ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2024 Dul, Yetim ve Ölüm Maaşı Ne Kadar, Başvuru Şartları

2024 Dul, Yetim ve Ölüm Maaşı Ne Kadar, Başvuru Şartları
SGK
06.01.2024

Dul, yetim ve ölüm aylıkları 2024 Ocak ayında gelen asgari ücret ve memur zamları ardından arttı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren zamlar sonrası gerekli şartları yerine getiren vatandaşlarımızın yararlandığı dul, yetim ve ölüm maaşı tutarları diğer sosyal yardımlarla birlikte güncellendi.

Dul Maaşı Başvuru Şartları

Dul aylığına başvuru şartları sadece eşi vefat eden kadınları ilgilendirmemektedir. Cinsiyet ayrımı yapılmayan dul maaşından eşi vefat eden erkekler de yararlanabilirken, geride kalan eşin çalışıyor ya da işsiz olmasına ilişkin kıstas da başvuru şartları arasında yer almamaktadır.

Hayatını kaybeden sigortalının eşine aylık bağlanma şartları şu şekilde belirlenmiştir:

 • Ölüm tarihinde vefat eden sigortalı eş ile resmiyette evli olunmalıdır.
 • Vefat eden eşin ölüm aylığı verilmesi için istenen sigortalılık ve prim şartlarını taşıyor olması gereklidir.
 • Geride kalan eşin aylık hak sahibi iken yeniden evlenmemesi gereklidir.
 • Eşin, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da maaş bağlanmamış olmalıdır.
 • Dul eşin kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri dışında kalan ya da yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olması gereklidir.
 • Yukarıdaki şartları yerine getiren vefat etmiş sigortalının eşine %50 oranında; aylık bağlanmış çocuğu bulunmaması halinde ise %75 oranında aylık bağlanacaktır.

Kimler Ölüm Aylığı Alabilir?

Ölüm aylığı alabilecek olan kişiler vefat eden sigortalıya yakınlık durumuna göre belirlemektedir.

Vefat eden sigortalının:

 • Eşine,
 • Çocuklarına,
 • Anne ve babasına ölüm aylığı bağlanmaktadır.

Yetim Maaşı İçin Başvuru Şartları

Yetim aylığı başvuru şartları vefat eden sigortalının çocuklarının cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumu, medeni hali ve malul olup olmama durumuna göre farklı seyreder. T.C. vatandaşı olmak ön koşulu ile bahsedilen yetim aylığı başvuru koşulları şu şekilde özetlenebilir:

 • Erkek Çocuklarda Yetim Maaşı Şartları: Erkek çocukların evli olup olmasına bakılmaksızın yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşın, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşın ve herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde 18 yaşın doldurulmamış olması gereklidir. Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir sahibi olan erkek çocuklar yetim aylığından yararlanamamaktadır. Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında (a), (b) ve (e) bentlerinde çalışan erkek çocuklarda yetim maaşı kesilmemektedir.
 • Kız Çocuklarda Yetim Aylığı Şartları: Kız çocuklarda yetim aylığı için yaş kriteri konulmamıştır. Evli olmamaları ve Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında (a), (b) ve (e) bentleri dışında kalan herhangi bir işte çalışmamaları halinde vefat eden sigortalıları, yetim aylığından herhangi bir yaş kriterine takılmadan yararlanabilmektedirler.
 • Malul Çocuklarda Yetim Maaşı Koşulları: Kanuna göre Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünün minimum %60’ını yitiren malul çocuklara, cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanmaktadır. Malul çocuklar kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir sahibi olduklarında ya da Kanunun 94. maddesine göre yapılan kontrol ile çalışma gücünün %60’ını yitirmediğinin tespitinde ölüm aylığı kesilmektedir.

Ölüm Aylığı Şartları Neler?

Ölüm aylığına başvuru şartları şu şekilde belirlenmiştir:

 • Vefat eden sigortalı en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalıdır.
 • Vefat eden sigortalı SGK’lı ise en az 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün ödenmiş primi bulunması, maaş başlanması için yeterli kabul edilerek yukarıdaki şartın sağlanma şartı aranmamaktadır.
 • Malullük, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı alan kişiler ve bahsedilen aylık başvurusu yaparak aylığa hak kazanmış kişiler ile çalışma nedeniyle bahsedilen aylıkların kesildiği kişilerin vefatı sonrası hak sahipleri yazılı istekte bulunarak ölüm maaşından yararlanabilirler.

1800 Günle emekli olacak kişinin güncel emekli maaş tablosu : https://www.ssk.biz.tr/1800-gunle-malulen-emekli-maasi/

Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu

Dul ve yetim aylığı başvuruları vefat eden sigortalının bağlı olduğu sigorta hizmet koluna göre farklı adreslere ve farklı yöntemlerle gerçekleştirilir. Fiziksel başvurunun yapılabildiği ölüm aylığı için e-Devlet’ten online başvuru gerçekleştirilebilmektedir.

E-Devlet’ten yapılacak başvurular için aşağıda ki link üzerinden ulaşılan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alt hizmetlerinde yer alan “Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi” hizmeti kullanılmalıdır. Şahsen yapılacak başvurularda ise vefat eden sigortalının bağlı olduğu hizmet koluna göre şu noktalardan işlem yapılabilir:

 • 4A (SSK) Dul ve Yetim Aylığı Başvurusu

SSK dul ve yetim maaşı başvurusu ilk aylık bağlanma işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu İl ya da Merkez Müdürlüklerine yapılmalıdır. Aylık bağlanması ardından yapılacak ikincil işlemler için Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığına” Gelir/Aylık/Ödenek Talep belgesi ile yapılmalıdır.

 • 4B (BAĞ-KUR) Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu

Bağkur dul ve yetim aylığı başvuruları vefat eden sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu İl ve Merkez Müdürlüklerine yapılmalıdır. Başvurularda Gelir/Aylık/Ödenek Talep belgesi yanında malul çocuklar için sağlık kurulu raporu ve hak sahiplerine vasi tayin edilmesi halinde Vasi İlamı belgeleri gereklidir.

 • 4C (Emekli Sandığı) Dul ve Yetim Aylığı Başvurusu

4C dul ve yetim maaşı başvuruları Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı üzerinden yürütülür.

5510 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi olan 4C’liler ile 534 sayılı Emeklilik Sandığı Kanununa tabi sigortalıların vefatı ile hak sahipliği elde eden vatandaşlarımız, başvurularını e-Devlet üzerinden yukarıda paylaşılan linki kullanarak da yapabilirler.

Dul ve Yetim Maaşı Kimlere Verilir?

Dul ve yetim maaşı bağlanan kişiler vefat eden sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir. Sigortalı vefat ettiği sırada ölüm aylığı şartlarını sağlaması halinde geride kalan dul eşi ve yetim çocukları ile sigortalının anne ve babası dul ve yetim aylığından yararlanabilir.

Ölüm Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ölüm aylığına başvurmak için hak sahipleri, iki üst alt başlıkta anlatıldığı şekilde verilen adreslere gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuru yapabilecekleri gibi e-Devlet aracılığı ile internetten başvuru yapabilirler.

E-Devlet’ten ölüm aylığı başvurusu yapmak için aşağıda ki adresini kullanabilirsiniz. Paylaşılan adres kullanılarak ulaşılan sayfada aşağıdaki iki adımı tamamlayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz:

 • Açılan sayfada “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayın ve T.C. kimlik numarası ile e-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapın.
 • Açılan ekranda “Yakınınıza ait T.C. Kimlik Numarası” ismi ile ayrılan bölüme vefat eden sigortalının vatandaşlık numarasını yazın ve “Başvur” butonuna tıklayarak ölüm aylığı başvurusunu tamamlayın.

İnternetten Dul ve Yetim Maaşı Sorgulama

İnternetten dul ve yetim maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfası kullanılarak yapılan sorgulama işlemi için takip edilecek işlem sıralaması aşağıda paylaşılmaktadır:

 • https://turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden E-Devlet ana sayfasına ulaşın.
 • T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapın.
 • “E-Hizmetler” menüsünü kullanarak “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” sayfasına giriş yapın.
 • Alt hizmetlerde yer alan “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” sekmesine tıklayın.
 • Sorgulama sonucu alınan dul ve yetim maaşı tutarı ile hangi tarihten bu yana hak sahibi olduğunuzla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

2024 Dul Maaşı Ne Kadar Oldu

2024 dul maaşı tutarı geride kalan çocuk bulunması ve bulunmamasına göre farklı oranlarda ödenmektedir. Sigortalının dul eşi, geride kalan çocuğun bulunmaması halinde %75, çocuk bulunması halinde ise %50 oranın aylıktan yararlanmaktadır. Verilen oranlar baz alındığında en düşük dul aylığı tutarı 1.309 TL olmuştur. Maaşın üst limiti vefat eden sigortalı eşin aylığına göre değişmektedir.

İlk defa 01.01.2000 öncesi sigortalı olup 01.10.2008 öncesi vefat edenlerin taban aylıkları;

Hak sahibi 1 kişi ise
%80
Hak sahibi eş ve 1 çocuk iseHak sahibi iki kardeş
ise
Eş (%60) – Çocuk (%30)%45
20248.418,33 TLEş : 6.164,59 TL
Çocuk : 3.082,42 TL
4.623,46 TL

İlk defa 01.01.2000 öncesi sigortalı olup 01.10.2008 sonrası vefat edenlerin taban aylıkları;

Hak sahibi 1 kişi ise
%80
Hak sahibi eş ve 1 çocuk iseHak sahibi iki kardeş
ise
Eş (%60) – Çocuk (%30)%45
20248.405,86 TLEş : 6.160,35 TL
Çocuk : 3.080,39 TL
4.620,41 TL

İlk defa 01.01.2000 – 30.09.2008 arasında sigortalı olup 01.10.2008 sonrası vefat edenlerin taban aylıkları;

Hak sahibi 1 kişi ise
%80
Hak sahibi eş ve 1 çocuk iseHak sahibi iki kardeş
ise
Eş (%60) – Çocuk (%30)%45
20244.969,31 TLEş : 3.726,80 TL
Çocuk : 1.309,16 TL
2.795,42 TL

Tablodaki tutarlara %4 veya 5’lik ek ödeme dahil değildir.

Dul Maaşı Kaç Ayda Bir Alınır?

Dul aylığı periyodu 2 ay olarak belirlenmiştir. Vefat eden sigortalının geride kalan eşinde 2 ayda 1 kez olmak üzere yukarıda paylaşılan en düşük ve en yüksek maaşların 2 katı tutarınca aylık ödenir.

Dul Maaşı İçin Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Nasıl Alınır?

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği alma işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüklerine ya da e-Devlet’te hizmet adresi üzerinden ulaşılan “Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama” sayfaları kullanılabilir.

Nüfus kayıt örneği alacak olan sigortalının vefat etmiş olması nedeni ile bu işlemler sadece Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüklerine yapılabilmektedir. Geride kalan eş, belgeyi isteme nedenini yazılı olarak “dul maaşı başvurusu” olarak belirtmesi halinde Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlükleri üzerinden tam vukuatlı nüfus kayıt örneğini alabilir.

Nafaka Alan Kadın Dul Maaşı Alabilir Mi?

Nafaka alan eşe dul maaşı verilmesi ile ilgili mevzuatta kesin bir ifade ile yapılan bir açıklama bulunmamaktadır. Dul aylığı alınabilmesi için bilindiği üzere, vefat tarihinde resmi evlilik bağının bulunması gereklidir. Bu yönden yorumlandığında nafaka alan kadının dul maaşı değil yetim aylığı alması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Dul Maaşı Ne Zaman Yatar?

Dul aylığı ödenme tarihi 2 ayda 1 kez olacak şekilde belirlenmektedir. Dul aylığı ödemeleri her yılın Şubat ayı ile birlikte başlar ve çift ayların son haftasında ödenir. Verilen bilgilendirmeye göre dul maaşları Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarının son haftalarında ödenmektedir.

SGK Ölüm Aylığı Sorgulama

SGK ölüm aylığının sorgulaması şu yöntemler kullanılarak yapılır:

 • Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi aranarak ölüm aylığı son durumu hakkında bilgi alınabilir.
 • E-Devlet’te “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” alt hizmetlerinde bulunan sayfa üzrinden ulaşılan “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” sekmesi kullanılarak, TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi aracılığı ile sorgulama yapılabilir.
 • SGK İl/Merkez Müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunularak ölüm aylığı sorgulanabilir.
 • PTT ya da aylık alınan bankanın işlem kanalları kullanılarak ölüm aylığı sorgulaması yapılabilir.

Erkekler Dul Maaşı Alabilir Mi?

Erkekler dul maaşı alabilir. Tıpkı eşi vefat eden kadınlarda olduğu gibi yasa, erkeklerin de çalışıyor ya da emekli olmasına bakılmaksızın dul aylığından yararlanabileceğini söylemektedir. Ölüm aylığı şartlarını taşıyan sigortalı eşi vefat eden erkek, evlenmediği sürece dul maaşı alabilmektedir.

Almanya’da Dul Maaşı Ne Kadar?

Almanya’da dul aylığı belirli şartlar altında verilmekte ve vefat eden eşin aylığına göre yapılan bir hesaplama ile tutarı belirlenmektedir. Alman Emeklilik Sistemi, eşini kaybeden kişileri küçük ve büyük dul aylığı olmak üzere iki farklı maaşın bağlanmasını öngörmüştür.

Küçük dul aylığı vefat eden emekli eşin aylığının %25’i, büyük dul aylığı ise emekli aylığının %60’ı oranında verilmektedir. Küçük dul aylığı en fazla geride kalan eşin 47 yaşına ulaşması ile kesilirken, büyük dul aylığı 47 yaşın dolması ile birlikte ömür boyu ödenmektedir.

Almanya’da dul aylığı başvuru şartları şu şekilde belirlenmektedir:

 • Vefat tarihinde evlilik birliğinin devam etmesi,
 • Dul eşin yeniden resmi nikahla evlenmemesi,
 • Vefat eden kişinin en az 5 yıl sigortaya sahip olması,
 • Hak sahibi dul eşin malul sayılmaması.

Dul Kızın Babasının Maaşını Alması

Dul kadınların ölen babalarının aylığını alması için gereken şartların sağlanması halinde uygun başvuru süreci tamamlanmasını gerektirir. Kız çocuğunun evli olmaması, sigortalı ya da Bağkur’lu olarak çalışmaması ve kendi adına emekli maaşı almıyor olması halinde babasının maaşını alma hakkı bulunmaktadır.

Her ne kadar dul kızın çalışmıyor olması aranan şart olarak gösterilse de aşağıda paylaşılan istisnai durumlarda vefat eden babanın aylığı dul kızı tarafından alınabilir:

 • Ebeveynleri 01.10.2008 tarihi ve öncesinde emekli sandığı kapsamında göreve başlamış ve bu tarihten önce vefat gerçekleşerek çocuğa emekli sandığı kapsamında emekli aylığı bağlanmışsa, SSK veya BAĞKUR sigortalı olsa bile kızın aylığı kesilmemektedir.
 • Ölüm aylığı alan ve yükseköğrenim görürken sigortalı bir işte çalışan kız çocuklarının 25 yaşına kadar aylıkları kesilmez.

2024 Emekli Sandığı Dul Maaşları Ne Kadar?

2024 Emekli sandığı dul aylığı tutarı vefat eden eşin aylık tutarına göre değişmektedir. Geride kalan eş sigortalı ve çalışmıyor ise vefat eden eşinin aylığının %75’ini, çalışıyor ya da emekli ise vefat eden eşinin aylığının %50’sini dul maaşı olarak alabilmektedir.

2024 zamlı emekli sandığı dul maaşı tutarları (Ek Ödemeler Dahildir.)

Toplam Ödenecek
Aylık Alt Sınır
Eşe Bağlanacak
Aylık
1. Yetime Bağlanacak
Aylık
2. Yetime Bağlanacak
Aylık
Sadece Eş Varsa11.795,40 TL11.795,40 TL
Sadece Bir Yetim Varsa11.795,40 TL11.795,40 TL
Eş veya Bir Yetim Varsa13.276,06 TL8.824,05 TL4.452,01 TL
İki Yetim Varsa13.356,03 TL6.678,02 TL6.678,02 TL
Eş veya İki Yetim Varsa14.773,40 TL7,353,38 TL3,710,01 TL3,710,01 TL

Not: Tablodaki aylıklara ek ödeme dahildir. 7.135,19 TL ‘den düşük aylıklara yüzde 5; en yüksek aylıklara yüzde 4 ek ödeme uygulanır.

Birikmiş Ölüm Aylığı Nasıl Alınır?

Birikmiş ölüm aylığını almak isteyen hak sahipleri, geriye dönük 5 yıllık maaş alacaklarını tahsil edebilmektedir. Geriye dönük ölüm aylığının alınabilmesi için yazılı başvuru şartı aranmaktadır. Vefat eden eşin ölüm aylığı şartlarını sağlaması ve geride kalan eş ya da çocukların hak sahipliği için istenen koşulları yerine getirmeleri halinde SGK’ya yapılacak yazılı başvuru ile 5 yıla kadar birikmiş ölüm aylığı alınabilmektedir.

PTT’den Dul Maaşı Sorgulaması

PTT dul aylığı sorgulama işlemi için en yakın PTT’ye müracaat edebilir, PTTMatik aracılığı ile hesabınıza ulaşabilir ya da PTT online işlemler aracılığı ile sorgulama yapabilirsiniz. Hesap bakiyenizi öğrenerek dul aylığı ödendi bilgisine ulaşmak için dilerseniz 444 1 788 numaralı ALO PTT hattını arayarak sırası ile “1” ve “2” tuşlamalarını yapmanız yeterlidir.

Boşanmış Kadın Dul Maaşı Alabilir Mi?

Boşanan kadının dul aylığı alması söz konusu değildir. Ölüm aylığı şartları arasında, vefat tarihinde çiftlerin evlilik birliğinin devamının gerektiği yer almaktadır. Boşanan eş, vefat eden eşi nedeniyle dul aylığı hak sahipliği iddia edemez.

Dul ve Yetim Maaşı Hesaplaması

Dul ve yetim aylığı hesaplaması Kanuna göre belirli oranlar kullanılarak yapılmaktadır. Vefat eden sigortalı ya da emeklinin maaşına uygulanan bu oranlar, dul ve yetim aylığı tutarları için belirleyici olmaktadır.

Oranlar belirlenirken SGK, vefat eden sigortalının çocuğu olmaması halinde en fazla aylığın %75’ini verirken, çocuklarla birlikte bu oran %100’e ulaşabilmektedir. Dul ve yetim maaşı hesaplamasında kullanılan oranlar için çocuklu ve çocuksuz duruma göre iki farklı senaryo şu şekildedir:

 • Ölen sigortalının çocuğu yoksa ve eşi çalışmıyorsa, eşe %75 oranında dul aylığı bağlanır.
 • Ölen sigortalının çocuğu yoksa ve eş çalışıyorsa %50 oranında eşe dul maaşı bağlanır.
 • Ölen sigortalının çocuğu varsa eşine %50, çocukların her birisi için %25 oranında ve toplam oran %100’ü aşmayacak şekilde ölüm aylığı bağlanır.

Muhtaçlık Belgesi Nasıl Alınır?

Fakirlik belgesi almak isteyen ihtiyaç sahipleri, ikametlerinin bağlı olduğu muhtarlığa müracaat etmelidir. Muhtarlığa yapılan müracaat sonrası muhtar tarafından doldurulan muhtaçlık belgesi, imzalanarak onaylanır ve başvuru sahibine verilir. Muhtaçlık belgesinin alınması ardından kaymakamlık, belediyeler ve Aile Bakanlığı tarafından yapılan yardımlara başvuruda bulunulabilir.

Dul Maaşı İçin Gerekli Evraklar

Dul aylığı başvurularında istenen belgeler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Başvuru dilekçesi,
 • Sigortalıya ait ölüm belgesi,
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • 3 adet fotoğraf,
 • Kimlik araştırma belgesi.

Dul Maaşı Başvurusu Hangi Şartlar Altında Onay Alır?

Dul aylığı başvurularının onay alma koşulları şu şekilde sıralanabilir:

 • Vefat tarihinde eşlerin resmi evliliklerinin devam ediyor olması gereklidir.
 • Vefat eden eş Bağkur’lu ise en az 1800 gün, SSK’lı ise 900 gün ödenmiş prime ek 5 yıllık sigortalılık süresine sahip olması gerekmektedir.
 • Başvuruların belge eksiği olmadan ve uygun şekilde tamamlanmış olması gereklidir.
 • Başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve verilen beyanların doğru olması gereklidir.

Dul Maaşı PTT’den Alınır Mı?

Dul aylığını PTT’den almak isteyen hak sahipleri, bu durumu başvuru sırasında belirtebilirler. Başvuru sırasında farklı bir bankaya ait hesap bilgilerinin paylaşılması halinde dul aylığı taşıma işlemlerini e-Devlet’ten ya da hazırladıkları dilekçe ile SGK İl Müdürlükleri üzerinden tamamlayabilirler.

E-Devlet üzerinden yapılacak müracaat için şifre gereklidir. En yakın PTT şubelerine müracaat ederek e-Devlet şifrenizi 2 TL ücret karşılığında alabilirsiniz.

Ölüm Aylığı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ölüm aylığı hesaplama işlemi, vefat eden sigortalının çocuğunun bulunmasına göre farklılık gösterebilir. Ölen sigortalının çocuğu yoksa en fazla %75 oranında ölüm aylığı dul eşe bağlanır. Çocuk bulunması halinde dul eşe %50 ve her çocuk için %25 oranında ölüm aylığı bağlanmaktadır.

Ölüm aylığı %100 oranı geçemez. İki çocuğu aşan hallerde diğer hak sahiplerinden kesinti yolu ile aylık oranının %100’ü aşmaması sağlanmaktadır.

2024 Yetim Maaşı Ne Kadar Oldu

2024 yetim aylığı tutarı emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte yükseldi. 2024 yılında en düşük yetim maaşı 3.726,80 TL oldu.

2024 Öksüz Yetim Yardımı Ne Kadar Oldu?

2024 zamları ile birlikte öksüz yetim yardımlarıda güncelledi. 2024 yılında en düşük öksüz yetim maaşı 1.309,16 TL oldu.

Yorumlar

 1. Nesibe dedi ki:

  2 ayda alınan Eşi Vefat Etmiş Yardım Kadınlara Verilen ne kadar verilecek

 2. Serap dedi ki:

  Merhaba ben 1 sene önce evlendim evlendiğim kişiyle anlaşamıyorum çocuklarıma çok kötü davranıyor boşanma dilekcesi verdim rahmetli eşimden aldığım maaşa tekrar bağlana bilirmiyim baglanabikirsem ne yapmam lâzım nasıl bir yol izlemeliydim birde ölen eşimin soyadını tekrar nasıl kullanabilirim