Emeklilik

4500 Günden Emekli Olma Şartları ve Maaşı Ne Kadar ?

4500 günden emeklilik koşulları, maaş değeri hakkında bilgi sunulurken, 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlama, 4500 günü ve 60 yaşı tamamlama kriterlerini sağlıyor olmanız gerekiyor.. Diğer yandan 4500 günden emeklilik için kadın çalışanlara yönelik şartlar farklıdır. 4500 günden emekli olmak için gerekli şartlar sigortanın başladığı tarihe göre de değişir.

08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigortası başlayan erkek çalışanlar, 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlama, 4500 günü ve 60 yaşı tamamlama şartlarına tabilerdir. 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigortası yapılan kadın çalışanlar ise 25 yıllık sigorta süresini doldurma, 58 yaşına gelem ve 4500 günü doldurma şartları ile emekli olurlar.

Bağkur 4500 Günden Emeklilik Şartları Neler?

Bağkur 4500 günden emeklilik koşulları bulunmamaktadır. Çünkü BAĞKUR’lular 4500 günden emekliliğe tabi değillerdir. Bağkur’lu çalışanlar 5400 gün diğer bir ifade ile 15 senelik prim ödemesi ardından emekli olurlar.

Yüksek Emekli Maaşı Nasıl Alınır?

Yüksek emekli maaşı edinmek hakkında detaylar şöyledir:

 • Bunun için işverenin sigorta primini gerçek kazanç üzerinden bildirmesi talep edilir.
 • Belili dönemlerde maaşın asgari kısmı bankadan yatırılır, kalanı ise elden verilir. Bu yanlış bir durum oluşturur. Belirli bir kısım bu işlemde sigortaya dahil olmaz.
 • Kişi böyle bir durum halinde gerçek kazançtan bildirimi talep eder. Bu kapsamda daha yüksek maaş alınır.
 • Kişi Tarım BAĞKUR veya Ek Tarım kapsamında prim ödemesi yapıyorsa, prim ödeme oranını bir miktar yükselterek, emeklilik döneminde daha fazla maaş ödemesi alabilir.

4500 Günden Emekli Olan Ne Kadar Maaş Alır?

25 yıl sigortalık süresi ve 60 yaş kriterini sağlayan vatandaşlar, emekli maaşına yapılan son zam ile birlikte 4500 günden alacağı emekli maaşı 2023 yılı için en düşük 7,500 TL’dir.

4500 günden emekli maaşı7.500 TL
Kısmi emeklilik maaşıEn düşük 7,500 TL

4500 Günden Emeklilik ile 7000 Günden Emeklilik Arası Maaş Farkı Nedir?

4500, 7000 günden emeklilik arası maaş farkı, %20 oranındadır. 4500 günden emekli olan bir kişi, 7000 günden emekli olandan %20 daha az maaş alır. Bu durum prim ödemlerinin farklına bağlı olarak gelişir.

4500 Günde Kıdem Tazminatı Alınabilir mi?

4500 günde kıdem tazminatı almak mümkündür. 4500 günde 25 senelik sigortalı çalışma süresi tamamlanmış ve 4500 gün boyunca prim borcu ödenmişse kıdem tazminatı işten çıkarken alınır. Bu şartlar sağlanıyor ise SGK’dan emeklilik sırasında kıdem tazminatı ödemesi edinilir.

Kadınlar İçin 4500 Günden Emeklilik Şartları Neler?

Kadınlar için 4500 günde emeklilik koşulları şu şekildedir:

 • İşe başlama zamanı 2020 yılı ile 23.05.2005 tarihi arasında olan kadınlar 52 yaşına geldiklerinde,
 • 2005 yılı ile 23.05.2008 arasında işe başlayan kadınlar 54 yaşında,
 • 2008 yılı ile 23.05.2011 arasında işe giren kadınlar 56 yaşında,
 • 2011 senesi ardından işe giren kadınlar 58 yaşını doldurduklarında 4500 günden emekli olurlar.

Erkekler İçin 4500 Günden Emeklilik Şartları Neler?

Erkekler için 4500 günde emeklilik koşulları şunlardır:

 • İşe Başlama tarihi 2002 senesi ile 23.05.2005 yılı arasında olanlar 52 yaşına gelme şartıyla,
 • İşe başladığı tarih 2005 yılı ile 23.05.2008 arasında olan erkekler 54 yaşına gelmeleri şartıyla,
 • 2008 senesi ile 23.05.2011 tarihi arasında işe başlayan erkekler 58 yaşına gelme şartıyla,
 • 2011 yılı ile 23.05.2014 yılı arası işe başlayan erkekler 59 yaşına gelme şartıyla,
 • 2014 senesi ardından işe başlayan erkekler 60 yaşına gelme şartıyla 4500 günde emekli olurlar.

1999 Sonrası Girişliler İçin Değişen 4500 Günlük Emeklilik Şartları Neler?

1999 sonrası girişlilerde değişen 4500 günlük emeklilik koşulları şu şekildedir:

 • 15 yıl 3600 gün şartı 1999 tarihi öncesinde sigorta girişi yapılanlar için geçerliydi. 1999 tarihi sonrası sigortası başlayan için erken emekliliğe dair bir şart bulunmuyordu.
 • Yapılan değişikliklere göre 1999 tarihi sonrasında sigortası başlayanlar 4500 gün prim ödeme şartını ve 25 yıllık sigorta süreni tamamlayarak erken emeklilikten yararlanırlar.
 • 01.2000 tarihinde sigortası yapılan ve 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayan kişi erken emekli olamaz. 7000 prim gününü tamamlaması gerekir. Ancak 1999 yılında bu şartlar sağlanıyorsa avantajdan yararlanılır.

Örneğin 01.011.2000 tarihinde ilk kez sigortalı olan birey 25 senelik sigortalık süresi ve 4500 gün prim günü şartına tabi olur. Buna kıdem yazısını alabilmek için tabidir. Bu yüzden sigortalılık senesi ise 01.01.2025 senesinde dolar. Kişi 7000 prim gününe sahipse 01.01.2020 itibari ile kıdem yazısını edinmeyi ve işten ayrılmayı tercih edebilir.

2008 Sonrası Sigortası Başlayan 4500 Güne Tabi mi?

2008’den sonra sigortalı olanın 4500 güne tabi olması konu değilken, emeklilik için 5400 prim gününü tamamlamış olması gerekir. 01.10.2008 senesinden sonra ilk kez sigortalı olan bir birey için şartlar 4500 günden daha uzundur.

Bu kişiler 5400 prim günü ve 25 senelik sigortalılık süresi tamamlamalıdır. Bu kapsamda emekli olabilir ve kıdem tazminatı ile iş akdini sona erdirebilirler. Hizmet süresinin göz ardı edildiği bir konumda ise 7200 prim günü şartını sağlamları gerekir.

01.01.2010 tarihinde işe giren bir birey, 25 yıllık sigortalılık süresi ardından 2035 yılında süresini tamamlar. 20 sene boyunca hiç izin almadan çalışır ise 7200 prim günü üzerinden kıdeme esas yazıyı 2030 tarihinde elde ederek, tercihi halinde tazminat alıp işten çıkabilir.

4500 Günden Emeklikte Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

4500 günden emeklilikte dikkat edilecek şey, kıdeme esas yazısının istenmesi halinde verilmesinin zorunlu olmadığını bilmektir. Belirli şirketler tazminat ödemesi yapmamak için 4500 günden emeklilik, ve 3600 günden emeklilik koşullarına tabi olanlardan, kıdeme esas yazı belgesini isterler.

Ancak bu hakkı kazanan çalışana Sosyal Güvenlik Kurumu ilk olarak “emekli olur“ yazısını verir. Bu daha önemli bir evraktır. Bu evrağın işyerine teslimi ardından ek bir kıdeme esas yazısı SGK tarafından verilmezken, teslimi zorunlu da değildir.

4500 Günden ve 3600 Günden Emeklilik Hakkında Yanlış Bilinenler

4500, 3600 günden emeklilik konusunda yanlış bilinenler, tarihi açıdan oluşan farklardır. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde SSK (4/A), BAĞ-KUR (4b), Emekli Sandığı üzerinden emekli olmak için ayrı şartlar sağlanır. Standart emeklilik işlemlerinin dışında yaşlılıktan erken emekli olma, malulen emekli olma, engel durumuna bağlı emekli olma durumları da bulunur.

Halk dilinde SSK’dan en erken şekilde emekli olmak için gerekli olan gün sayısı 3600 olarak kullanılır. Ancak bu gün sayısı 08.09.1999 tarihi ve öncesinde ilk defa sigortasını yaptırmış olan çalışanları kapsar. 09.09.1999 yılı ve 30.04.2008 yılı itibariyle ilk kez sigortası yapılan bir birey yıl, yaş, gün doldurma şartlarına ek olarak 4500 gün ile emekli olma şartına tabidir.

Diğer bir ifade ile sadece 4500 günü sağlamak da emeklilik için yeterli değildir. Bu bilgi yanlış bilinir. Kişi sigortalılık süresi, 4500 gün süresi, yaş haddi ve prim ödemesi şartlarının tümü sağlamalıdır.

4500 Günden Emeklilik Sorgulaması Nereden Yapılır?

4500 günden emekliliği sorgulama yeri, E-devlet resmi web adresidir. Bu adres üzerinden kişi 4500 günden emeklilik şartlarına ne zaman tam uyum sağlayacağını, bunun için ne kadar süre daha çalışması gerektiğini öğrenebilir. Kişi 4500 günden emeklilik kapsamına dahil olup olmadığını ikamet ettiği ilde yer alan SGK İl Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirerek de öğrenebilir.

Burada çalışanlara SSK emeklilik hizmet dökümü alınmak istendiği belirtilir. TC kimlik kartının gösterilmesi ardından belge edinilir. Belge üzerinden ise emeklilik ile ilgili tüm detaylar görülür. Bu belgede emekliliğe kaç gün kaldığı, prim ödemeleri, 4500 gün sayısına kalan gün sayısı görülebilir.

4500 Günden Emeklilik Sorgulaması Nasıl Yapılır?

4500 günden emekliliği sorgulamak için izlenen adımlar:

 • İnternet üzerinden https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresine giriş yapılır.
 • Ekrana gelen tablo üzerine TC kimlik numarası ve E-devlet şifresi yazılıp, “giriş“ kutucuğuna tıklanır.
 • Ana sayfa üzerinden “E-Hizmetler“ sekmesine girilir.
 • Sıralanan başlıklar arasından “ Sosyal Sigortalar Kurumu“ başlığına tıklanır.
 • Yeni pencereden “SSK Emeklilik Hizmet Dökümü“ başlığına tıklanır.
 • Açılan sayfadan “sorgula“ kutucuğuna tıklanır.
 • Bu adım ile ekrana emekliliğe kalan gün sayısı, ödenene primler ve sigortalılık günü hakkında tüm bilgiler gelir. Kişi 4500 günden emeklilik hakkını ne zaman kullanabileceğini bu veriler üzerinden görür.

Online adımlar üzerinden SGK İl Müdürlüklerine gitmeden gerekli bilgiler alınır. Kişi erken emeklilik şansı yoksa bunu online adımlar ile öğrenir.

4500 Günden Emeklilikte Tazminat Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

4500 günden emeklilikte tazminatın hesaplaması hakkında detaylar şu şekildedir:

 • Tazminat hesabı için bireyin çalışma süresi gün olarak hesaplanır.
 • Bu hesaplama işlemi sırasında 1 ay 30 gün olarak ve 1 sene ise 365 gün şeklinde alınır.
 • Kıdem günü bireyin çalışma süresinin 30’la çarpılması ve ardından 365’e bölünmesi sonunda hesaplanır.
 • Daha sonra bireyin brüt maaş değeri 30’a bölünüp, günlük gelirin tespiti yapılır.
 • Ardından kıdem günü ve günlük brüt ücret çarpılarak, brüt kıdem tazminatı değerine ulaşılır.
 • Brüt kıdem tazminatı formül bazında, 0.00759 ile çarpılmalıdır. Bu işlem ile damga vergisi rakamı hesaplanır.
 • Bulunan vergi değeri ise brüt kıdem tazminatından çıkarılır.
 • Hesap sonunda kalan tutar gerçek kıdem tazminatı değeridir.

Bu hesaplama ortalama bir emekli maaşı üzerinden uygulandığında tazminat ödemesi 6730,15 TL olarak bulunur.

4500 Günden Emeklikte Fazla Maaş Almak İçin Neler Yapılabilir?

4500 günde emeklilikte fazla maaş için yapılacaklar:

 • Sigorta eksiz şekilde ödenmelidir.
 • Sigorta priminin ise en az maaş tutarında olması gerekir.
 • Prim gün sayıları doldurulmuşsa, 2008 yılı sonrası için prim ödemesi bırakılmalıdır.
 • Genel olarak prim ödemelerini yükseltme maaşında yükselmesine imkan sağlar.

Kimler 4500 Günden Önce Emekli Olabilirler?

4500 günden önce emekli olanlar, yaşlılık hastalığı olan ve iş gücü kaybı bulunan kişilerdir. Bir kişi eğer hastaneden aldığı sağlık kurulu raporu ile artık çalışma hayatında yer alamayacağına dair bir onayı alırsa, 4500 günden emeklilik şartlarına uymadığı halde emekli olabilir. Çünkü bu kişi özel olarak teşhis edilen erken yaşlanma hastalığına yakalanması sebebi ile artık emekli edilir.

4500 Günden Emeklilik Tek Erken Emeklilik Yolu mu?

4500 günde emekliliğin tek erken emeklilik yolu olması söz konusu değildir. Erken emeklilikten 4500 günde emeklilik uygulamasından oldukça bağımsız olan sistemler üzerinden de yararlanılır. Kadın çalışanlar doğum borçlanması, erkek çalışanlar askerlik borçlanması ile 4500 günde emeklilik ile bağlantısız olan yöntemler ile erken emekli olabilirler.

Bu yöntemler kapsamında ise kişi çalışmadığı süreleri borçlanıp, bireysel bir prim ödemesi yaparak emekli olur. Malulen emeklilik de 4500 günden emeklilik konusundan bağımsız bit erken emeklilik durumudur.

Emeklilik Yaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kadınlar İçin Emeklilik Yaşı Tablosu ve Emeklilik Şartları

BAĞ-KUR En Düşük ve En Yüksek Emekli Maaşı Ne Kadar?

Shares:

56 Yorumlar

 • Bayram
  25.01.2024

  100 de 40 engelli raporum var 4500 pirim günüyle emekli oldum kaç para maaş alırım

  Cevapla
 • Yusuf
  23.09.2023

  Merhaba ben 1978 Doğumluyum SDigorta başlangıcım 2006 ve 6000 gün prim var 7000 prim tamamlayınca 48 yaşından sonra işten ayrılma olursa maaş yada emekli maaşı nasıl alabiliriz

  Cevapla
 • Filiz
  24.07.2023

  1976 doğumlu,2002 Aralık ayı SSK girişli bayanım.Şuan toplam 5600 gün prim ödemem var.E devletten sorgulama yaptığımda 58 yaş 7000 gün, veya 58 yaş 4500 gün 25 yıl sigortalılık süresi ile emekli olabileceğim görünmektedir.4500 gün ile emekli olursam kısmi emeklimi olurum.7000 günü tamamlamak dahamı avantajlı,yoksa prim ödemeyi bıraksammı.Bana ne tavsiye edersiniz.Teşekkürler.

  Cevapla
 • Hamza
  26.04.2023

  13/09/2000 sgk girişim var 2008 in 01/10/2008 öncesi 850 primim var 2008 in 01/10/2008 sonrası 3500 primim var toplamda 4350 primim var 10/08/1982 doğumluyum emeklilik şartlarım neler.4500 prim 25 yıl 60 yaş şartını tamamlarsam emekli olabilirmiyim olursam maaşım çokmu düşük olur

  Cevapla
 • Rukiye
  21.03.2023

  Merhaba ben 1972 doğumluyum sigorta başlangıcım 29.05.2004 pirim gün sayım 2904 kızım 2007 doğumlu dogum borçlanması yaparak eksik günüm varsada odeyerek 4500 den 52 yaşında emekli olabilirmiyim

  Cevapla
 • Nilufer
  11.02.2023

  Merhaba.01.01 1975 doğumluyum.01.04 .2000 ssk girişim.3400 gün primim var.4a liyim.4500ssk ile emekli olabilirmiyim olursam ne kadar maaş alırım.dogum borçlanması yapabilirmiyim.2012de doğum yaptım.

  Cevapla
 • E.Yılmaz
  03.02.2023

  Merhaba 26.01.1984 doğumlu bayanım.İlk tescilim isteğe bağlı (4/B) 14.09.2005 ve 1038 günüm var.Sonra 09.04.2008 4/a ilk giriş ve 3322 günüm var toplamda 4360 günüm var.Emeklilik şartlarına baktığımda 4500 gün 25 yıl 58 yaş yada 7000 gün 58 yaş.Sorum şu 4500 e göre en düşük maaş 5.500 olarak görünüyor.Günlerimi 7000 güne tamamlasam asgari ücret olarak çalışarak emekli maaşımda ne kadarlık bir artış olur yada olurmu?

  Cevapla
 • Ckg
  03.12.2022

  Merhaba!Sorum şu?SGK girişim 20.5.1991
  1999 öncesi 11 gün,1999-2008 arası 1349 gún,2008 sonrasí ise 4337 gún primim var toplamda 5697 gün.
  Bugün yani 2022 emeklisi olsam bu prim sayısıyla ne kadar emekli maaşı alırım?
  Bir miktar askerlik borçlaanması yaparak prim sayımı 6000’e çekersem ne kadar farkeder?
  Primlerin asgari úcret üzerinden ödendiğini varsayarak hesaplama yapabilirmisiniz?
  Benim bilgim olmadiği için hesaplama yapamadım.
  Beni bilgilendirirseniz sevinirim. Ona göre başvuru yapacağım.Şimdiden teşekkür ederim!

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   05.12.2022

   Merhaba,

   Emekli maaşınızı https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ linkinde ki uygulamadan bilgilerinizi girerek görebilirsiniz. Şu an en düşük emekli maaşı 3.500,00 TL dir.

 • f.sanem tok
  25.08.2022

  kasım 2005 başladım 4a olarak prim günüm 4263 gün 4500 emekli olmak için napmalıyım ,25 yıl çalışmak mı lazım ,54 yaş beklemem mi lazım başvuru için

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   26.08.2022

   Merhaba,

   4500 günü doldurarak 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

 • MELTEM ENİS
  19.08.2022

  Merhaba, 23/11/1983 doğumluyum.23/06/2006 yılında ssk lı çalışmışlığım ( 4a) 308 gün , daha sonrasında bağkurlu (4 b) olarak 2715 gün ödedim ve halada ödemeye devam ediyorum. 4500 gün dolduğunda yaş ve hizmet yılımı bekleyeceğim. sorum şu ben 4a (ssk ) dan emekli olmak istiyorum . ne kadar süre ssk dan prim yatırmam gereklidir.? ve bu şekilde zamanı gelince ssk dan emekli olabilirmiyim*

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   19.08.2022

   Merhaba

   son 7 yılın yarısından 1 gün fazla prim ödemelisiniz. Yanı 3,5 sene 1261 gün

 • Asiye salkat
  22.02.2022

  Merhaba..SSK 2009 girişliyim 3300 günüm var bağkürdanda 460 günüm var ..01/02/1963 doğumluyum bayanım yaş haddinden ne zaman emekli olurum 4600 günle 61 yaşla emekli olabilirmiyim yaş haddinden…Bağkur girişim 2003/2004arası..vereceğiniz kiymetli bilgiler için şimdiden çok teşekkür ederim saygılar

  Cevapla
 • Uğur ALKAN
  07.01.2022

  merhaba ,
  ben annem adına sormak istiyorum. 1983 yılı girişli prim gün sayısı 2200 gün , 2 çocuk borçlanabiliyor. lakin sigortalar arası geçişi var 750 gün sigortalı olması gerekiyor… yaklaşık 600 gün borçlanırsa 3600 den emekli olabiliyor, iki çocuk borçlanırsa 4500 günden emekli olabiliyor….3600 gün ile 4500 günden emeklilik arasında ne gibi emeklilik şartları bulunuyor acaba ?

  Cevapla
 • mehmet keskin
  04.01.2022

  Merhaba 2005 ocak ayında sigorta girişim var su an bagkurluyum 3400 günüm var 4a ya geçip 4500 günden emekli olabilirmiyim tesekkurler

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   04.01.2022

   Merhaba,

   Sigortalar arası geçişte 2008 öncesi için en az 3,5 yıl yani 1260 gün prim olması gerekir. Bunu sağlarsanız 4660 günde 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

 • Bekir Isik
  07.12.2021

  Bağkur girişim 03.08.1992 toplam gün sayım 4693!
  02.01.1970 doğumlu olup yaklaşık 20 yıldır yurtdışında yaşıyorum.
  Benim emeklilik şartlarım nedir?
  Tşk.ederim

  Cevapla
 • Serdar çimen
  24.10.2021

  İlk SGK 4A 2004 girişliyim,2010 yılında Bağ-Kur’a geçtim.Bağkur devam ederken 4A sigorta kolunda da çalıştım ve şu an çalılışıyorum.4A ve 4B toplamı 4683 günüm var.emeklilik şartlarım nedir.Teşekkür ederim.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   25.10.2021

   Merhaba,

   Mevcut durumda 4/a hizmetiniz devam ediyor 4/b durduruldu ise 4/a dan emekli olursunuz. 2004 sigorta başlangıcına göre 7000 gün prim ve 60 yaşa tabisiniz.

 • Feti
  07.10.2021

  Merhaba ben
  25.04.1963 Doğumluyum
  Yurt dışında Almanya da çalışıyorum .ilk işe baslam tarihim
  09.09.1981 . Türkiye’de izin içinde 4 gün 26.07 -29 .07.2019 tavsiye üzerine çalıştım.
  Ben nasıl ve ne kadar borçlanma ile emekli olabilirim?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   08.10.2021

   Merhaba,

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1980 ile 23.05.1982 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 46 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5075’dir.

   5075 gün primini ödeyerek emekli olabilirsiniz.

  • Muhammet
   05.05.2022

   İşe başladığı tarih 2005 yılı ile 23.05.2008 arasında olan erkekler 54 yaşına gelmeleri şartıyla,

 • Arda ŞİOĞLU
  01.01.2021

  Merhaba Eşim (bayan) 01.05.1981 doğumlu 02.06.2003 tarihinde sigorta girişi var.Ve sigortadan toplamda 340 primi bulunmakta.20.03.2010 tarihinden bu yana isteğe bağlı prim ödüyoruz.En erken ne zaman emekli olabilir.4600 günden emekli olabiliyor mu ? Tşkler.

  Cevapla
 • ali ay
  11.11.2020

  Merhabalar, aşağıda ki koşullarda ne zaman emekli olabilir im?(yaşlılık aylığı veya kısmi emeklilikte olabilir, özellikle 01.05.2008 sonrası işe girişlerde 4600 gün olabilir mi)

  Doğ. Tar.:10.1.0.1953
  iLK İŞE GİRİŞ VE SİGORTA BAŞLANGICI:01.08.2008
  TOPLAM ÇALIŞILARAK YATIRILAN PRİM GÜN SAYISI: 4400 GÜN (4A SGK)

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   13.11.2020

   Merhaba,

   01/05/2008 tarihinden sonra işe başlayanların kısmi emeklilik şartları kademeli olarak artmaktadır. Sigorta başlangıcınıza göre 4600 gün prim 25 yıl hizmetle ya da 7200 gün prim ile 63 yaşında emekli olabilirsiniz.

  • ali ay
   13.11.2020

   merhabalar, aşağıda ki linkte ki 4600 günden emeklilik(yaşlılık aylığı) benim sorumdaki durumdan faklı bir durum mu acaba? (01.05.2008-30.12.2008 yılı için 4600 gün şeklinde ifade edilmiş)

   LİNK: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/yaslilik_ayligi

  • Danışma Birimi
   16.11.2020

   Merhaba,

   sorunuza verilen cevap danışma birimimiz tarafından güncellenmiştir.

  • Ali ay
   15.11.2020

   Ben en son yorumumda soru sormuştum ama?

  • Danışma Birimi
   16.11.2020

   Merhaba,

   sorunuza verilen cevap danışma birimimiz tarafından güncellenmiştir.

  • ali ay
   16.11.2020

   çok özür dilerim ama, 25 yıl şartı olduğuna emin misiniz?

  • Danışma Birimi
   19.11.2020

   Merhaba,

   Evet 1999 sonrası için 25 yıllık hizmet süresi şart.

  • ali ay
   20.11.2020

   Acaba bizim sorumuzu aşağıda ki kanun maddesi çerçevesinde değerlendirebilir misiniz?

   KANUN MADDESİ;
   ****4/1-(a) Sigortalıları İçin 5510/Geçici 6 ıncı Madde-Yedinci Fıkra (b) Bendine Göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları

   İLGİLİ TABLO;
   ****4 (a) SİGORTALILARI İÇİN 5510/GEÇİCİ 6-YEDİNCİ FIKRA (B) BENDİNE GÖRE AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULLARI

   İLGİLİ KANUN SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ EN AZ
   No Madde No

   Yaş Gün Sayısı
   Kadın Erkek
   01.05.2008 – 31.12.2008 61 63 4600
   01.01.2009 – 31.12.2009 61 63 4700
   01.01.2010 – 31.12.2010 61 63 4800
   01.01.2011 – 31.12.2011 61 63 4900
   01.01.2012 – 31.12.2012 61 63 5000
   01.01.2013 – 31.12.2013 61 63 5100
   01.01.2014 – 31.12.2014 61 63 5200
   01.01.2015 – 31.12.2015 61 63 5300
   01.01.2016 – 61 63 5400

 • ali ay
  28.10.2020

  Merhabalar,
  -Doğum tarihi :10.10.1953.
  -01.08.2008 ilk defa 4A’dan sigorta girişliyim.
  -Toplam 4400 günüm var.
  -Aktif olarak çalışmaya devam ediyorum.
  Sorum şu; yaşlılık veya kısmi emeklilik denilen durumdan yararlanabiliyor muyum?
  Emekli olabilmek için 3 koşul varmış;
  1-sigortalılık süresi 2-prim gün sayısı 3-yaş
  Yukarıda ki 3 koşulda benim için(67 yaşındayım) sigortalılık süresinde sigortalılık süresi şartı var mı, yok mu(15 yıl veya 25 yıl gibi).
  Yaş ileri olduğu için 4600 gün fiili olarak çalışıp/doldurup başvuru yapabilir miyim?

  Cevapla
 • Saniye Öztürk
  05.10.2020

  Merhaba 1979 doğumlu bayanım. İlk sigorta giriş tarihim Ekim 2004. Toplam 5.200 gün primim var hepsi de 4/A kapsamında. 2007 ve 2009 doğumlu iki çocuğum var. 2020 Ocak ayında işten ayrıldım ve artık çalışmıyorum. Ne zaman emekli olabilirim ?

  Cevapla
 • deniz
  31.08.2020

  21.05.1986 doğumlu bayanım sigorta girişim 20.10.2005
  4500 günüm var emekli olmak istemiyorum şuan çalıştığım yerden tazminatimi almak istiyorum gunum doldugu ıcın tazminatımı alabilir miyim?
  Tsk

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   01.09.2020

   Merhaba,

   4500 gün prim doldurduktan sonra ayrıca 25 yıllık hizmet süresini doldurmalısınız. Ya da 7000 prim günü doldurmalısınız. Ancak bu şartlarda sgk dan yazı alarak kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Mevcut durumda kıdem tazminatı alamazsınız.

 • Erkan*y
  27.08.2020

  Merhaba 1977 doğumluyum SGK 10.19.1999 girişliyim şuan da erken emeklilik hakkı bana varmı bilmiyorum bana bilgi verin misiniz çok teşekkür ederim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   27.08.2020

   Merhaba,

   08/09/1999 girişli ve öncesi olanların 3600 günden emekli olma hakkı var. sizin tarihinize göre en erken 4500 gün prim ve 25 yıl hizmeti tamamlayarak 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

 • Eda
  06.07.2020

  21.05.1989 doğumlu bayanım sigorta girişim 17.06.2008
  4400 günüm var emekli olmak istemiyorum şuan çalıştığım yerden tazminatimi almak istiyorum nekadardaha çalışmam lazım almam için teşekürler

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   07.07.2020

   Merhaba,

   09/09/1999 – 01/10/2008 arası sigorta başlangıcı olanlar 4500 prim günü 25 yıl hizmet veya 7000 prim günü gerekmektedir. Aksi halde kendi isteğinizle ayrıldığınızda tazminat alamazsınız.

 • LEVENT EKEN
  24.06.2020

  07/11/1976 dogumluyum. 01/4/1996yılında bagkura kayıt olup siğortamda hiç boşluk olmamak kaydıyla 2008yılına kadar ödedim. 2008 yılından bu tarafa işci olarak çalışmaktayım. 2020 yılına kadar hiç bir boşlugum olmamak kaydıyla siğortam full ödenip yaklaşık 8150 gün pirimim vardır. Ne zaman emekli olabilirim.

  Cevapla
 • Necla Devrimci
  18.04.2019

  Ben 08/04/1967 dogumluyum 22/07/1996 tarihinde ssklı olarak işe başladım 2003 yılında gögüs kanseri oldum ve işten cıkarıldım 2004_2006 yıllarında yine işe girdim ve cıkarıldım sonra eşine ait işyerınde 874gun bagkurlu oldum ama eşim vefat etti ve primlerimi odeyemedım dondurdum 2017 yılında calışmaya başladım tekrar halen emeklı olmak için calısıyorum ama umıdımı kaybettim cunku xuçıkan prim gunlerını nasıl oderım kendim %88 engelli birinci dereceden vergi muafakıyetım var halen esımden kalan borcları odemekteyım fakat daha iki sene calısmam gerekir ama saglık olarak bunu yapamayacak durumdayım bu arada cocugum yok ben nasıl emeklı olabilirim ben ne yapabilirim ne olur Allah aşkına bana yol gosterın

  Cevapla
 • Ufuk
  13.04.2019

  1969 doğumlu bayanım 01.07.1991 ssk başlangıcım var 1996 yılına kadar 1104 gün primim var 2011 yılından 2018 yılına kadar isteğe bağlı prim ödedim 2550 gün ödememi dondurdum.toplam prim sayım 3654 gün 2 çocuğum var ikisinede doğum borçlan ması yaparsam yapabiliyorum ne zaman emekli olabilirim yardımcı olursanız allah razı olsun teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Duran koyuncu
  31.01.2019

  primi yetmeyenler prim paralarını neye göre nasıl geri alır

  Cevapla
 • ümit gider
  11.01.2019

  merhaba, ben 4500 günü tamamladım, ancak 7000 gün ve 60 yaşa tabiyim her halükarda 60 yaşında emekli olacağım için 7000 günü tamalamadan 4500 günle emekli olursam maaşımdan ne kadar ksinti olur yüzde olrak mesela, primlerin yüksekten yattı hep, tsk ederim

  Cevapla
  • Çiğdem
   11.06.2020

   Yüzde 25 eksik maaş aşabileceksiniz.

 • Ibrahim deniz
  18.11.2018

  25 07 1963 ise giriş 11 13 1979 ssk pirim 1800 tatim bağkur 20100 askerlik 600 gün 4400 yekun ne zaman emekli olurum ilgilere arz ederim ibrahim deniz

  Cevapla
 • Yüksel Ağbaba
  24.10.2018

  Merhaba. 15.12.1970 doğumluyum. Sgk başlangıcı 01.10.1992. 6060 gün prim var. Emekli olabiliyormuyum.

  Cevapla
 • Ayşe Bayram
  16.10.2018

  merhaba bayanlarda emeklilikle ilgili sorum olacak 01.03.1965 doğumluyum 01.05.2005 tarihinde isteğe bağlı olarak bağkur ödemesine başladım 01.05.2010 tarihine dek devam etti.01.05.2010 tarihinde 4a ssk lı olarak işe başladım ve halen devam etmekteyim.4500 gün dolunca çalışmayıp 58 yaşımı bekleyip emekli olabilirmiyim yoksa 25 yıl ssk şartı bunu engelliyor mu, o zaman dilekçemi 64 yaşına gelince mi vermem gerekiyor. Çalışmaya devam edersem 7000 prim günü ile emeklilik için 2500 gün daha (yaklaşık 7 yıl buda 61 yaşına denk geliyor) çalışmak mı gerekiyor,bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler.

  Cevapla
 • Ayşe Bayram
  16.10.2018

  merhaba bayanlarda emeklilik olarak sormak istiyorum 01.03.1965 doğumluyum.01.05.2005 yılında isteğe bağlı bağkur ödemem başladı 01.05.2010 a dek devam etti 01.05.2010 da 4a ssk çalışmam başladı ve halen devam etmekte. 4500 gün dolunca çalışmayıp 58 yaşını doldurunca emekli olabilirmiyim yoksa 25 yıl ssk şartı geçerlimi,geçerli ise çalışıp 7000 prim günü doluncamı (61 yaşına denk geliyor )emekli olmak daha mantıklı.

  Cevapla
 • Ayşe Bayram
  16.10.2018

  merhaba 01.03.1965 doğumluyum bayanlarda emeklilik olarak 01.05.2005 ten 01.05.2010 a kadar bağkur ,01.05.2010 dan itibaren de ssk ödemem var ve halen çalışıyorum. kısmi emeklilik olarak 4500 günüm dolmak üzere çalışmayıp 58 yaşını bekleyerek emekli olabilirmiyim yoksa 25 yıl ssk şartı beni etkiliyormu,teşekkürler.

  Cevapla
 • Ayşe encetin
  06.09.2018

  İyi gunler 2002 yılı Nisan ayında ise başladım ilk çocuğumu 2012 ikinci çocuğumu 2016 oldu 2 çocuk için erken emeklilik oluyormu acaba ne zaman emekli olabilirim pirim gün sayım 4769 teşekürler ilginize

  Cevapla
 • Şengül Baştürk
  03.09.2018

  1973 doğumluyum 1994 de sigorta girişim var şuana kadar olan pirimim 3110 3600den kaç yaşında emekli olabilirim

  Cevapla
 • Emine özçelik
  15.05.2018

  2160dğum boorlanması yapmak istiyorum 55yaşındayım müracat etsem emekli olurmuyum 1981 giriş 1982 .03.30 çıkış 2015 giriş 2016 çıkış teşekkürler

  Cevapla
 • halife
  15.05.2018

  Merhaba ben 1969 doğumlu bayanım. 5000 gün pirimim var sigorta başlangıcım 01.10.2000 yılında başladı. Bu şekilde ne zaman emekli olabilirim. 1993 de de vergi kaydım vardı ama bağkur girişim ve oda kaydım olmadığı için geriye dönük hizmet bağlattıramadım. bunun ilgili bir af söz konusumu? Teşekkürler

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir