ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2024 SGK Rapor Parası Hesaplama Robotu

2024 SGK Rapor Parası Hesaplama Robotu
SGK
31.01.2024

SGK rapor parası, sigortalı çalışanların hastalık, kaza, doğum veya analık gibi nedenlerle iş göremezlik durumunda devlet tarafından verilen bir ödemedir. Çalışanların gelir kaybını telafi etmeye ve tedavi masraflarını karşılamaya yardımcı olur. SGK rapor parası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen bir programdır, belirli şartlara bağlı olarak verilmektedir. SGK rapor parası almak için kimler başvurabilir, nasıl başvurulur, nasıl hesaplanır? İşte detaylar…

SGK RAPOR PARASI NEDİR?

SGK rapor parası, sigortalı çalışanların iş göremezlik durumunda devlet tarafından verilen bir ödemedir. Çalışanların sigorta primlerine göre belirlenen bir tutarda ödenmektedir. SGK rapor parası, her ay düzenli olarak ödenmektedir.

2024 yılında asgari ücrete göre belirlenen bir tutarda ödenmektedir. 2024 yılında asgari ücretin 17.002 TL olarak belirlenmesiyle birlikte SGK rapor parası da artmıştır. 2024 yılında SGK rapor parası günlük 333,38 TL olarak ödenmektedir.

SGK RAPOR PARASI ŞARTLARI NELERDİR?

SGK rapor parası almak isteyen çalışanların belirli şartları taşımaları ve başvuru yapmaları gerekmektedir. SGK rapor parası şartları şöyledir:

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Sigortalı olarak çalışmak.
 3. Hastalık, kaza, doğum veya analık gibi nedenlerle iş göremezlik raporu almak.
 4. İş göremezlik raporunun SGK tarafından onaylanmış olması.
 5. İş göremezlik raporunun başlangıç tarihinden önceki son bir yıl içinde en az 90 gün sigorta primi ödemiş olmak.
 6. İş göremezlik raporunun başlangıç tarihinden önceki son iki yıl içinde en az 900 gün sigorta primi ödemiş olmak (doğum veya analık nedeniyle rapor alanlar için).
 7. İş göremezlik raporunun başlangıç tarihinden önceki son üç yıl içinde en az 1.260 gün sigorta primi ödemiş olmak (kaza nedeniyle rapor alanlar için).

SGK RAPOR PARASI KİMLERE VERİLİR?

SGK rapor parası, sigortalı olarak çalışan ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişilere verilmektedir. SGK rapor parası aşağıdaki sigorta kollarına dâhil olan kişilere verilir:

 • 4/a (SSK) kapsamında çalışanlar
 • 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında çalışanlar
 • 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlar

SGK rapor parası, 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki çalışanlara farklı oranlarda ödenmektedir. SGK rapor parası; 4/a kapsamındaki çalışanlara günlük brüt asgari ücretin %60’ı, 4/b kapsamındaki çalışanlara günlük brüt asgari ücretin %50’si, 4/c kapsamındaki çalışanlara ise günlük brüt asgari ücretin %40’ı oranında ödenmektedir.

SGK RAPOR PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SGK rapor parası almak için çalışanların belirli şartları taşımaları ve başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. İş göremezlik durumunuzun olduğu tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde iş göremezlik raporunuzu alın. SGK ile anlaşmalı olan sağlık kuruluşlarından alabilirsiniz.
 2. Raporunuzu, işvereninize veya SGK’ya teslim edin. İşvereninize teslim etmeniz durumunda, işvereniniz raporunuzu SGK’ya bildirmekle yükümlüdür. SGK’ya teslim etmeniz durumunda raporunuzu e-devlet kapısı üzerinden veya SGK il veya ilçe müdürlüklerine giderek bildirebilirsiniz.
 3. Raporunuzun SGK tarafından onaylanmasını bekleyin. SGK, raporunuzu inceleyerek iş göremezlik durumunuzu ve rapor sürenizi belirler. SGK, raporunuzu onayladığında rapor parası ödemesi yapar.
 4. Rapor paranızı banka hesabınızdan alın. SGK, rapor paranızı her ayın 5’inde banka hesabınıza yatırır. Rapor paranızı SGK ile anlaşmalı olan bankalardan alabilirsiniz.

SGK RAPOR PARASI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

SGK rapor parası, çalışanların sigorta primlerine göre belirlenen bir tutarda ödenmektedir. SGK rapor parası hesaplama için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

 • SGK rapor parası = (Günlük brüt asgari ücret x Ödeme oranı x Rapor süresi) – Vergi ve kesintiler

Örnek: 4/a kapsamında çalışan ve 2024 yılında 20.000 TL brüt asgari ücret alan bir kişi, hastalık nedeniyle 10 gün rapor aldığını varsayalım.

Bu kişinin SGK rapor parası şöyle hesaplanır:

 • SGK rapor parası = (20.000 TL / 30 gün x %60 x 10 gün) – Vergi ve kesintiler
 • SGK rapor parası = (4.000 TL x %60 x 10 gün) – Vergi ve kesintiler
 • SGK rapor parası = 2.400 TL x 10 gün – Vergi ve kesintiler
 • SGK rapor parası = 24.000 TL – Vergi ve kesintiler

Vergi ve kesintiler gelir vergisi, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi olarak hesaplanır. Vergi ve kesintiler, rapor parasının %15’i olarak kabul edilir. Bu durumda vergi ve kesintiler şöyle hesaplanır:

 • Vergi ve kesintiler = 24.000 TL x %15
 • Vergi ve kesintiler = 3600 TL
 • Böylece SGK rapor parası şöyle bulunur:
 • SGK rapor parası = 24.000 TL – 3600 TL
 • SGK rapor parası = 20.400 TL

Bu kişi 10 günlük rapor süresi için 20.400 TL SGK rapor parası alacaktır.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİ SGK RAPOR PARASI HESAPLAMA 2024

Asgari ücretle çalışan işçiler 4/a kapsamında sigortalı olan işçilerdir. Hastalık, kaza, doğum veya analık gibi nedenlerle iş göremezlik raporu aldıklarında SGK rapor parası alabilirler. 2024 yılında SGK rapor parası günlük 333,38 TL olarak ödenmektedir.

Asgari ücretle çalışan işçiler SGK rapor parası hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirler:

 • SGK rapor parası = (Günlük brüt asgari ücret x %60 x Rapor süresi) – Vergi ve kesintiler

BAĞKUR RAPOR PARASI HESAPLAMA 2024

BAĞKUR rapor parası, BAĞKUR kapsamında sigortalı olan esnaf, sanatkâr, çiftçi ve serbest meslek sahiplerine verilen bir ödemedir. BAĞKUR’luların hastalık, kaza, doğum veya analık gibi nedenlerle iş göremezlik durumunda gelir kaybını telafi etmeye ve tedavi masraflarını karşılamaya yardımcı olur. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen bir programdır. BAĞKUR rapor parası, belirli şartlara bağlı olarak verilmektedir.

BAĞKUR rapor parası, BAĞKUR’lulara günlük brüt asgari ücretin %50’si oranında ödenmektedir. Rapor süresine göre değişmektedir. 2024 yılında asgari ücrete göre belirlenen bir tutarda ödenmektedir. 2024 yılında BAĞKUR rapor parası aylık 10.000 TL olarak ödenmektedir.

BAĞKUR’lular, BAĞKUR rapor parası hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirler:

 • BAĞKUR rapor parası = (Günlük brüt asgari ücret x %50 x Rapor süresi) – Vergi ve kesintiler

NOT: Vergi ve kesintiler gelir vergisi, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi olarak hesaplanır. Vergi ve kesintiler rapor parasının %15’i olarak kabul edilir.

EMEKLİ SANDIĞI RAPOR PARASI HESAPLAMA 2024

Emekli Sandığı rapor parası, Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olan memur, hâkim, savcı, asker, polis ve diğer kamu görevlilerine verilen bir ödemedir. Emekli Sandıklıların hastalık, kaza, doğum veya analık gibi nedenlerle iş göremezlik durumunda gelir kaybını telafi etmeye ve tedavi masraflarını karşılamaya yardımcı olur.

Emekli Sandıklılara günlük brüt asgari ücretin %40’ı oranında ödenmektedir. Emekli Sandığı rapor parası, rapor süresine göre değişmektedir. Aylık 8.000 TL olarak ödenmektedir.

Emekli Sandıklılar, Emekli Sandığı rapor parası hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirler:

 • Emekli Sandığı rapor parası = (Günlük brüt asgari ücret x %40 x Rapor süresi) – Vergi ve kesintiler

NOT: Vergi ve kesintiler, gelir vergisi, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi olarak hesaplanmaktadır. Vergi ve kesintiler, rapor parasının %15’ne tekabül eder.

UNUTULAN RAPOR PARASI NASIL ALINIR?

Unutulan rapor parası, SGK rapor parası başvurusu yapmış ancak rapor parasını almayı unutmuş olan kişilerin alabileceği bir ödemedir. SGK tarafından belirli bir süre saklanmaktadır. Unutulan rapor parası almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. SGK’nın resmi web sitesine girin.
 2. E-devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yapın.
 3. Sosyal Güvenlik İşlemleri menüsünden ‘’Rapor Parası Sorgulama’’ seçeneğine tıklayın.
 4. Rapor başlangıç ve bitiş tarihlerini girin ve sorgulayın.
 5. Eğer rapor paranız ödenmemişse, ödeme bilgilerinizi kontrol edin ve güncelleyin.
 6. Rapor paranızı, SGK ile anlaşmalı olan bankalardan alabilirsiniz.

Unutulan rapor parası, SGK tarafından 5 yıl boyunca saklanmaktadır. 5 yıl içinde alınmayan rapor parası SGK’ya gelir olarak kaydedilmektedir. Bu nedenle rapor paranızı zamanında almanız önemlidir.

1 Günlük Rapor Parası Hesaplama

1 günlük rapor için ayakta veya yatarak tedavilerde iş görmezlik ödemesi yapılmaz.

2 Günlük Rapor Parası Hesaplama

Sigortalı çalışanın 2 günlük rapor alması halinde kazancına ek bir rapor parası alması söz konusu değildir.

3 Günlük Rapor Parası Hesaplama

3 günlük raporda sigortalı çalışan ayaktan tedavide 1.333 TL ve yatarak tedavide 1.000 TL ödeme almaya hak kazanır.

5 Günlük Rapor Parası Ne Kadar

5 günlük raporda sigortalı çalışan ayaktan tedavide 2.222 TL ve yatarak tedavide 1.665 TL ödeme almaya hak kazanır.

7 Günlük Rapor Parası Hesaplama

7 günlük raporda sigortalı çalışan ayaktan tedavide 3.111 TL ve yatarak tedavide 2.333 TL ödeme almaya hak kazanır.

10 Günlük Rapor Parası Ne Kadar

10 günlük raporda sigortalı çalışan ayaktan tedavide 3.552 TL ve yatarak tedavide 3.332 TL ödeme almaya hak kazanır.

14 Günlük Rapor Parası Ne Kadar

12 günlük raporda sigortalı çalışan ayaktan tedavide 6.216 TL ve yatarak tedavide 4.628 TL ödeme almaya hak kazanır.

15 Günlük Rapor Parası Hesaplama

15 günlük raporda sigortalı çalışan ayaktan tedavide 6.660 TL ve yatarak tedavide 4.980 TL ödeme almaya hak kazanır.

20 Günlük Rapor Parası Ne Kadar

20 günlük raporda sigortalı çalışan ayaktan tedavide 8.880 TL ve yatarak tedavide 6.640 TL ödeme almaya hak kazanır.

30 Günlük Rapor Parası Hesaplama

30 günlük raporda sigortalı çalışan ayaktan tedavide 13.320 TL ve yatarak tedavide 9.960 TL ödeme almaya hak kazanır.

45 Günlük Rapor Parası Ne Kadar

45 günlük raporda sigortalı çalışan ayaktan tedavide 19.980 TL ve yatarak tedavide 14.980 TL ödeme almaya hak kazanır.

Sigortalı çalışanın rapor parasına hak kazanması için istirahat süresi en az 3gün olmalıdır. SGK’lı çalışana 2 gün için rapor parası ödenmez. Tüm hesaplamaların rapor gün sayısı -2 şeklinde yapılması en doğrusudur. Asgari ücret gibi günlük rapor parası tutarı da değişmez ve 1 yıl boyunca geçerlidir.

Yorumlar

 1. Yasin karakaya dedi ki:

  Asgari ücrette çalışıyorum 25 günlük rapor aldım parası ne kadar yatacak

 2. Elif dedi ki:

  Özel sektörde çalışıyorum. Brüt 19.000 tl , net 14.000 tl maaşım. Kasım 1 de doğum iznine çıkıyorum 4 aylık izin sürecimde brütten mi netten mi ödemem yatıyor? Ne kadar alırım ?

 3. Cengiz dedi ki:

  işe bağladım günden sonra 5 gün sonra iş kazası gecirdim belediyede temizlik bölümünde 4/a sigortaliyim ve doktor ilk gün 3 gün rapor verdi 3 günüm dolduktan sonra 29 gün daha 3 hekim raporu verdi ayakta sol omuzum darbe aldi yerinden cikti ilikler kopmus sinir damarlarim zarar gördu nekadar alırım hocam raporlarimi iş yerine teslim ettim e devletimde raporum görünüyor rapor bitiş taririhim 09/09/2023
  Maaşım 13.000 tl işe başlamadan önce 2 yıldır sgk yok

 4. Yasin maraşlı dedi ki:

  03/07/2023 ameliyat oldum 3 hastanede yattım 24 raporum bitti ve net 18.561 tl maaş alıyorum ne kadar rapor parası alabilirim 2 devlet kesiyor biliyorum ama daga oncede çok düşük yattı basvuracagim yer varmı 6523 tl hesaplamış aradaki fark cok büyük 18.561 maas ama 20 gune 6523 tl çok az degil mi bilgi vere bilirmisiniz

 5. Özgür dedi ki:

  25.000 tl maaş alıyorum ameliyat oldum 35 gün raporum var kaç para alırım

 6. Mustafa dedi ki:

  Motorsiklet kazası yaptım 17 gün rapor aldım ayağımda kırık çıktı 17 güne kadar rapor parası yatar

 7. Bekir dedi ki:

  Mrb. Ayağım kırıldı iki yerinden ve ameliyat oldum. (Baslangic)16.05.2023 (Bitiş)18.07.2023 iki aylık heyet raporu verildi (yatarak) ayagimda platinler vidalar ağır bir ameliyattı. Son 4 aylık brüt ücretim 15500 tl. Özel sirkette işçi olarak çalışıyorum. Nekadar ve ne zaman rapor param yatar ogrenebilirmiyim lütfen? Bir de bu 2 aylık süre icerisinde isyerimden aldgm ücret kesilir mi?

 8. İlhan dedi ki:

  45günlük rapor parası aylık olarak ödeniyor yoksa hepsimi

 9. Onur dedi ki:

  Ben ameliyat oldum doktor bana 25 gün rapor verdi tahmini ne kadar para alırım yanıtlarsanız sevinirim

 10. Mehmet Kemal dedi ki:

  Özel bir şirkette asgari üzeri maaş alıyorum. Arkdaslar amaliyat oldum 1 er ay olmak üzre toplamda 3 ay rapor aldım ilk ayimin rapor parasını aldım 2. Aldığım ayın raporu ödenmesi şu an 3. Aydayim bilgi verebilecek varmı..

 11. Turgay alp dedi ki:

  Merhaba 32 günlük rapor parası 5841 TL yattı ameliyat geçirdim 27/0502022 arası 31/05/2022 yatış 01 /06/2022- 27/06/2022 arası ayakta olmak üzere 32gunlik raporum vardı net maaşıma bile tekabül emiyor net maasim ikramiye gelir vergisi hariç 6780 TL aradaki farkı firma ödemek le yukumlumu acaba ve hesaplanan rapor parası dogrumu teşekkürler

 12. Samet dedi ki:

  Merhaba bağkur ödüyör eşim kendi i yeri analık durumunda rapor ücreti ne kadar alır en düşük net

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   12.450 tl civarında bir rapor ödemesi alabilir.

  2. Mikail yıldırım dedi ki:

   Covid temaslı vakadan 7 gün raporluyum ne kadar ücret yatması lazım

 13. Necmi Tiraki dedi ki:

  2021 yılında 9-11 ay arası 59 günlük raporum var maaş brüt olarak yatıyor günlük brüt 238 TL ne kadar almam gerekiyor

 14. Yunisyogun dedi ki:

  Ayaktakine daha çok veriyor nasil bir saçmalık yatan hastanin herkese herseye muhtacligi daha cok degilmi. Hastanelere harcanan paradan dolayısıyla ise yatan hasta için zaten her ay kesiliyor

 15. Hicran dedi ki:

  Merhaba ben 6 Aralık 2021 yılında doğum yaptım 7 Şubat 2022 yılında raporum bitti e devletten baktığımda 2049 lira ve 2335 lira doğum sonrası rapor parası işlemi yapılıyor henüz hesabıma yatmamış asgari ücretten yatıyor sigortam sadece bu kadar mı para alacağım yoksa iki taksitte mi yatacak para tanıdıklarım 9bine yakın para almışlar

 16. serhat dedi ki:

  merhaba bel fıtığı ameliyatı oldum 45 gün raporluyum evde yatıyorum kaç para alırım

 17. Serkan dedi ki:

  Eylül ayınin 30undan Ekim ayının 4une kadar Ekim ayının 5inden 7isine kadar 8inden 17 isine kadar rapor aldım her aldığım raporladin ilk iki günü kesilecek mi arada boşluk yok iş kazası toplamda 18gun yoksa her rapor ayrı ayrımı olacak

 18. Barış dedi ki:

  Merhaba. 22.08.2019-16.09.2019 tarihleri arası ameliyat dolasıyla raporluydum. 170’i aradığımda raporumun arşive kaldırıldığı söylendi ve adıma bir dilekçe yazıldı. Dilekçenin cevabı geldiğinde tekrar aradım. 10 gün içinde paramın yatacağı söylendi. aradan 20 günü aşkın süre geçmesine rağmen hala param yatmadı. Yardımcı olursanız sevinirim.

 19. Erdoğan dedi ki:

  %52engelliyim 23günlük rapora ne kadar ücret alırım

 20. Muharrem dedi ki:

  4 günlük rapor aldım ve şuan 15 geçti rapor biteli. Ama hala daha para falan yatmadı. Acaba 4 günlük rapor için para alır mıyım alırsam ne zaman alırım ?

 21. Zeynep dedi ki:

  7aylık hamileyim doktorum 10 gün rapor verdi nezaman alırım toplam ne kadar alıcam
  Cuma iş başı yapıcam

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Raporunuz bitttikten sonraki 1 ay içinde ödemeniz yapılır. Günlük bürüt maaşınızın 2/3 ünün 8 gün ile çarpımını alacaksınız.

  2. Nur dedi ki:

   Merhaba
   2eylül-26 eylül 2019 arasi raporluyum. Gerek sartlari sağliyorum. Kac lira rapor parası alırım?
   Prime esas kazanclarim ve prim gunlerim şu şekilde;
   Ağustos: 639 tl ( bir gün )
   Temmuz: 0 tl ( 0 gün )
   Haziran : 0 tl ( 0 gün )
   Mayıs: 9125 tl ( 30 gün )
   Nisan: 9170 tl (30 gün

 22. Nuray dedi ki:

  Merhaba 16.07.2019 tarihinden itibaren 30 gün raporlu idim (Ayağım kırıldığı için. Alçılı idi) Rapor paramı henüz alamadım. ilgilenirseniz sevinirim. Ne zaman alırım.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Raporunuz onaylandıktan sonra 1 ay içinde alabilirsiniz. Bu hafta içinde yatması beklenebilir.

 23. Müjde dedi ki:

  Merhaba. İş kazası sonucu ayağımı kırdım. Raporumun başlangıç tarihi 15/06/2019 ve bitiş tarihi de 18/08/2019 du. Bu süreç içerisinde almam gereken maaş nedir. Aldığım maaş ise aylık 2300 lira

 24. Adnan GÜMÜŞ dedi ki:

  Mrb asgari ücretli çalışanımız iş kazası olarak ağustos ayında 3 günlük rapor aldı bu çalışanımız için düzenlenecek bordro nasıl olmalıdır? eksik gün 3, çalışılan gün 28doğru mudur?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ay 31 gün çektiği için 3 gün rapor 28 gün çalışma olarak bildirim yapılacaktır.

 25. FATİH dedi ki:

  Merhaba ,
  17.07.2019-25.07.2019 tarihleri arası 1. rapor
  26.07.2019-08.08.2019 tarihleri arası 2. rapor aldım. Her ikisi de ayakta tedavi, ayağım kırıldığı için alçıya alınmıştı. Brüt ücret aylık 6220 TL ve primler geçtiğimiz aylarda tam yatıyor. Üç ayda bir brüt ücret üzerinden ikramiye alıyorum. 1. rapor da 2 gün işyerim ücretli istirahat izin gözüktü ve 1599 TL para ödendi. Bu rakam doğrumu dur? ve 2.rapora göre Rapor parası ne kadar alırım? İyi çalışmalar dilerim.

 26. Ahmet dedi ki:

  24,07,2018 tarihinde iş kazası geçirdim hâlâ raporluyum aylık 1380tl ücret yatıyor hesabıma asgari ücretli olarak gösterildim fakat maasim 4500 tl geçmişe yönelik haklarını almak için ne yapmalıyım

 27. emre dedi ki:

  Merhaba 06.09.2017 de iş kazası geçirdim parmaklarımı prese sıkıştı sol elimşn 2ci ve 3 cü parmagımın tırnak çıkan yerden kesıldı ve serçe parmağımda da dikiş izleri var ve üç parmağımı tam olarak kapanmıyor ve şuan iş yerıyle mahkemiliğim elimde hastane raporları iş kazası olarak gözüküyor ama sosyal güvenlik kurumu iş kazası olarak kabul etmeyor mahkeme süreçim devam etmekte bunla ilgili bilgi almam mümkün mu.. şimdiden teşekkür ediyorum iyi çalişmalar dilerim..

 28. DAVUT YAŞAR dedi ki:

  MERHABA;
  10.06 İLE 09.07 TARİHLERİ ARASINDA 30 GÜN RAPORLU İDİM. GERİYE DÖNÜK 3 AYLIK GERÇEK GELİR : 19.250 TL PRİM İSE : 24.140 TL İDİ. YAPTIĞIM HESAPLAMAYA GÖRE 6.496 TL ÖDENMESİ GEREKİRKEN SGK 5.988,88 TL HESAP YAPMIŞTIR. BANA VE MEVZUATA GÖRE BU HESAP YANLIŞ GİBİ GÖZÜKMEKTE İKEN KURUM % 50 EKSİLTMEYİ GERÇEK GELİRDEN YAPIP GELİR ÜZERİNE EKLEMEKTEDİR.
  BU HESAPLAMA SİZCE DOĞRU MUDUR?

  1. Kazım dedi ki:

   Doğru benimde aynı yattı 4250 di ya asgari ücret onun üzerinden yatıyor çok saçma

 29. Mehmet dedi ki:

  2 gun rapor aldim fakat isveren 2 gunluk yevmiyemi kesti is verenden talep ettim fakat kanunlar bu yonde diye itiraz etti fakat varsa buna uygun kanun getir odeyelim dedi makalenizde okumus olduğumda 2 gunluk rapor kesintisi yapilamaz yazmışsınız ben hangi kanunla cevap vermem gerekir.

 30. İBRAHİM POLAT dedi ki:

  Burun Ameliyatı Oldum Doktorum Rapor Verdi Ve Bu Raporu İş Yerime Hemen Teslim Ettim ;
  Rapor Başlangıç : 11/06/2019 Rapor Bitiş : 23/06/2019
  Rapor Bitti 24/06/2019’da Kontrole Gittim Doktor Tekrar Rapor Verdi
  Rapor Başlangıç : 24/06/2019 Rapor Bitiş : 03/07/2019

  İlk Aldığım Rapor 2 Gün Yatarak Sonrası Ayakta Olarak Verildi
  Son Aldığım Rapor Hepsi Ayakta Olarak Verildi

  Rapor Ücretlendirmem Nasıl Oluyor Ve Ne Kadar Alırım ?

 31. Alipasa dedi ki:

  19 mart 2019 da rahatsizlandim 3 ay raporluydum benim rapor param günlüğu 96 tl olarak baz alinmis calistigim sirket bize nisan ayinda zam yapiyor birimim degisiyor nisan ayinda ama rapor parasi günlüğü 3 ay boyunca 96 tl den baz alinmis yani günlük 96 tl zamlanmasi gerekmiyormu bilgi verirmisiniz

 32. Rahman ay dedi ki:

  Ben bir sirkette satin alma birim yoneticisi olarak 5 yildir gorev yapmaktayim. Is yerim organizasyon yapisini degistirerek birim yoneticiligini kaldirip satin alma mudurlugu kurarak satin alma muduru atamistir. Benim mevcut birim yonetici unvanimida bir alt unvana dusurmustur bu kadroyu kabul etmedigim icin is akdim fesih edildi ise iade davasi acabilirmiyim ise iade davasinin sonucu ne olur bilgi verirseniz memnun olurum

 33. Senem dedi ki:

  Oğlum fabrikada iskur vasıtasıyla işe girdi 1 buçuk ay sonra is kazası geçirdi amaliyatoldu elde büyük sorun oluştu fizik tedaviden sonra hasar belli olacak is yeri para vermedi sskdan para alacağımız söyledi ne yapabiliriz

 34. erman dedi ki:

  Merhabalar..

  15.04.2019 tarihinde başıma gelen adli vakadan dolayı 45 gün raporlu idim. 15.04.2019 tarihinde Nisan ayındaki 15 gün de dahil toplam prim ödemem 18697 tl ve prim gün sayım 77 gündü. Bu siteye ve diğer sitelere baktığımda yaptığım hesapta günlük kazancım 242 tl olduğundan ve brüt ücretin ayakta tedavilerde 2 / 3′ ü karşılandığından 242 x 2 / 3 = 161 tl oluyor. Bu durumda almam gereken ödenek 161 x 43 = 6923 tl.. olarak hesaplıyorum.

  Fakat gittiğim SGK kurumu hesap olarak günlük brüt ücretimi 228 tl olarak hesapladı. Bana ödenecek olan miktarın 4300 küsür lira civarında olacağını belirtti. 228 tl üzerinden gittiğimde 228 x 2 / 3 = 152 tl ve 152 x 43 = 6536 tl olması gerekiyor…Fakat bana bu parada ödenmiyor. 4300 küsür liralık kısım ödeniyor. Sebebi ise adli vaka olduğu için yine miktarın 1 / 3′ ünü kesmişler mahkemede haklılığımı kanıtlamam halinde bu kısmında ödeneceği söylendi…Adli vakalarda bu tip bir uygulama mı var…zaten 1 / 3′ ünü en başta kesiyorlar…sonradan tekrardan neden 1 / 3′ lük kısım daha kesiliyor…

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   506 sayılı kanunun 111. maddesine göre adli vakalar da dahil olmak üzere kendi kusuru olan sigortalı rapor ödeneği için kesinti yapma hakkına sahip.

   Dava sonucunda haklı çıkarsanız kesintiye uğrayan kısmı iade alabilirsiniz.

   Madde 111- Bağışlanmaz kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri, bu kusurun derecesine göre, Kurumca, yarısına kadar eksiltilebilir.
   Tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen yahut yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı olan veyahut açıkça izne dayanmadığı gibi hiç bir gereği veya yararı bulunmayan bir işi elinde olarak sigortalının yapması veya yapılması gerekli bir hareketi savsaması kusurun bağışlanmazlığına esas tutulur.

 35. Halil ibrahim dedi ki:

  Mrb ben 09.06.2019 tarihinde iş kazası gecirdım 10 10 olmak sartıyla 2 sefer rapor aldım 3 aylık bürüt maasım 16226 gecmıs donemdede 90 gun sıgortam yattı ben ne kadar rapor prası alırım acaba

 36. Eylem Çelik dedi ki:

  Merhaba,
  11.01.2019-21.01.2019 tarihleri arasında raporluydum, ameliyat olduğumdan dolayı. E-Devlet’te herhangi bir ödeme gözükmemektedir. Maaşımı da tam aldım, bunun bir etkisi var mıdır?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   işyeri sisteme onay vermedi ise gözükmez.

 37. Tamer dedi ki:

  Iyi günler is kazasi gecirmistim.Raporum 08.04.2019 da başlıyor ve 22.05.2019 bitiyor.2558 tl odenek ödenmiş doğru mudur?
  Son 3 ay primim 90 gün
  Brüt maas 2558

 38. Mert dedi ki:

  Merhaba son üç aylık brüt yatan 13543.87 lira.İş kazası geçirdim 5 günlük iş kazası raporu ve 5 günlük istirahat raporu aldım.Ne kadar ücret alabilirim hesaplar mısınız ?

 39. Alparslan Işık dedi ki:

  Merhaba 11.03.2019 tarihinde elim kırıldı ve 35 günlük rapor verildi. 27.05.2019 oldu hala ödemeyi alamadım. birde dosyamın rafa kaldırıldığını söylüyorlar işlem yapılmadı henüz ne yapmalıyım?

 40. Ruhi orman dedi ki:

  Ben 22.04.2019 tarihinde 45 günlük rapor aldım benim rapor param nezaman yatar ve ne kadara yatar.son 3 aylık burut maaşım 8.500 TL

 41. ramazan dedi ki:

  merhaba 11.04.2019 işkazası geçirdim 20 günlük rapor aldım nekadar yatar bilginiz varmıh?

 42. Ömer bal dedi ki:

  Merhaba

  İş kazasi gecirdim 45 gunluk istirahat raporu aldım ayaktan.3 aylık primim 90 ne kadar ücret alirim. Günlük yevmiye ne kadar raporda.

 43. Ozkan dedi ki:

  41 gun raporum var. 3 aylik brut toplami 21100 ve son 3 ay 90 gun prim var. ne kadar para alirimm

 44. Şule dedi ki:

  28.02.2019-11.03.2019 tarihleri arasında yatarak tedavi
  12.03.2019-10.04.2019 tarihleri arasında ayakta tedavi
  gördüm. Ne kadar ücret alırım? Şimdiden teşekkürler iyi günler…

 45. Veysel Ertürk dedi ki:

  Mart ayı içinde 3+3 rapor aldım bide 1 günlük rapor aldım ayRı haftalar içinde raporlarım kaç günün parasını alırım nasıl oluyo Tam olarak

 46. Emrah dedi ki:

  15 gun raporluydum 2 gununu fabrika odedi saat ucretim 24lira ne kadar para odeme alirim

 47. YavuZ yildizhan dedi ki:

  Merhabalar. Bende iş KAZASI geçirdim. 01 nisan 20 nisan arası 20 günlük bir rapor aldım. Asgari ücret ile çalışanım ne kadar ödeme alırım

 48. Aykan Aydın dedi ki:

  merhaba eşim iş kazası hastane yatış 24.12.2018 – 07.01.2019 hastane çıkış
  ayakta başlama 08.01.2019 – kontrol 08.03.2019 ne kadar alması gerekiyor yardım eder misiniz?
  sonrasında 08.03.2019 – 18.03.2019 10 günlük iş kazası raporu bunun içinde ne kadar almalıyız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.

 49. Halil İbrahim karadeniz dedi ki:

  Mrb. Rapor başlangıç tarihi 27.03.2019(hastane yatış tarihim)
  27.03.2019 ve 29.03.2019 tarihleri arası 3 gün hastanede yattım. Ameliyat oldum. 29. 03.2019 da taburcu oldum. 30.03.2019 ile 28.04.2019 tarihleri arası 30 gün ayaktan raporlu görünüyorum. Şimdi benim rapor param nasıl hesaplanacak. 27.03.2019 dan itibaren 33 gün şeklinde mi? (Asgari ücret çalışanıyım)

 50. Fadıl Mehmet dedi ki:

  Merhaba, 17.12.2018 – 17.03.2019 arasında raporluyum, yani 3 ay. Asgari ücret alıyorum ve ayakta tedavi görüyorum. 4060,60 TL tutarında ödenek çıktı. Bence eksik hesaplanmış. Haklı miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Rapor hesaplaması rapordan önceki son 3 ayıl ortalamasına göre yapılmaktadır. Buna göre 2018 asgari ücret brüt; 2029,50 *2/3 =1353 tl yapar. 1353*3 ay 4,059 yani doğru hesaplanmış.

  2. Fadıl Mehmet dedi ki:

   5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda aşağıdaki ifade yer alıyor:
   Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt sınırında
   meydana gelecek değişikliklerde, yeniden tespit edilen alt sınırın altında bir günlük kazanç
   üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış veya kazanacak olanların bu
   ödenekleri, günlük kazançlarının alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten
   başlayarak değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenir.
   Buna göre 2019 yılında kalan günler yeni asgari ücrete göre hesaplanmış olması gerekmiyor muydu?

 51. serkan dedi ki:

  subat 2019 subaat ayinda ayri ayri toplam 3 gun raporumvar ilkaldigim 2 gun sonra aldigim 1 gun toplam 3gun raporum vardi muasebeci rapor parasi alamassin dedi

 52. Hüseyin Erdem dedi ki:

  13.03.2019 da iş kazası geçirdim raporum 13.03 ‘te başlayıp 15.03 te bitti ne kadar rapor ücreti alırım ve bu 2 gün mü yoksa 3 gün mü olarak hesaplanır

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   3 günlük bir rapor düzenlenmiş. İş kazası olarak rapor düzenlendi ise 3 günlük rapor ödemesi alırsınız günlük Brüt maaşınızın 2/3 ü ne göre hesaplama yapılır.

 53. sadık cura dedi ki:

  Mayıs 25 de hastaneye yatıp amaliyat oldum.26 sında taburcu oldum.20gün rapar alıp işverene bildirdim.ssk kurumundanda sorguladım.sisteme düşmüş.rapor parasını ne zaman alırım.ayakta tedavi yatan hasta gibi detayları anlayamadım.3/2 mi yarıyarıyamı hesaplanacak. toplamda aşagı yukarı ne kadar ne zaman almam gerekir .teşekür eder.iyi çalışmalar dilerim..