E-Devlet

Fakirlik (Muhtaçlık) Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır?

muhtaclik belgesi nasil alinir

Fakirlik (muhtaçlık) belgesi alma mercii her vilayette değişiklik göstermektedir. Ancak valilik ya da Sosyal Sigortalar Kurumu gibi kurumlardan bu belge talep edilemez. Belge ile devletin sağladığı pek çok yardım imkanına başvuru yapılabilmektedir. Normal şartlarda gelir testleri ya da yardım hakkı için kişilerin evlerine görevliler gönderilmektedir.

Bu görevliler tarafından kişinin evi, buzdolabı, eşyalarının durumu ve evin genel görüntüsü incelenmektedir. Bunun sonucunda kişinin desteklerden yararlanma hakkının bulunup bulunmamasına karar verilir. Ancak fakirlik belgesine sahip olunması durumunda kişilerin desteklerden yararlanması sağlanır.

Fakirlik (Muhtaçlık) Belgesini Kim Verir?

Fakirlik belgesi muhtarlıklardan alınmaktadır. Ancak bölgede muhtarlık bulunmaması gibi durumlarda daha yerel yönetimlere de belge verme hakkı tanınır. Bu belgenin alınabilmesi için muhtarın, kişilerin maddi durumunun iyi olmadığını bilmesi gerekmektedir.

Kişilerin maddi durumunun gelir testini dahi geçemeyecek düzeyde olduğunun bilinmesi durumunda bu belge verilir. Bunun yanında bir defalık verilen muhtarlık yardımlarından yararlanılabilmesi için de bu belgeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Fakirlik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Fakirlik belgesi talep ederken kişilerin başvuru esnasında yanında götürmesi gereken belgeler bulunmaktadır.

Fakirlik belgesi için gerekli belgeler;

Kendi T.C. kimlik belgelerini yanlarında getirmeleri yeterli olacaktır. Kimlik belgesi ile yapılan başvurularda kişiler, fakirlik belgesi başvuru formu alır. bu formun doldurulması gerekmektedir. Kimliğin yanında öğrencilerden öğrenci belgesi de istenebilir. Ancak bölgenin küçük bir vilayet olması ya da muhtar tarafından detayları ile tanınma gibi durumlarda kimlik olmadan da fakirlik belgesinin verilmesi mümkün olacaktır.

Fakirlik (Muhtaçlık) Belgesine Nasıl Başvuru Yapılır?

Fakirlik belgesine başvuru yapılması sırasında kişiler, yanlarında kimliklerini bulundurmalıdır. Fakirlik belgesinin alınmasının sebebi beyan edilmelidir. Herhangi bir neden olmadan belgenin kişilere teslim edilmesi olanaksızdır.

Bu kapsamda kişilerin başvuruları, muhtar tarafından değerlendirilir. Yapılacak bir sorgulama işlemi ile kişilerin üzerinde herhangi bir mal varlığının bulunup bulunmadığı, sigorta durumu gibi öğeler hakkında bilgi sahibi olunur. Gerekli durumda ev ziyareti gerçekleştirilir.

Bunun yanında yapılacak başvuru sırasında kişilere fakirlik belgesi talep formu verilir. Formun doldurulması durumunda onaylanarak fakirlik belgesinin alınması sağlanır. Fakirlik belgesi taleplerinde muhtarlara tam yetki verilmiştir. Bu nedenle muhtarın ev ziyareti gerçekleştirme, araştırma yapma gibi hakları bulunmaktadır.

Fakirlik Belgesi (Muhtaçlık) Alma Şartları Nelerdir?

Fakirlik belgesi alma koşulları şu şekilde sıralanabilir:

 • Başvuru sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. 18 yaşın altındaki bireyler haneden sorumlu olmazlar. Bu nedenle belge için müracaat edemezler.
 • Kişilerin sigortalı olması, fakirlik belgesi alınmasına engel teşkil eder. Sigortalı bir işte çalışan kişi fakirlik belgesi alamaz.
 • Başvuru sahibinin mal varlığı bulunmamalıdır. Gayrimenkul veya araç sahibi olunmamalıdır.
 • Başvuru sahibi doğru bilgi vermeli, verilen formu tam doldurmalıdır.
 • Başvuru sahibinin ikamet adresi, başvuru yapılan muhtarlık sınırları içerisinde bulunmalıdır. İkamet adresinden farklı muhtarlıklar, fakirlik belgesi başvurusu kabul edemez.

Fakirlik (Muhtaçlık) Belgesi Formu Nereden Alınır?

Fakirlik belgesi alım noktaları muhtarlıklar ve e-devlet sistemidir. Muhtarlık, zaten başvuru sırasında kişilere bu formu vermekte ve doldurmalarını istemektedir. Ancak formun çıktısının daha önce e- devlet sisteminden alınması, kişilere zaman kazandıracaktır.

Formun alınması için e- devlet sistemine alınan şifre ile giriş yapılmalıdır. E-devlet şifresi PTT şubelerinden alınabilir. Kişiler, T.C. kimlik numarası ve şifre ile girişlerini gerçekleştirirler. Girişin ardından en alt kısımda bulunan ‘Hizmetler’ menüsüne tıklanmalıdır.

Bu menü üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu bölümüne girilmelidir. Ardından başvuru ve formlar kısmından fakirlik belgesi talep formu bulunmalıdır. Formun bulunmasının sonrasında çıktısı alınarak doldurulmalı, muhtarlığa bu şekilde başvuru yapılmalıdır.

Fakirlik (Muhtaçlık) Belgesi Nerelerde Kullanılabilir?

Fakirlik belgesinin kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Fakirlik maaşı bağlatmak isteyenler, bu belge ile başvuru yapmak zorundadır.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne ait yardımlardan yararlanmak için bu belge istenmektedir.
 • Soysak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından verilen yardımlar için kişilerin fakirlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Belediyelerin sağladığı kira ve yakacak yardımları için fakirlik belgesi alınmalıdır.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek desteklerde fakirlik belgesi istenmektedir.
fakirlik belgesi

Fakirlik (Muhtaçlık) Belgesi Almak Kişiye Ne Yarar Sağlar?

Fakirlik belgesinin kişilere sağlayacağı faydalar şu şekildedir:

 • Devlet tarafından sağlanan sosyal yardımlardan yararlanılmasını sağlar. Her sosyal yardım başvurusunda gelir testi yapılmasına gerek kalmaz. Ayrıca ev ziyaretleri ihtimalini azaltır. Her sosyal yardım başvurusunda sosyal çalışmacılar tarafından düzenlenen ev ziyaretleri ile evin durumuna ve yardım gerek duyulup duyulmadığına karar verilir. Ancak fakirlik belgesi varsa, direkt olarak yardıma ihtiyaç var kabul edilir.
 • Fakirlik belgesi kullanılarak yapılan yardım başvurularında kabul edilme ihtimali daha yüksek olmaktadır.
 • Yapılan yardım başvurularının onay bekleme süresi kısalmaktadır.
 • Yardımlar, bu belge sayesinde birbirini tetikler. Kira yardımı için fakirlik belgesi alınması durumunda kişilere erzak yardımı vb yardımlar da verilecektir.
 • Fakirlik belgesi ile devlet hastanelerinin tamamından ücretsiz yararlanılır.
 • %40 ve üzerinde engel oranına sahip çocuklar için fazladan yardım alınmasını sağlar. Bu çocuklara verilen sosyal yardımlar, zaten fakirlik belgesine gerek kalmadan onlara ve ailelerine ulaştırılmaktadır. Ancak fakirlik belgesinin varlığı durumunda sadece engel sahibi çocuğa değil, genel olarak ailesine de destek imkanı bulunmuş olur.

Öğrencilere Fakirlik (Muhtaçlık) Belgesi Verilir Mi?

Öğrencilere fakirlik belgesi verilmektedir. Bu belge öğrenciler için burslardan yararlanmakta kullanılır. Ancak öğrencinin şehir dışında okuması durumunda ikamet adresini okuduğu ile aldırması gerekir. Bu sayede okuduğu ilin görevlilerinden fakirlik belgesi talep edebilecektir.

Öğrencilere Verilen Fakirlik Belgesi Nerelerde Kullanılır?

Öğrencilerin fakirlik belgesi kullandığı alanlar şu şekildedir:

 • Okul dondurma sırasında dondurma nedeni olarak çalışma mecburiyeti gösterilmişse, fakirlik belgesi istenmektedir. Okul dondurma nedeni olarak çalışmak zorunda olduğunu söyleyen bir öğrenci, sağlık raporu ve fakirlik belgesi ile durumunu ispatlamalıdır.
 • Kaymakamlık bursları için sağlık raporu talep edilir. Yılda bir defa olarak verilen 800 TL tutarındaki kaymakamlık bursunu alacak öğrencilerin fakirlik belgesine sahip olması gerekecektir.
 • Üniversiteler tarafından verilen yemek bursları için, bazı üniversiteler fakirlik belgesi talep etmektedir.
 • Belediye burslarının verilebilmesi için bu belgeye ihtiyaç duyulur.

Öğrencilerin Fakirlik Belgesi Alma Şartları Nelerdir?

Öğrencinin fakirlik belgesi almasının şartları şu şekildedir:

 • Öğrencinin üzerine herhangi bir mal varlığı bulunmamalıdır.
 • Öğrencinin maddi geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olmalıdır.
 • Öğrencinin o zamana kadar herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olması gerekmektedir.

Fakirlik Belgelerinin Geçerlilik Süresi Var Mıdır?

Fakirlik belgensinin geçerlilik süresi yada zamanı, alan kişinin kriterlerine göre farklılık göstermektedir. Ailelere verilen fakirlik belgesinde geçerlilik süresi, belgenin üzerinde bulunan tarihtir. Her belge, amacına göre kullanılmalıdır. Gerekirse tekrar belgenin alınması sağlanmalıdır. Ancak öğrencilere verilen fakirlik belgesi, okul süresinin tamamlanmasının ardından geçerliliğini kaybeder.

Fakirlik Belgesi Geçerliliğini Ne Zaman Kaybeder?

Fakirlik belgesinin geçerliliğini kaybetme nedenleri şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Öğrenciye verilen belgede, öğrencinin okulunun bitmesi
 • Belgeyi alan kişinin sigortalı işe başlaması
 • Belgeyi alan kişinin, kendisine verilen yardımları kötüye kullandığının tespit edilmesi
 • Fakirlik belgesi alabilmek için yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi
 • Fakirlik belgesi veren muhtarın imzasının şaibeli kabul edilmesi

Yukarıda ki durumlardan her hangi birini gerçekleştirmeniz durumunda fakirlik belgenizin geçerliliği kaybedilecektir.

Yoksulluk Belgesi Ne İşe Yarar ?

Fakirlik belgesinin bir diğer adı olan yoksulluk belgesi muhtaç sahiplerine bir çok alanda kolaylık sağlar.

Bunlar;

 • Sosyal Vakıflardan yardım almak
 • Maddi durumu iyi olmayan ailelere maddi destek
 • Sağlık, Gıda ve Eğitim konularında destek

Fakir Ailelere Devlet Yardımı Nasıl Alınır?

Sosyal Yardımlaşma Para Yardımı Nasıl Alınır?

Belediye’den Erzak Yardımı Nasıl Alırım?

Shares:

12 Yorumlar

 • Şemsi polat
  26.09.2022

  Durumun hiç yok kiracıyım çocukları ufaktır çalışmıyorum yardım istiyorum sizden

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   27.09.2022

   Merhaba,

   Sosyal yardımlara müracaat etmeniz gerekmektedir.

 • Yasemin
  31.12.2021

  Benim 4cocugum var sizden yardim istiyorum eşim çalışmıyor ben eve bakıyorum lütfen yardım istiyorum

  Cevapla
  • Lüle beyazit
   17.08.2023

   Hatay samandağ,indan istanbula geldim meme kamseri amaliyati ve teda işi için geldim sizden ricam başakşehirde ki çam sakura hastanesinde ģìđiyoruz bana ibb karti çikartirsaniz ÇO minnettar kalirim

 • Sevda
  18.12.2021

  Dort cocugum var bızede yardımcı olursanız sevinirim sadece sosyal yardımla gecınıyom esımden ayrıyım

  Cevapla
 • Ali kemal sevinç
  05.11.2021

  4 çocuğumla kiradayım çocuklarımın 3 tanesi öğrenci küçük çocuğum 4 yaşında kira ve faturalarımı ödeyemiyorum çok zor durumdayım Allah rızası için bana yardım edin

  Cevapla
 • NİZAM ALİOĞLU
  03.06.2021

  Ben 63 faiz ebgelli vatandaşım, Ankara onaylı engelli kartım, ve raporum var, ancak engelli maaşı almıyorum, kendimde yoksulluk içinde yaşayan vatanseverim, devletimden yardım elini uzatmasını rıca ediyorum

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   04.06.2021

   Merhaba,

   Bulunduğunuz ilçe sosyal yardım müdürlüğüne müracaat etmelisiniz.

 • davut kalkan
  03.06.2020

  İST SARIGAZİ KEMALTÜRKLER MH LESI MUHTARI YARDIMCI OLMUYOR

  Cevapla
 • veysi
  25.05.2020

  Evliyim bir cocuk babasiyim evim kira devletimde yardim istiyorum.

  Cevapla
 • halk
  22.03.2020

  bağlı buluduğunuz muhtarlığa baş vurucaksınız

  Cevapla
 • Meralsapul
  14.03.2019

  Merhaba ben sosyal yardımlaşma ya fakirlik maasina yazilmak istiyorum dedigimde boyle bir sey yok dediler

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir