ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2024 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar? Ne Zaman Hesaba Yatar

2024 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar? Ne Zaman Hesaba Yatar
07.02.2024

2024 Yılında verilecek evde bakım maaşı, ailenin aylık gelir durumuna göre belirlenir. Aileye ait aylık gelir miktarı göz önünde bulundurularak verilir. devlet tarafından, özel olarak bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için verilen bir aylıktır.

Bu maaşın verilme amacı, evde bakıma muhtaç olan vatandaşların yoksunluklarının giderilmesi ve bir gelir kaynağına sahip olmasıdır. Kişisel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla bu maaş verilmektedir.

Maaşta yararlanmak için devlet tarafından konan şartlara uyulması ve bu şartların yerine getirildiğine dair bir belgeye sahip olunması gerekir. Tüm şartlar, ayrı belgelerle ispatlanır. Bu sayede daha kolay bir değerlendirme süreci yaşanmış olur.

Engelli Bakım Parası Nedir?

Engelli bakım parası tanımı temelde geniş kapsamda evde bakım aylığı olarak da bilinmektedir. Bu destek, özel bakım gerektiren kimselere ev ortamında bakım yapan kişiler için devlet tarafından her ay düzenli olarak ödenmekte olan bir maaş türü olmaktadır.

Bu desteğin verilmesindeki amaç, maddi durumu kötü olan kimselerin engelli bakımında yaşayacakları çeşitli ekonomik sorunların giderilmesi içindir. Bu sayede kişiler ihtiyaçlarını devlet desteği ile karşılayabilmektedirler.

Engelli Evde Bakım Aylığı Alma Şartları

Engelli evde bakım maaşı almanın şartları şu şekilde sıralanabilir:

 • Aile gelirinin belirtilen sınırların içerisinde olması
 • Hastanın bakıma muhtaç durumda olması
 • Hastanın sağlık kurulu raporuna sahip olması

Evde bakım maaşının verilmesi sırasında kişinin ne kadar ömrünün kaldığı veya hastalığının ne olduğu gibi konularda bilgi verilmez. Bu konularda verilecek her türlü bilgi değersizdir. Kişinin hastalığı ne olursa olsun, eğer şartlara uymuyorsa, verilen haktan yararlanamaz.

2024 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?

Özel bakıma ihtiyaç duyan engelli vatandaşlar için verilen “Evde Bakım Maaşı” her ay düzenli olarak hesaplara yatmaktadır. Temmuz ayı zamları ile birlikte evde bakım maaşıda artmış bulunmaktadır.

2024 Evde bakım maaşı tablosu;

DönemEvde Bakım Tutarı
20247.608,71 TL
2023/2.Dönem5.097,96 TL
2023/1.Dönem4.336,80 TL
2022/2.Dönem3336,00 TL
2022/1.Dönem2354,45 TL
2021/2.Dönem1.797.97 TL
2021/1.Dönem1.657,86 TL

Aile Gelirinin Sınırlandırılması Şartı

Aileye verilen gelirin sınırlı olması koşulunda, gelir miktarı sınırlandırılmıştır. Maaştan yararlanmak için, o ailede nüfusa bağlı olan kişi sayısına bağlı olarak belirtilen sınırlarda bir gelire sahip olunması gerekir. Nüfus Müdürlüğü tarafından belirtilen ikamet adresinde kaldığı belirtilen kişi sayısına göre maaş sınırı değişkenlik göstermektedir.

Asgari ücret, bu konuda sınırlayıcı bir etkiye sahiptir. Asgari ücretin 2/3’ü miktarında ücret, kişi başına denk gelecek şekilde eve giriyorsa, burada bulunan kişiye evde bakım ücreti verilmez.

2024 Evde Bakım aylığı hanede kişi başına düşen aylık gelir sınırı: 11.334,74 TL

Bu sınırların dışında gelire sahip olunmaması ve diğer şartların da sağlanması durumunda, evde bakım aylığı alınması mümkün hale gelir.

Hastanın Bakıma Muhtaç Durumda Olması

Kişinin sağlık sorunu olması koşulu sadece kendi işlerini yapmakta zorluk yaşayan kişiler için bu hakkın tanınmasını sağlar. Kişi, engeline rağmen hayatını kendisi idame ettirecek konuma gelebilir. Kişinin günlük yaşam içerisinde kendi işlerini yapabilecek durumu varsa, bu durumda evde bakım aylığı almasına gerek yoktur.

Kişinin kendi için yerine getirememesi şart koşulan işlevler, günlük yemek yeme, tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlardır. Bu işleri yaparken başkalarının yardımına ihtiyaç duyması durumunda, kişiye evde bakım aylığı verilmesine hükmedilir.

Bu konuda dikkat edilen husus, her engellinin bakıma muhtaç sınıfında yer almıyor olmasıdır. Hasta, sağlık raporunda bakıma muhtaç durumda olarak belirtilse de, yönetmeliğin kriterleri bunun tersini söyleyebilir. Bu durumda yönetmeliğin rehberliğinde karar verilir.

Küçük çocuklar söz konusu olduğunda, bu durum daha fazla ortaya çıkar. Küçük çocuklarda, sağlık raporuna göre çocuk bakıma muhtaç durumdadır. Ancak yönetmelik, bu çocuğa evde bakım aylığı verilmesini doğru bulmaz.

Bakıma Muhtaç Olma Kriterleri Nelerdir?

Kişinin bakıma muhtaç durumda olduğunu gösteren özellikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Öz bakım ihtiyaçlarını karşılayamaz: Beden temizliği yapabilmek, tuvalet ihtiyacını giderebilmek, beslenme sağlayabilmek ve tuvalet ihtiyacı sonrası temizlik gibi konularda başka birinin yardımına ihtiyaç duyar.
 • Güvenlik konusunda sorun yaşar: Kendisine ve çevresine zarar verebilecek potansiyele sahip kişi, bakıma muhtaç olarak adlandırılır. Tehlike anında tehlikede olduğunu anlayabilmesi, tehlikeden kurtulmak için çaba sarf etmesi gibi durumların ortaya çıkmaması, kişinin bakıma muhtaç olduğuna işaret eder.
 • Hareket edebilmek konusunda desteğe ihtiyaç duyar: Yürümek, giyinip soyunmak, merdiven inmek ve çıkmak gibi konularda desteğe ihtiyaç duyulması, yardıma muhtaç olduğunun bir işaretidir. Kaba motor aktivitelerde yaşanan sorun, kişinin bakıma muhtaç olduğunu gösterir.
 • Ev işlerini ve idaresini gerçekleştirmek konusunda yaşanan sorun: Bir evde kendi başına kalmak ve bir evin idaresini üstlenmek konusunda sorun yaşayan kişinin bakıma muhtaç olduğuna kanaat getirilir. Kişinin bulaşık ve çamaşır yıkama, yemek yapma ve soba yakarak ısınma konusunda sorun yaşaması, muhtaçlık kararı verilmesinin kriterlerindendir.

Evde Bakım Aylığı İçin Sağlık Raporu Alınması

Evde bakım maaşı için kurul raporu alınması şartlar arasında yer alır. hastaneden alınacak engelli raporunun %40 üzerinde olması, kişinin engelli olduğu anlamına gelir. Ancak %40 engelli raporu, evde bakım parası alınması konusunda yeterli bir oran değildir.

Sağlık kurul raporu üzerinde, hastaların ağır engelli olup olmadıklarının işaretlendiği, ayrı bir bölüm bulunur. sadece ağır engel oranına sahip olan kişiler, evde bakım parasından yararlanabilirler.

Bahsedilen bölümün işaretlenmesi için sağlık kurulunda oy çokluğuna kavuşulması gerekir. Dahiliye, fizik tedavi, genel cerrahi, kulak burun boğaz gibi bölümlerin tamamından geçilecek kontrol sırasında, puanlama cetvelleri bulunur. BALTHAZAD olarak adlandırılan bu puan tablosu ile, kişinin engel oranının saptanmasına karar verilir. Doktorların koydukları teşhis sonrasında engel oranı, diğer doktorların da fikri alınarak belirlenir.

2019 yılında ağır engel tanımı, yetişkin ve çocuklar için değiştirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Yetişkinler için tam bağımlı, çocuklar için ise özel ya da çok özel koşul ifadeleri kullanılmaktadır.

Evde Bakım Aylığı Almak İçin Gerekli Belgeler

Evde bakım maaşı almak için istenen evraklar şu şekilde sıralanabilir:

 • T.C. kimlik belgesi fotokopisi
 • Sağlık kurulu raporu ile beyan edilen engelli raporu
 • Kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi veya kişilere ilişkin gelir, mal varlığı durumunu gösteren belge
 • Kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yakınlık derecesini ve diğer bilgilerini belirten yazılı beyan
 • Velayet ve vesayet konusunda alınmış mahkeme kararları

Yatılı ve sürekli bakıma ihtiyaç duyan, devlet bünyesinde denetlenen resmi ve özel bakım merkezlerine yatırılmasına karar verilen bireylerde, bu durum değişkenlik gösterir. Yerleştirme kararı ailesi tarafından alınmış, 18 yaşını tamamlamamış bireylerde, mahkemeden alınacak koruma tedbiri geçerli olmaktadır. mahkemeden çıkarılacak koruma kararı ile vasi atanması gibi bir kararın varlığı durumunda, atanacak vasiye ilişkin bilgilerin de ilgili kurumlara sunulması gerekir.

18 yaşını tamamlamış, ancak akıl sağlığı gibi nedenlerle kurumlara yatırılacak kişiler için yatırılma nedenleri de belirtilerek kurumlara sevk edilir. Bu durumda kişilerin sadece kendini veya çevresini tehlikeye sokacak davranışta bulunması durumunda mahkeme tarafından kişinin kısıtlanması ve bakıma muhtaç konumda değerlendirilmesi konusunda karar çıkacaktır. Bu kararın da ilgili makamlara sunulması gerekir.

Evde Bakım Aylığı Almak İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Evde bakım maaşı almak için başvuru alanları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait tüm il ve ilçe temsilcilikleridir. Gerekli belgeler ve evraklar, kaymakamlıkta bağlı olunan il ve ilçe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teslim edilir.

Başvuru işlemi, bakıma muhtaç kişi bölgeye gidemeyeceğinden, bakım veren kişiler tarafından yapılabilir. Ancak bakıma muhtaç kişinin kimlik belgesi ve gerekli evrakları ile birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilir. Bakıma muhtaç kişi adına başvuru işlemi, sadece aile bireyleri ve mahkeme kararı varsa, karara ilişkin belirlenen vasi tarafından yapılabilir.

Bakıcı Maaşının Varlığında Bakım Parası Alınır Mı?

Evde bakıcı bulunması, bakım parası alınmasında sorun teşkil etmez. Bakıcı olarak gösterilen kişi ikinci derece yakın pozisyonunda olabilir. Evden çıkan bakıcı parası, gerekli durumlarda devlet desteği ile, kaymakamlık ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenebilir.

Ancak bakıcı olarak gösterilen kişi aslen bakım vermiyor, başka bir işte çalışıyorsa, bu durum ortaya çıktığında ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınır. Yalan beyan kaynaklı suçlamalarda bulunulması muhtemeldir. Bu nedenle faizli bir şekilde, o zamana kadar verilen tüm yardımların geri alınması durumu söz konusu olabilir.

Hastaya bakacağı düşünülen kişinin gerçekte hastaya bakmıyor olması, aynı zamanda eve giren paranın da artmasına neden olacaktır. Bu durumda kişi başına düşmesi gereken gelir miktarı esas alınarak yeniden hesaplama yoluna gidilir. Bu hesaplamanın sonucuna göre tekrar değerlendirme yapılır.

Kimler Sağlık Raporu İle Evde Bakım Aylığı Alabilir?

Evde bakım aylığı için sağlık raporu alması gereken kişiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Süreğen hastalığa sahip olanlar, bu raporu alabilir. Epilepsi, böbrek yetmezliği gibi rahatsızlıkları olup, bu rahatsızlıkları sebebiyle kendi hayatlarını devam ettirme konusunda sorun yaşayan kişiler, sağlık raporu almalıdır.
 • Engel grubuna tabi olanlar, bu raporu alabilir. Sahip oldukları engel grubu sebebiyle kendi hayatlarını devam ettirme ve yalnız kalma konusunda sorun yaşayan kişiler, bu rapor ile kolayca evde bakım parasından yararlanabilir. Otizm, zihinsel engel, Cerebral Palsi, doğum kaynaklı oksijen eksikliği gibi durumlarda, bu raporu kullanarak evde bakım hizmetlerinden yararlanmak mümkündür.
 • Solunum ve diyaliz makinesi kullanan kişiler, bu raporu alabilir. Bu sayede kendi işlerini kendileri yapamayacakları belgelenir. Böylece evde bakım ihtiyacının devlet tarafından karşılanması sağlanır.
 • Yaşlılık sebebiyle hastalıkları artan kişiler, yaş kriteri de göz önünde bulundurularak bu rapordan yararlanabilir. 65 yaşın altındaki kişiler, sağlık kurulu raporu ile evde bakım parası alabilir. 65 yaşın üstündeki kişiler ise yaşlılık maaşı almaktadır.

Hastaneye Gidemeyen Kişiler Nasıl Sağlık Raporu Alır?

Hastaneye gidemeyen kişilerin raporları sadece gerekli durumlarda yenilenir. Eğer kişinin daha öncesinde bir raporu varsa, raporun uzatılmasına karar verilir. Kişinin kesin olarak muayeneden geçerek rapor alması, dolayısıyla hastaneye gelmesi gerekiyorsa, 112’yi arayıp durum anlatılır.

Bu şekilde evden çıkması mümkün olmayan ya da hastaneye tek başına gelmesi tehlikeli olan kişi için ambulans gönderilmesi sağlanır. Ambulans desteği ile hastaneye getirilir. Bakım veren kişinin de onunla birlikte hastaneye gelerek yardımcı olması sağlanır.

Hastane kayıtlarında, gerekli durumlarda bakım verenin de adı işlenir. Sağlık raporu sırasında bu kişilere öncelik sağlanarak evde bakım aylığı almasına yardımcı olunur.

Evde Bakım Aylığı Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Evde bakım maaşı başvuru sürecinin sonuçlanabilmesi için değerlendirme heyetinin rapor oluşturması gerekmektedir. Raporun oluşturulabilmesi için ise bir inceleme süreci bulunmaktadır. Başvurunun SHÇEK İl Müdürlüğü’ne ulaşması ile beraber bu süreç başlamaktadır. Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda ise; ortalama 3 ay ile 6 ay arasında bir sürede evde bakım aylığı başvuruları sonuçlandırılmaktadır.

Evde Bakım Aylığı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Evde bakım maaşı sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar aşağıda açıklanmıştır:

 • https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.
 • Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan size nasıl yardım edebilirim kısmına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılmalıdır veya e-hizmetler kısmından bu kurum bulunmalıdır.
 • Ardından kurum ile yapılabilecek işlemlerin listesi içerisinden Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama seçilmelidir.
 • Açılan sayfada kimlik doğrulaması istemektedir. 5 farklı yöntem ile kimlik doğrulaması yapılabilmektedir. E-devlet şifresi ile, mobil imza ile, elektronik imza ile, T.C. kimlik kartı ile veya internet bankacılığı ile kimlik doğrulaması yapılabilmektedir. E-devlet şifresi ile yapmak için ise PTT şubelerinden 2 TL karşılığında e-devlet şifresi almış olmak gereklidir.
 • Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra açılan sayfadan evde bakım aylığı sorgulama sonuçları görülebilmektedir.

Evde Bakım Aylığının Kesildiği Durumlar Nelerdir?

Evde bakım maaşının kesildiği ve haklı itiraz yapılması durumunda yeniden bağlandığı haller aşağıda sıralanmıştır:

 • Bakıcı eğer bakmakla yükümlü olduğu hasta kişinin yanında günde 8 saatten daha az süre ile duruyor ise; tespit edilmesi durumunda alınan aylık kesilmektedir.
 • Hastaya yeterli şartlar sağlanamıyor ise ve bakım şartları kötü ise; verilen aylık kesilmektedir. Ayrıca eğer bakıcının hastaya şiddet uyguladığı tespit edilir ise de aylık kesilmektedir.
 • Evde bakım maaşı alabilmek için gerekli olan gelir düzeyi aşılır ise; bu durumda aylık kesilmektedir.
 • Mal varlığı artan ve şartları sağlamayan kişilerin maaşları kesilmektedir.

Evde Bakım Aylığının Kesilmemesi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Evde bakım maaşının ödemesinin kesintisiz devam edebilmesi için yapılması gerekenler şunlardır:

 • Evde bakım aylığı alabilmek için gerekli olan raporun süresine dikkat edilmelidir. Raporun süresinin bitmesi ile beraber evde bakım maaşı kesilmektedir. Bu yüzden rapor süresi bitmeden önce yeni rapor çıkartmak için gerekli işlemlere başlanmış olması gereklidir. Yeniden rapor alındıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüklerine bu rapor götürülmelidir veya postalanmalıdır.
 • Evde bakım maaşı alan kişilerin ikamet ettikleri adresi değiştirmeleri durumunda bunu yetkililere 15 gün içerisinde bildirmeleri gerekmektedir. Bildirmemesi durumunda haksız yere evde bakım aylığı alıyor olarak farz edilmektedir. Bu da hakkında yasal süreç başlatılması ve aylığının da kesilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca bildirim yapmadan aldığı aylık da haksız yere alınmış olarak geçtiği için geri talep edilmektedir.

Üzerinden Evde Bakım Aylığı Alınan Kişi Ölürse Ne Yapılmalıdır?

Üzerinden evde bakım aylığı alınan kişinin vefat etmesi halinde; aylığın kesilmesi gereklidir. Dolayısı ile de bu vefatın yetkili kurumlara bildirilmesi gereklidir. Bunun için verilen yasal süre 15 gündür.

15 gün içerisinde ölen kişinin aylığının kesilmesi için bildirimde bulunulmaz ise; aylığı alan kişinin hakkında yasal işlem başlatılmaktadır. Ayrıca haksız yere alınan aylıklar sonradan tespit edilmeleri halinde geri istenmektedirler.

Evde Bakım Maaşı Yattı mı ? Ne Zaman Yatar

Evde bakım aylığı her ayın 15 ile 31’i arasında vatandaşların hesaplarına yatırılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahipleri kişilerin hesaplarına aktarılmak üzere her ay hesaplara aktarılan evde bakım maaşını sorgulamak için vatandaşların T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile e-devlet kapısı üzerinden sorgulama yapmaları da mümkündür.

Tüm gelirlerinin toplamı esas alınarak, hane içinde yaşayan kişi başına düşen aylık miktarın, belirlenen asgari ücretin 2/3’ünden az olduğu ve bakıma muhtaç engelli vatandaşlar için verilen evde bakım aylığı her ay ihtiyaç sahibi kişilerin hesaplarına ayın 15 ve 31’i arasında yatırılmaktadır. E-devlet üzerinden evde bakım maaşı sorgulanabilir.

Evde Bakım Maaşı Yatan İlleri Güncel Listesi

Her ay ihtiyaç sahiplerine devlet tarafından ödenen “Evde Bakım Maaşı” listesini görmek için “E-Devlet” sistemine giderek sorgulama yapabilirsiniz. SMS ile maaşının yatıp yatmadığını sorgulamak isteyenler “BAKIYE” yazıp 4747 ‘e SMS göndererek sorgulama yapabilirler.

Devlet Elektrik Desteği Para Yardımı Başvurusu ve Sorgulama

Sosyal Yardımlaşma Nakdi Para Yardımı Nasıl Alınır?

Yorumlar

 1. Nur dedi ki:

  Merhaba 2 ay önce evde engelli bakım ayligina başvuru yaptık bizden bankadan hesap açıp dekont istediler iki ay oldu ne zaman sonuclanir

 2. Ramazan dedi ki:

  Peki bakıcının sigortasını devlet yatıryormu yoksa sadece aylık maaş mı veriyor

 3. Rabia uney dedi ki:

  Merhaba benim kızım üç yaşında serebral Palsi beyin felci.engeli %70 olmasına rağmen ben evde bakım parası için başvuru yaptım iki gün sonra beni arayıp olumsuz sonuçlandı denildi.anlayamadim yani ve kızımin raporunda ileri derece özel gereksinime ihtiyaç vardır yazıyor.sizce bunda bir problem yokmu benim almam gerekmiyor mu bu parayı.bana da yardımci olun ne yapmalıyım ve ne tür yardımlar alabilirim.tuvalete gidemiyor bezliyorum.merdiven dahi çıkamıyor çünkü sağ taraf felçli.yardimci olun bana

 4. Orhan dedi ki:

  Merhaba, %84 engelli raporu ve kısmi bağımlı olarak belirtilmiş raporum (Behçet, cidp, kalp ve damar)… Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerimi (yemek, banyo gibi) yapamıyorum, yürüyemiyorum… Malulen emeklilik için başvurdum, bugünlerde olumlu sonuçlanmasını bekliyorum… Bana bakanlardan (çalışmayan ablamlardan) birine bakım parası alınabilir mi bu rapora ve duruma göre?.. İkametgahımda değil tedavi gördüğüm başka şehirde ailemle kalıyorum mecburen… İkametgahımız farklı resmiyette…

 5. İshak dedi ki:

  Engelli raporu kaç günde çıkar

 6. İbrahim dedi ki:

  Merhabalar benim kayınvalidem 2.5 yıldır bizimle yaşıyor kendisi 48 kilo yemek yemiyor sürekli yatıyor altı bezleniyor bütün herşeyi ile eşim ilgileniyor ileri seviyede astım hastası ciğerleri bitmiş durumda kulakları duymuyor sonradan sağır olmuş kendi kendine konuşuyor psikolojik rahatsızlığı var ve şeker hastası bütün bunlardan rapor almak için Şırnak devlet hastanesine başvurduk psikolojik sıkıntısı olduğu için kulaklarını ölçmede sorun yaşadılar puan vermediler göğüs hastalıklarından rapor vermiyorlarmis ona da giremedik gözden çok az bir puan verdiler ortopedi de keza aynı şekilde çok az puan verdi psikiyatri uzmanı tedavi edecem etmediğim hastaya puan vermem dedi tedavi sürecinde sonuç alamazsam akıl ve ruh sağlığı Hastanesine yatış yaparim dedi velhasıl o da 0 puan verdi ilaç yazdı sürekli uyudu hiç sonuç alamadık biz bu düzende toprilsiz vatandaş olarak rapor alamadık ve kayınvalidemin eskiden %92 raporu olmasına rağmen rapor alamadık ve halen eşim her gün altını temizliyor ve biz sürekli bez parası veriyoruz ne yapmamız lazım 🙁

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Rapora 1 ay içinde itiraz edip başka hastaneden heyete sokabilirsiniz.

 7. Mine Güler dedi ki:

  Merhabalar annem meme kanseri ve aynı zamanda kalp rahatsızlığı ve dizlerinde protez var evi olmadığı için benim yanımda kalıyor babamdan emekli maaşı var benim biri 15 diğeri 6 yaşında iki Oglum var benim de eşim rahmetli oldu dul ve yetim maaşı alıyorum bizde engelli bakım maaşı alabilirmiyiz teşekkür ediyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bakım ödeneği alabilmeniz için annenizin bakıma muhtaç engelli raporu olması gerekiyor. Bu raporu alabilirseniz ödenek alabilirsiniz.

 8. mustafa uçmak dedi ki:

  kronık koha hastasıyım evde 24 saat oksıjen makınasına bağli yaşamaktayım ama engelı 100/40la69 dur bakım parası alabılırmıyım

 9. DOĞAN dedi ki:

  Merhaba, annemin %86 oranında tam bağımlı raporu var. Yanında vasi olarak kalan bakıcımız var Bakım parasından yararlanmak için başvuracağız yalnız şöyle bir durum var bakıcımız 1 veya 2 ay daha çalışacağını söylüyor. yukarda okuduğum yazıda başvuru sürelerinin 3 ile 6 ay arasında sonuçlandırıldığı yazıyor. Bu durumda başvuru işlemini (vasi için bakım parası) yapmalımıyız yapsak vasi olarak atanan bakıcı işden ayrılacak Bir de vasiliğin iptali için dava açılması gerekiyor mu

 10. Ayşe dedi ki:

  Merhaba,Annem Alzaymır,anneme babam bakamıyordu yanıma başka şehre getirdim ben bakıyorum,bakım aylığı için ilk önce hastaneye mi gideceğiz rapor için,yoksa mal varlığı kağıdı maaş kağıdı v.s bunları mı hazırlayacağız.Yani evrak sıralaması nedir

 11. Askin gul dedi ki:

  Merhaba benim kizim 12 yasinda gozlerinden ÖKGV ( OZEL KOSUL GEREKSINIMI VARDIR) ibareli engelli raporu var bu en yuksegi sanirsam esim de ayni sekilde yizde 53 gozlerinden engelli raporlu suan 7 aylik bebegim var onunda gozleri dogustan engelli fakat rapor almadik henuz ameliyatlari surmekte ben calisamiyorum kizim ve esimle bebekle ilgileniyorum sigortam falan da yok bakici ayligi alabilirmiyim esim ve kizim adina

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hem bakıcı maaşı hem de engelli maaşlarını alabilirsiniz.

 12. çelebi dedi ki:

  Merhaba, çocuğum %90 den fazla ağır engelli yani diyabet. kirada oturuyoruz. eski arabamı satım cocupun raporuyla cocuğun üzerine otv muafiyetli yaklaşık 300.000 tl civarında arac var. evde yasayan kişiye göre kanunun aradığı kişi başı asgari gelir düzeyi durumuna uygun gelir düzeyimiz var. yani gelir için aranan kriteri sağlıyoruz. Sorum, acaba çocuğunu üzerine kayıtlı olan araç evde bakım parası alamaya engel olur mu? şimdiden teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Araç gelir sağlayıcı bir araç olmadığı için hesaplamada baz alınmayacaktır. Asgari gelir düzyini sağlıyorsanız bakım aylığı alabilirsiniz.

 13. Pelin dedi ki:

  Merhaba kardeşim dowun sendorumu yengem bakıyor ve bakıcı aylığını alıyordu 5kisi yaşıyorlardı evde babam taşındı yigenim vefat etti aylıkları bu iki nedenden dolayı dondurulmuş ve tekrar dilekçe verdiler nasıl bir yol izlemeliyiz nereye başvurmalıyız

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İkametgahınıza bağlı sosyal hizmet müdürlüklerine başvurmalısınız.

  2. Emre dedi ki:

   Dayım %80 şizofreni engelli dayımla birlikte 5 kişi yaşıyoruz evde tek çalışan babam 2 tane aracımız var falan aracın birisi yıllardır arızalı bakım maaşına başvursak alabilirmiyiz

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bakım maaşında gelirinize bakılır mal varlığına değil. Bu nedenle gelir şartını sağlıyorsanız. Raporda da bakıma muhtaçlık durumu belirtilmiş ise alabilirsiniz.

  4. Metin gül dedi ki:

   Meraba , 4 aylik down sendromlu oğlum var, 21 trizomi evde bakim ve engelli maaşı ala bilirmi ayrıca kendimin şuan 130.000 değerinde aracim var, onu satıp engelli aracı alırsam sıkın ti olurmu ,yada önceden aracı beyan etmem gerekiyormu teşekkürler

 14. şebnem dedi ki:

  Merhaba,
  Babam 4. evre kanser hastası. Bakımını annem yapıyor ve babamın emekli aylığından başka gelirleri yok. Ayrıca oturdukları ev kira. Annem bakım aylığı alabilir mi ve ne yapması gerekiyor?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   2020 yılı için evde bakım maaşı kişi başı geliri 1270,75 tl nin altında ise ve bakımı yapılan kişi ağır engelli bakıma muhtaç ise evet alabilir. Verdiğiniz bilgilere göre bu kriterlerin sağlandığı gözüküyor. Öncelikle rapor için hastaneye başvurun. Sonra bu rapor ile Sasyal yardımlaşma müdürlüklerine başvurmanız gerekecek.

  2. Tubay bozkurt dedi ki:

   Merhaba ben subatta basvurdum eve geldiler baktilar butun evraklari tamamladim hayirli olsun dediler oldu dediler beni nisanin dordunde imzaya cagirdilar ama hesaba para yatmamis nezamn yatar imzadan sonrami bu arada kizim otizimden raporlu yuzde seksenalti ve bakima ihtiyaci var ikibucuk yasinda evde bakim maasi icin basvurdum

 15. Asya dedi ki:

  Günaydın bı sorum olacak beim yüzde 80 engelli kardeşim var ben bakım maaşı alıyorum ilaç larini yazdırdım eczaneden ilaç larini alamadım ilaçlar rapor lu kardeşim SSK ya borç lu çıktı ggs borcu diye 250.tl.kasimda yetim maaşı için heyete girecek yetim maaşı na baglansa bile ben bu borcu odicekmiyim ben bakım maaşı aldım için her ay 77 TL. odicekmisim SSK daki abi öyle söyledi böyle birşey varmı acaba kardeşim 33 yaşında cevap için teşekkürler

 16. Dinçer dedi ki:

  İyi günler 42 yaşındayım kalp pili takıldım %100 sağlık raporum var raporda tam bağımlı ve çalışamaz ibaresi var maalesef asgari ücretli çalışıyorum bakım parası alma imkanım varmı ??

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Asgari ücretli olarak çalışabildiğiniz için bakım parası ödenmez.

 17. Serpil dedi ki:

  Merhaba Annem 89 yaşında yatalak emekli maaşı var aldığı maaşı var aldığı maaş bakıcısına yetmiyor yaşlı bakım maaşı almak istiyorum nereye başvurayım bilemedim

 18. Ahmet Turan Kırca dedi ki:

  Yabancı uyruklu bir bayanla evliyim.Bakıma Muhtaç annesi yatalak hasta yabancı uyruklu haytaya da bakım parası alınabilirmi.

 19. Nadide dedi ki:

  Annem bakıma muhtaç maaşı 1.540 tl ama kira veriyor yalnız yaşıyor sağlık raporu alınabilecek durumda . Bu durumda bakım maaşı alabilirmiyiz.

 20. zekiye ak dedi ki:

  evde bakim maasi almak icin basvurduk.ama anne ve baba calisiyor diye bize vermediler.rapor %80 agir engelli ve bakima muhtac cocugumuz var.4 kardes.bakici olarak 1.derece akraba istiyorlar .kimsem yok.cocugun anne,babasi calisiyorsa bakici parasi anneye veya babaya verilmiyor mu.babamizin vesayeti de var.sofor olarak calisiyor.ben de devlet memuruyum.kendim bu maasi alamam mi

 21. müfide dedi ki:

  merhaba ben diyaliz hastasıyım yüzde 90 raporum var ve çogu zaman yürüyemiyorum bile evliyim ama eşim cezaeinde 22 yaşındayım 12 yıldır diyalize giriyorum ve sıgıntı gibi milletin evinde kalıyorum bana annemin kuzeni sahip çıkıyor o bakıyor bakım ücreti alma durumumuz varmı

 22. Ferdi Gündoğdu dedi ki:

  Merhaba kardeşim zihinsel engelli annem ona bakım parası alıyor du kesildi bu konuda ne yapmamız lazım şikayet edebileceğim Bir kurum warmi kardeşim bakıma muhtaç.