ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2023 SGK Rapor Parası Hesaplama

2023 SGK Rapor Parası Hesaplama
SGK
08.05.2023

Çalışan için “Geçici İş Görmezlik” halinde ödenecek SGK rapor parası 2023, sigortalının gelir kaybının önlenmesi amacıyla SGK tarafından karşılanır. İş kazasından meslek hastalıklarına, analık halinde salgına kadar farklı şartların SGK tarafından yetkilendirilmiş kurum hekimleri ya da sağlık kurulu tarafından önerilen istirahat süreleri bu kapsamda değerlendirilir.

Rapor Parası Şartları Nelerdir?

İş görmezlik ödeneğinden faydalanarak rapor parası almak için gereken şartlar;

 • İş kazası halinde SGK tarafında yapılan bildirimin değerlendirilerek kabul edilmesi ve
 • Meslek hastalığı halinde sorunun SGK Sağlık Kurulu tarafından listelenen hastalıklar arasında olmasıdır.

Hastalık nedeniyle iş göremezlik ödeneği 2023 den sadece 4A kapsamındaki sigortalılar faydalanabilir. 4A sigortalılarının rapor parası alabilmesi için aranan şartlar arasında;

 • Rapor başlangıç tarihinde hala sigortalı olmak
 • İş göremezliğin başladığı tarihte son 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi ödemiş olmak
 • İstirahat süresi boyunca işyerinde fiilen çalışmamak ve
 • Raporu SGK tarafından yetkilendirilmiş hekim veya sağlık kurumu tarafından onaylanmış olmak sayılabilir.

Analık hali nedeniyle sigorta kapsamında çalışan personel için rapor parası ödenebilmesi için;

 • İstirahatin başladığı tarihte sigortalı olması
 • Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi ödemiş olunması
 • İstirahat süresi boyunca işyerinde fiilen çalışılmaması ve
 • Doğumun canlı gerçekleşmiş olması istenir.

Sigortalı kadının doğum raporu doğumdan önceki ve sonraki 8’er haftalık süreci kapsar. Çoğul hamileliklerde bu süre doğum öncesinde 2 hafta uzatılarak 10 haftaya çıkarılır.

Kimler Rapor Parası Alabilir

Sigortalı çalışanlar arasında belli şartları yerine getirenler geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanır. Rapor süresinde personelin hak ettiği gelir işveren tarafından değil SGK tarafından ödenir. Çalışanın raporlu olduğu süre içindeki gelir kaybının önlenmesini sağlayarak mağduriyet yaşanmasını engelleyen sistem rapor parası olarak işlenir.

SGK tarafından yapılan ödemeye hak kazanılması için; çalışanın durumunu kanıtlayacak rapor sunması istenir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 3 farklı geçici iş görmezlik ödeneği başlığı bulunur. Bunlar;

 1. Sigortalı çalışanın iş yerine kaza geçirmesi hali
 2. Çalışanın hastalığından ötürü sağlık raporu alması
 3. Sigortalı kadın çalışanın doğum yapmasıdır.

Yatarak tedavi gerektiren hallerde rapor parası almaya hak kazanmak için prim borcu olmamalı ve rapor tarihi öncesindeki son 1 yıl içinde en az 90 günlük sigorta primi bildirilmiş olması zorunludur.

Unutulan Rapor Parası Nasıl Alınır

Rapor parası sorgulama işlemi e-Devlet Kapısı adresi üzerinden gerçekleştirilebilir. Ödemelerin tamamlanmasının ardından hesabında herhangi bir hareket göremeyenler en yakın PTT’ye giderek kimlik bilgileri eşliğinde detaylı bilgiye ulaşabilirler.

Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 hattı 7/24 hizmet vermektedir. Sigortalı çalışanların başvuru taleplerini en hızlı ve etkili şekilde çözüme kavuşturma göreviyle çalışmalarına devam eden çağrı merkezi üzerinden soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikâyet ve sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. Çağrı merkezi üzerinden alınan taleplere en geç 72 saat içinde geri dönüş sağlanmaktadır.

SGK Rapor Parası Hesaplaması Nasıl Yapılır

SGK rapor parası hesaplama işlemi kurum tarafından belirlenmiş sistem üzerinden gerçekleşir. Tutarı etkileyecek kriterler arasında;

 • Rapor başlangıç tarihinden önceki son 3 aya ait toplam brüt ücret
 • Raporlu olunan gün sayısı ve
 • Son 3 aylık prim ödeme gün sayısı sayılabilir.

İş göremezlik ödeneğine esas günlük gelir, ayakta tedavi kapsamında değerlendirilen süre, tedavinin hastanede gerçekleşmesi hali ve raporun iş kazası nedeniyle alınmış olması hak edişin değişme nedenleri arasında yer alır.

Kişinin aldığı brüt ücreti 12.000 TL olduğu hesaplama;

 1. Brüt Ücret (12.000 TL) x 12 Ay = 144.000 TL
 2. Toplam brüt ücret (140.000 TL) / 360 gün = 400 TL (esas ortalama günlük kazancı)
Rapor ParasıAyakta Tedavi (3/2)Yatarak Tedavi (2/1)
1 Günlük266,66 TL200,00 TL

Kişinin aldığı brüt ücreti 15.000 TL olduğu hesaplama;

Rapor ParasıAyakta Tedavi (3/2)Yatarak Tedavi (2/1)
1 Günlük333,33 TL250,00 TL

Sigortalı çalışana ödenen geçici iş görmezlik ödeneği tutarı raporun 3. günü itibariyle hesaplanır. Bu bilgiden yola çıkarak 1 veya 2 günlük raporlarda çalışana SGK tarafından herhangi bir ücret ödemesi yapılmadığı hatırlatılmalıdır. İş kazalarında bu süre göz önünde tutulmaz ve raporlu her gün için ödeme hesaplanır.

2023 Asgari Ücretle Çalışan İşçi Rapor Parası Hesaplama

2023 yılında zamlanan yeni asgari ücret tutarları ile çalışan bir işçinin alacağı rapor parası şöyle;

Kişinin aldığı asgari brüt ücreti 10.008 TL;

 1. Brüt Ücret (10.008 TL) x 3 Ay = 30.024 TL
 2. Toplam brüt ücret (30.024 TL) / 90 gün = 333,60 TL (esas ortalama günlük kazancı)
Asgari Ücretli Rapor ParasıAyakta Tedavi (3/2)Yatarak Tedavi (2/1)
1 Günlük222,40 TL166,80 TL
3 Günlük667,20 TL500,40 TL
5 Günlük1.112,00 TL834,00 TL
7 Günlük1.556,80 TL1.167,60 TL
10 Günlük2.224,00 TL1.668,00 TL
20 Günlük4.448,00 TL3.336,00 TL
30 Günlük6.672,00 TL5.004,00 TL

Covid Rapor Parası Hesaplaması

Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan salgında sigortalı çalışanların hastalık sebebiyle rapor almaya hak kazandıkları günler için alacakları ödenek SGK tarafından belirlenen şartlarda ödenir. Covid rapor parası hesaplama işlemi diğer hastalıklarla aynıdır.

3 günden kısa iş göremez raporu için SGK tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz. Mağduriyet yaşanmaması için yapılan ödemeler 3 günden sonrası için geçerlidir. Asgari ücrete göre belirlenen günlük rakam üzerinden yapılan hesaplamalar maaş kesintisinin yerini tutar.

Doğum Öncesi ve Sonrası Rapor Parası Hesaplama

Doğum izni kapsamında analık hakkı doğumdan önceki 56 gün yani 8 haftayı ve doğumdan sonraki 56 gün yani 8 haftayı kapsar. Çoğul gebeliklerde anne ve bebek sağlığının gözetilmesi için izin süresi doğum öncesi 10 haftaya çıkarılır. Böylece toplam 126 gün yani 18 hafta olur. Doğum izni hesaplamasında gebelik süresi 40 hafta üzerinden hesaplanır. Eşi doğum yapmış erkekler için izin süreci kuruma göre değişiklik gösterir.

Doğum rapor parası hesaplamasında doğumdan önceki 3 ay için alınan brüt maaş kullanılır. Elde edilen ortalamanın üçte ikisi annenin 30 günlük doğum izin parasıdır. Günlük tutar bu rakam üzerinden belirlenir. Günlük rakam rapor süresiyle çarpıldığı zaman sigortalı çalışan annenin doğum sebebiyle yaşadığı geçici iş görmezlik hakkı hesaplanır.   

İş Kazası Rapor Parası Hesaplama

Prime esas kazancı asgari ücrete denk gelen çalışanlar için iş kazası rapor parası;

 • Ayakta tedavilerde günlük 222,40 TL ve
 • Yatarak tedavilerde günlük 166,80 TL olarak belirlenmiştir.

Rakam asgari ücrete göre belirlenmiş tutarın en fazla 6,5 katına kadar çıkabilir. Sigortalı çalışanın iş kazası sebebiyle alabileceği rapor parası öncesinde kazanın iş yerinde olduğunun belgelenmesi zorunludur.

Asgari Ücretli Çalışan İçin Rapor Parası Hesaplama

Asgari ücrete yılda 1 kere zam yapılır. Halk arasında rapor parası olarak bilinen ödemeler, SGK tarafından sigortalı çalışanın belli sebeplerle işyerinde fiilen çalışamadığı günlerdeki maddi kayıplarının önlenmesine yönelik uygulamasıdır. Her yeni yılın ilk günlerinde asgari ücretin belirlenmesinin ardından günlük rapor parası hesaplaması da yapılır.

 • Asgari ücretli bir çalışan için günlük rapor parası 222,40 TL’dir.

İstirahat Rapor Parası Hesaplama

Sigortalı bir çalışan istirahat süresince iş yapamaz. Geçici iş görmezlik sürecinde rapor parası sorgulama işlemi e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebilir. Raporlu olunan gün sayısından 2 rakamı çıkarılır ve rapor gün sayısıyla çarpılır. Verilen raporun ilk 2 günü için ödeme hak edilmez.

 • Ayakta tedavilerde 2/3 ve
 • Yatarak tedavilerde 1/2 ödeme hesaplanır.

Sigortalı çalışanın işe ilk başladığı gün iş kazası geçirmesi halinde hak ediş aynı işte ve aynı görevde çalışan bir başka sigortalının şartları baz alınarak hesaplanır.

Bağkur Rapor Parası Hesaplama

4B yani BAĞ-KUR’lu sigortalı için iş görmezlik parası hesaplama işlemi için;

 • Son 3 aylık brüt maaş tutarı ve
 • Son 3 aylık prim ödeme gün sayısı toplanır.
 • Raporlu gün sayısından 2 çıkarılır.

BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olanlar hastalık halinde geçici iş görmezlik ödeneğinden faydalanamazlar. 4B’de rapor parası alınabilmesi için;

 • İş kazası
 • Meslek hastalığı ve
 • Analık hakkı doğmalıdır.

Yine 5510 sayılı kanuna göre 4B kapsamında sigortalı olanların bu haktan faydalanabilmesi için genel sağlık sigortası primi dâhil, hiçbir borcu bulunmamalıdır.

Emekli Sandığı Rapor Parası Hesaplama

Emekli Sandığına bağlı olan sigortalılar için rapor süresine göre maaş kesintisi uygulaması istirahatin 1 haftadan uzun sürmesi halinde %25 seviyesindedir. Hastanın tedavi sürecinin yatarak takip gerektirmesi halinde bu kesinti uygulanmaz.

Hastane Ameliyat Rapor Parası Hesaplama

Sigortalı olarak çalışan kişinin ameliyat olması söz konusu olduğunda hastane ameliyat rapor parası hesaplanır.

 • Ameliyat tarihinden önceki 1 yılın brüt aylık maaşı
 • Son 1 yılın iş gününe bölünür.
 • Elde edilecek tutarın ½’si rapor parasıdır.

İş görmezlik ödemeleri işverenin gerekli bildirimi SGK’ya yapmasının ardından 15 gün içerisinde PTT aracılığıyla ödenir. Hesaba yatan ücret takip edilmeli ve belli sürede çekilmelidir. Yatan paralar 2 ay içinde çekilmezse kurum tarafından SGK’ya iade edilir. Kazanılan hak 5 yıl içinde istenmemesi durumunda düşer.

1 Günlük Rapor Parası Hesaplama

1 günlük rapor için ayakta veya yatarak tedavilerde iş görmezlik ödemesi yapılmaz.

2 Günlük Rapor Parası Hesaplama

Sigortalı çalışanın 2 günlük rapor alması halinde kazancına ek bir rapor parası alması söz konusu değildir.

3 Günlük Rapor Parası Hesaplama

3 günlük raporda sigortalı çalışan ayaktan tedavide 667,20 TL ve yatarak tedavide 500,40 TL ödeme almaya hak kazanır.

5 Günlük Rapor Parası Ne Kadar

5 günlük raporda sigortalı çalışan ayaktan tedavide 1,112 TL ve yatarak tedavide 834,00 TL ödeme almaya hak kazanır.

7 Günlük Rapor Parası Hesaplama

7 günlük raporda sigortalı çalışan ayaktan tedavide 1.556,80 TL ve yatarak tedavide 1.167,60 TL ödeme almaya hak kazanır.

10 Günlük Rapor Parası Ne Kadar

10 günlük raporda sigortalı çalışan ayaktan tedavide 2.224,00 TL ve yatarak tedavide 1.668,00 TL ödeme almaya hak kazanır.

14 Günlük Rapor Parası Ne Kadar

12 günlük raporda sigortalı çalışan ayaktan tedavide 3.113,60 TL ve yatarak tedavide 2.335,20 TL ödeme almaya hak kazanır.

15 Günlük Rapor Parası Hesaplama

15 günlük raporda sigortalı çalışan ayaktan tedavide 3.336.00 TL ve yatarak tedavide 2.502,00 TL ödeme almaya hak kazanır.

20 Günlük Rapor Parası Ne Kadar

20 günlük raporda sigortalı çalışan ayaktan tedavide 4,448.00 TL ve yatarak tedavide 3.336,00 TL ödeme almaya hak kazanır.

30 Günlük Rapor Parası Hesaplama

30 günlük raporda sigortalı çalışan ayaktan tedavide 6,672.00 TL ve yatarak tedavide 5,00

.00 TL ödeme almaya hak kazanır.

45 Günlük Rapor Parası Ne Kadar

45 günlük raporda sigortalı çalışan ayaktan tedavide 10,008.00 TL ve yatarak tedavide 7,506.00 TL ödeme almaya hak kazanır.

Sigortalı çalışanın rapor parasına hak kazanması için istirahat süresi en az 3gün olmalıdır. SGK’lı çalışana 2 gün için rapor parası ödenmez. Tüm hesaplamaların rapor gün sayısı -2 şeklinde yapılması en doğrusudur. Asgari ücret gibi günlük rapor parası tutarı da değişmez ve 1 yıl boyunca geçerlidir.

Yorumlar

 1. Elif dedi ki:

  Özel sektörde çalışıyorum. Brüt 19.000 tl , net 14.000 tl maaşım. Kasım 1 de doğum iznine çıkıyorum 4 aylık izin sürecimde brütten mi netten mi ödemem yatıyor? Ne kadar alırım ?

 2. Cengiz dedi ki:

  işe bağladım günden sonra 5 gün sonra iş kazası gecirdim belediyede temizlik bölümünde 4/a sigortaliyim ve doktor ilk gün 3 gün rapor verdi 3 günüm dolduktan sonra 29 gün daha 3 hekim raporu verdi ayakta sol omuzum darbe aldi yerinden cikti ilikler kopmus sinir damarlarim zarar gördu nekadar alırım hocam raporlarimi iş yerine teslim ettim e devletimde raporum görünüyor rapor bitiş taririhim 09/09/2023
  Maaşım 13.000 tl işe başlamadan önce 2 yıldır sgk yok

 3. Yasin maraşlı dedi ki:

  03/07/2023 ameliyat oldum 3 hastanede yattım 24 raporum bitti ve net 18.561 tl maaş alıyorum ne kadar rapor parası alabilirim 2 devlet kesiyor biliyorum ama daga oncede çok düşük yattı basvuracagim yer varmı 6523 tl hesaplamış aradaki fark cok büyük 18.561 maas ama 20 gune 6523 tl çok az degil mi bilgi vere bilirmisiniz

 4. Özgür dedi ki:

  25.000 tl maaş alıyorum ameliyat oldum 35 gün raporum var kaç para alırım

 5. Mustafa dedi ki:

  Motorsiklet kazası yaptım 17 gün rapor aldım ayağımda kırık çıktı 17 güne kadar rapor parası yatar

 6. Bekir dedi ki:

  Mrb. Ayağım kırıldı iki yerinden ve ameliyat oldum. (Baslangic)16.05.2023 (Bitiş)18.07.2023 iki aylık heyet raporu verildi (yatarak) ayagimda platinler vidalar ağır bir ameliyattı. Son 4 aylık brüt ücretim 15500 tl. Özel sirkette işçi olarak çalışıyorum. Nekadar ve ne zaman rapor param yatar ogrenebilirmiyim lütfen? Bir de bu 2 aylık süre icerisinde isyerimden aldgm ücret kesilir mi?

 7. İlhan dedi ki:

  45günlük rapor parası aylık olarak ödeniyor yoksa hepsimi

 8. Onur dedi ki:

  Ben ameliyat oldum doktor bana 25 gün rapor verdi tahmini ne kadar para alırım yanıtlarsanız sevinirim

 9. Mehmet Kemal dedi ki:

  Özel bir şirkette asgari üzeri maaş alıyorum. Arkdaslar amaliyat oldum 1 er ay olmak üzre toplamda 3 ay rapor aldım ilk ayimin rapor parasını aldım 2. Aldığım ayın raporu ödenmesi şu an 3. Aydayim bilgi verebilecek varmı..

 10. Turgay alp dedi ki:

  Merhaba 32 günlük rapor parası 5841 TL yattı ameliyat geçirdim 27/0502022 arası 31/05/2022 yatış 01 /06/2022- 27/06/2022 arası ayakta olmak üzere 32gunlik raporum vardı net maaşıma bile tekabül emiyor net maasim ikramiye gelir vergisi hariç 6780 TL aradaki farkı firma ödemek le yukumlumu acaba ve hesaplanan rapor parası dogrumu teşekkürler

 11. Samet dedi ki:

  Merhaba bağkur ödüyör eşim kendi i yeri analık durumunda rapor ücreti ne kadar alır en düşük net

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   12.450 tl civarında bir rapor ödemesi alabilir.

  2. Mikail yıldırım dedi ki:

   Covid temaslı vakadan 7 gün raporluyum ne kadar ücret yatması lazım

 12. Necmi Tiraki dedi ki:

  2021 yılında 9-11 ay arası 59 günlük raporum var maaş brüt olarak yatıyor günlük brüt 238 TL ne kadar almam gerekiyor

 13. Yunisyogun dedi ki:

  Ayaktakine daha çok veriyor nasil bir saçmalık yatan hastanin herkese herseye muhtacligi daha cok degilmi. Hastanelere harcanan paradan dolayısıyla ise yatan hasta için zaten her ay kesiliyor

 14. Hicran dedi ki:

  Merhaba ben 6 Aralık 2021 yılında doğum yaptım 7 Şubat 2022 yılında raporum bitti e devletten baktığımda 2049 lira ve 2335 lira doğum sonrası rapor parası işlemi yapılıyor henüz hesabıma yatmamış asgari ücretten yatıyor sigortam sadece bu kadar mı para alacağım yoksa iki taksitte mi yatacak para tanıdıklarım 9bine yakın para almışlar

 15. serhat dedi ki:

  merhaba bel fıtığı ameliyatı oldum 45 gün raporluyum evde yatıyorum kaç para alırım

 16. Serkan dedi ki:

  Eylül ayınin 30undan Ekim ayının 4une kadar Ekim ayının 5inden 7isine kadar 8inden 17 isine kadar rapor aldım her aldığım raporladin ilk iki günü kesilecek mi arada boşluk yok iş kazası toplamda 18gun yoksa her rapor ayrı ayrımı olacak

 17. Barış dedi ki:

  Merhaba. 22.08.2019-16.09.2019 tarihleri arası ameliyat dolasıyla raporluydum. 170’i aradığımda raporumun arşive kaldırıldığı söylendi ve adıma bir dilekçe yazıldı. Dilekçenin cevabı geldiğinde tekrar aradım. 10 gün içinde paramın yatacağı söylendi. aradan 20 günü aşkın süre geçmesine rağmen hala param yatmadı. Yardımcı olursanız sevinirim.

 18. Erdoğan dedi ki:

  %52engelliyim 23günlük rapora ne kadar ücret alırım

 19. Muharrem dedi ki:

  4 günlük rapor aldım ve şuan 15 geçti rapor biteli. Ama hala daha para falan yatmadı. Acaba 4 günlük rapor için para alır mıyım alırsam ne zaman alırım ?

 20. Zeynep dedi ki:

  7aylık hamileyim doktorum 10 gün rapor verdi nezaman alırım toplam ne kadar alıcam
  Cuma iş başı yapıcam

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Raporunuz bitttikten sonraki 1 ay içinde ödemeniz yapılır. Günlük bürüt maaşınızın 2/3 ünün 8 gün ile çarpımını alacaksınız.

  2. Nur dedi ki:

   Merhaba
   2eylül-26 eylül 2019 arasi raporluyum. Gerek sartlari sağliyorum. Kac lira rapor parası alırım?
   Prime esas kazanclarim ve prim gunlerim şu şekilde;
   Ağustos: 639 tl ( bir gün )
   Temmuz: 0 tl ( 0 gün )
   Haziran : 0 tl ( 0 gün )
   Mayıs: 9125 tl ( 30 gün )
   Nisan: 9170 tl (30 gün

 21. Nuray dedi ki:

  Merhaba 16.07.2019 tarihinden itibaren 30 gün raporlu idim (Ayağım kırıldığı için. Alçılı idi) Rapor paramı henüz alamadım. ilgilenirseniz sevinirim. Ne zaman alırım.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Raporunuz onaylandıktan sonra 1 ay içinde alabilirsiniz. Bu hafta içinde yatması beklenebilir.

 22. Müjde dedi ki:

  Merhaba. İş kazası sonucu ayağımı kırdım. Raporumun başlangıç tarihi 15/06/2019 ve bitiş tarihi de 18/08/2019 du. Bu süreç içerisinde almam gereken maaş nedir. Aldığım maaş ise aylık 2300 lira

 23. Adnan GÜMÜŞ dedi ki:

  Mrb asgari ücretli çalışanımız iş kazası olarak ağustos ayında 3 günlük rapor aldı bu çalışanımız için düzenlenecek bordro nasıl olmalıdır? eksik gün 3, çalışılan gün 28doğru mudur?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ay 31 gün çektiği için 3 gün rapor 28 gün çalışma olarak bildirim yapılacaktır.

 24. FATİH dedi ki:

  Merhaba ,
  17.07.2019-25.07.2019 tarihleri arası 1. rapor
  26.07.2019-08.08.2019 tarihleri arası 2. rapor aldım. Her ikisi de ayakta tedavi, ayağım kırıldığı için alçıya alınmıştı. Brüt ücret aylık 6220 TL ve primler geçtiğimiz aylarda tam yatıyor. Üç ayda bir brüt ücret üzerinden ikramiye alıyorum. 1. rapor da 2 gün işyerim ücretli istirahat izin gözüktü ve 1599 TL para ödendi. Bu rakam doğrumu dur? ve 2.rapora göre Rapor parası ne kadar alırım? İyi çalışmalar dilerim.

 25. Ahmet dedi ki:

  24,07,2018 tarihinde iş kazası geçirdim hâlâ raporluyum aylık 1380tl ücret yatıyor hesabıma asgari ücretli olarak gösterildim fakat maasim 4500 tl geçmişe yönelik haklarını almak için ne yapmalıyım

 26. emre dedi ki:

  Merhaba 06.09.2017 de iş kazası geçirdim parmaklarımı prese sıkıştı sol elimşn 2ci ve 3 cü parmagımın tırnak çıkan yerden kesıldı ve serçe parmağımda da dikiş izleri var ve üç parmağımı tam olarak kapanmıyor ve şuan iş yerıyle mahkemiliğim elimde hastane raporları iş kazası olarak gözüküyor ama sosyal güvenlik kurumu iş kazası olarak kabul etmeyor mahkeme süreçim devam etmekte bunla ilgili bilgi almam mümkün mu.. şimdiden teşekkür ediyorum iyi çalişmalar dilerim..

 27. DAVUT YAŞAR dedi ki:

  MERHABA;
  10.06 İLE 09.07 TARİHLERİ ARASINDA 30 GÜN RAPORLU İDİM. GERİYE DÖNÜK 3 AYLIK GERÇEK GELİR : 19.250 TL PRİM İSE : 24.140 TL İDİ. YAPTIĞIM HESAPLAMAYA GÖRE 6.496 TL ÖDENMESİ GEREKİRKEN SGK 5.988,88 TL HESAP YAPMIŞTIR. BANA VE MEVZUATA GÖRE BU HESAP YANLIŞ GİBİ GÖZÜKMEKTE İKEN KURUM % 50 EKSİLTMEYİ GERÇEK GELİRDEN YAPIP GELİR ÜZERİNE EKLEMEKTEDİR.
  BU HESAPLAMA SİZCE DOĞRU MUDUR?

  1. Kazım dedi ki:

   Doğru benimde aynı yattı 4250 di ya asgari ücret onun üzerinden yatıyor çok saçma

 28. Mehmet dedi ki:

  2 gun rapor aldim fakat isveren 2 gunluk yevmiyemi kesti is verenden talep ettim fakat kanunlar bu yonde diye itiraz etti fakat varsa buna uygun kanun getir odeyelim dedi makalenizde okumus olduğumda 2 gunluk rapor kesintisi yapilamaz yazmışsınız ben hangi kanunla cevap vermem gerekir.

 29. İBRAHİM POLAT dedi ki:

  Burun Ameliyatı Oldum Doktorum Rapor Verdi Ve Bu Raporu İş Yerime Hemen Teslim Ettim ;
  Rapor Başlangıç : 11/06/2019 Rapor Bitiş : 23/06/2019
  Rapor Bitti 24/06/2019’da Kontrole Gittim Doktor Tekrar Rapor Verdi
  Rapor Başlangıç : 24/06/2019 Rapor Bitiş : 03/07/2019

  İlk Aldığım Rapor 2 Gün Yatarak Sonrası Ayakta Olarak Verildi
  Son Aldığım Rapor Hepsi Ayakta Olarak Verildi

  Rapor Ücretlendirmem Nasıl Oluyor Ve Ne Kadar Alırım ?

 30. Alipasa dedi ki:

  19 mart 2019 da rahatsizlandim 3 ay raporluydum benim rapor param günlüğu 96 tl olarak baz alinmis calistigim sirket bize nisan ayinda zam yapiyor birimim degisiyor nisan ayinda ama rapor parasi günlüğü 3 ay boyunca 96 tl den baz alinmis yani günlük 96 tl zamlanmasi gerekmiyormu bilgi verirmisiniz

 31. Rahman ay dedi ki:

  Ben bir sirkette satin alma birim yoneticisi olarak 5 yildir gorev yapmaktayim. Is yerim organizasyon yapisini degistirerek birim yoneticiligini kaldirip satin alma mudurlugu kurarak satin alma muduru atamistir. Benim mevcut birim yonetici unvanimida bir alt unvana dusurmustur bu kadroyu kabul etmedigim icin is akdim fesih edildi ise iade davasi acabilirmiyim ise iade davasinin sonucu ne olur bilgi verirseniz memnun olurum

 32. Senem dedi ki:

  Oğlum fabrikada iskur vasıtasıyla işe girdi 1 buçuk ay sonra is kazası geçirdi amaliyatoldu elde büyük sorun oluştu fizik tedaviden sonra hasar belli olacak is yeri para vermedi sskdan para alacağımız söyledi ne yapabiliriz

 33. erman dedi ki:

  Merhabalar..

  15.04.2019 tarihinde başıma gelen adli vakadan dolayı 45 gün raporlu idim. 15.04.2019 tarihinde Nisan ayındaki 15 gün de dahil toplam prim ödemem 18697 tl ve prim gün sayım 77 gündü. Bu siteye ve diğer sitelere baktığımda yaptığım hesapta günlük kazancım 242 tl olduğundan ve brüt ücretin ayakta tedavilerde 2 / 3′ ü karşılandığından 242 x 2 / 3 = 161 tl oluyor. Bu durumda almam gereken ödenek 161 x 43 = 6923 tl.. olarak hesaplıyorum.

  Fakat gittiğim SGK kurumu hesap olarak günlük brüt ücretimi 228 tl olarak hesapladı. Bana ödenecek olan miktarın 4300 küsür lira civarında olacağını belirtti. 228 tl üzerinden gittiğimde 228 x 2 / 3 = 152 tl ve 152 x 43 = 6536 tl olması gerekiyor…Fakat bana bu parada ödenmiyor. 4300 küsür liralık kısım ödeniyor. Sebebi ise adli vaka olduğu için yine miktarın 1 / 3′ ünü kesmişler mahkemede haklılığımı kanıtlamam halinde bu kısmında ödeneceği söylendi…Adli vakalarda bu tip bir uygulama mı var…zaten 1 / 3′ ünü en başta kesiyorlar…sonradan tekrardan neden 1 / 3′ lük kısım daha kesiliyor…

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   506 sayılı kanunun 111. maddesine göre adli vakalar da dahil olmak üzere kendi kusuru olan sigortalı rapor ödeneği için kesinti yapma hakkına sahip.

   Dava sonucunda haklı çıkarsanız kesintiye uğrayan kısmı iade alabilirsiniz.

   Madde 111- Bağışlanmaz kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri, bu kusurun derecesine göre, Kurumca, yarısına kadar eksiltilebilir.
   Tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen yahut yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı olan veyahut açıkça izne dayanmadığı gibi hiç bir gereği veya yararı bulunmayan bir işi elinde olarak sigortalının yapması veya yapılması gerekli bir hareketi savsaması kusurun bağışlanmazlığına esas tutulur.

 34. Halil ibrahim dedi ki:

  Mrb ben 09.06.2019 tarihinde iş kazası gecirdım 10 10 olmak sartıyla 2 sefer rapor aldım 3 aylık bürüt maasım 16226 gecmıs donemdede 90 gun sıgortam yattı ben ne kadar rapor prası alırım acaba

 35. Eylem Çelik dedi ki:

  Merhaba,
  11.01.2019-21.01.2019 tarihleri arasında raporluydum, ameliyat olduğumdan dolayı. E-Devlet’te herhangi bir ödeme gözükmemektedir. Maaşımı da tam aldım, bunun bir etkisi var mıdır?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   işyeri sisteme onay vermedi ise gözükmez.

 36. Tamer dedi ki:

  Iyi günler is kazasi gecirmistim.Raporum 08.04.2019 da başlıyor ve 22.05.2019 bitiyor.2558 tl odenek ödenmiş doğru mudur?
  Son 3 ay primim 90 gün
  Brüt maas 2558

 37. Mert dedi ki:

  Merhaba son üç aylık brüt yatan 13543.87 lira.İş kazası geçirdim 5 günlük iş kazası raporu ve 5 günlük istirahat raporu aldım.Ne kadar ücret alabilirim hesaplar mısınız ?

 38. Alparslan Işık dedi ki:

  Merhaba 11.03.2019 tarihinde elim kırıldı ve 35 günlük rapor verildi. 27.05.2019 oldu hala ödemeyi alamadım. birde dosyamın rafa kaldırıldığını söylüyorlar işlem yapılmadı henüz ne yapmalıyım?

 39. Ruhi orman dedi ki:

  Ben 22.04.2019 tarihinde 45 günlük rapor aldım benim rapor param nezaman yatar ve ne kadara yatar.son 3 aylık burut maaşım 8.500 TL

 40. ramazan dedi ki:

  merhaba 11.04.2019 işkazası geçirdim 20 günlük rapor aldım nekadar yatar bilginiz varmıh?

 41. Ömer bal dedi ki:

  Merhaba

  İş kazasi gecirdim 45 gunluk istirahat raporu aldım ayaktan.3 aylık primim 90 ne kadar ücret alirim. Günlük yevmiye ne kadar raporda.

 42. Ozkan dedi ki:

  41 gun raporum var. 3 aylik brut toplami 21100 ve son 3 ay 90 gun prim var. ne kadar para alirimm

 43. Şule dedi ki:

  28.02.2019-11.03.2019 tarihleri arasında yatarak tedavi
  12.03.2019-10.04.2019 tarihleri arasında ayakta tedavi
  gördüm. Ne kadar ücret alırım? Şimdiden teşekkürler iyi günler…

 44. Veysel Ertürk dedi ki:

  Mart ayı içinde 3+3 rapor aldım bide 1 günlük rapor aldım ayRı haftalar içinde raporlarım kaç günün parasını alırım nasıl oluyo Tam olarak

 45. Emrah dedi ki:

  15 gun raporluydum 2 gununu fabrika odedi saat ucretim 24lira ne kadar para odeme alirim

 46. YavuZ yildizhan dedi ki:

  Merhabalar. Bende iş KAZASI geçirdim. 01 nisan 20 nisan arası 20 günlük bir rapor aldım. Asgari ücret ile çalışanım ne kadar ödeme alırım

 47. Aykan Aydın dedi ki:

  merhaba eşim iş kazası hastane yatış 24.12.2018 – 07.01.2019 hastane çıkış
  ayakta başlama 08.01.2019 – kontrol 08.03.2019 ne kadar alması gerekiyor yardım eder misiniz?
  sonrasında 08.03.2019 – 18.03.2019 10 günlük iş kazası raporu bunun içinde ne kadar almalıyız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.

 48. Halil İbrahim karadeniz dedi ki:

  Mrb. Rapor başlangıç tarihi 27.03.2019(hastane yatış tarihim)
  27.03.2019 ve 29.03.2019 tarihleri arası 3 gün hastanede yattım. Ameliyat oldum. 29. 03.2019 da taburcu oldum. 30.03.2019 ile 28.04.2019 tarihleri arası 30 gün ayaktan raporlu görünüyorum. Şimdi benim rapor param nasıl hesaplanacak. 27.03.2019 dan itibaren 33 gün şeklinde mi? (Asgari ücret çalışanıyım)

 49. Fadıl Mehmet dedi ki:

  Merhaba, 17.12.2018 – 17.03.2019 arasında raporluyum, yani 3 ay. Asgari ücret alıyorum ve ayakta tedavi görüyorum. 4060,60 TL tutarında ödenek çıktı. Bence eksik hesaplanmış. Haklı miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Rapor hesaplaması rapordan önceki son 3 ayıl ortalamasına göre yapılmaktadır. Buna göre 2018 asgari ücret brüt; 2029,50 *2/3 =1353 tl yapar. 1353*3 ay 4,059 yani doğru hesaplanmış.

  2. Fadıl Mehmet dedi ki:

   5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda aşağıdaki ifade yer alıyor:
   Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt sınırında
   meydana gelecek değişikliklerde, yeniden tespit edilen alt sınırın altında bir günlük kazanç
   üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış veya kazanacak olanların bu
   ödenekleri, günlük kazançlarının alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten
   başlayarak değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenir.
   Buna göre 2019 yılında kalan günler yeni asgari ücrete göre hesaplanmış olması gerekmiyor muydu?

 50. serkan dedi ki:

  subat 2019 subaat ayinda ayri ayri toplam 3 gun raporumvar ilkaldigim 2 gun sonra aldigim 1 gun toplam 3gun raporum vardi muasebeci rapor parasi alamassin dedi

 51. Hüseyin Erdem dedi ki:

  13.03.2019 da iş kazası geçirdim raporum 13.03 ‘te başlayıp 15.03 te bitti ne kadar rapor ücreti alırım ve bu 2 gün mü yoksa 3 gün mü olarak hesaplanır

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   3 günlük bir rapor düzenlenmiş. İş kazası olarak rapor düzenlendi ise 3 günlük rapor ödemesi alırsınız günlük Brüt maaşınızın 2/3 ü ne göre hesaplama yapılır.

 52. sadık cura dedi ki:

  Mayıs 25 de hastaneye yatıp amaliyat oldum.26 sında taburcu oldum.20gün rapar alıp işverene bildirdim.ssk kurumundanda sorguladım.sisteme düşmüş.rapor parasını ne zaman alırım.ayakta tedavi yatan hasta gibi detayları anlayamadım.3/2 mi yarıyarıyamı hesaplanacak. toplamda aşagı yukarı ne kadar ne zaman almam gerekir .teşekür eder.iyi çalışmalar dilerim..