E-Devlet

İnternetten Online Tapu Kaydı Sorgulama

Online olarak tapu kaydı sorgulaması yapmak için e-devlet sistemi ve Tapu Kadastro Müdürlüğüne ait resmi internet sitesi kullanılmaktadır. Gayrimenkullere ait tapulardaki parsel hakkının güncel durumunun öğrenilmesi için tapu kaydı sorgulaması yapılmaktadır.

Gayrimenkullerin satışının yapılması, vergilerinin ödenmesi ya da gayrimenkullerin güncel bilgilerinin sorgulanmasında, tapu kaydı evrakları kullanılmaktadır. E-devlet siste, Emniyet Müdürlüğü ya da Tapu Müdürlüğü tarafından verilen tapu kayıtlarının resmi geçerliliği bulunmaktadır.

E-Devlet Sistemi Tapu Kayıt Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-devlet sistemi üzerinden tapu kayıt sorgulaması yapmak için gerekli işlemler aşağıda detaylıca açıklanmıştır:

 • turkiye.gov.tr adresi kullanılarak, e-devlet işlem sayfası açılmalıdır.
 • Sayfanın ortasında yer alan “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonu ya da “İnternet Şubesi” butonu kullanılarak, e-devlet giriş sayfası açılabilir.
 • Giriş sayfası üzerinde, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi talep edilmektedir. E-devlet şifresi olmayan kişiler, e-imza ya da mobil imza uygulamasını kullanarak da giriş yapabilirler.
 • E-devlet sistem girişi yapıldıktan sonra, e-hizmetler bölümünden “Tapu Müdürlüğü” işlemleri seçilmelidir.
 • E-hizmetler bölümü yerine, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan arama bölümü de kullanılabilir. Arama bölümüne “Tapu Müdürlüğü” yazıldıktan sonra sorgulama yapılmalıdır.
 • Tapu Müdürlüğü e-devlet işlem sayfası açıldıktan sonra, tapu kaydı sorgulaması yapılabilir.

Kişiler adına tapu kayıt örneği bulunamadığında, tapu sorgulama ekranında herhangi bir bilgiye yer verilmeyecektir.

Tapu Müdürlüğü Üzerinden Tapu Kaydı Sorgulaması Yapmak İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir?

Tapu Müdürlüğü internet sitesi kullanılarak tapu kaydı sorgulaması yapmak için aşağıda yer alan işlemler kullanılmalıdır:

 • https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ bağlantısına tıklayarak, Tapu Müdürlüğü parsel sorgulama sistemine doğrudan bağlanılmalıdır.
 • Sayfada çıkan işlem bilgileri okunduktan sonra “Kabul Ediyorum” seçeneğine tıklanmalıdır.
 • Sorgulama sayfasında, 3 boyutlu bir harita ve giriş bilgilerinin talep edildiği form yer alacaktır.
 • Tapu kaydı sorgulamasının yapılacağı bölge belirlendikten sonra, sorgulama formu doldurulmalıdır.
 • Parselli tapu kaydı sorgulama ekranında il seçimi, ilçe seçimi, mahalle seçimi, ada seçimi ve parsel seçimi bilgileri talep edilmektedir.

Gerekli seçimler tamamlandıktan sonra “Sorgula” butonuna tıklanmalıdır. Belirlenen konumdaki gayrimenkullerin kimlere ait olduğu ve kişilerin kaç parsellik hakkının bulunduğu, sorgulama ekranında detaylı şekilde yer alacaktır.

Gayrimenkullerin Satış İşlemlerinde Hangi Evraklar Kullanılmaktadır?

Gerçek kişilere ait gayrimenkul tapularının satışları için gerekli evraklar aşağıdaki listede belirtilmiştir:

 • Satışı yapılacak tapunun aslı ve bir adet örneği
 • Tapu sahibine ait kimlik belgesi, pasaport ya da sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi
 • C. kimlik numarası ve güncel vergi numarası
 • Tapu satış işlemleri adına düzenleme türünde hazırlanmış vekaletname
 • Tapu sahiplerine ait, son 6 aylık dönemde çekilmiş 6 x 4 boyutunda 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Alıcıya ait 2 adet güncel vesikalık fotoğraf

4203 / 5211 sayılı Kanun kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan kişilere ait pembe kart ya da mavi kart kullanılmalıdır. Yeni geçilen uyruğun bağlı olduğu devletten, yeni kimlik belgesi alınmalı ve tapu satış işlemlerinde kullanılmalıdır.

Tüzel Kişilere Ait Gayrimenkullerin Satışında Gerekli Evraklar Nelerdir?

Tüzel kişiler ve firmalara ait gayrimenkul satışı için gerekli evraklar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurulmuş şirketler adına Ticaret Sicil Memurluğu tarafından düzenlenen ve taşınmaz malın satışlarına dair tüm bilgilerin yer aldığı yetki belgesi
 • Ticaret Sicil Memurluğu tarafından düzenlenen yetki belgeleri, tüzel kişilerin bağlı olduğu ticaret odası müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır.
 • Şirketin ortaklarına ait kimlik belgesi, sürücü belgesi, pasaport ya da evlilik cüzdanı örnekleri
 • Şirkete ait güncel vergi levhası örneği
 • Şirketin yönetim kurulu seçiminin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin resmi örneği
 • Şirket yöneticilerine ait imza sirküleri
 • Rayiç değer belgesi ve vergi borcu yoktur yazısının yer aldığı resmi evraklar
 • Satışı yapılacak gayrimenkullerin tapu belgeleri

Kaybedilen Tapunun Yenisi Çıkarılırken Ücret Ödenir Mi?

Kaybedilen tapunun yerine, yeni bir tapu belgesi çıkarmak için döner sermaye tarafından belirlenen tutarda harç ödemesi yapılmalıdır. Kaybedilen tapunun ait olduğu gayrimenkulün yer aldığı ilçeden sorumlu Tapu Müdürlüğüne gidildikten sonra, kaybedilen tapu belgesinin yenilenmesi için başvuru oluşturulmalıdır. Yetki alanı dışında kalan işlemler üzerinden de kaybedilen tapunun yenilenmesi için talep oluşturulabilir.

Tapu yenileme işleminde talep edilen harç ödemeleri, 4902 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında belirlenmektedir. Tapu belgelerinin çıkarılması aşamasında, harç ödemelerine ek olarak 7,20 TL değerinde fotokopi ücreti ve 16 TL döner sermaye hizmet bedeli ödemesi alınmaktadır.

Takyidat, Harç ve Döner Sermaye Hizmet Bedeli Ödemelerinin Detayları Nelerdir?

Takyidat kararı, tapulara ait mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhleri, beyannameleri, irtifak haklarının, gayrimenkul mükellefiyetinin vakfa belirtilmesi ve rehin kararlarının tamamını kapsayan sistemin adıdır. Söz konusu tapu hissesi ya da tapu belgesinin alınması için vekaleten veya bizzat Tapu Müdürlüğüne gidilmelidir.

Tapu Müdürlüğü haricinde, yetki alanı dışında kalan işlemler üzerinden de tapu sorgulaması yapılabilir. Tapu kayıt sorgulaması yapıldığı zaman, takyidat kararına ait tüm bilgilere de ulaşılacaktır.

Hisseli Tapu Ne Demektir?

Bir gayrimenkulün tüm sahiplerinin bilgilerini ve hak sahipliliği oranlarını gösteren tapu belgelerine, hisseli tapu adı verilmektedir. Gayrimenkullerin hak sahiplerinin isimleri, hisseli tapularda açıkça yer almaktadır. Gayrimenkulün kaç adet ortağının bulunduğu ve ortakların hisse değeri, hisseli tapularda yer almaktadır. Tapu sahiplerinin hangi alanlarda hisse sahibi oldukları, tapuların üzerinde belirtilmeyecektir.

Hisseli tapular için el birliği mülkiyeti ya da paylı mülkiyet durumlarıyla karşılaşılması söz konusudur. Paylı mülkiyet tapularında, gayrimenkuller belirli oranlarda pay edilmiştir. Tapulardaki hisse sahiplerinin payları, oransal olarak detaylıca açıklanmıştır.

Rızai Taksim Belgesi ve İzaleyi Şüyu Davası Ne Anlama Gelir?

Hisseli tapulardaki hak sahiplerinin, hangi alanlara sahip olduğunun belirlenmesi için rızai taksim belgesi hazırlanmaktadır. Hisseli tapu üzerindeki hak sahipliği bilgileri için bir sözleşme hazırlanmaktadır. Rızai taksim belgesi hazırlansa da tapu belgesine herhangi bir etkisi bulunmayacaktır. Rızai taksim belgeleri, mülkiyetteki oranların belirlenmesi için hak sahipleri arasında hazırlanan bir sözleşmedir ve asıl tapu belgesine herhangi bir resmi yansıması bulunmamaktadır.

İzaleyi şüyu davası, hisseli tapuya sahip gayrimenkullerin satışının yapılması için hak sahipleri tarafından açılmaktadır. İzaleyi şüyu davası açıldıktan sonra, mahkeme tarafından gayrimenkulün hisse sahipleri bilgilendirilmektedir. Gayrimenkulün güncel bedelinin belirlenmesinin ardından, satışı yapılan gayrimenkulün toplam geliri hissedarlar arasında pay edilmektedir. İzaleyi şüyu davası açmak için tüm hissedarların rızasına ihtiyaç yoktur. Hisse sahibi taraflardan bir tanesinin talebi üzerine, izaleyi şüyu davası açılabilir ve hisseli tapuların satışı gerçekleştirilebilir. Hisseli tapu satışı için izaleyi şüyu davası açıldıktan sonra, diğer hisse sahiplerinin tapuyu satın almasına izin verilmektedir.

Hisseli Tapunun Satışı Nasıl Yapılır?

Hisseli tapuların satışı için ilk olarak hangi hissenin hangi bölüme ait olduğu belirlenmelidir. Hisseli tapuların satışlarında, hisse sahibi ve alıcının anlaşması yeterli değildir. Hisseli tapular satışa çıkarılmadan önce, tüm hissedarların anlaşması gerekir. Hissedarların her birinin ön alım hakkı bulunduğundan, hissedarların bir tanesinin dahi onay vermemesi durumunda satış askıya alınacaktır.

Tapu hissedarları kendi paylarını satmadan önce, diğer hissedarların onayını almak zorundadır. Hisseli tapu satışlarında karşılaşılan en büyük problem, hisselerin ait olduğu alanların belirlenmesidir ve bu problemin giderilmesi için hissedarlarla görüşülmelidir.

E-Devlet Üzerinden Plaka ile Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-Devlet Miras Sorgulama Nedir Nasıl Yapılır?

E-Devlet İşsizlik Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır ?

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

7 Yorum

 1. SELAMLAR BEN SUNA AKINCI BALIKESİR GÖNEN İLÇESİNDE İKAMETETMEKTEYİM BENİM UZERİME TÜM TAPU KAYITLARI ÖĞRENMEK İSTİYORUM TC NO ************* BU KONUDA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM BENİM MAİL ADRESİM YOK BAŞKA AKRABAMIN ADRESİNİ VERİYORUM TEŞEKKÜRLER

 2. TC kimlik numarasını bildiğim bir kişi binamızdan yönetim parasını ödemeden gitti. Oldukça yüklü (on aylık) borçları var. Bir gayrimenkul aldıklarından süpheleniyorum. Bu kişiye ihtar çekmem için yeni bir ev satın aldıysa tapu bilgisine (adresine) ihtiyacım var. Nasıl öğrenebilirim. Tapu sorgulamalarında o kişinin e-devlet şifresi soruluyor. Bunu ben bilemem. Ben sadece yeni ev aldıysa adres bilgisini istiyorum.
  Saygılarımla

  1. Merhaba,

   Yasal süreci başlatmadan adres bilgilerine ulaşabilmeniz mümkün değil. Ev sahibindeki kira kontratından ulaşabilirsiniz.

 3. Devletimize verilen zararlar,
  Dilekcemi bilginize Saygilarimla arz ederim,Burunviran köyü-Sarioglan -Kayseride bulunan ada 144 parsel 1 , Mahkeme karariyla mera ve otlakiyelerin yeri Devlete ait olup Burunviran köyü adina Tapuya tesciline Red edilmisken bu Red kararini Yargitay 29.06.1987 tarihinde ONAMISKEN 2003 yilinda Kadostronun gelmesi ile bu yer Hüseyin Sahin tarafindan (Burunviran köyütarlalari) cikarildiktan sonra sürülüp böyültülüp 184387,-m2 cikarilmistir bu yer Zihinsel özürlü Babama kiraya verilmis yaklasik 80,-Milyar ve Avukat Bahri Egemen tarafindan 10824,-TL alinmistir, bu paralarin devletimizin Maliyesine gitmesi gerekmektedir bu kisiler Milli Emlak Md Ankardaki Mustafa ASCIOGLUNA yanlis bilgi verdiler benim yalan söyledigimi idda ettiler ben hic bir sorumda Ada101 parsel 22 den söz etmedim, Köy tüzel kisiligin kalkmasi ile Sarioglan Belediyesine gecmesinide sormadim konuyu carpitip bana dolayli cevap veriyorlar Ada 144 Parsel 1 Üsülsüz köy tüzel kisiligine gecirdiklerinden bahs etmiyorlar Üsülsüz ihale kuralarindan bahs etmiyorlar ayrica Babam Aleyhine Gemerek Kadostro Mahkesine 2013/42 sayili dosyaya Davayi acan Av Bahri Egemen bu durumu gizledi Gemerek Kadostro Mahkesine bildirilmedi Mahkeme 7.4.2016 tarihinde dava konusu yerin mera oldugundan Tarim Hayvancilik Md sordu Mahkeden bu durum GIZLENDI daha önce Ada 144 Parsel 1 Mera oldugu Mahkeyebildirilmedi Bunun disinda Bürünören köyünde DSI yaninda Hasankoca oglu mevkindeki yer sürüldü böyültüldü Mehmet Ekici ve Hüseyin Sahin tarafindan Mayis 2010 yilinda Köy Muhtari Mehmet Demir burayi bu kisilerin sürüp böyültüp yaklasik 113,-dönüme cikartildigini Sarioglan Kaymakamligina bildirdi Abuzer Taskin ve Musa Tunc refaketinde bu üsülsüzlük tesbit edildi 2010 yilindan önce ve sonra bu yerin Ercimsel degeri Devletin Maliyseine ödenmedi ve Gemerek Kadostro Mahkesindeki 2013/42 sayili dosyadan GIZLENDI Dilekcemin geregini bilgilerinize saygilarimla arz ederim bunun disinda Bilgi edinme Kanuna göre cok sayida dilekce veridim 1969 yilindan 2008 ölüm tarihine kadar Almanyada yasayan Babam Cerkez Görgülü hangi tarihte TR vardi Hazine arazisini sürdü köy merasini diye cevap alamadim Sarioglan Kaymakamligindan neden Babam Hayali olarak Hüseyin Sahin tarafindan Gemerekte görülen 2003/42 sayili dosyaya bilgi verilmedi neden Babama karsi HAYALI dava acildi Babam zihinsel özürlü olup kendini savunamadigi icin bu dava Hüseyin Sahinin Av Bahri Egemen tarafindan acildi
  Bilgilerinize Saygilarimla arz ederim Muhittin Görgülü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu