SGK

Evlat Edinme Şartları, Nasıl Evlat Edinebilirim?

Evlat edinme şartlarını sağladığınız takdirde ailenize yeni bir bireyin katılmasını sağlayabilirsiniz. Evlat edinmek, özellikle doğal yollarla anne-baba olamayan aileler için önemli bir fırsattır. Aileler çocuk özlemini bu sayede giderebilir. Evlat edinme işlemleri sonucunda hayatınıza katılan çocukların yasal anlamda kendi doğurduğunuz bir çocuktan hiçbir farkı yoktur.

Evlat edinmek yepyeni bir yaşama başlama manasına gelir. Bu nedenle detaylı bir şekilde düşündükten sonra karar vermek gerekir. Karar verme sürecinde eşlerin ikisinin de rızası olmalı ve tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar konuşulmalıdır. Evlat edinme şartlarını yerine getirdiğiniz ve psikolojik olarak da bu sürece kendinizi hazırladığınız takdirde mutlu bir aile olarak yaşamınıza devam edebilirsiniz.

Evlat Edinme Şartları

Evlat edinme şartları oldukça detaylıdır. Bu kapsamlı şartların sağlanıp sağlanmadığı, bakanlık tarafından incelenir. Şartların birinde ya da bir kısmında eksiklik varsa evlat edinme talebi reddedilir. Şartlar sağlansa bile evlat edinmek için sıra bekleyen çok sayıda kişi olması nedeniyle talep tarihinden çok sonrası için evlat edinme gerçekleşebilir. Bu nedenle belirli bir bekleme süresini göze alarak bu sürece başlamalısınız. 

Evlat Edinecek Aile İçin Öngörülen Şartlar

Evlat edinecek aile için öngörülen şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Karı-koca olarak evlat edinmek isteyenlerin en az 30 yaşında ve beş yıllık evli olmaları
 • Evlat edinmek isteyen bireyin ya da karı-kocanın çocuktan en az 18 yaş daha büyük olması
 • En az bir yıl evlat edinilen çocukla eğitim ve bakım ilişkisi kurulması
 • Evlat edinmek isteyenlerin eğitim seviyesinin en az ilkokul olması

Bu şartları sağlayan birey ve aileler evlat edinmek için başvurularını yapabilir.

Evlat Edinilen Çocuk Açısından Gerekli Şartlar

Evlat edinilen çocuk açısından gerekli şartlar arasında ilk başta çocuğun rızası gelir. Bu durum sadece ayırt etme gücüne sahip yaşta olan çocuklar için geçerlidir. Devlet her halükarda çocuğun yararını gözetir. Bu sayede yeni hayatında mutlu olması ve herhangi bir zarara uğramaması amaçlanır.

Evlat Edinilen Çocuğun Ailesi Açısından Gerekli Şartlar

Evlat edinilen çocuğun ailesi açısından gerekli şartların da sağlanması, bu süreçte zorunlu olan detaylardan biridir. Çocuğun annesi ya da babası hayattaysa onların rızası olmadan evlat edinme işlemlerinin yapılması mümkün değildir. Bunun yanı sıra çocuğun vesayeti kimdeyse ondan da onay alınması gerekir.

Çocuğu Ailesinden Evlat Edinmek Mümkün müdür?

Çocuğu ailesinden evlat edinmek mümkündür. Bunun yanı sıra vasisinden de bir çocuğu evlat edinebilirsiniz. Bunun için aile mahkemelerine başvurmalısınız. Aile mahkemelerinin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri aracılığıyla evlat edinme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Evlat Edinmenin Hukuki Sonuçları

Evlat edinmenin hukuki sonuçları neticesinde hayatınıza katılan çocuk artık sizin biyolojik çocuğunuz gibidir. Kendi çocuğunuz olması halinde hangi haklara sahip olacaksa evlatlık olan çocuk da aynı haklara sahiptir. Artık onun sorumluluğu sizin üzerinizdedir. Bu nedenle normal bir anne ve baba gibi koruma, gözetme, bakım gibi yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerekir.

Evlat Edinmek Ne Demektir?

Evlat edinmek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yürütülen bir süreçtir. Ailesi tarafından terk edilmiş ya da ailesini kaybetmiş çocuklar; bakanlığa bağlı yurtlarda, yuvalarda ve sevgi evlerinde kalır. Evlat edinme şartlarını yerine getirenler arasından bakanlık tarafından yapılacak incelemeler neticesinde uygun görülenlere evlat edinme hakkı tanınır.

Evlat edinilen çocuk şu hakları kazanır:

 • Çocuk, evlat edinme işlemi sonrasında evlat edinenin yasal mirasçısı konumuna gelir.
 • Evlatlık çocuk, yeni ailesinin soyadını kullanmaya başlar.
 • Ailenin talebi halinde çocuğun adı da değişebilir.
 • Çocuğun nüfus kaydı da değiştirilir.
 • Evlat edinme kayıtları ve buna ilişkin belgeler gizlidir. Sadece evlat edinilenle paylaşılabilir.
 • Evlat edinilen çocuk yetişkinliğe ulaştığında bakanlığa biyolojik ailesini öğrenmek için başvuru yapabilir.

Evlat Edinmek İçin Nereye Başvurmak Gerekir?

Evlat edinmek için başvuru yeri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır. Bunun yanı sıra bir aileden çocuk almak istiyorsanız aile mahkemelerine başvuru yapmalısınız. Başvurunuzu yaptıktan sonra bekleme listesine alınırsınız. Şartları sağlamanız halinde ve sizin istediğiniz yaş grubunda uygun bir çocuk olması halinde işlemler tamamlanır.

Çoğu aile yeni doğmuş ya da üç yaşından küçük bebekleri evlat edinmek ister. Bu durum uzun bekleme sürelerine sebep olur. Daha erken evlat edinebilmek için daha büyük yaşlarda çocuk evlat edinebilirsiniz.

Kimler Evlat Edinemez?

Evlat edinemeyecek olanlar 30 yaşından küçük olanlardır. Çiftler beş yıldır evli değilse bu haktan yararlanamaz. Aynı zamanda kişilerin maddi ve psikolojik durumları da evlat edinmek için uygun olmalıdır.

Evlat Edinmede Yaş Şartı Var mıdır?

Evlat edinmede yaş şartı vardır. Evlat edinme şartları arasında yaş şartı da söz konusudur. 30 yaşını tamamlamayan kişiler bu haktan yararlanamaz. Bu kural ile amaçlanan bireylerin yeterli olgunluğa ulaştıktan sonra evlat edinmesi ve çocuğa daha sağlıklı bir şekilde ebeveynlik yapabilmeleridir.

Bekârlar Evlat Edinebilir mi?

Bekârların evlat edinmesinde gerekli şartları sağlamaları halinde mümkündür. Bekâr olarak evlat edinenler de 30 yaş şartını sağlamalıdır. Aynı zamanda çiftler için öngörülen kriterler de sağlanmalıdır. Evli olmayan kişilerin birlikte evlat edinmesi mümkün değildir.

Yeni Doğmuş Bebek Evlat Edinmek İçin Ne Yapmak Gerekir?

Yeni doğmuş bebek evlat edinmek için başvuru sırasında bunu bakanlığa iletmek gerekir. Aileden bebek evlat edinilmesi durumunda ise doğrudan mahkemeye başvurmak gerekir. Böylece yeni doğmuş bir bebeği hayatınıza katabilirsiniz.

Yurt Dışından Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Yurt dışından evlat edinme şartları hem Türkiye’deki hem de diğer ülkedeki yasalara tabidir. Bu nedenle her iki ülkenin de şartlarını yerine getirmek gerekir. Taraf ülke sizden farklı şartları yerine getirmenizi isteyebilir. Hangi ülke olursa olsun esas olan çocuğun üstün yararıdır.

Yurt dışından evlat edinme işlemi bazı ülkelerde ayrı bir sektör haline gelmiştir. Özellikle fakir ülkelerde bulunan çocuklar için bu durum tam bir risk teşkil etmekte ve çocuklar ailelerinden çalınabilmektedir. Çok büyük paraların döndüğü bu sektörde batılı ülkelerde bulunan ailelere çocuklar evlat edindirme ajansları aracılığıyla verilmektedir.

Böyle yöntemlere başvurmadan her zaman yasal yollarla işlemlerinizi gerçekleştirmeniz hem hukuki yönden hem de ileride sorun yaşamamanız açısından önemlidir. Aynı zamanda bir çocuğu ailesinin rızası olmadan almak da kesinlikle başvurulmaması gereken bir yoldur.

Evlat Edinme Sırası Gelen Aileyle Çocuğun Tanışması

Evlat edinme sırası gelen aileyle çocuğun tanışması belirli şartlar altında gerçekleştirilir. İlk etapta aileye çocuk hakkında gerekli bilgiler verilir. Aile önerilen çocuğu görmeye gider. Bu aşamada ailenin ya da bireyin seçim yapması söz konusu değildir. Kurum, evlat edinmek isteyen kişilerin yaş kriterine göre bir çocuk önerir.

Bebek evlat edinen kişiler, bebeği gördüklerinde bazı sorunlar meydana gelebilmektedir. Kurumlara bırakılan çocuklar, sorunlu hamilelik ve yetersiz bakım nedeniyle zayıf bir yapıya sahip olabilir. Evlat edinenler bu durumun geçici olduğunu kabul etmeli; gerekli bakım ve özenle bebeği sağlıklı bir yapıya kavuşturmalıdır.

Daha büyük yaştaki çocukları evlat edinenler ilk önce uzaktan izler. Daha sonra karşılaşma gerçekleşir ancak çocuğa evlat edinme hakkında bilgi verilmez. Ardından çocukla ailenin beraber vakit geçirmesi sağlanır. Aile çocuğu isterse çocukta buna rıza gösterirse her iki taraf için de yeni bir hayat başlar.

Aile ve çocuk bir yıl boyunca izlemeye alınır. Bu izleme süresi sonunda bakanlık tarafından inceleme raporu hazırlanır. Hazırlanan rapor evlat edinme davası kapsamında mahkemeye sunulur. Oldukça uzun bir süreç olan evlat edinmede ailelerin ya da bireyin sabırlı olması önemlidir.

Evlat Edinilen Çocuğun Ailenin Yanına Yerleştirilmesi

Evlat edinilen çocuğun ailenin yanına yerleştirilmesi “Evlat Edinme Öncesi Geçici Bakım Sözleşmesi” ile yapılır. Bu sözleşme kapsamında çocuk, ailenin yanında en az bir yıl kalmalıdır. Bu süre boyunca yapılacak değerlendirmeye göre evlat edinmenin onaylanması ya da reddedilmesi söz konusu olabilir.

Evlat Edinilecek Çocuk İçin İzleme Süreci

Evlat edinilecek çocuk için izleme süreci sosyal çalışmacılar tarafından yürütülür. Sosyal çalışmacılar aileyi eğitim, ekonomi ve sosyal ilişki yönünden değerlendirir. Bu değerlendirme neticesinde üç ayda bir rapor hazırlanır. Evlat edinecek olan ailenin başka çocukları varsa onların da evlat edinilecek çocukla olan ilişkileri önemlidir. Aile gerekli görüldüğü halde danışmanlık da alabilir.

Evlat Edinilen Çocuğa Bu Durumun Söylenmesi

Evlat edinilen çocuğa bu durumun söylenmesi gerekir. Bazı aileler çocuğun kendilerinden uzaklaşacağı korkusuyla bu durumu ertelemekte ve yetişkinlik dönemine kadar söylememektedir. Fakat çocuğun bunun hiç uygun olmayan bir zamanda anne-babası dışında birilerinden duyması büyük bir travma yaratabilir.

Çocuğa evlatlık olduğu en geç 6 yaşına kadar söylenmelidir. Henüz çocuk okula başlamadan ve insanlarla çok fazla diyaloğa girmeden bunu söylemekte fayda vardır. Çünkü bir akraba ya da arkadaştan bunu duymaktansa sizden duyması daha iyidir.

Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Arasındaki Fark

Evlat edinme ve koruyucu aile arasındaki fark hukuki açıdan değerlendirilebilir. Çocuğun velayeti koruyucu aileye verilmez. Ancak bakım, eğitim açısından koruyucu aile de sorumluluk edinir. Velayet ise çocuğun biyolojik ailesinde ya da vasidedir.

Koruyucu Aile Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Koruyucu aile olmak için ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Bunun yanı sıra 25-65 yaş aralığında olmak ikinci şarttır. Koruyucu aile olmak isteyen kişilerin Türkiye’de yaşaması, düzenli bir geliri olması ve en az ilkokul seviyesinde eğitim görmüş olması da diğer şartlardır. Bekârlara ve çocuğu olanlara da koruyucu aile hakkı tanınır.

Koruyucu Aile Olmanın Avantajları Nelerdir?

Koruyucu aile olmanın avantajları oldukça fazladır. Evlat edinme sürecinin 3-5 yıl arasında tamamlanması nedeniyle aileler, koruyucu ailelik olanaklarından yararlanabilir. Bu sayede daha kısa sürede bir çocuk sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürebilirler. Koruyucu aile işlemleri genellikle altı ay içerisinde tamamlanır. Koruyucu ailelere çocuğun ihtiyaçlarına göre maddi destek sağlanır.

KORUYUCU AİLE ÜCRETLERİ
0-3 Yaş750,02 TL
4-5 Yaş1125,03 TL
6-14 Yaş1200,04 TL
15-18 Yaş1275,04 TL
19 Yaşından Büyük Üniversite Öğrencileri1275,04 TL

Gönüllü Aile Hizmeti Nedir?

Gönüllü aile hizmeti uygulamasında çocuk kaldığı kurumda ziyaret edilir. Çocuk evlerinde ya da sevgi evlerinde kalan çocuğu belirli aralıklarla ziyaret ederek gönüllü aile olabilirsiniz. Bu hizmeti tek bir çocuk ya da aynı evde kalan tüm çocuklar için verebilirsiniz. Ev gönüllüsü olduğunuzda dikkat etmeniz gereken en önemli detay ziyaretlerin düzenli olmasıdır. Aynı zamanda çocuklara rahatsız edici sorular sormamak, fotoğraflarını çekmemek ve onları mutlu edecek şekilde davranmak da önemlidir. Evlat edinme şartlarını sağlamamanız ya da evlat edinme süreci tamamlanana kadar çocuklara destek olmak için gönüllü aile olabilirsiniz.

Shares:

174 Yorumlar

 • SAMA FAQERI
  15.03.2023

  Merhaba ben SAMA FAQERI çocuğumu sosyal hizmetlerine verdim evlatlık vermeleri için Uşak sosyal hizmetleri.

  Cevapla
 • Nilay
  17.02.2023

  Merhaba eşimle evlat edinmek istiyoruz 0 6 alık .bilgi alabilirmiyim Lutfen

  Cevapla
 • Ümran
  16.02.2023

  19 yıllık evliyiz cocugumuz yok evlat edinmek istiyoruz e devletten basvuru yaptik yeterlimi nasıl kısa sürede sonuc alabiliriz?

  Cevapla
 • Özlem
  25.01.2023

  Merhaba 35 yaşındayım çocuğumuz olmuyor 17 senelik evliyim çocuğunu evlat edindirmek ibteyen aileler ilatişeme geçerse çok sevinirim

  Cevapla
 • SHAHRIAR ABDOLVAND
  21.03.2022

  İranlıyım, 22 yıllık evliyim, hastalıktan çocuğum olmadı, 6 yıldır İstanbul’da yaşıyorum ve bebek bakma şartlarına sahibim.

  Cevapla
  • SAMA FAQERI
   25.11.2022

   Merhaba 20 yaşımdayım hamileyim daha doğmamış çocuğumu evlatlık vermek istiyorum
   Çocuğum Maddi manevi iyi bir aileye vermek istiyorum uşak’ta yaşıyorum

  • m.ö
   28.11.2022

   SAMA FAQERI merhaba yorumunu gördüm ve iletişime geçmek istiyorum mail adresimi yazsam bana yazar mısın buraya yaz konuşalım

 • SHAHRIAR ABDOLVAND
  21.03.2022

  Ben bir çocuk velayati koşulları istiyorum

  Cevapla
 • SHAHRIAR ABDOLVAND
  21.03.2022

  Çok gozal

  Cevapla
 • Işıl
  11.03.2022

  Ben bakabilirim.

  Cevapla
 • Işıl
  11.03.2022

  Ben bakabilirim.

  Cevapla
 • Işıl
  11.03.2022

  Selam

  Cevapla
 • Sermin SEZGİN
  02.03.2022

  İletişime geçebilirmiyiz SERMİN SEZGİN 05……..

  Cevapla
 • İsmail
  20.02.2022

  Numara verirmsnz 05………

  Cevapla
 • Aleyna
  13.01.2022

  19 yaşındayım eşimle çoçuk almak istiyorum

  Cevapla
  • SAMA FAQERI
   20.12.2022

   Size nasıl ulaşabilirim

 • ergin k
  21.12.2021

  51 yaşındayım çocuğumuz olamadığından yeni döğmuş yada 1 yaş altı çocuk istiyoruz maddi durumum gayet iyi ,üniversite mezunuyum kız çocuğunu daha çok istiyoruz özellikle ben çok istiyorum

  Cevapla
 • Aras
  05.10.2021

  Merhabalar beni evlatlık edinecek bir aile varmı ?

  Cevapla
 • Derya
  29.11.2020

  Merhabalar Almanya’da ikamet ediyorum Türkiye’den evlat edinmek istiyorum

  Cevapla
 • Jale
  18.10.2020

  Merhaba Jale ben, bekarim ve yurt disinda yasiyorum. En büyük hayalim anne olmakti, ama yas nedeniyle anne olamiyorum. Bakamayacak aileler veya genc kadinlar ve evlatlik vermek isteyenler lütfen benimle irtibata girin.

  Cevapla
 • Mehtap
  10.10.2020

  Merhaba esra hanım biz eşimle çok istiyoruz ulaşır msnz

  Cevapla
 • Anne
  09.10.2020

  Ben evlat edine bilirim

  Cevapla
 • Pelin
  26.07.2020

  Evlat vermek isteyen arkadaşlar yasal yolla olmasi gerek tabiki .fakat buyutup besledikten sonra annelik duygusuyla peşine düşüp gorme ihtimali de evlat edinen aile için çok üzücudur herhalde

  Cevapla
 • Serhat
  15.07.2020

  Merhabalar ben manisadan serhat 9yillik evliyiz esim rahim ameliyati oldugu icin cocugumuz olmuyor. Bakamiyacak durumda olan aileler evlatlik vermek isteyenler ************** yardimci olabilirmisiniz.

  Cevapla
  • Kader
   08.01.2022

   Merhaba bende yeni doğan bebek istiyorum

  • Rabia
   12.09.2022

   Size nasıl ulaşabilirm

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir