emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 Anne ve Babanın Doğum İzni Kaç Gün, Nasıl Hesaplanır ?

2021 Anne ve Babanın Doğum İzni Kaç Gün, Nasıl Hesaplanır ?

Yeni bir bebek sahibi olan anne ve babanın doğum izinleri kanun kapsamında yer almaktadır. Annenin doğum izni hesaplaması annenin alacağı izin zamanına göre yapılmaktadır. doğum izinleri, normalde doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 hafta şeklinde verilmektedir. 16 hafta süreli doğum izni, bazı durumlarda 8+8 şeklinde değil, 10+6 ya da 6+10 şeklinde de kullanılabilmektedir. Bunun yanında çoğul doğumlar, annede veya bebekte meydana gelecek sağlık durumu değişiklikleri gibi nedenler doğum izninde değişikliklere neden olur.

Annenin Doğum İzni Kaç Gündür?

Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve iş etiği gereğince hamile olan kadınlar doğum öncesinde 8 hafta ve doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplamda 12 hafta doğum izni yapma haklarına sahiptirler. Hamile bireyler için 8 hafta aslında bir izinden çok bir kuraldır. Fakat kendisini iyi hisseden ve çalışmak isteyen kadınlar için doktordan alınacak rapor ile 37. haftaya kadar anne adayı çalışma hakkına sahiptir. Ama 37. haftadan sonra anne adayının çalışmasına izin verilmemektedir.

İkiz veya üçüz gibi birden fazla bebeğe sahip olacağı düşünülen ve resmi olarak kanıtlanmış olan anne adaylarında ise bu süre 2 hafta daha uzatılabilmektedir. En az iki çocuk bekleyen anne adayı hamilelik süresindeki doğum iznini 2 haftada daha uzatarak toplamda 10 hafta hamileyken, 8 hafta da doğumdan sonra izin yapabilmektedir.

Babanın Doğum İzni Kaç Gündür?

Babalık izni olarak da bilinen eşinin doğum yapmasıyla izni ayrılma hakkına sahip olan babanın izin süresi çalıştığı sektörün özel sektör veya kamu olmasına göre değişkenlik göstermektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eşi doğum yapan erkeğin on gün babalık izni yapmasına hakkı vardır. Bu izin babaya eşi doğum yaptıktan sonra verilmektedir. Özel sektörde çalışan babaya ise verilen izin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirtilmektedir. Kanuna göre, özel sektörde çalışan baba eşi doğum yaptığı taktirde toplamda 5 günlük ücretli izine ayrılma hakkına sahiptir.

Sözleşmelei personel olarak çalışan babanın babalık izni ise 2 gündür. Taşeron işçilerde ise bu süre 5 gündür.

Kadınlar İçin Doğum İzni Şartları Nelerdir?

Kadınların doğum iznini ayrılabilmesi için gebeliğin en az 32. haftada olması gerekmektedir. Anne adayı 32. haftadan itibaren doğum izni yapabilmektedir. Eğer çalışmak isterse de doktordan alacağı gebeyken çalışabileceğinin herhangi bir soruna neden olmayacağına ilişkin raporla 37. haftaya kadar çalışabilme hakkına sahiptir.

Erkekler İçin Babalık İzni Şartları Nelerdir?

Erkeklerin babalık izni olarak bilinen doğum iznine ayrılabilmesi için 4857 sayılı İş Kanunu’nun Ek Madde 2’deki şartları sağlaması gerekmektedir.

Ek Maddde 2 şu şekildedir;

“Mazeret İzni EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir…”

[highlight color=”red”]Kanunda açıklandığı üzere erkeklerin babalık iznine ayrılabilmeleri için sağlamaları gereken şartlar şunlardır:[/highlight]

 • Evlenmek
 • Evlat edinmek
 • Eşinin vefat etmesi
 • Çocuğunun vefat etmesi
 • Annesinin vefat etmesi
 • Babasının vefat etmesi
 • Kardeşinin vefat etmesi
 • Eşinin doğum yapması

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Babalık İzni Ne Zaman Başlamaktadır?

Eşi doğum yapan erkekler doğum anından itibaren, hatta doğum günü babalık iznine ayrılabilmektedirler. Babalık iznine ilişkin kanunda iş günü ifadesi bulunmadığı için doğum resmi tatillere denk gelse bile babalık izni sayılmaktadır. İzin süresi ise babanın çalıştığı sektöre göre değişkenlik göstermekle beraber en az 2 – 5 gün arasındadır.

Doğum Sonrasında Doğum İznine Eklenen Süreler Nelerdir?

Doğum sonrasında izne eklenen süreler, bebeğin veya annenin sağlık durumunun iyi olmaması durumlarıdır. Doktor raporu ile annenin sağlık durumunun görev yapmaya elverişli olmadığı kanısına varılıra, bunun için izin süresinin uzatılmasına karar verilir. özellikle doğum sonrasında bu raporun alınması için annenin eğer fiziksel bir rahatsızlığı yoksa, doğum sonrası depresyon yaşıyor olması gerekmektedir. raporun doğum sonrası depresyon tanısı bulunan anne için ek olarak 3 hafta doğum sonrası izin verilebilir. Anneye verilecek fizyolojik raporun süresi en fazla 5 hafta, psikolojik içerikli raporların içeriği en fazla 3 hafta olabilir.

Doğumdan sonra bebeğin sağlık durumu nedeniyle annenin hastanede kalması gerekirse, anneye refakatçi raporu yazılır. Böylece anne de bebekle birlikte 5 haftaya kadar hastanede kalabilir. Rapor süresince bebek ve annenin durumunda iyileşme gözlenirse, raporun iptali söz konusu olabilir.

Doğum Zamanında Değişiklik Durumunda Doğum İzni Nasıl Hesaplanır?

Doğumun erkene ya da geçe alınması durumunda annenin en az 16 haftalık izni kullanma hakkı vardır. Bu durumda iznin doğum öncesi ve doğum sonrası kısmında orantısızlık olabilir. Doğum öncesinde 3 hafta, doğum sonrasında 13 hafta izin kullanılması söz konusu olabilecektir.

Bebeğin tahmin edilen doğum gününden geç doğması durumunda ise anne doğum zamanından tahmini doğum zamanına kadar da izinli sayılır. Aradaki fark anneye izin süresi olarak verilir.

Ölü Doğum Durumunda Doğum İzni Verilir Mi?

Ölü doğumda doğum izni kullandırılmaktadır. Anne eğer düşük yaptıysa doğum izni kullanamaz. Ancak bebek doğmuş ve doğduktan sonra vefat etmişse, doğum olayı gerçekleştiği için izin kullanabilir. Kadın memurun düşük yapması durumunda rapor alarak iş izni istemesi normaldir. Bu durumda rapor süresince anne izinli sayılabilir. Ancak ölü doğumda, doğum izninin tamamının kullanılmasına karar verilir. bu izin, bebek ne durumda doğarsa doğsun annenin hakkıdır.

Annenin Vefat Etmesi Durumunda Babaya Doğum İzni Verilir Mi?

Anne vefat ederse babaya doğum izni verilmektedir. Bu durumda annenin kullanmadığı doğum izni, babaya devredilir. Anne, doğum öncesinde 4 hafta izin kullanmış ve doğum sırasında vefat etmişse, babaya kalan 12 haftalık dönem  devredilir. Ancak bu devrin gerçekleşmesi için babanın bu durumu en yakın sigorta müdürlüğüne bildirmesi gerekir. Bildirme işlemleri yazılı ve sözlü olarak yapılmalıdır

Öğretmenler İçin Doğum İzni Nasıl Hesaplanır?

Öğretmenlere verilecek doğum izni, tatil dönemine denk gelmesi durumunda hesaplanmaz. Ancak öğretmenin doğum iznini doğumdan sonraya atarak tatili uzatmasına izin verilmez. Yaz tatilinde doğum yapan bir öğretmenin, doğum tarihinden önce kullanması gereken izni doğum sonrasına atıp tatilini uzatma planı yapmasına izin verilmemektedir. Ancak öğretmen, seminer dönemi meydana gelecek doğumda izin istemek için raporunu kullanmalıdır. Böylelikle yaz da olsa seminer döneminde okula gitmek zorunda değildir.

Doğum İzninde Maaş Kesintisi Yapılır Mı?

Doğum izni kullanımında maaş kesintisi yapılması söz konusu olamaz. Doğum izni almış bir anneye doğum izni süresince maaş kesintisi uygulanması yasal değildir. Anneye verilen doğum sonrası 16 haftalık izin süresince, anne iznini istediği şekilde kullanabilir. 16 haftayı geçmediği sürece anneye herhangi bir maaş kesintisi uygulanmaz.

Doğum İzni Nasıl Hesaplanmaktadır?

Doğum izni babalar için 2 – 5 gün arasında çalıştıkları sektöre göre değişkenlik göstermektedir. Anneler için ise bu süre 8 hafta doğum öncesi ve 8 hafta doğum sonrası olarak toplamda 16 haftadır. Eğer isterse anne adayı doğum öncesi iznini 3 hafta olarak yapıp geri kalan süreyi doğum sonrasına ekleyebilmektedir.

Doğum İzni Almak İçin Ne Yapılması Gerekmektedir?

Doğum zamanı yaklaşan anne adaylarının en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de doğum izinin nasıl alınması gerektiğidir.

Doğum izni almak için yapılması gereken şeyler şunlardır:

 • İlk olarak doktordan gebelikten dolayı çalışılmayacağına ilişkin rapor alınmalıdır.
 • Doktordan alınan çalışamaz raporu anne adayının çalıştığı kuruma iletilmelidir
 • Anne adayının izinli sayılabilmesi için çalıştığı yerdeki yetkili kişinin doktor raporunu SGK’nın internet sitesine işlemesi gerekmektedir.

Doğum İzni Ücreti Ne Kadardır?

Doğum dolayısıyla işten geçici olarak ayrılan annenin hayatını devam ettirebilmesi için ödeme almaya devam etmesi gerekmektedir. Doğum izni ücreti olarak karşımıza çıkan bu ücret, annenin işini kolaylaştırmaktadır.

Doğum iznine ayrılan anneye verilen ücret her sene asgari ücretteki artış miktarıyla birlikte değişiklik göstermektedir.

Çalışan annelere sunulan kolaylıklardan bir diğeri ise emzirme yardımı olarak bilinen doğum sonrası yapılan maddi yardımdır.

Annenin Doğum Sonrası Part Time Çalışma Olanağı Var Mıdır?

İş etiği gereği anneye doğum izni verilmektedir. Anne adayına sunulan bir başka kolaylık da doğum sonrası yarım gün çalışma imkanıdır. Doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğuna bağlı olarak farklı sürelerde anneye part time çalışma imkanı verilmektedir. Anne yarım gün çalışarak tam gün çalışıyormuş gibi maaş almaya devam etmektedir.

Annenin Doğum Sonrası Yarım Gün Çalışması Hakkı Kaç Gündür?

Çalışan anneler için yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğuna göre yarım gün çalışma hakkı süresi değişkenlik göstermektedir.

Bu süre şu şekilde 3’e ayrılmaktadır:

 • Eğer yeni doğan çocuk ilk çocuksa yarım gün çalışma izni toplamda 60 gündür.
 • Eğer yeni doğan çocuk ikinci çocuksa yarım gün çalışma izni toplamda 120 gündür.
 • Eğer yeni doğan çocuk üçüncü çocuksa yarım gün çalışma izni toplamda 180 gündür.

Yukarıdaki net sürelere ek olarak doğan çocuğun engelli olması durumunda belirtilen sürelere 30 gün daha eklenebilmektedir. Halihazırda engelli bir çocuğu olan anneler ise yarım gün çalışma imkanından dilerlerse bir yıl yararlanma hakkına sahiptirler.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/kadin_sigortalilarin_haklari/analik_halinde” icon=”” target=”true” nofollow=”false”]Doğum İzni Bildirimi İçin TIKLAYINIZ[/button]

Yarım gün çalışma izninde anneler tam maaş almaktadır. Maaşın yarısını İŞKUR yarısını da işveren karşılamaktadır.

Doğum Sonrası Part Time Çalışma İzni İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Doğum sonrası izinden sonra part time çalışma hakkını kullanmak isteyen annelerde aranan şartlar şunlardır:

 • Çalışan kadın adına yönelik olarak, doğumdan önceki 680 günde işsizlik sigortası priminin bildirilmiş olması gerekmektedir.
 • Annelik izninin son bulmasının ardından annenin 30 gün içerisinde İŞKUR’a part time çalışma izni için müracaat etmiş olması gerekmektedir.
 • Toplam haftalık çalışma saatinin yarısı kadar fiilen annenin çalışmış olması gerekmektedir.

Doğum İzni İçin Dilekçe Nasıl Yazılmalıdır?

Resmi kurumlarda izin veya çeşitli talepler için dilekçe yazılması gerekmektedir. Dilekçe yazma konusu sadece kamu alanında değil, özel sektörde çalışan anne ve babalar için de geçerlidir.

Doğum izni dilekçesi yazılırken şu adımlar uygulanmalıdır:

 • Dilekçenin başına çalışılan kurumun adı yazılmalıdır
 • Daha sonra sicil numarası yazılmalı ve alt satıra izin alırken hitap edilen kişinin adı “Sayın” ibaresiyle birlikte yazılmalıdır
 • Ardından dilekçeye hamileliğin 32. haftasına girildiği bilgisiyle devam edilmelidir ve izin konusu işverene açılmalıdır.
 • Dilekçenin sonunda ise anne adayının adı ve soyadı bilgileri yer almalıdır
 • Dilekçenin son derece resmi ve açık bir dil ile yazılması gerekmektedir.

Dilekçe yazdıktan sonra işverenin gerekli işlemleri SGK’nın internet sitesine işlemesiyle anne doğum izni yapabilmektedir.

Doğum İzninin Kullandırılmaması Durumunda Ne Yapmak Gerekir?

Doğum iznini kullandırmayan işveren şikayet edilmelidir. Bu konuda mobbinge maruz kalan işçinin bunu ilgililere bildirmesi yeterlidir. İşçiye doğum izni kullandırılmaması yasal değildir. Öğretmenlerin bu durumu ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirmesi gerekir. Eğer sağlık sektöründe iseniz sağlık bakanlığına bağlı birimlere, diğer sektörler için de Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu durumu bildirmek gerekmektedir. Bu sayede doğum izni başlığı altında tazminat ve şikayet hakkı elde edersiniz.

SSK Doğum Parası Başvurusu

Süt Parası Başvurusu Süt Parası Nasıl Alınır

Hamileyken İşten Çıkarıldım, Ne Yapmam Gerekiyor?

Yorumlar
 1. Yagmur dedi ki:

  Merhaba.Bu zamanda ozel sektorde çalışan hamile biri için çalışamaz haftası nedir?32.Hafta rapor ya 37.Haftaya kadar çalışabilir raporu mu alacak yoksa 32.Hafta çalışamaz raporu mu alacak?izine zorunlu ayrılma gebelik haftası kaç idi?

  Neden bunmu sordum cunku bazı doktrolar panedmi doneminde 32.haftaya kadar maksimum çalışabilir deniyor.

  Dogru bilgi nerde alabilirmiyim?

  Destekleri rica eder,iyi çalışmalar dilerim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Pandemi döneminde değişiklik olmadı 32. hafta çalışabilir raporu alarak çalışmaya devam edebilirsiniz. 37. hafta izne çıkabilirsiniz. Devlet memurluğunda farklı bir durum olmuş olabilir.

 2. Büşra dedi ki:

  Merhabalar
  3 aydır kısa çalışma ödeneği aldığım için fiilen çalışmıyorum.Bu ay kısa çalışma ödeneği bitiyordu ve zaten bende 2 gün sonra 32 haftalık gebe olacağım için çalışamaz raporu alıcaktım fakat şimdi kısa çalışma ödeneği 1 ay daha uzatıldı.Bende 32 haftamda çalışabilir raporu alıp kısa çalışma ödeneği almaya devam etsem ve 1 ay sonra kısa çalışma ödeneğim bittiğimde çalışamaz raporu alıp doğum iznimi başlatsam bir sıkıntı yaşar mıyım acaba?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kısa çalışma ödeneği zorunlu sebebe bağlı olduğu için çalışabilr raporu alarak 37. hafta doğum izni raporu almanızda bir sakınca bulunmuyor. alo 170 e de konuyu danışabilirsiniz.

  2. Bsr dedi ki:

   Merhabalar doğum paranızı alabildiniz mi acaba? Ben de aynı durumdayım da o yüzden soruyorum.

 3. Fatma Nur dedi ki:

  Merhaba ben 32. Haftada rapor almayı unuttum şu an 34.+5 raporu ne zaman almam gerekir. 37. Haftayı beklemem gerekir mi yoksa doktora gittigim zaman alsam olur mu almadığım günlerim ücretini alabilir miyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Gecikmeden raporunuzu alınız. Rapor almadığınız günlerin ödeneğini alamazsınız. 37. haftada rapor alabilmeniz için 32. hafta çalışabilir raporu almanız gerekirdi.

 4. ESRA dedi ki:

  Merhaba;

  24 haftalık hamileyim. İşyerim pandemi olayından dolayı 3 aylık ücretsiz izne ayırdı. Yasal doğum iznim 32. haftam Temmuz başı doluyor. Bu ücretsiz izinde sigorta yatmadığı için bu durum alacağım doğum ödeneğimi etkiler mi?

  Şimdiden teşekkür ederim..

 5. Kübra dedi ki:

  Merhaba şuan doğum izinindeyim aralık 16da bitiyor işşizlik ödeneğini nezaman alirim

 6. Merve uçar dedi ki:

  Merhaba 7 ağustosda doğum yaptım. 38+2. 24 haziranda 32. Hafta çalışabilir raporumu aldım. 34. Haftada 8 temmuz da rapotu bozdurup izne çıktım. 28.10.2019 işe başlama tarihimdi ve önceki iki hafta evlenmemiş olabilir mi? Bir hata varmı?

 7. topal dedi ki:

  Merhaba 36.haftaya kadar çalışabilir raporu aldım günüm dolduğunda çalışamaz raporu almama gerek olmadığını söylediler öyle mi oluyor bilgi alabilir miyim

 8. Seda dedi ki:

  Merhaba 6yıldır çalışıyorum .24.02.2019 nikahım oldu nikahtan cıkıp tazminati alabilcegim tarihte doğumdan dolayı raporlu oluyorum hem çıkıs paramı hemde dogum paramı alabiliyormuyum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çıkış verdiğiniz tarihten sonraki 10 güne kadar rapor parasını alabilirsiniz. Kalan rapor günlerinin ödemesi yapılmaz.

 9. Duygu dedi ki:

  Merhabalar
  Özel bir okulda öğretmenim. 19 haftalık hamileyim
  Ve düşük tehlikem var. Doktor heyet raporu vererek , kesinlikle çalışmamam gerektiğini söyledi. İlk etapta 10 günlük rapor verdi. Heyet raporu aldığımda maaş alabilecek miyim? Sonrası da ki izin durumum nasıl olabilir? Yardımlarınız rica ederim.

 10. Rabia dedi ki:

  32+1 günlük hamileyim doktor çalışamaz raporu vereceğini söyledi. 32. Haftayı doldurmamış olacağım yinede doğum parasından faydanabilir miyim?

 11. Şule Akgün dedi ki:

  Merhabalar 36+2 hamileyim. 32. Haftada çalışabilir izni aldim. Istedigin zaman izne ayrila bilirsin dediler. Simdide 37 dolmadan izne ayrilamazsin diye hastaneden rapor vermiyorlar. Bu benim yasal hakkim degil mi ne yapmam lazim. Bilgileridirseniz sevinirim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   bir rahatsızlık mevcut ise veya istediğinizde izne ayrılabilirsiniz. Alo 184 den yardım alabilirisniz.

 12. Cihan dedi ki:

  Merhaba. Eşim 16 haftalık hamilelik izninden sonra işsizlik odenegine başvuru yapabiliyor mu ?

 13. edanur dedi ki:

  Merhaba;

  1 yıldırı kesintisiz çalışıyorum, şuan 2aylık hamileyim ama işten ayrılmam gerekti ayrıldım. İş bulabilirsem çalışmaya başlayacağım doğum raporu 16 haftalık parası alabilmek adına. Rapora 32. haftada başlayayacağım baz alınırsa,başlamadan ne kadar süre önce yeni bir işe girmem gerekir,

  1. GAMZE dedi ki:

   90 GÜN ÖNCESİ SİGORTALI OLARAK ÇALIŞMAN GEREKİYOR

 14. Hamide dedi ki:

  Merhaba bn analık iznine ayrıldım ve hepsını kullnmk istemiyorum iznim bitmeden işe baslayabılır mıyım sür izni hakkımı da kullnabılır mıyım

 15. Aycan dedi ki:

  Merhaba, 4 aylık hamileyim. Engelli emekliyim. 1 yıldır da çalışıyorum. Çalışırken emekli oldum. yasal haklarım nedir? Doğum izni, rapor ücreti durumları nasıl olacak? Teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emekli olduğunuz için rapor ödemesi alma hakkınız bulunmuyor. Normal çalışan ile aynı izin hakkına sahipsiniz ancak emekli olduğuuz için sgk dan ödenek alamazsınız.

 16. Sevda dedi ki:

  Merhabalar 37.haftamda raporumu alarak izne ayrıldım 13 Haziran’da da Doğum yaptım işe dönüş tarıhım nedir acaba ?

 17. Sevcan dedi ki:

  Merhabalar.kamuda taşerondan kadroya geçen güvenlik görevlisiyim.doktordan 32.haftada çalışılabilir kağıdı aldıktan sonra var olan yıllık iznimi kullanabiliyormuyum?kullanabiliyorsam iş kanunumda kaçınca maddede nerde yazdığını örnek olarak paylaşırsanız sevinirim iş yerim istiyorsa.bir sorum daha var.benim bildiğim kamu işçisinin yıllık izni yanmıyor ama ii yerim yanacağını söylüyor eğer kullanamazsan yanıyor mu?

 18. Ela bakırman dedi ki:

  Merhaba hamileliğin 25 Haftasındayım 8 doğum öncesi 8 doğum sonrası olan iznim tamamını doğum öncesinde kullanmak istiyorum mümkünmü acaba doğum sonrası komple işi bırakacağımdan.

 19. Mehtap dedi ki:

  Merhaba ben şuan 36 haftalık gebeyim 32 haftada rapor almayı unuttum ama doktorda randevu geçmişim olduğu için 32+6 gün diye raporu verdi 36 haftalık gebe olmama rağmen çalışabilir diye ve hala raporu ssk ya vermedim bu şartlarda raporu verirsem doğum parasından yararlanabilirmiyim teşekkürler

 20. Ramazan dedi ki:

  Meraba benim eşim 23+2 haftalık hamile iş ağırlıgından dolayı şimdi ropor alsa doğom izninekadar sorada doğum iznine ayrılabilormi

 21. Gülümser dedi ki:

  Mrb son adet tarihim (15 aralık 2018)göre uygulama 38 hafta 0 gün gösteriyor doğum iznine bugün ayrılacam doğum parası almakta sorun yaşarmıyım 38 haftaya bugün girmiş oluyorum galiba bi yardımcı olurmusunuz

 22. Asiye dedi ki:

  Merhaba. Ben yaklaşık bir ay önce işten çıktım. Şuan 23 haftalık hamileyim.tekrar işe giriyorum şuan. Ben dogum izinden yararlanabilecek miyim acaba.? Ve dogum izni paran hangi işime göre hesaplanacak!?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Aynı işyeri şartı yok. Yeni işyerinde de rapor ödeneğini hakedersiniz.

1 4 5 6