Genel

İşsizlik Sigortası Nedir ?

İşsizlik Sigortası Nedir?

İşsizlik sigortası, çalışma kapasitesinde olmasına rağmen kendi arzusu dışında işini kaybedenlere, maruz kaldıkları maaş kaybının bir kısmının ödenmesiyle bireyin kendisinin veya ailesinin güç durumda kalmasını engelleyen, temelinde sigortacılık faaliyetleri bulunan, devlet tarafından organize edilen zorunlu bir sigorta türüdür. İşsizlik sigortası, sosyal büyümenin sağlanması ve gelir dağılımında adil olma şartının yerine getirilmesi dolayısıyla sosyal devlet olma yolunda önemli kazanımlar getirir. Devletler işsizliğin yol açtığı ve açabileceği sorunlarla baş etmek zorundadırlar. Bu sorunlarla baş etmenin en etkili yollarından birisi de işsizlik sigortasıdır.

İşsizlik Sigortasının Faydaları Nelerdir?

Sigortalı işsizlerin psikolojik olarak daha rahat iş aramalarına vesile olur. Bireyin kendisinde ve ailesinde oluşacak olumsuz etkilerin giderilmesinde faydalı olur. İşsizlik sigortası, işsizlere sağladığı ekonomik katkı sayesinde ticari hayatın kesintiye uğramasını önler. İşsizlik sigortasını kazanmak için harcanacak çaba iş verimliliğin arttırılmasında önemli rol oynar. İşsizlik sigortasının mali getirileri ile verilen eğitimlerle işsizlerin nitelikli elamana dönüşmelerini sağlar. Kayıt altına alınmayan istihdam noktalarının kontrol altında tutulmasını sağlar. Bölgeler içindeki gelir ayrımlarının ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Sigortalı İşsizlere Hangi Hizmetler Sunulmaktadır?

En başta işsizlik parası almaktadırlar. Sağlık sigortası giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmektedir. Mesleki alanlarında yardımcı olmak üzere danışmanlık hizmetleri alırlar. Meslek edinme, meslek öğrenme konularında teorik ve pratik eğitimler alırlar. Ayrıca yeni bir iş bulmalarında devlet tarafından teşvik ve destek görürler.

İşsizlik Sigortası Kesintiye Uğrar mı?

İşsizlik sigortası, herhangi bir kesintiye uğramaz. Fakat başkasına devredilemez ve haciz edilemez. Fazla ödeme yapılır ise faiziyle beraber yasal olarak geri ödeme talebi istenebilir.

İşsizlik Sigortasının Gelirleri Nelerdir?

İşsizlik sigortasının gelirleri; işsizlik ödeneğinden sağlanan gelirler, bunların değerlendirmelerinden kazanılan kaynaklar, fonun yetersiz kaldığı durumlarda devletin yaptığı yardımlar, işverenlerden alınacak cezalar, gecikme payları ve faizler, başka kazançlar ve bağışlar olmak üzere sınıflandırılabilir. Sonuç olarak işsizlik sigortası devletlerin işsizlik sorunu ile ortaya çıkabilecek krizlerin önlenmesinde ve bunlarla mücadelede önemli rol oynayan aktif bir uygulamadır.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir