Engelli

2020 Engelli Sağlık Raporu Nasıl Hesaplanır, Nereden Alınır ?

2020 Engelli raporu nereden alınır ve hesaplama, engelli kişilerin faydalanabileceği birçok temel hakka sahip olmalarını sağlamaktadır. Sosyal devlet yapısı engelli raporu almak konusunda birçok olanak sunmakta ve engelli raporları kısa zamanda başvuruda bulunan kişilere teslim edilmektedir. Engelli raporu hesaplamalarında farklı formüller kullanılmakta olup şartlar kapsamında oranlar belirlenmektedir. Oranlar belirlenirken kişinin iki ya da daha fazla engel durumu varsa Balthazard hesaplama cetveli kullanılmaktadır.


Engelli raporu hesaplamaları ilgili kanunun 11. maddesi kapsamında belirlenmiş olan şartlara göre yapılmaktadır.

İlgili kanun kapsamında engelli raporu hesaplamalarında şartlar şu şekildedir;

 • Kişinin birden fazla özür durumu var ise her engel için ayrı ayrı tespitler yapılarak oranlar belirlenmektedir. Kişinin birden fazla özür durumu olduğunda Balthazard hesaplama cetveli kullanılmaktadır.
 • Tespit edilen oranlar en yüksek olandan başlamak üzere sıralanmaktadır.
 • Engel oranları listelendiğinde ilk sırada olan yani en yüksek orana sahip olan engelin oranı, %100’den çıkarılmaktadır.
 • %100’den çıkarılan en yüksek engel oranı ile elde edilen sonuç, ikinci sırada yer alan engel oranı ile çarpılmaktadır. Çarpım sonucunda elde edilen sonuç 100’e bölünmelidir. 100’e bölündüğünde elde edilen sonuç en yüksek engel oranına eklenmelidir. Böylece iki engelin ortalama oranı alınmış olur.
 • Engel durumu ikiden fazla ise hesaplamalar daha farklı şekilde yapılmaktadır.
 • Engelli raporu hesaplamasında kişinin yaşı 60’ın üzerindeyse Balthazard hesaplama formülü ile engel oranın üzerinde %10 eklenmektedir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Hangi Hastanelerden Alınır ?

Engelli sağlık kurulu raporu almak için tam teşekküllü devlet hastanesine başvuru yapılmalıdır.

2020 engelli raporu alınabilen hastaneler şunlardır:

 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
 • Devlet Hastaneleri
 • Üniversite Hastaneleri
 • Üniversite Hastanelerine Bağlı Sağlım Kurumları

Yukarıda sıralanan hastanelerden randevu alınarak, ağlık kurulu raporu için muayeneden geçilmeli ve muayene sonuçları sağlık kuruluna teslim edilmelidir. Devlet hastanesinde detaylı muayeneden geçildikten sonra, sağlık kurulu tarafından engelli raporunun alınıp alınamayacağına dair karar çıkarılacaktır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Başvuru Şartları Nelerdir?

Engelli sağlık kurulu raporu almak için gerekli görülen şartlar aşağıdaki sırlamada açıklanmıştır:

 • Başvuru yapacak engellilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.
 • 2020 sağlık raporu alabilmek için en az %40 ve üzeri oranda engele sahip olunmalıdır.
 • Hastane tarafından belirlenen muayenelerin tamamı uygulanmalı ve muayene sonucu verilen evrakta toplanmalıdır.
 • 2020 sağlık raporu için gerekli görülen evrakların tamamı hazırlanmalı ve kurula teslim edilmelidir.
 • 18 yaşından küçük olan ancak akli dengesi yerinde olan engelli vatandaşlar adına, kendilerine atanan vasilerin başvuru yapması ve her aşamada kişilerin yanında olması gerekir.
 • İşlemler aşamasında vasilerin kimlik belgesi ve mahkeme tarafından onaylı vasilik belgesi kullanılmalıdır.
 • Akli dengesi yerinde olmayan engelliler, vasileri olmadan muayeneye kabul edilmeyecektir. Vasi olmayan kişiler, engellilere refakat edemezler.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

2020 engelli raporu almak isteyen kişiler, aşağıda sıralanan evrakları tamamlamak zorundadır:

 • Engellilere ait kimlik belgesi
 • Akli dengesi yerinde olmayan kişilerin vasilerinin kimlik belgesi
 • Mahkeme tarafından onaylı vasilik belgesi
 • Engelli bireye ait güncel 5 adet vesikalık fotoğraf
 • Sağlık kurulu raporu başvuru formu
 • Muayene sonucunda doldurulan evraklar
 • Akli dengesi yerinde olan engellilerin eğitim bilgileri

Gerekli belgelerin sağlık kuruluna teslim edilmesinin ardından, sağlık kurulu incelemeleri başlatılacaktır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelli raporu başvurusu yapmak için engelli sağlık kurulunda geçerli olan hastanelerden bir tanesinden randevu alınmalıdır. Hastane randevusunun alınmasının ardından, randevu alınan hastaneye gidilmesi ve muayeneden geçilmesi gerekir. Engel durumuna göre belirlenen detaylı muayeneden geçen hastalar, muayene sonucunun yer aldığı evrakı kurula teslim etmelidir. Kurul tarafından muayene sonuçları incelendikten sonra, engelli raporu başvurusu değerlendirilecektir.

Engelli Raporundaki %40 Engel Oranı Ne İşe Yaramaktadır?

Engelli sağlık raporunda %40 engel oranı olan kişiler kendilerine sağlanan birçok temel haktan yararlanabilirler. %40 oranında engelli raporu olan kişiler devletin sağladığı hak ve avantajlardan daha fazla ölçüde yararlanabilirler. Temel engelli olarak değerlendirilen %40 oranı rapor sahiplerinin tüm haklara erişmesini sağlayacaktır.

Engelli Raporu Almanın Aşamaları Nelerdir?

2020 engelli raporu başvurusunda izlenmesi gereken adılar aşağıda detaylıca açıklanmıştır:

 • Devlet hastanesinden engelli raporu başvurusu yapıldıktan sonra, hastaneye gidilmesi ve sağlık kurulunun toplandığı günlerin tespit edilmesi gerekir.
 • Sağlık kurulunun toplandığı günlerde engelli bireylerin hastaneye gitmesi gerekir. Sağlık kurulu raporu muayenesi için ilgili vezneden sıra alındıktan sonra, engelli raporu başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Vezne tarafından teslim alınan evraklar sisteme işlendikten sonra, muayene aşamasında kullanılacak belgeler ve formlar hastalara teslim edilmektedir. Vezne memurunun verdiği evraklar kaybedilmemeli ve her muayene aşamasında doktorlara imzalatılmalıdır.
 • Hastane tarafından verilen evrakta yer alan bölümlere gidilerek, hastanın muayeneden geçmesi sağlanmalıdır. Muayene tamamlandıktan sonra, ilgili doktor evrakları doldurmalı ve imza atmalıdır.
 • Evrakta yer alan muayeneler tamamlandıktan sonra, doldurulan evraklar engelli raporu toplama görevlisine teslim edilmelidir.
 • Rapor görevlisi inceleme yaptıktan sonra, sağlık kurulu evraklarının ne zaman teslim alınabileceği belirlenecektir.

Rapor görevlisi tarafından belirtilen tarihte hastaneye giden hastalar ya da hastalara vasi olarak atanan kişiler, hastaneye giderek sağlık kurulu evraklarını teslim almalıdır. Engelli sağlık raporu almaya hak kazanan vatandaşlar, belirtilen tarihte engelli raporunu da teslim alabilirler.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Başvuru Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Engelli sağlık raporu başvurusundan sonra, e-devlet üzerinden ya da Sosyal Güvenlik Kurumu evrak kayıt sisteminden başvuru sorgulaması yapılabilir. Engelli sağlık kurulu raporunun sorgulanması için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

E-Devlet Sistemi Engelli Raporu Sorgulaması:

 • turkiye.gov.tr adresi kullanılarak, e-devlet ana sayfası açılmalıdır.
 • Ana sayfanın sağ üst köşesindeki “Giriş Yap” butonuna tıkladıktan sonra, e-devlet giriş ekranı açılmalıdır.
 • T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi doğrulandıktan sonra “Giriş Yap” butonuna tıklanmalıdır.
 • E-devlet girişi tamamlandıktan sonra, e-hizmetler bölümü üzerinden “Sosyal Güvenlik Kurumu” seçimi yapılmalıdır.
 • Sosyal güvenlik kurumu sayfası açıldıktan sonra Evrak Kayıt” sisteminden engelli sağlık kurulu raporu sorgulanabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Engelli Raporu Sorgulaması:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu evrak kayıt ve tespit sitesi kullanılarak, engelli raporu sorgulaması yapılmaktadır.

Engelli Raporu Sorgulaması İçin TIKLAYIN

 • “Giriş Yap” butonuna tıklayan kişiler, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresini kullanarak sistem girişini tamamlamalıdır. Mobil imza ya da e-imza uygulaması aktif olan kişiler, bu sistem üzerinden de giriş yapabilirler.
 • Sistem girişi tamamlandıktan sonra, SGK Evrak Takip bölümü açılmalıdır.
 • Engelli raporu alma hakkı kazanan vatandaşlar, sorgulama ekranında tüm bilgileri teyit edebilirler. Engel raporunun oranı ve diğer bilgileri, sorgulama ekranında yer alacaktır.
 • 2020 engel raporu başvurusu onaylanmadığı zaman, başvuru sorgulama ekranında herhangi bir bilgiye yer verilmeyecektir.

Engelli raporu için sağlık kurulu raporu başvurusu yapılan hastanelere bizzat gidilerek, raporun onaylanıp onaylanmadığı teyit edilebilir. Engellilerin kendileri, aile üyeleri ya da vasileri tarafından, 2020 sorgulaması yapılmaktadır.

Sağlık Kurulu Raporu Teslim Alınırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Engelli sağlık raporunun kuruldan teslim alınması esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 • Kurum tarafından verilen 2020 raporu kopyalı olacak şekilde teslim alınmalıdır.
 • Raporun aslına ek olarak verilen örneklerin üzerinde “Aslı Gibidir” ibaresi yer almalıdır.
 • Aslı gibidir kaşesiyle hazırlanan kopya raporlar, asıl raporun yerine geçmekte ve raporun talep edildiği tüm kuruluşlarda geçerli olmaktadır.
 • Üzerinde “Aslı Gibidir” kaşesi bulunmayan rapor kopyaları, resmi geçerliliğini yitirmektedir. Resmi geçerliliği olmayan engelli raporları, herhangi bir kurum tarafından kabul edilmez.

Engelli Raporunun Sağladığı Ayrıcalıklar Nelerdir?

Engelli raporuna sahip olan vatandaşlar, normal vatandaşlara ek olarak belli başlı ayrıcalıklardan faydalanmaktadır.

Engelli raporu bulunan kişilere verilen ayrıcalıklar şunlardır:

 • Ülke içerisindeki toplu taşıma araçlarının tamamı, ücretsiz olarak kullanılmaktadır. Engellilere refakat eden bir kişi için de ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı tanınmaktadır.
 • Uçak, otobüs ve gemi biletleri indirimli olarak alınmaktadır.
 • Yurtiçi tren hatlarında, ücretsiz olarak seyahat etme hakkı bulunmaktadır.
 • Rapor sahibi kişilere, ÖTV olmadan araç alma hakkı tanınmaktadır.
 • 200 m2 genişliğe kadar olan konutlarda, emlak vergisi talep edilmemektedir.
 • Devlet dairelerine bağlı olan tüm kurum ve kuruluşlarda öncelik hakkı elde edilmektedir.
 • ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlarda, kişilere uygun ayrıcalıklı oturum düzenlenmektedir.
 • Gelir vergisi indiriminden faydalanılır.
 • GSM operatörleri tarafından özel indirimler kullanılmaktadır.

Yukarıdaki ayrıcalıklardan faydalanmak için en az %40 oranında engele sahip olunması gerekir.

Engelli Raporunun Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Engelli raporunun geçerlilik süresi, kişilerin engel durumuna göre belirlenmektedir. %40 üzerinde engeli bulunan ve tedaviye yanıt verecek durumdaki hastalara, süreli engel raporu verilmektedir. %90 üzeri engele sahip olan kişilere, süresiz engelli raporu hakkı tanınır ve raporun tekrar yenilenmesi gerekmez.

%40 ve üzerinde engel raporu alan ancak engel durumu artış gösteren kişiler, rapordaki engel oranının yükseltilmesi için tekrar muayeneden geçmelidir. Süreli olarak hazırlanan engelli raporunun geçerlilik süresi dolduktan sonra, raporun yenilenmesi için başvuru yapılmalıdır.

Engelli Raporu Hesaplama Örneği

Engelli raporu hesaplaması işlemini bir örnek ile açıklamak gerekirse;

 • Kişinin 2 engel durumu olduğunu düşünelim.
 • Kişinin gözlerinde %50 oranında engel, işitme durumunda ise %12’luk engel oranı olduğunu varsayalım.
 • Kişinin yüksek orana sahip olan engeli gözlerinde bulunduğu için öncelikle %50’lik engel oranının %100’den çıkarılması gerekmektedir. Bu durumda elde edilecek sonuç %50 olacaktır.
 • İkinci işlem olarak elde edilen %50 sonucunun ikinci engel durumu olan işitme oranı ile çarpılması gerekmektedir. Bu durumda elde edilecek olan sonuç ise 600 (50 x 12) olacaktır.
 • Elde edilen sonucun 100’e bölünmesi gerekmektedir. 600/100 işleminde elde edilen oran 6 olacaktır. Bu durumda %6’lık oranın en yüksek olan gözlerde bulunan engel oranına eklenmesi gerekmektedir.
 • %50+%6 işlemi sonucunda kişinin engel oranı %57 olarak hesaplanacaktır.
 • İlgili kişi 60 yaşın üzerinde ise engel oranına %10 ekleme yapılacak ve sonuç %67 olacaktır.

Engelli Raporu Hesaplamalarında Engel Durumları

Engelli raporu hesaplamalarına dahil edilen engel durumları şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Kulak burun ve boğaz
 • Zihinsel, davranışsal ya da ruhsal hastalıklar
 • Deri
 • Görme
 • İşitme
 • Kardiyovasküler
 • Hemopoetik
 • Kadın hastalıkları
 • Sindirim
 • İdrar yolları
 • Hormon (Endokrin)
 • Yanıklar
 • Solunum
 • Kas ve iskelet
 • Sinir
 • Onkoloji (kanser)
 • Diğer

Yukarıda sıralanan engel durumlarında sahip olunan engel oranları üzerinden engelli raporu hesaplamaları yapılmaktadır. Kişin Engelli Sağlık Kurulu Raporu alabilmesi için %40 ve üzeri engel oranının bulunması gerekmektedir. Balthazard hesaplama programları kullanılarak da engelli raporu hesaplaması kolayca yapılabilmektedir.

Kişinin engel rapor oranına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Sonuç olarak belirlenen oranda hata olduğu düşünülüyorsa başvuru yapılarak tekrar değerlendirme istenebilmektedir.

Engellilerde Vergi İndiriminden Emeklilik

Malullük Durumu Tespiti Nasıl Yapılır?

Engelli (Özürlü) Raporu İle Araç Nasıl Alınır?

İlgili Makaleler

1.449 Yorum

 1. Merhabalar Kayınpederim geçirdiği kalp krizi sonrası by pass geçirdi. Daha öncesinde de felç nedeniyle 1 el ve çapraz ayağını gereği gibi kullanamıyor. Baston ile düz yolda yürüyebiliyor ancak kaldırıma çıkıp inemiyor. Beyninde oluşan ur nedeniyle felç geçirdiği söylenmişti. Beynindeki ur nedeniyle zaman zaman garip tepkiler veriyor. Engelli raporu için başvursak rapor alabilirmiyiz. Oran ne çıkar teşekkürler

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 90 ve üzeri rapor çıkma olasılığı yüksek.

 2. Babamızın iki gözü de hiç görmüyor (sadece ışığı algılayabiliyor) göze giden sinirler 50 yıl önce hastalıktan ölmüş.Tedavisi yok.
  Sol ayağında 6 cm kısalık var.dizi çekik duruyor.
  Kulakları hayli ağır işitiyor.
  Beyninde iyi huylu menenjiom denen ur var.Baş ağrısı yapıyor.
  Yaşı 77.
  Heyete sokmayı düşünüyoruz? Oran ne olur? Bağımlılık derecesi ne olabilir,tam bağımlı değerlendirilme ihtmali nedir ?

  1. Merhaba,

   Tam bağımlı olarak değerlendirilme olasılığı yüksek. % 90 üzeri rapor çıkması kuvvetle muhtemel.

 3. Merhaba,

  Daha önce sordum, yayınlayıp cevap yazmadınız?

  Bende Ehlers Danlos Sendromu (EDS) var. Omurgamda platin var (T1den L1e kadar sabitlendi toplam 24 çivi var). ESD’e bağlı olarak ayak bileklerim stabil değil, günde en az 7-10 kere ayaklarımı burkuyorum. Aynı şekilde el bileklerim, omuzlarım, parmaklarım, bacaklarım da darbe almaksızın kendiliğinden yerinden çıkabiliyor. Bunlara bağlı olarak kronik ağrım var (13 yıl). 10 dakikadan uzun süre ayakta duramıyorum. Sırt üstü yatamıyorum. Kalem, çatal, bıçak kullanmakta zorlanıyorum. Yatarken zorlanıyorum. Alışverişe/markete giderken zorlanıyorum, poşet ya da obje taşımak neredeyse imkansız. Dışarda yürürken zorlanıyorum.
  Bacaklarımdan biri diğerinden yaklaşık 1 cm daha kısa (BT ile ölçülmüştü).
  Engel durumu çıkar mı?

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 40 ve üzeri oran vrilmesi gerekir. Heyete girmenizde fayda var % 50 üzeri bir oranın çıkabileceğini tahmin ediyorum

 4. Daha öncede yazdım ancak cevap ve geri dönüş alamadım kısaca tekrar sormak istiyorum
  Şuan 43yaşındayım doğuştan aort ve mitral yetmezliğim var 8 yaşında ameliyat geçirdim askerlikten muafım buna ek olarak 7 8 sene önce ankilozan spondilit teşhisi konuldu ve yıllık ilaç raporu verildi
  Buna göre engellilik oranım ne çıkar şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar

  1. Merhaba,

   Olduğunuz ameliyattan sonra ritim ile ilgili bir sorun kalmamışsa oran çıkmaz. A.S. hastalığınız ile ilgili sıklıkla oluşan tutulmalar yok ise bu hastalık için de oran çıkmaz. A.S hstalığınızın evresi rapor için önemli. bu hastalık daha çok yaş ilerledikçe şikayetlerin artmsına sebep olur. Hafif seyreden bir A.S ile rapor alamazsınız.

 5. merhaba dedem 74 yaşında paybas ameliyatı oldu nefes darlığı ve baş dönmesi yaşıyor abdest alıp namaz kılabiliyor en fazla bahçeye kadar çıkıp oturabiliyor daha önce çeşitli ameliyatlar geçirmiş sizce yüzde kaçlık bir rapor verebilirler teşekkürler.

  1. Daha önce soru sordum ancak yanıtlamadınız.

   Bende Ehlers Danlos Sendromu (EDS) var. Omurgamda platin var (T1den L1e kadar sabitlendi). ESD’e bağlı olarak ayak bileklerim stabil değil, günde en az 7-10 kere ayaklarımı burkuyorum. Aynı şekilde el bileklerim, omuzlarım, parmaklarım, bacaklarım da darbe almaksızın kendiliğinden yerinden çıkabiliyor. Bunlara bağlı olarak kronik ağrım var (13 yıl). 10 dakikadan uzun süre ayakta duramıyorum. Sırt üstü yatamıyorum. Kalem, çatal, bıçak kullanmakta zorlanıyorum.
   Bacaklarımdan biri diğerinden yaklaşık 1 cm daha kısa (BT ile ölçülmüştü).
   Engel durumu çıkar mı?

 6. Merhaba kulaklarımda doğuştan kulak zarı yoktu her ikisindede ameliyat oldum ama ameliyat pekte başarılı olmadı askerlikte yapamadım çürük raparu verdiler kulaklarımdan şuan sağ kulağım %10 sol kulağımda %40 duyuyor sol kulağımda işitme çihazı kullanıyorum doktor raporlu şu durumda çürük raparu oranı kaç alırım ilginiz için teşekkürederim.

  1. MErhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre engel oranı % 30 civarı çıkabileceğini düşünüyorum.

 7. Bipolar hastasıyım,kalçamda protez var boynumda düzleşme var boyun düzleşmesi için rapor veriliyormu emeklilik için 2 puana ihtiyacım var şuan 78 raporum var

 8. Merhaba 2yıl evvel kısmi felç geçirdim.soltaraf beyin damarlarında tıkanıklık varmış,yüksek tansiyon ve kolestrolüm olduğunu söylediler.Ecoprin ve Benipin kullanıyorum.Biraz uyuşma devam ediyor ama normal olarak elimi ayağımı kullanıyorum.sinirlenince tansiyonum yükseliyor.Acaba engelli raporu alabilirmiyim ve sizce oran ne olur.Yani araç alımında ÖTV den yararlanabilirmiyim.Saygılar.

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgiler göre % 35 40 civaru bir oran çıkabilir. Bu da ötv için yeterli olmaz.

 9. Merhaba annem 68 yaşında ve obez yuruyemıyor.İki dizinden ameliyat oldu baston kullanarak yürüyebiliyor.Tansiyon,diyabet ve astım var.Evde kendi basın iş göremiyor ço ağır hareket edebiliyor.Engelli raporu kaç alabilir acaba.
  Teşekkürler.

  1. İyi akşamlar . 76 yaşından dedem var. İki yıl öncesinde düşmeleri başladı sürekli. Dr gittiğimizde parkinson tanısı kondu. Yalnız düşmeleri halen devam ediyor. Yanında günlük ihtiyaçlarını karşılaması için en az bir kişi olması gerekiyor. Diyabet ve hipertansiyonu kronik afsi mevcut rapor durumu kaç çıkar sizce teşekkür ederim.

 10. Hocam selamun aleykum benim sorum yanıtlanmadı önceki yazdıklarım da gözükmüyor cevaplanmadı
  açık kalp ameliyatı oldum 2 kapak takıldı rapor oranım ne olur

 11. Merhaba annem 48 yaşında 5 kez kalp krizi geçirdi bypasslı 4 kalp damarı tıkalı, bacak damarları tıkalı olduğundan onlardada stent var, kalp yetmezliği %75, aynı zamanda şeker hastası 3 insülin 2 tane şeker ilacı kullanıyor, göbek fıtığı var kalpten dolayı ameliyat olamıyor, omzunda tendon ödemi deformasyonu var, hipertansiyon ve kollesterol hastası bu durumda %90 gibi bi oranda engelli raporu alabilir mi ?

  1. Merhaba,

   Bypass ameliyatı geçiren hastalarımızın engel oranı yüksek olmaktadır. Diğer rahatsızlıklar da eklenince % 90 ı bulan bir oran çıkabileceğini düşünüyoruz. Tabi doktor teşhsilerine göre değişiklik gösterebilir % 80 civaırında da çıkma ihtimali var.

 12. Daha önce sordum cevap gelmedi yada görünmedi.

  Testis kanserinden ameliyat oldum. Karın bölgesine metastaz yapmış kemoterapi gördüm. Kemoterapi ilaçları da akciğerlerimin bir kısmının sönmesin neden oldu. Tedavi oluyorum ama henüz cevap alamadım tedavi için. Nefes alırken zorlanıyorum kalbimin fazla çalışmasına nabzımın yüksek atmasına neden oluyor. Ne kadar rapor alırım bu durumda acaba.

  1. Merhaba,

   Testis kanserinden % 43 civarı rapor çıkıyor metastaz durumu oluştu ise % 4 civarı bir oran çıkma ihtimali yüksek.

 13. sol kolumda 20 yıl önce ciddi bir kırık olup görüntü bozukluğu(kol düz tutulduğunda çap durmakta) 20 cm dikiş izleri mevcut kısmi güç kaybı var rapor amacım eşya taşırken yaşanan sıkıntılardan dolayı avm ve benzeri yerlerde engelli park alanlarından faydalanmak. bunun için oran yüzde kırkmı olmalı başvurmama değer mi. engel oranı tahmini nedir.

  1. Merhaba

   Engelli haklarından yararlanabilmek için en az % 40 rapor alınması gerekmektedir. Verdiğiniz bilgilere göre % 15 gibi bir oran çıkabilir. bu da engel oranı için yeterli gelmez.

 14. benim kayın validem bir gözü hiç görmüyor diger gözü % 4 görüyor . engelli raforunu % kaç alırım.
  teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Sadece göz için girerseniz % 44 gibi bir oranın çıkabileceğini düşünüyoruz.

 15. annem 1952 dogumlu 68 yasında ıntaplı romatızma romotoıd adrıd var ve bu sebebden kemık erımesı meydana gelıyor ılerı derecede elde ve ayaklada donme var bu sebeden aykkabı gıyemıyor ve bu rahatsızlıga dayalı ıkı dız kapagı protez oldu dusme sonucu sag bacak dızkapagı kalca arası 3 yerden kırıldı ve parca konularak vıda atıldı omurılıkten buyuk bır amalıyat gecırdı kıtle alındı bunun sonucunda sag bacakta hasar kaldı koltuk deyneksız hareket edemıyor şeker rahatsızlıgı var raporlu tansıyon var guatır rahatsızlıgı var belde 3 yerde bel fıtıgı var kendı basına hareket edemıyor mutlaka yanında bırı olması gerekıyor hastahaneye basvursak %90 rapor alma sansımız varmı

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre Annenize % 90 oranında rapor çıkma olasılığı yüksek. Heyete girmenizde fayda var. Kendi başına günlük aktivitelerini yapamıyor ise % 90 üzeri çıkması gerekir.

 16. Merhaba ben testin tumorunden ameliyat oldum testisin biri opere 8 yildir da raporlu olarak beta bloker kullaniyorum aritmi ve heyecan icin birde kasik fitigi icin engel orani nedir ve balthazard a göre tahmini kac oran olur ? kolay gelsin.

  1. Merhaba,

   Testis kanserlerinde % 42 civarında oranlar çıkabilmektedir. Heyete başvurmanızda fayda var.

  2. Merhaba ben lösemi hastasıyım ılık nakli oldum 2 ay önce fakat taburcu değilim hala hastane de tedavi görüyorum. Engelli raporu alabilir miyim ve nereye başvurmam gerekli

 17. Askerlikten çürük verdiler
  13 yıldır sedefe bağlı romatizmam var.
  7yıldır anti TNF kullanıyorum ama buna rağmen agrılarım biraz azalıyor mutlaka agrı kesici ile takviye etmem gerekiyor. CRP oranım hep yüksek şuan 122 sedim oranım hep yüksek şuan 68. Ağrı kesici almazsam topallayarak yürürüm. Elim kolum boynum bağlanır. Ama ağrı kesici helede çift dolorex alırsam bulutlarda gibiyim agrım yok denecek kadar azalır. Tabi ilaçların etkisi azalınca kabus başlar. Sabah yataktan kalkmak resmen işkence yaklaşık 10dk döner dururum abartısız kalkabilmek için solucan gibi can çeker vaziyette sağa sola döner dururum kabus çift dolorexe ulaştıktan itibaren yarım saat sonra azalır sonra dünya varmış derim. CRP oranım ara ara 20-30 civarına düşer yazın ama kış başlanğıcı antiTNF almama rağmen banamısın demez ölümlerden ölüm beğendirir. Bugün başvuruda bulundum engelli raporu için ama yüzde kaç verirler bilmiyorum. Agrın varsa bizi ilgilendirmez havasındalar doktorlar eğer uzvun kayıp değilse keza omurgan çalışıyorsa sende çalışırsın havasındalar. Gelde gör bakalım mevsim geçiş aylarında işkenceyi sabah kalkıp çorabını giyememeyi af buyurun lavabodan kalkamamak nedir gelin sorun. Yürüyememek koşamamak ayakkabını giyememek nedir gelin sorun acısını. Ama acı varsa problem yok kolun bacağın yoksa tamam engellisin. Benim sizlerden ricam kendimi az çok anlattım sizce bana rapor çıkar mı? %40 alsam yeterli özel sektörün Allah belasını versin müdür efendiler halinden anlamaz birde akıl verir dururlar hatta aman sende hergün agrı mı olur diyorlar. Keşke rapor alsam suratlarına çapsam keşke

  1. Merhaba,

   Sizi anlayabilmek için iltihaplı romatizma olmaları gerek. Radyoloji sonuçlarınızda romatizmanın etkisi belli olur. Tutulmalar ve aşırı iltihaplanmalarda % 40 rapor çıkabiliyor. Umarız size de çıkar.

 18. Meme kanseriyim ikinci evre sağ taraftan mastektomi oldum koltuk altı lenflerinden bir kısmı alındı engelli raporu almam mümkünmü % kaç oranında alabilirim teşekkürler

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 40 orana ulaşamazsınız % 20 civarı bir oran çıkabilir.

 19. Merhabalar hocam babam böbrek kanseri akciğere metastaz yapmış,Ayrıca felç geçirdi ve beyinde iki damarı tıkalı.şeker,yüksek tansiyon ve kalp hastalığı var.kulaklarında işitme problemi var.Çıkacak oran nedir? İyi günler dilerim

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 75 83 arası bir oran çıkma olasılığı yüksek.

  1. Merhaba,

   Boyun fıtığı ve bel fıtığından rapor çıkmaz. Psikiyatrın vereceği rapora göre oran belirlenir. Tahmini oran vermek güç.

 20. merhaba, sol göz yaralanma nedeniyle görmüyor, sağ göz miyop+astigmat. ilk raporum %32 verildi. Daha sonra kalp sorunu aritmi nedeniyle itiraz ettim %39 oldu ve kesinleşti. tekrar heyete girmek istedim kabul edilmedi. mahkemeye yönlendirildim. mahkemeyle uğraşmak zor. acaba sağlık müdürlüğüne heyete girmek için belli bir süre veya itiraz adeti var mıdır? başka bir rahatsızlık başgösterdiğinde de yine mahkemeye mi gitmem lazım? teşekkürler.

 21. Merhaba halam 61 yaşında epilepsi hastası. Vucudunda yanıklar var yüzünde sol yanağında iki kolunda bacağından deri alınarak yama yapıldı. Kulakları biri %20 diğeri %40 duyuyor. cihaz kullanıyor tek kulağına. Odaklanma sorunu var karşıdaki insanı bazen anlamıyor. Rapor çıkarmı acaba çıkarsa oranı ne olur?

 22. Merhaba kardeşim 2 yıl önce trafik kazasi geçirdi yürümesinde ve sol kolunda hasar kaldı yürürken sık sık düşüyor rapor alsak yuzde kac rapor verirler teşekkür ederim.

 23. Merhaba
  70 yaşında annemde yüksek tansiyon kalp damarlarında tıkanıklık dizinde kıkırdak erimesi nefes darlıgı Daha öncede bağırsak ameliyatı geçirdi 3 derece görme engeli gibi hastalıkları var bastonla bile zor yürüyor Engelli raparo çıkarmı teşekkürler şimdiden

 24. Merhaba, …. yaklaşık 20 seneye yakındır Parkinson hastaıyım. 5 sene önce beyin pili ameliyatı oldum.Bu hastalığın en büyük sorunu hareket edememenizdir. Dopamin takviyeli ilaçların kullanım zamanlarının vücut alıştığı için giderek kısalması yani ilk zamanlar ilaç aldığınızda 10-15 dk’da etkileme süresi varken bu süre gitgide uzamakta ilacın etkileme süresi uzayınca iyi olduğunuz zamanlarda kısalarak 24 saat içerisinde 15-20 dakikaya kadar düşmektedir. tabiki doktor kontrollerine gitmek veya sosyal hayata uyum sağlayabilmek adına araç ihtiyacı çok büyüktür.BU nedenle ben engel raporu alabilirmiyim Alırsam % kaç engelli kabul edilirim.

  1. Merhaba,

   Ötv muafiyetli araç alabilmeniz için en az % 90 rapor almanız gerekir. Verdiğiniz bilgilere göre bu orana ulaşmanız mümkün gibi görünüyor. Heyete girmenizde fayda var.

  2. Selamlar annemde 10 yıldır Parkinson hastalığı var el ve ayak titriyor.kalp te 1 stent var ve tansiyon hastalığı mevcut.ayrica blu sn 4 ke ameliyiat oldu 2 ke sol diİnden 1 kez de sağ bileginden ameliyiat oldu sonuçta .vucusumjn 3 yerinde platin takılı.son.olarak gözlerde katarakt var suan yürüme zorlugu çekiyor.sic yüzde kaç rapor verilir

  3. Babam gitlak karseriydi ameliyat oldu ve sesini kaybetti aslim da var bunlara dayanarak ne kadar rapor çıkar acaba ilginiz için teşekkür ederim

 25. Merhaba erkek 63 yaşındayım. Kalbime ana kroner damarlara 4 adet stend takıldı. Sol omuz donuk omuz sendromu sebebi ile ameliyat yapıldı. İki sefer burun geniz eti ameliyatı geçirdim. Bir sefer sol diz minüsküs ameliyatı geçirdim. Kronik bronşit rahatsızlığım var. Bu durumda % kaç engelli raporu alabilirim. Kendim emekliyim.

  1. Merhaba,

   Ameliyatlara göre engel oranı belirlenmez. Ameliyat sonrası iyileşme süreci tamamlandıktan sonra kayıp var mı ona bakılır. Verdiğiniz bilgilere göre tahmin yürütmek zor ama yaşınızı da göz önünde bulundurursak % 44 civarı bir oran çıkabilir.

 26. Hocam babam mide kanseri evre 4. 2 yil once 84 engel orani aldik evde bakim icin hayir yazdilar şuan yürüyemiyor ayakta zor duruyor çok zayıf 40 kilo kemoterapi alıyor altı besleniyor tuvalete gidemiyor evde bakim ve araba icin oran bu sefer verirler mi

  1. Merhaba,

   Hastalıkta önceki duruma göre ilerleme olduğu için engel oranı veyükselir. Ayrıca mevcut durumda bakıma muhtaç çıkar. Yeniden değerlendirilmesi için doktorunuza başvurunuz.

  2. Selamlar
   1_ annemde 10 yıldır Parkinson hastalığı var el ve ayak titriyor.
   2_kalp te 1 stent var ve tansiyon hastalığı mevcut
   3.ayrica belinden 4 kez ameliyiat oldu 2 ke sol dizindenb 1 kez de sağ bileginden ameliyiat oldu sonuçta .bu bölgelerine platin takılı.s
   4_son.olarak gözlerde katarakt var suan yürüme zorlugu çekiyor.sizce yüzde kaç rapor verilir

 27. Merhaba kayınpederim 75 yaşında, kalbinde 3 damar değişti ve son evre KOAH hastası makine kullanıyor, engelli raporu almak istiyoruz ancak doktor doktor gezemez,o kadar uzun süre makinesiz duramaz,bununla ilgili kolaylık sağlıyorlar mı?ayrıca ne kadar engelli raporu çıkar?teşekkürler.

  1. Merhaba,

   cihaza bağlı hayatını devam ettiriyor ise %90 üzeri rapor çıkacaktır. Taşınabilir cihaz yardımı ile heyete girebilir. Hastanede kolaylık gösterilecektir.

 28. MERHABALAR ANNEM ŞEKER HASTASI İNSÜLÜN KULLANIYOR VE GÖZÜNÜN 1 TANESİ TAMAMEN GÖRMÜYOR DİĞERİ İSE %30 GÖRÜYOR YÜZDE KAÇ ENGELLİ RAPORU ALABİLİRİM

 29. Benim kalp kapağı ameliyatı oldum hiper tasiyon ritim bozuklugu endokrin kanserinin kastoroleji hastalığın var ve kolesterol hastasiyIm yüzde 60 engeli raporum var kastoroleji ve kolesterol hastalıgI rapor aldığından 2yil sonra öğrendim engeli m yüzde kaç olacaktır s l m lar

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre kastroloji ve kolestro ile birlikte % 77 – 83 arası bir orana ulaşabilirsiniz.

 30. İyi akşamlar annem 65 yaşında 1 baypas ameliyatı 14 anjiyo oldu ve son dediler doktorlar hipertansiyon şeker sağ tarafta kısmi felçlik var rapor oranı kaç olur

 31. Merhaba sağ total işitme kaybım var askerden çürük aldım ve trafik kazası geçirdim sol omuzuma pilatin takıldı rapor oranım yüzde kaç olabilir

 32. Merhaba. Babamın yıllar önce aldığı %84 raporu var babam 63 yaşında tekrar heyete girse yaştan dolayı ekleme olabilirmi

  1. Merhaba,

   60 yaş üstüne hesaplamaya % 10 daha eklenir. Ancak hastalık oranlarında da değişiklik oldu. Bu oranın üstüne % 10 eklenir demek yanlış olur. Zaten % 10 hesplama sonucunun üzerine eklenmiyor. Hesaplamaya dahil ediliyor. Yani % 6 ila 7 gibi bir etkisi oluyor.

 33. Merhaba annem 70 yaşında kalçada kireçlenme var yıllardır baston kullanıyor evin içinde dahi ayrıca kalpte stent var ve tansiyon hastası engelli raporu çıkarmı teşekkür ederim

 34. Merhaba 2014 sulubdral beyun kanamasindan ameliyat oldum kulaklaeimda isitme kaybi car akciger koah hastasiyim engel durumum nedir aceba

  1. Merhaba,

   İşitme kaybıını oranu ve koah durumunda cihaz kullanımı gerekliliği oranınız beliler. Tahmini oran verebilmemiz zor.

  2. Merhaba babamda yüksek tansiyon tek börek daimi sonda kronik Mio lösemi (KML) tedavisi halen görüyor 2 kalp kapakçığı değişmiş durumda mitralyöz be aort koah ve böbrek yetmezliği durumu var yaşı 79 hangi oranda engelli raporu çıkar

 35. Ben de çene darlığı var, askeri sınavları ve polislik sınavlarında elendim bu yüzden, bu engellilik durumumudur? Ayrıca Gözlerimde doğuştan retina dekolmanı var ;sınavlarda ya da ders çalışırken motivasyonumu ve dikkatimi bozuyor, bunlar engellilik teşkil Eder mi? Teşekür ederim..

  1. Merhaba,

   Üst çene darlığı askeri kriterlerde sorun çıkartabilir ancak diğer rahatsızlıklarınızla birlikte engellilik bir durumu da yoktur.

  1. Merhaba,

   Tek böbrek eksikliği diğer böbreği de etkilediği için % 40 rapor alabilme olasılığı var. ancak tabi ki tetkiklerde ne kadar etkilendiğininin önemi büyük.

 36. Merhaba benim babaannem yatalak hasta yürüyemiyor kalkamıyor yatağa bağımlı yüksek tansiyon var denge ve hafıza için ilaç kullanıyor kanında pıhtılaşma olıyor ilaç kullanıyor ben babaanneme rapor almak istiyorum ama ne yapıcağımı bilmiyorum ve böyle bi hastaya rapor verirlermi araba almak için başvuruda bulunmak istiyorum hastaneye gidip getirmesi çok sıkıntılı oluyor bilgi verebilirmisiniz acaba

  1. Merhaba,

   Öncelikle rahatsızlıklarıyla ilgili bir bölümden randevu almalısınız. sonrasında heyet için gün alacaksınız. buna göre de engel oranı çıkacaktır. Heyet raporu için hastaneye götürmeniz şart.

 37. Merhabalar bende osas uyku apnesi (ahi : 84), ağır düzeyde alopesi (halk arasında sackiran), alerjik astım, boyun fıtığı ve bel fıtığı bulunmaktadır. Bu tür rahatsizliklarimdan dolayı engelli raporu alabilir miyim? Alırsam yüzde kaç alabilirim? Aldığım bu raporla emekli olabilir miyim

  1. Merhaba,

   Cihaz gerektiren OSAS durumlarında engel oranı çıkabiliyor. Boyunda ciddi derecede bir fıtık patlaması ve ameliyatla düzeltilemeyen bir durum var ise buna da oran çıkabilecektir. Durumunuz sınır seviyede. doktor yorumuna göre % 40 üstü veya altı olabilir. Tahmin vermek biraz zor.

  2. Kayinvalide m kalp kapak cogu değişmiş kemik erimesi var ailmer baslangi i var tansiyon hastasi romatizma var kanın pihtilasma var rapor yüzde kac verili

  1. Merhaba,

   Mevcut durumda sağlığınız düzeldi ise rapor alma imkanınız yok.

 38. Merhaba annem kolon kanserinden ikinci kez ameliyat oldu kalici olarak kolostomi torbasi kullaniyor rapor durumu nedir.

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 55 62 arası bir raporun çıkması muhtemel.

 39. Merhabalar…annem icin engel rapor alacaktim.annemin gözleri yaklasik %50..kullaklari %10…guatr hastalgi var bogazinda rahatsz..kalp ritim bozuklugu….midesi skntili…brucella var…diz kapaği kirik topaliyor..bel fitigi ameliyati oldu belinde simdi kayma ve kemik erimesi var…akcigerinde leke ve koah hastasi ne kadar yuzde rapor verirler ilginize tsk ederm….beni bilgilendirirenz cok minnetar kalacam…

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 60 ve üzeri bir engel oranı çıkabileceğini düşünüyorum.

 40. Merhaba ben engelli raporu için başvuru yapacağım. Engelli raporu alırken ikametgah şartı var mıdır? Başka bir şehirden almam mümkün müdür? Teşekkürler.

  1. Merhaba,

   İkametgah şartı bulunmuyor. Sevk alarak yetkili hastanelerden alabilirsiniz.

 41. Merhaba
  Babam pankreas kanseri, whipple ameliyatı oldu; pankreasın %70 i, onikiparmak bağırsağı ve safra kesesinin tamamı, midenin bir bölümü alındı. Şuan kemoterapi görüyor. Ayrıca insülin kullanan diyabet hastası. Engel oranı yaklaşık olarak nedir?

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 80 90 arası bir oran çıkma ihtimali yüksek.

  2. Merhaba , kronik hepatit b, koronik ankizolan spondolit ,üveit hastasıyım. Kronik hastalıklar engellilik için kiritermi Teşekkürler

  3. Merhaba,

   Kronik hastalıkların evreleri ve tedavi sonucu günlük ve çalışma aktivitelerini ne kadar etkilediği oran için önemlidir. Tek başına hastalıktan oran verilmez.

 42. Merhaba..oglum 10 yaşında epilepsi hastası..sabah aksam 2 ser taneden 4 adet hap içiyor hergun…eeg cekimlerimiz bozuk çıkıyor gecen senelerde gunde 10 15 adet nöbet geciriyordu.5 yildir sürekli ilac mkullanıyor basvursak yüzde kaç cikar..şimdiden cevap için teşekkürler

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre eğer nöbet geçirme sıklığı fazla ise % 50 civraında oran çıkma olasılığı yüksek.

  2. Merhaba babam bypass ameliyatı oldu ve 4 damarı değişti, yüzde kaç oranında rapor alabilir

 43. Merhaba, 3 ay önce trafik kazası geçirdim sol ayağımda hem tibia hem fibulada 3 er 3 er 6 parça kırık oluştu. Hatta biri açık kırık. Ameliyatla diz ile bilek arasına platin takılıp vidalandı ve plak koyuldu. Henüz yeni yeni değnekler ile ayağa kalkmaya başladım ama üstüne basamıyorum tabi. zaten doktorumuzun söylediğine göre kaynama da 9 aya ancak olur diyor. bide ondan sonra fizik tedavi süreci devam edecek. Bu durumda araç alımı için sizce ÖTV indiriminden faydalanılabilir mi? Alınırsa ne kadarlık oranda rapor alınabilir? ve bu rapor için kazadan ne kadar süre geçince başvuru yapılmalıdır? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Henüz tedavisi bitmemiş olan rahatsızlıklardan dolayı oran verilmez. Geçici iş göremezlik raporu verilir. Tedavi sonrası yani 9 ay sonra kronik bir rahatsızlığa dönüşür ise rapor için müracaat edebilirsiniz. Sonuç olarak iyileşme sürecini beklemeniz gerekecek.

  2. Merhaba yeni doğan şu anda 9 aylik olan bebegimiz doğuştan yemek borusu eksik doğdu ameliyate dildi ancak beslenemiyor karnına peg takildi ve agzindan beslenemiyor karnindan besleniyor ayrica hipospadiasi var soluk borusunda da trakeoalezi %kaç oran verilir ayrica rapor almak icin bebegi her defasinda goturecekmiyiz? Ve vasilik icin belge almamiz gerekiyor mu

  3. Merhaba,

   Bebeği Tek seferde heyete sokarak % 90 üzeri oranla bakıma muhtaç raporu alabilirsiniz.

 44. Merhabalar 21 yaşında iken rahim kanseri teşhisi kondu ve buna bağlı rahim yumurtalık ve lenf bezlerin alındı bu durun rapor almam için gerekli oranı sağlar mi

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 40 oran çıkmaz % 15 civarında bir oran çıkabilir.

  2. Merhaba hocam 13 yasindayken kolum dirsekten parcali kirik sonucu amaliyat oldum.suan 43 yasindayim sol kolim sag koluma gore 5.6 santim kisa ve kolum dirsekten kapanmiyor.sol kolum kapamadigi icin elom omuzuma degmiyor.ve ayni kolumda unlar sinir sikismasi ileri derecede olustu elimde kas kaybi ve gozle gorunen erime basladi bas parmagimla isaret parmagim arasinda.Amaliyat olmama ragmen gecmesi uyusukluk ve elimden birden o anda elimde ne varsa dusuyor.emg sonucumdada elektirik akimi cok kotu dedi noroloji.ftr ye gittim el egzersisi yapiyorum ama sonuc da yok.Hocam 7 yildirda hiper tansiyon hastasiyim ilac kullaniyorum.takikipli hasimeto guatirim var ve bel fitigim var 3 tane ama amaliyat olmadim sizce % kac rapor alirim cokk tesekkur edeeim simdiden hocam

  3. Merhaba,

   Kısalık ve güç kaybında % 30 40 arası oranlar çıkıyor. Fıtık hareket kıstını fazlaca ekliyor ise üzerine % 5 daha eklenebilir. Rapor için heyete girmeniz de fayda var % 40 a ulaşabileceğini düşünüyorum.

 45. Sağ Gözde engel raporu %32 aldım ve aynı Gözde glokom ameliyatı oldum 3-4 senedir düzenli olarak damla kullanıyorum tekrar heyete girsem glokomdan kaynaklı bi değişim olur mu raporda

  1. Merhaba,

   Aynı gözde oluşan bir komplikasyon olduğu için oran değişmez. Tek gözle en fazla % 33 çıkmaktadır.

  1. Merhaba,

   % 90 rapor olduğu için alabilir. Tam bağımsız olması bunu değiştirmez.

 46. Hocam kolay gelsin benim babaannem 88 yaşında ÖTV indirimli araç almak istiyoruz, babaannemin bacakları ameliyatlı platinli şuan nerdeyse hiç yürüyemiyor koltuk değnekleriyle çok az, kalbinde rahatsız damarlar sıkıntılı nabzı çok düşük atıyor ve pil takamıyorlar yaşdan dolayı riskli diye bir gözü nerdeyse hiç görmüyor cok az diğeri biraz daha iyi görüyor, hipertansiyon, şeker, kolestrol, kulakları az duyuyor sizde rapor oranı ne çıkar teşekkürler

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 90 nın üzerinde rapor çıkabilme olasılığı yüksek.

 47. merhaba hocam annem 75 yaşında rahim kanseriydi ameliyat oldu. kemetrapi ve radyotrapi gördü.daha sonra akçiğerlerine atmış.şu an akçiğer kanseri..sadece ev içinde birkaç adım atabiliyor.nefes almada çok zorlanıyor.bakıma muhtaç.pandemiyi bekliyoruz ,bayramdan sonra tekrar tedavilerine başlıyacaz..rapor alabilirmiyim yüzde kaç olur.

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 90 civarı bir oran çıkması beklenir. Bakım maaşı için de başvuru yapabilirsiniz.

 48. Hocam merhaba 30 yasındayım 163 boyum 43 kiloyum yaşıma göre oldukça kısa ve cok zayıfım genel olarak iş bulmakta zorlanıyorum rapor alma ihtimalım olabılırmı ?

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz boy ve kile bilgilerinize göre rapor almanız mümkün değil. 130 cm ve altı için rapor müracaatı yapılabilmektedir.

 49. Hocam benim yasim 32 adim cengiz benim kolum yaklasik 3 4 kez kirildi en son siniri koptu ve ameliyat oldum kolumda yaklasik 30dan fazla dikis izi var ve benim yumurtaliklarimdanda biri darbe sonucu iflas etmis dediler bana hem kolum hem tek yumurtaliktan rapor alabilirmiyim kolumdan agir is yapamiyorum tek yumurtaylada aglirarim cok oluyor

  1. Merhaba,

   Kolun kullanımının %60 işlev kaybı olması gerekiyor. Yumurtalıklarınızdan dolayı ora çıkmaz. Tüm bu sebeplerden % 15 den fazla oran çıkacağını düşünmüyorum.

 50. Merhaba,
  Anneannem 88 yaşında. 2 sene önce geçirdiği rahatsızlık sebebiyle artık yürüyebilecek durumda değil. Öncesinde belki 50-60 senedir süregelen ve giderek kötüleşen siyatik problemi sebebiyle yürüteçle de olsa kendi yavaşça hareket edebiliyordu. Şimdi maalesef mümkün değil. Kısacası kendisini yataktan tekerlekli sandalyeye sürüklemek dışında ayaklarında gücü yok. Kilosu dolaylısıyla da hastaneye götürüp kurula sokmak ona da eziyet olacak ama anladığım kadarıyla engelli raporunu hastanede kurula çıkmak dışında alabilme imkanı yok. Varsa bilmediğim bir imkan bilgilendirebilir misiniz? Ayrıca zihinsel ya da psikolojik ya da tansiyon ve kalp gibi bir problemi yok. Sadece büyük bir fiziksel sorun var. Sanırım bu durumda olabilecek en yüksek oran %50-70 arası bir şey olur diye düşünüyorum. Sizin fikrinizi almak isterim.
  Teşekkürler.

  1. Merhaba,

   % 90 üzeri oran için sadece zihinsel problem olması şartı yok. Verdiğiniz bilgilere göre % 90 ve üzeri rapor çıkması kuvvetle muhtemel. Sedye yardımı ile hatanede heyete girmesi gerekecek. Heyet için bölüm doktorundan randevu almalısınız.

 51. iyi günler babam 70 yaşında tansiyon ve KOAH hastası solunum sıkıntısı var.Aynı zamanda bacaklarından ve kalbinden ayrı ayrı baypass ameliyatı oldu.Kalp krizi geçirdi.Aort damarının biri değişti diğeri %50 tıkalı.3 numara gözlük kullanıyor ve beyin damarlarında tıkanıklık var.Ayrıca mide ameliyatı geçirdi.Yüzde kaç oranında rapor alır.

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 80 nin üzerinde rapor çıkar. Durumuna göre % 90 da çıkabilir. Salgından sonra heyete girmesinde fayda var.

 52. Merhaba
  Doğuştan gözümde iris kolobomu (göz bebeklerinin farklı konumda olması) göz bebeklerinin kayık olması sebebiyle de 12 yıl önce ameliyat oldum, her iki gözde astigmat ve sağ gözde körlük var. Askerlik için muayene olduğumda ise askerlik yapamayacağımı söyledi Doktor ve askerlikten muaf oldum. Bu sebeplerden ötürü bana verilen sağlık raporu bulgularını paylaşıyorum. Q13.O – İris kolobomu Q14.3 – Koroidin konjenital malformasyonları h52.2 – Astigmatizma. Lokal muayene: kapaklar göz hareketleri pupil ışık reaksiyonları tabiidir. Biomikroskopi: Sağ gözde iris kolobomu sol gözde iris kolobomu mevcuttur. Fundoskopi: Her iki gözde alt yarılarda koroid kolobomu mevcuttur. Skiaskopi: Sağ göz -3.00-2.00*170 sol göz -1.25-0.50*170 dioptridir. Görme keskinliği: Sağ gözde 0.05 sol gözde tam düzeyindedir. Tanı: Bilateral iris kolobomu, koroid kolobomu, miyop, astigmat.
  Karar: 6 B 1, 9 B 1, 7 A 4 ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR.
  Benim engelli raporum çıkar mı, çıkar ise yüzde kaç orana ulaşabilirim?

  1. Merhaba,

   Askere elverişlilik ile engel raporu değerlendirilmesi farklıdır. Verdiğiniz bilgiler ile % 20 civarında bir oran çıkabilir. Tek göz hiç görmem de dahi % 30 çıkmaktadır.

 53. Hocam merhaba
  Yaşım 65 geçen sene stent takıldı bu sene de ritm bozukluğu nedeniyle kalıcı kalp pili takıldı bana
  Aynı zamanda uzun yıllardır yine kalıcı çölyak hastalığım mevcut. Teşekkürler hocam.

 54. Hocam merhabalar . Memurum annemde romatizma,bel kaymasi ve bel fitigi rahatsizliklari var yurumesi baya güç, kullandigi ilaclar etki gostermiyor pek . Bundan 10 yil once iki dizinden meniskus ameliyati oldu . Memuriyetimi annemin yaninda surdurmek icin bi heyet raporu almam gerekiyor bu rahatsizliklar icin alabilecegimiz oran nedir ? Yani en azindan heyet hastanin bakima muhtac oldugunu belirtecek bi ibare yazar mi oran olmasa bile ?

  1. Merhaba,

   Genelde % 90 oranlarda bakıma muhtaç çıkar ancak bazı durumlarda altı olmasına rağmen bakıma muhtaçlık durumu oluşabilir. Anneniz zorunlu ihtiyaçlarını yemek,tuvalet, banyo gibi kendisi yapabiliyor ise bakıma muhtaçlık durumu oluşmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı