emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

4500 Günden Emekli Olma Şartları ve Maaşı Ne Kadar ?

4500 Günden Emekli Olma Şartları ve Maaşı Ne Kadar ?

4500 günden emeklilik koşulları, maaş değeri hakkında bilgi sunulurken, 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlama,4500 günü ve 60 yaşı tamamlama kriterlerinin şartlar olduğu, maaşın ise 1.500 TL olduğu belirtilir. Diğer yandan 4500 günden emeklilik için kadın çalışanlara yönelik şartlar farklıdır. 4500 günden emekli olmak için gerekli şartlar sigortanın başladığı tarihe göre de değişir.

08.09.199 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigortası başlayan erkek çalışanlar, 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlama,4500 günü ve 60 yaşı tamamlama şartlarına tabilerdir. 08.09.199 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigortası yapılan kadın çalışanlar ise 25 yıllık sigorta süresini doldurma, 58 yaşına gelem ve 4500 günü doldurma şartları ile emekli olurlar.

Bağkur 4500 Günden Emeklilik Şartları Neler?

Bağkur 4500 günden emeklilik koşulları bulunmamaktadır. Çünkü BAĞKUR’lular 4500 günden emekliliğe tabi değillerdir. Bağkur’lu çalışanlar 5400 gün diğer bir ifade ile 15 senelik prim ödemesi ardından emekli olurlar.

Yüksek Emekli Maaşı Nasıl Alınır?

Yüksek emekli maaşı edinmek hakkında detaylar şöyledir:

 • Bunun için işverenin sigorta primini gerçek kazanç üzerinden bildirmesi talep edilir.
 • Belili dönemlerde maaşın asgari kısmı bankadan yatırılır, kalanı ise elden verilir. Bu yanlış bir durum oluşturur. Belirli bir kısım bu işlemde sigortaya dahil olmaz.
 • Kişi böyle bir durum halinde gerçek kazançtan bildirimi talep eder. Bu kapsamda daha yüksek maaş alınır.
 • Kişi Tarım BAĞKUR veya Ek Tarım kapsamında prim ödemesi yapıyorsa, prim ödeme oranını bir miktar yükselterek, emeklilik döneminde daha fazla maaş ödemesi alabilir.

4500 Günden Emeklilik ile 7000 Günden Emeklilik Arası Maaş Farkı Nedir?

4500, 7000 günden emeklilik arası maaş farkı, %20 oranındadır. 4500 günden emekli olan bir kişi, 7000 günden emekli olandan %20 daha az maaş alır. Bu durum prim ödemlerinin farklına bağlı olarak gelişir.

4500 Günde Kıdem Tazminatı Alınabilir mi?

4500 günde kıdem tazminatı almak mümkündür. 4500 günde 25 senelik sigortalı çalışma süresi tamamlanmış ve 4500 gün boyunca prim borcu ödenmişse kıdem tazminatı işten çıkarken alınır. Bu şartlar sağlanıyor ise SGK’dan emeklilik sırasında kıdem tazminatı ödemesi edinilir.

Kadınlar İçin 4500 Günden Emeklilik Şartları Neler?

Kadınlar için 4500 günde emeklilik koşulları şu şekildedir:

 • İşe başlama zamanı 2020 yılı ile 23.05.2005 tarihi arasında olan kadınlar 52 yaşına geldiklerinde,
 • 2005 yılı ile 23.05.2008 arasında işe başlayan kadınlar 54 yaşında,
 • 2008 yılı ile 23.05.2011 arasında işe giren kadınlar 56 yaşında,
 • 2011 senesi ardından işe giren kadınlar 58 yaşını doldurduklarında 4500 günden emekli olurlar.

Erkekler İçin 4500 Günden Emeklilik Şartları Neler?

Erkekler için 4500 günde emeklilik koşulları şunlardır:

 • İşe Başlama tarihi 2002 senesi ile 23.05.2005 yılı arasında olanlar 52 yaşına gelme şartıyla,
 • İşe başladığı tarih 2005 yılı ile 23.05.2008 arasında olan erkekler 54 yaşına gelmeleri şartıyla,
 • 2008 senesi ile 23.05.2011 tarihi arasında işe başlayan erkekler 58 yaşına gelme şartıyla,
 • 2011 yılı ile 23.05.2014 yılı arası işe başlayan erkekler 59 yaşına gelme şartıyla,
 • 2014 senesi ardından işe başlayan erkekler 60 yaşına gelme şartıyla 4500 günde emekli olurlar.

1999 Sonrası Girişliler İçin Değişen 4500 Günlük Emeklilik Şartları Neler?

1999 sonrası girişlilerde değişen 4500 günlük emeklilik koşulları şu şekildedir:

 • 15 yıl 3600 gün şartı 1999 tarihi öncesinde sigorta girişi yapılanlar için geçerliydi. 1999 tarihi sonrası sigortası başlayan için erken emekliliğe dair bir şart bulunmuyordu.
 • Yapılan değişikliklere göre 1999 tarihi sonrasında sigortası başlayanlar 4500 gün prim ödeme şartını ve 25 yıllık sigorta süreni tamamlayarak erken emeklilikten yararlanırlar.
 • 01.2000 tarihinde sigortası yapılan ve 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayan kişi erken emekli olamaz. 7000 prim gününü tamamlaması gerekir. Ancak 1999 yılında bu şartlar sağlanıyorsa avantajdan yararlanılır.

Örneğin 01.011.2000 tarihinde ilk kez sigortalı olan birey 25 senelik sigortalık süresi ve 4500 gün prim günü şartına tabi olur. Buna kıdem yazısını alabilmek için tabidir. Bu yüzden sigortalılık senesi ise 01.01.2025 senesinde dolar. Kişi 7000 prim gününe sahipse 01.01.2020 itibari ile kıdem yazısını edinmeyi ve işten ayrılmayı tercih edebilir.

2008 Sonrası Sigortası Başlayan 4500 Güne Tabi mi?

2008’den sonra sigortalı olanın 4500 güne tabi olması konu değilken, emeklilik için 5400 prim gününü tamamlamış olması gerekir. 01.10.2008 senesinden sonra ilk kez sigortalı olan bir birey için şartlar 4500 günden daha uzundur.

Bu kişiler 5400 prim günü ve 25 senelik sigortalılık süresi tamamlamalıdır. Bu kapsamda emekli olabilir ve kıdem tazminatı ile iş akdini sona erdirebilirler. Hizmet süresinin göz ardı edildiği bir konumda ise 7200 prim günü şartını sağlamları gerekir.

01.01.2010 tarihinde işe giren bir birey, 25 yıllık sigortalılık süresi ardından 2035 yılında süresini tamamlar. [highlight color=”pink”]20 sene boyunca hiç izin almadan çalışır ise 7200 prim günü üzerinden kıdeme esas yazıyı 2030 tarihinde elde ederek, tercihi halinde tazminat alıp işten çıkabilir.[/highlight]

4500 Günden Emeklikte Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

4500 günden emeklilikte dikkat edilecek şey, kıdeme esas yazısının istenmesi halinde verilmesinin zorunlu olmadığını bilmektir. Belirli şirketler tazminat ödemesi yapmamak için 4500 günden emeklilik, ve 3600 günden emeklilik koşullarına tabi olanlardan, kıdeme esas yazı belgesini isterler.

Ancak bu hakkı kazanan çalışana Sosyal Güvenlik Kurumu ilk olarak “emekli olur“ yazısını verir. Bu daha önemli bir evraktır. Bu evrağın işyerine teslimi ardından ek bir kıdeme esas yazısı SGK tarafından verilmezken, teslimi zorunlu da değildir.

4500 Günden ve 3600 Günden Emeklilik Hakkında Yanlış Bilinenler

4500, 3600 günden emeklilik konusunda yanlış bilinenler, tarihi açıdan oluşan farklardır. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde SSK (4/A), BAĞ-KUR (4b), Emekli Sandığı üzerinden emekli olmak için ayrı şartlar sağlanır. Standart emeklilik işlemlerinin dışında yaşlılıktan erken emekli olma, malulen emekli olma, engel durumuna bağlı emekli olma durumları da bulunur.

Halk dilinde SSK’dan en erken şekilde emekli olmak için gerekli olan gün sayısı 3600 olarak kullanılır. Ancak bu gün sayısı 08.09.1999 tarihi ve öncesinde ilk defa sigortasını yaptırmış olan çalışanları kapsar. 09.09.1999 yılı ve 30.04.2008 yılı itibariyle ilk kez sigortası yapılan bir birey yıl, yaş, gün doldurma şartlarına ek olarak 4500 gün ile emekli olma şartına tabidir.

Diğer bir ifade ile sadece 4500 günü sağlamak da emeklilik için yeterli değildir. Bu bilgi yanlış bilinir. Kişi sigortalılık süresi, 4500 gün süresi, yaş haddi ve prim ödemesi şartlarının tümü sağlamalıdır.

4500 Günden Emeklilik Sorgulaması Nereden Yapılır?

4500 günden emekliliği sorgulama yeri, E-devlet resmi web adresidir. Bu adres üzerinden kişi 4500 günden emeklilik şartlarına ne zaman tam uyum sağlayacağını, bunun için ne kadar süre daha çalışması gerektiğini öğrenebilir. Kişi 4500 günden emeklilik kapsamına dahil olup olmadığını ikamet ettiği ilde yer alan SGK İl Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirerek de öğrenebilir.

Burada çalışanlara SSK emeklilik hizmet dökümü alınmak istendiği belirtilir. TC kimlik kartının gösterilmesi ardından belge edinilir. Belge üzerinden ise emeklilik ile ilgili tüm detaylar görülür. Bu belgede emekliliğe kaç gün kaldığı, prim ödemeleri, 4500 gün sayısına kalan gün sayısı görülebilir.

4500 Günden Emeklilik Sorgulaması Nasıl Yapılır?

4500 günden emekliliği sorgulamak için izlenen adımlar:

 • İnternet üzerinden https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresine giriş yapılır.
 • Ekrana gelen tablo üzerine TC kimlik numarası ve E-devlet şifresi yazılıp, “giriş“ kutucuğuna tıklanır.
 • Ana sayfa üzerinden “E-Hizmetler“ sekmesine girilir.
 • Sıralanan başlıklar arasından “ Sosyal Sigortalar Kurumu“ başlığına tıklanır.
 • Yeni pencereden “SSK Emeklilik Hizmet Dökümü“ başlığına tıklanır.
 • Açılan sayfadan “sorgula“ kutucuğuna tıklanır.
 • Bu adım ile ekrana emekliliğe kalan gün sayısı, ödenene primler ve sigortalılık günü hakkında tüm bilgiler gelir. Kişi 4500 günden emeklilik hakkını ne zaman kullanabileceğini bu veriler üzerinden görür.

Online adımlar üzerinden SGK İl Müdürlüklerine gitmeden gerekli bilgiler alınır. Kişi erken emeklilik şansı yoksa bunu online adımlar ile öğrenir.

4500 Günden Emeklilikte Tazminat Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

4500 günden emeklilikte tazminatın hesaplaması hakkında detaylar şu şekildedir:

 • Tazminat hesabı için bireyin çalışma süresi gün olarak hesaplanır.
 • Bu hesaplama işlemi sırasında 1 ay 30 gün olarak ve 1 sene ise 365 gün şeklinde alınır.
 • Kıdem günü bireyin çalışma süresinin 30’la çarpılması ve ardından 365’e bölünmesi sonunda hesaplanır.
 • Daha sonra bireyin brüt maaş değeri 30’a bölünüp, günlük gelirin tespiti yapılır.
 • Ardından kıdem günü ve günlük brüt ücret çarpılarak, brüt kıdem tazminatı değerine ulaşılır.
 • Brüt kıdem tazminatı formül bazında, 0.00759 ile çarpılmalıdır. Bu işlem ile damga vergisi rakamı hesaplanır.
 • Bulunan vergi değeri ise brüt kıdem tazminatından çıkarılır.
 • Hesap sonunda kalan tutar gerçek kıdem tazminatı değeridir.

Bu hesaplama ortalama bir emekli maaşı üzerinden uygulandığında tazminat ödemesi 6730,15 TL olarak bulunur.

4500 Günden Emeklikte Fazla Maaş Almak İçin Neler Yapılabilir?

4500 günde emeklilikte fazla maaş için yapılacaklar:

 • Sigorta eksiz şekilde ödenmelidir.
 • Sigorta priminin ise en az maaş tutarında olması gerekir.
 • Prim gün sayıları doldurulmuşsa, 2008 yılı sonrası için prim ödemesi bırakılmalıdır.
 • Genel olarak prim ödemelerini yükseltme maaşında yükselmesine imkan sağlar.

Kimler 4500 Günden Önce Emekli Olabilirler?

4500 günden önce emekli olanlar, yaşlılık hastalığı olan ve iş gücü kaybı bulunan kişilerdir. Bir kişi eğer hastaneden aldığı sağlık kurulu raporu ile artık çalışma hayatında yer alamayacağına dair bir onayı alırsa, 4500 günden emeklilik şartlarına uymadığı halde emekli olabilir. Çünkü bu kişi özel olarak teşhis edilen erken yaşlanma hastalığına yakalanması sebebi ile artık emekli edilir.

4500 Günden Emeklilik Tek Erken Emeklilik Yolu mu?

4500 günde emekliliğin tek erken emeklilik yolu olması söz konusu değildir. Erken emeklilikten 4500 günde emeklilik uygulamasından oldukça bağımsız olan sistemler üzerinden de yararlanılır. Kadın çalışanlar doğum borçlanması, erkek çalışanlar askerlik borçlanması ile 4500 günde emeklilik ile bağlantısız olan yöntemler ile erken emekli olabilirler.

Bu yöntemler kapsamında ise kişi çalışmadığı süreleri borçlanıp, bireysel bir prim ödemesi yaparak emekli olur. Malulen emeklilik de 4500 günden emeklilik konusundan bağımsız bit erken emeklilik durumudur.

Emeklilik Yaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?
Kadınlar İçin Emeklilik Yaşı Tablosu ve Emeklilik Şartları
Emekliye Faizsiz Kredi Veren Bankalar ve PTT Şubeleri
Yorumlar

 1. Serdar çimen dedi ki:

  İlk SGK 4A 2004 girişliyim,2010 yılında Bağ-Kur’a geçtim.Bağkur devam ederken 4A sigorta kolunda da çalıştım ve şu an çalılışıyorum.4A ve 4B toplamı 4683 günüm var.emeklilik şartlarım nedir.Teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Mevcut durumda 4/a hizmetiniz devam ediyor 4/b durduruldu ise 4/a dan emekli olursunuz. 2004 sigorta başlangıcına göre 7000 gün prim ve 60 yaşa tabisiniz.

 2. Feti dedi ki:

  Merhaba ben
  25.04.1963 Doğumluyum
  Yurt dışında Almanya da çalışıyorum .ilk işe baslam tarihim
  09.09.1981 . Türkiye’de izin içinde 4 gün 26.07 -29 .07.2019 tavsiye üzerine çalıştım.
  Ben nasıl ve ne kadar borçlanma ile emekli olabilirim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1980 ile 23.05.1982 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 46 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5075’dir.

   5075 gün primini ödeyerek emekli olabilirsiniz.

 3. Arda ŞİOĞLU dedi ki:

  Merhaba Eşim (bayan) 01.05.1981 doğumlu 02.06.2003 tarihinde sigorta girişi var.Ve sigortadan toplamda 340 primi bulunmakta.20.03.2010 tarihinden bu yana isteğe bağlı prim ödüyoruz.En erken ne zaman emekli olabilir.4600 günden emekli olabiliyor mu ? Tşkler.

 4. ali ay dedi ki:

  Merhabalar, aşağıda ki koşullarda ne zaman emekli olabilir im?(yaşlılık aylığı veya kısmi emeklilikte olabilir, özellikle 01.05.2008 sonrası işe girişlerde 4600 gün olabilir mi)

  Doğ. Tar.:10.1.0.1953
  iLK İŞE GİRİŞ VE SİGORTA BAŞLANGICI:01.08.2008
  TOPLAM ÇALIŞILARAK YATIRILAN PRİM GÜN SAYISI: 4400 GÜN (4A SGK)

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   01/05/2008 tarihinden sonra işe başlayanların kısmi emeklilik şartları kademeli olarak artmaktadır. Sigorta başlangıcınıza göre 4600 gün prim 25 yıl hizmetle ya da 7200 gün prim ile 63 yaşında emekli olabilirsiniz.

  2. ali ay dedi ki:

   merhabalar, aşağıda ki linkte ki 4600 günden emeklilik(yaşlılık aylığı) benim sorumdaki durumdan faklı bir durum mu acaba? (01.05.2008-30.12.2008 yılı için 4600 gün şeklinde ifade edilmiş)

   LİNK: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/yaslilik_ayligi

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   sorunuza verilen cevap danışma birimimiz tarafından güncellenmiştir.

  4. Ali ay dedi ki:

   Ben en son yorumumda soru sormuştum ama?

  5. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   sorunuza verilen cevap danışma birimimiz tarafından güncellenmiştir.

  6. ali ay dedi ki:

   çok özür dilerim ama, 25 yıl şartı olduğuna emin misiniz?

  7. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet 1999 sonrası için 25 yıllık hizmet süresi şart.

  8. ali ay dedi ki:

   Acaba bizim sorumuzu aşağıda ki kanun maddesi çerçevesinde değerlendirebilir misiniz?

   KANUN MADDESİ;
   ****4/1-(a) Sigortalıları İçin 5510/Geçici 6 ıncı Madde-Yedinci Fıkra (b) Bendine Göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları

   İLGİLİ TABLO;
   ****4 (a) SİGORTALILARI İÇİN 5510/GEÇİCİ 6-YEDİNCİ FIKRA (B) BENDİNE GÖRE AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULLARI

   İLGİLİ KANUN SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ EN AZ
   No Madde No

   Yaş Gün Sayısı
   Kadın Erkek
   01.05.2008 – 31.12.2008 61 63 4600
   01.01.2009 – 31.12.2009 61 63 4700
   01.01.2010 – 31.12.2010 61 63 4800
   01.01.2011 – 31.12.2011 61 63 4900
   01.01.2012 – 31.12.2012 61 63 5000
   01.01.2013 – 31.12.2013 61 63 5100
   01.01.2014 – 31.12.2014 61 63 5200
   01.01.2015 – 31.12.2015 61 63 5300
   01.01.2016 – 61 63 5400

 5. deniz dedi ki:

  21.05.1986 doğumlu bayanım sigorta girişim 20.10.2005
  4500 günüm var emekli olmak istemiyorum şuan çalıştığım yerden tazminatimi almak istiyorum gunum doldugu ıcın tazminatımı alabilir miyim?
  Tsk

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   4500 gün prim doldurduktan sonra ayrıca 25 yıllık hizmet süresini doldurmalısınız. Ya da 7000 prim günü doldurmalısınız. Ancak bu şartlarda sgk dan yazı alarak kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Mevcut durumda kıdem tazminatı alamazsınız.

 6. Erkan*y dedi ki:

  Merhaba 1977 doğumluyum SGK 10.19.1999 girişliyim şuan da erken emeklilik hakkı bana varmı bilmiyorum bana bilgi verin misiniz çok teşekkür ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   08/09/1999 girişli ve öncesi olanların 3600 günden emekli olma hakkı var. sizin tarihinize göre en erken 4500 gün prim ve 25 yıl hizmeti tamamlayarak 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

 7. Eda dedi ki:

  21.05.1989 doğumlu bayanım sigorta girişim 17.06.2008
  4400 günüm var emekli olmak istemiyorum şuan çalıştığım yerden tazminatimi almak istiyorum nekadardaha çalışmam lazım almam için teşekürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   09/09/1999 – 01/10/2008 arası sigorta başlangıcı olanlar 4500 prim günü 25 yıl hizmet veya 7000 prim günü gerekmektedir. Aksi halde kendi isteğinizle ayrıldığınızda tazminat alamazsınız.

 8. LEVENT EKEN dedi ki:

  07/11/1976 dogumluyum. 01/4/1996yılında bagkura kayıt olup siğortamda hiç boşluk olmamak kaydıyla 2008yılına kadar ödedim. 2008 yılından bu tarafa işci olarak çalışmaktayım. 2020 yılına kadar hiç bir boşlugum olmamak kaydıyla siğortam full ödenip yaklaşık 8150 gün pirimim vardır. Ne zaman emekli olabilirim.

 9. Necla Devrimci dedi ki:

  Ben 08/04/1967 dogumluyum 22/07/1996 tarihinde ssklı olarak işe başladım 2003 yılında gögüs kanseri oldum ve işten cıkarıldım 2004_2006 yıllarında yine işe girdim ve cıkarıldım sonra eşine ait işyerınde 874gun bagkurlu oldum ama eşim vefat etti ve primlerimi odeyemedım dondurdum 2017 yılında calışmaya başladım tekrar halen emeklı olmak için calısıyorum ama umıdımı kaybettim cunku xuçıkan prim gunlerını nasıl oderım kendim %88 engelli birinci dereceden vergi muafakıyetım var halen esımden kalan borcları odemekteyım fakat daha iki sene calısmam gerekir ama saglık olarak bunu yapamayacak durumdayım bu arada cocugum yok ben nasıl emeklı olabilirim ben ne yapabilirim ne olur Allah aşkına bana yol gosterın

 10. Ufuk dedi ki:

  1969 doğumlu bayanım 01.07.1991 ssk başlangıcım var 1996 yılına kadar 1104 gün primim var 2011 yılından 2018 yılına kadar isteğe bağlı prim ödedim 2550 gün ödememi dondurdum.toplam prim sayım 3654 gün 2 çocuğum var ikisinede doğum borçlan ması yaparsam yapabiliyorum ne zaman emekli olabilirim yardımcı olursanız allah razı olsun teşekkür ederim.

 11. Duran koyuncu dedi ki:

  primi yetmeyenler prim paralarını neye göre nasıl geri alır

 12. ümit gider dedi ki:

  merhaba, ben 4500 günü tamamladım, ancak 7000 gün ve 60 yaşa tabiyim her halükarda 60 yaşında emekli olacağım için 7000 günü tamalamadan 4500 günle emekli olursam maaşımdan ne kadar ksinti olur yüzde olrak mesela, primlerin yüksekten yattı hep, tsk ederim

  1. Çiğdem dedi ki:

   Yüzde 25 eksik maaş aşabileceksiniz.

 13. Ibrahim deniz dedi ki:

  25 07 1963 ise giriş 11 13 1979 ssk pirim 1800 tatim bağkur 20100 askerlik 600 gün 4400 yekun ne zaman emekli olurum ilgilere arz ederim ibrahim deniz

 14. Yüksel Ağbaba dedi ki:

  Merhaba. 15.12.1970 doğumluyum. Sgk başlangıcı 01.10.1992. 6060 gün prim var. Emekli olabiliyormuyum.

 15. Ayşe Bayram dedi ki:

  merhaba bayanlarda emeklilikle ilgili sorum olacak 01.03.1965 doğumluyum 01.05.2005 tarihinde isteğe bağlı olarak bağkur ödemesine başladım 01.05.2010 tarihine dek devam etti.01.05.2010 tarihinde 4a ssk lı olarak işe başladım ve halen devam etmekteyim.4500 gün dolunca çalışmayıp 58 yaşımı bekleyip emekli olabilirmiyim yoksa 25 yıl ssk şartı bunu engelliyor mu, o zaman dilekçemi 64 yaşına gelince mi vermem gerekiyor. Çalışmaya devam edersem 7000 prim günü ile emeklilik için 2500 gün daha (yaklaşık 7 yıl buda 61 yaşına denk geliyor) çalışmak mı gerekiyor,bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler.

 16. Ayşe Bayram dedi ki:

  merhaba bayanlarda emeklilik olarak sormak istiyorum 01.03.1965 doğumluyum.01.05.2005 yılında isteğe bağlı bağkur ödemem başladı 01.05.2010 a dek devam etti 01.05.2010 da 4a ssk çalışmam başladı ve halen devam etmekte. 4500 gün dolunca çalışmayıp 58 yaşını doldurunca emekli olabilirmiyim yoksa 25 yıl ssk şartı geçerlimi,geçerli ise çalışıp 7000 prim günü doluncamı (61 yaşına denk geliyor )emekli olmak daha mantıklı.

 17. Ayşe Bayram dedi ki:

  merhaba 01.03.1965 doğumluyum bayanlarda emeklilik olarak 01.05.2005 ten 01.05.2010 a kadar bağkur ,01.05.2010 dan itibaren de ssk ödemem var ve halen çalışıyorum. kısmi emeklilik olarak 4500 günüm dolmak üzere çalışmayıp 58 yaşını bekleyerek emekli olabilirmiyim yoksa 25 yıl ssk şartı beni etkiliyormu,teşekkürler.

 18. Ayşe encetin dedi ki:

  İyi gunler 2002 yılı Nisan ayında ise başladım ilk çocuğumu 2012 ikinci çocuğumu 2016 oldu 2 çocuk için erken emeklilik oluyormu acaba ne zaman emekli olabilirim pirim gün sayım 4769 teşekürler ilginize

 19. Şengül Baştürk dedi ki:

  1973 doğumluyum 1994 de sigorta girişim var şuana kadar olan pirimim 3110 3600den kaç yaşında emekli olabilirim

 20. Emine özçelik dedi ki:

  2160dğum boorlanması yapmak istiyorum 55yaşındayım müracat etsem emekli olurmuyum 1981 giriş 1982 .03.30 çıkış 2015 giriş 2016 çıkış teşekkürler

 21. halife dedi ki:

  Merhaba ben 1969 doğumlu bayanım. 5000 gün pirimim var sigorta başlangıcım 01.10.2000 yılında başladı. Bu şekilde ne zaman emekli olabilirim. 1993 de de vergi kaydım vardı ama bağkur girişim ve oda kaydım olmadığı için geriye dönük hizmet bağlattıramadım. bunun ilgili bir af söz konusumu? Teşekkürler