E-Devlet | SSK | SGK | Sorgulama | Hizmet Dökümü | Gün Sayısı

Kategori: E-Devlet

E- Devlet Eğitim Bilgileri

Küreselleşmenin ve bilgi teknolojilerinin hızla artması üzerine ülkemizde de çağa ayak uydurmak adına pek çok gelişmeler olmuştur. E- devlet kapısı da işte bu internet hizmetlerinden ...

E Devlet E Telefon Kaydetme

E-Devlet günümüzde internet ve bilgi teknolojilerinin hızla yayılması üzerine geliştirilmiş bir sistemdir. E-Devlet aracılığı ile pek çok kişi kamu kurum ve kuruluşlarında uzun saatler boyunca ...

E Devlet E Posta Doğrulama

E-Devlet uygulaması günümüzde internet hizmetlerinin hız kazanması ile oluşmuş bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Vatandaşlar E-Devlet üzerinden pek çok kamu kurum ve kuruluştaki işlemleri gerçekleştirebilirler. ...

E- Devlet E- Bildirge

Günümüzde internet teknolojilerinin hızla yaygınlaşması ve bilgi çağına giriş ile beraber ülkemizde teknolojik kavramlar da hızla büyümektedir. E-devlet ise bu yeni kavramlardan bir tanesi olarak ...

E Devlet Ders Seçimi

İlkokul, ortaokul ve orta öğretim (lise) bilindiği gibi direkt olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır. Sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi, not bilgisi, yıl sonu notları, diploma puan ...

E Devlet Dernek Üyeliği Sorgulama

Dünyada ve ülkemizde de oldukça yaygın olarak çeşitli amaçlarla kurulmuş pek çok dernek bulunmaktadır. Bu dernekler kuruluş amaçlarına göre de oldukça çeşitlilik göstermektedir. İnsan haklarından tutun da ...

E Devlet Deniz Ruhsatı Sorgulama

Ruhsat; yapılması, kullanılması, işletilmesi veya taşınması yasa gereği izne bağlı olan ve yetkili idare makamı tarafından alınan izin olarak anlatılmıştır. İşletme ruhsatı, yapı ruhsatı, motorlu ...

E Devlet Çalışma İzni

Pek çok sebepten dolayı insanlar bulundukları yerden göç etmek durumunda kalırlar. Bu göçler ülke içinde iç göç olarak olabileceği gibi şartlara ve çeşitli sebeplere bağlı ...

E Devlet Doğrulama

E Devlet Doğrulama işlemi e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak tüm belge ve evrak doğrulamaları için yapılan bir işlem türüdür.Herhangi bir evrak doğrulama için e-Devlet sistemini kullanmak gerekirse ...

E Devlet Duyurular

E Devlet Duyurular devlet tarafından yapılan ilan ve duyuruların e-devlet sistemi üzerinden duyurulmasıdır. Devlet birçok resmi duyuruyu ilgili makamlara yaptığı yazılı tebligat ile duyurduğu gibi ...

Sonraki Sayfa »