Genel

2021 Sosyal Yardımlaşma Nakdi Para Yardımı Nasıl Alınır?

2021 yılında sosyal yardımlaşma nakdi para yardımı almak günümüzde nakti sıkıntı çeken birçok kişinin sorunlarının çözümü için vatandaşlara oldukça önemli bir destek sunmaktadır. Sadece ihtiyaç sahipleri için çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilen bu yardımlar, sosyal hukuk devleti anlayışı kapsamında resmi kurum ve kuruluşlar tarafından dağıtılmaktadır. Sosyal yardımlaşma para yardımı sayesinde ihtiyaç sahiplerinin maddi sıkıntıları devlet desteği, vakıflar ve dernekler vasıtası ile giderilmektedir.

Sosyal yardımlar genellikle iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Doğrudan nakdi yardım olarak belirli aylarda ya da günlerde ihtiyaç sahipleri için doğrudan para yardımı yapılabileceği gibi ihtiyaca yönelik; erzak, giyim, eşya vb. yardımlarla da ihtiyaçlar giderilebilmektedir. Sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen kişiler özellikle yerel yönetim birimlerine başvurarak ihtiyaç sahibi olduklarını belirtebilir ve destek almaya başlayabilirler.

Sosyal Yardımlaşma Destek Türleri Nelerdir?

Devlet tarafından yapılan sosyal yardımlar ve hizmetler kapsamında sayısız dernek, vakıf, belediye ve diğer pek çok kurum ve kuruluş ihtiyaç sahipleri için destekler sunmaktadır. Bu kurumlar tarafından verilen desteklerin kapsamı ve mahiyeti değişiklik gösterse de genel itibariyle hepsinin amacı birdir.

Sosyal yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşların; eğitim, sağlık, nakdi, gıda, ısınma, barınma vb. çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesini hedeflemektedir. Anayasa ile güvence altına alınan sosyal haklar ve sosyal hukuk devleti olma ilkesi kapsamında tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için sosyal haklardan ve yardımlardan yararlanmak mümkündür.

İhtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan ve başvurusu kabul edilen kişilere;

 • Şartlı eğitim ve sağlık yardımları
 • Sosyal destek yardımı
 • Engelli vatandaşlar için destek yardımı
 • Kira, ısınma, giyecek vb. ihtiyaç yardımları
 • Doğal afet, terör vb. yardımlar
 • Sosyal proje destek yardımları vb.

Sayısız destek sunulmaktadır. Bu desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle durumlarının tespitinin yapılması gerekmektedir. Vatandaşların sosyal durumları uzmanlar tarafından incelendikten sonra sosyal yardımlardan yararlanıp yararlanmayacakları belirlenir.

Sosyal Yardımlaşma Para Yardımı Kapsamı Nedir?

Sosyal yardımlaşma nakdi yardımlar kapsamında verilen tüm destekler yardımın türüne ve veren kurumun özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Farklı miktarlarda verilen bu tip nakdi yardımlar özellikle ihtiyaç sahiplerinin durumlarına göre farklılık göstermektedir.

Buna göre güncel nakdi yardımlar;

 • Sabit ücret olmamakla birlikte yardımla 200 – 1000 TL arasında yapılmaktadır
 • Doğum yardımlarında çocuk sayısına göre maddi destek verilmektedir.
 • Şartlı gebelik için nakdi yardım sağlanabilir
 • Yaşlılığa bağlı olarak nakdi yardım alınabilir
 • Engelliler için nakdi yardımlar engellilik oranına göre belirlenir
 • Öğrenciler için farklı burs ve nakdi yardımları verilebilir

Bu gibi unsurlara göre ihtiyaç sahiplerinin maddi yardımlardan yararlanmaları mümkündür. Özellikle belediyeler ve valiliklerden alınacak yardımlar sayesinde birçok kişinin ihtiyaçları devlet desteği ile karşılanmaktadır. Tüm yerel idari kurumların sosyal yardımlaşma ve dayanışma için özel ayrılmış bütçeleri bulunmaktadır.

Sosyal Yardımlardan Yararlanmak İçin Gereken Şartlar

Sosyal yardımlaşma para yardımı alma şartları genellikle yönetmelikle belirlenmektedir. Bunun yanı sıra sosyal yardımı yapmakla görevlendirilmiş kurumlar kendi içinde özel şartlar belirleyebilmektedir. İlgili yönetmeliklerde belirlenen şartları taşıyan kişiler bu haklardan yararlanabilmektedir.

Her yardım türüne göre farklı şartlar belirlenmiş olsa da genellikle aranan şartlar arasında;

 • Sosyal güvencesi olmayan
 • Düzenli geliri bulunmayan
 • İhtiyaç sahibi olduğunun kanıtlanması vb.

Birçok şarta ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yardımlardan yararlanmak isteyen kişilerde aranan en önemli şartlardan biri gerçekten yoksul ve ihtiyaç sahibi olmalarıdır. Bu nedenle bu vatandaşların durumları ilgili kişilerce ayrıntılı olarak incelenir. Yapılan bu incelemeler sonucunda kişilere destekler verilmeye başlanmaktadır.

Sosyal Yardım Başvurusu Nerelere Yapılır?

Para yardımı yapan kurumlar arasında ilk sırada mahalli idareler gelmektedir. Bunun yanı sıra özel STK ve kuruluşlar sık sık sosyal yardımlarda bulunmaktadırlar. İhtiyaç sahipleri için günümüzde sayısız kurum nakdi yardımların yanı sıra ihtiyaçlara yönelik diğer yardımlarda da bulunmaktadır.

Nakdi yardımlardan yararlanmak için vatandaşlar;

Başvuruda bulunabilirler. Bu kurumlara başvurularını yapan gerçek ihtiyaç sahipleri düzenli olarak sosyal yardımlardan yararlanabilmektedir. Tüm vatandaşların bu gibi hizmetlerden yararlanmaları ön görülmüştür. Ancak bunun için belirlenen bazı şartları taşımaları gerekmektedir. Sosyal yardımlaşma para yardımı almak isteyen kişilerin mutlaka gerçek ihtiyaç sahibi olmaları gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma Para Yardımı Sorgulama Nereden yapılır?

Sosyal yardım sorgulama işlemleri için vatandaşlar Edevlet üzerinden hizmet talebinde bulunabilirler. Bunun yanı sıra doğrudan yardımının alınacağı kurum ziyaret edilerek de başvurular hakkında detaylı bilgi edinmek mümkündür. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından güncellenen alt yapı hizmeti ile vatandaşların;

Para Yardımı Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

Adresi üzerinden sorgulama işlemlerini yapmaları mümkündür. E-devlet şifresi bulunmayan kişiler PTT şubelerine giderek şifre talebinde bulunabilirler. Sistem üzerinden sorgulama yapmak için ilgili bağlantı adresine tıkladıktan sonra;

 • T.C. kimlik numarası ve
 • E- devlet şifresi

İle sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Sistem üzerinden sosyal yardım sorgulama işlemlerinin yanı sıra daha birçok farklı resmi sorgulama işlemini gerçekleştirmeniz mümkündür.

Muhtaçlık Belgesi Almak İçin Neler Yapılır?

Fakirlik yardımı olarak sıklıkla anılan muhtaçlık belgesi, ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal yardımlardan yararlanmaları için mutlaka sahip olmaları gereken bir belgedir. BU belge ile ihtiyaç sahiplerinin; yaşlılık, engelli, sosyal nakdi yardımlar vb. diğer pek çok yardımdan yararlanması mümkündür.

Fakirlik belgesi almak için vatandaşların ikamet adresine göre bağlı bulundukları muhtarlıklardan bu belgeleri temin etmeleri mümkündür. Bu belgeye sahip kişilerin sosyal yardımlardan yararlanmaları mümkündür. Mahalle muhtarlıklarından bu belge rahatlıkla temin edilebilmektedir.

Sosyal Yardımlaşma Muhtaç Aylığı Ne Kadardır?

Muhtaçlık aylığı maaşı her döneme göre farklılık gösterebilmektedir. Genellikle muhtaç aylıkları belirlenirken o yıla ait asgari ücretin 1/3’ü alınmaktadır. Enflasyona ve zamlara göre farklılık gösteren asgari ücret miktarına göre muhtaçlık aylığının miktarında da değişiklikler görülebilir. Buna göre muhtaçlık aylığı almaya hakkı bulunan kişilere 817,67 TL aylık nakdi yardım yapılmaktadır.

Eskiden 3 ayda bir yapılan bu ödemeler günümüzde aylık olarak ihtiyaç sahibi kişilerin hesaplarına aktarılmaktadır. Aylık geliri 600 TL’nin altında olan yardıma muhtaç tüm vatandaşların bu hizmeti alması mümkündür.

Sosyal Yardımlaşma Muhtaç Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fakirlik maaşı başvurusu yapmak için öncelikle kişilerin bağlı oldukları muhtarlıklardan fakirlik belgesi temin etmeleri gerekmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen bu yardımlardan yararlanmak için vatandaşların aylık gelirinin belirlenen sınırın altında kalmış olması ve muhtaç aylığından yararlanmak için gereken diğer tüm şartları sağlamış olması gerekmektedir. Genellikle 600 TL’nin altında bir gelire sahip olan kişilerin bu yardımlardan yararlanmaktadır.

Muhtaç aylığı başvurusu için;

 • Vakıflara başvuru yapılır
 • Yaşlılık aylığı formu doldurulur
 • Resmi kurumlardan gelir durumu belgesi alınır
 • SGK’ya teslim edilen belgeler sonucunda inceleme başlatılır

İlgili kurumlarca yapılan incelemelerin ardından sosyal yardımlaşma para yardımı için vatandaşların başvuruda bulunmaları mümkündür. İnceleme süreci ve başvuru yöntemlerine ilişkin bazı bilgiler yardımı yapacak kuruluşlara göre farklılık gösterebilmektedir.

1000 TL Sosyal Yardım Parası Nasıl Alınır ?

1000 TL para yardımı almak için ilk önce edevlet sistemine giriş yapmalı ve başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Başvuru formunda sizden, TC kimlik numaranız, isim soy isim, ikamet adresiniz, doğum tarihiniz, medeni durumunuz, çocuğunuz varsa çocuk sayınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, çalışma durumunuz, çalışıyorsanız eğer aylık gelir seviyeniz ve diğer sosyal yardımlardan yararlanıp yararlanmadığınız sorulmaktadır. Tüm bu bilgileri doldurduktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz.

1000 TL Sosyal Yardım Başvurusu İçin TIKLAYINIZ
1000 TL Sosyal Yardım Başvuru Sonucu Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

Kimler Sosyal Yardım Parası Alamaz ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1000 TL para yardımından kimler yararlanamaz ?

Buna göre ;

 • Pandemi Sosyal Destek Programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
 • 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
 • 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
 • İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
 • İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar pandemi sosyal yardım başvurusu yapamaz.

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

14 Yorum

  1. Merhaba,

   Belediyeler ve kaymakamlık bünyesinde hizmet veren sosyal yardımlaşma müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.

 1. Benim 4tane çocuğum okutur gelirdurumum yoktur çocuklarımın okul ihtiyaçlarını karşilamiyorum durumum yok

 2. %40 engelli durumum var. Krononik durumdan dolayı çalışmıyoruz. İş kura bağladılar maaşı. Borçlar da var. Engelli olarak nasıl yardım alınabilir. Alınabilir mi? Onda da 600 TL nin altı gelir şartı var mı?

 3. İki çocuğum var yardıma ihtiyacımız var kocam şeker hastası çalışmıyor gelirimiz yok hiçbir sosyal güvencemiz yok yardım ederseniz sevinirim

  1. Merhaba,

   İşten 15 marttan sonra çıkarıldıysanız işkura başvuru yapabilirsiniz. Daha önce de işsizseniz kaymakamlıklarda ve belediye bünyesinde ayrı olarak çalışan sosyal hizmet birimlerine başvuru yapabilirsiniz.

 4. Eşimden boşandım 2 tane okul çağindaki çocuklarımla birlikte yasıyorum evim kira günlük işlere giderek çocuklarıma bakıyordum fakar şuan çalışamıyorum aylık 1100 tl gelirim var yardımlarınızı rica ediyorum.

 5. Benim hiç gelirim yok temizliğe gidiyodum kironik rahatsizlimdan koronadan dolayi gidemiyom kızımla yasiyorum gelirim yok ben yaraanabilirmiyim eğitim yardım parası aliyorum kizima maddi yardim desteği alabilirmiyim neyapmam gerekiyo

  1. Merhaba,

   Belediye ve Kaymakamlık sosyal hizmet müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz. Maddi olmasa da gıda vb yardımlardan yararlanabilirsiniz.

 6. İyi günler ben para yardımı için başvurmak istiyorum ama nasıl yapmam lazım bilgi almak istiyorum..

  1. Merhaba,

   Kaymakamlıklara bağlı sosyal hizmet müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekmektedir.

 7. 3 çocuğum okuyor lise 1 lise 2 ilkokul 2de ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorum eşim çalışıyor 2300 maş alıyor yetmiyor yardımcı olursanız sevinirim önümüz kış dogalgaz faturasi elektrik su internet okul ihtiyaçlarımızı çok zorlanıyoruz cevap yazarsanız sevinirim

 8. merhalar benim .tib2 şeker,tıroıd bozuklugu,solunum yetmezligi hafif derede,hafif duruş bozuklugu ankilozan sipondilit var birde boy 168 kilo 107 .sizce kaç engel oranım vardır .şimdiden teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu