emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 Yeşil Kartlılara Verilen Para ve Devlet Yardımları

2021 Yeşil Kartlılara Verilen Para ve Devlet Yardımları

2021 yılı yeşil kartlılara verilen para ve devlet yardımları, çeşitli gruplara ayrılarak oluşturulur. Kişilerin ihtiyaçlarına göre gerekli kurumlara başvuru yapmaları, başvuruların değerlendirilmesi ardından söz konusu devlet yardımlarından yararlanma hakkı elde edilir. 2021 yılında gerçekleştirilen yeşil kartlılara devlet yardımları birçok kritere bağlı olarak verilir.

2021 Yeşil Kartlılara Verilen Para ve Devlet Yardımları Nelerdir?

3816 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen yeşil kart yeni ismi ile G-0, kişinin devlet destekli birçok yardımdan faydalanabilmesini sağlar.

2021 yılı yeşil kartlılara verilen para ve devlet yardımları şu şekildedir:

 • Engelli yardımı
 • Kömür yardımı
 • Dul olma yardımı
 • Doğum ve süt parası
 • Yaşlılık yardımı
 • Aşı yardımı
 • Gebelik yardımı
 • Eğitim yardımı
 • maddi yardım
 • Öksüz ve yetim yardımı
 • SSPE hastalarına yardım
 • Elektrik yardımı
 • Tüberküloz hastaları için yardım
 • Asker ailesi yardımı
 • Kronik hastalar için yardım
 • Silikozis yardımı

Tüm bunlar devlet destekli olarak yeşil kart sahibi olan kişilerin, faydalanma hakkı bulunan yardım çeşitleridir. Söz konusu yardımlar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde projelendirilerek dağıtılır.

2021 Engelli Yardımı Nedir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan 2021 yılı engelli yardımının kapsamı şu şekildedir:

 • Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen gelir miktarı, net asgari ücretin 1/3’ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan vatandaşları kapsayan yardım çeşididir.
 • 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi ya da vekili olan kişiler başvuru yapabilir.
 • %40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşları kapsayan bir yardım projesidir.
 • Başvuru için gerekli belgeler; TC kimlik kartı, Sağlık Kurulu Raporu. 20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edilir. Bu yüzden, bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilir.

01.01.2021-30.06.2021 dönemi için;

 • %40 – %69 arası engelli olan kişiler için 609,61 TL olarak maaş belirlenir.
 • %70 ve üzeri engeli olan kişiler için 914,41 TL tutarında maaş belirlenir.

2021 Dul Olma Yardımı Nedir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan 2021 yılı dul kadınlar yardımının kapsamı şu şekildedir:

 • Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikâhlı eşini kaybetmiş kadınlara yönelik verilen yardım desteğidir.
 • Başvuru için T.C. kimlik kartı yeterlidir.
 • Başvurusu kabul edilen kişilere ay ay hesaplanan fakat 2 ayda bir şekilde 325 TL tutarında ödeme yapılır.

2021 Doğum ve Süt Parası Yardımı Nedir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan 2021 yılı doğum yardımının kapsamı şu şekildedir:

 • 05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerini kapsayan devlet destekli doğum yardımı projesidir.
 • Başvuru önceliği annenindir. Annenin Türk vatandaşı ya da Mavi Kartlı olmaması halinde veyahut doğumda annenin hayatını kaybetmesi hallerinde, başvuru aynı şartları taşıyan baba tarafından yapılır.
 • 2021 yılı doğum ve süt parası yardımı, yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahiplerini kapsar.
 • Yardım başvurusu için gerekli belge doğum yardımı başvuru dilekçesidir. Dilekçenin eksiksiz olarak doldurulması başvuru değerlendirmeleri için yeterlidir.

Başvurunun onaylanması halinde;

 • Birinci çocuk için 300 TL,
 • İkinci çocuk için 400 TL,
 • Üçüncü çocuk ve sonraki çocuklar için 600 TL tutarında tek seferlik bir ödeme yapılır.

2021 Yaşlılık Yardımı Nedir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan 2021 yılı yaşlılık yardımının kapsamı şu şekildedir:

 • Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak sureti ile kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2021 yılı için 852,53 TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşları kapsayan bir yardım projesidir.
 • 65 yaş üstü kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili olan kişiler başvuru yapabilir.
 • Proje kapsamında verilen yardım desteği sadece 65 yaş üstü vatandaşları kapsar
 • Başvuru için T.C. kimlik kartı yeterlidir.
 • 2021 Yılı için yapılacak olan yaşlılık yardımı ödeme tutarı 815,84 TL olarak belirlenir.

2021 Aşı Yardımı Nedir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan 2021 yılı aşı yardımının kapsamı şu şekildedir:

 • Yeni doğum yapan kişiler Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarından yeşil kartlılara devlet yardımları kapsamında aşı parası yardımı yapılır.
 • 0 – 6 yaş arası çocukları bulunan aileler bu yardım programından yararlanmak için başvuru yapabilir.

Aşı parası kapsamında;

 • 0-6 yaş arası çocuklara, kız ya da erkek fark etmeksizin aylık 45 TL (en fazla 72 ay),
 • Gebe kadınlara (en fazla 9 ay)
 • Lohusa kadınlara (en fazla 2 ay) aylık 45 TL
 • Hastanede doğum gerçekleştiren kadınlara bir kereye mahsus olmak üzere 100 TL tutarında aşı parası yardımı yapılır.

2021 Gebelik Yardımı Nedir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan 2021 yılı gebelik yardımının kapsamı şu şekildedir:

 • Sosyal güvencesi olmayan,  3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda bulunan ailelere; çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri,  anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartı ile verilmesi beklenen devlet destekli yardım çeşididir.
 • 18 yaş üstü aile bireyi kişiler gebelik yardımı için başvuru yapabilir.
 • Gebelik yardımı kapsamında yapılacak olan destekten, 0-6 yaş arası çocuklar ve hamileler yararlanabilir.
 • Başvuru için TC kimlik kartı yeterlidir.

2021 gebelik yardımı tutarları;

 • Gebelik döneminde aylık 45 TL, çocuk için aylık 45 TL,
 • Doğumun Hastanede yapılması halinde bir seferlik 100 TL,
 • Şartlı lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 45 TL tutarlarında ödeme yapılır.

2021 Şartlı Eğitim Yardımı Nedir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan 2021 yılı şartlı eğitim yardımının kapsamı şu şekildedir:

 • Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartı ile devlet destekli yapılacak olan yardımları kapsar.
 • 2021 yılı şartlı eğitim yardımı kapsamında 18 yaş üstü aile bireyleri başvuru yapabilir.
 • İlk ve orta öğretim çağında çocuğu bulunan aileler için geçerli bir yardım projesidir.
 • Başvuru için T.C. kimlik kartı yeterlidir.

2021 yılı şartlı eğitim yardımı kapsamında;

 • İlköğretim erkek öğrenci aylık 45 TL, kız öğrenci aylık 50 TL tutarında ödeme alır.
 • Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 55 TL, kız öğrenci aylık 75 TL tutarında ödeme alır.

2021 Öksüz Ve Yetim Yardımı Nedir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan 2021 yılı öksüz ve yetim yardımının kapsamı şu şekildedir:

 • 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası  ya da her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan devlet destekli nakdi yardımlardır.
 • Anne vefat etmiş ise  baba, baba vefat etmiş ise anne, her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi, öksüz ve yetim yardımı için başvuru yapabilir.
 • Annesi, babası ya da her ikisi de vefat etmiş 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi  çocuklar için geçerli bir yardım desteğidir.
 • Başvuru için TC kimlik kartı yeterlidir.
 • Ödemeler her ay için hesaplanıp iki ayda bir şeklinde yapılır.
 • 2021 yılı öksüz ve yetim yardımı tutarı 150 TL olarak belirlenir.

2021 Elektrik Yardımı Nedir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan 2021 yılı elektrik yardımının kapsamı şu şekildedir:

 • 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneler için geçerli bir devlet desteğidir.
 • Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerinin TC kimlik kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmeleri yeterlidir.
 • 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler başvuru yapma hakkına sahiptir.
 • Başvuru için T.C. kimlik kartı ve mesken tipi elektrik faturası yeterlidir.

2021 yılı elektrik yardımı kapsamında;

 • 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh
 • 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh
 • 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh
 • 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı tutarınca nakdi destek sağlanır.

2021 Asker Ailesi Yardımı Nedir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan 2021 yılı asker ailesi yardımının kapsamı şu şekildedir:

 • Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerin; sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin, askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yapılan nakdi yardımları kapsar.
 • Evli ise eşi, bekâr ise anne ya da babası bu yardım projesinden yararlanma hakkına sahiptir.
 • Asker evli ise eşi, bekâr ise anne ya da babası başvuruda bulunarak nakdi destek alabilir.
 • Başvuru için T.C. kimlik kartı yeterlidir.
 • 2021 yılı asker ailesi yardımının kapsamında askerlik süresi boyunca aylık 400 TL tutarında ödeme yapılır.

2021 Kronik Hastalar İçin Yapılan Devlet Yardımı Nedir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan 2021 yılı kronik hastalar için yapılan devlet yardımının kapsamı şu şekildedir:

 • Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeni ile psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programı olarak faaliyet gösterilir.
 • Tüberküloz veya SSPE hastası olan kişi ya da hastaya bakmakla yükümlü kişi yardım için başvuruda bulunabilir.
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan
  Halk Sağlığı Yönetim Sisteminden hastalık bilgileri alınan kişiler, 2021 yılı kronik hastalar için yapılan devlet yardımından yararlanma hakkına sahiptir.
 • Başvuru için TC kimlik kartı yeterlidir.
 • 2021 yılı kronik hastalar için yapılan devlet yardımı kapsamında 658,13 TL ödeme yapılır.

2021 Silikozis Yardımı Nedir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan 2021 yılı silikozis yardımının kapsamı şu şekildedir:

 • Silikozis hastalarına yapılan ödemelerdir.
 • 02.2011-25.05.2011 tarih aralığında başvurular alınmıştır. Yeni başvuru alınmamaktadır.
 • Silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az % 15 oranında kaybedenler silikozis yardımından yararlanma hakkına sahiptir.
 • Başvuru için TC kimlik kartı ve sağlık kurulu raporu yeterlidir.

01.01.2021-30.06.2021 dönemi için;

 • Hafif silikozis aylığı (%15 – %34) 1.317,23 TL
 • Orta silikozis aylığı (%35 – %54) 1.505,41 TL
 • Ağır silikozis aylığı (%55 ve üzeri) 1.677,45 TL tutarlarında ödeme yapılır.

Söz konusu yardımlar için kişilerin sosyal güvencelerinin olmaması şartı gözlenir. Buna göre yeşil kartlılara devlet yardımları yapılır.

Kaymakamlık Para Yardımı Ne Kadar? Başvuru Sorgulama

Fakir ve Yoksul Aileler Devlet Yardımı Nasıl Alır?

Şartlı Sağlık Yardımı Ne Kadar, E-Devlet Başvurusu

Yorumlar

 1. Nagihan dedi ki:

  Ne kadar komik rakamlar aylik 45 tl nedir ya zaten fakirler cok bile der gibi yazik gercekten cok yazik bu ulkede kadina cocuga hic ozel bir muamele yok ne yazikki ev kadinlarina evde yapabilecekleri is sektorleri acin en azindan ortalikta paketleme isi diye bir cok solandirici son pazsr paralarimiza goz dikmis, bu isi devlet bir sektorle acip ev kadinalrina bir gelir kapisi bir ssk baslangici yapmali o avrupa.devletlerinden tek eksigimiz kadinimiza cocugumiza sahip cikamamak ne yazikki

 2. Cesim elci dedi ki:

  Madurum