ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

E-Devlet Üzerinden İŞKUR İşsizlik Maaşı Başvurusu

E-Devlet Üzerinden İŞKUR İşsizlik Maaşı Başvurusu
28.01.2023

E-devlet üzerinden işsizlik başvurunda bulunmak için başvuruda yapacak kişinin T.C. kimlik numarasının ve E-Devlet şifresinin olması gerekmektedir. Şifresi bulunmayan kişiler en yakın PTT şubesinden T.C. kimlik numarası ile E-Devlet parolası temin edebilir.

E-Devlet sistemi üzerinden işsizlik maaşı başvurusu yapmanın adımları şöyle sıralanmaktır:

 • T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak kimlik doğrulaması aşamasından sonra E-Devlet sistemi açılır.
 • Giriş yapıldıktan sonra Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hizmet sayfasından “İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Başvurusu” seçeneği seçilir.
 • Açılan ekranda İşsizlik ödeneği hakkında belirlenen şartlar ve bilgilendirme formunun okunması ve onaylanmasından sonra diğer sayfaya geçilir. Bu şartların kabul edilmemesi halinde işleme devam edilemez.
 • Şartların kabul edilmesinden sonra açılan sayfada başvuru formu bulunmaktadır. Bu formdaki bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Başvuru formunda istenilen bilgiler şunlardır; kişinin ayrıldığı iş yerine ait SSK sicil no, bulunduğu il ve ilçe, işten ayrılış tarihi GG/AA/YYYY şeklinde doldurulmalıdır.
 • İstenilen bilgiler doldurulduktan sonra “Başvur” butonuna tıklayarak başvuru tamamlanır.

İşsizlik maaşı başvuru İŞKUR tarafından değerlendirildikten sonra işsizlik ödeneği alıp alamayacağı kişiye bildirilir.

İşsizlik maaşının ödenme süresi hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içindeki sigortalı gün sayılarına göre belirlenmektedir. İşsizlik maaşı miktarı ise sigortalı olarak çalışılan son 4 aylık esas kazançlar üzerinden hesaplanır. Ödenen işsizlik maaşında damga vergisi dışında bir kesinti yapılmaz. Ödenekler PTT şubelerinden veya anlaşmalı bankalardan T.C. kimlik numarası ile alınabilir.

İşkur işsizlik maaşı başvurusuna başlamanız için ilk önce “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum, anladım ve kabul ediyorum” seçeneğini işaretleyip “Devam Et” butonuna tıklamanız gerekiyor

İşsizlik maaşı başvursunun 2nci adımına geldiğimiz de sizden ilk önce “SSK Sicil No” istenmektedir. Bu bilgiyi “SGK Hizmet Dökümü” konumuzu inceleyerek öğrenebilirsiniz. Daha sonra il ve ilçe bilgilerinizi seçtikten sonra en son adımda ise “İşten Ayrılış Tarihi” seçeneğini de doldurup “Başvur” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik ödeneği, daha önce sigortalı olarak çalışan kişilerin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında belirtilen şartlara uyum sağlamış ise, kendi isteği dışında işsiz kalma durumunda kanunda belirtilen süreler içinde ve miktarda belirlenmiş şartlara uygunluk sağlarlar ise alacakları ödemedir.

İşsizlik maaşını, belirli bir hizmet akdine bağlı bulunan sigortalılar, sandıklara bağlı olan sigortalılar, çalışma vizesi ile Türkiye sınırları içinde çalışan yabancı işçiler alabilir.

İşsizlik Ödeneği Başvuru Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşına diğer başvuru yöntemi başvuru, İŞKUR’un herhangi bir şubesine şahsen giderek veya resmi internet sitesi olan www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Başvurunun yapılabilmesi için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine gidilmektedir. Elde olmaya sebepler nedeniyle 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İşsizlik Maaşı Başvurusu İŞKUR Sitesi Üzerinden Nasıl Yapılır?

İşsizlik ödeneği başvurusu İŞKUR resmi sitesinden yapılabilmektedir. Site üzerinden başvurunun adımları şu şekildedir:

 • İŞKUR internet sitesine girilerek “İş Arayan Giriş” seçeneği üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır. Başvuruda bulunacak İŞKUR sitesine üye değil ise üye olmaz zorundadır.
 • Giriş yapıldıktan sonra bireysel kullanıcı bölümünden “İşsizlik Ödeneği Başvurusu” seçeneği tıklanır.
 • İşsizlik Ödeneği Başvurusu” seçeneğinden sonra ekrana bilgilendirme formu gelecektir. Formun okunarak onaylanması gerekmektedir.
 • Sistemde başvuru yapacak kişiden istenilen bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır.
 • Başvuru formu doldurulduktan sonra “Kaydet” seçeneğine tıklanarak başvuru tamamlanır.
 • Başvuru tamamlandıktan sonra verilen cep telefonu numarasına işlem ile ilgili mesaj gelecektir.

İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?

İşsizlik ödeneğinden faydalanmak için uyulması gereken şartlar vardır. Sigortalı çalışanın işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için sağlaması gereken şartlar şöyle sıralanmaktadır:

 • İşçinin kendi arzusu ya da kusuru olmaksızın işsiz kalmış olması,
 • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması,
 • Hizmet akdinin feshedilmesi öncesinde son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması,
 • Hizmet akdinin feshedilmesi sonrasındaki 30 gün içerisinde İŞKUR birimine şahsen başvurması ya da elektronik ortamı kullanarak başvuru işlemini tamamlaması gerekir.

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır?

İşsizlik ödeneğinden kaç ay faydalanılacağı hizmet akdinin feshinden önceki üç yıl içerisinde kaç prim günü ödenenmiş ise ona göre hesaplanmaktadır.

Yani hizmet akdinin feshinden önceki üç yıl içerisinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik Ödeneğinin Nasıl Kesilir?

İşsizlik maaşı alınırken bazı durumlarda kesilme yaşanabilmektedir. İşsizlik maaşı şu durumlarda kesilmektedir:

 • İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin,
 • Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin, işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.
 • İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
 • İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik aylığının hesaplanması İŞKUR tarafından yapılır. Başvuru yapacak kişinin son aylarda aldığı maaş ve diğer etkenlere göre İŞKUR alacağı ödeneği hesaplar ve her ayın belirli gününde o kişiye öder.

İşsizlik ödeneğine hak kazanan işçinin ne kadar maaş alacağı hesaplanırken öncelikle işçinin son 4 ay aldığı brüt ücretin ortalaması alınır. Alınan ortalamada çıkan tutarın %40’ı alınır. Bu tutar üzerinden damga vergisi kesilir ve işsizlik ödeneği miktarı bulunur.

Ödenek miktarı hesaplanırken dikkat edilecek unsurlardan biri, bu ödeneğin taban ve tavan ücretler arasında olup olmadığıdır. İşsizlik maaşının tabanı brüt asgari ücretin %40’ı tutarında iken tavan tutarı ise brüt asgari ücretin %80’idir.

1 aylık işsizlik ödeneği için formül kısaca şu şekildedir: işten çıkış tarihinden önceki “Son 4 aylık brüt kazanç toplamı/son 4 aylık gün sayısı*40/100*30= alınacak net maaş tutarı. “

İşsizlik Ödeneğinden Kesinti Yapılır Mı?

İşsizlik maaşından yapılan kesinti sadece damga vergisidir. İşsizlik ödeneği vergi damgası hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Ödenir?

İşsizlik aylığının ödemesi başvuru yapılan ayın sonuna kadar onaylanıp onaylanmadığı belli olur. Eğer işsizlik ödeneği başvurusu onaylanır ise her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihinin belirlenmesi ve öne çekilmesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından belirlenir.

Sigortalı işsizler, T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

İŞKUR Profil Nasıl Oluşturulur?

İŞKUR resmi sitesinde profil oluşturma için T.C. kimlik bilgileri yeterlidir. İŞKUR resmi sitesi üzerinden iş arıyorum seçeneği ile iş verenler ile iletişim kurulabilir, farkı iş imkanları araştırılabilir ve işsizlik ödeneği başvurusu yapılabilir.

İŞKUR resmi sitesi üzerinden profil oluşturma adımları şöyle sıralanmaktadır:

 • İŞKUR profili oluşturmak için ilk olarak İŞKUR resmi internet sitesine giriş yapılmalıdır.
 • Siteye girdikten sonra ana sayfada bulunan “İş Arayan” sekmesine tıklanır.
 • Açılan sayfada “Kayıt Olmak İçin Tıklayınız” yazısı çıkacaktır, o yazıya tıklanmalıdır.
 • Ardından açılan yeni bir pencere halinde bir sayfa açılacak. Oradan “İş Arayan” yazısına tıklanmalıdır.
 • Bu yazıya tıkladıktan sonra üyelik sözleşmesi açılacaktır. Bu sözleşmeyi okuduktan sonra “onaylıyorum” butonuna basmak gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt oluşturma işlemi yapılamaz.
 • Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin istendiği bir bölüm gelecektir. Buradaki bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır.
 • Bilgiler girildikten sonra “ileri” butonuna basarak sonraki aşamaya geçilir. Açılan sayfada aranılan işin özellikleri seçilerek çıkan ilanlara göz atılabilir.
 • Kişinin engeli varsa eğer en az %40 engelli olduğuna dair raporun herhangi bir İŞKUR birimine götürülmesi zorunludur.
 • Kişinin adli sicil kaydında suç bulunuyor ve eski hükümlü ise yine bu belgelerin en yakın İŞKUR birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

İşsizlik Ödeneği Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı sorgulama işlemi E-Devlet üzerinden yapılabilir. Sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve E-Devlet şifresi gerekmektedir. Eğer E-Devlet şifresi yok ise T.C. kimlik numarası ile en yakın PTT şubesinden temin edilebilir.

https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi sayfasına T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak işsizlik maaşı, iş kaybı tazminatı ve kısa çalışma ödeneği sorgulaması yapılabilir.

İstifa Eden Çalışan İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

Kendi isteği dışında iş akdi feshedilen çalışanların başvurduğu işsizlik maaşının ilk şartlarından biri işverenin iş akdini feshetmesi olmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu değişebilmektedir. Aynı zamanda işsizlik maaşını alabilmek için resmi olan tüm gereklilikler tamamlanmış fakat ahlak, iyi niyet gibi kurallara uyulmadığı için işten çıkarılma söz konusu ise işsizlik maaşı başvurusu olumlu sonuçlanmamaktadır.

Bununla birlikte işten çıkmayı kendisi isteyen yani istifa eden çalışanın işsizlik maaşı almaya hakkı bulunmamaktadır. Fakat işsizlik maaşı almaya hak kazanmış ve bu maaşı alıyorken iş bulan bir vatandaşın bu işten istifası halinde işsizlik maaşını tekrar alabilme hakkı bulunmaktadır.

Bu durumun da belirli şartları bulunmaktadır. Bu şartlardan en önemlisi de elbette ki yeni bulunan işte ne kadar çalışıldığıdır. Ve bu işin de sigorta kapsamında olması gereklidir. Kısacası işsizlik maaşını alan bir kişi maaş alma zamanı tamamlanmadan yeni bir iş bulması işsizlik maaşının geri kalan hakkını silmemektedir.

Yeni bulunan işten bu hak edilen zaman içerisinde istifa edildiğinde geri kalan miktarı almaya devam edebilmektedir. Yeni iş bulunmasından tedirgin olan vatandaşların bu zaman içerisinde yeni iş bulma olanaklarını kaybetmemeleri gerekmektedir. Aynı zamanda İŞKUR sisteminde kayıtlı olunduğu için yeni iş fırsatları konusunda da yardımcı olunacaktır.

İŞKUR işsizlik maaşı alan kişilere belirli şartlarda iş bulmayı sağlamaktadır. Mesleğine uygun kıstaslarda, son çalıştığı iş ve aldığı maaşa uygun olacak bir iş bulunmuşsa İŞKUR bu iş için iletişime geçecektir. Ve İŞKUR biriminin bulduğu işi, işsizlik maaşı alan vatandaş kabul etmemesi halinde vatandaşın maaşı kesilecektir.

İşsizlik Maaşı Alanlar, Sağlık Sigortasından Yararlanabilir mi ?

İşsizlik maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar, işsizlik maaşı aldığı süre boyunca genel sağlık sigortasından yararlanabilir.

İşsizlik Maaşına Ne Zaman Başvurmalıyım ?

İşsizlik maaşı başvursuna, işten çıkış belgenizi aldınız günden sonra başvurabilirsiniz. Başvuru süreniz 30 günü geçmemesi gerekiyor. 30 günü geçiren hak sahipleri, yine başvuru yapabilirler ama geçirdikleri gün kadar alacakları işsizlik maaşlarından düşülecektir.

İŞKUR Maaşları Ne Zaman Yatıyor? Eğitim Ücretleri

İŞKUR En Düşük ve En Yüksek İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İŞKUR Kursiyer Ücretleri (Maaşları) Ne Kadar Oldu?

Yorumlar

 1. Özlem dedi ki:

  Merhaba ben bir süre iş kurda çalıştim çocuğum okulundan dolayı çıkmak zorunda kaldım 3 çocuğum var ihtiyacım da var fakat küçük bebeğim olduğundan dolayı çalışamıyorum eşimin bağ kur borcu var her hangi bir sağlık kurumundan da faydalanamiyorum

 2. AYGÜL dedi ki:

  Issizlik odeneginden faydalanmak istiyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,
   İşten çıkşlarda 1 ay içinde işkurdan başvuru yapmalısınız.

 3. ümit dedi ki:

  4b bagkurluyum işyerimi kapattım işsizlik öedenegi alabilirmiyim edevletten basvurmak istiyorum açılan başvuru formundaki sicil no ya bagkur numaramı yazacagım tesekkürler

 4. ugur dedi ki:

  Ben gecen ayin 17 sinde isi biraktim isyeri ise kisa calisma odenegi icin basvuru yapti fakat bende ayin 19 da yeni ise basladim. Bu durum benim icin kisa calisma odenegi yararlanamama bi durum sozkonusu mu bilgi verirseniz sevinirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kısa çalışma ödeneği için son işyerinde en az 60 gün sigortalı olma zorunluluğu var. Yeni işyerinde kısa çalışmadan faydalanamazsınız.

 5. Meryem dedi ki:

  Merhaba;
  E devletten işsizlik maaşı için başvuru yapmak istedim. Fakat sicil no kısmı ile ilgili kafam karıştı. O kısma kendi sicil numaramızı mı yazıyoruz?çünkü işyeri adı diye bi not atılmış. Bunu öğrenmek istedim.

  1. Cccc dedi ki:

   Bunu bende yapamadim kimse cevaplamamis soruyuda

  2. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşyerinden işten çıkış bildirimi alacaksınız Bu belgede işyeri sicil numarası yazar şehrinizin plakası ile başlayan bir numaradır. Bu numarayı yazacaksınız.

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşyerinden işten çıkış bildirimi var orada üstte işyeri sicil numarası yazar şehrinizin plakası ile başlayan bir numaradır. Bu numarayı yazacaksınız.

  4. Kutbettin dedi ki:

   İş sizlik baş vurusu

 6. leyla dedi ki:

  porofil güncelleme

 7. Emine dedi ki:

  Merhaba 459 gündür çalışıyorum işten çikarilmam halinde işsizlik alabiliyormuyum

 8. tarik dedi ki:

  işten ayrıldım boştayım işsızlık maaşı alabilirmiyim

  1. Kutbettin dedi ki:

   Mesleğim yok işim yok iş sizlik maaşl almak istiyorum 2022.10.22 de işten çıktım şuan boş taylm

 9. tarik dedi ki:

  slm
  işsizlik maaşı icın başvuru yapmak istiyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   https://www.turkiye.gov.tr/arama2?aranan=%C4%B0%C5%9EKUR%20Kay%C4%B1t%20Belgesi linkinden öncelikle işkuar kayıt olup başvuru yapabilirsiniz.