emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma Hesaplaması 2021

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma Hesaplaması 2021

Yurtdışı emeklilik borçlanma hesaplaması yapılırken günlük prime esas kazanç tutarının %45’i üzerinden borçlanılacak gün sayısına göre hesaplama yapılır. Yurtdışı emeklilik borçlanma; yurtdışında geçen sigortalılık sürelerinin, çalışma süreleri arasındaki işsizlik sürelerinin ve ev hanımı olarak geçirilen sürelerin borçlanılmasıdır.

Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması imzalamış ya da imzalamamış ülkelerde çalışılan süre belgelendiğinde yurtdışı borçlanması yapılabilir. Malullük, yaşlılık, ölüm ve emeklilik aylıklarının bağlanabilmesi için borçlanma yaparak Türkiye’de verilmiş hizmet gibi değerlendirilmesi sağlanabilir.

Borçlanma yapılacak dönem içerisinde bireyin Türk vatandaşı olması gereklidir. SGK’ya giderek ya da online olarak yurtdışı borçlanması talep edilebilir. Borçlanma tutarı ne kadar yüksekten ödenirse, sonrasında bağlanacak olan aylık tutarı da daha yüksek olur.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma Şartları Nelerdir?

Yurtdışı borçlanma koşulları aşağıda verilmiştir:

 • Yurtdışı borçlanması yapılacak olan süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gereklidir.
 • Yurtdışı emeklilik borçlanması talep edileceği dönem içerisinde Türk vatandaşı olunması ya da doğumla elde edilmiş olan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle vatandaşlığı kaybetmiş olma koşulu aranır.
 • Türk vatandaşlığı ile beraber yabancı ülke vatandaşlığı da devam edenlerin yurtdışı emeklilik borçlanma başvurusu yapmaları mümkündür.
 • Borçlanma yapılacak döneme ait yurt dışı sürelerinin belgelendirilebiliyor olması gereklidir.
 • Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi ile SGK’ya başvuru yapılmalıdır.
 • Yurtdışında geçirilmiş olan sigortalılık süreleri, işsizlik süreleri ve ev hanımı olarak geçirilmiş olan sürelerin borçlanılabilmesi mümkündür.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Yurtdışı borçlanması evrakları aşağıdaki gibidir:

 • Çalışılmış olan ülkede hangi sigorta kurumuna bağlı çalışılmışsa, bu durumdan hizmet cetveli veya sigorta kartı alınması gereklidir.
 • Sigortalının yurtdışında çalıştığı kurum eğer resmi bir kurumsa, çalışma belgelerini tasdik ettirmesine gerek olmaz. Belediyelerin sundukları hizmet belgeleri, vergi dairelerinden alınan ve çalışılan süreyi gösteren evraklar, işsiz olarak geçirilmiş sürenin evrakları ve bağlantı kurulan diğer kuruluşlardan hizmet belgeleri talep edilerek başvuru yapılmalıdır.
 • Kendi adına yurtdışında çalışmış olan bireylerin vergi dairesinden alacakları evraklar talep edilir.
 • İkamet edilen yabancı ülkede bulunan Türk temsilciliklerinden hizmet belgeleri alınması gereklidir.

Yurtdışı emeklilik borçlanması için talep edilen belgelerin eksiksiz ve doğru olması gereklidir. Aksi takdirde kurum borçlanma için belgeleri yeterli görmeyerek borçlanma taleplerini reddedebilme hakkına sahiptir.

Ayrıca eğer zorunda kalınırsa, yurtdışı borçlanması için yurtdışındaki kurumlardan talep edilecek olan bazı belgeleri SGK da talep edebilir.

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde Geçirilen Sigortalılık Süreleri Hangi Evraklar İle Borçlanılır?

Sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde geçirilen süreler için borçlanma belgeleri şu şekildedir:

 • İkamet edilen ülkede olan Türk temsilciliklerinden hizmet belgeleri alınmalıdır.
 • Yurt dışında çalışılan yerden alınmış olan ve hizmet süresini belirten bonservis, pasaporttaki çalışma izinlerinin tercümeleri gereklidir.
 • Gemilerde çalışacak olanların çalıştıkları ülkelerin Türk temsilcilerinden veya ataşeliklerinden alacakları hizmet belgeleri ile başvuru gerçekleştirmeleri istenir.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanması Yapacak Ev Hanımlarından İstenen Belgeler Nelerdir?

Ev hanımlarına yurtdışı borçlanması için gereken evraklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Yeminli tercüme büroları tarafından çevrilmiş olan ikamet belgesinin örneği gereklidir.
 • Çalışma ve sosyal güvenlik müşavirliğinin olduğu temsilciliklerden alınan ikamet örneği talep edilir.
 • İkamet belgesinin temin edilemediği durumlarda; yurt dışına çıkış ve Türkiye’ye giriş tarihlerinin fotoğraf da olması şartı ile pasaport örneği kullanılarak başvuru yapılabilir.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanmasına Konu Olan Süreler Nelerdir?

Yurtdışı borçlanması yapılabilecek süreler şöyledir:

 • Yurtdışında geçen sigortalılık sürelerinin borçlanması yapılabilir.
 • Yurtdışında sigortalılık sürelerinin arasına ya da sonuna denk gelen ve maksimum 1 yıla kadar süren işsizlik süreleri borçlanılabilir.
 • Medeni durumu fark etmeksizin ev hanımı olarak yurt dışında geçirilen sürenin borçlanılması mümkündür.

Anlaşmalı Olmayan Ülkelerde Yurtdışında Çalışma Süresi Nasıl Belgelendirilir?

Anlaşmanın bulunmadığı ülkelerde çalışıldığını belgelemek için öncelikle Türk konsolosluğuna başvurulması gereklidir. Konsolosluk tarafından çalışma belgesi iletilir. Ayrıca pasaporttaki çalışma sürelerinin yeminli bir tercüman tarafından çevrilmesi ile de çalışma süresi belgelendirilmiş sayılır.

İşyerinden bonservis belgesi alarak da çalışılan ülke Türkiye ile anlaşmalı bir ülke olmasa bile hizmet alabilmek mümkündür.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma İçin Anlaşma Sağlanan Ülkeler Hangileridir?

Yurtdışı borçlanma için anlaşmalı ülkeler şunlardır:

 • 1961 senesinin haziran ayından beri İngiltere ile anlaşma vardır.
 • 1965 senesinin sonundan beri Almanya ile anlaşma bulunur.
 • Hollanda ile anlaşması vardır.
 • Belçika ile anlaşma yapılmıştır.
 • 01.10.1969 tarihi ile beraber kabul edilen bir anlaşma sonrasında Avusturya anlaşmalı ülkeler arasında yerini almıştır.
 • 01.01.1972 tarihinde İsviçre ile anlaşma yapılmıştır.
 • 1973 senesinde Fransa ile anlaşma yapılmıştır.
 • Danimarka ile Türkiye yurtdışı borçlanması konusunda anlaşmalıdır.
 • İsveç ile 1978 senesinde bir anlaşma imzalanmış ve bu anlaşma 1981 senesinden beri uygulanmaya başlanmıştır.
 • 1981 senesinden beri Norveç ile anlaşma vardır.
 • Libya ile yurtdışı borçlanma anlaşması vardır.
 • 1988 senesinin aralık ayında KKTC’de imzalanıp yürürlüğe girmiş olan bir anlaşmadır.
 • Makedonya ile yapılmış olan anlaşma 2000 senesine dayanır.
 • Yurtdışı emeklilik borçlanması için Azerbaycan ile uzun vadeli bir anlaşma gerçekleştirilmiştir.
 • Romanya ve Gürcistan ile 2003 senesi ile beraber anlaşma yapılmıştır.
 • 2004 yılının eylül ayı ile beraber Bosna Hersek ile yapılan anlaşma yürürlüğe girmiştir.
 • Kanada, Kebek, Çek Cumhuriyeti ve Arnavutluk ile 2005 senesinde anlaşma yapılmıştır.
 • 2004 yılı ile beraber Lüksemburg ile bir anlaşma imzalanmıştır. Fakat bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi 2006 senesi ile beraber olmuştur.
 • 2012 senesinin haziran ayı ile beraber Hırvatistan da yurtdışı borçlanması için anlaşmalı ülkeler arasına girmiştir.
 • 2013 senesinin ikinci yarısı ile beraber Slovakya ve Sırbistan ile anlaşma gerçekleştirilmiştir.
 • İtalya, Karadağ ve Kore ile yapılan anlaşmalar 2015 senesine dayanır.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma Başvurusu Nasıl Gerçekleştirilir?

Yurtdışı borçlanma başvurusu için hizmet borçlanması talep edildiğine dair dilekçe hazırlayarak verilmelidir. Dilekçedeki bilgilerin borçlanma sürecinin sonuçlandırılması için yeterli olmaması halinde, borçlanma talep dilekçesi doldurularak teslim edilmelidir. Borçlanma talep dilekçesinin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gereklidir.

SGK Yurtdışı Hizmet Borçlanma Dilekçesini İndir

Bu dilekçeye hem başvuru kurumundan hem de SGK’nın web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Gerekli belgeler ile beraber Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ziyaret edilmelidir. İstenen evraklar kuruma ibraz edildiğinde incelenerek yurtdışında geçirildiği kanıtlanan sürelerin borçlanılmasına imkan tanırlar.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma Yapılmasının Amacı Nedir?

Yurtdışı borçlanması ile hedeflenen, emekliliğin daha erken olmasını sağlamaktır. Yurtdışı borçlanması yaparak toplam prim gün sayısı artırılır. Yurtdışı emeklilik borçlanma yaparak emekli olmak için gerekli olan prim sayısına da daha erken ulaşılmış olur.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanması Yaparken Dikkat Edilecekler Nelerdir?

Yurtdışı borçlanmasında önemli detaylar göz önüne alındığında; borçlanmanın borçlanmaya konu olan süresinin 3 ay içerisinde borçlandırılması gereklidir. Yurtdışı borçlanmasında para ödemeleri borçlanma yapılan süreye göre belirlenmez. Örneğin; 10 senelik yurt dışı borçlanması yapılacak olsun.

Borçlanma tutarı 10 seneye yayarak değil, 3 aylık bir süre içerisinde ödenmesi gerekir. Aksi durumda yurtdışı borçlanması kurum tarafından geçersiz hale getirilir. Erken emekli olabilmek için ihtiyaç duyulan süre kadar yurtdışı borçlanması yapılabilmesi mümkündür.

Borçlanma yapacak olan bireyin en son prim ödemesi yaptığı sigorta kolu üzerinden borçlanmalar ödenmiş olur.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanması Hangi Sigorta Kolundan Yapılmalıdır?

Yurtdışı borçlanması yapılacak sigorta kolu; 4B’dir. Farklı sigorta kolları üzerinden çalışmış olan bireylerin yurtdışı borçlanmalarını da eski sigorta kolları üzerinden yapabilmelerine imkan tanınırdı. Ancak yapılan son düzenleme kapsamında, borçlanmalar Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden yapılmaya başlanır.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanmada Sigorta Başlangıç Tarihi Nasıl Bulunur?

Yurtdışı borçlanmasında sigorta giriş tarihinin tespit edilmesi için borçlanılan sürenin sigorta başlangıç tarihinden çıkartılması gereklidir. Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti olmayanların sigorta başlangıç tarihi hesaplanırken ise, yurtdışı borçlanmalarından ödenen gün sayısı kadar geri giderek hesaplama yapılır.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma İçin Kısmi Borçlanma Yapılabilir Mi?

Kısmi yurtdışı borçlanma işlemi yapılması mümkündür. Yurtdışında geçirilen sürenin tamamı borçlanılabileceği gibi sadece emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan prim gün sayısı dolduracak kadar kısmının da borçlanılabilmesi mümkündür. Yurtdışı borçlanması yapacak olan bireyin bütçesi ve ihtiyaçları doğrultusunda kısmi borçlanma yapabilmesi mümkündür.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma Birden Fazla Kere Yapılabilir Mi?

Yurtdışı borçlanmasının çok kere yapılması mümkündür. Borçlanma yapacak olan birey eğer yurtdışında geçirdiği sürenin sadece bir kısmını borçlanmışsa, farklı bir zaman diliminde kalanını da borçlandırabilmesi mümkündür. Yurtdışı borçlanmasını tamamlamak için yeniden başvuru yapmasına gerek olmaz.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma İçin Ödenen Primler Geri Alınabilir Mi?

Yurtdışı borçlanma miktarının geri alınması için borcun tebliğinden sonra üç aylık süre verilir. Borçlanma yapan birey, yurtdışı borçlanma tutarını ödedikten sonra ödediği tutarın emeklilik tarihine beklediği gibi etki etmediğini gözlemleyebilir.

Bu gibi durumlarda ödediği primi geri almak isteyebilir. Bunun için yazılı olarak borçlanma başvurusunun geçersiz sayılmasını istediğini bildirmesi gereklidir.

Yurtdışı borçlanmasının geçersiz sayılması için başvuru yaptığı süreçte borçlanma tutarının tamamını ya da bir kısmını ödemiş olması durumunda; ödediği tutarı Türk Lirası olarak geri alabilir. Geri ödenecek olan tutara faiz uygulaması yapılmaz.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanması İle Emekli Aylığına Nasıl Hak Kazanılır?

Yurtdışı borçlanması ile emekli maaşına hak kazanmak için gerekli şartlar şu şekildedir:

 • Borçlanma yapacak olan bireyin yurtdışında çalışmaması, ikamete dayalı sosyal sigortasının ya da sosyal yardım ödeneğinin olmaması gereklidir.
 • Yurtdışı borçlanma tutarının tamamının ödenmesi gereklidir.
 • Sosyal güvenlik mevzuatında bulunan hükümler kapsamında eğer emekli aylığına hak kazanılmışsa, aylık bağlanır.
 • Emekli aylığının bağlanabilmesi için aylık hakkı kazanıldıktan sonra başvuru yaparak talep edilmesi gereklidir.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Yurtdışı borçlanma hesaplaması yapılırken alt ve üst limit belirlenir. Yurtdışı borçlanması yapacak olan birey, emekli olunca yüksek aylık bağlanmasını istiyorsa ödeyebildiği kadar yüksek tutardan yurtdışı borçlanması ödemelerini yapmalıdır.

Yurtdışı borçlanması için belirlenen alt ve üst limit, dönemin asgari ücreti artış gösterdikçe artar. Alt limit asgari ücret üzerinden hesaplanırken en yüksek tutar da asgari ücretin 7.5 katı olarak belirlenir. Yurtdışı borçlanma tutarı, brüt asgari ücretin %32’si üzerinden hesaplanırken günümüzde bu oran %45’e çıkartılmıştır. 2021 senesinde dönemin brüt asgari ücreti 3.577 TL ve net asgari ücreti de 2.825 TL’dir.

En düşük tutardan belirli sürelere göre yurtdışı borçlanma tutarı aşağıda örneklendirilmiştir:

 • 1 aylık borçlanma için 1.324 TL
 • 1 senelik borçlanma tutarı 15.892 TL
 • 10 yıllık borçlanma miktarı 158.922 TL
 • 15 senelik borçlanma için 238.383 TL

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma Hesaplama Formülü Nasıldır?

Yurtdışı borçlanma hesaplama formülü göz önüne alındığında; borçlanılacak gün sayısı ile seçilen günlük prime esas kazanç tutarı çarpılmalıdır. Yurtdışı emeklilik borçlanma tutarının hesaplanabilmesi için çıkan sonucun %45 ile çarpılması gereklidir.

Yorumlar

 1. Yasar kaya dedi ki:

  Emeklilik müracaat im kabul edildi.Alman vatandaşiyim ve mavi kartim var. Fakat 108 günüm eksik kaliyor.
  Bu eksik günlerimi ileride tamamlayabilirmiyim?
  Yoksa Alman vatandaşligindan çikip Türk vatandaşliģina mi geçmem gerekli???
  Teşekkürler

 2. VEYSEL ALBAYRAK dedi ki:

  2007.2009 yıllarında ronanyanin kostencede çalıştım günlerimi turkiyeye nasıl getirtirim veya yurt dışı borç lanması nasıl yaparım bilgilendirin. Saygılarımızla arz ederim.

 3. Meral Akçay dedi ki:

  1967 doğumluyum, 1991-2004 arası AbD’de okudum ve çalıştım. Türkiye’de ilk sigortalı girişim 2004 Eylül. 2018 Temmuz itibarı ile Fransa’da, Fransız kontratı ile çalışıyorum. 5 yıl burda çalıştıktan sonra Ülkeme dönüp emekli olmak istiyorum. Yurt dışı borçlanma ile ilgili bilgim var. Benim sorum şu: Fransa devleti de benden emeklilik için vergi kesiyor. Ben ülkeme döndüğümde benden kesilen emeklilik parasını Fransa devletinden alabilecek miyim? Ya da hangi koşullarda alabilirim? Türkiye ile Fransa arasında bu konuda belli bir anlaşma var mıdır? Örneğin ben ABD’den döndüğümde iki yıl çalışmıştım ve iki yılda benden kesilen emeklilik parasını bana ödediler döndüğümde.
  Bilgilendirmenizi rica ederim.
  Saygılarımla
  Meral Akçay

 4. Deniz mehmet dedi ki:

  Iyi günler
  2015 yilinda türkiyede sigorta girism var.
  Dogma büyüme.almanya ve calisiyorum.
  Temmuz 2019 borclanma dilekcesim verdim ama miktarin hepsini ödeyemecegim.Kalan miktari tekrar borclanma dilecekcesi verip yeni kanuna göremi yokksa eskisine göremi borclanacagim
  Arz ederim

  1. dedi ki:

   Dogma büyüme almanya
   2015 sigorta girisiniz var basiniza dert almayin

 5. ismail dedi ki:

  Merhaba benim 1996 girişim var ama hiç prim yatmamış, 2000 tarihinde suudiarabistana gittim 2007 ye kadar çalıştım ve on sekiz ay askerliyimde var doğum tarihim 1977. yurtdışı borçlanması yaparsam sigorta giriş tarihim kaç yılından hesaplanır. Teşekkürler.

 6. mine dedi ki:

  Merhaba,eşime bakiyorum yurtdişinda yani bakim süresi varken sgk dan emekliligimi talep edebilirmiyim ?

  Borçlanmami yaptim ve ödedim.

  Saygilar.

 7. Alper dedi ki:

  Merhabalar,
  1994-2011 arası Türkiyede çalıştıktan sonra 14 yıl ABD’de çalıştım. 2014’den beri de Türkiyede çalışıyorum.
  Özetle Türkiyede 12.5 yıl ABD’de ise 14 yıl çalıştım.
  Önümde emeklilik için 2 seçenek var:
  1) Prim gün sayımı doldurana dek çalışmak hiç yurtdışı borçlanma yapmamak (bu durumda 14 yıl boş kalan zaman beni olumsuz etkiler mi?)

  2) 52 yaşına dek çalışmak ve kalan prim gün süresini borçlanmak (minimumdan mı yapmak lazım maksimumdan mı yoksa arada bir miktardan mı? bunun hesabını nasıl yapabilirim? Borçlanma süresi bağkur olunca beni olumsuz nasıl etkiler? )

 8. Eser Taban dedi ki:

  Merhaba,
  01.06.1998 Almanyada sigorta girişim var
  16.07.2010 dan beri SSK lı olarak türkiyede çalışıyorum

  Almanayadaki ilk sigorta giriş tarihini türkiyeye nasıl transfer edebilirim?

  Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

 9. Mehmet dedi ki:

  Yurtdışı ev hanımı borçlanması yapacak bir hanımın
  Hiç sigortası yok, şu anki yaşı 49, bu bayan kaç gün yatırması gerekiyor ve kaç yaşında emekli olabilir.

 10. ahmet dedi ki:

  iyi günler, ben isviçreden 9 yil boyunca calistim. Suan türkiyede üniveristed calismaktayim. Ağustos ayında sigortamın aktarimi icin Isviçre konsolosluğundan başvuru yaptım. Bundan sonra izlemem gereken prosedürler nelerdir acaba? beni bilgilendirirseniz sevinirim.

 11. Onder dedi ki:

  Merhaba
  Askerligimi yedek subay olarak yaptim : 20/11/1999 ile 20/02/2001 tarihleri arasi.
  Turkiede bunun disinda sigorta kaydim bulunmamaktadir.

  E- Devlet sitesinde 4C tescilimi goremiyorum. Nedeni ve nasil cozulmesi gerektigini ogrenebilirmiyim.

  2002 yilindan itibaren yurtdisinda calismaktayim. Yurtdisi borclanmam yedek subayligimin baslangic tarihinden itibaren yapilabilir mi.

 12. Saim dedi ki:

  Turkiyede 5-6 sene calistim sonra ingiltereye gittim
  Orada halen calismaktayim 52 yasindayim
  1995 ten beri ingilteredeyim

  Burada calismaya devam edip ve ayni zamanda turkiyede emekli olabilirmiyim ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Türkiye de sigorta başlangıç şartlarına göre borçlanma yaparak emekli olabilirsiniz. ancak Yurt dışında çalıştığını süre boyunca Türkiye den emekli maaşı alamasınız. Ancak Orada da emekli olduğunuzda türkiye den maaş almaya başlarsınız.

 13. H. Senol dedi ki:

  Merhaba,

  01.08.2019 tarihinden sonraki yasa degisikliginin önemli maddelerini buraya yazar misiniz?

  Türkiye’den emekli olmanin sartlari nelerdir?
  Ne Kadar pirim ödenmesi gerekmektedir?
  Emeklilik yasi kactir?
  Ne Kadar emekli maasi baglanir? (Bagkur mu, yoksa SSK mi)

  Tesekkür ediyorum.

  H. Senol

  Not: Medyada o Kadar cok haber cikti ki, kafamiz bulandi. En Dogru haberleri sizden alabilecegimizi düsünüyorum.

 14. Emre dedi ki:

  Yurtdisi borclanma
  2008de emeklilik icin sgk dan dolar üzerinden borclandim.borclandigim gün yeterli
  degil. Eksik kalan günlerimi Dolardan borclanmak istiyorum
  Eksik günlerimi basvuruda
  Ilavemi edebirmiyim ?

  1. erol cengiz dedi ki:

   emekliliğinize yeteri kadar olan kısmını yeni yasaya göre borçlanıp TL olarak ödersiniz dolar olarak borçlanamazsınız

 15. Veli dedi ki:

  3201yurtdisi borclanma
  Ben 73 dogumlyum, 2.1.93 de calismaya basladim.2008 de emeklilik icin basvuruda bulundum ve 5050 gün dolardan borclandim ,esim 77 dogumlu 1.8.95 calismaya basladi.3950 gün dolardan borclandi.
  Emekli olmak icin yeterlimi yoksa birdaha basvuru bulunmamiz gereklimi

 16. Veli dedi ki:

  73 dogumluyum.2008de yurtdisindan emeklilik icin basvuruda bulundum. 5071 gün dolardan borclandim . Esim 77 dogumlu ve 3957 günden borclandi.
  Birdaha borclanmam gerekiyormu ?
  Yeni kanunlar bizim icin gecerlimi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emekklilik için yeterli borçlanmayı yaptıysanız tekrar borçlanmanıza gerek yok.

  2. Veli dedi ki:

   Ben 5050 gün borclandim yeterlimi bilmiyorum
   73 dogumlyum ,sigorta baslangic .1.2.93
   Esim 3950 günstiges borclandi
   77 dogumlu sigorta baslangic 1.8.95

 17. SERGÜN dedi ki:

  01.AGUSTOS 1992 YILINDA TÜRKİYEDE SSK GİRİŞİM VAR. TÜRKİYEDEKİ GÜN SAYIM TOPLAM 1700 GÜN. ŞU AN İNGİLTEREDEYİM. YENİ YASAYA GÖRE YURTDIŞI BORÇLANMA SÜRE VE TUTARI NEDİR? KISMİ EMEKLİLİK Mİ, YOKSA NORMAL EMEKLİLİKMİ? HANGİSİ BANA DAHA UYGUN OLUR? YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?

 18. abdurrahman erdogan dedi ki:

  dün ve evelsi gün yazmistim halen cevap alamadim ben abdurrahman erdogan kadiköy bilgi islem merkezini iaadeli tahütlü dilekce konusu hakkinda cevabiniz yokmu bekliyorum saygilar

 19. hasan dedi ki:

  merhabalar, ben 26-10-1960 dogumlu 1979 sigorta baslangici olan toplam 1449 gunu olan biri olarak ne kadar borclanmam var 1986 dan beride hollandada yasiyorum. saygilar

 20. NIHAN GUNGOR dedi ki:

  Merhabalar
  Ben Amerika Newyorkta ikamet ediyorum

  Yeni
  kanun ciktiginda Turkiyede izindeydim ve Goztepe Ssk burosuna 29 Temmuzda basvuru dilekcemi verdim.
  Tamamlamam gereken evraklari en son hangi tarihe kadar SSK ya
  Teslim edebilecigim hususunda kimseden yanit alamadim

  Tamamlamam gereken evraklarin en son teslim tarihini ve Goztepe (Istanbul) SSK mi yoksa Ankara SSK yamin yonlendirecegiz ogrenmem mumkun mu.

  Cok tesekkurler
  Iyi calismalar

 21. Zeynel Demirkol dedi ki:

  Merhaba ben 1.1.1966 Dogumluyum 29.08.1988,de türkiyede 18,ay askerlik yaptim,03.04.1995,den beri Almanyad calisiyorum suanda sigortaliligim devam ediyor,birbucuk yilsonra,sigortaliligim büyük ihtimalle sona erecek(sagliksorunlari nedeniyle Türkiyeden borclanma yoluyla emekli olmak istiyorum bana yardimci olursaniz sevinirim. Tessekürederim,Zeynel Demirkol.

 22. CENNET dedi ki:

  15.03.1973 doğumluyum.Almanya’da 1991-1993 yılları arsında ev hanımı olarak ikamet ettim.1993 ‘de evlenerek Türkiye’ye yerleştim.06.11.2013 tarihinden itibaren 1128 gün sigortalılığım var.Yurt dışı borçlanması yaparak nasıl emekli olurum. Sigorta başlangıcım hangi tarihte başlamış sayılır.

 23. liihsan dedi ki:

  23 nisan 69 dogumluyum.
  1.9.1986 almanya sigorta girisim var.
  2018 temmuz TR de sigrta baslangicim var ..
  hangisi karli hesaba gore

  3600 günmü
  5600 günmü
  nekadar borclanirim

 24. Ugur Almanya dedi ki:

  Merhaba,
  yurtdışı borçlanma günlük en düşük 27,28 TL ve en yüksek rakam ise günlük olarak 204,65 TL annamı ne dir. Benim emeklik borçlanma 5525 gün. Bu yüzden 150.722,- TL tutarında ödeyeceğim var. En yüksek rakam ise 1.130.391,25 TL. Bu en düşük ve en yüksek rakam, gelecekteki emekli aylığını nasıl etkiler? Bildiğim kadarıyla asgari emekli aylığı 2550 TL (27,28 TL). Maksimum emekli aylığı 204,65 TL/günlük en yüksek rakamdan nedir? Bana bir örnek verebilir misin?
  Gün sayısı artmış olsaydı, daha erken emekli olabilirmiydim? Örneğin, 5525 ila 7000 güne.

  Selamlar

 25. Birol kahveci dedi ki:

  Ben 6 sene SSK üzeri 20000 Euro yatırdım 1 Ağustos sistemine göre bağkurdanmı SSK danmı emekli olacağım

 26. Yıldız Kalaycı dedi ki:

  1957 doğumluyum; 1973’te evlendim. 1974 ve 1975’de doğum yaparak iki çocuğum oldu. Eşim Almanya’da öğretmen olarak görevli iken ben de yanında çalışmadan 1987-1992 yılları arasında aralıklı olarak 40 ay bulundum. 1995’te SSK’ya kaydım oldu; ama pek çalışamadım. 01.01.2016’dan beri aralıksız SSK’lı olarak çalışıyorum.
  3600 iş günü prim karşılığı emekli olacağım söylenmişti. Yurt dışı borçlanması yapacaktım; 31.07.2019 dan sonra şartların değişeceğini henüz yeni öğrendim. Ben 3600 iş günü prim karşılığı emekli olma şansımı kaçırdım mı?
  Bilgi verirseniz minnettar olurum.

 27. Yıldız Kalaycı dedi ki:

  1987-1992 yılları arasında beş yıl yurt dışında öğretmen olan eşimin yanında ev hanımı olarak bulundum.
  1995’te SSK girişim var; sonra uzun bir süre çalışmadım.
  01.01.2016’dan beri SSK’lı çalışıyorum.
  3600 iş günü prim yatırmakla emekli olacağım söylenmişti.
  Ancak, yeni çıkan yasadan şimdi haberim oldu ve yurt dışı borçlanma başvurusu yapamadım.
  Benim 3600 iş günü prim yatırma karşılığı emekli olma hakkım kalmadı mı?

 28. ilknur dedi ki:

  10.01.1977 doğumluyum türkiyede 18.8.1997-30.6.1998 tarihinde 314 gün sigortam var.12.7.1998 tarihinde ingiltere’ye dil öğrenmek için gittim ve orada kaldım.Çifte vatandaşım 1 oğlum-1 kızım var kızım 2009 doğumlu ve çifte vatandaş.İngilterede Sigortalı olarak çalışmam yok.2019 nisan ayında sigortalı olarak çalışmaya başladım.Türkiyede 54 yaş ve 5.975 gün ile emekli olacağım.Borçlanma talep dilekçesinde 11.soruda borçlanmak istediğiniz süre 2.kutuyu işaretledim 5.661 gün yazdım.3.kutucuğuda işaretleyip tarih olarak 1.7.1998-31.3.2014 tarihleri arasındaki süre dedim doğru yapmışmıyım acaba acil yardımcı olursanız sevinirim.

 29. Can Kara dedi ki:

  Merhaba 2006 yilinda Turkiye’de SSK sigortam basladi. Sanirim adiyla 4/A SGK.

  2007 yilindan itibaren Amerika’da yasiyorum ve yaklasik 12 yildir burada calisiyorum. Su ana kadar hic borclanma yapmadim.

  31 Temmuz tarihine kadar bir aksiyon almazsam, ve bundan 10 sene sonra Turkiye’ye donmeye karar verdigimde prim odemelerimi yaparsam (daha fazla odeyerek); SGK emeklisi olabiliyor muyum (2006 yilinda basladigi icin) yoksa Bagkur emeklisi mi oluyorum?

  Tesekkurler

 30. YILDIZ KALAS dedi ki:

  Iyi günler,
  Yurt disi borclanarak emeklilik icin 30.07.2019 tarihinde evraklarimi iadeli tahhütlü olarak Almanya´da postaneye verdim.

  Fakat evraklari dolduran Beyefendi, benim evin adresinde hata yapmis. Ev numarasi 8 yerine 18 yazmis. Ben daha sonradan fark ettim bu hatayi.

  Muhtemelen evraklar ancak 1 hafta sonra elinize ulasir.
  Bu durumda ne yapmaliyim?

  Yardiminiz icin simdiden tesekkür ederim.

  Saygilarimla

 31. jasmin dedi ki:

  Merhabalar Turkiyede 6 ay sigortam var ve TR dogum yaptım daha sonra 2001 yılından beri yurt dısındayım çeşitli zaman dilimleri çalıştım. halende çalışmaktayım. Aktif yurt dısında çalışırken borçlanma yapabilirmiyim

 32. Semra Turgut dedi ki:

  Merhaba,

  Dn akşam aşağıdaki sorularımı sormuştum ancak bir cevap alamadım, ne zaman cevap verilebilir, ekranda beklemem gerekiyor mu?
  Hatırlatmak amacıyla mesajım aşağıdaki gibidir:

  Yurt dışında yaşayan 31 yaşındaki çocuğum geçmişte SSK lı olarak çalışmıştı sonrasında özel bir emekli sandığına bağlı iş yerinde çalışmıştı şimdi ise Avrupa’da çalışıyor. Bu durumda zamanı geldiğinden ülkemizde SSK’ dan emekli olabilmesi için nasıl hareket etmeliyiz ?
  Yurt dışı çalışanlar dışardan prim ödemesi yaparak SSK emeklisi olabiliyor mu? Bu tür bir sisteme girmek için nasıl bir yol izlemesi gerekiyor. 31 temmuzda dolacak yasal süre bu durumu etkiliyor mu?,
  Ne tavsiye dersiniz ve nasıl hareket edelim.
  Bilgilendirme için şimdiden çok teşekkür ederim.

 33. Necmedin Kaymaz dedi ki:

  Türkiyede 1991 yilinda sgk girisim var. 200 gün civari hizmetim var. 1992 Ylindan beri almanyadayim. 1993 yilinda da yani Almanyada oldugum sürede de benim adima Prim girirsi olmus. Yani eski isyerim benim haberim olmadan prim yatirmis. Benim icin pozitif tabi.
  Türkiyede 4 yillik üniversite bitirdim. Almanyada da tekrar Üniversiteye gittim. 1997 Yilinda almanyada ilk defa Resmi olarak calistim ve Emeklilik sandigina kaydim oldu. Arada 1 seneyi gecmeyen bir kac issiz dönemlerim de oldu.
  2004 ten 2012 ye kadar serbest calistim. 2012 den beri de araliksiz calisiyorum.
  Alman vatandasiyim. Mavi kartim var.
  Türkiyeden borclanarak nasil emekli olabilirim. Ne kadar yatirmam lazim. Ordan emekli olursam, burdaki emekliligime negatif etkisi olurmu yani Almanyadan alacagim Emekli maasina negatif etkisi olmasini istemiyorum.
  tesekkürler

 34. Ali Y dedi ki:

  Merhaba,
  2017 subat ayindan beri yurtdisinda calisiyorum. 2000 yili Eylul ayi sigorta giris tarihinden itibaren 6 ay kisa donem askerlik ve 4 ay issiz gecen surem disinda Turkiye’de araliksiz calistim. Toplam prim odeme gunum 5600 gun cikiyor. Bilgilerimi SGK sistemine girdigimde; “GONDERDIGINIZ BILGILERE GORE YASLILIK AYLIGINA HAK KAZANMA KOSULLARI ASAGIDA BELIRTILMISTIR. KOSULLAR 60 YAS, 7000 PRIM ODEME GUN SAYISI VEYA 60 YAS 4500 PRIM ODEME GUN SAYISI VE 25 YILLIK SIGORTALILIK SURESIDIR.” diyor. Bu durumda bana verilen 2 kosuldan ilki icin (7000 gun) 5600 gunluk calismam ile yurtdisi calisma suremin (890) toplami 7000 gunu doldurmaya yetmiyor. ilk sorum yine de basvuru yapabilir miyim ve yaparsam eksik gunleri nasil tamamlarim? 2. sorum Eger bu kanunen mumkun degilse 4500 gunu gectigim icin ikinci emeklilik kosulunu sagladigimdan gunumu bekleyerek SGK dan emekli olabilir miyim? Bunun icin bir basvuru yapmamama gerek var mi?
  TESEKKURLER.

 35. Semra Turgut dedi ki:

  Merhaba sayın yetkili,

  Yurt dışında yaşayan 31 yaşındaki çocuğum geçmişte SSK lı olarak çalışmıştı sonrasında özel bir emekli sandığına bağlı iş yerinde çalışmıştı şimdi ise Avrupa’da çalışıyor. Bu durumda zamanı geldiğinden ülkemizde SSK’ dan emekli olabilmesi için nasıl hareket etmeliyiz ?
  Yurt dışı çalışanlar dışardan prim ödemesi yaparak SSK emeklisi olabiliyor mu? Bu tür bir sisteme girmek için nasıl bir yol izlemesi gerekiyor. 31 temmuzda dolacak yasal süre bu durumu etkiliyor mu?,
  Ne tavsiye dersiniz ve nasıl hareket edelim.
  Bilgilendirme için şimdiden çok teşekkür ederim.

 36. Fatih dedi ki:

  Merhaba ismim Fatih Aydogdu,

  esimle birlikte almanyada dogduk ve yasiyoruz.
  Kendim 1985 dogumluyum ve esim 1991 dogumlu.
  Almanyada ilk calismisligim 2001, esiminde 2008…
  Türkiyede 2017 de calismisligimiz var. Su an
  YUrt disi talep dilekcesini dolduruyorum. Nr 11 sorusu
  Borclanmak istedigimiz süreye en az kac gün yazmamiz lazim?
  18 yasimizdam önce calismisligimiz var, bunlar gecerli degilmi?

 37. yasemin değermenci dedi ki:

  1992 den beri almanyada çalışıyorum tr de borçlanarak emekli olmak istiyorum aylığımın yüksek olması için ne kadar borçlnmam lazım

 38. Adem dedi ki:

  Merhabalar hocam babamın yurt dışı işe giriş tarihi : 15/12/1982 işten ayrılış tarihi ise : 31/01/1984 arası prim borçlanması gün ve tutar olarak nedir? İlginiz için şimdiden teşekkürler

 39. habip dedi ki:

  Selamın aleyküm ilk sigorta girşim almanyada, 6.1992
  Almanya’da son sigorta tarihi 3 .2008
  Türkiye’de sigorta başlama tarihi 2012 halen sigortalıyım.
  7.2019
  1ağusdostan önce tur dışı borçlanma yapabilirmiyim
  Lütfen yardım. Zaman kısaldı

 40. Muammer uslu dedi ki:

  Şu anda yurtdışı borçlanma yapmak için Türkiye’de
  sigortalı çalışmışlık şartı varmı?

 41. Alper Corak dedi ki:

  Iyi günler.
  Adım Alper Corak.
  Doğum tarihim 29.06.1982
  2006 ssk baslangicim.
  2018 yilinda yurtdisi borclanmasi icin talepte bulundum ve 2830 gün 4/a kapsaminda ödedim. Toplam 3030 gün prim ödendi. Maalesef suan icin 4500 gün ü tamamlayamamaktayim.
  Yeni çıkan kanundan etkilenirmiyim?

 42. Cemal Korkmaz dedi ki:

  Emeklilik borclanmasina müracat edildikten sonra borclanilan miktarin hepsi üc ay icerisinde ödenmek zorundamidir. Yada üc bes yil sonra ödenebilinirmi, yada taksitle ödeme yapilabilinirmi.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ödemenin tamamının 3 ya içinde ödenmesi şart. İsterseniz kredi çekerek zamana yayabilirsiniz.

 43. Seyit Ali Bektas dedi ki:

  Merhaba,
  ben 2018 yilinda basvurumu yaptim.
  Borc cetveline göre ödemeyi yaptim.
  Gün olarak 208 gün (4500 günden) eksigim vardi.
  Suan gün sayisini doldurmus bulunuyorum.
  Eksik günler icin basvurumu hazirladim.
  01.08.`den önce iadeli – taahhütlü olarak göndersen, SGK’ya 01.08.`dan sonra ulassa bile, zamaninda gönderdigim icin eski kanundan kabul görecek mi? Veyahut 01.08.`den önce size ulasmasi sart mi?

 44. Cigdem dedi ki:

  Merhaba,

  Subat 1983 dogumluyum, 2007 – 2015 yillari arasinda Turkiye’de Koctas sirketinde calistim. 2015 Eylul ayindan itibaren Ingilter’de yasamakta ve bir sirkette calismaktayim. Daha once yurtdisi borclanma ile ilgili herhangi basvurum bulunmuyor. Yeni cikan kanundan etkilenmemek icin 1 Agustos (Persembe) gunune kadar ne yapmam gerekiyor? Ingiltere’den basvuru yapabilir miyim? Bsvuru icin hangi evraklar gerekli? Statement of National Insurance online temin edebilir myim? Payslip ve p60 evraklarim bulunuyor). Hizmet Belgesi icin konsolosluga gitmem gerekir mi?

  Tesekkurler
  Iyi Calismalar

 45. Sema dedi ki:

  Merhaba,
  SSK: 1.07.1992 işe giriş
  Gün sayım 1657
  son birbuçuk yıldır Belçikada yaşıyorum. 45 yaşındayım.
  Yurtdışı borçlanma için hakkım var mı?
  Kaç gün için başvuru yapmalıyım?
  Ne kadar ödemeliyim ?
  Şimdiden teşekkür ederim

 46. nurcan görgülü dedi ki:

  2006 ssk girişim var şuan ingilteredeyim ev hanımıyım yurtdışı borçlanması yapmam sonucunda emekli olsam daha emeklime çok kalıyor çünkü yaklaşık 10 yıl beklemem gerekiyor alacağım emekli ücreti şimdi ödeyeceğim pirim gün sayısı ile daha sonra ödeyeceğim pirm gün sayısında emekli olduğumda hangisi daha uygun olur tabi buna bağlı olarak alacağım emekli parası

 47. yusuf doğru dedi ki:

  iyi günler,

  adım yusuf doğru (01.01.1960) yaklaşık kırk yıldır almanyada ikamet etmekte ve çalışmaktayım. türkiyede üç aylık bir ssk çalışmışlığım var. yurtdışından borçlanarak nasıl emekli olabilirim. teşekkür eder ve saygılarımı sunarım.

 48. Muhammed Burak Yilmaz dedi ki:

  Merhaba, SGK 4A Hizmet döküm cetvelinde ilk ise giris tarihi 01.10.1987 yazili. (staj Dönemi)
  giris tarihi olarakda 14.02.1990 gözükmektedir.

  yaklasik 15 aylik Askerligim var

  Uzun vade toplam gün sayim 2950

  2000 yilindan beri yurtdisinda calismaktayim, 01.08.2019 da cikacak kanundan önce eski sistem ile nezaman emekli olabilirim ve toplam nekadar prim ödemem gerekmektedir.

  Saygilar

 49. Ertan Ermis dedi ki:

  Merhaba 1.1.1995 Türkiyede sigorta girisim var daha sonra 1.2:1996dan itibaren 7 yil 10 ay21 gün bagkurum var su anda Avusturyada 2005 tarihinden bu yana calismaktayim 31 temmuza kadar borclanma yapmak istiyorum ne kadar para ödemem gerekiyor ve ne kadar maas alabilirim syardimci olursaniz sevinirim saygilarimla

1 3 4 5