SGK

SGK, SSK Rapor Parası Hesaplama Nasıl Yapılır ?

2020 yılı SGK, SSK rapor parası hesaplama sigortalı olarak SGK bünyesinde çalışan ve rapor nedeniyle maaşında kesinti olan çalışanlar için oldukça önemli bir konu başlığı olmakla beraber, rapor parası kapsamı, hesaplama yöntemi ve tutarları da oldukça önem taşımaktadır.

Rapor Parası Tanımı

Sigortalı olarak herhangi bir hizmet akdiyle çalışanların bir hastalık, iş kazası, kronik hastalık ve doğum gibi nedenlerle SGK tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir sağlık kurumu tarafından 2 günden fazla süreyle aldıkları rapor nedeniyle maaşlarından kesilen tutarın SGK tarafından karşılanması rapor parası nedir 2020 olarak ifade edilebilir.

Burada belirtilen 2 günden fazla tanımlaması oldukça önemlidir. 2 güne kadar alınan raporlarda (2 gün dahil olmak üzere) herhangi bir maaş kesintisi yapılmazken ilgili tutarın SGK tarafından karşılanması da mümkün olmayacaktır. 2 günü geçen doktor raporlarında maaş kesintisi SGK tarafından karşılanmaktadır.

Rapor Parası Kapsamı Nelerdir ?

Rapor parası çeşitli nedenlerden dolayı kişilerin aldıkları rapor sonucunda çalıştıkları kurum tarafından maaşlarından kesilen tutarın SGK tarafından finansman edilmesi olarak da ifade edilebilirken, rapor parası kapsam ve tutarı da bu yönde oldukça merak edilmektedir.

Rapor parası tanımı;

 • Geçici iş göremezlik adı da verilen herhangi bir sağlık problemi sonucunda hekim raporuyla işten ayrı kalmak
 • Doğum
 • İş kazası
 • Kronik hastalık gibi nedenleri kapsamaktadır.

Rapor Parası Alabilmek İçin Hangi Şartlar Yerine Getirilmelidir?

SGK rapor parası alma şartları 2020 çerçevesinde çalışanlar tarafından yerine getirilmesi gereken ilk husus rapor parası almak isteyen çalışanların sigortalı olarak çalışmaları gerekliliğidir. Sigortalı olarak çalışmayan kişilerin her ne sebeple olursa olsun aldıkları herhangi bir rapor neticesinde rapor parası alabilmeleri mümkün değildir. Ek olarak rapor sahibi kişinin rapor tarihi itibariyle geriye dönük olarak en az 90 gün süreyle kesintisiz olarak prim ödemiş olması da önemli bir gerekliliktir. Kişinin sigortalılık süresi ne olursa olsun son 90 gün içerisinde kesintisiz olarak prim ödememesi durumunda rapor parası alabilmesi mümkün değildir.

Bu tanıma ek olarak SGK tarafından yetkilendirilmiş bir sağlık kurumu tarafından verilen raporlarda mutlaka bir hastalık teşhisi yazılmış olması gerekmektedir. Raporda hastalık teşhisinin bulunmaması, teşhisin sisteme girilmesinde meydana gelen bir eksiklikte SGK tarafından herhangi bir rapor ödemesi yapılması mümkün değildir.

Sadece hastalık teşhisinde değil, iş göremezlik raporunun SGK’ya doğru bir şekilde bildiriminin yapılması da ödeme anlamında olmazsa olmazdır. Bu noktada sigortalı olarak çalışan kişilerin raporları kaç gün olursa olsun rapor bitiminin ertesi günü işverene teslim edilmeli, işveren tarafından da kendilerine ulaştırılan raporların 3 gün içerisinde sisteme girilmesi de oldukça önem taşımaktadır.

SGK Rapor Parası Hesaplaması

Gerek yatarak gerekse de ayakta tedavilerde çalışan tarafından alınan hekim raporları nedeniyle kişilerin maaşlarından kesilen tutarların SGK tarafından nasıl hesaplanıp ödeneceğiyle ilgili prosedür oldukça merak edilen bir detay konumunda bulunurken, 2020 rapor parası ne kadar sorularının da sıkça sorulmasına neden olmaktadır.

SGK rapor parası hesaplamalarında;

 • Rapor gün sayısı
 • Çalışanın son üç ay içerisindeki toplam brüt kazancı
 • Çalışanın son üç ay içerisindeki prim ya da ikramiye tutarları (varsa)
 • Çalışanın son üç ay içerisinde toplam prim gün sayısı oldukça önem taşımaktadır.

İnternet üzerinde bu yönde bilgi ve hizmet veren sitelerin bazılarında rapor parası hesaplama programı adı altında rapor parası hesaplaması yapılması da mümkündür. Asgari ücretli çalışanlar için rapor parası hesaplaması yapılması da 2019 yılı brüt asgari ücretin belli olmasıyla birlikte netleşirken bu yönde kolaylıkla hesaplama yapılması da mümkün hale gelmiştir.

SGK Rapor Parası Hesaplama Detayları

SGK rapor parası hesaplamalarında bazı detaylara dikkat edilmesi gerekirken, ödemenin gecikmeden zamanında yapılması için dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır.

 • İstirahat raporlarında ilk iki gün ödeme harici olduğundan toplam rapor gününün iki gün eksik yazılması gerekmektedir. Örnek olarak 15 gün alınan istirahat raporlarında raporlu olunan gün kısmına 13 gün yazılması gerekmektedir. Sadece iş kazası nedeniyle verilen raporlarda bu iki gün detayının bir önemi olmamakla beraber kişinin raporlu olduğu gün kadar sisteme giriş yapmasının bir sakıncası bulunmamaktadır.
 • Bu iki gün detayı kişinin hak kaybına uğrayacağı bir durum olmamakla birlikte, iki günlük (iki gün dahil olmak üzere) alınan raporlarda herhangi bir maaş kesintisi olmamakla beraber, örneğin 15 günlük raporlarda iki günlük maaş işveren tarafından ödenirken, 13 günlük ödeme de SGK tarafından yapılmaktadır.
 • SGK tarafından ödenen rapor paralarında yatarak tedaviler ile ayakta tedavilerde rapor parası hesaplaması ayrı ayrı yapıldığından; yatarak tedavi – istirahat ile ayakta tedavi – istirahat kısımlarının ayrı ayrı yazılması gerekmektedir.
 • Analık rapor parası ödemesinde hak sahibinin alacağı ödeme toplam 112 günlüktür. Bu nedenle analık rapor parası ödemesi için anne raporlu olduğu gün sayısını tam olarak belirtmelidir.

Rapor Parası Alabilmek İçin Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar

Rapor parası alabilmek için rapor sahibi sigortalı çalışanın olmazsa olmaz yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır.

Bu noktada;

 • Rapor sahibinin SGK’dan rapor parası alabilmek için rapor tarihinden geriye dönük bir yıl içinde en az 90 gün SGK primi ödemiş olması gerekmektedir.
 • İstirahat parası hesaplanırken de rapor tarihinden önceki son üç aydaki bilgiler değerlendirilmektedir. Örneğin 10 Temmuz’da rapor almış bir çalışan için Nisan – Mayıs – Haziran ayları baz alınacak, rapor alınan ay olan Temmuz’daki ödemeler dikkate alınmayacaktır. Son üç ayda herhangi bir çalışma olmaması durumunda daha geriye gidilmesi de mümkündür.

Rapor Parası Tutarları İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Rapor parası hesaplamalarında baz alınan ücretler minimum asgari ücret, maksimum ise asgari ücretin 6.5 katı arasındaki ücretlerdir.

Buna göre 2020 rapor parası ya da başka bir deyişle 2020 yılı iş göremezlik ödeneği günlük en fazla 735 TL olacaktır. Bu üst sınır asgari ücretin 6.5 katı olarak hesaplanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır;

 • Bir asgari ücretli 2020 yılı için rapor aldığında yatarak tedavilerde günlük 49.05 TL rapor parası alırken, ayakta tedavilerde ise bu tutar 65.40 TL olacaktır.
 • Bir asgari ücretli 3 günlük bir rapor alıp işe devam edemediğinde bu rapor ayakta tedavi sonucu verildiyse 2 güne kadar rapor parasından muaf olduğundan SGK’dan 1 günlük rapor parası olan 65.40 TL alacak, diğer 2 günlük rapor tutarı ise çalıştığı kurum tarafından maaşından kesilmeyecektir.
 • İş kazası rapor parası hesaplaması 2020 için ise aynı şekilde iş göremezlik ödeneğine esas kazanç bulunarak yapılan hesaplamada bu kez toplam rapor süresinden 2 gün düşülmez. Raporun tamamının ayakta ya da yatarak tedavi durumuna göre de şekillendiği rapor parası ayakta tedavilerde toplam tutarın 2/3’ü oranında, yatarak tedavilerde ise1/2 oranında kendisine ödenir.
 • Rapor parası ödemesi çalışan tarafından raporun işverene ulaştırılıp sisteme girildikten ortalama 40 gün sonra SGK tarafından ödenir. Ödemeler SGK’nın şahıs ödemeleri sisteminde kişinin tanımladığı bir banka varsa oraya yapılırken, tanımlı bir banka olmaması durumunda ise PTT aracılığıyla yapılmaktadır.

İş Kazası Rapor Parası Hesaplaması Nasıl Yapılır ?

İş kazası rapor parası hesaplama işlemi de, iş göremezlik rapor ödeneği gibi günlük kazanca dayalıdır. İş kazası rapor parası hesaplamada ki en belirleyici nokta, raporun tamamını ayakta yada yatarak geçirmiş olmanızdır.

Örnek hesaplama ;

 • Raporlu olduğunuz toplam gün sayısı : 15 gün
 • Son 3 aylık toplam brüt ücreti : 12.000 TL
 • Son 3 aylık toplam prim gün sayısı : 90 gün

12.000 TL / 90 gün = 133.33 TL , 133,33 TL * 15 gün = 1,999 TL

1,999 TL * 2 / 3 = 1,332 TL (Ayakta tedaviler için 3’te 2’si ödeniyor)

1,999 TL / 2 = 995 TL (Yatarak tedavilerde, iş göremezlik ödeneği 1/2  oranındadır.)

Yukarı da ki hesaplama formülüne göre, sizde kendi raporunuzun verilerini hesaplayabilirsiniz.

SSK, SGK, Bağ-Kur Rapor Parası Sorgulama

PTT Emekli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır ?

İBB Sosyal Yardım Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

44 Yorum

 1. 4 günlük rapor aldım ve şuan 15 geçti rapor biteli. Ama hala daha para falan yatmadı. Acaba 4 günlük rapor için para alır mıyım alırsam ne zaman alırım ?

 2. 7aylık hamileyim doktorum 10 gün rapor verdi nezaman alırım toplam ne kadar alıcam
  Cuma iş başı yapıcam

  1. Merhaba,

   Raporunuz bitttikten sonraki 1 ay içinde ödemeniz yapılır. Günlük bürüt maaşınızın 2/3 ünün 8 gün ile çarpımını alacaksınız.

  2. Merhaba
   2eylül-26 eylül 2019 arasi raporluyum. Gerek sartlari sağliyorum. Kac lira rapor parası alırım?
   Prime esas kazanclarim ve prim gunlerim şu şekilde;
   Ağustos: 639 tl ( bir gün )
   Temmuz: 0 tl ( 0 gün )
   Haziran : 0 tl ( 0 gün )
   Mayıs: 9125 tl ( 30 gün )
   Nisan: 9170 tl (30 gün

 3. Merhaba 16.07.2019 tarihinden itibaren 30 gün raporlu idim (Ayağım kırıldığı için. Alçılı idi) Rapor paramı henüz alamadım. ilgilenirseniz sevinirim. Ne zaman alırım.

  1. Merhaba,

   Raporunuz onaylandıktan sonra 1 ay içinde alabilirsiniz. Bu hafta içinde yatması beklenebilir.

 4. Merhaba. İş kazası sonucu ayağımı kırdım. Raporumun başlangıç tarihi 15/06/2019 ve bitiş tarihi de 18/08/2019 du. Bu süreç içerisinde almam gereken maaş nedir. Aldığım maaş ise aylık 2300 lira

 5. Mrb asgari ücretli çalışanımız iş kazası olarak ağustos ayında 3 günlük rapor aldı bu çalışanımız için düzenlenecek bordro nasıl olmalıdır? eksik gün 3, çalışılan gün 28doğru mudur?

  1. Merhaba,

   Ay 31 gün çektiği için 3 gün rapor 28 gün çalışma olarak bildirim yapılacaktır.

 6. Merhaba ,
  17.07.2019-25.07.2019 tarihleri arası 1. rapor
  26.07.2019-08.08.2019 tarihleri arası 2. rapor aldım. Her ikisi de ayakta tedavi, ayağım kırıldığı için alçıya alınmıştı. Brüt ücret aylık 6220 TL ve primler geçtiğimiz aylarda tam yatıyor. Üç ayda bir brüt ücret üzerinden ikramiye alıyorum. 1. rapor da 2 gün işyerim ücretli istirahat izin gözüktü ve 1599 TL para ödendi. Bu rakam doğrumu dur? ve 2.rapora göre Rapor parası ne kadar alırım? İyi çalışmalar dilerim.

 7. 24,07,2018 tarihinde iş kazası geçirdim hâlâ raporluyum aylık 1380tl ücret yatıyor hesabıma asgari ücretli olarak gösterildim fakat maasim 4500 tl geçmişe yönelik haklarını almak için ne yapmalıyım

 8. Merhaba 06.09.2017 de iş kazası geçirdim parmaklarımı prese sıkıştı sol elimşn 2ci ve 3 cü parmagımın tırnak çıkan yerden kesıldı ve serçe parmağımda da dikiş izleri var ve üç parmağımı tam olarak kapanmıyor ve şuan iş yerıyle mahkemiliğim elimde hastane raporları iş kazası olarak gözüküyor ama sosyal güvenlik kurumu iş kazası olarak kabul etmeyor mahkeme süreçim devam etmekte bunla ilgili bilgi almam mümkün mu.. şimdiden teşekkür ediyorum iyi çalişmalar dilerim..

 9. MERHABA;
  10.06 İLE 09.07 TARİHLERİ ARASINDA 30 GÜN RAPORLU İDİM. GERİYE DÖNÜK 3 AYLIK GERÇEK GELİR : 19.250 TL PRİM İSE : 24.140 TL İDİ. YAPTIĞIM HESAPLAMAYA GÖRE 6.496 TL ÖDENMESİ GEREKİRKEN SGK 5.988,88 TL HESAP YAPMIŞTIR. BANA VE MEVZUATA GÖRE BU HESAP YANLIŞ GİBİ GÖZÜKMEKTE İKEN KURUM % 50 EKSİLTMEYİ GERÇEK GELİRDEN YAPIP GELİR ÜZERİNE EKLEMEKTEDİR.
  BU HESAPLAMA SİZCE DOĞRU MUDUR?

 10. 2 gun rapor aldim fakat isveren 2 gunluk yevmiyemi kesti is verenden talep ettim fakat kanunlar bu yonde diye itiraz etti fakat varsa buna uygun kanun getir odeyelim dedi makalenizde okumus olduğumda 2 gunluk rapor kesintisi yapilamaz yazmışsınız ben hangi kanunla cevap vermem gerekir.

 11. Burun Ameliyatı Oldum Doktorum Rapor Verdi Ve Bu Raporu İş Yerime Hemen Teslim Ettim ;
  Rapor Başlangıç : 11/06/2019 Rapor Bitiş : 23/06/2019
  Rapor Bitti 24/06/2019’da Kontrole Gittim Doktor Tekrar Rapor Verdi
  Rapor Başlangıç : 24/06/2019 Rapor Bitiş : 03/07/2019

  İlk Aldığım Rapor 2 Gün Yatarak Sonrası Ayakta Olarak Verildi
  Son Aldığım Rapor Hepsi Ayakta Olarak Verildi

  Rapor Ücretlendirmem Nasıl Oluyor Ve Ne Kadar Alırım ?

 12. 19 mart 2019 da rahatsizlandim 3 ay raporluydum benim rapor param günlüğu 96 tl olarak baz alinmis calistigim sirket bize nisan ayinda zam yapiyor birimim degisiyor nisan ayinda ama rapor parasi günlüğü 3 ay boyunca 96 tl den baz alinmis yani günlük 96 tl zamlanmasi gerekmiyormu bilgi verirmisiniz

 13. Ben bir sirkette satin alma birim yoneticisi olarak 5 yildir gorev yapmaktayim. Is yerim organizasyon yapisini degistirerek birim yoneticiligini kaldirip satin alma mudurlugu kurarak satin alma muduru atamistir. Benim mevcut birim yonetici unvanimida bir alt unvana dusurmustur bu kadroyu kabul etmedigim icin is akdim fesih edildi ise iade davasi acabilirmiyim ise iade davasinin sonucu ne olur bilgi verirseniz memnun olurum

 14. Oğlum fabrikada iskur vasıtasıyla işe girdi 1 buçuk ay sonra is kazası geçirdi amaliyatoldu elde büyük sorun oluştu fizik tedaviden sonra hasar belli olacak is yeri para vermedi sskdan para alacağımız söyledi ne yapabiliriz

 15. Merhabalar..

  15.04.2019 tarihinde başıma gelen adli vakadan dolayı 45 gün raporlu idim. 15.04.2019 tarihinde Nisan ayındaki 15 gün de dahil toplam prim ödemem 18697 tl ve prim gün sayım 77 gündü. Bu siteye ve diğer sitelere baktığımda yaptığım hesapta günlük kazancım 242 tl olduğundan ve brüt ücretin ayakta tedavilerde 2 / 3′ ü karşılandığından 242 x 2 / 3 = 161 tl oluyor. Bu durumda almam gereken ödenek 161 x 43 = 6923 tl.. olarak hesaplıyorum.

  Fakat gittiğim SGK kurumu hesap olarak günlük brüt ücretimi 228 tl olarak hesapladı. Bana ödenecek olan miktarın 4300 küsür lira civarında olacağını belirtti. 228 tl üzerinden gittiğimde 228 x 2 / 3 = 152 tl ve 152 x 43 = 6536 tl olması gerekiyor…Fakat bana bu parada ödenmiyor. 4300 küsür liralık kısım ödeniyor. Sebebi ise adli vaka olduğu için yine miktarın 1 / 3′ ünü kesmişler mahkemede haklılığımı kanıtlamam halinde bu kısmında ödeneceği söylendi…Adli vakalarda bu tip bir uygulama mı var…zaten 1 / 3′ ünü en başta kesiyorlar…sonradan tekrardan neden 1 / 3′ lük kısım daha kesiliyor…

  1. Merhaba,

   506 sayılı kanunun 111. maddesine göre adli vakalar da dahil olmak üzere kendi kusuru olan sigortalı rapor ödeneği için kesinti yapma hakkına sahip.

   Dava sonucunda haklı çıkarsanız kesintiye uğrayan kısmı iade alabilirsiniz.

   Madde 111- Bağışlanmaz kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri, bu kusurun derecesine göre, Kurumca, yarısına kadar eksiltilebilir.
   Tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen yahut yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı olan veyahut açıkça izne dayanmadığı gibi hiç bir gereği veya yararı bulunmayan bir işi elinde olarak sigortalının yapması veya yapılması gerekli bir hareketi savsaması kusurun bağışlanmazlığına esas tutulur.

 16. Mrb ben 09.06.2019 tarihinde iş kazası gecirdım 10 10 olmak sartıyla 2 sefer rapor aldım 3 aylık bürüt maasım 16226 gecmıs donemdede 90 gun sıgortam yattı ben ne kadar rapor prası alırım acaba

 17. Merhaba,
  11.01.2019-21.01.2019 tarihleri arasında raporluydum, ameliyat olduğumdan dolayı. E-Devlet’te herhangi bir ödeme gözükmemektedir. Maaşımı da tam aldım, bunun bir etkisi var mıdır?

 18. Iyi günler is kazasi gecirmistim.Raporum 08.04.2019 da başlıyor ve 22.05.2019 bitiyor.2558 tl odenek ödenmiş doğru mudur?
  Son 3 ay primim 90 gün
  Brüt maas 2558

 19. Merhaba son üç aylık brüt yatan 13543.87 lira.İş kazası geçirdim 5 günlük iş kazası raporu ve 5 günlük istirahat raporu aldım.Ne kadar ücret alabilirim hesaplar mısınız ?

 20. Merhaba 11.03.2019 tarihinde elim kırıldı ve 35 günlük rapor verildi. 27.05.2019 oldu hala ödemeyi alamadım. birde dosyamın rafa kaldırıldığını söylüyorlar işlem yapılmadı henüz ne yapmalıyım?

 21. Ben 22.04.2019 tarihinde 45 günlük rapor aldım benim rapor param nezaman yatar ve ne kadara yatar.son 3 aylık burut maaşım 8.500 TL

 22. Merhaba

  İş kazasi gecirdim 45 gunluk istirahat raporu aldım ayaktan.3 aylık primim 90 ne kadar ücret alirim. Günlük yevmiye ne kadar raporda.

 23. 28.02.2019-11.03.2019 tarihleri arasında yatarak tedavi
  12.03.2019-10.04.2019 tarihleri arasında ayakta tedavi
  gördüm. Ne kadar ücret alırım? Şimdiden teşekkürler iyi günler…

 24. Mart ayı içinde 3+3 rapor aldım bide 1 günlük rapor aldım ayRı haftalar içinde raporlarım kaç günün parasını alırım nasıl oluyo Tam olarak

 25. Merhabalar. Bende iş KAZASI geçirdim. 01 nisan 20 nisan arası 20 günlük bir rapor aldım. Asgari ücret ile çalışanım ne kadar ödeme alırım

 26. merhaba eşim iş kazası hastane yatış 24.12.2018 – 07.01.2019 hastane çıkış
  ayakta başlama 08.01.2019 – kontrol 08.03.2019 ne kadar alması gerekiyor yardım eder misiniz?
  sonrasında 08.03.2019 – 18.03.2019 10 günlük iş kazası raporu bunun içinde ne kadar almalıyız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.

 27. Mrb. Rapor başlangıç tarihi 27.03.2019(hastane yatış tarihim)
  27.03.2019 ve 29.03.2019 tarihleri arası 3 gün hastanede yattım. Ameliyat oldum. 29. 03.2019 da taburcu oldum. 30.03.2019 ile 28.04.2019 tarihleri arası 30 gün ayaktan raporlu görünüyorum. Şimdi benim rapor param nasıl hesaplanacak. 27.03.2019 dan itibaren 33 gün şeklinde mi? (Asgari ücret çalışanıyım)

 28. Merhaba, 17.12.2018 – 17.03.2019 arasında raporluyum, yani 3 ay. Asgari ücret alıyorum ve ayakta tedavi görüyorum. 4060,60 TL tutarında ödenek çıktı. Bence eksik hesaplanmış. Haklı miyim?

  1. Merhaba,

   Rapor hesaplaması rapordan önceki son 3 ayıl ortalamasına göre yapılmaktadır. Buna göre 2018 asgari ücret brüt; 2029,50 *2/3 =1353 tl yapar. 1353*3 ay 4,059 yani doğru hesaplanmış.

  2. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda aşağıdaki ifade yer alıyor:
   Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt sınırında
   meydana gelecek değişikliklerde, yeniden tespit edilen alt sınırın altında bir günlük kazanç
   üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış veya kazanacak olanların bu
   ödenekleri, günlük kazançlarının alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten
   başlayarak değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenir.
   Buna göre 2019 yılında kalan günler yeni asgari ücrete göre hesaplanmış olması gerekmiyor muydu?

 29. subat 2019 subaat ayinda ayri ayri toplam 3 gun raporumvar ilkaldigim 2 gun sonra aldigim 1 gun toplam 3gun raporum vardi muasebeci rapor parasi alamassin dedi

 30. 13.03.2019 da iş kazası geçirdim raporum 13.03 ‘te başlayıp 15.03 te bitti ne kadar rapor ücreti alırım ve bu 2 gün mü yoksa 3 gün mü olarak hesaplanır

  1. Merhaba,

   3 günlük bir rapor düzenlenmiş. İş kazası olarak rapor düzenlendi ise 3 günlük rapor ödemesi alırsınız günlük Brüt maaşınızın 2/3 ü ne göre hesaplama yapılır.

 31. Mayıs 25 de hastaneye yatıp amaliyat oldum.26 sında taburcu oldum.20gün rapar alıp işverene bildirdim.ssk kurumundanda sorguladım.sisteme düşmüş.rapor parasını ne zaman alırım.ayakta tedavi yatan hasta gibi detayları anlayamadım.3/2 mi yarıyarıyamı hesaplanacak. toplamda aşagı yukarı ne kadar ne zaman almam gerekir .teşekür eder.iyi çalışmalar dilerim..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu