SGK

2020 Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırmanın Cezası Nelerdir ?

2020 yılında sigortasız kaçak işçi çalıştırmanın cezası hem maddi olarak hem de işverenin bazı avantajlardan mahrum bırakılması olarak verilmektedir. Sigortasız işçi çalıştırıldığına dair ihbarda bulunacak olanların dilekçe yazması gerekmektedir. Bu dilekçede; şikayet sahibinin nüfus bilgileri, sigortasız personelin çalıştırıldığı iş yerinin bilgileri, işletmenin işçi sayısı, iş yerinin kuruluş tarihi, şikayet sahibinin şikayet nedenleri, imzası ve tarih bilgileri yer almalıdır.


Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırmanın Cezası Neye Göre Değişmektedir?

İşverenin sigorta mecburiyeti varken, çalışanlarına sigorta yaptırmaması durumunda; ödemesi gereken cezalar dönemin asgari ücreti üzerinden hesaplanmaktadır. Ayrıca bilanço esasına göre defter tutma yükümlülüğü olan, diğer defterleri tutma yükümlülüğü olan veya defter tutma yükümlülüğü olmayan işverenlerin ödemeleri gereken cezalar da buna göre değişmektedir. Ayrıca mahkeme kararı ile, kendi beyanına göre veya SGK müfettişlerinin teftişi ile sigortasız personel çalıştırdıklarının tespit edilmesine bağlı olarak para cezası değişiklik gösterebilmektedir.

SGK Müfettişleri İle Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştıranlar Tespit Edildiğinde Uygulanan Para Cezaları Ne Kadardır?

SGK müfettişleri işletmelere teftiş yapabilmektedirler. Bu müfettişlerin yaptıkları teftiş sonucunda sigortasız personel olduğunu görmesi durumunda para cezası kesilebilmektedir. Bu cezaların miktarları ise işveren tipine göre 1 yıl sürede 1 personel için şöyledir:

 • Bilanço esasına göre defter tutması gereken işverenlere 38 asgari ücret cezası verilmektedir ve 2020 yılı için bu tutar 111.834 TL olmaktadır.
 • Diğer defterleri tutan işverenlerin ödemesi gereken ceza tutarı 32 asgari ücrettir. Bu da 2020 yılı için 94.176 TL’ye denk gelmektedir.
 • Defter tutmakla yükümlü olmayan işverenlerden 29 asgari ücret ceza talep etmektedirler. 85.347 TL’ye denk gelmektedir.

Mahkeme Kararı İle Sigortasız İşçi Çalıştırdığı Tespit Edilen İşverene Ne Kadar Para Cezası Kesilmektedir?

İşverenin sigortasız personel çalıştırdığı eğer mahkeme kararı ile tespit edilir ise; bu durumda defter tutma yükümlülüğüne bakılmadan 26 asgari ücret ceza kesilmektedir. Bilanço esasına göre defter tutması gereken, diğer defterleri tutması gereken veya defter tutma zorunluluğu olmayan işverenlere eşit tutarda ceza kesilmektedir. 2020 yılındaki asgari ücret dikkate alındığında; 1 personel için 1 yıllık 76.518 TL ceza hesaplanmaktadır.

Sigortasız İşçi Çalıştırdığı Kendi Beyanı İle Anlaşılan İşverene Ne Kadar Ceza Kesilmektedir?

Sigortasız personel çalıştıran işverenin kendisinin bu durumu beyan etmesi durumunda da cezai yaptırım uygulanmaktadır. 1 yıl süre ile 1 sigortasız kaçak işçi için bilanço esasına göre defter tutmasına, diğer defterleri tutmasına veya defter tutma yükümlülüğünün olmamasına bağlı olmaksızın ceza tutarı aynıdır. 5.543 TL ceza ödemesi yapılmalıdır.

Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırma İhbarı Nasıl Yapılır?

Alo 170 hattı üzerinden sigortasız personel çalıştıran işverenleri ihbar edebilmek mümkündür. Hat arandıktan sonra temsilciye gerekli bilgiler verilerek ihbar yapılmalıdır. Sonrasında SGK tarafından müfettişler şikayet edilen işletmeyi ziyaret etmektedirler. Ziyaret etme süresi kurumun yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. İşletmede gerekli incelemeler yapıldıktan sonra eğer yapılan şikayet doğru çıkar ise; bu durumda işletmeye ceza kesilmektedir.

Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştıranları İhbar Etmek İçin Delil Sunulmalı Mıdır?

Alo 170 hattının arayarak şikayette bulunan kişilerden uzmanlar delil istemektedirler. Şikayet ettikleri durumu kanıtlayabilecek, şüphe uyandırabilecek herhangi bir delil sunmaları gerekmektedir. Delil olarak kabul edilebilecek bazı örnekler de aşağıda verilmiştir:

 • İş yerinde sigortasız olarak personel çalıştırıldığına dair şahitler bulunabilmektedir.
 • Sigortasız olarak çalışan bir personelin maaş aldığına dair belge sunulabilmektedir.
 • Personelin sigortasız olmasına rağmen ilgili işletmede çalıştığına dair kamera kayıtları kabul edilmektedir.
 • Sigortasız kaçak çalışan personelin posta veya kargo hizmetini sigortasız olarak çalıştığı yerden teslim aldığına dair bir dekont veya fatura bulunuyor ise; bu da delil olarak sunulabilmektedir.
 • Personelin iş yeri ile iş anlamında bağlantısı olduğuna dair e-mailler, Whatsapp konuşmaları ve çeşitli yazışmalar delil olarak kabul edilmektedir.

Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştıranları İhbar Etmenin Ödülü Var Mıdır?

Herhangi bir kurumda sigortasız personel çalıştırıldığını ihbar eden kişilere ihbar ödülü verilmektedir. Bu ödül SGK tarafından verilmektedir. Yaptıkları şikayetin doğru çıkması durumunda, şikayet ettikleri işverene kesilen sigortasız kaçak işçi çalıştırmanın cezasının tutarı ile belirli bir orantıda ihbar ödülü verilmektedir.

Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırma Cezasına İtiraz Edilebilir Mi?

Sigortasız personel çalıştırdığı tespit edildikten sonra kendisine para cezası verilen kişinin bu cezaya itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu itirazını, ceza kesildikten sonraki 15 gün içerisinde yapması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na cezaya itiraz ettiğine dair bir dilekçe yazıp vermesi ile beraber kurum işverenin cezasına ilişkin dosyayı tekrar inceleme altına almaktadır.

Gerekli incelemelerin yapılması durumunda eğer işveren haklı bulunur ise; ödenmesi gereken ceza iptal edilmektedir. Ancak eğer cezanın iptalini isteyen işverene, iptali gerektirecek bir durum olmadığını tebliğ eder ise; inceleme sonucunda çıkan komisyon kararını işverene tebliğ eder. İşverenin tebliğden sonraki 1 ay içerisinde iş mahkemesinde dava açma hakkı da bulunmaktadır.

Sigortasız Çalıştırılan İşçi Şikayette Bulanabilir Mi?

Sigortasız kaçak çalıştırılan personel, durumu SGK’ya şikayet edebilmektedir. Ancak SGK’dan bir sonuç alamaz ise; bu durumda iş mahkemesinde hizmet tespit davası açması gerekmektedir. İten ayrıldığı tarihten itibaren dava açması için 5 yıllık bir zaman aşımı süresi bulunmaktadır.

Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırma Cezasında İndirim Yapılır Mı?

İşverenin ödemesi gereken para cezası kendisine tebliğ edildikten sonraki 15 gün içerisinde eğer cezasını öder ise; bu durumda %25 oranında ceza indirimi olmaktadır. Ancak 15 günü geçirdikten sonra herhangi bir şekilde indirim uygulanmamaktadır.

Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştıran İşverenlere Verilen Diğer Cezalar Nelerdir?

Sigortasız personel çalıştıranlara verilen cezalar şu şekildedir:

 • İşverenin istenen belgeleri zamanında vermemesi durumunda kayıt geçersizliği veya kayıt ibraz etmeme sebebi ile idari para cezası verilmektedir.
 • Sigortasız çalıştırılan personel eğer hastalanır, iş kazası geçirir veya meslek hastalığına yakalanır ise; Sosyal Güvenlik Kurumu maliyet bedeli adı altında işverenden tahsilatı yapılmaktadır.
 • Sigortasız kaçak işçi çalıştırdığı tespit edilen işverene, tespit edilme tarihinden itibaren 1 yıl süre ile teşvik verilmemektedir.
 • İşverenin sigortasız çalıştırdığı süre boyunca personelin ödenmesi gereken sigorta primlerini gecikme zammı ve faizi ile beraber işverenden tahsil etmektedir.

Kayıt Dışı İşçi Çalıştırmanın Maliyet Hesaplaması Nasıldır?

2020 yılında asgari ücret brüt olarak 2.943 TL’dir. Herhangi bir teşvik veya destekten yararlanmayan bir sigortasız çalışanın bir yıllık prim maliyetini bulmak için ise 1.103,62 TL ile 12’nin çarpılması gerekmektedir. 13.243,44 TL olarak hesaplanmaktadır. 5 puanlık prim teşvikinden yararlanan çalışanların ise aylık maliyetleri 956,48 TL’dir ve yıllık maliyetleri de 11.478 TL olarak hesaplanmaktadır.

Ayrıca mahkeme kararı ile sigortasız personel çalıştırıldığı tespit edildiğinde kesilecek olan idari para cezası 76.518 TL olmaktadır. Toplam sigortasız kaçak işçi çalıştırmanın ceza tutarı, teşvikten yararlanmayanlar için 89.761 TL’ye yükselmektedir. Bu ceza gecikme cezası ve gecikme zammı ile beraber tahsil edildiği için, bu tutara gecikme zammı ve gecikme cezası eklendikten sonra toplam ceza hesaplanmaktadır.

İşçi Çalışanların Yükümlülükleri Nelerdir?

İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu

SSK’sı Ödenmeyen İşçilerin Yapması Gerekenler

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

15 Yorum

 1. Merhabalar ben 25.03.2020 tarihinde işe başladım ve bana sigortamın 2 hafta sonra başlayacağını söylediler 2 ay 14 gün oldu ve defalarca söylediğime rağmen sigortam yapılmadı bende 08.06.2020 tarihinde işten çıktım ve asgari ücretten daha da az maaş alıyordum aldığım maaş da 1200 bayram gününden ve virusten dolayı kesildiğini söyledi bildiğim kadarıyla dükkan sahiplerine bi miktar para yatıyor ve hangi dükkana sorsam personellerinin maasi tam ve sigortası da yapılıyor benim çalıştığım dükkanda 3 kişi daha sigortasız çalışıyor sabahtan akşama kadar emeğimizi yiyorlar ben bu kurumdan nasıl hakkımı alabilirim

  1. Merhaba,

   Önce işkura şikayette bulunun sonra da noterden ihtarname çekerek hakkınızı talep edin. Vermezler ise himet tespit davası ile birlikte alamadığınız maaşları da talep etmelisiniz.

 2. İş yeri açmak için hiçbir şekilde gerekli izin ve evraklar alınmamış.
  Vergi levhası, sgk bağkur kaydı ve belediyeden izin olmadan 2 yıldır alım satım işi yapan ve yapmaya da devam eden bir ticarethane var.
  Biliyorum net bir rakam vermek mümkün değil ama tahmin olarak ne kadara yakın bir cezası olur?.

  1. Merhaba,

   Sadece bağkur ücreti 20 bin tl civarında tutar tahmini 50 bin tl civarında bir vergi ve bağkur çıkabilir. SSK sı çalıştırdığı işçi ve geriye dönük süresine göre hesaplanabilir.

 3. Sigortasız işçi çalıştıranların evet bir suç işlediği ve benim gözümde devletten çalarak hırsızlık sucu işlediği aşikardır, şu an için bile bildiğim işletmeler var ve çalıştırdıkları mekanlarında tek bir çalışanın dahi sigortasını yatırmıyorlar, bunları ihbar eden 3.kişiler özellikle kimlikleri konusunda maddi ve manevi olarak zarara uğramamaları için ihbar edenin birden fazla olması durumunda kimliklerinin gizlenmesi ve bu durumdada birden fazla şikayetçi bulunduğu için ihbar edene bir ödül verilmeyecek olması, ihbar eden bir kişi ve üçüncü bir şahıs olmasına rağmen kesilebilecek cezaların miktarları belli olmadına rağmen ödül konusunda bir açıklayıcı bilgi olmamasından ve ihbarı yapan vatandaşa da bir ödül mahiyetinde mükafat olmamasından dolayı daha çok mu çok çalarlar vu milletten, hadi desen ki vatandaşlık görevi, kimliğin gizlenmez, hadi teşfik desen oda yok,,eeee? O zaman çalan çalana desenize içinden çıkılmaz ve böyle gelmiş böyle gider deyiminin tekerrüründen başka bir şey değil…

 4. Ben bir hastaya bakıyorum ve hasta Alzheimer hastası yakınlarına bana sigorta yapmalarını istedim dedilerki annemin yatalak olması lazımmış ve de maaşı 800tl olucakmış dediler bende siz bana maaş vermeyin devlet zaten teşfik veriyormuş dedim emekliğime 3yıl var ne yapmam lazım şimdiden çok teşekkür ederim

 5. Selam Ben %42 engelli olarak 1.bucuk yıl çalıştım ama 1 yılını yatırılması yüzünden işten çıktım günde 10 saat son 8 ayı gece vardiyasindaydim. Maaşımı banka yoluyla aldım. İse giriş çıkış masaj saatlerimin imzasını attım. Yalnız bir problemim var. Mahkemeye gitmek için. Isyerinden şahit bulamıyorum ne yapmam gerekiyor acaba. Çıkış tazminatı felan haliyle almadım. Bayram mesai yıllık izin Vs..nasil bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim. Saygılar.

 6. Çalışmış olduguum iş yerinde 2019 yılına ait aylarda bilgimiz olmadan 3 defa sigortamızı 1 ay 5 gün ve 22 gün olarak çalıştıgımız halde bizden habersiz çıkış ve girişlerimiz yapılmıştır iş yeri işten çıkartı yıllık izinimi kullandım yıllık izinim bitmeden sigortamı iptal etmişler geriye dönük ödenmemiş olan sigorta haklarımı talep etmek için nereye bildirmeliyim

 7. 1yıldır çalıştığım şirketten geçtiğimiz bayrama bağlayarak yıllık iznimi kullanıp çıkıp aynı zamanda istifa ettim istifamın şeb-i ise 1 yıldır toplasan 2 veya 3 kere zamanın maaş aldım ve mal sahibimle aram bozuldu bende bunu kendisine söyledim ve aynı zamanda oğlumun üniversite kaydı İçin Karabük’e gittim dönüşte alacağım olan maaşın bi kısmını almaya gittim fakat o benim yine çalışmak istediğini maaşımı zamanında yatıracağını söyleyip tekrar işbaşı yapmamı söylede ve ertesi gün iş başı yaptım 10 gün çalıştım sigorta bildirmemiş ve para alamadığım içim 10gün sonra işi bıraktım ben burdan hak talep edebilirmiyim

  1. Merhaba,

   maaşıun zamanında yatmaması haklı nedenle fesih sebebidir. ancak bu fesihleri işten ayrıldığınız 3 gün üçünde noterden bildirmeniz gerekiyor. İsterseniz yine noterden iş akdinizi haklı nedenle fesih ile noterden bilidirin. sonrasında ödeme olmaz ise dava açmanız gerekebilir.

 8. Ben bir cafede çalışıyorum 14.03.2019 Tarihinde Başladım Ve Ogün den bu yana 03.05.2019 Tarihinde Sigorta mı Başlattılar Sürekli Geçiştirme Yapıp İş kur Üzerinden Yapacağız Dediler Ve ben Israrla İş kur istemediğimi Dile getirdim Ve normal Sigorta İstediğimi Dile Getirdim 47 Gün beni Sigortasız Çalıştırdılar Ve 3 Aya yakındır Çalışıyorum İzin Den Doğru Düzgün Kulandirmadilar Sigorta Paramı ve İzin. paramı İstiyorum Vermezlerse Napmam Gerekir

 9. Ben 3 aydır çalışmakta olduğum iş yerinde sigortasiz olarak çalışmaktayım ve maaşımı alamıyorum şikayet durumunda maaş ve geriye dönük sigorta ücretlerimi alabilirmiyim acaba ?

 10. Ben 20.12.2016 yılında iş kazasi geçirdim fakat ise giriş tarihim 25.03.2016 iş veren ise giriş tarihim 15.05.2016 ve iş veren 23.07.2016 da SGK mi kapatmış yani beni işten çıkmış gibi göstermiş ve ben 20.12.2016 saat 04:00 da iş kazasi geçirdim hastaneye kaldırıldım beni hastaneden daha ileri teknolojiye sahip başka bir özel hastane ye götürdüler kaza günü yaklaşık 8 hastane dolaştırıp amaliyat maliyeti yüksek olduğunu görünce mecburen yine eğitim araştırma hastanesi olan bir hastaneye kaldırıldım amaliyat edildim kaza sonrası elime 4 vida 4 platin 4 çivi ve yapay kemiklerle amaliyat oldum elimde sakatlık oluştu ve daha sonra öğrendim ki iş veren benim sskmi ödememek için işten çıkmış gibi göstermiş şikayetçi oldum benim ise giriş ve son kaza geçirdim tarihinde tüm günlük çalışma belgelerim vardı iş müfettişleri konuya inceledi ve benim işten hiç cikmadigim tespit edildi sskam işlendi ve benim kaza tarihi olan 20.12.2016 tarih de başlayıp 11.07.2017 tarihine kadar devam eden raporlarim var SGM müdürlüğü geçici iş göremezlik ödeneği alamiyacagimi bildiriyor nedeni ise kaza geçirdim tarihe kadar benim çalıştığım kesinleşti fakat kaza tarihinden başlayıp hastane ve tedavi süresinde iş yerinde olmayışından dolayı iş müfettişleri benim cikisimi 20.12.2016 olarak belirlemiş oysa ben o işyerinde kaza geçirmiş olsaydım filen çalışıyor olacaktım raporların sonuna kadar o firma da aktif olarak neden gözükmesi gerekmez mi buradaki hata iş müfettişlerinin eksik işlem yapması değilmidir ve bu hatayı hangi makam mekanizması denetleme yaparak düzeltir acaba

 11. HİZMET VE MAL ALIMI İLE İLGİLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN BİR FİRMA İŞ YERİNİ ÜST İŞVEREN ADI VE ADRESİ İLE AÇMIŞTIR.RESMİ KURUMDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİNDE SİGORTA GİRİŞLERİ BU İŞ YERİ GÖZÜKMEKTEDİR.ANCAK İZİNLİ RAPORLU VB DURUMLARDA BU RESMİ KURUMDA BAŞKA BİR İŞÇİ ÇALIŞACAK .BU DURUMDA BU İŞÇİNİN FİRMACA SİGORTALI OLAN BİR İŞÇİ OLMASI VE GÖREVLENDİRME İLE BU RESMİ KURUMDA ÇALIŞMASI MÜMKÜM OLURMU.YADA SADECE CT-PAZAR İŞ YOĞUNLUĞU NEDENİ İLE ÜST İŞVERENİN İŞ YERİNDE ÇALIŞACAK FAZLA BİRKAÇ KİŞİ İÇİN EXTRA İŞE GİRİŞ BİLDIGESİ YAPILMALIMI.YOKSA GÖREVLENDİRME YAZISI İLE BU FİRMANIN HALİHAZIRDA SİGORTALI OLAN İŞÇİLERİ ÇALIŞTIRILABİLİRMİ.
  TEŞEKKÜRLER

 12. Merhabalar,2006-2013 yılları arasında takside sigortasız işçi çalıştırmanın plaka sahibine maliyeti nedir ve taksilerde sigortalı şöfor çalıştırmak ne zaman mecburi oldu bilgi verirseniz memnun olurum iyi çalışmalar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu