Engelli

2020 Malulen Emekli Aylığı (Maaşı) Ne Kadar, Kimler Alabilir

2020 yılında malulen emekli aylığı yaklaşık 971 TL’dir. Aylık sorgulamaları https://www.turkiye.gov.tr üzerinden yapılabilmektedir. Çalışma güçlerini en az %60 oranında kaybeden kişiler bu maaşı alabilmektedirler.


Malulen Emeklilik Hakları Hangi Kanun Kapsamında Güvence Altına Alınmaktadır?

Malulen emeklilik hakkı elde eden kişilerin hangi sağlık sorunları nedeni ile aylık alabilecekleri, malulen emekli olabilmeleri için sağlamaları gereken şartlar ve bu durum ile ilgili bütün şartlar kanun kapsamında belirlenmektedir. Malulen emekliliğin yer aldığı kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu olmaktadır. 25. maddesine göre malulen emekli olacak olan kişinin yüzde kaç çalışma gücünü kaybetmiş olması gerektiği açıklanmıştır. 28. maddesine göre ise; malulen emekli olunabilmesi için gerekli olan prim günü ve sigortalılık süresi şartları belirlenmiştir.

Malulen Emekli Aylığı İçin İstenen Koşullar Nelerdir?

Malulen emekli maaşı için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir:
 • Malulen emeklilik başvurusu yapacak olan malulün en az 10 sene sigortalı olmuş olması gerekmektedir.
 • Malul bireyin bağlı olduğu sigorta kolu üzerinden ödenmiş minimum 1.800 sigorta prim gününe sahip olması istenmektedir.
 • Malulen emekli aylığı almak isteyenlerin işlerinden ayrılma sebeplerinin maluliyetleri olması gerekmektedir. Başka bir nedenle işten ayrılan malullere aylık verilmemektedir.
 • Çalışma gücünü en az %60 oranında kaybetmiş olan kişiler malul olarak sayılmaktadırlar ve malul maaşına başvurabilme hakları bulunmaktadır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigorta prim borcu olan kişiler, malulen emeklilik başvurusu yapamamaktadırlar.
 • Malulen emekli maaşının alınabilmesi için malul aylığı başvurusunun yapılması istenmektedir.

Malulen Emekli Maaşı İçin Başvuru Evrakları Nelerdir?

Malulen emekli aylığı başvurusu için istenen belgeler, malul bireyin faaliyet gösterdiği sigorta koluna göre değişiklik göstermektedir.

Ancak talep edilen temel belgeler aşağıda verilmiştir:
 • Malul bireyden tahsis talep belgesi istenmektedir.
 • Beyan taahhüt belgesi ile başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Sigortalı işten çıkış bildirgesinin sunulması gereklidir. Bu bildirge, kişinin işten çıkışının maluliyet nedeni ile yapıldığının ve kurumda hala çalışmadığının kanıtlanması içindir.
 • Malulen emeklilik için alınmış olan sevk onayı istenmektedir.
 • Sağlık kurulu raporu talep edilmektedir. Bu raporun malul bireyin maluliyetini kanıtlıyor olması gerekmektedir.
 • Malulen emekli maaşı için başvuru dilekçesi yazılmalıdır.

Malulen Emekli Aylığı İçin Sağlık Kurulu Raporu Veren Kurumlar Nelerdir?

Tam teşekküllü devlet kurumlarından verilen sağlık raporları kabul edilmektedir. Malul bireylerin hangi uzuvlarında yüzde kaç çalışma gücü kaybı olduğunun açık bir şekilde raporda belirtilmiş olması ve hastanenin kurulu tarafından da bu raporun onaylanmış olması gerekmektedir.

Bu kurumlar ise aşağıda belirtilmiştir:
 • Devlet hastanelerinden malulen emekli maaşı için sağlık raporu alınabilmektedir.
 • Eğitim ve araştırma hastanelerinden alınan sağlık raporu, malulen emeklilik başvurusu için kabul edilmektedir.
 • Üniversite hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporu ile aylık başvurusu yapılabilmektedir.

Malulen Emekli Maaşı Başvuru Kurumları Nelerdir?

Malulen emekli olmak isteyen kişilerin aylık başvurularını iletebilecekleri kurumlardan aşağıda bahsedilmiştir:
 • İkamet edilen bölgede bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerine malulen emeklilik aylığı başvurusu yapılabilmektedir.
 • Malul bireyin maluliyet nedeni ile ayrıldığı iş yerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’nun il veya ilçe müdürlükleri başvuru kabul etmektedir.
 • Kamu çalışanlarının başvurularını bağlı oldukları kuruma yapmaları istenmektedir.

Malulen Emekli Maaşı Başvurusu İçin Ne Yapılmalıdır?

Çalışma gücünü en az %60 oranında kaybeden malul bireyin, aylık talebini başvuru kurumlarından herhangi bir tanesine dilekçe ile iletmesi gerekmektedir. Aynı zamanda istenen başvuru belgelerini de başvuru dosyasına ekleyerek kuruma bildirmelidir. Başvuru merkezindeki görevliye, malulen emekli aylığının bağlanması için gerekli işlemlerin yapılması söylenmelidir. Ardından aylığın bağlanabilmesi için gerekli olan sağlık kurulu raporunun alınması söylenmektedir.

Raporun alınacağı sağlık kuruluşunu başvuru merkezi belirlemektedir ve başvuru sahibini sevk etmektedir. Sevk edilen sağlık kuruluşundan rapor alındıktan sonra başvuru yapılan kuruma sağlık raporu götürülmelidir. Başvuru evrakları tamamlandığı için değerlendirme süreci başlamaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda varılan karar başvuru sahibine tebliğ edilmektedir. Olumsuz değerlendirilen başvurular da tebliğ edilmektedir. Olumlu sonuçlanan başvuru sahiplerine ise aylıkları bağlanmaktadır.

Malulen Emekli Aylığı Almak İçin Neden Olarak Gösterilebilecek Hastalıklar Nelerdir?

Malulen emekli olabilmek için kanun kapsamında kabul edilen hastalıklar aşağıda sıralanmıştır:
 • İleri derecede epilepsi hastalarının başvuruları kabul edilmektedir.
 • Tüberküloz, verem ve AIDS gibi hastalıklar malulen emeklilik sebeplerindendir.
 • Ölümcül düzeyde bir kanser rahatsızlığına sahip olan bireyler malul aylığına başvurabilmektedirler.
 • İleri derece görme bozuklukları malulen emeklilik nedenlerindendir.
 • Şizofreni, bipolar rahatsızlık ve benzeri yüksek mental hastalıkları olanlara malulen emekli aylığı verilmektedir.
 • El, kol veya bacak gibi herhangi bir uzvunu kaybeden bireylere malulen emeklilik hakkı doğmaktadır.
 • İleri derecede akciğer, kalp, böbrek veya herhangi bir organın yetmezliğinin çekilmesi durumunda; malulen emekli maaşı alınabilmektedir.
 • Bireylerin çalışma hayatlarına doğrudan etki eden, çalıştıkları süre içerisinde ortaya çıkan ve çalışma güçlerini %60 oranda kaybetmelerine neden olan rahatsızlıklar için malulen emeklilik başvurusu yapılabilmektedir.

Malulen Emekli Aylığı Hangi Durumlarda Kesilmektedir?

Malulen emekli maaşı alanların aylıklarının kesilmesine neden olabilecek durumlar şu şekildedir:
 • Malulen emekli aylığı alan bireylerin malul olma durumları ortadan kalkar ise; bu durumunda tespit edilmesi ile beraber aylık kesilmektedir. Ayrıca haksız yere alınan aylıkların olduğu tespit edilir ise, bu aylıklar da gecikme faizleri ile beraber talep edilmektedir.
 • Malulen emekli maaşı alanların herhangi bir kurumda sigortalı olarak çalışmaya başlaması durumunda, malul maaşı otomatik olarak kesilmektedir.
 • Malul bireyin çalışma gücündeki kayıp %60’ın altına düşer ise; bu durumda kendisine verilen maaş kesilmektedir.

Malul aylığı bir yanlış anlaşılma sonucu kesilenler, haksız yere maaşının kesildiğini düşünenler; durumun tekrar incelenmesi için yargı yolu ile talepte bulunabilmektedirler.

Malulen Emekli Maaşının Süresi Var Mıdır?

Malul bireylerin aldıkları aylığın belirli bir süresi olabilmektedir. Aldıkları sağlık kurulu raporunda malullük nedeni olarak belirtilen hastalık; kanser ise 18 ay, kemik iliği nakli ise 1 sene, kan kanseri tedavisi için 2 yıl, verem hastaları için 24 ay olmaktadır.

Malulen Emekli Aylığı Nasıl Hesaplanır?

Malul bireyin sigortalılık süresi ve ödenmiş olan sigorta prim günü ile malul aylığının hesaplaması yapılmaktadır. 90 binden daha az prim günü için 90 bin, 90 binden daha fazla olan prim günü için ise var olan prim gün sayısı üzerinden maaş hesaplaması yapılmaktadır.

Malulen Emekli Maaş Bağlama Oranı Hesaplaması Nasıldır?

Malul bireyin çalışma gücündeki kayıp oranı, ödenmiş olan toplam prim günü sayısı ile çarpılmalıdır. Çıkan sonuç 100 ile çarpılıp 60’a bölünmelidir. Bu şekilde malul aylığının bağlama oranı hesaplanabilmektedir.

Malulen Emekli Aylığı Ne Kadar Ödenmektedir?

Malulen emekli aylığı bazı durumlara göre değişiklik göstermektedir. Malul bireyin bağlı bulunduğu sigorta kolu, ödenen sigorta prim günü ve sigortalılık süresi maaş miktarını etkilemektedir.

Yaklaşık miktar ise şöyledir:
 • SSK ve Bağ-Kurlular için verilen malul aylığı ortalama 850 TL ile 1.000 TL arasında olmaktadır.
 • Tarım Bağ-Kurlusu olanların maaşları 600 TL ile 800 TL arasındadır.
 • Emekli sandığı mensuplarına verilen malul maaşları 1.800 TL ile 2.000 TL arasında değişmektedir.

Prim Borcu Olanlar Malulen Emekli Aylığı (Maaşı) Alabilir Mi?

Malulen emekliliğin ilk şartı istisnai durumlar hariç olmak üzere en az 10 yıl sigortalı çalışmak ve en az 1800 sigorta prim gününe sahip olmaktır. Buna istinaden Bağ Kur (4/B) kapsamında veya diğer sigorta kollarına bağlı kişilerin prim borcu olması durumunda, söz konusu şartları taşıyor olsalar bile malulen emeklilik aylığı almaları mümkün değildir.

Malulen emeklilik maaşı için vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yer alan herhangi bir sigorta kolu için ödenmemiş veya gecikmiş sigorta prim borcunun olmama şartı aranacaktır. Bu şartları sağlayan kişilerin yasalar ve ilgili yönetmelikler kapsamında malulen emekli aylığı alması mümkündür.

Malulen Emeklilik ve Maaşı Sorgulama

E-Devlet Engelli Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Engelli Emeklilik Tablosu ve Hesaplaması Nasıl Yapılır

Engelli Raporu Hesaplama

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

5 Yorum

  1. Merhaba,

   % 45 engelli oranı ve 1995 sigorta başlangıcınıza göre 17 yıl hizmet ve 3920 gün prime ihtiyacınız var. verdiğiniz bilgilere göre emeklilik şartlarını doldurmuş gözüküyorsunuz. Eğer vergi indirimi belgeniz de var ise emeklilik müracaatı yapabilirsiniz.

 1. 1995 sigorta girisliyim 6500 günün var %60 engelli oranından malulen emekli olmak istesem ne kadar maaş alirim şu an brüt aylık 6500 tl

  1. Slm abi senin kadar birimin var ve bırak%60’ı raporun %40 ‘ı gectimi sen zaten direk normal emekli oluyorsun hemde yaş beklemeksizin başvuru yap anında hemen emekli olursun ayrıca malulen emekli olanlardan daha fazla yüksek maaş alırsın eğer gerçekten %40 üzerinde süresiz ibaresi olan olan raporun ve 6500 gün pirimin varsa bugün başvur yarın emeklisin

 2. Akşamlar iyi çalışan engelli emeklilik ile engelli mallülük emekliliği arasındaki maaşları ne kadar eder

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu