Genel

2020 Yeşil Kartlılara Verilen Para ve Devlet Yardımları Nelerdir ?

2020 Yeşil Kartlılara Verilen Para ve Devlet Yardımları! Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların, sosyal güvence altına alınarak geçimlerini sağlayabilecek kadar bir gelir elde etmelerini sağlayan bir hizmet şekli olmaktadır. Yeşil Kart 3816 Sayılı kanun gereğince yardıma muhtaç olan ve sağlık güvencesi olmayan vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanabilmesi için verilmektedir. Yeşil kart başvurusu yapabilmek için ilk olarak gelir testi yaptırmanız gerekmektedir.


Gelir testi ise adrese bağlı olunan Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan-maktadır. Kaymakamlığa yapılan gelir testinin başvurusunun ardından testi geçmeniz sonucunda yine bağlı bulunduğunuz SGK’ya yeşil kart başvurusunda bulunabilirsiniz. Yeşil kart alan vatandaşlar devlet kapsamında bulunan tüm sağlık ocakları, hastane ve poliklinlik gibi tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmaktadırlar.

2020 Yeşil Kart Alma Şartları Nelerdir?

2020 Yeşil Kart Alma Şartları Nelerdir? Her sosyal destek başvurusunda olduğu gibi yeşil kart başvurusunda bulunmak için de bazı şartları sağlıyor olmanız gerekmektedir. Yeşil kart başvurusunda bulunabilmek için gereken başvuru şartları aşağıdaki gibi olmaktadır.

 • T.C. Vatandaşı Olmak,
 • Hane halkının kişi başı gelir ortalaması o yılın asgari ücret toplamının 3/1 ortalamasının altında olması gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunacak olan kişi için, Sosyal Güvenlik Kurumu altında herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunacak kişinin vergi ya da çiftçilik kaydının olmaması gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunacak kişinin herhangi bir emeklilik seçeneğinin olmaması gerekmektedir.
 • Yeşil kart başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değerlendirdikten sonra onay alması sonucu yeşil kart almaya hak kazanmaktadır.

2020 Yeşil Kart Sahiplerine Tanınan Hizmetler Nelerdir?

2020 Yeşil Kart Sahiplerine Tanınan Hizmetler Nelerdir? Yeşil kart başvurusunda bulunarak almaya hak kazanan vatandaşlara tanınan hizmetler ise şu şekilde olmaktadır. Yeşil Kart sahibi olan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı, belediyeler, üniversiteler ile diğer resmi sağlık kurumlarınca birinci basamak sağlık tesislerine doğrudan olarak, ikinci basamak sağlık tesislerine birinci basamak tesislerinden sevk ya da doğrudan olarak, üçüncü basamak sağlık tesislerine birinci ya da ikinci sağlık tesislerince sevk ya da direkt başvuruda bulunmak şartıyla aşağıdaki hizmetlerden faydalanabilmektedirler.

 • Yatarak Tedavi,
 • Ayakta Tedavi ,
 • İlaç Giderleri,
 • Renkli ve Renksiz gözlük camları ve çerçevelerini,
 • Ayakta tedavi kapsamında yapılacak muayene, tetkik, tahlil ve pansumanları,
 • Diş çekimi, diş protezi, dolgu ve kanal tedavilerinden,

Ücretsiz bir şekilde faydalanabilmektedirler. Yeşil kart sahipleri daha önce özel hastaneden faydalanamaz iken 27.10.2010 tarihinde “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilmiş ve yeşil kart sahiplerinin özel hastaneye gidebilmeleri için imkan doğmuş bulunmaktadır.

2020 Yeşil Kart Sahibi Vatandaşlara Verilen Yardımlar Nelerdir?

2020 Yeşil Kart Sahibi Vatandaşlara Verilen Yardımlar Nelerdir? Türkiye genelinde yeşil kart sahibi olan vatandaşlara verilmekte olan yardımlar ve ödenekler aşağıdaki gibi olmaktadır. Yeşil Kart sahibi olan vatandaşların ihtiyaçlarına göre belirlenen yardım ödenekleri belirlenmektedir.

Bu yardım ödenekleri ve yardımlar ise aşağıdaki gibi olmaktadır.

 • Gebelik Yardımı
 • Yeşil Kartlılara Para Yardımı
 • Yaşlılık Maaşı
 • Dulluk Maaşı
 • Engelli Maaşı
 • Silikozis Aylığı
 • Kronik Hastalara Elektrik Yardımı
 • Asker Ailesine Maaş Yardımı
 • Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Verilen Maaş
 • Öksüz – Yetim Maaşı
 • Kömür Yardımı
 • Aşı Parası
 • Doğum ve Süt Parası
 • Çocuk Parası(Eğitim Yardımı)
 • Elektrik Yardımı
 • Sosyal Ekonomik Destek Yardımı

2020 Yeşil Kart Sahiplerine Gebelik Yardımı

2020 Yeşil Kart Sahiplerine Gebelik Yardımı, yeşil kart sahibi vatandaşlara yapılan yardım ödeneklerinden bir tanesi olmaktadır. Gebelik yardımı meblağları ve yapılan aylar aşağıdaki gibidir. Gebelik yardımları aylık olarak belirlenmektedir fakat 2 ayda bir ödenmektedir. Gebelik yardım ödemeleri aylık 35TL olarak PTT şubelerine adlarına yatırılmaktadır.

Gebeliğiniz boyunca toplamda 9*35TL = 315TL olarak ödeme alacaksınız.

2020 Yeşil Kartlılara Para Yardımı

2020 Yeşil Kartlılara Para Yardımı, yeşil kart sahibi olan vatandaşlara yapılan yardımlar hiç duraksamadan devam etmektedir. Türkiye genelinde yeşil kart sahibi aileler oldukça fazla olmaktadırlar. Sınırlı kaynaklar ile yapılan yardımlar bu durumu göz önüne alınarak yapılmaktadır. Ailelere yapılacak olan nakdi ödenekler vatandaşların durumları mütevelli heyeti tarafından değerlendirilmektedir. Yapılan bu değerlendirmeler ise yeşil kart sahibi kişilere adaletli davranmak açısından önem taşımaktadır.

Yeşil kart sahibi yapılacak olan para ödeneği aile reisinin çalışabilirlilik durumu, hane reisi sağ mı? Handede sürekli tedavi gören var mı? Gibi durumlar göz önüne alınarak değerlendirmeler yapılmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülen aileye para yardımı yapılmaktadır. Yeşil kart sahibi ailelere yapılacak olan yardım miktarını mütevelli heyeti belirlemektedir. Bazı yardım ödemeleri her ay yapılırken bazıları da 6 ayda bir olarak yapılmaktadır.

2020 Yeşil Kart Yaşlılık Maaş Yardımı 

2020 Yeşil Kart Yaşlılık Maaş Yardımı olarak 65 yaşını doldurmuş vatandaşlarımıza verilen bir ödenek olmaktadır. Yeşil Kart sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza her ay düzenli olarak ödenen bu yardım PTT şubelerine yatmaktadır. 2020 yılı için ödenen 65 yaş yaşlılık maaş tutarı 672,81TL olmaktadır.

2020 Yeşil Kart Dulluk Maaşı 

2020 Yeşil Kart Dulluk Maaşı, Eşi vefat edenler kadınlara yönelik yapılmakta olan yardımlardan bir tanesidir. Eşi vefat eden kadınlara bağlanmakta olan bu ödenek 2 ayda bir şeklinde ödenmektedir. 2020 Dulluk maaş tutarı ise 2 ayda bir 550TL olarak ödenmektedir.

2020 Yeşil Kart Engelli Maaşı

2020 Yeşil Kart Engelli Maaşı, yeşil kart sahibi engelli vatandaşa yapılan sosyal yardım ödeneklerinden bir de engelli maaşı olmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın en az % 40 ve üzeri engelli raporu mevcut ise engelli maaşı ödeneğinden faydalanabilmektedirler. Engelli maaş ödemeleri PTT şubelerinden ödenmektedir. 18 yaş üstü engelli vatandaşların rapor oranlarına göre alabileceği engelli aylıkları aşağıdaki gibi olmaktadır.

 • %40 – %69 arasında engelli raporu olan 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için; 537,08TL
 • %70 ve üzeri engelli raporu olan 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza; 805,62TL
 • Engelli birey 18 yaşın altında ise engelli yakınına ödenecek olan engelli maaşı; 537,08TL olmaktadır.

2020 Yeşil Kart Silikozis Aylığı

2020 Yeşil Kart Silikozis Aylığı, Silikozis hastalığı olan vatandaşlara yapılan yardım ödeneğidir. Yapılan yardım ödeneği hastanın rapor oranına göre değişmektedir.

 • %15 – %34 arasında Hafif Silikozis hastalarına; 1.160,50TL
 • %35 – %54 arasında Orta Silikozis hastalarına; 1.326,30TL
 • %55 ve üzeri Ağır Silikozis hastasına da; 1.477,87TL ödeme yapılmaktadır.

2020 Yeşil Kart Kronik Hastalara Elektrik Yardımı

2020 Yeşil Kart Kronik Hastalara Elektrik Yardımı, Ailede kronik hastalığı bulunan ve hayatını makineye bağlı olarak sürdüren ailelere yapılan ödenek olmaktadır. Hastalara aylık 200TL’ye kadar elektrik faturası ödemesi yapılmaktadır. Elektrik faturasının 200TL’ye kadar olan kısmını devlet karşılamaktadır.

2020 Yeşil Kart Asker Ailesine Maaş Yardımı

2020 Yeşil Kart Asker Ailesine Maaş Yardımı, Eşi ya da çocuğu askere giden ailelere yapılan yardım ödeneğidir. Burada ki amaç askere giden bireyin ardından ailesinin maddi açıdan zorluk çekmemesi için yapılmaktadır. Asker ailesi 2020 yılı maaş yardımı aylık 275TL olmaktadır ve asker ailelerine 2 ayda bir 550TL şeklinde ödenmektedir. Yapılan bu ödeme bireylerin adlarına PTT hesaplarına ödenmektedir. Ödemeler iki ayda bir olarak çift ayların son haftasında yapılmaktadır.

2020 Yeşil Kart Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Verilen Maaş

2020 Yeşil Kart Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Verilen Maaş, Tüberküloz ve SSPE hastası yeşil kartlı vatandaşlara yapılan bir yardım ödeneği olmaktadır.

 • Tüberküloz ve SSPE hastalarına aylık; 1.460,61TL
 • Yatağa Bağlı Tüberküloz hastalarına aylık; 2060TL ödenmektedir.

2020 Yeşil Kart Öksüz – Yetim Maaşı

2020 Yeşil Kart Öksüz – Yetim Maaşı, Anne ya da babası vefat etmiş yaşı 18 yaşının altında olan çocuklara verilen yardım ödeneği olmaktadır. Anne – baba eşi vefat sonra istenilen şartlar sağlanmasında bu yardım ödeneği devam etmektedir. Devlet öksüz ve yetim maaşı olarak çocuk başına aylık olarak 100TL yardım ödemesi yapmaktadır. Aylık olarak verilen yardımlar 2 ayda bir olmak üzere PTT hesaplarına yatırılmaktadır. Ödemeler 2 ayda bir 200TL olarak PTT şubelerine yapılmaktadır.

2020 Yeşil Kart Kömür Yardımı

2020 Yeşil Kart Kömür Yardımı, yeşil kart sahibi vatandaşlarımıza yapılan en önemli yardımlardan bir tanesi olmaktadır. Kömür yardımı almak isteyen yeşil kart sahibi vatandaşların, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunması gereklidir. Sosyal Yardımlaşma Vakıfları her aileye ılık toplam 30 torba yani 750 kg kömür yardımda bulunmaktadırlar.

2020 Yeşil Kart Aşı Parası

2020 Yeşil Kart Aşı Parası, Yeni doğmuş bebeği olan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından Aşı parası yardımı alabilmektedirler. 0 – 6 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi her aile bu yardımlardan faydalanabilmektedir. Aşı Parası adı altında yapılan yardım ödeneği çocuklarda kız ya da erkek fark etmemektedir. 0 – 72 aylık çocuklara aylık olarak 35TL olarak yapılmaktadır. Gebe kadınlara aylık(9 ay boyunca) 35TL, loğusa kadınlara 2 ay aylık 35TL, doğumu hastanede yapan kadınlara da 1 kereye mahsus olarak 75TL şeklinde ödenmektedir.

2020 Yeşil Kart Doğum ve Süt Parası

2020 Yeşil Kart Doğum ve Süt Parası, Doğum yapan kadınlara ödenen tek sefere mahsus ödenen yardım ödeneği olmaktadır.

 1. Çocuk, 300TL
 2. Çocuk, 400TL
 3. Çocuk ve sonrası için, 600TL

2020 yılı için süt parası ise tek seferlik ödenmekte ve 180TL olmaktadır.

2020 yılı için çoklu doğun yardımı çocuk başına 150TL olarak ödenmektedir.

2020 Yeşil Kart Çocuk Parası(Eğitim Yardımı)

2020 Yeşil Kart Çocuk Parası(Eğitim Yardımı), yapılan yardım ödemeleri arasında en önemlilerinden birisi de şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımı olmaktadır. Sosyal güvencesi bulunmayan yeşil kart sahibi ailelere verilmektedir. Bu ödemeler PTT şubelerine yatmaktadır.

Çocuk parası eğitim yardımı aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

 • İlköğretime devam eden erkek çocuklarına aylık; 35TL
 • İlköğretime devam eden kız çocuklarına aylık; 40TL
 • Ortaöğretime devam eden erkek çocuklarına aylık; 50TL
 • Ortaöğretime devam eden kız çocuklarına aylık 60TL

2020 Yeşil Kart Elektrik Yardımı

2020 Yeşil Kart Elektrik Yardımı, Yeşil kartlı vatandaşlar dışında ailede herhangi bir geliri olmayan tüm herkese yapılan yardım ödeneği olmaktadır. Elektrik yardımı aşağıdaki gibi olmaktadır.

 • 1 – 2 kişilik aileler için 75 kw 53,27TL
 • 3 kişilik aileler için 100 kw 71,02TL
 • 4 kişilik aileler için 125 kw 88,78TL
 • 5 ve daha fazla aileler için 150 kw 106,53TL

2020 Yeşil Kart Sosyal Ekonomik Destek Yardımı

2020 Yeşil Kart Sosyal Ekonomik Destek Yardımı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bir ödenek olmaktadır. Yapılan bu yardım ödeneği aile bütünlüğü tehlikede olan çocuklara yapılan bir ödenek olmaktadır.

Aşağıdaki meblağlarda ve aylık şeklinde yapılmaktadır.

 • Okul Öncesi Çocuklara; 657,68TL
 • İlköğretime Devam Eden Çocuklara; 986,52TL
 • Orta Öğretime Devam Eden Çocuklara; 1.052,28TL
 • Orta Öğretim Seviyesinde olan okula devam etmeyen çocuklara; 657,68TL
 • Yüksek Öğretime Devam Eden Çocuklara; 1.183,82TL

Devletten Kira Yardımı Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir ?

SSK Doğum Yardım Parası Sorgulama ve Başvuru Şartları

Sosyal Yardımlaşma Para Yardımı Nasıl Alınır?

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu