emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

SGK

SGK haberleri, son dakika SGK gelişmeleri ile SGK prim ve borç sorgulama işlemlerine ait tüm detayları inceleyebilirsiniz.

Kendi isteği ile işten ayrılan tazminat alma şartları ülkemizde ilgili kanun ve diğer yasal düzenlemelere göre belirlenmiştir. Şu an için geçerli olan uygulamada eğer bir işçi kendi isteği ile işten ayrılıyorsa kıdem tazminatı hakkı normal şartlar altında ortaya çıkmamaktadır. İş yerinde yoğun çalışma temposu olan ve sağlığı etkileyecek düzeyde bir...
19.09.2023
2023 yıllık izin süreleri ve hesaplama işlemi ile ne kadar yıllık izin kullanılabileceği anlaşılır. Yıllık izin süreleri, iş yerindeki kıdeme bağlı olarak değişiklik gösterir. Kıdemi yüksek olan çalışanlara daha fazla ödeme yapılır. 2023 yıllık izin süreleri ve hesaplama yapılarak yıllık izin ödemeleri alınabilir. Yıllık izni hak edebilmek için belli bir...
28.08.2023
2023 doğum borçlanması miktarı, yasalara göre değişiklik gösterir. Yasalarla belirlenen süreler, çocuk sayısına göre de farklılaşır. Doğum borçlanması, kadın sigortalılara tanınan bir haktır. Kadınlar bu sayede borçlanma hakkından yararlanarak daha erken dönemde emekli olabilir. Borçlanma hakkı sadece doğum için değil askerlik, eğitim, staj gibi durumlarda da tanınan bir haktır. Bu...
22.08.2023
Yurtdışı borçlanmasına başvuru ve hesaplama işlemleri brüt asgari ücrete göre belirlenir. Yurtdışı borçlanması başvurusu yapılan aya göre belirlenen prim ödemelerini tamamlayan yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’den emeklilik hakkı elde edebilmektedir. 2023 yılı itibari ile ödenecek günlük prim tutarlarının değişmesi ile yurtdışı borçlanması hesaplaması değişmiş olup asgari ücret zammı sonrası güncel...
22.08.2023
2023 Askerlik borçlanması ne kadar, nasıl yapılır? asgari ücretin belirlenmesi ile beraber asgari ücretin en düşük ve en yüksek tutarlarıda belirlendi. Askerlik borçlanması yaparak ne kadar ödeme yapacağınıza dair tablomuz konuda yer almaktadır. 2023 SGK askerlik borçlanması için ödenmesi gereken prim asgari ücrete gelen zaman oranında belirlenmiştir. Asgari ücretin net...
15.08.2023
Askerlik borçlanması hesaplama 2023 tablosu ve başvuru sorgulama işlemlerinizi online olarak yapabilirsiniz. Askerlik borçlanması sürekli olarak yıldan yıla artış gösterir. Başvuru işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapılır. Bu nedenle ikamet adresine en yakın SGK binasının ziyaret edilmesi gerekir. Başvuru sırasında kişinin yanında kimlik belgesi ve askerliğe ilişkin belgeler bulunmalıdır. Bu...
15.08.2023
SGK şahıs ödemeleri olarak da adlandırılabilecek bu tür ödemeler, kişilerin maaşı dışında hak ettiği sosyal hakların nakdi karşılığını ifade etmektedir. Belirli şartları sağlayan kişiler bu ödemelerden yararlanabilmekte ve özellikle sağlıklarıyla ilgili durumlarda SGK’dan geri ödeme alabilmektedir. Eğitim ve yol gibi ödemeleri de kapsayan SGK şahıs ödemeleri kişilere belirlenen kurumlar aracılığıyla...
08.08.2023
Ölen işçi için yapılması gerekenler; işveren ve işçinin ailesi açısından sınıflandırılabilir. İşverenin, ölen işçisini SGK’ya bildirmesi ve gerekli ödemeleri, işçinin ailesine yapması gerekir. Ölen işçi için yapılması gerekenler, aile için de söz konusudur. Ölen işçinin hak sahipleri; eş, çocuk, anne-baba olarak sıralanabilir. Ölen işçinin hak sahiplerine çeşitli ödemeler yapılır. Ancak...
24.07.2023
Ev hizmetlerinde çalışanlar için ödenen sigorta primi 2023 Temmuz asgari ücret zammı ardından güncellendi. 5510 sayılı Kanunun Ek-9 maddesince tanımlanan ev hizmetleri sigortası, hatırlanacağı üzere 10 günden az veya 10 gün ile 10 günden fazla süreyle çalıştırılanları ilgilendiren sigorta türüdür. Teşviklerle birlikte farklı tarifelerin oluştuğu ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primi...
06.07.2023
2023 yılı Temmuz ayında asgari ücretin zamlanması ile birlikte birçok başlıkta artış yaşandı. SGK ve GSS primleri yeniden hesaplanarak SGK’ya yatırılacak. Sağlık hizmetlerinden faydalanmanın yanı sıra emeklilik hakkı için de önem arz eden prim ödemeleri, asgari ücret üzerinden tespit edilir ve her ay için 30 gün olarak hesaplanır. 2023 Genel...
29.06.2023
İsteğe bağlı sigorta prim tutarları 2023 Temmuz ayı asgari ücret rakamları ile birlikte değişti. En düşük isteğe bağlı sigorta primleri 2023 yılında 4.292,64 TL oldu. İsteğe Bağlı Sigorta Nedir? İsteğe bağlı sigorta herhangi bir işyerinde çalışmayan ya da 4A kapsamında sigortalı olup ayda 30 günden az çalışan vatandaşlarımızın, kendi primlerini...
21.06.2023
2023 iş kazası ve meslek hastalığı maaşının miktarı, aylık kazancın %70’idir. İş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda çalışma gücünü kaybedenlere sürekli iş göremezlik ödeneği ödenir. 2023 iş kazası ve meslek hastalığı maaşının miktarı, iş göremezlik derecesi %100 olması halinde %100 oranı üzerinden bağlanır. Diğer hallerde %70 oranında aylık bağlanır....
16.06.2023
2023 çeyiz parası miktarı en az 33 bin TL olarak ödeniyor. Çeyiz parası, annesinin ya da babasının vefatı nedeniyle ölüm aylığı alanlara veriliyor. 2023 çeyiz parası miktarı, 2022 yılına göre artırıldı. 2022 yılında çeyiz parası olarak 21 bin TL ödeniyordu. Yapılan artış sayesinde 2023 yılında kız çocuklarına 33 bin TL...
06.06.2023
SGK’dan çift maaş alma şartları arasında ölüm tarihi ve sigortalılık statüsü vardır. Yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle belirli bir tarihten önce gerçekleşen ölümler için çift maaş alınabilir. SGK’dan çift maaş alma şartları, sigortalılık statüsüne göre de şekillenir. Ölen babanın memur olması eşin SSK’lı olması gibi durumlara dikkat edilir. Bunun yanı sıra...
23.05.2023
Çalışan için “Geçici İş Görmezlik” halinde ödenecek SGK rapor parası 2023, sigortalının gelir kaybının önlenmesi amacıyla SGK tarafından karşılanır. İş kazasından meslek hastalıklarına, analık halinde salgına kadar farklı şartların SGK tarafından yetkilendirilmiş kurum hekimleri ya da sağlık kurulu tarafından önerilen istirahat süreleri bu kapsamda değerlendirilir. Rapor Parası Şartları Nelerdir? İş...
08.05.2023
SGK iş göremezlik, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işçiye hastalık, analık, iş kazası gibi durumlar nedeniyle yapılan ödemedir. İş göremezlik ödeneği halk arasında rapor parası olarak adlandırılır. SGK iş göremezlik kapsamında düzenlenen raporda yer alan istirahat süresince, işçiye SGK geçici iş göremezlik ödeneği verilir. SGK iş göremezlik ödeneği almak için işçinin...
02.05.2023
İş kazası tazminatı, işçinin iş ile alakalı yaşadığı kazalarda işveren aleyhine açtığı davalardır. İş kazası sonucunda işçi ciddi bir yaralanma yaşayabilir ya da ölüm söz konusu olabilir. İş kazası tazminatı ise işçinin yaşadığı kayıpları telafi etme hakkı olarak nitelendirilebilir. İş kazası maddi tazminat davasının yanı sıra manevi tazminat davası da...
02.05.2023
SGK iş kazası raporu, bir iş yerinde ya işin yürütümü sırasında farklı bir yerde geçirilen kazaya ilişkin düzenlenen rapordur. İşveren, raporunu tutanak halinde düzenler. Hastanede de ayrı bir rapor düzenlenir. Hastanede iş kazası raporunun yanı sıra işçiye iş göremezlik raporu da verilir. Böylece işçi, çalışamadığı günler için iş kazası rapor...
02.05.2023
İş kazası bildirimi, işveren tarafından üç iş günü içerisinde SGK’ya yapılır. Bildirimin e-Devlet sisteminden ya da SGK’ya bizzat giderek yapılması mümkündür. İş kazası bildirimi SGK’ya tutanak üzerinden yapılır. Tutanak, kapsamlı ve detaylı şekilde doldurulmalıdır. Kaza geçiren kişiye ve kazaya ilişkin bilgiler tutanakta yer almalıdır. İş Kazası Nedir? İş kazası iş...
02.05.2023
İş kazası tutanağı meydana gelen olayı detaylarıyla ispatlamak için işveren tarafından hazırlanan bir belgedir. İş kazası tutanağı nedir diye merak edenler, özellikle bu belgenin ne zaman ve kim tarafından doldurulması gerektiğini bilmelidir. İş kazası formu kazanın meydana geldiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde ve işveren tarafından doldurulmalıdır. İş kazası...
02.05.2023
İş kazası, işle alakalı bir durum nedeniyle yaşanan kazalardır. İş kazaları neticesinde işçinin bedenen ya da psikolojik anlamda zarara uğraması mümkün olabilir. Kaza neticesinde oluşan kayba göre işçinin çeşitli haklardan yararlanması söz konusu olur. İş kazası sonucu ölüm gerçekleşirse sigortalının hak sahiplerine ölüm sigortası kapsamında çeşitli haklar sağlanır. İş kazası...
02.05.2023
Dul, yetim ve ölüm aylıkları 2023 Ocak ayında gelen asgari ücret ve memur zamları ardından arttı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren zamlar sonrası gerekli şartları yerine getiren vatandaşlarımızın yararlandığı dul, yetim ve ölüm maaşı 2023 tutarları diğer sosyal yardımlarla birlikte güncellendi. Dul Maaşı Başvuru Şartları Dul aylığına başvuru şartları sadece eşi...
28.04.2023
2023 Yılında süt parası ödeneği öncelikle sigortalı olarak çalışana verilmektedir. Sigortalı çalışan kadın yada sigortalı çalışan erkeğin doğum yapan sigortasız eşine ödenmektedir. 2023 süt parası miktarı ve başvuru şartları hakkında kapsamlı bilgi edinerek bu haktan çocuğunuz olduğunda yararlanabilirsiniz. Süt parasının yasadaki adı emzirme ödeneğidir. Çocuğun menfaati için aileye bir ödeme...
07.04.2023
Ev hanımlarına emeklilik hakkı isteğe bağlı sigortalı olmaları halinde tanınır. İsteğe bağlı sigortalılık sayesinde çalışmayan ev hanımlarına emeklilik olanağı sunulur. Kadınlar düzenli prim ödemesi yaptıkları takdirde emekli olarak yaşlılık aylığı alabilir. Emeklilik için prim ve yaş gibi şartların sağlanması gerekir. Bu şartlar, isteğe bağlı sigorta priminin ödenmeye başladığı tarihe bağlı...
22.03.2023
İsteğe bağlı sigortalı olabilecek kişiler; 18 yaşından büyük olup Türkiye’de ikamet eden ve herhangi bir sigorta koluna tabi olmayanlardır. Kimler isteğe bağlı sigortalı olabilir diye merak edenler, ay içerisinde 30 günden az çalıştıkları takdirde de bu haktan yararlanabileceğini bilmelidir. İsteğe bağlı sigortalı olabilecek kişiler arasında Türkiye’de yaşayan yabancılar da vardır....
22.03.2023
İsteğe bağlı sigorta yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekir. Başvurunuzu kuruma dilekçe vererek ya da e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. İsteğe bağlı sigorta yapmak için kişinin talebine göre hareket edilir. Talebi değerlendirilen kişi, sigortalı olarak sisteme dâhil edilir ve prim ödemeye başlar. İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır sorusunun cevabını araştıranlar,...
22.03.2023
İsteğe bağlı sigorta ne demek sorusuna, dışarıdan prim ödeme yoluyla emeklilik hakkı elde edilmesidir, şeklinde yanıt verilebilir. Kendi çalışması ya da bir işverene bağlı çalışması nedeniyle sigortalı olmayanlar, bu yola başvurabilir. İsteğe bağlı sigorta nedir diye araştırma yapanlar da başvuru haklarının olup olmadığını öğrenmeye çalışır. Böylece ilerleyen dönemlerde emekli maaşı...
22.03.2023
Ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır. Sigortalının vefatında ölüm aylığı nasıl paylaştırılır sorusu akıllara gelir. Sigortalının eşi için bağlanacak ölüm aylığı sigortalı sağ iken hesaplanan aylığın %50’si yani yarısıdır. Ölen sigortalının hak sahibi çocuğu olmaması halinde bu oran %75’e çıkar. Çocukların her biri için bağlanacak ölüm aylığı payı %25’tir....
15.03.2023
Yeni ücretlere göre ilave tediye hesaplama tablosu kamu işçilerinin alacakları ikramiye tutarını gösterir. İlave tediyeler çeşitli kamu kurumlarında çalışan işçilere ödenir. Ödemeler şu kamu kurumlarında çalışanlar için yapılır: Yeni ücretlere göre ilave tediye hesaplama tablosu ile kimin ne kadar yardım alacağı belirlenir. Bu tabloda yer alan tutarlar her yıl güncellenir....
26.02.2023
SGK çalışma ve öğlen molası saatleri, hafta içi saat 08.00 ve 17.00 arasında, saat 12.30’da öğle arası şeklindedir. Öğle arası 13.30’a kadar devam eder. Bu saatler tüm Türkiye’deki SGK kurumları için geçerlidir. Sosyal Güvenlik Kurumu şubeleri size Türkiye’nin hemen hemen tüm şehir ve ilçelerinde hizmet verir. SGK çalışma ve öğlen...
19.02.2023