emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Ne Kadar, 2021 Oranları

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Ne Kadar, 2021 Oranları

İsteğe bağlı sigorta primleri aylık en az 1.144,80 TL ve en fazla 8.586,048 TL olarak ödenebilmektedir. İsteğe bağlı sigorta primleri dönemin asgari ücreti ile asgari ücretinin 7.5 katı arasında değişen sınırların %32’si alınarak hesaplanmaktadır. Sigortalı isteğe bağlı sigorta primlerini ne kadar yüksek tutardan öder ise; isteğe bağlı sigortadan emekli olduğunda bağlanacak olan aylık da o kadar yüksek olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup aylık sigortalı olarak geliri bulunmayan her vatandaş isteğe bağlı sigortalı olabilmektedir. Daha önceden sigorta başlangıcı bulunan bir kişi emekliliği hak edebilmek için gerekli olan prim gün sayısını isteğe bağlı sigorta prim ödemesi ile dışarıdan tamamlayabilmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Ödeyebilecek Olanlar Kimlerdir?

İsteğe bağlı sigorta ödemesi yapılabilecek sigorta kolları aşağıda verilmiştir:

 • İsteğe bağlı Bağ-Kur sigorta koluna prim ödemesi yaparak emekli olunabilmektedir.
 • İsteğe bağlı ek5 tarım SSK sigorta kolundan ödeme yaparak emeklilik hak edilebilmektedir.
 • Ev hanımları isteğe bağlı sigorta kolundan emeklilik için ödeme yapabilmektedirler.
 • Emekli sandığı isteğe bağlı ödeme sigortası ile emekliliğe hak kazanılabilmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Ödemesine Başlamak İçin Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalı olma koşulları aşağıda belirtilmiştir:

 • 18 yaşını doldurmuş olanlar isteğe bağlı sigortalı olabilmektedirler.
 • İsteğe bağlı sigorta prim ödemesine başlayacak olanların sigortalı olarak çalışmıyor olması veya yarım sigortalı olmaları gerekmektedir. 1 ay içerisinde 30 günden daha az süre ile çalışanlar yarım sigortalı olarak isimlendirilmektedir.
 • Kendi sigortalılığı dolayısı ile aylık bağlanmamış olanlar isteğe bağlı sigortalı olabilmektedirler.

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Ödemesine Başlayacak Olanların Bilmeleri Gereken Detaylar Nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalılar için önemli noktalar şunlardır:

 • İsteğe bağlı sigorta primlerinin hesaplamaları dönemin asgari ücreti üzerinden yapılmaktadır.
 • Ev hanımları başta olmak üzere sigortalı olarak bir işte çalışmayan her vatandaşın isteğe bağlı sigortalı olma hakkı bulunmaktadır.
 • İsteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekliliği hak etmek için gerekli prim gün sayısını tamamlayanlar, Bağ-Kur kapsamında emekli olmaktadırlar.
 • İsteğe bağlı sigorta ile emekli olunacak tarih hesaplanırken sigorta başlangıç tarihi, daha önce sigortalı olarak çalışılan süre, sigortalının yaşı gibi kriterler göz önüne alınmaktadır.
 • İsteğe bağlı sigortalılar için prim hesaplamaları yapılırken her yılın başında bu hesaplamalar güncellenmektedir. Sigorta prim oranları devlet tarafından yılın başında açıklanmaktadır.

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Ödemesine Nasıl Başlanır?

İsteğe bağlı sigorta başlangıcı yapmak için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ve Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuru yapılabilmektedir. İlk kez isteğe bağlı sigortalı olacakların Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde bulunan İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi ile beraber ikamet ettikleri bölgedeki SGK’ya başvuru yapmaları gerekmektedir. Tekrar isteğe bağlı sigortalı olacak olanların ise talep dilekçesi haricinde herhangi bir belge sunmalarına gerek olmamaktadır. 5434 sayılı kanunun mülga 12’nci maddesi kapsamında isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları için posta yolu ile başvuru yapılması gereken adres; Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/ANKARA olmaktadır. SGK’ya müracaat yapıldıktan sonra kurum kayıtlarına talebin işlenmesi ile beraber ertesi günden itibaren isteğe bağlı sigortalılık başlamış olmaktadır.

E-Devlet Üzerinden İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı Nasıl Yapılır?

E-devlet aracılığı ile isteğe bağlı sigortalı olmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.
 • Ana sayfadaki giriş yap butonundan kimlik doğrulaması yapılmalıdır. E-devlet şifresine ek olarak internet bankacılığı ve elektronik imza gibi yollar ile de kimlik doğrulaması yapılabilmektedir. E-devlet şifresi bulunmayan veya e-devlet şifresini unutmuş olanlar PTT şubelerinden ücretini ödeyerek şifre alabilmektedirler.
 • E-devlet aracılığı ile işlem yapılabilecek kurumlar içerisinden Sosyal Güvenlik Kurumu bulunmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapılabilecek işlemlerin listesinden 4B bulunmalıdır ve 4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı başlığına giriş yapılmalıdır. Açılan sayfada istenen bilgiler girilerek tescil kaydı tamamlanabilmektedir.
E-Devlet İsteğe Bağlı Sigorta Tescil Kaydı İçin TIKLAYINIZ

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri ve Oranları Ne Kadardır?

İsteğe bağlı sigorta prim tutarları, dönemin asgari ücretine göre belirlenmektedir. Dönemin asgari ücreti ile asgari ücretinin 7.5 katı arasında prim ödemesi yapabilmektedirler. Dolayısı ile sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırları arasında prim ödemesi gerçekleştirilebilmektedir.

Prim oranlarına bakıldığında isteğe bağlı sigortalılar bakmakla yükümlü olunan kişiler arasında olsalar bile GSSli sayılmaktadırlar. Toplam prim ödeme oranları %32’dir. Bunun %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarını kapsamaktadır. %12’si ise GSS primi olmaktadır.

2021 Yılında Sigorta Primine Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırları Ne Kadardır?

Sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırları; 5510 sayılı SSGSS Kanunu kapsamında belirlenmektedir. Sigorta primine esas kazancın alt sınırı dönemin asgari ücreti olurken, üst sınırı da asgari ücretin 7.5 katı olarak belirlenmektedir. 2021 senesinde asgari ücrete yapılan zam ile beraber sigorta primine esas kazancın alt sınırı da %21.56 oranında artış göstermiştir.

Prime esas kazancın alt ve üst sınırları ise şöyledir:

 • Prime esas kazancın alt sınırı günlük 119.25 TL olurken aylık 3.577,50 TL’dir.
 • Prime esas kazancın üst sınırı günlük olarak 894.38 TL’dir. Aylık değeri ise; 26.831,40 TL olmaktadır.

2021 İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarlarında Yaşanan Artış Ne Kadardır?

İsteğe bağlı sigorta prim artışına bakıldığında; 2020 senesinde en az 942 TL isteğe bağlı sigorta primi ödenebiliyorken 2021 senesinde asgari ücrete bağlı olarak yapılan artış sonucunda ödenebilecek minimum prim tutarı 1.144,80 TL olmaktadır. Prim ödemelerini düzenli olarak yapan isteğe bağlı sigortalılara 5 puanlık prim indirimi yapılmamaktadır.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Ev Hanımlarının İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarları Ne Kadardır?

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta prim miktarları 847.58 TL olarak belirlenmiştir. Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primleri ödeyerek yaş haddinden emekli olabilmeleri için 5.400 prim gününü doldurmaları gerekmektedir. Normal emekliliği hak edebilmeleri için ise; 9.000 prim gününü tamamlamaları gerekmektedir.

Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar Ödenmelidir?

[box type=”info” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]4B isteğe bağlı sigorta primi; Bağ-Kur kapsamında olan isteğe bağlı sigortalıların aylık prime esas kazançlarının %32’si oranında ödeyecekleri prim tutarıdır. Aylık indirimsiz olarak 1.234,25 TL prim ödemesi yapılması gerekmektedir. İndirimli ödeme tutarı ise; 1.055,36 TL olmaktadır.[/box]

Esnaf ve Çiftçinin Ödeyeceği İsteğe Bağlı Sigorta Prim Miktarı Ne Kadardır?

Esnaf ve tarım sigortası olanların ödeyecekleri isteğe bağlı prim tutarları aşağıdaki gibidir:

 • SSK tarım 2925’e bağlı olanların ödemeleri gereken prim tutarı 478.24 TL’dir.
 • Ek5 tarım sigortası primi aylık olarak 913.80 TL olarak ödenmelidir.
 • Esnaf 1479’a bağlı olanların aylık ödeyecekleri teşvikli prim miktarı 927 TL’dir.
 • Çiftçi 2926’ya göre ödenmesi gereken teşvikli prim tutarı 781 TL’dir.

Tarım sigortası kapsamında isteğe bağlı sigorta ödeyerek emekli olacak olanlar; yaş haddinden emekli olabilmeleri için 5.400 ve normal emekli olabilmeleri için 7.200 prim günü ödemesi yapmalıdırlar.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödeyenler Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilirler Mi?

İsteğe bağlı sigortalıların sağlık hizmetlerinden faydalanması mümkündür. Emeklilik haklarının yanı sıra Genel Sağlık Sigortası hizmetlerinden yararlanabilmeleri de mümkün olmaktadır.

İsteğe bağlı sigortalılara sunulan sağlık hizmetleri aşağıdadır:

 • Devlet hastanelerinde muayene ve tedavi imkanından yararlanılabilmektedir.
 • Devlet hastanelerinde doktorların yazdığı reçetelerde bulunan ilaçlar indirimli olarak isteğe bağlı sigorta kapsamında alınabilmektedir.
 • Aile hekimlerine giderek ücretsiz muayene olunabilmektedir.
 • İsteğe bağlı sigortalıların özel hastanelerden indirimli olarak hizmet alabilmeleri mümkündür.

İsteğe Bağlı Sigorta Primlerinin Ödenmediği Dönemlerde Sigortalılık Sona Erer Mi?

İsteğe bağlı sigorta priminin ödenmemesi durumunda eskiden sigortalılık sona ermekteydi. Belirli bir süre sigorta ödemesi yapmayan kişinin isteğe bağlı sigortalılığı durdurulmaktaydı. Ancak günümüzde bu uygulama yapılmamaktadır. Ait olduğu ayın primini 12 ay içerisinde ödemeyen isteğe bağlı sigortalıların ilgili ayın primini ödeme hakları ellerinden alınmaktadır. Primi ödenmemiş aylara ait prim ödemeleri eğer üzerinden 12 ay geçmeden yapılacak ise; gecikme zammı ile beraber ilgili ayların prim ödemesinin yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Sigortalı isteğe bağlı sigortalılığını durdurma talebini iletmedikçe, ölüm ve emekliliği hak etmek dışında isteğe bağlı sigortalılık kendiliğinden sonuçlandırılmamaktadır.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödeyenler İçin Emeklilik Koşulları Nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalıların emeklilik şartları, Bağ-Kurlular ile aynı olmaktadır. Sigorta başlangıç tarihlerine göre aşağıda verildiği gibi değişiklik göstermektedir:

 • 09.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanların isteğe bağlı sigorta ile emekli olabilmeleri için 3.600 prim gününü ve 10 yıllık sigortalılık süresini tamamlamaları gerekmektedir.
 • 09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigorta girişi yapılmış olanların isteğe bağlı sigorta ile emekliliği hak edebilmeleri için 4.500 prim günü ödemesi yapmaları, 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmaları ve 60 yaşlarını doldurmuş olmaları istenmektedir.
 • 05.2008 tarihinden sonra sigorta girişi yapmış olanların isteğe bağlı sigorta prim ödemesi ile emekli olabilmeleri için 5.400 prim gününü doldurmaları ve 63 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İsteğe bağlı sigorta hizmet dökümüne ulaşmak için sigortalılar SGK’ya gidebilir, telefon ile SGK’yı arayabilir ve e-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapabilmektedirler. İkamet ettikleri bölgedeki SGK’ya giderek veya arayarak kimlik bilgilerini verdiklerinde görevli kendilerine isteğe bağlı olarak ödenmiş prim gün sayılarının ne kadar olduğunu söyleyebilmektedir. Ayrıca doldurmaları gereken prim günü de belli olduğu için ne zaman emekli olacaklarını da SGK yetkilisinden öğrenebilmeleri mümkündür.

E-devlet sisteminden mevcut ödenmiş prim gün sayısını öğrenmek isteyen ve ne zaman emekli olacağını merak edenler; bağlı oldukları sigorta koluna göre detaylı olarak ödemelerini ve toplam prim gün sayılarını görebilmektedirler. 4A Hizmet Dökümü, 4B Hizmet Dökümü ve 4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü sayfaları aracılığı ile isteğe bağlı sigorta prim sorgulaması yapılabilmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Ödemesi Nasıl Durdurulur?

İsteğe bağlı sigortayı kapatmak için sigortalının bulunduğu yerdeki SGK şubesine gitmesi ve sigortayı kapatmak için başvuruda bulunması gerekmektedir. Primi ödenmiş olan son günü takip eden günde de isteğe bağlı sigorta kapatılmaktadır. İsteğe bağlı sigortalı eğer emekliliği hak eder veya vefat eder ise; herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan isteğe bağlı sigortalılığı otomatik olarak kapatılmaktadır.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödeyerek Emekli Olanlar Emekli Aylıklarını Nereden Alırlar?

İsteğe bağlı sigorta ile emekli olanların ödeme alacakları yer; PTT şubeleri olmaktadır. İsteğe bağlı sigorta primleri ile emekli olanlar ilk maaşlarını PTT şubesine kimlik belgeleri ile beraber giderek alabilmektedirler. Maaşları bağlandıktan sonraki ikinci ödemelerini istedikleri bankadan almaya başlayabilmektedirler. Bunun için e-devlet sistemi üzerinden hangi sigorta koluna bağlılarsa o sigorta koluna ait banka ve adres değişikliği başlığı altından maaş alacakları bankayı değiştirebilmektedirler.

Ev Kadınları İsteğe Bağlı Sigorta ile Emekli Olabilir mi?

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta yapması mümkündür. Aktif olarak sigortalı şekilde çalışmayan vatandaşların isteğe bağlı olarak prim ödemesi mümkündür.

[highlight color=”red”]Ev kadınlarının prim ödemesi ile emeklilik hakkı elde etmesi için:[/highlight]

 • Ev hanımlarının aktif vergi kaydı olmaması gerekmektedir.
 • Vatandaşların 4A SSK, 4b Bağkur ve 4C Emekli Sandığı kapsamında çalışmıyor olması gerekmektedir.
 • Vatandaşların emekli olmaması gerekmektedir.
 • 550 sayılı kanun kapsamında hiçbir sigorta koluna tabi olmaması gerekmektedir.
 • Herhang bir gelirlerinin bulunmaması gerekmektedir.

Bu şartları karşılayan vatandaşlar, primlerini ödeyerek Bağkur emeklisi olma hakkını kazanmaktadır. İsteğe bağlı sigorta kapsamında Ek5 tarım SSK, Emekli Sandığı, Ev kadınları için Bağkur ve standart Bağkur emekliliği elde edebilmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu Nasıl Yapılır?

İsteğe bağlı sigorta başvuru yapmak için izlenen adımlar şu şekilde sıralanır:

 • İnternet üzerinden ‘’ http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/form_ve_dilekceler’’ adresine giriş yapılır.
 • Görüntülenen sayfada başvuru dilekçe çeşitleri başlıklar halinde sunulmuştur. Aralarından ‘’ İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi’’ başlığına tıklanır.
 • Bu işlem ile bilgisayar ekranının sol alt kısmına inen başvuru dilekçesinin çıktısı alınır.
 • Bu dilekçede yer alan ilgili sorular doldurulup, dilekçe imzalanır.
 • Kişi, bu dilekçe, ikamet belgesi ve TC kimlik kartı ile ikamet ilinde yer alan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirir.
 • Tüm belgeler çalışanlara iletilip, isteğe bağlı sigortayı başlatama talebi yapılır.

[button color=”primary” size=”medium” link=”http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/form_ve_dilekceler” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu İçin TIKLAYINIZ[/button]

Bu kapsamda çalışan gerekli kaydı alarak isteğe bağlı sigorta başvurusunu sisteme aktarır.

İsteğe Bağlı Sigortayı İptal Etmek Mümkün mü?

İsteğe bağlı sigorta iptali yapılabilmektedir. Vatandaşların ödeme yapmak istememesi ya da sağlık problemleri sebebiyle sistemden ayrılması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapması gerekmektedir. Bu durumda ödenen primler geri alınabilmektedir.

[highlight color=”red”]İsteğe bağlı sigortanın sonlandırılması için:[/highlight]

 • Vatandaşın vefat etmesi durumunda ölüm tarihinden itibaren isteğe bağlı sigorta sonlandırılmaktadır.
 • Vatandaşın isteğe bağlı sigortadan ayrılmak istemesi durumunda, aynı tarihten itibaren sigorta sistemi sonlandırılmaktadır.
 • Emeklilik elde eden vatandaşların, yaşı doldurması itibari ile isteğe bağlı sigortaları iptal edilmektedir.
Yorumlar

 1. Hasan dedi ki:

  Merhaba
  3350 gün 4a primim var, işten ayrıldım. 1960 doğumluyum. 10 yıl üzerinden emekli olabiliyorum.
  4b (bağkur) üzerinden isteğe bağlı ödüyorum, sorun çıkarır mı?
  Prim günleri 4b isteğe bağlı ile dolduğu ay emekli olunabilir mi?

  Hizmet birleştirmesi denen bir durum varmış ve 6 ay sürüyormuş.
  4a dan primleri olan kişiye, 4b (bağkur) üzerinden isteğe bağlı ödeme yaptırılıyor.
  Prim günü tamamlandığında, 6 ay hizmet birleştime için beklememiz mi gerekiyor?

 2. ismail dedi ki:

  Selam.
  Engelli kadrosundan hizmetliyim.Ayrıca 1997 sigorta girişliyim.1997 yılında emeklilik 10 yıldı.
  Bu gün engelli kadrosundan emekmi olmak içinde 10 yıl gerekiyor.Son 2 yılımı dışarıdan toplu ödeme yaparsam.hemen emekli olurmuyum,
  Ayrıca,4c sigorta prim ödemesi ne kadardır.

 3. ilhan dedi ki:

  benim sigota girişim 1998 şuanda 1529 günüm var.askerlik borlanmasını daha yatırmadım.3600 den emekli olurmuyum.bu arada isteğe bağlı yatırabilirmiyim 3600 ü tamamlamak için

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   2008 den önce sigorta olanlarda emeklilikte son 7 yıla bakılıyor hangisi fazla ise o sigortadan emekli olunur. Askelrik borçlanmasından hariç iteğe bağlı primi 1260 günü geçmemesi gerekir yani 3 sene kadar isteğe bağlı yatırabilirsiniz. sonra ssk lı olmanız geekir

 4. Remzie dedi ki:

  Merhabalar,
  1979 Bulgaristan doğumluyum.
  2010’da Eğitim için Türkiyeye geldim ve
  2011’de Türk vatandaşı ile evlendim.
  2012’de ilk doğumumu yaptım ve ilk çocuğum 18 aylık iken
  2014’de ikinci doğumumu yaptım ve ikinci çocuğum 20 aylık iken de
  2015’te Türk vatandaşlığı alıp isteğe bağlı sigortalı (4b) oldum.

  Bu durumda:
  1. Türk vatandaşı olmadan önce doğum yaptığım için iki doğum için toplam 38 ay borçlanabilirmiyim (ilk çocuk için 18 ay + 20 ay ikinci çocuk için?

  2. BAĞ-KUR’lu (kısmi) emekli olmam için 5400 gün (15 yıl) prim ve 63 yaşa mı ihtiyacım var? Yani en erken 2042 yılında kısmi emekli olabileceğim?

  3. SSK’lı (normal) emekli olmam için 7200 gün (20yıl) prim ve 60 yaşa mı ihtiyacım var? Yanı en erken 2039 yılında normal emekli olabileceğim? Yani burada şart bu 20 yıl primden en az 3,5 yılı 4a sıgortalı olarak çalışmış olmam mı? Geri kalan 16,5 yıl 4b isteğe bağlı sigprtalı olmam yeterli mi? Ve bu 3,5 yıl en son yıllarda mı olması gerekiyor, yoksa bu 20 yılın ortalarında da olabilir mi?

  4. 2015’te Türk vatandaşı olmadan önce Bulgaristan’da 1996-2010 yılları arasında 10 yıldan fazla sigortalı çalışmam var. Bu yıllar için borçlanabilirmiyim? Ve 1996’da Bulgaristanda sigorta girişli olmamdan dolayı sadece 3600 gün prim benim için yeterli olur mu?

  Cevabınız için önceden çok teşekkür ederim!