Engelli

2024 Engelli Maaşı Ne Kadar Oldu? Başvuru Şartları

Engelli maaşına yapılan 2024 Ocak ayı zamları ile birlikte aylık ödenecek tutarlarda değiştir. Engelli maaşı başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru yapmadan önce gerekli şartları sağladığını kontrol edip başvurularını öyle yapmalarını öneriyoruz.

Engelli maaşı için istenen şartları sağlamayan bir çok vatandaşımız başvuruları olumsuz olduğundan dolayı şartları tam yerine getirdiğiniz de başvurunuzu yapmayız gerekiyor.

Engelli Maaşı Nedir?

Engelli maaşı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engellilere sağlanan bir maaş ödemesi çeşididir. Muhtaçlık sınırı altında maddi gücü olan ve tam teşekküllü hastane raporu ile engeli olama oranları %40 ve üzerinde beyan edilen vatandaşlara bağlanan aylık maaş, engelli maaşıdır.

Engelli maaşı, maaş alım şartlarına uygunluk sağlayan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından rapor alımı için yönlendirilmesi yapılan ve maaş alım onayı elde eden engelli vatandaşlara ödenen aylık maaş çeşididir.

2024 Zamlı Engelli Maaşları Ne Kadar Oldu?

2024 Ocak Zamları ile birlikte engelli maaşlarıda artış göstermiştir.

2024 engelli aylıkları için kişi başı düşen aylık gelir sınırı: 5.667,33 TL ‘dir.

2024 zamlı engelli maaşları;

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI2023 Ocak (Alt Taban)2023 Mart (Alt Taban)2024 Ocak (Alt Taban)
SSK (2000 ÖNCESİ)5.859 TL7.500 TL10.000 TL
SSK (2000 SONRASI)5.500 TL7.500 TL10.000 TL
BAĞ-KUR (ESNAF)5.500 TL7.500 TL10.000 TL
BAĞ-KUR (TARIM)5.500 TL7.500 TL10.000 TL

Engelli Maaşı Alımından Kimler Faydalanamaz?

Engelli maaşından faydalanamayacaklar, muhtaçlık sınırı olarak belirlenen 5.667,33 TL gelir rakamının üzerinde gelire sahip olan engelli vatandaşlardır. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigorta ödemesi alan, isteğe bağlı prim ödemesi yapan ve Sosyal Güvenlik Kurumu yoluyla her hangi bir aylık ödemesi alanlar, engelli maaşı alımından faydalanamazlar.

Aynı zamanda, miras işlemleri veya yakınların kişinin adına devri ile yüksek mal varlığına sahip olan engelliler ve özel kurumlar çerçevesinde bakımı yapılan, bakım merkezlerinde kalan engelli vatandaşlar, engelli maaşı alım kapsamından yararlanmazlar.

Engelli Maaşı Alımı İçin Nereye Başvurulur?

Engelli maaşı alım talebi ve başvurusu için engelli vatandaşın yaşamış olduğu ve nüfus kayıt bilgilerine göre ikamet ettiği yere en yakın konumda yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gidilir. Başvururular gerekli kişisel ve yasal evraklar ile ikamet bölgesine en yakın konumda yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılır.

Engelli Maaşı Bağlanacak Olanlar Kimlerdir?

Engelli maaşı alım hakkına sahip olan ve maaş bağlanacak olan kişiler hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • 18 yaş ile 65 yaş aralığında yaş değerine sahip olup, % 40 ila % 69 arası engeli bulunan bireylere,
 • 18 yaşından büyük olup, % 70 oranında engeli bulunan bireylere,
 • Yaşadığı haneye giren toplam gelirin maddi değerinin hanede yaşayan kişilere bölüştürülmesi ile yapılan hesaplama sonucu, kişi başına düşen gelir maddi değerinin 243 TL’ yi aşmadığı hanelerde yaşayan % 40 ve üstü oranda engeli bulunanlar,
 • Engel durumunun % 70 oranının üzerinde yer alması halinde özel kurumlarda bakım görmeyip, evde bakımı yapılan engelli vatandaşlar, engelli maaşı bağlanacak olan kişilerdir.

Engelli Maaşı Alımında Koşullar Nelerdir?

Engelli maaşı almak için sağlanması gereken şartlar şu şekilde sıralanırlar:

 • %40 ve oranda engel durumu taşındığının sağlık kurulu heyet raporu ile beyan edilmesi,
 • Engelli vatandaşın 18 yaşını doldurmuş olması ve 69 yaşından küçük olması,
 • Engelli sağlık kurulu raporunun kişinin kendisinin tercih etmiş olduğu bir hastaneden değil, Sosyal Yardımlaşma Vakfının yönlendirmiş olduğu tam teşekküllü hastaneden alınması,
 • Başvuru için gerekli olan evraklarının tümünün, Sosyal Yardımlaşma Vakfına eksiksiz iletilmesi,
 • Engelli vatandaşın, T.C. vatandaşı olması ve başvuru yapamayacak durumda olan vatandaşların vasi’lerin ilgili kuruma başvurması,
 • Vakfa yapılan başvuru ile başvuru onayı alınması şartları ile engelli maaşı alımı sağlanır.

Engelli Maaşı Bağlanması Süreci Nasıl İşler?

Engelli maaşı bağlanması ve engelli maaşının alınması için süreç içerisinde 3 farklı yöntem üzerinden başvuru aşamaları tamamlanır.

engelli maaşı bağlanma sürecinin işleyişi hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Maaş bağlanması için öncelikle, ikamet yerinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına maaş alım isteği belirtilir. Bu talep üzerine Vakfın yönlendirdiği hastanenin bilgileri alınır.
 • İkinci aşamada Vakfın yönlendirdiği hastaneye gidilerek, engelli sağlık raporu edinilir.
 • Üçüncü aşamada, bu rapor Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tekrar sunulmalıdır.

Bu üç farklı tip onaylama süreci sonrası tüm aşamalarda gerekli şartları sağlayan vatandaşlara, engelli maaş ödemesi bağlanır.

Engelli Maaşı İçin Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Engelli maaşına başvuru için istenilen belgeler şu şekilde sıralanırlar:

 • Engelli vatandaşa ait nüfus cüzdanı,
 • Engelli vatandaşa ait engelli sağlık raporu,
 • Başvuru engelli vatandaşın vekili olan kişi tarafından yapılacak ise noter onaylı vekalet belgesi, engelli vatandaşın nüfus cüzdanı
 • Engelli sağlık raporu, başvuru sırasında iletilmesi gereken evraklardır.

Engelli Maaşından Faydalanmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuruyu bizzat yapabilecek olan engelli vatandaşlar, kimlikleri ile ikamet yerlerinde kendilerine en yakın olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderler. Başvuruyu bizzat yapamayacak olan engelli vatandaşların ise vekilleri olan kişiler, vekalet belgeleri, kendi nüfus cüzdanları ve engelli vatandaşın nüfus cüzdanı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderler.

Vakıfta yer alan görevlilere engelli maaş alımı yapılmak istendiğinin bildirilmesi ile görevli çalışanlar tarafından danışmanlık işlemleri sağlanır. Vakıf tarafından engelli vatandaşın engel oranının belirlenmesi için tam teşekküllü bir hastaneye yönlendirilmesi sağlanır. Hastane adresi ve yönlendirmeye ilişkin evrak, başvuru yapan kişiye verilir. Bu aşamadan sonra hastaneye gidilerek, muayene olunmalıdır.

Belirlenen Hastanede muayene için kimlik ile gidilip, muayene işlemleri tamamlanır. İşlem ile engelli sağlık heyet raporu alınıp, kimlik ile birlikte yönlendirmenin yapıldığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilir. Sağlık raporunu engelli adına ileten kişi vekil konumunda ise noter onaylı vekalet belgesini de iletmelidir. Vakıf danışmanlığı ile engelli aylığı başvuru formu doldurulup, imzalanarak, başvurunun kayda alınması sağlanır.

Engelli Maaş Alım Hakkı Kazanıldığı Nasıl Öğrenilir?

Engelli maaşı alım başvurusunun kaydının yaptırılması ile başvuru tamamlanır. Bu başvuru sonrası, başvurunun yapıldığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile maaş alım talebinin sonuçları öğrenilir.

Başvuru sonrası belirlenen heyet, engelli maaşı başvurusu yapan kişinin muhtaçlık durumuna ilişkin incelemeleri yapar ve bir karar alır. Verilen karara bağlı olarak başvurudan sonraki ayın başında, engelli maaşı alımına hak kazananlar açıklanır. Engelli vatandaşlar başvurularına ilişkin cevapları, başvurunun takibinde yer alan ilk ayın başında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından alırlar.

Engelli Maaşı Ödemeleri Ne Zaman Çekilir?

Engelli maaşı ödemeleri, başvuru takibinden sonra gelen ilk ay içerisinde çekilir. Engelli vatandaşların maaş ödemeleri, başvuru sonuçlarının açıklandığı, başvuru sonrası girilen ilk ayın başında yapılır.

Ödemelerin başlaması ile her 3 ayda bir engelli maaşı alımı yapılır. Engelli vatandaşlar maaşlarını doğum tarihlerinin son rakamlarına üzerinden belirlenen tarih uygulaması ile alırlar. Engelli vatandaşların doğum tarihlerinin son rakamı hangi arakam ise, o rakama denk gelen günde ödemeler maaş ödemeleri yapılır. Örnek olarak, kimlikte doğum tarihi son rakımı 5 ile biten bir vatandaş, maaş ödemesine hak kazandığı ayın 5’inde maaş ödemesini alır.

Engelli Maaşı Ödemeleri Hangi Kurumdan Teslim Alınır?

Engelli maaş ödemeleri, maaş alımına hak kazanılan ilk aylık ödemesinde, kişiye en yakın olan Ziraat Bankası şubesinden, nüfus cüzdanı ile teslim alınır. Engelli vatandaş kimliği ile en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek, şube gişe bölümünden kimlik ile maaş ödemesini alır.

Sonraki maaş ödemeleri ise engelli vatandaşa en yakın olan PTT şubelerine, kimlik ile gidilerek, PTT şubesi gişesinden teslim alınır. Gişe çalışanına engelli maaşı alınacağı bildirilerek, maaş ödemesi çekilir. Engelli maaşı vekil olan kişi tarafından alındığında Ziraat Bankası ve PTT şubelerine engelli kişinin nüfus cüzdanı ve vekile ait vekalet belgesi ile gidilmelidir.

Engelli Maaşı Ödemeleri Hangi Durumlarda Kesilir?

engelli maaşı alımı yapan kişilerin maaşlarının kesilmesinin nedenleri şu şekilde sıralanırlar:

 • Maaş alımına hak kazanıldıktan ve ödemeler alınmaya başlandıktan sonra, ikamet değişikliği yapılırsa,
 • Vefat gerçekleşirse,
 • Kişinin muhtaçlık durumu ortadan kalkar ve geliri yükselirse,
 • Engellilik oranı tedavi ile %40 oranının altına düşerse,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerine ilişkin sigorta kaydı başlarsa,

Vekalet sahiplerinin 2024 engelli maaşı alması halinde, engelli vatandaş ile aynı hanede yaşanmadığı tespit edilirse, engelli maaşı ödemelerinin yapılması kesilir.

Engelli Maaşı Kimlere Verilir, Şartları Nelerdir?

E-Devlet Engelli Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır

Engelli Kimlik Kartı Nereden Nasıl Alınır ?

Shares:

14 Yorumlar

 • Ayse kocaer
  02.02.2022

  Oğlum engelli maaş à bağlamak istiyorum

  Cevapla
 • Melek
  13.11.2021

  Iyi günler Bnm de engelli raporum var % 85 raporum var ama masimi almadım direk eşim den yeşil karta düştüm eşimden yararlanamiyorum ssk dan geri başvuru yapmak istiyorum yeşil karta düştüğüm için iptal etmek zorunda kaldım özel Hastanede yapmak zorunda kaldığım için yeşil kart kabul etmediler şimdi yeni den başvuru yapmak istiyorum çok ihtiyacım var suan

  Cevapla
 • Osman
  02.05.2020

  Benim %50raporuvar fenilketönöri hastasıyım maaşını kestiler başvuracam nasil vurabilirimacaba?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   02.05.2020

   Merhaba,

   ikametgahınızın bağlı bulunduğu sosyal hizmet müdürlüklerine tekrar başvuru yapmalısınız. Değerlendirme sonucunda tekrar bağlanabilir.

 • Yunus
  30.01.2020

  Öncelikle iyi günler ben 17 yaşındayım küçükken sağ gözüme iğne battı 11 kez ameliyat oldum daha önce herhangi bir rapor almadım sağ gözüm nerdeyse görmüyor sadece renkleri ayırt edebiliyorum sizce yüzde kaç rapor alabilirim tesekkurler

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   31.01.2020

   Merhaba,

   Sağ gözden % 25 civarında bir oran çıkar diğer gözde ki durum değerlendirilir. Gözlükle sol gözünüzle uzağı görebiliyorsanız % 40 a ulaşamazsınız

 • FATMA ÖZCAN
  27.07.2019

  MERHABA KARDEŞİM 3 AY ÖNCESİNE KADAR ENGELLİ MAAŞI ALIYORDU VE SON 3 AYDIR ARAŞTIRILMASI YAPILMAZ
  K ÜZERE EVRAKLARI TEKRAR İSTENDİ.KARDEŞİM 1987 DOĞUMLU VE %98 ZİHİNSEL ENGELLİ RAPORU VAR.KARDEŞİM ANNEM VE BABAMLA BİRLİKTE KÖYDE İKAMET ETMEKTE.BABAMIN ÜZERİNE DE BIR TARLA BULUNMAKTA BU MAAŞIN KESİLMESİNİ ETKİLERMİ.ÇÜNKÜ KESİLMESİNİN NEDENİNİDE AÇIKLAMIYORLAR.VE 3 AYDIR MAAŞ ALAMIYORUZ.ANNEM BABAMDA KALP ŞEKER VE TANSİYON HASTASI BU DURUM NASIL DÜZELTİLEBİLİR? YADA DÜZELİRMİ? NE YAPABİLİRİM TEŞEKKÜRLER

  Cevapla
 • Mehmet
  30.06.2019

  İyi günler dilerim ben psikiyatri atipik psikoz engelli tanimlanmamis f28 f29 hastasıyım bu hastalık yüzünden polis okulunu bırakmak zorunda kaldım yüzde kaç alabilirim 2022 maasi için acaba saygılarımla.

  Cevapla
 • Mehmet
  29.06.2019

  İyi günler benim organik olmayan psikoz f 28 f 29 tanimlanmamis hastalığım var yüzde kaç alırım 2022 maaşına faydalanabilirmiyim acaba.

  Cevapla
 • Erhan
  12.06.2019

  Merhaba,
  yazınızda belirttiğiniz “tüm maaş türlerinde aranan ortak şart ev içinde kişi başına düşen gelirin en fazla 243 TL olması gerekmektedir. ” bilgi gerçekten doğru mu? Yani 3 kişilik bir aile de, haneye 700 TL gelir girdiği gözüküyor ise, o evdeki vatandaş engelli maaşı alamıyor mu?
  iyi çalışmalar

  Cevapla
 • Hasan ÖZDEMIR
  11.06.2019

  2022,Temmuz maşımız ne kadar oldu

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   12.06.2019

   Merhaba,

   Temmuz ayı maaşları Haziran enflasyonuna göre hesaplanacaktır.

 • peri
  11.06.2019

  engelli maaşlarının ödemesi yapıldı mı
  bayram öncesi verilmedi

  Cevapla
 • YAŞAR
  07.06.2019

  Merhaba ben Yaşar Bayrak. Benim 1996 yılından buyana aldığım 2022 engelli maaşım sinop un gerze ilçesinden sinop il merkezine adresimi aldığım için kesildi ben tekrardan yeniden rapor aldım oda %12 olumsuz çıktı benim rahatsızlığım doğuştan kalça çıkıklığı ben şimdi neyapmalıyım 2022 emekli sandığını telefonla aradım anlattım bana senin maaşın tamamen kesilmemiştir ilerleyen zamanda % 40 ın üzerinde rapor aldığında tekrardan hemde toplu para alırsın dediler bu doğrumu. Ben 2022 engelli maaşımı tekrar alabilmem için neyapmalıyım.SAYGILAR.

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir