SGK

SGK’dan Çift Maaş Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

SGK’dan çift maaş almak isteyenler; iki ebeveynleri üzerinden 2 adet yetim aylığı alabilmektedirler. Ayrıca kendi emekli maaşları ile beraber dul aylığı da alabilmeleri mümkündür. Emekli maaşlarına ek olarak hem dul aylığı hem de yetim aylığı almaları durumunda, SGK’dan üç maaş almış olmaktadırlar.


SGK’dan Çift Maaş Alabilecek Olanlar Kimlerdir?

SGK’dan çift maaş alınabilmesi için öncelikle maaş alacak olan kişinin herhangi bir sigorta kolundan sigortasının olması gerekmektedir. Buna ek olarak da vefat eden eşi üzerinden dul aylığı aldığında, çift maaş alıyor olmaktadır.

Erkek Çocuklarına SGK’dan Çift Maaş Ödenir Mi?

Kız çocukları için SGK’dan çift maaş alma konusunda yaş sınırı bulunmamaktadır. Ancak erkek çocukları için yaş sınırı vardır. Yaş şartını sağlamaları durumunda erkek çocuklarına da çift maaş verilmektedir. Herhangi bir eğitim kurumunda eğitim görmeyen erkek çocukları 18 yaşına kadar, orta öğretim kurumunda eğitim görenler 20 yaşına kadar ve yüksek öğrenim eğitimi görenler 25 yaşına kadar çift maaş alabilmektedirler. 25 yaşından ölüm aylığı alma haklarını kaybettikleri için çift maaş alamamaktadırlar.

SGK’dan Üç Maaş Alabilmek Mümkün Müdür?

Emekli olmuş olan kadınların gerekli şartların oluşması durumunda, SGK’dan üç maaş alabilmeleri mümkün olmaktadır. Alabilecekleri üç farklı maaş da farklı sigorta kolu üzerinden alınmaktadır. Örnek vermek gerekir ise; SSK’dan emekli olmuş olan bir kadının eşi Bağ-Kurlu olsun. Bağ-Kur emeklisi eş vefat ettiğinde, SSK emeklisi kadın hem kendi maaşını hem de eşinin maaşını alabilmektedir. SSK emeklisi kadının annesi veya babası emekli sandığından emekli olmuş ve vefat etmiş ise; bu durumda emekli sandığından emekli olmuş olan ebeveyni üzerinden de yetim aylığı alabilme hakkı bulunmaktadır. Böylece alacağı üç maaşın biri kendi aylığı, diğeri dul aylığı ve üçüncüsü de yetim aylığı olmaktadır.

SGK’dan Üç Maaş Alabilmek İçin Sağlanması Gereken Yetim Maaşı Şartları Nelerdir?

Üçüncü maaş olarak yetim aylığı alacak olan emekli kadınların sağlaması gereken koşullar aşağıda verilmiştir:
 • Yetim aylığı alabilmek için bekar, dul veya boşanmış olunması gerekmektedir.
 • Hali hazırda sigortalı olarak bir işte aktif olarak çalışılmıyor olması gerekmektedir.
 • Üzerinden yetim aylığı alınacak olan kişi ile aynı sigorta kolu üzerinden emekli aylığı alınmıyor olması istenmektedir. Örnek vermek gerekir ise; üzerinden yetim aylığı alınacak olan anne veya baba emekli sandığından emekli ise, bu aylığı alacak olan kadının emekli sandığı emeklisi olmaması gerekmektedir. SSK emeklisi olması durumunda aylığı alabilmektedir.
 • Üzerinden yetim aylığı alınacak olan ebeveynin vefat etmiş olması istenmektedir.

30 Eylül 2008 Tarihinden Sonra Vefat Eden İki Ebeveyn Üzerinden Çift Maaş Nasıl Alınır?

30 Eylül 2008 tarihinden sonra iki ebeveyni de vefat edenlerin iki adet yetim aylığı almaları ile ilgili durumlar şu şekildedir:
 • Üzerinden yetim aylığı alınacak olan ebeveynlerin ikisinin de SSKlı olma durumunda; yüksek tutarda olan aylığın tamamı ve düşük tutarda olan aylığın da yarısı alınabilmektedir.
 • Ebeveynlerin her ikisinin de Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden emekli olmuş olması durumunda; yüksek aylığın tamamı ve düşük aylığın da yarısı yetim aylığı olarak ödenmektedir.
 • İki ebeveynin de emekli sandığına mensup olması durumunda, sadece yüksek olan maaş verilmektedir.
 • 1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olan ebeveynlerden yüksek olanın maaşı bağlanmaktadır.
 • 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olarak çalışmaya başlamış olan ebeveynlerin maaşı yüksek olanınkinin tamamı ve düşük olanınkinin de yarısı bağlanmaktadır.
 • Annenin ve babanın farklı sigorta kollarına mensup olması durumunda, her iki maaş da alınabilmektedir.

Ebeveynlerden Birinin Ölümünün 1 Ekim 2008 Tarihinden Önce Olması Durumunda SGK Kaç Maaş Alınabilir?

SGK’dan çift maaş almak isteyenlerin; ebeveynlerinin bir tanesinin 1 Ekim 2008 tarihinden önce ve diğerinin de bu tarihten sonra vefat etmesi durumunda talep edebilecekleri aylıklar şöyledir:

 • Her iki ebeveynin de SSKlı olması halinde; yüksek olan maaşın tamamı ve düşük olanın da yarısı yatırılmaktadır.
 • Bağ-Kurlu iki ebeveyn üzerinden yetim aylığı alacak olanlar, yüksek olan maaşı alabilmektedirler.
 • 4C sigorta kolundan emekli olan iki ebeveynden hangisinin maaşı isteniyor ise o tercih edilmelidir.
 • Farklı sigorta kollarından emekli olanlar tam maaş alabilmektedirler.

1 Ekim 2008 Öncesinde Vefat Eden İki Ebeveyn Üzerinden SGK’dan Çift Maaş Nasıl Alınır?

Ebeveynleri 1 Ekim 2008’den önce ölenlerin alabilecekleri aylıklar aşağıdaki gibidir:

 • Hem annesi hem de babası farklı sigorta koluna mensup ise; bu durumda SGK’dan çift maaş alabilmektedirler ve iki aylık da tam ödenmektedir.
 • İki ebeveynin de 4A sigorta koluna mensup olması durumunda; yüksek olan maaşın tamamı ve düşük olan maaşın da yarısı alınabilmektedir.
 • İki sigortalının da Bağ-Kurlu olması halinde; sadece maaşlardan bir tanesi ödenmektedir.
 • Emekli sandığından emekli olan iki ebeveyn olması durumunda, maaşlardan hangisi isteniyor ise; o maaş tam ödenmektedir.

SGK’dan Çift Maaş Alabilmek İçin Vefat Eden SSKlı Sigortalının Sağlaması Gereken Şartlar Nelerdir?

Emekli bir kadının eşi üzerinden dul aylığı alarak çift maaş alabilmesi için vefat eden eşinin sağlaması gereken prim günü şartı bulunmaktadır. En az 5 sene sigortalı olarak hizmet vermiş olması ve 900 gün prim ödemesinin yapılmış olması istenmektedir.

Bağ-Kurlu veya Emekli Sandığına Mensup Sigortalı Üzerinden Çift Maaş Alabilme Şartı Nedir?

Bağ-Kur veya emekli sandığından emekli olmuş olan ebeveyn üzerinden çift maaş alınmak istenmesi durumunda; eğer ölüm 2008 yılının ekim ayından sonra gerçekleşmiş ise, 1.800 prim gününün olması gerekmektedir. Öncesinde gerçekleşmiş olması durumunda, 1.080 prim günü şartı aranmaktadır.

Memur Emeklileri SGK’dan Çift Maaş Alabilirler Mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dul ve yetim aylığı alarak SGK iki veya üç maaş alabilmeleri mümkün olmaktadır. Ancak emekli sandığından emekli olanların yasal olarak SGK’dan çift maaş alabilmeleri mümkün olmamaktadır.

Herkes SGK’dan Çift Maaşı Nasıl Alabilir?

Tamamlayıcı emeklilik ile beraber bu sistemdeki herkesin çift maaş alabilmesi mümkün olmaktadır. Hem erken emekli olabilmelerini hem de çift maaş alabilmelerini sağlayan bu sistem 2017 yılı ile beraber uygulanmaya başlamıştır. Bireysel emeklilik sistemi ile beraber sigortalı olarak çalışanlar otomatik katılımdan dolayı sisteme zorunlu olarak girmektedirler. Ancak sistemden çıkıp çıkmamaları kendi isteklerine bağlı olmaktadır. Sistemde kalmaları durumunda hem bireysel emeklilik sisteminden hem de sigortalı olarak çalıştıkları işten emekli olarak çift maaş alabilmektedirler.

Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminin Avantajı Nedir?

Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile beraber daha erken yaşta ve daha kısa sürede emekli olabilmek mümkün olmaktadır. Bireysel emeklilik sisteminde emekli olabilmek için 10 yıl ve 56 yaş şartı bulunmaktadır. SGK sistemi ile emekli olabilmek için ise; kadınlarda 58 yaş ve erkeklerde 61 yaş sınırı olmakla beraber, 20 yıl prim ödenmesi şartı bulunmaktadır. Bu sayede daha erken emekli olunmaktadır. Aynı zamanda SGK’dan çift maaş alanlar gibi, toplamda çift maaş alabilmektedirler.

Hem Dul Hem De Yetim Aylığı Alınabilir Mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında bazı kişilerin gerekli şartları taşıması halinde çift maaş vermektedir. Eşini ve babasını kaybeden kadın çalışanları için özellikle hem dul hem yetim aylığından yararlanma hakkı verilmiştir. Vefat eden eşinin ardından SGK üzerinden bu maaşları alabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde farklı sigorta türünde emekli maaşı alınması durumunda kadınlar sadece kadınlar için çeşitli özel haklar tanınmıştır. SGK’tan emekli olan bir kadın çalışan yeni mevzuata göre üç maaş alma hakkında sahiptir. Örneğin; SSK’dan emekli bir kadın sigortalı; Bağ Kur emeklisi eşinden dolayı dul aylığı ve Emekli Sandığından emekli babasından da yetim aylığı alabilir.

Evde Bakım Aylığı (Maaşı) Nasıl Alınır Şartları Nelerdir?

Emekli Maaşına En Uygun Kredi Nasıl Alınır?

Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım Hesaplama

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

56 Yorum

 1. Ölümlerin ikiside 2008 öncesi ikiside SSK emeklisi annem hem ölen eşinin hemde ölen babasının maaşını alabilirmi eşinin maaşını şuan alıyor babasının maaşını da alabilirmi

  1. Merhaba,

   Evet belirttiğiniz şartlarda babasından maaş alabilir.

 2. Merhabalar 2017 de vefat eden ssk lı babamdan annem maaş almakta. Dedem ise bağkurlu ve 1991 de vefat etti. Annem çift maaş alabilirmi

  1. Merhaba,

   Eğer babanızdan 2008 öncesi maaş alıyor olsaydı dedenizden de alabilirdi. ancak mevcut durumda dedenizden maaş alamaz.

  1. Merhaba,

   SSK lı çalışan olarak ssk emeklisi babanızdan yetim maaşı alamaz.

 3. Ben bagkurdan emekliyim. Babam sskdan emekli. Kendi maaşım. Vefat eden esimin sosyal güvencesi yok. Vefat eden babanın maasini alabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Bağkur emeklisi olarak ssk emeklisi babanızdan maaş alamazsınız.

 4. Babam 1.9.1978 tarihinde Emekli Sandığı emeklisi olarak vefat etti.Ben SGK.Emekli sandığı emeklisi olarak 2.1.2008 emekli oldum.Babamdan ikinci maaşı alabilir miyim.Tesekkur ederim.Saygilarimla

  1. Merhaba,

   emekli sandığı emeklisi olan babanızdan maaş alamazsınız.

 5. 2000 yılında emekli sandığından emekli olan bekar bayanım. emekli sandığından emekli babam 2015 yılında vefat etti. babamdan maaş alabilir miyim. alamadığım takdirde kendi maaşımdan vazgeçip babamın maaşını tercih ettiğim takdirde babamın maaşının ne kadarını alabilirim.

  1. Merhaba,

   emekli sandığı emeklisi olarak babanızdan maaş alamazsınız. Kendi maaşınızdan feragat ederek babanızın maaşının yarısını alabilirsiniz.

 6. Iyi gunler ben esimden ssk emekli maasi aliyorum.esimin olum tarihi 23 .12.2016.babam 11.4.1992de vefat etti .kendi adima hic sigortam yok evim ve ek gelirim yok babamdan yetim ayligi alabilirmiyim.aldigim emekli maasim asgeri ucretin altinda beni bilgilendirirseniz sevinirim .tsk ederim

 7. SSK emeklisi kadın vefat eden SSK emeklisi kocasının maaşını da alabilirmi. Ayrıca Vefat etmiş BAğkur emeklisi baba sı da var.

 8. merhaba,

  Babam SSK emeklisiydi,17.06.2017 de vefat etti.Dedem bağ-kur emeklisiydi ve 1985 te vefat etti.Fakat bizim başvurularımız olumsuz sonuçlandı.Annem dedemden maaş alamadı.Net bir açıklama yada resmi bir yazı da ulaşmadı.Hakkı olan birşey ve herkes alabiliyorken,prosedürlere göre de ters bir durum görünmüyorken neden alamıyor annem? Teşekkürler

 9. Merhaba,ben emekli sandığından emekliyim.Emekli sandığı emeklisi babamdan maaş alabilir miyim?Babam ağustos 2008 de vefat etti.Teşekkürler.

 10. MERHABALAR,
  Anne ve babam 96 yılında vefat ettiler.Emekli sandığı emeklisiydi ikisi de.97 SSK girişim var ve şu an çalışmıyorum.Eşimden ayrıldım ve çocuğum yok.Size iki sorum olacak; 1- annemin ve babamın maaşından nasıl faydalanabilirim? 2-emekli olursam ki ne zaman olurum bilmiyorum ,kendi emekliliğim bağlandığında faydalandığım anne baba maaşından kesinti olur mu?

 11. merhaba
  babam 1985 yılında vefat ettı ve bagkurluydu esim ıse 2014 yılında vefat ettı sgk lıydı.
  esımden maas alıyorum ancak babamdan da dul yetım maaşı alabılırmıyım?
  saygılarımla

 12. Slm annem babadan dolayı ssk dan maaşa almaktadır babasininda maaşını almak istiyor bu mümkün mü dedemde ssk dan emekli babam 1999 dedem 2014 ölümü

 13. mrb;
  bağkurdan emekl eşi vefat eden kadın , ssk dan emekli babasının maaşından alabılmek için nereye başvuru yapmak gerekiyor .
  Şekil şartları tutuyor.

  1. Merhaba,

   SGK il müdürlüklerine başvuru yapması gerekmektedir.

 14. Merhaba ben ssk emeklisi dul bayanim.babam 2008 den sonra vefat etti.bagkur emeklisiydi.maasini alabilirmiyim

 15. Ben vefat eden eşimden kalma Bağkur maaş alıyorum annem de Bağkur maaşı alıyordu annem vefat edeli 3ay oldu çift maaş alabilir miyim ??

 16. Merhaba

  Annem emekli sandigi emeklisi ve dul. Yeni yasaya göre hem kendi emeklisini hemde babasından yetim ayligi alabilir mi? Babasi ozel banka emeklisi yani ssk emeklisi.

  Teşekkürler

 17. Babam 2012 yılında vefat etti prim eksik diye annem emekli olamadı annem dul maşı alıyor 2002 yılında annesini kaybetti çift maaş alabilir mi

  1. Merhaba,

   1999 – 2008 yılları arasında sigorta başlangıcı olanlar 7000 prim günü 25 yıllık hizmet süresi şartı mevcut.

 18. Babam SSK lı 2001 de vefat etti dedem SSK lı 1980 de vefat etti Annem her ikisinden kalan maaşı alabilir mi

 19. Babam SSK emeklisidi öldü. bende emekliyim 4 yıldan beri şu an ayrıldım eşimden babaminn maasini alabilirmiyim

  1. Merhaba,

   Kendinize ait emekli maaşı alırken babanızdan maaş alamazsınız.

 20. 17 Ağustos 1994 de eşim öldü. Emekli sandığından dul maaşı almaya başladım. 2003 de annem öldü. Babamın çiftçi bağkurundan emekli olması nedeniyle yetim maaşı almaya başladım. 2015 e kadar her iki maaşı aldım ancak sonra kanun değişti deyip yetim maaşını kestiler ve geriye dönük borç çıkardılar. 19000 tl civarındaki borcu mahkemeye vererek durdurduk ancak yetim maaşı alamıyorum. Sebebi nedir? Ne yapmam gerekiyor. Eskişehir SGK ya sordum çiftçi Bağ-Kur’lu olduğu için babamdan yetim maaşı alamayacağım söylendi. İlginiz için teşekkür ederim.

 21. Eşim emekli sandığı emeklisi 1997 de vefat etti. Babam bağkur emeklisi 1999 da vefat etti. 7 sene önce babamın maaşı bağladı fakat sgk maaş alamazsın diyerek eşimin maaşından faiziyle beraber 3 sene boyunca kesinti yaptı. Şimdi yazdığınızda göre çift maaş alma hakkım varmış sanırım peki faiziyle geri ödediğim parayı Alabilir miyim ??? Cevap verirseniz çok memnun olurum şimdiden teşekkürler

 22. Babam emekli sandığı emeklisiydi 2019 yılında vefat etti annem dul maaşı alıyor, annem ssk emeklisi 2014 yılında vefat etmiş babasından yetim maaşı da alabilirmi. Çift maaş mümkün mü

  1. Merhaba,

   Kendisi emekli maaşı aldığı için babası eğer emekli sandığı emeklisi değilse maaş alamaz.

 23. Ben ÖZEL SANDIK emeklisiyim ve bekarım,babam 14/12/2017 tarihinde vefat etti,SSK emeklisiydi.Kardeşim evli olduğu için yetim ayliği dan faydalanamiyor,sadece annemi faydalandirdik.Bu sartlarda ben de babamdan yetim ayligi alabilir miyim?

 24. iyi günler benim babam vefat etti 2001 sigortadan annem babamın emekli aylığını alıyor ananem de 2001 de vefat etti annem hem babamın hem hem dedemin maaşını alabilirmi?

 25. Ben ssk emeklisiyim, babam ssk emeklisi 2003 te vefat etti annem hem babamın hemde bağkur dan kendi emekli maaşı almakta , ben bekarım annemin vefatından sonra anne yada babamın maaşını alabilirmiyim, ,,,,,=ayrıca annem hayattayken babamın maaşını alabilirmiyim… teşekkürler

 26. Slm ben savaş annem 1982 yılında iş kazasında vefat etti tazminatı alındı üç kardeşe maaş bağlandı ben erkek 18 de kesildi ablamın biride evlenince aylık sadece yanımızda kalan bekar ablam alıyor ablamin bir ayagi sakat sadece diz kapagi bukulmuyor ayagi duz duruyor yürumesine engel deyil okur yazarligi yok şimdi bu ablam devletten baska bir maas almagibi bi kanuni haklari varmidir saygilar

 27. Merhabalar; 20.02.1971 doğumluyum.01.12 .1994 sigorta başlangıcı, 8210 prim günü mavcut.Ne zaman emekli olabilirim ?.. Ayrıca 92-92 yılları arası 15 ay askerlik hizmetim var.Borçlanma yapabilirmiyim ? Emeklilik için ne kadar etkisi olur ve ne kadar ne şekilde borçlanmalıyım?

 28. Annemden Emekli Sandığı maaşı alıyorum, kendimde SGK emeklisiyim. Annem 2001 yılında vefat etti. Çift Maaş almaya devam edecekmiyim?

 29. Merhaba son yaziniza gore bir sorum var babam 97 yilinda vefat etti maaşi anneme kaldi ben 2008 yilinda esimden ayrildim 20014 de annem vefat edince maasini almaya basladim 2018 martta kendim emekli oldum babamin maasini alma sansim hic yokmu acaba bu aya kadar aliyordum ama babamin maasini kestiler alan kisi o kadar cokki ayrica emekli maasim 1000 tl ve yetmiyor babamin maasini alma sansim hic yokmu acaba bilgilendirirseniz cok sevinirim

 30. 1976 dan 1983 e bağkur emeklisi babamdan yetim maaşı aldım.Evlendim.Çalışmaya başladım(1983).1989 yılında boşandığımda çalışmakta idim.2004 yılında emekli sandığından emekli oldum.Emekli maaşımın yanında bağkurdan yetim aylığı da alabiliyor muyum?

 31. Annem ssk lı ve 28.06.2017 tarihinde vefat etti.Ben dul kızıyım ve emekli sandıgından maaş alıyorum.Annemin maaşı bana bağlanabiliyor mu? Teşekkür ederim.

 32. İlgiliye,
  Annem,dul ve emekli sandığı emeklisi ve tek maaş (sadece kendi maaşını alıyor.,ve babası avukat ve ssk emeklisi idi.).Dedem,(yani annemin babası,avukat ve ssk emeklisi olarak, 1975 yılında vefat etti.)Annem, ssk emeklisi babasından yetim aylığı alabilir mi?
  Bu konuda bize bilgi verirseniz çok mutlu olacağız.
  İyi günler dilerim.
  Ebru Dicle-Fizik Mühendisi

 33. Banka emeklisiyim,banka ozel sandigindan emekli maasimi aliyorum,14/12/2016 tarihinde vafat eden babamin dul maasi anneme baglandi,bu sene babamin maasindan adima dusen %25 lik kismi almak istiyorum.Ozel sandiklarla ilgili istisna var midir?Babamin maasindan ben de faydalanabilir miyim? Tesekkurler

 34. mrbalar ssk emeklisi babam 2007 yılında vefat etti anneme dul maaşı bağlandı daha sonra ssk kurumundan Tarım/Çiftçi Bağkurlu babasındanda maaş alabileceği söylendi ve bir süre sonra anneme babasındanda maaş bağlandı bir süre bu maaşı aldı. 2015 yada 2016 tarihinde Tarım/Çiftçi Bağkur babasından aldığı maaş kesildi ve geriye dönük olarak 20000 tl borç çıkardılar ve bu borcuda şimdi eşinden aldığı ssk maaşında kesiyorlar. bu konuda bilgi verebilimisiniz .iyi çalışmalar.

 35. İy akşamlar…
  Benim merak ettiğim şunlar..
  SSK lı çalışmakta olan bekâr bir bayan vefat etmiş annesinin ve vefat etmiş babasının her ikisininde emekli aylığını ayrı ayrı üç maaş şeklinde alabilir mi..

  Sadece birinin aylığını alabilir diyorsanız diğerinin aylığını kim alabilir..

  Not.. her ikisi de 2008 den önce vefat etmiş.. ve bayan da hâlâ SSK lı olarak çalışıyor…

  Sorularımı cevaplarsanız çok sevinirim.. mail de yollayın siniz..
  Teşekkürler..
  İy akşamlar…

 36. BABAM SSK İSCİ EMEKLİSİ
  ANNEMİN BABASİDA SSK EMEKLİSİ
  BABAM 2014 ŞUBAT AYİNDA VEFAT ETTİ
  DEDEM İSE YAKLAŞIK 1986 YILINDA VEFAT ETTİ

  ANNEM SUAN BABAMİN MAAŞINI ALIYOR FAKAT DEDEMİN MAASİNDAN ALMAK İSTİYORUZ

 37. babam mart 2008 de öldü maaşını alıyorum eşimden ayrı olduğum için ssk lı işte çalışabilirmyim

  1. Babam 2018 de vefat etti emekli sandigindan maasini annem aliyor suan dedemde vefat etti bağkur emeklisi oda annem onun maasinida alabilirmi?

 38. Merhaba

  Ben ssk’lı çalışanım. Aynı zamanda engelli emekli oldum. Babam 2004 yılında vefat etti. ondan aylık alma şansım var mı?

  1. Merhaba, annem vefat eden babamdan ve dedemden emekli maasi alıyordu. Babam emekli sandığı emeklisi dedem ise bağkur emeklisiydi. 2003ten önce vefat ettiler. Bu iki maaşın asgari ücreti geçtiğini belirterek dedemin maaşını kestiler. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi ? Tesekkurler

 39. Emekli sandığından emekli oldum tekrardan çalışmaya başlayacağım çalışacağım kurum ziraat odasi emekli maaşım veya odadan alacağım maaştan kesinti olurmuş teşekkür ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu