emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 Fizyoterapist Maaşları Ne Kadar (Özelde, Devlette)

2021 Fizyoterapist Maaşları Ne Kadar (Özelde, Devlette)

Fizyoterapist maaşları, özel sektörde ve devlette olacak şekilde, iki ayrı kategoride incelenmektedir. Devlet hastanelerinde kadrolu olarak görev yapan fizyoterapi uzmanları, 4 bin TL ila 5 bin TL aralığında maaş almaktadır. Fizyoterapistlerin özel sektörde göreve başlaması durumunda, alınacak maaşlarda düşüşler meydana gelmektedir. Mesleğe henüz başlayan ve özel sektörde görev alan fizyoterapistler, asgari ücretten başlayarak, 3 bin TL ila 3 bin 250 TL sınırına kadar aylık alabilirler.

Fizyoterapist maaşları, kişilerin alanındaki tecrübesine ve eğitim düzeyine bağlı olarak da yükseliş gösterebilir. Özellikle fıtık ve sakatlanmaların tedavileri için görev yapan fizyoterapistler, fizik tedavi alanında üst düzey ilgi görmektedir. Fizyoterapist için belirlenen maaş aralığı ve fizyoterapi uzmanlarının görev tanımları, yazı başlıkları içerisinde tüm özellikleriyle ele alınmıştır.

Kamuda Yeni Göreve Başlayan Fizyoterapist Ne Kadar Maaş Alır?

Kamu fizyoterapist aylıkları, kişilerin tecrübesine ve meslekteki hizmet yılına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kamu hastanelerinde ve kamu kuruluşlarında kadrolu olarak göreve başlayan fizyoterapistler, ortalama 4 bin TL ila 5 bin TL aralığında aylık alma hakkına sahip olacaklardır. Kamu kurum ve kuruluşlarında yeni göreve gelen fizyoterapistleri maaşlarına yansıtılan vergi ve kesintiler, aşağıda detaylı şekilde sıralanmıştır:

Devlette görev alan fizyoterapist maaşları:

 • Fizyoterapist maaşlarına %15 tutarında gelir vergisi yansıtılmaktadır. Gelir vergisi için yapılacak kesinti tutarı, 294,65 t olarak hesaplanmıştır.
 • Aylık gelirin %7,59’u kadar damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. damga vergisi kesintisinin tutarı, 39,80 TL olarak belirtilmektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yapılan kesintiler, aylık gelirin %14’lük kısmını kapsamaktadır. Fizyoterapist maaşlarına yansıtılacak olan SGK kesintileri toplamı, 559,32 TL olarak hesaplanmıştır.
 • Bireysel emeklilik sistemi kapsamında yapılan zorunlu BES süreci için maaşın %3’lük kısmı kesintiye uğramaktadır. Bireysel emeklilik sistemi kesintileri toplamı, 119 TL değerindedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında göreve başlayan fizyoterapistlerin brüt maaşı 5 bin 243 TL olarak belirlenmiştir. Yapılan kesintilerin toplam değeri, 1.102,77 TL’dir. Toplam kesintilerin brüt maaştan çıkarılması durumunda, fizyoterapist uzmanlarına verilecek en düşük net maaş değeri 4 bin 231 TL’dir. Fizyoterapi uzmanlarının görevde kalma süreleri ve kamuda çalıştıkları yıllar dikkate alındığında, her yıl yapılan zamlarla birlikte, fizyoterapistlerin maaşlarında da yükselişler meydana gelecektir.

Özel Sektörde Fizyoterapist Maaşları Ne Kadardır?

Özel sektör fizyoterapist aylıkları, 2021 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam sonrasında yükselmiştir. Mesleğine özel sektörde başlayan fizyoterapi uzmanları, başlangıç sürecinde asgari tutarda aylık alabilirler. Çalışılan kurumun maaş periyodu ve fizyoterapistlerin mesleki eğitim düzeyi de dikkate alınarak, kişilere verilecek aylıklar çeşitlilik gösterebilir. Fizyoterapistlerin özel sektörde göreve başlamaları durumunda, ortalama asgari ücretle 3 bin TL aralığında maaş skalası belirlenmektedir. Özel sektörde çalışmaya devam eden fizyoterapistler, zaman içerisinde 3 bin TL ila 5 bin TL aralığında aylık alma hakkına sahip olabilirler.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Özel Sektör Fizyoterapist Maaşları Hangi Durumlarda Değişmektedir, Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Fizyoterapist aylıklarını etkileyen faktörler, kişilerin eğitim durumu ve meslekteki tecrübeleri olarak sıralanmaktadır. Fizyoterapistlerin ön lisans mezunu olmaları durumunda, alınan maaşlarda düşüşler meydana gelirken, lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin tamamlanması durumunda, kişilere verilecek olan aylıklara çeşitli zamlar yansıtılmaktadır. Mesleğinde 5 yılını tamamlayan ve tecrübe sahibi olan fizyoterapistler de yeni başlayan fizyoterapi uzmanlarına kıyasla daha yüksek aylıklar almaktadırlar.

Yıllara Göre Kamudaki Fizyoterapist Maaşları Nasıl Belirlenir?

Kamu fizyoterapist maaş dağılımı, fizyoterapi uzmanlarının görevde kaldıkları yıllara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak görev yapan fizyoterapistler için belirlenen maaş aralıkları, aşağıdaki açıklamada detaylarıyla ele alınmıştır:

 • Kamudaki hizmet süresi 1 yıldan az olan fizyoterapistlere, aylık 4.540 TL maaş ödemesi yapılmaktadır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hizmet süresi 2 yıl olan fizyoterapistlere, 4.544 TL aylık ödemesi yapılmaktadır.
 • Kamudaki hizmet süresi 3 yıl olan fizyoterapistlere, aylık 4.558 TL maaş verilmektedir.
 • Kamu hizmet yılı 4 senenin üzerine çıkan fizyoterapistlere, 4.590 TL maaş ödemesi yapılmaktadır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan fizyoterapistlerin, 5 yıllık hizmet yılını doldurması durumunda, aylık 4.595 TL maaş ödemesi yapılmaktadır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 6 yıldan fazla görev yapan fizyoterapistlere, aylık 4.610 TL maaş verilmektedir.
 • Kamudaki hizmet yılı 7 senenin üzerine çıkan fizyoterapistlere, aylık 4.615 TL maaş verilmektedir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıl görev yapan fizyoterapist uzmanları, yıl içerisinde 4. 621 TL aylık almaktadırlar.
 • Kamudaki görev süresi 9 yılı tamamlayan fizyoterapistler, yıl içerisinde minimum 4.831 TL aylık lama hakkına sahiptirler.
 • Kamu görevinde 10 yıllık hizmet süresini tamamlayan fizyoterapi uzmanlarına, aylık 4 bin 837 TL ödeme gerçekleştirilmektedir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevinde 11 yılını tamamlayan fizyoterapistler, aylık 4 bin 842 TL maaş alma hakkına sahip olurlar.
 • Kamudaki hizmet süresi 12 yılın üzerine çıkan fizyoterapi uzmanlarına, yıl içerisinde minimum 4 bin 869 TL aylık ödeme gerçekleştirilmektedir.
 • Hizmet süresi 13 yıl olan fizyoterapi uzmanları, yıl içerisinde net olarak 4 bin 876 TL aylık almaktadırlar.
 • 15 yıllık kamu hizmeti sağlayan fizyoterapi uzmanlarına, aylık 5 bin 32 TL maaş ödemesi gerçekleştirilmektedir.
 • Kamudaki görev süresi 15 yılın üzerine çıkan fizyoterapistler için aylık 5 bin 171 TL maaş ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan fizyoterapistlerin aldıkları maaşlara ek olarak, yıl içerisinde yapılan zam oranları da yansıtılmaktadır. Fizyoterapist maaşlarına yansıtılacak zam değerleri, temmuz ayı sonrasında belirlenmekte ve net maaşın üzerinden yeni zam ödemeleri de gerçekleştirilmektedir. Kamu kuruluşlarında çalışan fizyoterapistler, brüt maaşlarına ek olarak, çeşitli destek ve yardım ödeneklerinden de faydalanabilirler.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Kamuda Fizyoterapist Maaşlarına Eklenen Aile Yardımı Ne Kadardır?

Aile yardımı ödenekleri, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm memurlara olduğu gibi, fizyoterapi uzmanlarına da verilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolu personeller için belirlenen aile yardımı ödeneklerinin değeri ve kullanım şartları, aşağıda açıklanmıştır:

 • Memurların eşlerinin SGK kaydının bulunmaması ve çalışmadığının kesinleştirilmesi durumunda, aylık 376,83 TL aile yardımı ödemesi yapılmaktadır. Aile yardımı ödemesi, sadece sigorta kaydı olmayan ve çalışmayan eşler adına yatırılmakta ve toplam fizyoterapist maaşlarının üzerine eklenerek verilmektedir.
 • 2021 yılı için belirlenen çocuk yardımı ödeneği, ortalama 71,55 TL olarak hesaplanmıştır. Çocukların sayısı ve yaş aralığı, alınacak çocuk yardımı ödeneğinin tutarını değiştirmektedir.
 • 72 aydan küçük olan çocukların her biri için aylık 82,89 TL değerinde aile yardımı ödeneği yatırılmaktadır.
 • 72 aydan büyük olan çocukların her biri adına, aylık 41,45 TL aile yardımı ödeneği yatırılmaktadır.
 • %40 ve üzerinde engeli bulunan ve 72 aydan küçük olan çocukların her biri için aylık 124,34 TL değerinde çocuk yardımı ödeneği verilmektedir.
 • %40 ve üzeri engelli raporuna sahip olan 72 aydan büyük çocukların her biri için aylık 62,17 TL ödenek yatırılmaktadır.

Fizyoterapistler Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Fizik tedavi programı kapsamında eğitim alan fizyoterapistler, kişilerde doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan fiziksel sakatlanmaların giderilmesi için çalışmaktadır. Uzman doktorlar tarafından hastalığının tanısı koyulan ve fizik tedaviye ihtiyaç duyan hastalar, fizyoterapist uzmanları tarafından gerekli tedavi sürecinden geçirilmektedir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı kapsamında yapılacak hareket ve çalışmalar, fizyoterapistlerin desteğiyle gerçekleştirilmektedir. Fizik tedavi sürecindeki masaj ve egzersizlerin uygulanmasından sorumlu olan fizyoterapistler, çeşitli sakatlanmaların ilaçsız şekilde ortadan kalkması için görev yapmaktadır.

Fizyoterapistlerin Görev ve Sorumlulukları Tanımı Nelerdir?

Fizyoterapi uzmanı görev tanımı ve mesleki sorumluluklar kapsamında değerlendirilen durumlar, aşağıda sıralı şekilde belirtilmiştir:

 • Hastalarda ortaya çıkan kas, sinir ve bağ sorunlarının tespit edilmesi için birçok aleti kullanmak ve hastalara çeşitli testler uygulamak, fizyoterapistlerin sorumlulukları altında yer almaktadır.
 • Hastalara uygulanacak ortez ve protezler için çeşitli ölçümler yapmaktadır. Kişilerin hareket kabiliyeti, kapasitesi, günlük yaşantısında ihtiyaç duyduğu hareketler ve vücudun genel fonksiyonu dikkate alınarak, protezlerin hazırlığı için gerekli veriler toplanmaktadır.
 • Fizik tedavi süreci kapsamında uygulanacak çeşitli tedavi metotları ve program çalışmaları için planlama yapması gerekmektedir. Hastalara göre özel çalışma planları hazırlayarak, fizik tedavi süreci yönetilmektedir.
 • Hastalar için belirlenen fizik tedavi çalışmalarının doğrudan uygulanmasından sorumludur. Hastaların hareket ve egzersizleri esnasında, hastalara yardımcı olması gerekmektedir.
 • Hastaların fizik tedavi sürecindeki ilerlemelerini ve tedavi adımlarını belirlemek amacıyla, gerekli tüm kayıtların tutulması gerekmektedir.
 • Aile üyeleriyle iş birliği sağlayarak, fizik tedavi çalışmalarının ev ortamında da devam ettirilmesini sağlamalıdır. Sürekli tekrarlanması gereken hareketler, aile üyelerine öğretilmeli ve uygulama detayları hakkında bilgi verilmelidir.
 • İşlevini tamamen yitiren ya da yeterli işleve sahip olmayan organların yerine takılacak çeşitli medikal cihazların kullanım bilgisinin, hastalara ve ailelere verilmesinden sorumlu tutulmaktadır.
 • Fonksiyonu azalan organların tekrardan eskisi gibi çalışması için çeşitli tedavi programları hazırlamakta ve uygulama sürecine geçmektedir.
 • Felç geçiren hastaların hareket kabiliyetini geri kazandırmak için sürekli akım cihazlarını kullanması gerekmektedir.
 • Boyun ve sırt bölgesindeki ağrıların giderilmesi için bölgeyi uyardıktan sonra, bölgeleri özel ısıtıcı aletler yardımıyla ısıtmaktadır. Omuz ve sırt bölgesinde meydana gelen sertlikler, fizyoterapistler tarafından yumuşatılmakta ve ağrılar ortadan kaldırılmaktadır.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Fizyoterapist Çalışma Alanları Nelerdir, Hangi Alanlarda İşe Girebilirler?

Fizyoterapist görev alanları ve mesleki olarak kadro sağlanan yerler, aşağıda listelenmiştir:

 • Ortopedi ve Tramvatoloji Bölümü
 • Pediatrik Nöroloji ve Nöroloji Bölümleri
 • Psikiatri
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü
 • Kardiyoloji
 • Genel Cerrahi
 • Göğüs Cerrahisi
 • Göğüs Hastalıkları
 • Üroloji
 • Onkoloji
 • Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları
 • Kulak – Burun – Boğaz Bölümü
 • Romatoloji Bölümü
 • Diş Üniteleri
 • Acil Servis Bölümleri
 • Plastik Cerrahi
 • Yanık Üniteleri
 • Yoğun Bakım Üniteleri

Yukarıda sıralanan bölümlerde, kamu ve özel sektör olacak şekilde fizyoterapist istihdamı sağlanmaktadır.

Fizyoterapist Çalışma Şartları Nasıldır, Çalışma Saatleri Neye Göre Belirlenir?

Fizyoterapist mesai saatleri, devlet ve özel sektöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan fizyoterapistler, 08.00 ila 17.00 saat aralığında ya da 09.00 – 18.00 saat aralığında mesai harcamaktadırlar. Kendilerine ait bir klinik ortamında çalışan ve muayene odaları bulunan fizyoterapistler, yaşam alanı adı verilen odalarda dinlenmektedir. Fizyoterapistlerin nöbet sistemiyle çalışmaları durumunda, 24-48 saat sistemi ya da 12-24 saat sisteminde gelişen periyotlar üzerinden, mesai saatleri belirlenmektedir.

12 saat boyunca çalışan kamu görevlisi fizyoterapistler, 1 gün boyunca izin kullanırken, 24 saat boyunca çalışan fizyoterapistlere 2 günlük izin kullanma hakkı tanınmaktadır. özel sektörde görev yapan fizyoterapi uzmanlarında ise mesai saatleri ve izin günleri değişiklik göstermektedir. Kamu görevlisi olan ve nöbete kalmayan fizyoterapistlere hafta sonu izni verilirken, nöbet sisteminde görev yapanlara hafta içlerinde sıralamaya göre izin kullanma hakkı tanınmaktadır. Özel kliniklerde görev aldıklarından, günlük çalışma tempoları hasta yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Aile Hekimi Maaşları Ne Kadar?

Diyetisyenler Ne Kadar Maaş Alıyor?

Milletvekilleri Ne Kadar Maaş Alıyorlar?

Yorumlar

 1. Ayşenur dedi ki:

  Fizyoterapistlerin maaşı neden bu kadar düşük hemşire devlette 5800 alırken fizyoterapistin ondan bin lira daha az maaş alması ne kadar adil