Emeklilik

Erken Emeklilik Şartları Tablosu (Kadın / Erkek) 2024

erken emeklilik kadin erkek

Kadın ve erkekler için erken emeklilik şartları sigorta başlangıç tarihine, çalışılan sektöre, engel durumunun olup olmamasına göre değişiklik gösterir. Erken emeklilik şartları kapsamında doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmaları yaparak emeklilik tarihini daha öne alabilmek mümkündür.

Ancak aynı zamanda ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanların, engelli bireylerin, grev ve lokavt hakkını kullananların, doktora yapan öğrencilerin, avukatların ve doktorların da erken emekli olabilme hakkı elde ettikleri durumlar vardır.

Engelliler İçin Erken Emeklilik Koşulları Nelerdir? (4/A)

4/A statüsündeki engelli çalışanlar için erken emeklilik şartları, engel oranlarına ve sigorta başlangıç tarihlerine göre değişiklik gösterir. Sigorta başlangıç tarihine göre erken emeklilik hakkının edinildiği çalışma süresi ve prim gün sayısı aşağıda verilmiştir:

01.10.2008-31.12.200815 yıl, 3700 gün16 yıl, 3700 gün18 yıl, 4100 gün
01.01.2009-31.12.200915 yıl, 3800 gün16 yıl, 3800 gün18 yıl, 4200 gün
01.01.2010-31.12.201015 yıl, 3900 gün16 yıl, 3900 gün18 yıl, 4300 gün
01.01.2011-31.12.201115 yıl, 3960 gün16 yıl, 4000 gün18 yıl, 4400 gün
01.01.2012-31.12.201215 yıl, 3960 gün16 yıl, 4100 gün18 yıl, 4500 gün
01.01.2013-31.12.201315 yıl, 3960 gün16 yıl, 4200 gün18 yıl, 4600 gün
01.01.2014-31.12.201415 yıl, 3960 gün16 yıl, 4300 gün18 yıl, 4680 gün
01.01.2015’den sonra15 yıl, 3960 gün16 yıl, 4320 gün18 yıl, 4680 gün
 • 10.2008-31.12.2008: %40-49 arası engel oranına sahip olanlar 18 yıl ve 4.100 prim günü, %50-59 arası engel oranı bulunanlar 16 yıl ve 3.700 prim günü, %60 ve üzeri engelli olanlar 15 yıl ve 3.700 prim günü ile erken emeklilik hakkı elde ederler.
 • 01.2009-31.12.2009: %40-49 engel oranı için 18 yıl 4.200 gün, %50-59 için 16 yıl 3.800 gün, %60 ve üzeri engel oranı için 15 yıl 3.800 gün doldurulduğunda erken emekli olunabilir.
 • 01.2010-31.12.2010: %40-49 engel oranında 18 sene 4.300 gün, %50-59 için 16 sene 3.900 gün, %60 ve üzeri için 15 sene 3.900 gün erken emeklilik şartı aranır.
 • 01.2011-31.12.2011: %40-49 arası için 18 yıl 4.400 prim günü, %50-59 arası için 16 yıl 4.000 prim günü, %60 ve üzeri için 15 yıl 3.960 prim günü istenir.
 • 01.2012-31.12.2012: %40-49 arası engele sahip olanlar 18 sene 4.500 prim günü, %50-59 arası engeli olanlar 16 yıl 4.100 prim günü ile emekli olurken %60 ve üzeri engeli olanlar 15 yıl ve 3.960 prim günü ile erken emekli olabilirler.
 • 01.2013-31.12.2013: %60 ve üzeri kayıp oranı için 15 yıl 3.960 prim günü, %50-59 kayıp oranı için 16 yıl 4.200 prim günü ve %40-49 kayıp oranı için 18 yıl 4.680 prim günü şartı ile erken emeklilik mümkündür.
 • 01.2014-31.12.2014: %60 ve üzeri engel oranı bulunanlara 15 yıl 3.960 prim günü, %50-59 arası kayıp oranı olanlara 16 yıl 4.300 prim günü ve %40-49 engelli olanlara 18 yıl 4.680 prim günü ile erken emeklilik hakkı tanınır.
 • 01.2015 ve sonrası: %60 ve üzeri engelli bireyler 15 sene 3.960 gün, %50-59 arası engelli bireyler 16 yıl 4.320 gün ve %40-49 engelli çalışanlar 18 sene 4.680 gün ile erken emeklilik hakkı elde edebilir.

Engelli Bireylerin Erken Emeklilik Şartları Nelerdir? (4/B)

Bağ-Kurlu engellilerin erken emeklilik hakları; engel oranlarına göre farklılık gösterir. 01.10.2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcı yapmış olan engelli bireylerin engel oranlarına göre erken emeklilik hakkı elde etmek için yerine getirmeleri gereken şartlar aşağıdaki gibidir:

 • %40 ile %49 arası engeli bulunanlar, 18 sene sigortalı olarak çalışıp toplamda 4680 prim gününe ulaşarak erken emeklilik hakkı elde edebilirler.
 • %50 ile %59 arasında engel oranına sahip olan Bağ-Kurluların erken emeklilik hakkına sahip olmaları için 16 yıl çalışma süresine ve 4320 prim gününe sahip olmaları gereklidir.
 • %60 ve üzeri engel oranı bulunan Bağ-Kurlu çalışanların erken emeklilik hakkına sahip olmaları için 15 yıl sigortalılık süresini ve 3.960 prim gününü tamamlamaları istenir.
İşe Başlama TarihiKayıp Oranı
%60 ve üzeri%50-59%40-49
01.10.2008’den sonra15 yıl, 3960 gün16 yıl, 4320 gün18 yıl, 4680 gün

Engellilerin Erken Emeklilik Şartları Nasıl Değişir? (4/C)

4/C statüsünde çalışan engelliler için erken emeklilik durumları aşağıda belirtilmiştir:

 • Engelli kadrosu ile memur olan engelli bireyler, 15 sene çalışma süresi ve 5.400 prim gününün doldurulması ile erken emekliliğe hak kazanırlar.
 • Memur olmadan öncesinde engelli sağlık kurulu raporu ile engellilik durumu belgelenmiş olanlar, 15 yıl çalışma süresi ve 5.400 prim günü ile erken emekli olabilirler.
 • Doğuştan %40’ın üzerinde engeli bulunanların erken emekli olabilmeleri için 15 yıl çalışma süresini ve 5.400 prim gününü doldurmaları gereklidir.
 • Sonradan engelli olan memurlar için engel oranlarına göre erken emeklilik şartları değişiklik gösterir. %40-49 arası engeli bulunanlar 6.480 prim günü ve %50-59 arası engeli olanlar 5.760 prim günü ödemesi ile normalden erken emekli olabilirler.
Engeli Bulunan MemurlarKayıp OranıEmekliliğe Hak Kazanma
Engelli Kadrosu İle Memur Olanlar%40 ve üzeri15 yıl, 5400 gün
Memur Olmadan Raporu Bulunanlar%40 ve üzeri15 yıl, 5400 gün
Memur Olmadan Önce %40 ve Üzeri Engeli Olanlar%40 ve üzeri15 yıl, 5400 gün
%40 Üzerinde Doğuştan Engeli Bulunlar%40 ve üzeri15 yıl, 5400 gün
Sonradan Engelli Olan Memurlar%40 – %496480 gün
Sonradan Engelli Olan Memurlar%40 – %495760 gün

Engelli Çocuğu Bulunan Kadınlar İçin Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

Engelli çocuğa sahip sigortalı kadınlar için erken emeklilik koşulları, bütün sigorta kolları için aynıdır. 01.10.2088 tarihinden sonra ödenmiş olan prim gün sayılarının dörtte biri toplam prim gün sayılarına eklenir. Ayrıca prim gün sayısına eklenen süre yaş haddinden de indirilir.

Engelli çocuğun vefat etmesi veya engel durumunun ortadan kalkması durumunda; engelli sağlık kurulu raporunun alındığı tarih ile engel durumunun ortadan kalktığı tarih arasındaki sürenin dörtte biri oranında prim gün sayısına eklenir.

Engelli çocuğu bulunanlara tanınan erken emeklilik hakkından yararlanmak için engelli çocuğun başka birinin bakımına muhtaç olduğunun engelli sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gereklidir. Bu raporun SGK tarafından kabul gören bir hastaneden alınması istenir.

Erkeklerin Tarım Sigortası ile Emeklilik Tablosu

SSK tarım sigortası EK5 ile emekli olmak isteyen erkeklerin tablosu şöyle;

Herhangi bir kapsamda
prim ödenen ilk tarih
ŞartlarYaş şartı
08.09.1999 ve öncesi25 yıl sigorta süresi
5000 gün
yok
08.09.1999-30.04.200820 yıl sigorta süresi
7000 gün
60
01.05.2008 ve sonrası7200 gün60

Kadınların Tarım Sigortası ile Emeklikik Tablosu

SSK tarım sigortası Ek5 ile emekli olmak isteyen kadınların emeklilik tablosu aşağıdaki gibidir.

Herhangi bir kapsamda
prim ödenen ilk tarih
Gerekli şartlarYaş şartı
08.09.1999 ve öncesi ise5000 gün
20 yıl sigorta süresi
yok
08.09.1999-30.04.2008 arası7000 gün
20 yıl sigorta süresi
58 yaş
01.05.2008 ve sonrası7200 gün58 yaş

Avukatlar İçin Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

Avukatların erken emekli olması durumu, avukatlık stajı yaptıkları süreyi borçlanmaları ile mümkün olur. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 6 ayı mahkemelerde ve 6 ayı da avukat yanında olmak üzere toplamda 12 ay süresince avukatlık stajı yapmaları gereklidir.

Bu süreç içerisinde sigortasız çalışırlar. Barodan staj sürelerini gösteren onaylı evrak almaları, resmi bir dilekçe yazmaları ile beraber Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne başvurduklarında bu süreyi borçlanabilirler. Borçlandıkları süre kadar daha erken emekli olurlar.

Erken Yaşlananlar İçin Erken Emeklilik Şartları Nelerdir? (4/A)

Erken yaşlanan SSKlılar için erken emeklilik koşulları sigorta başlangıç tarihlerinin 01.10.2008 tarihinden önce ya da sonra olmasına göre değişiklik gösterir. Çalışma şartları ve çevresel faktörler sebebi ile sigortalının erken yaşlandığının SGK tarafından kabul edilmesi ve sağlık raporu ile belgelenmesi sonucunda erken emekli olabilmeleri mümkündür.

Sigorta başlangıç tarihlerine göre sağlanması gereken koşullar ise şu şekildedir:

 • 10.2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı yapanların 50 yaşını ve 5.000 prim gününü doldurmaları gereklidir. Ayrıca 5.000 prim gününü doldurmayı beklemeden 50 yaş, 3.600 prim günü ve 15 yıl sigorta süresi ile de emekli olabilirler.
 • 10.2008 tarihinden sonra sigortalı olanların erken emeklilik şartları kapsamında emekli olabilmeleri için 55 yaşını ve 5.400 prim gününü doldurmaları istenir.
Sigorta Tarihi 01.10.2008 öncesiSigorta Tarihi 01.10.2008 sonrası
50 yaş ve 5000 prim günü55 yaşını doldurmak ve en az 5400 prim günü
50 yaşını doldurmak şartıyla 3600 prim günü ve 15 yıllık sigorta süresi

Erken Yaşlananlar İçin Erken Emeklilik Koşulları Nelerdir? (4/B – 4/C)

Erken yaşlanan Bağ-Kur ve emekli sandığı mensupları için erken emeklilik şartları; 55 yaş ve 5.400 prim günüdür. Kadın ya da erkek çalışan ayrımı olmaksızın sağlık raporu ile çalışma koşulları veya çevresel faktörler sebebi ile erken yaşlanıldığı belgelendiğinde, erken emeklilik hakkı elde edebilirler.

Madenlerde Çalışanlar İçin Erken Emekliliğin Şartları (4/A)

Madenciler için erken emeklilik, işe başladıkları tarihe göre farklılık gösterir. Diğer sektörlere göre daha fazla risk taşıyan bir meslek grubu olduğu için gerekli şartlar sağlandığında, 4A statüsünde sigortalıya erken emeklilik hakkı tanınır.

İşe başlama tarihine göre erken emeklilik elde etme şartları şöyledir:

 • 09.1999 tarihinden önce işe başlamış olup sürekli çalışanlar için 50 yaş ve 5.000 prim günü, münavebeli çalışanlar için ise 50 yaş, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3.600 prim günü talep edilir.
 • 09.1999 tarihi ile 30.09.2008 tarihleri arasında işe giriş yapmış olan sürekli maden çalışanları 50 yaş ve 7.000 prim günü şartını tamamladıklarında erken emekli olabilirler. Münavebeli çalışanlar için bu şart 50 yaş, 25 sene çalışma süresi ve 4.500 prim günüdür.
 • 10.2008 tarihinden önce madende çalışmaya başlamış olanlar için sürekli çalışanlara 20 yıl ve 5.000 prim günü, münavebeli çalışanlara 25 sene ve 4.000 prim günü ile erken emeklilik hakkı verilir.
 • 10.2008 tarihinden sonra madenci olarak çalışanların yıpranmaya bağlı olarak erken emekli olabilmeleri için 50 yaş, 20 yıl çalışma süresi ve 7.200 prim günü şartını doldurmaları gereklidir.
İşe Başlama TarihiÇalışmanınŞartlar
NiteliğiSigorta SüresiGün sayısıYaşSigorta SüresiGün Sayısı
08.09.1999 öncesiSürekli veya Münavebeli 1800505000
 180050153600
09.09.1999-30.09.2008Sürekli veya Münavebeli 1800507000
 180050254500
01.10.2008 öncesiSürekli205000 205000
Münavebeli254000 254000
01.10.2008 sonrasıSürekli veya Münavebeli  50207200

Ağır ve Yıpratıcı İşlerde Çalışanların Erken Emeklilik Şartları (4/A)

Ağır ve yıpratıcı işte çalışanlar için erken emeklilik koşulları 01.10.2008 itibari ile düzenlenmiştir. Ağır ve yıpratıcı iş kapsamında değerlendirilen işlerde çalışanların yıllık prim gün sayılarına ek prim günleri ilave edilir. 60, 90 ve 180 prim günü yıllık primlerine ilave edilir.

Ağır ve yıpratıcı işlerden bazıları yıllık eklenen prim gün sayısı ile beraber aşağıda örneklendirilmiştir:

 • Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanların yıllık prim günlerine 60 gün eklenir.
 • Sağlık personellerinin yıllık primlerine 60 gün ilave yapılır.
 • Çimento fabrikalarında çalışanların prim gün sayıları yıllık 60 gün fazla kabul edilir.
 • Alüminyum fabrikalarında çalışanlar için yıllık prime eklenecek olan gün sayısı 60 olarak belirlenmiştir.
 • Döküm fabrikalarında çalışanların senelik olarak prim gün sayıları 60 gün fazladan hesaplanır.
 • Cam fabrika ve atölyelerinde çalışılması durumunda yıllık primlere 90 gün eklenir.
 • Cıva üretim işleri ve sanayide çalışanların prim günleri senelik olarak 90 gün fazla hesaplanır.
 • Asit üretimi yapan fabrika ve atölyelerde yıllık prim gün sayısı 90 gün eklenmiş hali ile kabul edilir.
 • Radyoaktif ve radyoiyoizan maddeler ile yapılan işlerde çalışanların yıllık primlerine 90 gün ilave edilir.
 • Basın ve gazetecilik mesleği ile uğraşanların yıllık primleri 90 gün fazla hesaplanır.
 • Demir çelik fabrikalarında çalışanların bir senelik primleri hesaplanırken fazladan 90 gün eklenir.
 • Yer altı işlerinde çalışanların yıllık prim gün sayılarına ağır ve yıpratıcı işte çalıştıkları için ek 180 prim günü eklenir.
Kapsamda Değerlendirilen İş ve İş YerleriYıllık Prime Eklenecek Gün Sayısı
Kurşun ve arsenik işleri60
* (Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar)90
Cam fabrika ve atölyeleri90
Civa üretim işleri ve sanayi90
Çimento fabrikaları60
Kok fabrikalarıyla termik santralleri60
Alüminyum fabrikaları60
Demir çelik fabrikaları90
Döküm fabrikaları60
Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler90
Yer altı işleri180
Radyoaktif ve radyoiyoizan maddelerde yapılan işler90
Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler90
Basın ve Gazetecilik Mesleğinde Uğraşanlar ** (Basın kartı yönetmeliğine göre basın kartına sahip olmak)90
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu basın kartı sahibi olmak *** (Basın Kartı Yönetmeliğine göre Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlar)90
Sağlık Personelleri60

Yıpranmalı Çalışan Memurlar İçin Erken Emeklilik Şartları (4/C)

4/C statüsünde çalışanlar için yıpranmaya bağlı erken emeklilik hesaplamaları, primlerine eklenecek günler üzerinden yapılır. 01.10.2008 tarihi ile beraber yıpranma payı olan işlerde çalışan devlet memurlarının primlerine yıllık olarak belirli sayıda gün ilavesi yapılır.

Yıpranma payı olan meslek grupları ve yıllık prime eklenecek olan gün sayısı şöyledir:

 • İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde çalışan memurların yıllık prim gün sayılarına ilave edilecek olan gün 60’dır.
 • Sağlık personellerinin yıllık prim günleri 60 gün fazladan hesaplanır.
 • Ceza ve infaz kurumlarında çalışanlara yıllık olarak 90 prim günü ekleme yapılır.
 • Asker, polis ve MİT çalışanlarının yıllık primlerine 90 gün ilave edilir.
 • Dalgıçların yıllık primlerine 180 gün eklenir.
 • 4/C’ye bağlı madencilerin yıllık primlerine 180 gün ekleme yapılır.

01.10.2008 tarihinden itibariyle yıpranmalı işlerde çalışan kamu görevlileri ve prime eklenecek gün sayısı aşağıdaki şekildedir;

Kapsamda Değerlendirilen İş ve İş YerleriYıllık Prime Eklenecek Gün Sayısı
Asker, Polis, MİT90
Dalgıç180
Madenci180
Radyasyon Ortamı180
İtfaiye ve yangın söndürme İşleri60
Sağlık Personelleri60
Ceza ve İnfaz kurumlarında Çalışanlar60

01.10.2008 tarihinden sonra yıpranmalı işler kapsamında çıkarılan meslekler aşağıdaki şekildedir;

Kapsamda Değerlendirilen İş ve İş YerleriYıllık Prime Eklenecek Gün Sayısı
Lokomotif Makinist ve Ateşçileri180
Atölye, Fabrika, Havuz ve Depolarda Kanunda Belirtilen İşlerde Görev Yapanlar180
Gemi Ateşçi, Kömürcü180
Devlet Tiyatrosu Sanatçısı180
Zirai Mücadele – Karantina60
TRT-Haber İşleri180
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası180
Basın Müşaviri180

Erken Emeklilikte Askerlik Borçlanması Şartları

Askerlik borçlanması ile erken emekliye ayrılmak için gereken askerlik borçlanması şartları şunlardır;

 • 6 aylık sürelerde yenilenerek değişiklik gösteren askerlik borçlanmalarına, 4A, 4B ve 4C sigortalılarını kapsamaktadır. Bu kapsamlarda bulunan sigortalılar yapılan değişikliklere dahil olmaktadır.
 • Askerlik borçlanma tutarlarında yapılan hesaplamalar güncel olan asgari tutarlar üzerinden belirlenmektedir.
 • Askerlikler devam ettiği sürece sigortalı erkekler için borçlanma yapılması mümkün olmaktadır. Sigortalı erkekler askerlikleri 18 ay ise bu süre kadar borçlanma yapabilir ya da bu süreyi 10 gün olarak da yapabilme haklarına sahiptirler.
 • Askerlikten muaf olan kişiler bu borçlanmadan yararlanamazlar.
 • Askerlik borçlanması yapan kişilerin er ya da erbaş olması koşulu bulunmaktadır.
 • Yedek subay hazırlık okulunda okunan süreler borçlanmalara dahil edilebilir.

Askerlik borçlanması erken emeklilik başvurusunda bulunmak için yapılması gerekenler;

 • başvuruları 4A ve 4B kapsamındaki SSK ve Bağ kurlu kişiler için bulundukları yerlerdeki SGK il ya da ilçe müdürlüklerine yapılmalıdır.
 • 4C kapsamında emekli sandığına bağlı olarak çalışan kişilerin başvurular için çalıştıkları kurumlara müracaatta bulunmaları gerekir.
 • Başvuru sırasında kurumdan temin edilecek olan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekir.
 • Başvuru sahibinin kimlik belgesinin aslını ve fotokopisini yanında bulundurması gerekir.
 • Başvurulardan olumlu dönüş almak için istenen evrakların tam ve eksiksiz olarak teslimi oldukça önemlidir.
 • Başvuruların olumlu sonuçlanması sonunda sigortalı kişilere verilen 30 günlük süre dahilinde prim ödemelerinin yapılması gerekir.

Erken Emeklilikte Doğum Borçlanması Şartları

Erken emekliliğe hak kazanmak için gerekli olan doğum borçlanması şartları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Doğum yapan annelerin doğum yaptıkları tarihten önce sigortalarının bulunması gerekir.
 • Sigortalı olmadan önce doğum olayı gerçekleşen anneler erken emeklilik doğum borçlanmasından faydalanamazlar.
 • Doğmuş olan bebeğin yaşıyor olması gerekir. Doğum sonrasında vefat eden bebekler için, bebeğin vefat tarihine kadar geçen sürede borçlanma yapılabilir.
 • Doğum sonrasında gerçekleşmiş olan prim ödemesinin bulunmaması gerekir.

E-Devlet İle Doğum Borçlanması Başvuruları Nasıl Yapılır?

Erken emeklilik fırsatından yararlanmak için doğum borçlanması başvurularını E-Devlet sisteminden kolayca yapmak mümkün olmaktadır. E-Devlet sistemine giriş yapmak için gerekli olan şifrenin PTT şubelerinden temin edilmesinin ardından sisteme giriş yapmak için yapılması gerekenler şunlardır:

 • E-Devlet sisteminde bulunan başvuru adresi https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-dogum-borclanmasi-basvurusu olmaktadır. Başvuruda bulunmak için adrese giriş yapılmalıdır.
 • İkinci aşamada kimlik doğrulama butonuna tıklamak ve kimlik doğrulaması yapmak gerekir.
 • PTT şubelerinden temin edilen şifre ile giriş yaptıktan sonra açılan sayfadan başvuruların yapılması mümkün olmaktadır.

E-Devlet sisteminden yararlanarak kolaylıkla yapabileceğiniz online başvurular dışında Sosyal Sigortalar Kurumu il ya da ilçe müdürlüklerine giderek bizzat başvuruda bulunmak mümkün olmaktadır.

Evlat Edinen Kadınlara İçin Erken Emeklilik Fırsatı

Erken emeklilik fırsatını doğum borçlanması kapsamında evlat edinmiş olan kadın sigortalıların yakalama şansları bulunur. Sigortalı olarak çalışan kadınların evlat edindikleri çocuklar üzerinden erken emekliye ayrılma şansları bulunur. Ancak bu fırsattan yararlanmak için aranılan bazı şartlar vardır.

Evlat edindikleri çocuklar üzerinden yararlanılabilen erken emeklilik için gereken şartlar şunlardır:

 • Doğum borçlanması yapılabilmesi için evlat edinilmiş olan çocuğun 2 yaşın altında olması gerekir.
 • Çocuğun evlat edinildiği tarih dikkate alınarak borçlanma süresi başlamaktadır.
 • Şayet sigortalı bir anne çocuğunu evlatlık olarak verirse borçlanma süresi 6 ay ile sınırlandırılır.

Kısmı Emeklilik Nedir?

Erken emekliliğin yaş kriteri ile olması durumuna kısmı emeklilik denilmektedir.

Kısmı emekli olabilmek için;

 • Belirli bir prim gününe sahip olunması,
 • Belirli sigortalılık süresine sahip olunması,
 • Yaş kriterini yerine getirilmiş olması gerekir.

Yaş kriteri ile kısmı emeklilikten yararlanabilmek için gereken prim gün sayıları şu şekildedir;

 • 3600 gün
 • 4500 gün
 • 5400 gündür.

Örneğin; 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresinin tamamlandığını baz alırsak, bu durumda bulunan erkeklerin emeklilik şartları şu şeklidedir:

 • 24.05.2002 ve 23.05.2005 tarihinde ilgili şartları yerine getirmiş olan kişilerin emeklilik yaşı 56,
 • 24.05.2005 ve 23.05.2008 tarihinde ilgili şartları yerine getirmiş olan kişilerin emeklilik yaşı 57,
 • 24.05.2008 ve 23.05.2011 tarihinde ilgili şartları yerine getirmiş olan kişilerin emeklilik yaşı 58,
 • 24.05.2011 ve 23.05.2014 tarihinde ilgili şartları yerine getirmiş olan kişilerin emeklilik yaşı 59,
 • 24.05.2014 tarihinden sonra ilgili şartları yerine getirmiş olan kişilerin emeklilik yaşı 60 olmaktadır.

Örneğin; 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresinin tamamlandığını baz alırsak, bu durumda bulunan kadınların emeklilik şartları şu şeklidedir:

 • İlgili şartları 24.05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri aralığında yerine getirmiş olan kadınların emeklilik yaşı 52,
 • İlgili şartları 24.05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri aralığında yerine getirmiş olan kadınların emeklilik yaşı 54,
 • İlgili şartları 24.05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri aralığında yerine getirmiş olan kadınların emeklilik yaşı 56,
 • İlgili şartları 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirmiş olan kadınların emeklilik yaşı 58 olmaktadır.

Emeklilik Hesaplama Tablosu

3600 Günden Emeklilik Şartları, Maaşı Ne Kadar Olur?

4500 Gün Emeklilik Şartları Nelerdir, Maaşı Ne Kadar?

Shares:

78 Yorumlar

 • Emel arpa
  16.04.2024

  1993 sigorta girişim var 1993 gün sigorta
  2014 bagkur girişim var
  İkisinin toplamı 5450 gün yaşım 49 nezaman emekli olurum

  Cevapla
 • Savaş Kılınç
  13.04.2024

  30.11.2001 bagkur girişim var. Prim günü yok. 24.02.2005 sgk girişim var sigorta gün sayım 6374 . 1993-1994 yılları arasında 18 ay askerlik yaptım.askerden önce sgk veya bagkur girişim yok. 2007 -2015 yılları arasında çimento fabrikasında 7 yıl 8 ay calisma sürem var. Askerlik borçlanması ile giriş tarihini geriye cekebilirmiyim veya çimento fabrikasında çalışmış olduğum 7 yıl 8 ay icin her yıl +60 gün alabilirmiyim.
  Şu an e-devlette görülen sgk gün toplamim 19 yıl 1 ay 16 gün görülmekte. Erken emekli olabilmek için ne yapmalıyım. Teşekkürler.

  Cevapla
 • Sündüs sezgin
  13.04.2024

  360 prim gün 1994 başlangıç yaş 50 bilgi verirmisiniz

  Cevapla
 • Ali karatepe
  06.04.2024

  Çırak olarak çalıştık aynı sigorta numarasıyla halen calisiyoruz sigorta başlangıcı mız emeklilikten sayılmasını istiyoruz adalet adalet

  Cevapla
 • Murat ünlü
  20.03.2024

  Kademe emeklilik sistemi bekliyoruz
  8.9.1999 43 yaş emekli
  9.9.1999 60 yaş
  Ben burda adalet göremiyorum
  Adaletin sağlanması için Kademe emeklik gelmeli

  Cevapla
 • OSMAN FÜMEN
  12.03.2024

  aydınlatıcı bilgi

  Cevapla
 • Yeter özdemir nıstor
  10.03.2024

  1990 işe giris tarihim.3540 gün skk pirimim var.Emekli olabilirmiyim

  Cevapla
 • Yasin
  23.02.2024

  7200 yasası ne zaman açıklanacak bilen var mı acaba

  Cevapla
 • Gülnaz
  01.02.2024

  Merhaba 01/10/1977 doğumluyum 02/01/2006 tarihli 4/a sigotalıyım 4733 pirim gün sayım var ne zaman emekli olabilirim

  Cevapla
 • Gülşah Öztürk
  14.01.2024

  Merhabalar 2001 tarihli sigorta girişili 4500 gün sayım var 10.02 1970 doğumluyum ne zaman emekli olabilirim hiç bir engelim yok

  Cevapla
 • Hasbi şeb
  09.01.2024

  01 12 1976dogumluyum 4b bakur 09 02 2009girişi 5400 günüm var

  Cevapla
  • Dilek Serbest
   01.05.2024

   02 04 1966 doğumluyum ise giriş 19 02 2009 5438 iş günüm var 58 yaşındayım emekli olabilirmiyim

 • Mustafa kılıç
  02.01.2024

  2006 SSK giriş var askerlik de elverişsiz raporu var (8ay askerlikten)sonra şu anda yaklaşık 2200 gün var çoğu tarım bağkur durum bu neçıkar

  Cevapla
 • Hatice Kavak
  26.10.2023

  01.06 1995 işe giriş tarihim 3600 günün var ödenmiş ve 47 yaşındayım ne zaman ve kac günden emekli olurum 3600 gün beni kapsar mi

  Cevapla
 • Yılmaz bir
  20.10.2023

  Yılmaz uğur Ben çapa da tedavi görüyorum ve akut veya Behçet astalığı tedavi görüyorum. Ssk veya da 4/1.a devlet de görüyorum su an EYT den emekli oldum .Normal emekli olmam tarihi .12.11.2023 olmam lazım baş vurmama gerek varmı.

  Cevapla
  • Muammer Argun
   13.05.2024

   01/05/2001 bağkur girişim var şu an SGK lıyı 09/10/2009 buyana çalışıyorum askerlik 18 yapdım.96 gittim askere yaşım 47.sigorta pirimim 3900.emekli olabilir miyim .telefon varsa yazarmısınız.cevaplarsanız sevinirm teşekkürler

 • Cavit Akar
  09.09.2023

  Yaşım 43 sigortam 6500 günüm var nezaman emekli olurum

  Cevapla
 • celal
  17.06.2023

  selam
  08/05/1965 doğum
  15/07/1987 sigorta başlangıcım var 3600 pirim var emekli olabilme durumu nedir?

  Cevapla
 • NİLGÜN
  31.05.2023

  İLK SİGORTA GİRİŞİM 2002 AMA UZUN VADE BAŞLANGIC 2004 YAZIYOR TOPLAM 4760 GUNUM VAR 16 YIL SGK ÇALIŞMA YILI VAR YAS 34 BENDE OALBILIRMIYIM ACABA

  Cevapla
 • Hatice
  11.05.2023

  1976 doğumluyum 1300.gunum var kaç yılda emekli olurum teşekkürler

  Cevapla
 • zisan
  19.04.2023

  1979 doğumluyum.2011 türkiye sgk girişim var hala çalışıyorum.. yurt dışında bulunduğum 1 yıl öğrenci olduğum ama sonrasında çalışmadığım 2 yıl günleri ev hanımı yurt dışı borçlanması yapabilirmiyim.eyt için 99 öncesine ulaşabilirmiyim..

  Cevapla
 • Meri
  13.04.2023

  MErhaba, 1978 doğumluyum. Babam 1989 yılında sigorta girişimi başlatmış ancak SGK’da sigorta girişim görünmüyor. İşe giriş bildirgemi bulup gerekli merciye verdim. Şu anda evrak inceleme aşamasında. MAalese işe giriş yılım şu anda 2002 görünüyor. Bir yandan da Bağkurluyum şu an. Ancak SGK’lı olmak için firmamı kapatma zamanım da yaklaşıyor. Bu durumda 1989 yılındaki tescilim kabul görürse ne olacak? Olmazsa firmamı kapatmam anlamsız mı olacak? Yardımcı olursanız sevinirim.

  Cevapla
 • Gamze
  01.02.2023

  Merhaba, sigorta baslangic tarihim 23/11/1999 4A, gun sayısı 1459. Istege bağli 4B den ödemeye basladigim tarih 18/06/2009, 4903 gun. Hala ödemeye devam ediyorum…Bir kizim var, yurtdisinda yaşıyorum…Erken emeklilik icin hakkim olur mu? Bir kızı

  Cevapla
 • Gül
  12.01.2023

  01.01 .1997 sigorta girişim var emekli olabilirimiyim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   12.01.2023

   Merhaba,

   Prim şartını da sağlıyorsanız emekli olabilirsiniz.

 • Adalet Gövem
  27.05.2022

  2.12.1982 yılında siğortaya girişim var 3850 gün pirim ödemem var yaşım 57 ne zaman emekli olabilirim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   28.05.2022

   Merhaba,

   3600 günü hangi tarihte tamamladınız ?

  • Dilek Serbest
   29.04.2024

   02 04 1966 doğumluyum ise giriş 19 02 2009 5438 iş günüm var 58 yaşındayım emekli olabilirmiyim.

 • Gülay kılıç
  27.05.2022

  3.3.1973 doğumluyum. İşe başlangıç 2.1.1991 dir. 2600 iş günüm var. 1440 gün çocuk borçlanması yaparsam 3600 günden emekli olabilir miyim. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilwrim.

  Cevapla
 • Kevser AY
  11.04.2022

  Merahaba,
  sigorta başlangıcım 2006 prim gün sayım 5300 %70 engelliyim, engel oranı ile emekli olabiliyorum verdiğiniz bilgilere göre, merak ettiğim maaş oranım normalden farklı yani düşük mü bağlanır, bir kurumda çalışıyorum ve sigortam tam yatıyor yani askari ücretten bayağı yüksek

  Cevapla
 • Hüseyin Bozdemir
  26.02.2022

  1970 doğumluyum 12.08.1992 işe giriş 12 bin iş günüm var ne zaman emekli olabilirim

  Cevapla
 • Hami Aydın
  15.02.2022

  Merhaba annem 9 ay 2004 girişi var sigortaya şuan 5400 günü var kısmi emekli olabilirmi ne yapılması gerekir

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   15.02.2022

   Merhaba,

   2000 -2008 yılları arası sigorta başlangıcı olanlar 5400 gün 25 yıl hizmet ile 60 yaşında emekli olabilirler.

 • Özlem ÖZDİL
  31.01.2022

  Merhaba,
  Annem 2008/01′ den itibaren sigortalı çalışmaktadır. 01.01.1970 doğumludur.
  4633 gün primi vardır. Ayrıca %45 engelli raporu bulunmaktadır. Emekli olması mümkün müdür? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  Cevapla
 • Özlem
  25.01.2022

  Ben Banka çalışanıyım bizim durumumuza açıklık getirecek yanıtları bulamıyorum kendi kurumlarımız yasayı sorumlu tutuyor Ancak ben şunu sormak istiyorum Biz emekli olduğumuzda maşalarımızı devletten almayacağız.Bizim SSK Bağkur hiçbir yerde kaydımız yok ilgili kurumların sitesinden yararlanamıyoruz hiçbir hesap yapamıyoruz öylece uzaya boşluğa asılı kaldık sanki kendi derneklerimiz de dahil kimseyi muhatap alamıyoruz

  Cevapla
 • İlyas Özdemir
  24.01.2022

  2000 yılından bagkur başlangıç var 1978 doğumluyum kaç yaşında emekli olabilirim 2003 den bu yana fransadayim 3 yıllık bagkurrum var toplam

  Cevapla
 • Servet
  24.01.2022

  1990 ve 1992arası vergi mukelefiyim 1966 doğumluyum 2014 SGK girişim var vergi mükellefi geriye dönük borçlanma olurmu

  Cevapla
 • Besin kodal
  23.01.2022

  Merhaba ben 06.09.1982 dogum tarihim. 01.11.2000 tarihinde siğorta başlangıcım 5100 pirimim var ne zaman emekli olurum birde eyt bize bir katkısı olur mu şimdiden teşekkür ederim

  Cevapla
 • Emin Sazak
  23.01.2022

  06/08/1971 doğumluyum. 11/02/1995 SSK girişim var. 948 gün çalışma gün sayım var. 01/05/1999 bağkur girişim var. 5 yıl 11 ay 23 gün çalışma günüm var. Ne zaman emekli olabilirim.

  Cevapla
 • hatice bozdmir
  08.11.2021

  1973 doğumluyum işe giriş 10,05 1999
  2879 gün prim var doğumdan önce sigotalıydım doğum borçlanması yaparsam 3600,dan emekli olabilirmiyim
  teşekkürler.

  Cevapla
 • Ferit açar
  04.06.2021

  1988 sigorta girişim var 5930 sigorta pirimim var emekli olabilirmiyimferit

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   05.06.2021

   Merhaba,

   1988 sigorta başlangıcında eğer 18 yaşından küçük değilseniz emeklilik şartınız;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1986 ile 23.05.1988 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 50 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5375’dür.
   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1988 ile 23.11.1989 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 51 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5450’dir.

   Bu şartlara göre eğer yaş şartını da sağlıyorsanız emeklilik hakkına sahipsiniz.. Başvuru yapabilirsiniz.

 • özgür toprakçı
  17.03.2021

  merhaba ben %40 ENGELLİ ve raporluyum 2 yıl kadar önce emekliliği hak ettim fakat çalışmaya devam ediyorum buradan https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet/com.sgk.aylikhesap.servlet.EventMultiplexer emekli olunca alacağım maaşı takip ediyorum her ay yükseliyor. fakat bi şey duydum sigorta pirim gün sayın yükseldikçe alacağın emekli maaşı düşer az maaşla bağlanırsın diyolar. bu konuda bana bilgi verirmisiniz teşekkürler.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   17.03.2021

   Merhaba,

   Her prim artışında maaş düşmez. Eğer mevcut maaşınızın çok altında bir yerde çalışmaya başlarsanız artış azalır veya bir miktar düşer. Mevcut maaşınızla artmaya devam edecektir.

 • Barış
  28.11.2020

  15.10.1969 doğumluyum(erkek).1990 yılında ssk girişim (2 ay prim) var. 1992 tarihinden bu güne memur olarak çalışıyorum. Hizmet birleştirme ile emeklilik yaşım geriye çekilir mi? 54 iken bu birleştirme ile 52 olur mu? Saygılar.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   28.11.2020

   Merhaba,

   Memuriyet öncesi çalışmalar birleştirilerek hizmet süresine eklenir ancak emeklilik yaşını geriye çekmez. Hizmet sürenize etkisi olur.

 • Bayram
  18.10.2019

  Ben 1979 dogumlum ve ssk giris 1997 7 27 ne zaman ve yasa cikarsa emekli olurmuyum

  Cevapla
  • Cem kozan
   16.10.2020

   25 yıl sigortalılık, 57 yaş ve 5900 gün şartınız var
   22 buçuk senedir sigortalısınız, 41 yaşındasınız, (priminizi yazmamışsınız)
   sigortalılık süresini doldurmaya 2 buçuk yıl, yaşı doldurmaya, 16 yıl var, prim gününüz için bişey diyemeyeceğim

 • murat sahın
  19.09.2019

  merhaba benım 1971 dogumluyum 1989 da sıgoorta gırısım pırımım az ıcerdekı paramı basvursam alabılırmıyım

  Cevapla
 • Gökhan Yurtseven
  15.07.2019

  Merhaba 19 02 1972 doğumluyum 23 sene 6779 gün pirim günüm var birden fazla rahatsızlığım var ve 2 senedir çalışmıyorum vergi indiriminden faydalanıp emekli olmak istiyorum başvuru anında sigortalı olmam gerekiyor mu yoksa günlerim yeterli oldığu için buna gerek yolmuş şimdiden teşekkür ediyorum

  Cevapla
 • ekin koçak
  09.07.2019

  İyi Günler,

  Bipolar rahatsızlığı nedeniyle malülen emekli değil de erken emekli olunabilmekte midir?

  Bunu sormamın sebebi, malülen emeklilikte ehliyet, imza yetkisi gibi haklarınızın elinizden alınacak olduğunu öğrenmemdir. Şu an malulen emeklilik için başvurdum fakat yukarıdaki durumdan yeni haberim oldu. Bu nedenle sizden bilgi almak istedim.

  Teşekkürler

  Cevapla
 • Cetin olas
  04.07.2019

  Almanyadan alacaim birikmiş primlerinin iki sene bekleme süresi bittiğinde bütün primlerinin hepsini alacaim söyledi ssk acaba hangi primlerini alabilirim ve bu iki sene içinde biriken primlerinin bir kısmını alabilirmiyiz almanyayi terk edtiyimde

  Cevapla
 • Cetin olas
  04.07.2019

  Ben almanya da biriken primlerini almak istiyorum ve bana iki sene beklememi söylediler ssk da ama benimle beraber çifte vatandaş olan olum için çocuk parası almak istiyorum almanyadan acaba benim çocuk parası almam olum için bekleme süresinde bir sorun olurmu

  Cevapla
 • Saim
  02.07.2019

  Merhaba1990 doğumluyum %40 engelli raporum var 01.01.2009 sigorta başlangıcım var şu an 1860 günüm var bu şartlarda ne zaman emekli olabilirim teşekkür ederim

  Cevapla
 • Muarrem güler
  21.06.2019

  1800 günüm var 1800 daha borçlanıp vergi indirim var emekli olabilirmiyim

  Cevapla
 • metin
  17.06.2019

  Merhabalar.
  1970 doğumluyum ilk işe giriş tarihim 1994 7560 iş günü ve tavandan ödenmiş pirim gün sayım var. Ellerimde özellikle parmaklarımda ileri derecede sedef hastalığı var parmaklarımı zor kullanıyorum. Tedavisi yok . Ayrıca aileden gelen ırsi olarak gelen koah hastalığım var. Bu durumda ne yapabilirim. Yardımcı olursanız sevinirim.

  Cevapla
 • Musa ÇALIŞKAN
  13.06.2019

  * %40 özürlü raporu aldıktan sonra erken emeklilik şartları nelerdir? * Bu şekilde emekli olursam ,hafif işlerde çalışmaya devam edebilir miyim? * Sigorta başlangıç tarihim 1996. sskpirimim 6000 iş günü civarında.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   13.06.2019

   Merhaba,

   Eğer %40 engelli raporu alırsanız emeklik prim ve süresini doldurmuş olursunuz. emekli olduktan sonra da çalışabilirsiniz.

 • merve kadanalıoğlu
  01.06.2019

  merhaba,
  1963 doğumluyum ve sigorta girişim 01.01.2007 e devlet uygulamasında gün sayım 4449 görünüyor bu sene devlette sözleşme yapan yeni kadroya geçen gurptanım. erken emekli olabilir miyim? olursan benim için dezavantajı nedir?
  şimdiden teşekkürler

  Cevapla
 • M Ü
  14.05.2019

  Danışma Birimi sorumun cevabını bulamadım.
  25.04.1969 doğumluyum. 4A işe giriş tarihi :11.06.1984 toplam 4ac uzun vade pögs:5502 gün, bağkur tarım toplam 4b uzun vade pögs:2449 gün çalışmam var.
  1) Ne zaman emekli olurum. 2) Önceki 4A üzerinden emekli olmak istersem 4B üzerinden ödediği primler nasıl işleme girecek benim için avantajlı durum nedir ? 3) https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasından hesap edildiğinde AYLIK 4220 TL Bu hesaplama doğru mu ? 4) Tekrar 4A işte çalışan sigortalının prim ödemesi nasıl oluyor ?
  ……………………………………………………………………………………
  Başka sorum:

  Merhaba, bir kadın akrabam için yazıp öğrenmek istiyoruz
  Doğum tarihi 21 .09.1966
  İsteğe bağlı siğorta başlangıcı: 26 .08.1999
  İsteğe bağlı siğorta bitişi: 31 .08.2004

  Tarım Bağkur başlangıcı:01.08.2004
  şimdiye kadar devam etti halen tarım bağkur sigortalı .Ne zaman emekli olur.

  Cevapla
 • Emine
  02.05.2019

  Merhaba. 1964 doğumluyum sigorta başlangıç tarihim 1976, 1262 gün ssk günüm var 800 gün de bağkur günüm var. Ne zaman emekli olabilirim?

  Cevapla
 • Kudret ince
  18.04.2019

  1975 doğumlu 1996 sigorta girişleyim.suan kanser tedavisi görüyorum. Emekli olmak istersem hak kaybı olmadan emekli olabilirmiyim.

  Cevapla
 • yasin özdemir
  18.04.2019

  mrb dogum tarihi 01/12/1962 işe giriş 09/11/1995 prim gün 8200 ne zaman emekli olabirim askerden önce sigortam yoktu 20 ay askerlik yaptım ne kadar borçlanmam lazım ne kadar ödemem gerekliki emekli olabiliyim cvb için tşk.

  Cevapla
 • nurullahucar
  30.03.2019

  Merhaba
  10.05.1975 duğumluyum ssk başlangıcım 01.10.1992
  ssk günüm 7545 + 600 gün bağkur devam ediyor.
  mükellefiyetim devam ederken bağkur primi ödemeden
  sadece sağlık primi ödeyerek yaşı beklemek konusunda önerilerinizi
  rica ederim.

  Cevapla
 • turgay aydın
  16.03.2019

  merhabalar ben 2011de iş kazası yapıp engelli durumum yüzde 41 sigorda girişim 2001 ne zaman emkli olurum teşekkkürler.

  Cevapla
  • Necati yılmaz
   23.01.2022

   Merhaba Polis Memuru olarak 2007 yılından itibaren çalışıyorum 1984 dogumluum erken emeklilik bizi de etkiliyor mu?

 • Fadime Gazimehmetoğlu
  15.03.2019

  08/08/2000 yılında sigortalı işe başladım ve şu andaki sigortam 6138 prim günüdür. doğum tarihim 10 Ocak 1965 ne zaman emekli olabilirim.(isminden de anlaşılacağı üzere bayanım )

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   16.03.2019

   Merhaba,

   08/08/2000 yılı başlangıç tarihinize göre 58 yaşında emekli olabileceksiniz. 7000 günü doldurduğunuzda 10/01/2023 de emekli olabilirsiniz.

  • Gülsüm Türkoğlu
   30.03.2019

   Merhabalar ben1979 doğumluyum sigorta girişim 11inci ay 1996 ikinci çocuğum 1997 doğumlu üçüncü çocuğum 2019 doğumlu yaşım 40 çocuk ödemesi (doğum borçlanması ) yaparak erken emekli olabilirmiyim teşekkür ederim

  • İrfan
   27.05.2022

   1973 dogumluyum 1998 baslangic 58 engelliyim 8250 gunvar calismaya devamediyom vergi indiriminden emekli olusam nekadar maaş alırım

 • kenan
  29.07.2018

  05.03.1971 yüzde 72 engelliyim ve vergi indirim belgem var,uzun vade pirimlerim 6300 gün.emeklilik muracaatımda bana 3,5 yıl şartını ileri sürdüler
  2,5 yılda fiili hizmet yılım var,ve şu an sağlık durumum çalışmama musade etmiyor,bu durumda ne yapmalıyım

  Cevapla
 • Mahmut
  29.07.2018

  Merhabalar
  iki sorum olacakti.
  1-simdi ben 60 yasindayim yaklasik 25 yil once calistigim bir kurumda sadece sigorta girisim yapilmisti. Sadece bikec gunluk. Şimdi geriye donuk primlerimi odemek istedem nasil bir yol izlemem gerek.
  2-sgk olmadigi icin etrafimda saglik engelinde %40-%50 lerde para yardimi emekli olanlar var. Benim ki %65 olduguna gore neden emekli olamiyorum ya da maddi yardim alamiyorum. (Gelirim yok) nasil bir yol izlemeliyim..
  Emekli olabilir miyim
  Tesekkürle, iyi çalismalar…

  Cevapla
 • Müberra Tuba ORAL
  29.07.2018

  1969 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 30/06/1990.
  Toplam SSK prim gün sayım : 3455
  Toplam Bağkur prim gün sayım : 1189 (3 yıl 3 ay 19 gün)
  Toplam prim gün sayısı : 4644
  Yurtdışı Borçlanma : 9 ay (henüz SGK’ya başvurusunu yapmadim.)
  Bu şartlarda emekli olabilir miyim?
  Teşekkürler…

  Cevapla
 • Mehmet batmaz
  29.07.2018

  1994 ve 2003 yılları arasında vergi mukellefı olarak çaliştim bakur kaydım yoktur 2018 de geriye dönük tescil çalışması var mı

  Cevapla
 • RÜVEYDE KARA
  05.06.2018

  25/01/1969 DOĞUMLUYUM. 20/03/1996 İLK İŞE GİRİŞİM. 08/09/1999 TARİHİNE ŞARTLAR DEĞİŞMEMİŞ OLSAYDI NE ZAMAN EMEKLİ OLURDUM. BU GÜNE KADAR 3259 GÜN PİRİM GÜNÜM VAR.

  Cevapla
 • Ziya cevik
  20.03.2018

  1970 doğumluyum SSK girişim 01.07.1987 şuan 4700 günüm var erken emekli ola bilirmiyim askerlik borçlanması yaparsam maş yükselirmi bu şartlarda emekli olsam ne kadar maş alırım

  Cevapla
 • Ayse
  28.01.2018

  Mrb 1975 dogumluyum ..1989 sigorta baslangicim . ..2017 mayista primim doldu.erken emekli olabiliyormuyum tskler

  Cevapla
 • ziyaettin cevik
  20.12.2017

  1970 dogumluyum ilk ise 1987 01.07 su an 4700 gunum var askerlik borclanmasi yaparsam ve 18 yas oncesini odersem erken emekli olabilirmiyim nezaman emekli olurum bu sartlarda

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir