emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Engelli Hibe Başvurusu

Engelli Hibe Başvurusu

İŞKUR’dan engelliler için hibe desteği artık sağlanmaya başladı. İŞKUR, engelli hibe başvurusu yapanlar için 36 bin TL’lik hibe desteği verebilecek. Yapılan açıklamaya göre engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş yerlerinde tahsil edilen idari para cezaları fonundan kendi işini kurmak isteyen engellilere 36 bin TL’lik hibe sağlanacak. Bu hibe hem kendi işlerini kurmalarını sağlayacak hem de ayakları üzerinden durabildiklerini herkese gösterecek ve mesleki eğitim alarak istihdam edilmesi gerçekleştirilecek. Ayrıca ek olarak rehabilitasyonlarına ve iyileşme süreçlerine da yardım edilecek.

Destek Verilecek Alanlar

Engelli hibe başvurusu kapsamında komisyon değerlendirilmesinden sonra kaynak tahsis edilmesine karar verilip hayata geçirilmesine olanak sağlanacak olan projelerde, başvuran kişinin isteğine bağlı olarak bazı masraflar karşılanacak. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 • Kuruluş işlemleri desteği: İş yeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 2.000 TL.
 • İşletme gideri desteği: Kurulan işletmeye 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) en fazla %60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.
 • Kuruluş desteği: İşletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 30.000 TL.

 

Hibe Desteği İçin Kimler Başvurabilir?

Engelli hibe başvurusunu malesef herkes yapamıyor. Engelli hibe başvurusuna başvurmak için elbette belirli şartlar da gerekiyor. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 • İŞKUR’a kayıtlı olmak,
 • Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücü kaybının en az %40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • Emekli olmamak,
 • Kendi üzerine kayıtlı iş yeri olmamak,
 • İş yerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.

Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

Engelli hibe başvurusu sırasında ve sonrasında bazı dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Engellilere verilecek Sağlık Kurulu Raporlarında yer alan engellinin çalışamayacağı alanlarda ya da işlerde kurulmak istenen işlere ilişkin projeler kabul edilemez, yani işler engellilerin çalışma şartlarına göre uygun yerde açılmalıdır. Proje başvurusu yapan kişinin üzerinde hangi amaçla olursa olsun bir iş yerinin olması durumunda yeni bir iş yeri desteği verilmeyecektir. Engelli hibe başvurusu sırasında, başvuran kişinin üzerine kayıtlı iş yeri olmamalıdır. Hali hazırda işletiliyor olan bir işletmenin devir alınması ya da o iş yerinin geliştirilmesini amaçlayan projeler desteklenmeyecektir. Başvuru sahibinin hangi konuda olursa olsun emekli olması durumunda da projesi kabul edilmeyecektir.

Engelli hibe başvurusu sırasında hazırlanacak proje belgeleri arasında, teklif sahibinin kendisine ait veya başka kişi veya kurumlardan aldığı maddi ve gayri maddi desteklere ilişkin bilgi ve belgelere de yer verilmesi gerekmektedir. Başka kurum veya kişilerden destek alınan projelerde, aynı maliyet kalemlerine engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurma hibe desteği kapsamında destek sağlanmayacaktır.

Engelli hibe başvurusundan sonra hibe desteği sağlanması kararı verilen projelerin ödemeleri, sözleşmenin imzalanma tarihinden sonra fatura veya fatura yerine geçen belgeler karşılığı yapılacağından; fatura veya belge olmaksızın önceden ödeme yapılmayacaktır. Sözleşme imza tarihinden önceki tarihlerde düzenlenen faturaların karşılığı ödenmemektedir.

Engelli hibe başvurusundan sonra kabul edilip, destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin sözleşme tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup, aksi durumun tespiti halinde “kuruluş desteği” olarak yapılan ödemeler faizi ile birlikte geri alınacaktır.

 

Başvuru Yaparken İstenen Evraklar

Engelli hibe başvurusu sırasında istenen bazı evrakları şöyle sıralayabiliriz:

 1. Talep dilekçesi,
 2. Başvuru Formu,
 3. Kimlik fotokopisi,
 4. Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
 5. Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
 6. Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),
 7. Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen 30 bin TL ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),
 8. İkametgah durumunu gösterir resmi belge,
 9. Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı gibi yapılmış örneği (resmi kurumlarca (hastane, İŞKUR il müdürlüğü gibi) aslı gibi yapılması gerekir),
 10. Vergi Dairesinden alınmış proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge

Engelli hibe başvurusu kapsamındaki kendi işini kurma başvurusunda herkes bir proje sunabilir. Aksi durumda kişi tarafından sunulan tüm projeler reddedilecektir. Başvuru rehberine ve formlarına dikkat edilerek proje taslağı bunlara göre dikkatlice hazırlanmalı ve gerekli makamlara zamanında sunulmalıdır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.