emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

SGK Çocuk Yardım Parası Ne Kadar, Başvuru Şartları 2021

SGK Çocuk Yardım Parası Ne Kadar, Başvuru Şartları 2021

2021 Yılnda SGK tarafından verilen çocuk yardım parasını alabilmeniz için gerekli şartları yerine getirip başvurunuzu ilgili müdürlüklere giderek bizzat yapmanız gerekmektedir.

Bu kapsamda verilecek çocuk yardım parası tutarı, verilme zamanı ve para verilme yolu değişiklik gösterir. Ailelere en rahat ulaşılabilecek yollarla paranın muhtaç kimselere ulaşması sağlanır. Doğum meydana geldiğinde alınabilecek yardımlar birden fazladır.

SGK’ya bağlı yardımların alınması sırasında konu işveren ile çalışan arasındadır. Çocuk yardımlarının sayısı, kişilerin başvurdukları alanlara göre değişiklik gösterir.

Sigortalının Doğum Yapması Durumunda Alabileceği Yardımlar Nelerdir?

Doğum sonrası alınabilecek yardımlar şu şekilde sıralanabilir:

 • SGK tarafından verilen çocuk yardım parası
 • Yoksul olanlar için çocuk yardım parası
 • Doğum yardım parası
 • Sivil toplum kuruluşlarından alınabilecek yardımlar

Bu yardımların hiçbiri, birbirini etkilemez. Bu nedenle aynı anda birden fazla yardımın alınması söz konusu olabilir. Ancak bazı yardım türlerinde sigortadan kaynaklanan aksamalar meydana gelebilir. Sigortalı olmak SGK’nın verdiği çocuk yardım parası için şarttır.

Ancak yoksul olanlar için verilecek çocuk parası için engel oluşturur. Bu nedenle kişilerin içinde bulundukları şartlara uygun yardım türlerine başvuru yapmaları gerekir.

SGK Çocuk Yardım Parası Nasıl Alınır?

SGK’ya ait çocuk yardımı parasını almak işveren ile çalışan arasında bir anlaşma yapılması gerekir. İşverenin çalışanlarına kendi inisiyatiflerinde ödemedikleri ve doğum yapan çalışanın ihtiyacı olan bir yardımdır. İşverenler tarafından bu yardım genellikle iş akdine ya da toplu sözleşmeye dahil edildiği için ödenir.

Ancak iş akdine dahil edilmeyen yardımların ödenmesi zorunlu değildir. Bu yardım, işveren tarafından çocuklara karşılık olarak ödenir. Yapılan bu yardımda, çocuk başına verilecek tutar, çocuğun yaşına göre değişiklik gösterir. Çocukların yaşları dikkate alınarak ödeme yapılması gerekir.

Çocuk başına hesaplanan tutar SGK ve vergi matrahından düşer. Çocuk yardımı, işveren tarafından veriliyor gibi görünür. Ancak vergiden düşülmesi söz konusu olduğunda devlet tarafından işverene, ödediği bu yardımın iadesi yapılır. Bu nedenle devlet yardımı olarak adlandırılır.

Bu kapsamda 4A ve 4C kapsamında çalışanlar için farklılıklar meydana gelmektedir. 4A’lı çalışan için çocuk yardımı sonrasında işverene vergi indirimi sağlanır. Bu sayede devlet tarafından işverenin çalışana ödeme yapması zorunlu hale getirilir.

Ancak 4C kapsamında çalışanlar için gelir vergisi miktarından indirim söz konusu değildir. Bu nedenle sigorta türlerine göre de değişiklikler meydana gelmektedir.

Yoksul Olmaya Bağlı Olarak Alınan Çocuk Yardımı

Yoksullar için çocuk yardımı SGK tarafından sunulan çocuk yardımından farklıdır. Bu konuda daha farklı şartlar sunar ve yardımın verildiği yerler değişiklik gösterir. SGK tarafından verilecek çocuk yardımının aksine yoksulluğa bağlı çocuk yardımında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı etkili olmaktadır.

Ekonomik zorluklardan kaynaklı olarak verilecek bu maddi destek, çocukların eğitim ve sağlık masraflarının ödenmesi için verilmektedir. Bu yardım aslen çocuk parası olarak bilinse de, yasalarda şartlı eğitim yardımı olarak bilinmektedir.

Doğum Yardımı Nedir?

Doğum yardımının anlamı 5 yaşından küçük çocuklar için devlet tarafından verilen yardım olarak bilinir. Doğum yardımı denmesinin nedeni, bir süresi olmasıdır. 5 yaşını geçen çocuklar için alınması söz konusu değildir. Çocuk sayısına göre değişiklik gösterir.

Doğum sonrasında annenin de, bebeğin de hayatta olması şartıyla verilir. bu yardım, anneler için genel bir haktır ve başvuru yapan tüm anneler alabilir. Diğer yardımlarda olduğu gibi sigortalı olma koşulu bulunmamaktadır. Çocuk sayısına göre verilecek yardım miktarları değişiklik göstermektedir.

2021 SGK Çocuk Yardım Parasının Ne Kadar ?

Çocuk yardımı için verilecek tutar her yıl asgari ücrete göre değişiklik göstermektedir. 2021 yılında SGK çocuk yardım parası tutarları,  çocuk başına 71,55 TL olarak belirlenmiştir. işverenler ve kamu kuruluşları tarafından verilecek bu yardım, kişilerin özel sektörde çalışması durumunda vergi matrahından indirilir.

Bu konuda özel sektör çalışanları ile devlet memurları arasında fark meydana gelmektedir. Bu fark, başvuru şekillerinde kendini göstermektedir. Özel sektör çalışanlarının bu yardımı alması için üstlerine başvuru yapması, eğer yanıt alamıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşmesi gerekir.

Aksi durumlarda çalışanın işvereni şikayet etme hakkı bulunmaktadır. Özel sektörde çalışan kişinin işveren tarafından ödenen tutarlarda kaybı bulunmaz. Bu durumlarda yapılacak ödemeler işverenin vergisinden düşer.

İşverenin ödediği çocuk parasını kalemler içinde göstermesi yeterli olacaktır. Belgelenen çocuk paralarında yapılan ödeme vergiden düşerek devletin işverene ödeme yapması sağlanır.

Devlet memurları için böyle bir başvuruya ihtiyaç yoktur. Devlet memurları için doğrudan bağlı bulunulan kalem vergi geliri indirimi uygulanır. Bu fark aylıklara yansıtılır. SGK çocuk yardımı başvurularında özel sektör çalışanları başvuru yapar, devlet memurları ise üst kalemlerine durumu bildirir.

Söz konusu tutar, sadece SGK çalışanlarına verilen bir miktardır. Sigorta kapsamında çalışmayan kişiler için böyle bir ödeme yapılmaz. Devlet vergi kesintisi yapacağından dolayı, vergi vermeyen bir çalışan ve işverenin bu imkandan yararlanması söz konusu değildir.

Muhtaç Durumda Olanlar İçin Çocuk Yardımı Parası

Muhtaç durumdakilere verilecek çocuk yardımı çocuğun sağlık ve eğitim masrafları için verilecek bir destektir. Bu destek ile her ay devlet tarafından ödeme yapılmaktadır. ailelerin bu kapsamda çocuğun masraflarını karşılayamadığını beyan etmesi gerekir. Yardım sayesinde çocukların eğitim ve sağlık alanlarında masraflarının karşılanması ve ailenin muhtaçlık durumunun azaltılması hedeflenir.

Bu yardım Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilir. Miktarın alınması için sadece muhtaç olmak yeterli değildir. Aynı zamanda istenen bazı koşulların da yerine getirilmesi şartı aranmaktadır. Kişilerin düzenli bir geliri olması, SGK’da sigorta kaydının olması gibi durumlarda çocuk parasının alınması söz konusu olmaz.

Çocuk yardımının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilmesinde temel amaç, hiçbir geliri olmayan ailelerin çocuklarına destek olmaktır. Bu nedenle çocukların eğitim ve sağlık hakkından mahrum kalmamaları sağlanır.

Muhtaç Durumda Olanlar İçin Çocuk Yardımı Alma Koşulları Nelerdir?

Muhtaç olanların çocuk yardımı almasında şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranmaktadır.
 • Şartlı eğitim olarak bilinen yardımı almak için kişilerin sigorta kapsamında çalışmıyor olması gerekir.
 • Kişilerin maddi zorluklardan kurtulması gerekir. Maddi zorluk içinde olan vatandaşlar için sağlanan bir destektir.

Sağlık destekleri kapsamında 0-6 yaş aralığında tüm çocukların devlet himayesinde ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanır. Çocuğun ailesi tarafından muhtaçlık belgesinin gösterilmesi durumunda tedavilerin tamamı ücretsiz bir şekilde yapılır.

Muhtaç Durumda Olanlar İçin Çocuk Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Muhtaç kişiler için çocuk yardımı başvurusu sağlık ve eğitim giderlerini karşılamak üzere verilmektedir. Çocuk yardımı için gerekli koşulları yerine getiren kişilerin, bulundukları ikamet adresine en yakın Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne başvuru yapması gerekir.

Başvurunun şahsen yapılması ve başvuru sırasında kimlik belgelerinin kişinin yanında olması gerekir. Aynı zamanda ön başvuru ve başvuru sonuç bilgisinin bulunması için ALO 144 numarasının aranması gerekir. Böylece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile bağlantıda kalarak gerekli durumlarda istediğiniz soruları sorabilirsiniz.

Bu yardımın amacı temelde eğitim ve sağlık masraflarının karşılanmasıdır. Bu nedenle yüksek tutarlarla verilecek bir yardım türü değildir. Kız ve erkek öğrenciler için yardım miktarı değişiklik göstermektedir.

Çocuğun okuduğu okulun kaçıncı sınıfında olduğuna göre değişiklik gösteren bir miktarda verilir. Bu yardımın miktarları 40 ile 80 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Yardımın düzenli olarak sürdürülmesi için çocuğun okula kesin olarak devam etmesi şartı bulunmaktadır. Okula devam etmeyen çocuğun eğitim yardımı kesilir. Aynı zamanda bu yardımın alınması için ailenin muhtaçlık durumu da devam etmelidir. Bu nedenle ailenin çocuğun okul masrafları için bu yardım parasını kullanması gerekir.

Bahsedilen miktar yalnız eğitim yardımıdır. Sağlık yardımı için ise tüm çocuklara 40 TL ödeme yapılmaktadır. Sadece hastaneye gidildiğinde geçerli olan bir ödeme tutarıdır. Bu nedenle direkt olarak nakit şekilde miktarın aileye ödenmesi söz konusu değildir.

Her ay düzenli olarak ödenmez. Kişilerin ancak hastaneye gitmesi durumunda ne kadar ödeme aldıklarını bilmeleri mümkün olacaktır. Bu yardım, sadece 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için verilmektedir.

Muhtaç durumda olan ailelerin bu yardımdan yararlanması için aynı zamanda tüm hane gelirinin de hesaplanması gerekir. Hane gelirinin asgari ücretin 1/3’ünden az olması gerekmektedir.

Bu durumun zaman içinde değişmesi, ailede gelir seviyesinin artması durumunda yardım kesilir. Aynı zamanda ailede bulunan her çocuk için bu yardım verilir. üç çocuğu olan bir aile, her çocuğuna ayrı yardım alabilir.

Doğum Parası Alma Şartları Nelerdir ?

Doğum parası alma şartları annenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasıdır. Bu yardımın temel koşulu budur. Annenin sigortalı olması ya da eşinin sigortasından yararlanması durumu bu yardımın gelişini etkilemez.

Bu ödeme, maddi durumun da araştırılmasını gerektirmez. Maddi durumu ve sigortası fark etmeden bu yardımın tüm annelere verilmesi sağlanır.

Ölü doğum ya da kürtajlarda doğum parasına başvuru yapılmaz. Doğum yardımı alınması için çocuğun yaşının 5’i geçmemesi gerekir. Gerekli belgelerin hazırlanmasından sonra başvuru yapılır.

Böylece anneye yardım verilebilir. Bu yardımın anne dışında bir aile bireyi tarafından alınmasına izin verilmez. Yardım, sadece annelerin daha rahat bir şekilde çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaları için verilmektedir.

Doğum Yardımı Başvurusunda Hangi Belgeler İstenir?

Doğum yardımı için istenen evraklar şu şekildedir:

 • Annenin T.C. kimlik belgesi fotokopisi
 • Bebeğe ait T.C. kimlik belgesi fotokopisi
 • Hastaneden çıkarken alınacak doğum belgesi

Bu evrakların hazırlanarak kurumlara teslim edilmesi sonrasında doğum ödemesi değerlendirmesi işleme alınacaktır. Evrakların teslimi için kurumlara gidilmesine gerek yoktur. PTT, posta ya da kargo firmaları ile evrakların en yakın Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne verilmesi sağlanır. Evrakların kuruma ulaşmasından sonra anne değerlendirmeye alınır ve işlem başlatılır.

Doğum Yardımı Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Doğum parası sorgulanması işlemi, e- devlet sitesi üzerinden yapılabilir. Bunun için işlem adımları şu şekilde sıralanabilir:

 • e-devlet.gov adresine giriş yapılır. Ekranda görülen alana T.C. kimlik numarası ve şifre yazılır. Şifreniz yoksa PTT ile e- devlet şifrenizi alabilirsiniz.
 • E-devlet ekranı açıldıktan sonra en alt kısımda bulunan e-hizmetler bölümüne gidilir.
 • Sonrasında bakanlık ve kurumlar bölümünde Adalet Bakanlığı’ndan İcra Müdürlüğü’ne kadar tüm kurumlar sıralanır.
 • Seçenekler arasında Sosyal Yardımlaşma Derneği bölümüne bakılır.
 • Buradan ‘Doğum yardımı sorgulama’ seçeneğine bakılır. Girişte verilen T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılır. Ekrana çocuk yardım parası sorgu sonucu yansır.

Çocuk Yardım Parası Yattı, Çekemezsem Ne Olur?

Çocuk yardımı parasının PTT’de beklemesi durumunda sadece 2 ay bekletme hakkı bulunmaktadır. Başvuru neticesinde gelen para, 2 ay PTT’lerde bekleyebilir. Ancak bu sürenin sonunda para halen çekilmemişse, kurumun miktarı geri alma hakkı bulunur.

geri alınan miktarlarda tek başvuru hakkı da yanmış olur. Bu nedenle parası kurum tarafından geri alınan annenin tekrar başvuru yapma hakkı bulunmamaktadır.

E-Devlet Çocuk Yardım Parası Başvurusu

E-devlet sistemi üzerinden çocuk yardım parası başvurusunda bulunmak isteyenler, başvurularını e-devlet sistemi üzerinden yapamayacaklar. Yeni düzenleme ile başvurular e-devlet üzerinden alınmatacaktır.

Doğum yapan anne ve baba, kimlikleri ile beraber SGK il müdürlüklerine giderek çocuk yardım parası başvurularını bizzat yapabilirler.

Yaptığınız çocuk parası başvurusunu ise e-devlet sistemi üzerinden kolay bir şekilde sorgulayabilirsiniz.

Çocuk Yardımı Parasında Zaman Aşımı Var Mıdır?

Çocuk yardımı parasında zaman aşımı 5 yıldır. Doğan çocuk 5 yaşında olduğunda, artık çocuk adına doğum yardımı alınamaz. Kişilerin doğum yardımı alabilmeleri için doğumdan sonraki 5 yıl içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekecektir. Ayrıca yurt dışında bulunan Türk anneler de konsolosluklar aracılığıyla çocuk yardımı başvurusunda bulunabilirler.

Şartlı Çocuk Yardımı Nedir?

Şartlı çocuk yardımı parası, çocukların okuması şartına bağlıdır. Çocuklarını okutamayacak durumda olan aileler için verilecek bu destek, ailelere okul çağında ulaştırılır. Desteğe  e- devlet üzerinden başvuru yapılır. Sadece çocukların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen bu çocuk yardımı, ileri yaşlara kadar devam etmesi ile doğumda verilen çocuk yardımından ayrılır.

Geri ödeme talep edilemez. Ancak ailenin maddi durumunun düzeldiği tespit edilirse, çocuk yardımı ödemeleri sona erer. Her ay çocuğun masrafları için belirli bir miktarda paranın çocuk adına gönderilmesini kapsayan bu yardım, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından verilmektedir.

Çocukların okuldan alınması, okulu bırakması ya da okuldan mezun olunması durumunda bu para kesilir. Bunun yanında yasa dışı olarak okulu bırakan küçük çocuklar denetim altına alınır ve gerekli durumlarda devlet yurdunda yatılı olarak okuması sağlanır.

Şartlı Çocuk Yardımından Yararlanma Koşulları Nelerdir?

Şartlı çocuk yardımı parasından yararlanmak için şartlar şu şekildedir:

 • Başvuru yapacak ailenin, herhangi bir sosyal güvencesi ya da bağlantısı bulunmamalıdır.
 • Çocuklar eğitim aşamasında olmalıdır. İlkokul ya da orta okul çağındaki çocuklar için bu yardımdan yararlanılabilir.
 • Ailenin genel sağlık sigortası girişi bulunmamalıdır.
 • Evde en az 1 tane 0- 6 yaş arası çocuk bulunmalıdır.
 • Herhangi bir sosyal yardımdan yararlanılmamalıdır.
 • Çocuk yardımlarının haciz gibi nedenlerle kesilmesi mümkün değildir. Çocuklar üzerinden verilecek destekler, her türlü el konmadan muaftır.

Şartlı Çocuk Yardımında İstenen Evraklar Nelerdir?

Şartlı çocuk yardımı parası için istenen belgeler şu şekildedir:

 • İkametgah kaydı alınmalıdır.
 • Evli olan kişiler için eş ve çocukların ayrı olarak kimlik fotokopileri gereklidir.
 • Boşanmış aileler için boşanma belgesi gerekmektedir.
 • Evde eğitimi devam eden her çocuk için öğrenci belgesi alınmalıdır.

Kurumlardan alınmış çocuk yardımı talep dilekçesi doldurulması gerekir.

Çocuk Parası (Doğum Yardımı) Ödemesi Nereden Yapılır?

Çocuk parası ödemesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından PTT şubeleri aracılığıyla yapılmaktadır. Vatandaşların canlı doğumu gerçekleştirmesinin ardından, başvurunun DYS’ye girilmesini takiben ödemeler PTT ile annenin hesabına aktarılır.

Hamileyken Çocuk Parası Başvurusu Yapılabilir Mi?

Hamileyken çocuk parası başvurusu yapılması mümkün değildir. Doğum yardımı alabilmek için gereken ilk şart canlı doğumun gerçekleşmiş olmasıdır. Canlı doğumun yapılması ve bağlı olduğunu nüfus müdürlüğüne çocukların kaydedilmesi gerekmektedir. Bu nedenle hamileyken bu yardım için vatandaşların başvuru yapması mümkün değildir.

Hamilelik döneminde kişilerin doğum parası yardımı için başvuru yapmamalarının temel nedeni canlı doğum şartının sağlanamamış olmasıdır. Bu nedenle hamilelerin doğum yardımı başvuru yapması mümkün değildir.

Çocuk Parası Sadece Anneye Mi Ödenir?

Çocuk parası ödemesi Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olan ve canlı doğum gerçekleştiren her anne için ödenmektedir. Doğum yardımı çeşitli istisnai durumlarda babaya da yapılabilmektedir. Annenin doğum sırasında hayatını kaybetmesi, annenin Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olmaması gibi durumlarda ödemeler hak sahibi baba üzerinden gerçekleştirilir. Bunun dışında ödemelerin üçüncü bir kişiye yapılması mümkün değildir.

Aylık Olarak Çocuk Parası Ödemesi Alınabilir Mi?

Çocuk parası ödemesi sadece çocuk sayısına göre tek sefer yapılır. Bu nedenle aylık olarak veya taksitle bu ücretin alınması mümkün değildir.

Evde Doğum Yapılması Halinde Doğum Parası Ödenir Mi?

Doğum yardımı ödemesi için ödeme için geçerli tarihten sonra (15.05.2015) canlı doğumun gerçekleşmiş olması yeterlidir. Bu ve diğer şartları taşıyan herkes doğum yeri fark etmeksizin doğum yardımından yararlanabilir. Bu tarihten sonrası için çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemine kaydedilmesinin ardından, ilgili kuruma başvuru yapılması ile doğum yardımından yararlanmak mümkündür.

Benzer şekilde bu tarihten sonra evlat edilen çocuklar için, çocuk adına daha önce herhangi bir ödeme yapılmadığı takdirde çocuk parası ödemesi hak sahibi olan anne veya babaya yapılmaktadır.

Yorumlar
 1. Engin dedi ki:

  3 çoçok parasını almak istiyorum

 2. Ilknur celik dedi ki:

  Benim de 3 cocugum var bes kisilik aileyiz ve ben calismiyorum esim losemi oda asgari ucretli mecburen calisiyor evde tek basina o calisiyor nasil yardimci olabilirsiniz

 3. hasan metin dedi ki:

  eşim yabancı uyruklu ilk doğumunu yaptı sgk daki görevli 180 tl ödeme olacak dedi burada 300 tl diyor hangisi doğru

 4. eyllmrv dedi ki:

  koroyucu aile olunan bir çocuk için yardım parası alınabilir mi?

 5. Elif dedi ki:

  Benim dort cocugum var ucu okula gidiyor 1 gitmiyor uzerimde tapu var bu cocuk yardimindan faydalana bilirmiyim bagkurluyuz ama borclu faydalanamiyoruz ben ev hanimiyim

  1. Eylull dedi ki:

   3 çocuğumu war bez ve mama yardımına ihtiyacım war ne yapmalıyım nereye baswurmaliyiml