emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 Süt İzni Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır? (Özel, Kamu)

2021 Süt İzni Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır? (Özel, Kamu)

2021 Yılında kamuda ve özel sektörde çalışanların süt izni ne kadar ? Doğum sonrası çalışma hayatına devam eden anneler, kamuda yada özel sektörde süt izinlerini bebekleri için kullanırlar.

SSK Süt İzni Hakkı Hangi Yönetmelikle Tanınmıştır?

10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı kanunun Resmi Gazetede T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu Personeli Genel Tebliği ile birlikte doğum yapan kadın kamu çalışanlarına süt izni hakkı tanındı.

Süt izni yönetmeliği olarak da bilinen bu tebliğ ile birlikte;

 • Analık İzni, süresi ve kullanım koşulları,
 • Süt izni, süresi ve kullanım koşulları,
 • Ücretsiz izin, süresi ve kullanım koşulları,
 • Yarım gün izin ve kullanma koşulları

İle ilgili düzenlemeler karara bağlanmıştır. Kamuda çalışan bayan memurları doğum sonrası pek çok konuda garanti altına alan düzenleme sonrası özel sektörde çalışan bayanların mağduriyeti gündeme geldi ve bu mağduriyet İş Kanunu’nda yapılan düzenleme ile geride bırakılmaya çalışıldı. 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen kamu ve özel sektörde çalışan bayan çalışanlar olarak revize edilen madde ile birlikte özel sektörde çalışan kadınların doğum sonrası süt izninden yararlanmasının önü açıldı.

Getirilen bu hak eşitliği ile birlikte Devlet’in vatandaşları arasında gözetmek zorunda olduğu eşitlik ilkesi de yerine getirilerek tüm toplumda aile birliğine ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesine verilen önem bir kez daha gösterilerek uygulamaya geçilmiş oldu.

Kamu Çalışanlarının (Memur) Süt İzni Ne Kadar?

Memurlarda süt izni 2021 tebliği yayınlandığı tarih itibari ile pek çok konuya açıklık getirdi. Düzenlemeye göre analık izni sonrası kullanımına izin verilen süt izninin;

 • İlk 6 ay günde 3 saat,
 • İkinci altı ay günde 1,5 saat

Olacak şekilde verilmesi yönünde karar kılınarak tebliğde yerini aldı. Kamu çalışanlarının süt izninin kullanımı ile ilgili muallakta kalan noktalarına da açıklık getiren düzenlemeye göre;

 • Süt izninde sadece kadın memurlar yararlanır.
 • Süt izninin hangi günler ve saatler arasında kullanılacağına hak sahibi karar verir.
 • Süt izni ile birlikte yarım gün izin hakkı aynı anda kullanılamaz.
 • Çocuğun emzirilmesi için tanınan bu hak birleştirilerek sonraki günlerde kullanılamaz.
 • Süt izni hakkı elde edildiği esnada emzirme iznine sebep olan çocuğun vefat etmesi durumunda süt izninin kalan süresi kullanılamaz.

Görüldüğü gibi süt izni ile ilgili yönetmelikte pek çok nokta aydınlatılmış olup kamu çalışanı okurlarımızın analık izni süresini bilmeleri halinde ne zaman ve nasıl süt izni kullanabilecekleri sorusu tüm ayrıntılarıyla yanıtlanmış olacaktır. Analık izni bilindiği üzere doğum öncesi ve sonrası dönemi kapsamak üzere bayan kamu çalışanlarının faydalanabilecekleri bir haktır.

Doğum yapacak kamu çalışanı;

 • Doğumdan önceki 8 hafta,
 • Doğumdan sonraki 8 hafta

Olmak üzere analık izni kullanabilmektedir. Analık izni sonrası ister kamu çalışanları 657 sayılı Kanun’a göre tanınan yarım gün izin hakkından veya analık izni hakkından faydalanabilmektedir.

Özel Sektör Çalışanlarının Süt İzni Ne Kadar?

Her ne kadar uygulamada sorunlar yaşanıyor olsa da 4857 sayılı İş Kanunu’na göre özel sektörde çalışan bayanların da tıpkı kamu çalışanlarına olduğu gibi analık izni ve süt izni hakları bulunmaktadır.

Özel sektörde çalışan bayanlar gebelik sürecinde;

 • Doğum öncesinden 8 hafta,
 • Doğum sonrasından 8 hafta

İçerisinden analık izni kullanabilmekte ve erken doğum yaşanması halinde 8 haftalık süreden kalan analık izin hakları doğum sonrasına eklenebilmektedir. Analık izni bitimi ile süt izni haklarını kullanabilmektedirler. Özel sektörde süt izni kaç saat 2021 sorusuna kamuda çalışan bayanlarla benzer saatlerden söz edilmektedir.

Analık izni sonrası doğum yapmış özel sektör çalışanı bayanlar;

 • İlk 6 ay günde 3 saat,
 • İkinci 6 ayda günde 1,5 saat

Süt iznine sahiptirler. Verilen hakların kullanımı ile ilgili bir anlaşmazlığa düşülmesi halinde İş Mahkemelerine başvurmanın yolu açıktır.

Yarı Zamanlı Çalışma Ödeneği Nasıl Kullanılır ?

Doğum yapan annenin, doğum yaptığı tarihten önce ki son 3 yıl içerisinde en az 600 gün sigortası varsa eğer, ücretli analık izni bittikten sonra birinci çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün, üç ve üzeri çocuk için ise 180 gün süreyle yarı zamanlı çalışma yapabilir. Yarı zamanlı çalışmaya başlayacak annenin maaşının yarısını çalıştığı firma diğer yarısını ise İŞKUR ödeyecektir.

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Nasıl Kullanılır ?

Doğum yapan anne, ilk hakkı olan analık izin süresini tamamladıktan sonra isterse eğer 6 ay süre ile ücretsiz izne ayrılabilir. Ücretsiz izin doğum yapan anne için tanınan kanuni bir hak olduğundan dolayı işveren bu hakkın kullanımında her hangi bir söz sahibi değildir.

Süt İznini Toplu Kullanılabilir Mi?

Süt izni günlük olarak verilmiş bir haktır ve 10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Personeli Genel Tebliği’nde belirtildiği gibi bu hakkın birleştirilerek sonraki dönemlerde kullanılmasına müsaade edilmemektedir. Bazı kurum ve kuruluşlar aynı tebliğde yer alan süt izninin hangi tarihler ve saatler arasında kullanılacağına hak sahibi karar verir maddesine dayanarak süt izni toplu kullanma 2021 hakkına sahip olunduğu görüşünü savunmaktadırlar.

Bu kurumlarda çalışan personeller izinlerini birleştirerek haftanın belirli günlerinde tam gün veya yarım gün işe gitmeyerek süt izinlerini toplu olarak kullanabilmektedirler. Tebliğde yer alan madde açıklayıcı olmasına karşın toplu olarak süt iznini kullanmak isteyen kamu ve özel sektör çalışanı bayanlar, analık izni sonrası bağlı olarak çalıştıkları kurumlar ile görüşerek süt izinlerini toplu kullanmak istedikleri taleplerini ileterek gelecek cevaba göre harekete geçebilirler.

Dilekçe İle Başvurarak Süt İzni Toplu Kullanılabilir Mi?

Doğum öncesi veya sonrası bağlı olarak çalıştığı kurumla görüşerek süt iznini toplu kullanmak isteğini ileten çalışanlar, bu isteklerine olumlu cevap almaları halinde çalıştıkları kuruma süt izni toplu kullanma dilekçesi ile başvuruda bulunabilmektedirler. Kurumu ile görüşerek bu isteğine olumlu cevap alan bayan çalışanlar, analık izni sonrası süt izinlerini toplu kullanmak için;

 • Süt izni kullanacağı tarihleri,
 • Hangi tarihte başlayıp hangi tarihte bitirmek istediklerini,
 • Süt iznine çıkmayarak kurumda çalışma gerçekleştirecekleri günleri,
 • Süt izni bitim son tarihini

Belirterek çalışmakta oldukları kurumun insan kaynaklarına hitaben dilekçe ile bildirmelidirler. Verdikleri imzalı dilekçe işleme alınarak belirttikleri dönemlerde çalışmak ve belirttikleri dönemlerde izne çıkmak yöntemi ile süt izinlerini toplu olarak kullanma haklarını kullanabilirler.

Toplu Süt İzni Nasıl Hesaplanır?

Kanun’da belirtildiği üzere analık izni bitimi sonrası yarım gün izin hakkı yerine;

 • İlk 6 ay günde 3 saat,
 • Sonraki 6 ay günde 1,5 saat

Şeklinde hesaplanan süt iznini kullanmak isteyen bayanların herhangi bir hesaplama yapmasına gerek bulunmamakta, yukarıda belirtilen sürelerde süt izinlerini düzenli olarak kullanabilmektedirler. Toplu süt izni hesaplama işlemi de bu hakların tespit edilerek hangi dönemlerde kullanılacağının belirlenmesi usulü ile kolayca hesaplanabilmektedir.

Dilekçe ile başvuruda bulunacak bayan çalışanlar, toplu olarak kullanmak istedikleri süt izni için sırası ile aşağıdaki şekilde hesaplayabilir:

 • Süt izni başlangıç ve bitiş ayları tarihleri belirlenir.
 • Çalışılan günler hesaplanır.
 • İlk 6 ay için 3 saat, sonraki 6 ay için 1,5 ile günler çarpılır.
 • Bulunan sonuç 7,5 ile bölünerek hak edilen toplam gün sayısı bulunur.

Bulunan gün sayısı dilekçe ile çalışılan kuruma bildirilerek toplu olarak süt izni kullanılabilmektedir. Bu hakkın kullanılırken dikkat edilmesi gereken nokta ise takvimin hesaplama sonrası oluşturularak kuruma bildirilmesidir.

Verilen hesaplama ile elde edilen gün bazında süt izni hakları net bir şekilde çalışılan kuruma verilen dilekçede belirtilerek bu takvime uymak kaydı ile toplu olarak süt izni kullanımı gerçekleştirilmelidir.

Yarım Gün Süt İzni Nasıl Alınır ?

Süt iznini, yarım gün kullanmak isteyenler, 657 sayılı kanunun değişik 104’üncü maddesinin (f) fıkrasında düzenlenen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren kullanabilecek yarım gün iznin uygulanmasına ilişkin açıklamalara şöyle yer verilmiştir.

A Maddesi = Doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün iznin kullanımı memurun dilekçe vererek talepte bulunmasına bağlıdır. Söz konusu talep, çocuğun hayatta olması kaydıyla kurumca yerine getirilir.

B Maddesi = Memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aydır.

C Maddesi = Yarım gün izin süresinin tespitinde memurun doğum yapması esas alınacak olup, bu süre memurun yaşayan çocuğunun sayısına göre belirlenmeyecektir.

Örnek = Memurun ölü doğum yapmasını müteakip bir çocuğunun doğması ve yarım gün izin talep tarihinde çocuğunun hayatta olması halinde bu memurun yarım gün izin süresi dört aydır.

Süt İzni Kaç Saat?

Kadın Çalışanların Süt İzni Kaç Saat? – 4857 sayılı İş Kanunu madde 74 düzenlemesine göre kadın çalışanın 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için gün içerisinde toplam 1,5 saatlik süt izin süresi verilir. Verilen 1,5 saat emzirme süresini, gün içerisinde parça parça kullanılır veya hangi saatlerde kullanılacağını kadın çalışan belirler. Ancak bu belirlemeyi yaparken dürüstlük kurallarına uymak ve işverene olan sadakat yükümlülüğüne göre bir belirleme yapmak durumundadır. Bu bahsettiğimiz haklardan, İş Kanunu’na tabi olmayan kadın çalışanlar da yararlanır.

Memurların Süt İzni Kaç Saat? – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104 düzenlemesine göre kadın memurların emzirme süresi, ilk 6 ay, günde 3 saat, sonraki 6 ay ise günde 1,5 saat olarak belirlenmiştir. Güm içerisinde kullanılacak süt izninin zamanını kadın memur belirlemektedir.

Çocuk Yardımı Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çocuk Yardımı Parası Nereden Alınır?

Doğum Yardım Parası Sorgulama Ekranı

Yorumlar

 1. Hulya dedi ki:

  Merhaba özel sektör calisaniyim mağaza müdürümüz tarafından ya süt izninden feragat edersin yada iş çıkışını verecegim dendi feragat etmek durumunda kaldım süt izni sürem bitti fakat şuan mağaza kapanacak bunu para olarak talep edebilirmiyim nasıl bir yol izlemeliyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İzin kullandırılmadı ise Ücretini talep edebilirsiniz. Ödemezler ise dava yolu da açık.

 2. gamze telli dedi ki:

  merhaba,
  özel sektörde çalışıyorum, mesela 28 ekim gibi yarım çalışılan günlerde 1,5 saatlik süt iznimi kullana bilir miyim? günde 8 saat çalışıyoruz yarım günde saat 13.00 da çıkmam gerekirken 11.30 da çıkabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Her 7,5 saat için 1,5 saat izin var. Bun da gün ayrımı yok. Ancak 7,5 saati doldurmadığı için 2 cumartesi için 1,5 saat kullanılması uygun olabilir.

  2. gamze telli dedi ki:

   cumartesi için demiyorum, perşembe günü 28 ekim yarım gün resmi tatil o gün 1,5 saatimi kullanabilir miyim?

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kullanamazsınız.

 3. Cagla akay dedi ki:

  Merhaba, ozel sektörde calisiyorum. Cumartesi gunleri 5 saat calisiyorum, cumartesi gunude 1,5 saat iznim var mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Her 7,5 saat için 1,5 saat izin var. Bun da gün ayrımı yok. Ancak 7,5 saati doldurmadığı için 2 cumartesi için 1,5 saat kullanılması uygun olabilir.

  2. Cagla akay dedi ki:

   günde 8 saat çalışıyorum hafta içi 7,5 saat üzerinden hesaplandığında 2,5 buçuk saat fazla oluyor. cumarteside 5 saat çalışıyorum, bakıldığında yine 7,5 saati tamamlamış oluyorum.
   bu durumda cumartesi 1,5 saat süt izni kullana bilir miyim? bu durumu patronun kabul etmeme gibi bir şansı var mı?

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Günlük 7,5 saat haftaya yayılmış ise cumartesi günü de yararlanmalısınız. İtiraz edebilir Ancak kanuni hakkınızı kuulanmalısınız.

 4. Sevgi dedi ki:

  Merhaba markette calisiyorum pandemide saat 10 da acilip aksam 5 de kapaniyor bu surecte nasil kaç saat sut izni kullanicam? 17 günlük tam kapanma sürecinde teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Süt izni yine 1,5 saat olacaktır. Bir değişiklik yok.

 5. Yeşim Güner dedi ki:

  Merhaba özel sektör çalışanıyım doğumdan 6 ay sonra işe başlayıp süt iznimi yarım gün olarak kullanabilir miyim ve bu toplamda kaç güne tekabül eder?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emzirme izni haftada 1 güne tekabül ediyor. isterseniz her hafta iki yarım gün kullanabilirsiniz. 1 yaşına kadar. Yasal olan her gün 1,5 saat kullanaılması. ancak iş yeri uzak olanlar için sıkıntı olabiliyor.

 6. Emine dedi ki:

  Merhaba süt izni toplu kullanıldıgında kaç güne tekabül ediyor ve bu süre zarfında ücret alınıyormu?özel sektorde calısıyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kanunda süt izninin toptan kullanılması diye bir durum söz konusu değil. ancak işverenle bu şekilde anlaştıysanız da sorun olmaz. 1 yaşına kadar yani rapor bitiminden sonra 10 ay olarak düşünür ve günlük 1,5 saatten haftada 7,5 saat yapar ki bu da 1 güne tekabül eder. 10 ayda 42 hafta olsa buna göre 40 42 gün arasında bir izin söz konusu oluyor.

 7. esina dedi ki:

  Süt izni, özel sektör çaılşanına, doğum sonrası işe başladıktan sonra, 1 yıl boyunca günde 1,5 saat olarak biliyorum, bu doğrumu ?toplu kullanılırsada 45 güne denk geliyor diyorlar ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet Günde 1,5 saat süt izni var 1 yaşına kadar.

 8. Derya dedi ki:

  Merhaba, 6 ay ücretsiz izin kullananlara süt izni verilmiyor diye duydum. Yardımcı olur musunuz bilgisi olanlar

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1 yaşına kadar çalıştıpınız sürelerde süt izni kullanabilirsiniz. Ücretsiz izin sonrası günler için kullanabilirsiniz.

 9. DENİZ YİĞİT dedi ki:

  Merhaba. SGK’lı özel sektör çalışanları için de süt izni ilk 6 ay günde 3 saat midir? Eğer öyle ise, bu hakkın tanındığı ilgili kanun veya tebliğ nedir? Yanıtınız için çok teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Özel sektör için 1 yaşına kadar günde 1,5 saattir.

 10. süheyla dedi ki:

  merhaba 1,5 saat süt izni kullanıyorum. yarım gün resmi tatil gününde de kullanma hakkım oluyor mu? saat 13:00 de mi yoksa 1,5 saat erken mi çıkmalıyım işten.

 11. Yasemin dedi ki:

  Haftalık sut saat kac saat olmalı 45 saatimi 32 saat mi

 12. Meltem dedi ki:

  16 haftalık doğum iznim bitti ise başladım sabah 8.30 akşam 17.00 özel sektör calisaniyim. İs yerim çalışma suremin yasal olduğunu ve ilk 6 ay 3 saat sonraki 6 ay 1.5 saat iznimi vermemekte. Yasa ise onların dediğinin aksini belirtmekte bu durumda ne yapabilirim bu hakkin işveren tarafından bu şekilde kullandirilmama durumu varmı cevap bekliyorum lutfen

 13. Banu dedi ki:

  Sutu kesilmıs anne sut izni veya analık ıznı kullanabılırmı

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet kullanabilir. Böyle bir şart yok.

 14. halime dedi ki:

  Merhaba analık iznim 24.12.2018 de bitti bebeğim 05.10.2018 doğumlu 6 ay ücretsiz izin alıp 24.06.2019 da işe başladım. sorum şu süt iznim çocuğum 1 yaşına girdiğinde mi bitecek yoksa 24 aralıkta mı bitecek

 15. Sude dedi ki:

  5 Nisan 2019 da doğum yaptım şuan yarım zamanlı çalışıyorum ve normalde cumartesi günü işe gitmiyorum ama işverenin beni cumartesi günü işe gelmeye zorluyor hem yarım zamanlı çalışıyorum hem bebek daha çok küçük bu çağrıya uymazsam bana yaptırımı ne olabilir ayrıca süt İznimi cumartesi günü gitmeyerek kullanabilirmiyim

 16. elmas şahin dedi ki:

  merhaba 15 temmuz pzr resmi tatildi ben cuma günleri tam gün kullanıyorum yine kulllabilirim dimi pzt çalışmadığım için sorun olmuyo

 17. Saliha ARIKAN dedi ki:

  Merhaba 8 aylık bebeğim var işe başladım günlük 1.5 saat süt izni kullanıyorum hafta içi biz hafta sonunda yarım gün çalışıyoruz. Yarım gün çalışırken de süt izni hakkım var mı? Normalde 13:30 kadar çalışıyoruz saat 12::00da çıkabilrmiyim. Selamlar

 18. Hayriye dedi ki:

  Meraba 1 nisan 2019 da dogum yaptim 27 haziran da ısbasi yapmam gerekiyor. Fakat ben süt iznimi toplu kullanmak istiyorum. Başlangıç bitiş tarihim nasıl hesspliycam süt izinlerimi toplu kullanırsam hangi gün ısbasi yapmam gerekir. Özel sektordeyim. ?

 19. Hayriye dedi ki:

  Meraba 1 nisanda dogum yaptim 27 haziranda ısbasi yapmam gerekiyo doğum iznim bitiyor. Ben süt iznimi toplu kullanmak istesem ne kadar zaman sonra ise baslamam gerekir calistigim şirket kabul edecektir muhtemelen özel sektordeyim . Ve süt izni sonrasi bi aksilik olurda isten cikarsam sut izninde aldigim ucretleri gerimi vermem gerekir?

 20. güliz dedi ki:

  merhaba ,
  112 gün yasal hakkımdan sonra yıllık ücretli iznimi ve sonrasında da 6 ay ücretsiz iznimi alacağım . özel sektörede çalışıyorum ve emekli sandığına bağlıyım . bu izinlerimin kullanımı sonucu bebeğim 10,5 aylıkken iş başı yapmış olacağım . bu durumda bebeğim 1 yaşına gelene kadar yani sadece 1,5 ay mı süt izni kullanabileceğim ?
  teşekkürler.

 21. Emrah Özkan dedi ki:

  Merhaba,

  Cumartesi günü yarım gün çalışıldığında o gün için süt izni kaç saattir veya hakkedilir mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Süt izni her 7,5 saate göre hesaplanır hafta içi 5 gün kullanıyorsanız 2 hafta Cumartesi için 1,5 saat kullanabilirsiniz.

 22. funda dedi ki:

  toplu olarak süt iznimi kullandığımda isyerim bana süt izin paramı verecek mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İzinli olduğunuz günlerin parası ödenecektir.

 23. Bahar dedi ki:

  Ben özel bi sektör de çalışıyorum normal çalışma saatimiz 9 saat benim süt iznim var bende 9 saat mi çalışmam gerek yoksa 8 saat mi çalışarak 1.5 saat emzirme hakkımı kullanabilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Her gün 9 saatin 1,5 saatini süt izni olarak kullanabilirsiniz. Sabah, akşam veya öğlen 1,5 saat olarak kullanabilirsiniz.

 24. Adile dedi ki:

  Süt izni kullanırken servis kullanamıyorum.dolayisiyla toplu taşıma araçlarıyla geliş gidislerden kaynaklanan geç kalmalar olabiliyor.bu tip en uzun 15 dklik geç kalmadan dolayi personele işbaşı saatine riayet etmemekte n ve geç gelmekten tutanak tutulur mu.ve cezai işlem yapılır mı.

 25. FATMA dedi ki:

  Merhaba,
  Analık iznim 18.11.2018’de bitti. 45 gün heyet raporluydum. 03.01.2019’da işe başladım. raporlu olduğum 45 gün için süt iznimi kullanabilir miyim?
  Diğer sorum yıllık izne ayrılacağım, yıllık izindeyken geçen süt iznimi, izin dönüşünde kullanabilir miyim?

 26. Mehtap dedi ki:

  Merhaba benim 3aylık bebeğim var işe başladım ve izin konusunda sıkıntı yaşıyorum 12 saat çalışma saatimiz ben 3 saat mi süt izni kullana biliyorum ve daha önce bu durumda olanlar 6 saat kullandılar bana sorun çıkarıyorlar bunun için ne yapmalıyım geçmiş için nereye şikayet bildire bilirim

  1. Serap dedi ki:

   Merhaba kızım 5 aylık yarım çalışma ödeneğinden yararlandık 15.07.2019 tarihinde yarım çalışma ödeneğim bitecektir özel sektörde çalışıyorum süt iznimi günde sadece 1.5 saat mi kullanmam gerekiyor yoksa 1 ay kadar 3 saat mi kullanmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim

  2. Halimse koç dedi ki:

   Merhaba ekim 4 gibi süt iznim başladı ve bitiş tarihim aralık 7 gibi bitiyor.toplam kaç gün süt izni kullanmam gerekiyor.hafta 6 günlük çalışıyorum.pzt ile cmt arası dahil günlük 8 saat
   Teşekkürler