SSK

2023 Süt ve Doğum İzni Kaç Gün, Nasıl Hesaplanır?

sut izni dogum izni

2023 Yılında kamuda ve özel sektörde çalışanların süt ve doğum izni ne kadar ? Doğum sonrası çalışma hayatına devam eden anneler, kamuda yada özel sektörde süt izinlerini bebekleri için kullanırlar.

Başlıklar

SSK Süt İzni Hakkı Hangi Yönetmelikle Tanınmıştır?

10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı kanunun Resmi Gazetede T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu Personeli Genel Tebliği ile birlikte doğum yapan kadın kamu çalışanlarına süt izni hakkı tanındı.

Süt izni yönetmeliği olarak da bilinen bu tebliğ ile birlikte;

 • Analık İzni, süresi ve kullanım koşulları,
 • Süt izni, süresi ve kullanım koşulları,
 • Ücretsiz izin, süresi ve kullanım koşulları,
 • Yarım gün izin ve kullanma koşulları

İle ilgili düzenlemeler karara bağlanmıştır. Kamuda çalışan bayan memurları doğum sonrası pek çok konuda garanti altına alan düzenleme sonrası özel sektörde çalışan bayanların mağduriyeti gündeme geldi ve bu mağduriyet İş Kanunu’nda yapılan düzenleme ile geride bırakılmaya çalışıldı. 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen kamu ve özel sektörde çalışan bayan çalışanlar olarak revize edilen madde ile birlikte özel sektörde çalışan kadınların doğum sonrası süt izninden yararlanmasının önü açıldı.

Getirilen bu hak eşitliği ile birlikte Devlet’in vatandaşları arasında gözetmek zorunda olduğu eşitlik ilkesi de yerine getirilerek tüm toplumda aile birliğine ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesine verilen önem bir kez daha gösterilerek uygulamaya geçilmiş oldu.

Kamu Çalışanlarının (Memur) Süt İzni Ne Kadar?

Memurlarda süt izni 2023 tebliği yayınlandığı tarih itibari ile pek çok konuya açıklık getirdi. Düzenlemeye göre analık izni sonrası kullanımına izin verilen süt izninin;

 • İlk 6 ay günde 3 saat,
 • İkinci altı ay günde 1,5 saat

Olacak şekilde verilmesi yönünde karar kılınarak tebliğde yerini aldı. Kamu çalışanlarının süt izninin kullanımı ile ilgili muallakta kalan noktalarına da açıklık getiren düzenlemeye göre;

 • Süt izninde sadece kadın memurlar yararlanır.
 • Süt izninin hangi günler ve saatler arasında kullanılacağına hak sahibi karar verir.
 • Süt izni ile birlikte yarım gün izin hakkı aynı anda kullanılamaz.
 • Çocuğun emzirilmesi için tanınan bu hak birleştirilerek sonraki günlerde kullanılamaz.
 • Süt izni hakkı elde edildiği esnada emzirme iznine sebep olan çocuğun vefat etmesi durumunda süt izninin kalan süresi kullanılamaz.

Görüldüğü gibi süt izni ile ilgili yönetmelikte pek çok nokta aydınlatılmış olup kamu çalışanı okurlarımızın analık izni süresini bilmeleri halinde ne zaman ve nasıl süt izni kullanabilecekleri sorusu tüm ayrıntılarıyla yanıtlanmış olacaktır. Analık izni bilindiği üzere doğum öncesi ve sonrası dönemi kapsamak üzere bayan kamu çalışanlarının faydalanabilecekleri bir haktır.

Doğum yapacak kamu çalışanı;

 • Doğumdan önceki 8 hafta,
 • Doğumdan sonraki 8 hafta

Olmak üzere analık izni kullanabilmektedir. Analık izni sonrası ister kamu çalışanları 657 sayılı Kanun’a göre tanınan yarım gün izin hakkından veya analık izni hakkından faydalanabilmektedir.

Özel Sektör Çalışanlarının Süt İzni Ne Kadar?

Her ne kadar uygulamada sorunlar yaşanıyor olsa da 4857 sayılı İş Kanunu’na göre özel sektörde çalışan bayanların da tıpkı kamu çalışanlarına olduğu gibi analık izni ve süt izni hakları bulunmaktadır.

Özel sektörde çalışan bayanlar gebelik sürecinde;

 • Doğum öncesinden 8 hafta,
 • Doğum sonrasından 8 hafta

İçerisinden analık izni kullanabilmekte ve erken doğum yaşanması halinde 8 haftalık süreden kalan analık izin hakları doğum sonrasına eklenebilmektedir. Analık izni bitimi ile süt izni haklarını kullanabilmektedirler. Özel sektörde süt izni kaç saat 2023 sorusuna kamuda çalışan bayanlarla benzer saatlerden söz edilmektedir.

Analık izni sonrası doğum yapmış özel sektör çalışanı bayanlar;

 • İlk 6 ay günde 3 saat,
 • İkinci 6 ayda günde 1,5 saat

Süt iznine sahiptirler. Verilen hakların kullanımı ile ilgili bir anlaşmazlığa düşülmesi halinde İş Mahkemelerine başvurmanın yolu açıktır.

Yarı Zamanlı Çalışma Ödeneği Nasıl Kullanılır ?

Doğum yapan annenin, doğum yaptığı tarihten önce ki son 3 yıl içerisinde en az 600 gün sigortası varsa eğer, ücretli analık izni bittikten sonra birinci çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün, üç ve üzeri çocuk için ise 180 gün süreyle yarı zamanlı çalışma yapabilir. Yarı zamanlı çalışmaya başlayacak annenin maaşının yarısını çalıştığı firma diğer yarısını ise İŞKUR ödeyecektir.

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Nasıl Kullanılır ?

Doğum yapan anne, ilk hakkı olan analık izin süresini tamamladıktan sonra isterse eğer 6 ay süre ile ücretsiz izne ayrılabilir. Ücretsiz izin doğum yapan anne için tanınan kanuni bir hak olduğundan dolayı işveren bu hakkın kullanımında her hangi bir söz sahibi değildir.

Toplu Süt İzni Kullanılır mı?

Süt izni günlük olarak verilmiş bir haktır ve 10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Personeli Genel Tebliği’nde belirtildiği gibi bu hakkın birleştirilerek sonraki dönemlerde kullanılmasına müsaade edilmemektedir. Bazı kurum ve kuruluşlar aynı tebliğde yer alan süt izninin hangi tarihler ve saatler arasında kullanılacağına hak sahibi karar verir maddesine dayanarak süt izni toplu kullanma hakkına sahip olunduğu görüşünü savunmaktadırlar.

Bu kurumlarda çalışan personeller izinlerini birleştirerek haftanın belirli günlerinde tam gün veya yarım gün işe gitmeyerek süt izinlerini toplu olarak kullanabilmektedirler. Tebliğde yer alan madde açıklayıcı olmasına karşın toplu olarak süt iznini kullanmak isteyen kamu ve özel sektör çalışanı bayanlar, analık izni sonrası bağlı olarak çalıştıkları kurumlar ile görüşerek süt izinlerini toplu kullanmak istedikleri taleplerini ileterek gelecek cevaba göre harekete geçebilirler.

Süt İzni İçin Başvuru Dilekçesi

Doğum öncesi veya sonrası bağlı olarak çalıştığı kurumla görüşerek süt iznini toplu kullanmak isteğini ileten çalışanlar, bu isteklerine olumlu cevap almaları halinde çalıştıkları kuruma süt izni toplu kullanma dilekçesi ile başvuruda bulunabilmektedirler.

Kurumu ile görüşerek bu isteğine olumlu cevap alan bayan çalışanlar, analık izni sonrası süt izinlerini toplu kullanmak için;

 • Süt izni kullanacağı tarihleri,
 • Hangi tarihte başlayıp hangi tarihte bitirmek istediklerini,
 • Süt iznine çıkmayarak kurumda çalışma gerçekleştirecekleri günleri,
 • Süt izni bitim son tarihini

Belirterek çalışmakta oldukları kurumun insan kaynaklarına hitaben dilekçe ile bildirmelidirler. Verdikleri imzalı dilekçe işleme alınarak belirttikleri dönemlerde çalışmak ve belirttikleri dönemlerde izne çıkmak yöntemi ile süt izinlerini toplu olarak kullanma haklarını kullanabilirler.

Toplu Süt İzni Nasıl Hesaplanır?

Kanun’da belirtildiği üzere analık izni bitimi sonrası yarım gün izin hakkı yerine;

 • İlk 6 ay günde 3 saat,
 • Sonraki 6 ay günde 1,5 saat

Şeklinde hesaplanan süt iznini kullanmak isteyen bayanların herhangi bir hesaplama yapmasına gerek bulunmamakta, yukarıda belirtilen sürelerde süt izinlerini düzenli olarak kullanabilmektedirler. Toplu süt izni hesaplama işlemi de bu hakların tespit edilerek hangi dönemlerde kullanılacağının belirlenmesi usulü ile kolayca hesaplanabilmektedir.

Dilekçe ile başvuruda bulunacak bayan çalışanlar, toplu olarak kullanmak istedikleri süt izni için sırası ile aşağıdaki şekilde hesaplayabilir:

 • Süt izni başlangıç ve bitiş ayları tarihleri belirlenir.
 • Çalışılan günler hesaplanır.
 • İlk 6 ay için 3 saat, sonraki 6 ay için 1,5 ile günler çarpılır.
 • Bulunan sonuç 7,5 ile bölünerek hak edilen toplam gün sayısı bulunur.

Bulunan gün sayısı dilekçe ile çalışılan kuruma bildirilerek toplu olarak süt izni kullanılabilmektedir. Bu hakkın kullanılırken dikkat edilmesi gereken nokta ise takvimin hesaplama sonrası oluşturularak kuruma bildirilmesidir.

Verilen hesaplama ile elde edilen gün bazında süt izni hakları net bir şekilde çalışılan kuruma verilen dilekçede belirtilerek bu takvime uymak kaydı ile toplu olarak süt izni kullanımı gerçekleştirilmelidir.

Yarım Gün Süt İzni Nasıl Alınır ?

Süt iznini, yarım gün kullanmak isteyenler, 657 sayılı kanunun değişik 104’üncü maddesinin (f) fıkrasında düzenlenen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren kullanabilecek yarım gün iznin uygulanmasına ilişkin açıklamalara şöyle yer verilmiştir.

A Maddesi = Doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün iznin kullanımı memurun dilekçe vererek talepte bulunmasına bağlıdır. Söz konusu talep, çocuğun hayatta olması kaydıyla kurumca yerine getirilir.

B Maddesi = Memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aydır.

C Maddesi = Yarım gün izin süresinin tespitinde memurun doğum yapması esas alınacak olup, bu süre memurun yaşayan çocuğunun sayısına göre belirlenmeyecektir.

Örnek = Memurun ölü doğum yapmasını müteakip bir çocuğunun doğması ve yarım gün izin talep tarihinde çocuğunun hayatta olması halinde bu memurun yarım gün izin süresi dört aydır.

Süt İzni Kaç Saat?

Kadın Çalışanların Süt İzni Kaç Saat? – 4857 sayılı İş Kanunu madde 74 düzenlemesine göre kadın çalışanın 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için gün içerisinde toplam 1,5 saatlik süt izin süresi verilir. Verilen 1,5 saat emzirme süresini, gün içerisinde parça parça kullanılır veya hangi saatlerde kullanılacağını kadın çalışan belirler. Ancak bu belirlemeyi yaparken dürüstlük kurallarına uymak ve işverene olan sadakat yükümlülüğüne göre bir belirleme yapmak durumundadır. Bu bahsettiğimiz haklardan, İş Kanunu’na tabi olmayan kadın çalışanlar da yararlanır.

Memurların Süt İzni Kaç Saat? – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104 düzenlemesine göre kadın memurların emzirme süresi, ilk 6 ay, günde 3 saat, sonraki 6 ay ise günde 1,5 saat olarak belirlenmiştir. Güm içerisinde kullanılacak süt izninin zamanını kadın memur belirlemektedir.

Öğretmenler İçin Süt İzni Ne Kadar?

Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrasında kadın öğretmenler için süt izni süreleri belirtilmiştir. Doğum sonrası analık iznini kullanan öğremenler “Analık İzni” bittikten sonra süt izinlerini kullanmaya başlarlar.

Kadın öğretmenler için Analık izni bittikten sonra ki ilk 6 ay için günde 3 saat, ikinci altı ay için ise günde 1,5 saat süt izni kullanabilirler. Kadın öğretmenler, süt izinlerini günün hangi saatlerinde kullanacağını kendisi belirlemektedir.

Süt İzni Kaç Yaşına Kadar Kullanılır?

Kamuda çalışan memurlar ve özel sektörde çalışan işçiler için süz izni bebeklerş 1 yaşına gelene kadar kullanılmaktadır.

Süt İzni Ne Zaman Başlar

4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışan annelerin süt izinlerini, analık izni bittikten sonra kullanmaya başlar. Analık izni doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftadır.

Doğum İzni Kaç Gün

Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve iş etiği gereğince hamile olan kadınlar doğum öncesinde 8 hafta ve doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplamda 12 hafta doğum izni yapma haklarına sahiptirler. Hamile bireyler için 8 hafta aslında bir izinden çok bir kuraldır.

Fakat kendisini iyi hisseden ve çalışmak isteyen kadınlar için doktordan alınacak rapor ile 37. haftaya kadar anne adayı çalışma hakkına sahiptir. Ama 37. haftadan sonra anne adayının çalışmasına izin verilmemektedir.

İkiz veya üçüz gibi birden fazla bebeğe sahip olacağı düşünülen ve resmi olarak kanıtlanmış olan anne adaylarında ise bu süre 2 hafta daha uzatılabilmektedir. En az iki çocuk bekleyen anne adayı hamilelik süresindeki doğum iznini 2 haftada daha uzatarak toplamda 10 hafta hamileyken, 8 hafta da doğumdan sonra izin yapabilmektedir.

Doğum İzni Hesaplaması Nasıl Yapılır

Doğum izni babalar için 2 – 5 gün arasında çalıştıkları sektöre göre değişkenlik göstermektedir. Anneler için ise bu süre 8 hafta doğum öncesi ve 8 hafta doğum sonrası olarak toplamda 16 haftadır. Eğer isterse anne adayı doğum öncesi iznini 3 hafta olarak yapıp geri kalan süreyi doğum sonrasına ekleyebilmektedir.

Memurların Doğum İzni Ne Kadar

Devlet memurları için doğum izni kadın memura; doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle doğum izni verilmektedir.

Öğretmenlerin Doğum İzni Ne Kadar?

Doğum izni tüm çalışanlar için aynıdır. Öğretmenler için de doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta olarak belirlenmiştir.

Annenin Doğum İzni Kaç Gündür?

Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve iş etiği gereğince hamile olan kadınlar doğum öncesinde 8 hafta ve doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplamda 12 hafta doğum izni yapma haklarına sahiptirler. Hamile bireyler için 8 hafta aslında bir izinden çok bir kuraldır. Fakat kendisini iyi hisseden ve çalışmak isteyen kadınlar için doktordan alınacak rapor ile 37. haftaya kadar anne adayı çalışma hakkına sahiptir. Ama 37. haftadan sonra anne adayının çalışmasına izin verilmemektedir.

İkiz veya üçüz gibi birden fazla bebeğe sahip olacağı düşünülen ve resmi olarak kanıtlanmış olan anne adaylarında ise bu süre 2 hafta daha uzatılabilmektedir. En az iki çocuk bekleyen anne adayı hamilelik süresindeki doğum iznini 2 haftada daha uzatarak toplamda 10 hafta hamileyken, 8 hafta da doğumdan sonra izin yapabilmektedir.

Babanın Doğum İzni Kaç Gün

Babalık izni olarak da bilinen eşinin doğum yapmasıyla izni ayrılma hakkına sahip olan babanın izin süresi çalıştığı sektörün özel sektör veya kamu olmasına göre değişkenlik göstermektedir.

57 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eşi doğum yapan erkeğin on gün babalık izni yapmasına hakkı vardır. Bu izin babaya eşi doğum yaptıktan sonra verilmektedir. Özel sektörde çalışan babaya ise verilen izin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirtilmektedir. Kanuna göre, özel sektörde çalışan baba eşi doğum yaptığı taktirde toplamda 5 günlük ücretli izine ayrılma hakkına sahiptir.

Sözleşmelei personel olarak çalışan babanın babalık izni ise 2 gündür. Taşeron işçilerde ise bu süre 5 gündür.

Kadınların Doğum İzni Şartları Neler?

Kadınların doğum iznini ayrılabilmesi için gebeliğin en az 32. haftada olması gerekmektedir. Anne adayı 32. haftadan itibaren doğum izni yapabilmektedir. Eğer çalışmak isterse de doktordan alacağı gebeyken çalışabileceğinin herhangi bir soruna neden olmayacağına ilişkin raporla 37. haftaya kadar çalışabilme hakkına sahiptir.

Erkekler İçin Babalık İzni Şartları Neler

Erkeklerin babalık izni olarak bilinen doğum iznine ayrılabilmesi için 4857 sayılı İş Kanunu’nun Ek Madde 2’deki şartları sağlaması gerekmektedir.

Ek Maddde 2 şu şekildedir;

“Mazeret İzni EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir…”

Kanunda açıklandığı üzere erkeklerin babalık iznine ayrılabilmeleri için sağlamaları gereken şartlar şunlardır:

 • Evlenmek
 • Evlat edinmek
 • Eşinin vefat etmesi
 • Çocuğunun vefat etmesi
 • Annesinin vefat etmesi
 • Babasının vefat etmesi
 • Kardeşinin vefat etmesi
 • Eşinin doğum yapması

Babalık İzni Ne Zaman Başlar

Eşi doğum yapan erkekler doğum anından itibaren, hatta doğum günü babalık iznine ayrılabilmektedirler. Babalık iznine ilişkin kanunda iş günü ifadesi bulunmadığı için doğum resmi tatillere denk gelse bile babalık izni sayılmaktadır. İzin süresi ise babanın çalıştığı sektöre göre değişkenlik göstermekle beraber en az 2 – 5 gün arasındadır.

Doğum Sonrası Doğuma Eklenen İzin Süreleri

Doğum sonrasında izne eklenen süreler, bebeğin veya annenin sağlık durumunun iyi olmaması durumlarıdır. Doktor raporu ile annenin sağlık durumunun görev yapmaya elverişli olmadığı kanısına varılıra, bunun için izin süresinin uzatılmasına karar verilir.

Özellikle doğum sonrasında bu raporun alınması için annenin eğer fiziksel bir rahatsızlığı yoksa, doğum sonrası depresyon yaşıyor olması gerekmektedir. raporun doğum sonrası depresyon tanısı bulunan anne için ek olarak 3 hafta doğum sonrası izin verilebilir. Anneye verilecek fizyolojik raporun süresi en fazla 5 hafta, psikolojik içerikli raporların içeriği en fazla 3 hafta olabilir.

Doğumdan sonra bebeğin sağlık durumu nedeniyle annenin hastanede kalması gerekirse, anneye refakatçi raporu yazılır. Böylece anne de bebekle birlikte 5 haftaya kadar hastanede kalabilir. Rapor süresince bebek ve annenin durumunda iyileşme gözlenirse, raporun iptali söz konusu olabilir.

Ölü Doğum Durumunda Doğum İzni Verilir Mi?

Ölü doğumda doğum izni kullandırılmaktadır. Anne eğer düşük yaptıysa doğum izni kullanamaz. Ancak bebek doğmuş ve doğduktan sonra vefat etmişse, doğum olayı gerçekleştiği için izin kullanabilir. Kadın memurun düşük yapması durumunda rapor alarak iş izni istemesi normaldir. Bu durumda rapor süresince anne izinli sayılabilir. Ancak ölü doğumda, doğum izninin tamamının kullanılmasına karar verilir. bu izin, bebek ne durumda doğarsa doğsun annenin hakkıdır.

Annenin Vefat Etmesi Durumunda Babaya Doğum İzni Verilir Mi?

Anne vefat ederse babaya doğum izni verilmektedir. Bu durumda annenin kullanmadığı doğum izni, babaya devredilir. Anne, doğum öncesinde 4 hafta izin kullanmış ve doğum sırasında vefat etmişse, babaya kalan 12 haftalık dönem  devredilir. Ancak bu devrin gerçekleşmesi için babanın bu durumu en yakın sigorta müdürlüğüne bildirmesi gerekir. Bildirme işlemleri yazılı ve sözlü olarak yapılmalıdır.

Doğum İzninde Maaş Kesintisi Yapılır Mı?

Doğum izni kullanımında maaş kesintisi yapılması söz konusu olamaz. Doğum izni almış bir anneye doğum izni süresince maaş kesintisi uygulanması yasal değildir. Anneye verilen doğum sonrası 16 haftalık izin süresince, anne iznini istediği şekilde kullanabilir. 16 haftayı geçmediği sürece anneye herhangi bir maaş kesintisi uygulanmaz.

Doğum İzni Almak İçin Ne Yapılması Gerekmektedir?

Doğum zamanı yaklaşan anne adaylarının en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de doğum izinin nasıl alınması gerektiğidir.

Doğum izni almak için yapılması gereken şeyler şunlardır:

 • İlk olarak doktordan gebelikten dolayı çalışılmayacağına ilişkin rapor alınmalıdır.
 • Doktordan alınan çalışamaz raporu anne adayının çalıştığı kuruma iletilmelidir
 • Anne adayının izinli sayılabilmesi için çalıştığı yerdeki yetkili kişinin doktor raporunu SGK’nın internet sitesine işlemesi gerekmektedir.

Doğum İzni Ücreti Ne Kadardır?

Doğum dolayısıyla işten geçici olarak ayrılan annenin hayatını devam ettirebilmesi için ödeme almaya devam etmesi gerekmektedir. Doğum izni ücreti olarak karşımıza çıkan bu ücret, annenin işini kolaylaştırmaktadır.

Doğum iznine ayrılan anneye verilen ücret her sene asgari ücretteki artış miktarıyla birlikte değişiklik göstermektedir.

Çalışan annelere sunulan kolaylıklardan bir diğeri ise emzirme yardımı olarak bilinen doğum sonrası yapılan maddi yardımdır.

Annenin Doğum Sonrası Part Time Çalışma Olanağı Var Mıdır?

İş etiği gereği anneye doğum izni verilmektedir. Anne adayına sunulan bir başka kolaylık da doğum sonrası yarım gün çalışma imkanıdır. Doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğuna bağlı olarak farklı sürelerde anneye part time çalışma imkanı verilmektedir. Anne yarım gün çalışarak tam gün çalışıyormuş gibi maaş almaya devam etmektedir.

Annenin Doğum Sonrası Yarım Gün Çalışması Hakkı Kaç Gündür?

Çalışan anneler için yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğuna göre yarım gün çalışma hakkı süresi değişkenlik göstermektedir.

Bu süre şu şekilde 3’e ayrılmaktadır:

 • Eğer yeni doğan çocuk ilk çocuksa yarım gün çalışma izni toplamda 60 gündür.
 • Eğer yeni doğan çocuk ikinci çocuksa yarım gün çalışma izni toplamda 120 gündür.
 • Eğer yeni doğan çocuk üçüncü çocuksa yarım gün çalışma izni toplamda 180 gündür.

Yukarıdaki net sürelere ek olarak doğan çocuğun engelli olması durumunda belirtilen sürelere 30 gün daha eklenebilmektedir. Halihazırda engelli bir çocuğu olan anneler ise yarım gün çalışma imkanından dilerlerse bir yıl yararlanma hakkına sahiptirler.

Yarım gün çalışma izninde anneler tam maaş almaktadır. Maaşın yarısını İŞKUR yarısını da işveren karşılamaktadır.

Doğum Sonrası Part Time Çalışma İzni İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Doğum sonrası izinden sonra part time çalışma hakkını kullanmak isteyen annelerde aranan şartlar şunlardır:

 • Çalışan kadın adına yönelik olarak, doğumdan önceki 680 günde işsizlik sigortası priminin bildirilmiş olması gerekmektedir.
 • Annelik izninin son bulmasının ardından annenin 30 gün içerisinde İŞKUR’a part time çalışma izni için müracaat etmiş olması gerekmektedir.
 • Toplam haftalık çalışma saatinin yarısı kadar fiilen annenin çalışmış olması gerekmektedir.

Doğum İzni İçin Dilekçe Nasıl Yazılmalıdır?

Resmi kurumlarda izin veya çeşitli talepler için dilekçe yazılması gerekmektedir. Dilekçe yazma konusu sadece kamu alanında değil, özel sektörde çalışan anne ve babalar için de geçerlidir.

Doğum izni dilekçesi yazılırken şu adımlar uygulanmalıdır:

 • Dilekçenin başına çalışılan kurumun adı yazılmalıdır
 • Daha sonra sicil numarası yazılmalı ve alt satıra izin alırken hitap edilen kişinin adı “Sayın” ibaresiyle birlikte yazılmalıdır
 • Ardından dilekçeye hamileliğin 32. haftasına girildiği bilgisiyle devam edilmelidir ve izin konusu işverene açılmalıdır.
 • Dilekçenin sonunda ise anne adayının adı ve soyadı bilgileri yer almalıdır
 • Dilekçenin son derece resmi ve açık bir dil ile yazılması gerekmektedir.

Dilekçe yazdıktan sonra işverenin gerekli işlemleri SGK’nın internet sitesine işlemesiyle anne doğum izni yapabilmektedir.

Doğum İzninin Kullandırılmaması Durumunda Ne Yapmak Gerekir?

Doğum iznini kullandırmayan işveren şikayet edilmelidir. Bu konuda mobbinge maruz kalan işçinin bunu ilgililere bildirmesi yeterlidir. İşçiye doğum izni kullandırılmaması yasal değildir. Öğretmenlerin bu durumu ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirmesi gerekir. Eğer sağlık sektöründe iseniz sağlık bakanlığına bağlı birimlere, diğer sektörler için de Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu durumu bildirmek gerekmektedir. Bu sayede doğum izni başlığı altında tazminat ve şikayet hakkı elde edersiniz.

Çocuk Yardımı Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çocuk Yardımı Parası Nereden Alınır?

Doğum Yardım Parası Sorgulama Ekranı

Shares:

343 Yorumlar

 • Serpil Ateş
  07.06.2022

  Merhaba
  Günlük 8.5 saat calisiyorum 1.5 saat sut izni hakkimi kullaniyorum ancak isverenim gunuk 1 saat olan mola hakkimin sut izni kullandigim icin 50 dk düştüğünü belirtiyor sut izni kullanirken günlük mola hakkimda düşüş olur mu

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   08.06.2022

   Merhaba,

   Ara dinlenme süresi, 4 saat ya da daha kısa süreli olan işlerde ise 15 dakika; 4 saatten başlayarak 7.5 saate kadar süreli olan işlerde 30 dakika ve 7.5 saatten daha fazla süreli olan işlerde ise bir saat olarak uygulanmaktadır.

   Bu nedenle bir düşüş söz konusu olmamaktadır.

 • YELİZ ANAÇ
  18.01.2022

  Merhaba

  Özel sektörler de süt izni ilk 6 ay 3 saat 2. 6 ay 1,5 saat olarak mı hesaplanıyor yoksa 1 yıl için 1,5 saat mi hesaplanıyor ?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   18.01.2022

   Merhaba,

   Çocuk 1 yaşını doldurana kadar çalışılan günlerde 1,5 saat olarak uygulanmaktadır.

 • Ebruu
  03.01.2022

  Merhaba 18.01.2022 de doğum iznine ayrılacağım 16 hafta doğum izinden sonra ise basalmam gerekiyor tahmini bebeğim 3 aylıkken başlamış olmam lazim işe süt iznimi topluca talep edebilirimiyim özel sektörde calisiyorum

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   03.01.2022

   Merhaba,

   Emzirme izni kanunen her gün 1,5 saat olarak kullanılmalıdır. Ancak İstanbul gibi evi işe uzak olan personel bazen haftanın 1 gününün tamamında veya toplu izin olarak talep ederek işyerinin onayıyla kullanabilmektedir.. ancak işyeri bu talebinizi olumlu karşılamaz ise günlük kullanmam zorundasınız.

 • Döne Akyürek
  22.12.2021

  Merhabalar Özel sektörde çalışıyorum.09.10.2021 tarihinde doğum
  iznim basladi. 27.10.2021 tarihinde doğum yaptım.28.01.2022 tarihinde doğum raporum sona eriyor. Toplamda kaç günlük süt izni oluyor ne zaman başlayabilirim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   22.12.2021

   Merhaba,

   Süt izni günde 1,5 saattir ve 1 yaşına kadar kullanılabilmektedir.

 • Ulviye
  07.12.2021

  Merhaba belediyede şirket işçisi olarak çalişmaktayım. Bebeğim şuan 20 aylık. Doğum izninden sonra Rapor ve ücretsiz izinlerle birlikte 15. ayda işe başladım. O dönemde kullanmadığım süt izinlerini şimdi toplu olarak kullanma durumum var mıdır? Bebeğimi hala emzirmekteyim.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   07.12.2021

   Merhaba,

   Kullanmadığınız izinleri kullanma hakkınız yok. süt izni 1 yaşını doldurana kadar verilmektedir.

 • Hulya
  19.10.2021

  Merhaba özel sektör calisaniyim mağaza müdürümüz tarafından ya süt izninden feragat edersin yada iş çıkışını verecegim dendi feragat etmek durumunda kaldım süt izni sürem bitti fakat şuan mağaza kapanacak bunu para olarak talep edebilirmiyim nasıl bir yol izlemeliyim?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   21.10.2021

   Merhaba,

   İzin kullandırılmadı ise Ücretini talep edebilirsiniz. Ödemezler ise dava yolu da açık.

 • gamze telli
  13.09.2021

  merhaba,
  özel sektörde çalışıyorum, mesela 28 ekim gibi yarım çalışılan günlerde 1,5 saatlik süt iznimi kullana bilir miyim? günde 8 saat çalışıyoruz yarım günde saat 13.00 da çıkmam gerekirken 11.30 da çıkabilir miyim?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   13.09.2021

   Merhaba,

   Her 7,5 saat için 1,5 saat izin var. Bun da gün ayrımı yok. Ancak 7,5 saati doldurmadığı için 2 cumartesi için 1,5 saat kullanılması uygun olabilir.

  • gamze telli
   14.09.2021

   cumartesi için demiyorum, perşembe günü 28 ekim yarım gün resmi tatil o gün 1,5 saatimi kullanabilir miyim?

  • Danışma Birimi
   14.09.2021

   Merhaba,

   Kullanamazsınız.

 • Cagla akay
  07.06.2021

  Merhaba, ozel sektörde calisiyorum. Cumartesi gunleri 5 saat calisiyorum, cumartesi gunude 1,5 saat iznim var mi?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   08.06.2021

   Merhaba,

   Her 7,5 saat için 1,5 saat izin var. Bun da gün ayrımı yok. Ancak 7,5 saati doldurmadığı için 2 cumartesi için 1,5 saat kullanılması uygun olabilir.

  • Cagla akay
   11.06.2021

   günde 8 saat çalışıyorum hafta içi 7,5 saat üzerinden hesaplandığında 2,5 buçuk saat fazla oluyor. cumarteside 5 saat çalışıyorum, bakıldığında yine 7,5 saati tamamlamış oluyorum.
   bu durumda cumartesi 1,5 saat süt izni kullana bilir miyim? bu durumu patronun kabul etmeme gibi bir şansı var mı?

  • Danışma Birimi
   11.06.2021

   Merhaba,

   Günlük 7,5 saat haftaya yayılmış ise cumartesi günü de yararlanmalısınız. İtiraz edebilir Ancak kanuni hakkınızı kuulanmalısınız.

 • Sevgi
  28.04.2021

  Merhaba markette calisiyorum pandemide saat 10 da acilip aksam 5 de kapaniyor bu surecte nasil kaç saat sut izni kullanicam? 17 günlük tam kapanma sürecinde teşekkürler

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   01.05.2021

   Merhaba,

   Süt izni yine 1,5 saat olacaktır. Bir değişiklik yok.

 • Yeşim Güner
  22.02.2020

  Merhaba özel sektör çalışanıyım doğumdan 6 ay sonra işe başlayıp süt iznimi yarım gün olarak kullanabilir miyim ve bu toplamda kaç güne tekabül eder?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   25.02.2020

   Merhaba,

   Emzirme izni haftada 1 güne tekabül ediyor. isterseniz her hafta iki yarım gün kullanabilirsiniz. 1 yaşına kadar. Yasal olan her gün 1,5 saat kullanaılması. ancak iş yeri uzak olanlar için sıkıntı olabiliyor.

 • Emine
  29.01.2020

  Merhaba süt izni toplu kullanıldıgında kaç güne tekabül ediyor ve bu süre zarfında ücret alınıyormu?özel sektorde calısıyorum

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   30.01.2020

   Merhaba,

   Kanunda süt izninin toptan kullanılması diye bir durum söz konusu değil. ancak işverenle bu şekilde anlaştıysanız da sorun olmaz. 1 yaşına kadar yani rapor bitiminden sonra 10 ay olarak düşünür ve günlük 1,5 saatten haftada 7,5 saat yapar ki bu da 1 güne tekabül eder. 10 ayda 42 hafta olsa buna göre 40 42 gün arasında bir izin söz konusu oluyor.

 • esina
  16.12.2019

  Süt izni, özel sektör çaılşanına, doğum sonrası işe başladıktan sonra, 1 yıl boyunca günde 1,5 saat olarak biliyorum, bu doğrumu ?toplu kullanılırsada 45 güne denk geliyor diyorlar ?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   16.12.2019

   Merhaba,

   Evet Günde 1,5 saat süt izni var 1 yaşına kadar.

 • Derya
  09.11.2019

  Merhaba, 6 ay ücretsiz izin kullananlara süt izni verilmiyor diye duydum. Yardımcı olur musunuz bilgisi olanlar

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   10.11.2019

   Merhaba,

   1 yaşına kadar çalıştıpınız sürelerde süt izni kullanabilirsiniz. Ücretsiz izin sonrası günler için kullanabilirsiniz.

 • DENİZ YİĞİT
  05.11.2019

  Merhaba. SGK’lı özel sektör çalışanları için de süt izni ilk 6 ay günde 3 saat midir? Eğer öyle ise, bu hakkın tanındığı ilgili kanun veya tebliğ nedir? Yanıtınız için çok teşekkürler.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   05.11.2019

   Merhaba,

   Özel sektör için 1 yaşına kadar günde 1,5 saattir.

 • süheyla
  27.10.2019

  merhaba 1,5 saat süt izni kullanıyorum. yarım gün resmi tatil gününde de kullanma hakkım oluyor mu? saat 13:00 de mi yoksa 1,5 saat erken mi çıkmalıyım işten.

  Cevapla
 • Yasemin
  27.10.2019

  Haftalık sut saat kac saat olmalı 45 saatimi 32 saat mi

  Cevapla
 • Meltem
  20.10.2019

  16 haftalık doğum iznim bitti ise başladım sabah 8.30 akşam 17.00 özel sektör calisaniyim. İs yerim çalışma suremin yasal olduğunu ve ilk 6 ay 3 saat sonraki 6 ay 1.5 saat iznimi vermemekte. Yasa ise onların dediğinin aksini belirtmekte bu durumda ne yapabilirim bu hakkin işveren tarafından bu şekilde kullandirilmama durumu varmı cevap bekliyorum lutfen

  Cevapla
 • Banu
  01.10.2019

  Sutu kesilmıs anne sut izni veya analık ıznı kullanabılırmı

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   01.10.2019

   Merhaba,

   Evet kullanabilir. Böyle bir şart yok.

 • halime
  15.09.2019

  Merhaba analık iznim 24.12.2018 de bitti bebeğim 05.10.2018 doğumlu 6 ay ücretsiz izin alıp 24.06.2019 da işe başladım. sorum şu süt iznim çocuğum 1 yaşına girdiğinde mi bitecek yoksa 24 aralıkta mı bitecek

  Cevapla
 • Sude
  30.07.2019

  5 Nisan 2019 da doğum yaptım şuan yarım zamanlı çalışıyorum ve normalde cumartesi günü işe gitmiyorum ama işverenin beni cumartesi günü işe gelmeye zorluyor hem yarım zamanlı çalışıyorum hem bebek daha çok küçük bu çağrıya uymazsam bana yaptırımı ne olabilir ayrıca süt İznimi cumartesi günü gitmeyerek kullanabilirmiyim

  Cevapla
 • elmas şahin
  17.07.2019

  merhaba 15 temmuz pzr resmi tatildi ben cuma günleri tam gün kullanıyorum yine kulllabilirim dimi pzt çalışmadığım için sorun olmuyo

  Cevapla
 • Saliha ARIKAN
  22.06.2019

  Merhaba 8 aylık bebeğim var işe başladım günlük 1.5 saat süt izni kullanıyorum hafta içi biz hafta sonunda yarım gün çalışıyoruz. Yarım gün çalışırken de süt izni hakkım var mı? Normalde 13:30 kadar çalışıyoruz saat 12::00da çıkabilrmiyim. Selamlar

  Cevapla
 • Hayriye
  17.06.2019

  Meraba 1 nisan 2019 da dogum yaptim 27 haziran da ısbasi yapmam gerekiyor. Fakat ben süt iznimi toplu kullanmak istiyorum. Başlangıç bitiş tarihim nasıl hesspliycam süt izinlerimi toplu kullanırsam hangi gün ısbasi yapmam gerekir. Özel sektordeyim. ?

  Cevapla
 • Hayriye
  13.06.2019

  Meraba 1 nisanda dogum yaptim 27 haziranda ısbasi yapmam gerekiyo doğum iznim bitiyor. Ben süt iznimi toplu kullanmak istesem ne kadar zaman sonra ise baslamam gerekir calistigim şirket kabul edecektir muhtemelen özel sektordeyim . Ve süt izni sonrasi bi aksilik olurda isten cikarsam sut izninde aldigim ucretleri gerimi vermem gerekir?

  Cevapla
 • güliz
  07.06.2019

  merhaba ,
  112 gün yasal hakkımdan sonra yıllık ücretli iznimi ve sonrasında da 6 ay ücretsiz iznimi alacağım . özel sektörede çalışıyorum ve emekli sandığına bağlıyım . bu izinlerimin kullanımı sonucu bebeğim 10,5 aylıkken iş başı yapmış olacağım . bu durumda bebeğim 1 yaşına gelene kadar yani sadece 1,5 ay mı süt izni kullanabileceğim ?
  teşekkürler.

  Cevapla
 • Emrah Özkan
  28.05.2019

  Merhaba,

  Cumartesi günü yarım gün çalışıldığında o gün için süt izni kaç saattir veya hakkedilir mi?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   29.05.2019

   Merhaba,

   Süt izni her 7,5 saate göre hesaplanır hafta içi 5 gün kullanıyorsanız 2 hafta Cumartesi için 1,5 saat kullanabilirsiniz.

 • funda
  13.05.2019

  toplu olarak süt iznimi kullandığımda isyerim bana süt izin paramı verecek mi?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   13.05.2019

   Merhaba,

   İzinli olduğunuz günlerin parası ödenecektir.

 • Bahar
  06.05.2019

  Ben özel bi sektör de çalışıyorum normal çalışma saatimiz 9 saat benim süt iznim var bende 9 saat mi çalışmam gerek yoksa 8 saat mi çalışarak 1.5 saat emzirme hakkımı kullanabilirim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   06.05.2019

   Merhaba,

   Her gün 9 saatin 1,5 saatini süt izni olarak kullanabilirsiniz. Sabah, akşam veya öğlen 1,5 saat olarak kullanabilirsiniz.

 • Adile
  02.05.2019

  Süt izni kullanırken servis kullanamıyorum.dolayisiyla toplu taşıma araçlarıyla geliş gidislerden kaynaklanan geç kalmalar olabiliyor.bu tip en uzun 15 dklik geç kalmadan dolayi personele işbaşı saatine riayet etmemekte n ve geç gelmekten tutanak tutulur mu.ve cezai işlem yapılır mı.

  Cevapla
 • FATMA
  29.01.2019

  Merhaba,
  Analık iznim 18.11.2018’de bitti. 45 gün heyet raporluydum. 03.01.2019’da işe başladım. raporlu olduğum 45 gün için süt iznimi kullanabilir miyim?
  Diğer sorum yıllık izne ayrılacağım, yıllık izindeyken geçen süt iznimi, izin dönüşünde kullanabilir miyim?

  Cevapla
 • Mehtap
  09.12.2018

  Merhaba benim 3aylık bebeğim var işe başladım ve izin konusunda sıkıntı yaşıyorum 12 saat çalışma saatimiz ben 3 saat mi süt izni kullana biliyorum ve daha önce bu durumda olanlar 6 saat kullandılar bana sorun çıkarıyorlar bunun için ne yapmalıyım geçmiş için nereye şikayet bildire bilirim

  Cevapla
  • Serap
   03.07.2019

   Merhaba kızım 5 aylık yarım çalışma ödeneğinden yararlandık 15.07.2019 tarihinde yarım çalışma ödeneğim bitecektir özel sektörde çalışıyorum süt iznimi günde sadece 1.5 saat mi kullanmam gerekiyor yoksa 1 ay kadar 3 saat mi kullanmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim

  • Halimse koç
   04.10.2021

   Merhaba ekim 4 gibi süt iznim başladı ve bitiş tarihim aralık 7 gibi bitiyor.toplam kaç gün süt izni kullanmam gerekiyor.hafta 6 günlük çalışıyorum.pzt ile cmt arası dahil günlük 8 saat
   Teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir