SGK

Tarım Sigortası Ne Kadar?

İnsanlar belirli bir süre eğitim aldıktan sonra kendi alanlarıyla ilgili bir işe başlamak için mezun olurlar. Mezun olmalarının ardından kamu kuruluşlarında, özel sektörde ya da kendi iş yerlerini açarak, kendi iş yerlerinde sigortalı olarak çalışmaya başlarlar. Çalışanların işe başladıkları ilk gün itibariyle işveren tarafından sigorta işlemlerinin başlatılması gerekmektedir. İşveren tarafından çalışanın sigorta işe giriş bildirgesi ve diğer belgelerle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilmesi gerekmektedir. Çalışanların zamanında teslim edilmeyen belgeler için sosyal devlet caydırma amaçlı cezai yaptırımlar uygulamaktadır. İşveren çalışanlarının sigorta işe giriş bildirgesini ve diğer belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na vaktinde teslim etmemesi durumunda sosyal devlet tarafından belirlenen yasalara göre, bir aylık asgari ücret miktarında ceza ödemesi gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun görevli memurları tarafından çalışana ait belgelerin teslim edilmediğinin tespit edilmesi durumunda yasal süreç başlar. Bu yasal sürecin sonuçlanmasının ardından, çalışanın sigorta giriş bildirgesini ve diğer belgelerini teslim etmeyen işverenler için dört asgari ücret ödemesi gerekmektedir.


Türkiye’deki farklı sektörlerden biri de tarım sektörüdür. Tarım sektöründe çalışan çiftçi olan bireyler BAĞ-KUR sosyal güvencesine bağlı olmaktadırlar. Tarım sigortası ne kadar sorusu BAĞ-KUR sosyal güvencesine çiftçi olan bireylerin ne kadar sigorta prim ödemesi ile ilgili bir konudur. BAĞ-KUR sosyal güvencesine bağlı çiftçi olarak görev yapan bireyler tarım sigortası ne kadar gibi bir soruda her yıl değişen yasalarla farklı bir sigorta prim ödemesi de değişmektedir. Tarım sigortası ne kadar sorusundaki ücret sosyal devlet tarafından çıkarılan yasalara göre belirlenmektedir. Kendi iş yerinde çalışan bireyler şahsına ait ve çalışanlara ait sigorta işlemlerini kendileri gerçekleştirmek durumdalar, çünkü kendileri hem işveren hem de çalışan pozisyonundadırlar. İnsanların bağlı oldukları sosyal güvenceyi görev yaptıkları sektör belirlemektedir. Mesela kamu kurumlarında memur olarak görev yapan bir birey Emekli Sandığı sosyal güvencesine sahiptir. Hizmet sözleşmesi ile çalışan bireyler SSK sosyal güvencesine sahiptir ve özel sektörde ya da kendi iş yerlerinde bağımsız olarak çalışan bir birey BAĞ-KUR sosyal güvencesine sahip olarak iş hayatında yer alır.

Tarım sektöründe çiftçi olarak çalışan bireyler tarım sigortası ne kadar sorusunu merak etmektedirler. Tarım sigortası ne kadar sorusundaki sigorta prim ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen sigorta alanındaki yasalara göre değişmektedir. Herhangi bir sektörde çalışarak sosyal güvenceye sahip olan bireyler sağlık ve sosyal alanda da birtakım imkanlardan yararlanmaktadırlar. Mesela, herhangi bir sosyal güvenceye bağlı olan bir birey devlet hastanelerinde, dal hastanelerinde, eğitim ve araştırma hastanelerinde, sağlık ocaklarında, devlet üniversitesi hastanesinde muayene ya da ameliyat olmak isterse bu sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilir. Herhangi bir sağlık sigortasına sahip olmayan bir birey devlete ait sağlık kurumlarında muayene olmak isterse eskiden 15 TL muayene ücreti vermekteydi ama şu an değişen sağlık alanındaki yasalara göre 30 TL muayene ücreti ödemek durumundadır. Sağlık güvencesine sahip olan bireyler özel sağlık kuruluşlarında muayene ya da ameliyat olmak isterlerse, sahip oldukları sosyal güvenceye ödedikleri sigorta prim ücreti miktarına göre ya bu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanır ya da sosyal güvence bu sağlık hizmetleri ücretinin bir kısmını ödüyorsa, kalan fark kısmını ödemeniz gerekmektedir. Sahip olduğunuz sosyal güvencenize ne kadar yüksek miktarda sigorta prim ödemesi gerçekleştirirseniz, özel sağlık kurumlarındaki sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma imkanınız o kadar yüksek olmaktadır.

Tarım Sigortası Ne Kadar?

BAĞ-KUR sosyal güvencesine bağlı olarak görev yapan çiftçiler tarım sigortası ne kadar sorusunun cevabını merak etmektedirler. Tarım sigortası ne kadar sorusunun direkt muhatabı sağlık alanındaki yasaları çıkaran sosyal devlettir. Sosyal devlet her yıl tarım sigortası ne kadar sorusundaki sigorta prim ödemelerini belirleyen sağlık alanında yeni kanunlar çıkarmaktadır. Tarım sigortası ne kadar sorusunun cevabı şu şekilde yanıtlanabilir;

01.01.20016 ve 30.06.2016 yılları itibariyle en düşük tarım sigortası 435,63 TL ve en yüksek 1975,87 TL olarak belirlenmiştir. Tarım sigortası ne kadar sorusunun cevabı olarak 01.07.2016 ve 31.12.2016 tarihleri arasında en düşük tarım sigortası 435,63 TL ve en yüksek tarım sigortası 2094,27 TL olarak yasalar tarafından belirlenmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu