emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 Sosyal Yardımlaşma Nakdi Para Yardımı Başvurusu

2021 Sosyal Yardımlaşma Nakdi Para Yardımı Başvurusu

2021 yılında sosyal yardımlaşma nakdi para yardımı almak günümüzde nakti sıkıntı çeken birçok kişinin sorunlarının çözümü için vatandaşlara oldukça önemli bir destek sunmaktadır. Sadece ihtiyaç sahipleri için çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilen bu yardımlar, sosyal hukuk devleti anlayışı kapsamında resmi kurum ve kuruluşlar tarafından dağıtılmaktadır.

Sosyal yardımlaşma para yardımı sayesinde ihtiyaç sahiplerinin maddi sıkıntıları devlet desteği, vakıflar ve dernekler vasıtası ile giderilmektedir. Sosyal yardımlar genellikle iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Doğrudan nakdi yardım olarak belirli aylarda ya da günlerde ihtiyaç sahipleri için doğrudan para yardımı yapılabileceği gibi ihtiyaca yönelik; erzak, giyim, eşya vb. yardımlarla da ihtiyaçlar giderilebilmektedir.

Sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen kişiler özellikle yerel yönetim birimlerine başvurarak ihtiyaç sahibi olduklarını belirtebilir ve destek almaya başlayabilirler.

Sosyal Yardımlaşma Destek Türleri Nelerdir?

Devlet tarafından yapılan sosyal yardımlar ve hizmetler kapsamında sayısız dernek, vakıf, belediye ve diğer pek çok kurum ve kuruluş ihtiyaç sahipleri için destekler sunmaktadır. Bu kurumlar tarafından verilen desteklerin kapsamı ve mahiyeti değişiklik gösterse de genel itibariyle hepsinin amacı birdir.

Sosyal yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşların; eğitim, sağlık, nakdi, gıda, ısınma, barınma vb. çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesini hedeflemektedir. Anayasa ile güvence altına alınan sosyal haklar ve sosyal hukuk devleti olma ilkesi kapsamında tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için sosyal haklardan ve yardımlardan yararlanmak mümkündür.

İhtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan ve başvurusu kabul edilen kişilere;

 • Şartlı eğitim ve sağlık yardımları
 • Sosyal destek yardımı
 • Engelli vatandaşlar için destek yardımı
 • Kira, ısınma, giyecek vb. ihtiyaç yardımları
 • Doğal afet, terör vb. yardımlar
 • Sosyal proje destek yardımları vb.

Barınma ve gıda yardım türü kapsamında bulunan yardım programları şunlardır:

 • Gıda yardımları,
 • Aşevleri,
 • Barınma yardımları,
 • Sosyal konut projesi,
 • Yakacak yardımları,
 • Elektrik tüketim desteği,
 • Sosyal Uyum Yardımı (SUY) yapılmaktadır.

Eğitim yardım türü kapsamında bulunan yardım programları şunlardır:

 • Şartlı eğitim yardımları,
 • Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (YŞEY)
 • Eğitim materyali yardımı,
 • Öğrenci barınma- taşıma- yemek yardımı,
 • Yurt yapımı,
 • Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik yardımlar,
 • Muhtelif eğitim yardımları yapılmaktadır.

Engelli- yaşlı yardım türü kapsamında bulunan yardım programları şunlardır:

 • Yaşlı aylığı,
 • Engelli aylığı,
 • Engelli yakını aylığı,
 • Yaşlı ve engelli bakım projeleri (Vefa Projeleri)
 • Engelli ihtiyaç yardımları yapılmaktadır.

Sağlık yardım türü kapsamında bulunan yardım programları şunlardır:

 • Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim ödemeleri,
 • Şartlı sağlık yardımları (Sağlık ve Gebelik)
 • Katılım payı ödemeleri,
 • Kronik hastalık yardımı,
 • Silikozis hastalarına yapılan ödemeler,
 • Kronik hastalara elektrik tüketim desteği yapılmaktadır.

Sayısız destek sunulmaktadır. Bu desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle durumlarının tespitinin yapılması gerekmektedir. Vatandaşların sosyal durumları uzmanlar tarafından incelendikten sonra sosyal yardımlardan yararlanıp yararlanmayacakları belirlenir.

Sosyal Yardımlaşma Para Yardımı Kapsamı Nedir?

Sosyal yardımlaşma nakdi yardımlar kapsamında verilen tüm destekler yardımın türüne ve veren kurumun özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Farklı miktarlarda verilen bu tip nakdi yardımlar özellikle ihtiyaç sahiplerinin durumlarına göre farklılık göstermektedir.

Buna göre güncel nakdi yardımlar;

 • Sabit ücret olmamakla birlikte yardımla 200 – 1100 TL arasında yapılmaktadır
 • Doğum yardımlarında çocuk sayısına göre maddi destek verilmektedir.
 • Şartlı gebelik için nakdi yardım sağlanabilir
 • Yaşlılığa bağlı olarak nakdi yardım alınabilir
 • Engelliler için nakdi yardımlar engellilik oranına göre belirlenir
 • Öğrenciler için farklı burs ve nakdi yardımları verilebilir

Bu gibi unsurlara göre ihtiyaç sahiplerinin maddi yardımlardan yararlanmaları mümkündür. Özellikle belediyeler ve valiliklerden alınacak yardımlar sayesinde birçok kişinin ihtiyaçları devlet desteği ile karşılanmaktadır.

Tüm yerel idari kurumların sosyal yardımlaşma ve dayanışma için özel ayrılmış bütçeleri bulunmaktadır.

Sosyal Yardımlardan Yararlanmak İçin Gereken Şartlar

Sosyal yardımlaşma para yardımı alma şartları genellikle yönetmelikle belirlenmektedir. Bunun yanı sıra sosyal yardımı yapmakla görevlendirilmiş kurumlar kendi içinde özel şartlar belirleyebilmektedir. İlgili yönetmeliklerde belirlenen şartları taşıyan kişiler bu haklardan yararlanabilmektedir.

Her yardım türüne göre farklı şartlar belirlenmiş olsa da genellikle aranan şartlar arasında;

 • Sosyal güvencesi olmayan
 • Düzenli geliri bulunmayan
 • İhtiyaç sahibi olduğunun kanıtlanması vb.

Birçok şarta ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yardımlardan yararlanmak isteyen kişilerde aranan en önemli şartlardan biri gerçekten yoksul ve ihtiyaç sahibi olmalarıdır. Bu nedenle bu vatandaşların durumları ilgili kişilerce ayrıntılı olarak incelenir. Yapılan bu incelemeler sonucunda kişilere destekler verilmeye başlanmaktadır.

Sosyal Yardım Başvurusu Nerelere Yapılır?

Para yardımı yapan kurumlar arasında ilk sırada mahalli idareler gelmektedir. Bunun yanı sıra özel STK ve kuruluşlar sık sık sosyal yardımlarda bulunmaktadırlar. İhtiyaç sahipleri için günümüzde sayısız kurum nakdi yardımların yanı sıra ihtiyaçlara yönelik diğer yardımlarda da bulunmaktadır.

Nakdi yardımlardan yararlanmak için vatandaşlar;

Başvuruda bulunabilirler. Bu kurumlara başvurularını yapan gerçek ihtiyaç sahipleri düzenli olarak sosyal yardımlardan yararlanabilmektedir. Tüm vatandaşların bu gibi hizmetlerden yararlanmaları ön görülmüştür.

Ancak bunun için belirlenen bazı şartları taşımaları gerekmektedir. Sosyal yardımlaşma para yardımı almak isteyen kişilerin mutlaka gerçek ihtiyaç sahibi olmaları gerekmektedir.

Sosyal Yardım Başvurusu Ne Zaman Yapılmalıdır?

Sosyal yardım başvurusunun ne zaman yapılacağı kişilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.

Buna göre kişilerin ne zaman başvuru yapacağı şöyle sıralanmaktadır:

 • T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olan kişiler Pazartesi,
 • T.C. kimlik numarasının son rakamı 2 olan kişiler Salı,
 • T.C. kimlik numarasının son rakamı 4 olan kişiler Çarşamba,
 • T.C. kimlik numarasının son rakamı 6 olan kişiler Perşembe,
 • T.C. kimlik numarasının son rakamı 8 olan kişiler Cuma günü başvuru yapabilir.

Cumartesi ve pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes söz konusu hizmeti kullanarak yardım başvurusu yapabilir.

E-Devlet Para Yardımı Sorgula

Sosyal yardım sorgulama işlemleri için vatandaşlar Edevlet üzerinden hizmet talebinde bulunabilirler. Bunun yanı sıra doğrudan yardımının alınacağı kurum ziyaret edilerek de başvurular hakkında detaylı bilgi edinmek mümkündür. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından güncellenen alt yapı hizmeti ile vatandaşların;

Adresi üzerinden sorgulama işlemlerini yapmaları mümkündür. E-devlet şifresi bulunmayan kişiler PTT şubelerine giderek şifre talebinde bulunabilirler.

Sistem üzerinden sorgulama yapmak için ilgili bağlantı adresine tıkladıktan sonra;

 • T.C. kimlik numarası ve
 • E-devlet şifresi

İle sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Sistem üzerinden sosyal yardım sorgulama işlemlerinin yanı sıra daha birçok farklı resmi sorgulama işlemini gerçekleştirmeniz mümkündür.

Muhtaçlık Belgesi Almak İçin Neler Yapılır?

Fakirlik yardımı olarak sıklıkla anılan muhtaçlık belgesi, ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal yardımlardan yararlanmaları için mutlaka sahip olmaları gereken bir belgedir. Bu belge ile ihtiyaç sahiplerinin; yaşlılık, engelli, sosyal nakdi yardımlar vb. diğer pek çok yardımdan yararlanması mümkündür.

Fakirlik belgesi almak için vatandaşların ikamet adresine göre bağlı bulundukları muhtarlıklardan bu belgeleri temin etmeleri mümkündür. Bu belgeye sahip kişilerin sosyal yardımlardan yararlanmaları mümkündür. Mahalle muhtarlıklarından bu belge rahatlıkla temin edilebilmektedir.

Sosyal Yardımlaşma Muhtaç Aylığı Ne Kadardır?

Muhtaçlık aylığı maaşı her döneme göre farklılık gösterebilmektedir. Genellikle muhtaç aylıkları belirlenirken o yıla ait asgari ücretin 1/3’ü alınmaktadır. Enflasyona ve zamlara göre farklılık gösteren asgari ücret miktarına göre muhtaçlık aylığının miktarında da değişiklikler görülebilir. Buna göre muhtaçlık aylığı almaya hakkı bulunan kişilere 817,67 TL aylık nakdi yardım yapılmaktadır.

Eskiden 3 ayda bir yapılan bu ödemeler günümüzde aylık olarak ihtiyaç sahibi kişilerin hesaplarına aktarılmaktadır. Aylık geliri 600 TL’nin altında olan yardıma muhtaç tüm vatandaşların bu hizmeti alması mümkündür.

Sosyal Yardımlaşma Muhtaç Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fakirlik maaşı başvurusu yapmak için öncelikle kişilerin bağlı oldukları muhtarlıklardan fakirlik belgesi temin etmeleri gerekmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen bu yardımlardan yararlanmak için vatandaşların aylık gelirinin belirlenen sınırın altında kalmış olması ve muhtaç aylığından yararlanmak için gereken diğer tüm şartları sağlamış olması gerekmektedir. Genellikle 600 TL’nin altında bir gelire sahip olan kişilerin bu yardımlardan yararlanmaktadır.

Muhtaç aylığı başvurusu için;

 • Vakıflara başvuru yapılır
 • Yaşlılık aylığı formu doldurulur
 • Resmi kurumlardan gelir durumu belgesi alınır
 • SGK’ya teslim edilen belgeler sonucunda inceleme başlatılır

İlgili kurumlarca yapılan incelemelerin ardından sosyal yardımlaşma para yardımı için vatandaşların başvuruda bulunmaları mümkündür. İnceleme süreci ve başvuru yöntemlerine ilişkin bazı bilgiler yardımı yapacak kuruluşlara göre farklılık gösterebilmektedir.

1100 TL Sosyal Yardım Parası Nasıl Alınır ?

1100 TL para yardımı almak için ilk önce edevlet sistemine giriş yapmalı ve başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Başvuru formunda sizden, TC kimlik numaranız, isim soy isim, ikamet adresiniz, doğum tarihiniz, medeni durumunuz, çocuğunuz varsa çocuk sayınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, çalışma durumunuz, çalışıyorsanız eğer aylık gelir seviyeniz ve diğer sosyal yardımlardan yararlanıp yararlanmadığınız sorulmaktadır. Tüm bu bilgileri doldurduktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eşi Vefat Eden Kadınlar İçin Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bakanlık tarafından eşi vefat eden kadınlara sosyal yardım yapılmaktadır. Bu yardım programı hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir.

Yardımdan faydalanabilmek için eşin T.C. kimlik kartı ile beraber, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapmalıdır. Başvuru, sadece eşi vefat eden kadın tarafından yapılabilmektedir. Başvuru sonrasında yardım için ailenin mal varlığı araştırması yapılır.

Sosyal güvencesi olmayan kadınlara verilen yardım, sadece vefat eden kişinin resmi nikahlı eşine verilmektedir. Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır. Aylık belirlenen miktar 325 TL’dir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Öksüz ve Yetim Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öksüz ve yetim maaşına başvuru, vefatın gerçekleşmesinin ardından yapılmalıdır. Bu yardım programı 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımdır. Kimlik kartları ile yapılacak başvuruda, Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Yardım miktarı 150 TL’dir. Nakdi yardımlar sınıfında yer alan öksüz veya yetim maaşı, anne vefat etmişse baba, baba vefat etmişse anne tarafından çekilir. Eğer ikisi de vefat etmişse, çocuğun bakımını mahkeme kararıyla üstlenen kişi, bu maaşı alır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Asker Çocuğu Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Asker çocuğu yardımına başvuru, askere gittiğinde evi geçindiremeyecek kişinin ailesi tarafından yapılmalıdır. Asker ailesine verilen yardıma ek olarak, 18 yaşın altındaki asker çocuklarına da yardımda bulunulur. Muhtaç asker ailelerine yönelik bu yardım, nakdi olarak verilir.

2 ayda bir 150 TL olarak düzenlenen yardım, PTT şubelerinden alınabilmektedir. Babası askerde olan çocuklara verilecek bu desteğe başvuru, askerlik belgesi ve T.C. kimlik kaydı ile yapılmaktadır. Askerin çocuğu reşit olmayacağından, askerin eşi çocuğun kimliği ile bu yardıma başvuru yapabilir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gıda Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bakanlığın yapmış olduğu gıda yardımı programına yapılacak başvurular, il ve ilçelerin Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na veya ASDEP merkezlerine yapılmaktadır. Gıda yardımı, ihtiyaç sahibi ailelerinin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarını kapsamaktadır.

Bu yardımdan faydalanabilmek için kişilerin gelirleri toplanarak evin toplam gelirine ulaşılmaktadır. Toplam gelir asgari ücretin 1/3’ünden az ise yardımın verilmesine karar verilir. Başvurular T.C kimlik kartı ile yapılmaktadır. Bunun dışında başvuru sahibinden herhangi bir belge talep edilmemektedir.

Alınacak miktara vakfın mütevelli heyeti karar verir. Gıda yardımı Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Barınma Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kişilerin barınma yardımına başvuru yapabilmesi için, oturdukları evin kötü durumda olması gerekmektedir. Bakımsız ve sağlıksız bir evde oturan hasta ya da yaşlı kişiler bulunması halinde barınma yardımı verilir. Barınma yardımına başvuru yapmak için Vakıf veya Bakanlık tarafından talep edilen belgeler ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na gidilmelidir.

Başvurular 18 yaşından büyük herhangi bir aile üyesi tarafından yapılabilmektedir. Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az (2021 yılı için 852,53 TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna sahip olunması gerekmektedir.

Barınma yardımı kapsamında Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.

Ayrıca bu yardımın nakit olarak karşılığı ise 25.000 TL’yi bulmaktadır. İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL’ye kadar destek verilir.

Barınma yardımı kapsamında yapılan bir diğer yardım Sosyal Konut Projesidir. Sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Toplu Konut İdaresi aracılığıyla ev yapımını kapsamaktadır.

Ayrıca yakacak yardımları ve elektrik tüketim desteği ile 18 yaşından büyük ihtiyacı olan kişilere yakacak kömür yardımı ve elektrik faturasının ödenmesine yardımcı olacak nakdi para yardımı yapılmaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitim Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğitim yardımına başvuru, aileden 18 yaşını geçmiş 1 kişi tarafından yapılmaktadır. SED yardımları kapsamında verilecek bu destekten yararlanmak için, Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na başvuru yapılması gerekir. Her ay çocuğun kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla belirli bir miktar para verilmesi şeklinde ilerleyen yardıma başvuru için her yıl eylül ayı tercih edilmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şartlı Eğitim Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı şartlı eğitim yardımı başvurusu için kişilerin Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na başvuru yapması yeterlidir. Kimlik belgesi haricinde belge de istenmez. Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan yardımlardır.

Şartlı eğitim yardımı, okul hayatı ailesi tarafından tehlikeye atılan çocuklara uygulanan bir eğitimdir. Yapılan yardım miktarı İlköğretim erkek öğrenci aylık 45 TL, kız öğrenci aylık 50 TL, Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 55 TL, kız öğrenci aylık 75 TL’dir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yaşlı aylığı yardımı başvurusu için Bakanlığına 65 yaş üstü vatandaşların T.C. kimlik kartı ile başvuru yapması yeterlidir. Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. Yapılan ödeme miktarı 01.01.2021-30.06.2021 dönemi için 763,67-TL olup aylık olarak yapılmaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelli aylığı başvurusu için Bakanlığa T.C. Kimlik Kartı ve Sağlık Kurulu Raporu (20.02.2021 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.) belgeleri ile yapılmaktadır.

Engelli aylığı yardım başvurusu gerekli belgeler ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na yapılmaktadır. Engelli aylığı yardımı Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan vatandaşlara yapılan yardımlardır. Yapılan yardım miktarı 01.01.2021-30.06.2021 dönemi için; %40-%69 arası engelli aylığı 609,61-TL, %70 ve üzeri engelli aylığı 914,41-TL olup ödemeler aylık yapılmaktadır.

Kimler Sosyal Yardım Parası Alamaz ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1100 TL para yardımından kimler yararlanamaz ?

Buna göre ;

 • Pandemi Sosyal Destek Programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1100 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
 • 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
 • 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
 • İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
 • İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar pandemi sosyal yardım başvurusu yapamaz.
Yorumlar
 1. Belkız dedi ki:

  Ben başvur yaptım bana ret cvp geldi bana dediler çok zengin sin

 2. ayse dedi ki:

  bem 56 yasinda yüzde 54 engeliyim esim issiz eb kira 24 yasinda kizim var isdiz ben birkere engeli maasi aldim gecinemiyoruz 587 tl uetmiyor cryra su kirs jep borc kafayi yemek üzereyim yardimci olirsaniz minetdarim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Belediyelerin sosyal yardımlaşma birimleri ile irtibata geçebilirsiniz.

 3. Ayhan dedi ki:

  Issizim madurum gecimimi sagliyamiyorum ihtiyacim var yardim almak istiyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Belediyeler ve kaymakamlık bünyesinde hizmet veren sosyal yardımlaşma müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.

 4. Dilek gültürk dedi ki:

  Benim 4tane çocuğum okutur gelirdurumum yoktur çocuklarımın okul ihtiyaçlarını karşilamiyorum durumum yok

 5. Hasan dedi ki:

  %40 engelli durumum var. Krononik durumdan dolayı çalışmıyoruz. İş kura bağladılar maaşı. Borçlar da var. Engelli olarak nasıl yardım alınabilir. Alınabilir mi? Onda da 600 TL nin altı gelir şartı var mı?

 6. Songül dedi ki:

  İki çocuğum var yardıma ihtiyacımız var kocam şeker hastası çalışmıyor gelirimiz yok hiçbir sosyal güvencemiz yok yardım ederseniz sevinirim

  1. ayse dedi ki:

   bem 56 yasinda yüzde 54 engeliyim esim issiz eb kira 24 yasinda kizim var isdiz ben birkere engeli maasi aldim gecinemiyoruz 587 tl uetmiyor cryra su kirs jep borc kafayi yemek üzereyim yardimci olirsaniz minetdarim

 7. Ayhan dedi ki:

  Ben ve eşim bide 17 yaşında Oglum var hiç bi gelirim yok saygılarımı sunuyorum.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşten 15 marttan sonra çıkarıldıysanız işkura başvuru yapabilirsiniz. Daha önce de işsizseniz kaymakamlıklarda ve belediye bünyesinde ayrı olarak çalışan sosyal hizmet birimlerine başvuru yapabilirsiniz.

 8. Meryen Esen dedi ki:

  Eşimden boşandım 2 tane okul çağindaki çocuklarımla birlikte yasıyorum evim kira günlük işlere giderek çocuklarıma bakıyordum fakar şuan çalışamıyorum aylık 1100 tl gelirim var yardımlarınızı rica ediyorum.

 9. Husniye dedi ki:

  Benim hiç gelirim yok temizliğe gidiyodum kironik rahatsizlimdan koronadan dolayi gidemiyom kızımla yasiyorum gelirim yok ben yaraanabilirmiyim eğitim yardım parası aliyorum kizima maddi yardim desteği alabilirmiyim neyapmam gerekiyo

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Belediye ve Kaymakamlık sosyal hizmet müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz. Maddi olmasa da gıda vb yardımlardan yararlanabilirsiniz.

 10. Emine dedi ki:

  İyi günler ben para yardımı için başvurmak istiyorum ama nasıl yapmam lazım bilgi almak istiyorum..

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kaymakamlıklara bağlı sosyal hizmet müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekmektedir.

 11. Mahire Aydın dedi ki:

  3 çocuğum okuyor lise 1 lise 2 ilkokul 2de ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorum eşim çalışıyor 2300 maş alıyor yetmiyor yardımcı olursanız sevinirim önümüz kış dogalgaz faturasi elektrik su internet okul ihtiyaçlarımızı çok zorlanıyoruz cevap yazarsanız sevinirim

 12. mehmet dedi ki:

  merhalar benim .tib2 şeker,tıroıd bozuklugu,solunum yetmezligi hafif derede,hafif duruş bozuklugu ankilozan sipondilit var birde boy 168 kilo 107 .sizce kaç engel oranım vardır .şimdiden teşekkür ederim.