c4, C4_c5 disklerde santral fokal taşma gözlenmektedir. Taşma oluşan disk metaryelleri ön subaraknoid mesafeleri silmekte spinalkord ön kenarında hafifce bası oluşturmaktadır. C5_6, C6_7 intervertebral disklerinde santral ve sağ paramedian herniasyon gözlenmektedir. Hernia disk metaryelleri ön subaraknoid mesafeleri oplitere etmekte, spinal kord santrali ve sağ yarımında sırası ile sağ C6 ve C7 köklerinde komprasyon oluşturmaktadır. C7_T1 intervertebral diskinde geniş tabanlı posterior protrüzyon mevcuttur. Protrüde disk meteryali ön sparaknoid mesafeleri silmekte, spinalkord ön kenarında, T1 köklerine bası oluşturmaktadır. Doktor egzersiz hareket vermedi tehlikeli dedi. İlaç tedavi ve elektro terapi verdi. Emg için teste gönderdi . İkisine bakıp değerlendirme yapacak. EMG SONUÇ RAPORU 1 _ Bileteral median duyusal yanıt amplidütleri ve ileti hızları ılımlı düşüktür. Bileteral 4. Parmaktan çalışan median ulnar duyusal yanıt latans farkı uzamıştır. (sağ:0,84ms sol:1,06ms) 2_ iğne EMG ile çalışılan kaslarda C7_C8 İNnervasyonlu kaslarda kronik nörojenik MÜP değişimleri ve seyrelme izlenmiştir. Sağ frist dorsal interosseoz kasında kısa süreli izlenen aktif denervasyon (pozitif keskin dalga, fibrilasyon) bulgusu gözlenmiştir. Elde edilen elektro fizyolojik bulgular sağda C7_C8_T1 seviyesinde kronik nitelikli spinal /radiküler etkilenme bileteral karpal tünel sendromu lehine değerlendirilmiştir. Boynumu kısıtlı hareket var omuza boyuna kollara bele bacaklara vuran ağrılar var uyuşma olmakta. Diğer rahatsızlıklarıma engel rapor oranı olarak katkısı ne olur. Biraz uzun oldu daha önceden yazmış olduğum yorumumda var. Hocam yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   Sağlık durumunuzun yaptığınız işe uygun olmadığı açık meslek hastalığı tanısı da konulabilir. İşgücü kaybının yüksek çıkması muhtemel. Heyete girmenizde fayda var % 40 ın üzerinde çıkabileceğini düşünüyorum.

 62. Sol gözüm protez yani 100/100 görmüyor sağ göz 100/80 aktif sol kuşağım 100/60 aktif 2 kere anju oldum aceba 100/kaç engelli raporu alabilirim

  1. Merhaba,

   Tek gözden % 30 cıkıyor Kalp ritminiz değerlendirilerek ona da oran verilebilir. % 40 ı bulma olasılığınız var.

 63. Merhaba;
  İlk aldığım engelli raporum %37 çıktı ve buna itiraz ettim beni ikinci bir hastaneye sevk ettiler ve bu hastanede rapor sonucum %42 olarak belirlendi. Bunun sonucunda Hakem hastaneye sevk edilecek miyim? Edileceksem gitmek zorunda mıyım? %42 olarak verilen raporumun geçerliliği var mı kullanabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Tekrar itirazınız olur ise hakem hastaneye gitmeniz gerekir. Aldığınız raporu kullanabilirsiniz.

  1. Merhaba,

   Eklem romatizmasının safhası önemli eğer artrit var ve ileri safhası ise oran çıkar. Aksi halde başlangıç seviyesi ise engel oranı çıkmaz.

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre %45 54 arası bir oran çıkması muhtemel.

 64. Merhaba;

  Daha önce de yazdım sağ gözüm tamamen görmediği için %32 raporum var bu oran sabit oran ve değişmez. Ancak bunun yanında %7 boyun fıtığı engel oranım var ikisi birlikte %37 yapıyor. Bu orana itiraz ettim. İtiraz sonucu oranımda artma olur mu boyun fıtığım dan dolayı.

  Bulgular şu Şekilde;

  Vertebra korpus köşelerinde dejeneratif sivrileşmeler ve osteofitler mevcuttur.Tüm intervertebral disklerin sinyalleri T2 ağırlıklı sekanslarda dejenerasyona bağlı olarak hafif azalmıştır.

  C3-C4 diski bulging göstermekte olup anterior subaraknoid mesafeyi daraltmaktadır.Spinal kord ve spinal kökler serbesttir.Nöral foramenler açıktır.

  C4-C5 diski sağ paramedian protrüzyon göstermekte olup spinal korda ve sağ C4 köküne hafif bası yapmaktadır.

  C5-C6 diski santral sol posterolateral herniasyon göstermekte olup spinal korda ve sol C5 köküne bası yapmaktadır.

  Bulgular bu şekilde

  Tabi bu bulgulara ek olarak bel fıtığı olduğumu da öğrendim.

  Bel fıtığına bağlı bulgular ise şu şekide;

  İnceleme Segittal Planda FSE T1, T2 ve Aksiyal Planda FSE T2, coronal FSE T2 ağırlıklı olarak elde edildi.

  L4-L5 intervertevral diskinin sinyali t2 ağırlıklı sekanslarda dejenerasyona bağlı olarak azalmıştır.

  L4-L5 diski santral sol paramedian protrüzyon göstermekte olup dural keseye ve sol L5 koküne hafif bası yapmaktadır.

  Bu bilgiler eşliğinde fizik tedavi oranında nasıl bişr oran çıkabilir?

  1. Merhaba,

   Sorunuz cevaplanmıştı. Sayfada isminizle aratırsanız bulabilirsiniz.

 65. merhabalar benim de sağ kulak da %55 işitme kaybı var.Haşimato,sjögren sendromu, boyun ve bel fıtığı astım ve erken menopoz var ne oranda bir rapor alırım.Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Astım makine ihtiyaçlı ise oran çıkar. Aksi halde verdiğiniz bilgilere göre % 40 engel raporuna ulaşamazsınız.

 66. Merhaba iyi günler
  Babamın safra kesesi alındı. apandisit ameliyatı oldu. göz tansiyonu var. kalp kapağında %20 açılma var. belde 3 fıtık var. 5200 küsür sigorta günü var %40 rapor alabilir mi. bu raporlar emekli olabilir mi.?

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgiler malulen emeklilik için yeterli işgücü kaybını sağlamaz. Ama yine de heyete girmenizde fayda var. Heyet doktorları farklı bulgulara göre hareket ederek oran verebilir.

 67. Merhaba,

  Tip1 derece şeker hastasıyım. Günde 4 sefer insülün tedavisi alıyorum. 2006 yılından beri bu rahatsızlığı çekiyorum.
  Şeker olmadan evvel gözlük kullanmıyordum ancak şimdi 2,00 derece astiğmat gözlük kullanmaktayım.
  Heyet raporu almak için işlemleri başlattım ve mart ayı ilk haftası randevu aldım.
  Bir arkadaşım tam olarak 1 yıldır şeker hastası ve %46 oranında engelli raporu aldığını söyledi. Ben bu oranı alabileceğimi sanmıyorum.
  Sizce ben %46 ve üzeri bir oran ile engelli raporu alabilirmiyim.

  1. Merhaba,

   diyabet hastalıklarında açlık kan şekerinin ilaçla düşürülebilen oranına göre engel oranı hesaplanıyor. Her hastada farklı bulgular ortaya çıkıyor. Bu nedenle her şeker hastası oran alamayabiliyor. Heyete girmeniz yerinde olmuş. Bizim oran verebilmemiz çok mümkün değil.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı