KOSGEB

2022 Devlet Hibe (Teşvik) Kredisi Nasıl Alınır? Başvurusu

Devlet hibe (teşvik) kredisi almak için hibe kredi veren devlet kurumlarına başvuruda bulunulması gerekmektedir. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, KOSGEB, kamu bankaları gibi kurumlardan hibe kredi alınabilmektedir. Hibe kredi başvurusu yapılabilmesi için 18 yaşın doldurulmuş olması gerekmektedir. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösterecek olanların ÇKS belgelerinin olması gerekmektedir.

Hibe kredi alınabilmesi için hibe kredi verilen alanlarda faaliyet gösterildiğinin devlete belgelenmesi gerekmektedir. Ayrıca hibe kredi başvurusu yapanların sigortalı olarak başka bir işte çalışmıyor olmaları istenmektedir. İşletme ve yatırım kredisi adı altında hem işletme giderlerinin karşılanabilmesi hem de verilen hizmetin iyileştirilebilmesi için devlet hibe kredi vermektedir.

Devlet Hibe Kredisi Kimlere Verilir

Devletten hibe kredi almak için başvuru yapabilecek olanlar aşağıda verilmiştir:

 • Hayvancılık faaliyet sürdüren çiftçilere hibe kredi verilmektedir.
 • Tarımsal örtü altı ve üst bitkisel üretim yapanlar hibe kredi talep edebilmektedirler.
 • İş fikrine yönelik proje üreten yeni girişimcilere hibe kredi desteği verilmektedir.
 • Esnaflar devletten hibe kredi alabilmektedirler.
 • KOBİler devletten hibe kredi almak için başvuru yapabilmektedirler.

Yeni İş Kuracaklara Verilen Devlet Hibe Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeni bir iş fikri bulan ve yeni iş yeri kuracak olan girişimcilerin devletten hibe kredi alabilmeleri için öncelikle KOSGEB’in desteklediği sektörlerde bir iş fikrinin olması gerekmektedir. Bunun için KOSGEB’in web sitesinden desteklenen sektörlere bakılmalıdır.

Ardından KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik eğitimlerine kayıt olup bu eğitimi başarı ile tamamlayıp sertifika almalıdırlar. Hibe kredi almak istedikleri iş fikrine yönelik bir iş planı hazırlamaları ve işletmelerini kurmaları gerekmektedir.

Bu süreçte işletmelerine yaptıkları masrafı belgelemelidirler. KOSGEB’e başvuru yaptıktan sonra eğer KOSGEB başvurularını olumlu sonuçlandırır ise; işletmeye yapılan masrafları karşılamaktadır. Geleneksel ve ileri girişimcilik destek programlarından yararlanılabilmektedir.

Genç Çiftçi Hibe Kredi Nedir?

Kırsal kalkınmayı desteklemek amacı ile Genç Çiftçi Projesi kapsamında genç çiftçilere hibe kredi verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen bir kredidir. Genç çiftçi hibe krediyi alabilmek için önce https://gencciftci.tarim.gov.tr adresine giriş yapıp ön kayıt yaptırılması istenmektedir.

Sisteme üye olanlar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ön kayıt işlemini tamamlayabilmektedirler. Sisteme üye olmayanlar ise; ÇKS kaydı yaptıktan sonra sisteme giriş yapabilmektedirler.

Başvuru yapacak olan genç çiftçilerden istenen belgeler ise aşağıda sıralanmıştır:

 • Kimlik belgesinin fotokopisi talep edilmektedir.
 • Taahhütname istenmektedir.
 • Genç çiftçinin okur yazar olduğunun belgelenebilmesi için diploması istenmektedir.
 • Genç çiftçi projesi başvuru dilekçesi gerekmektedir.
 • Proje tanıtım formu talep edilmektedir.
 • Ücret karşılığında bir işte çalışılmadığı belgelenmelidir. Bunun için SGK’dan sigortalı olarak bir işte çalışılmadığına dair belge alınmalıdır.

Hayvancılık, Bitkisel Üretim ve Turizm Kapsamında Hibe Verilen İşletmeler Nelerdir?

IPARD-2 kapsamında hayvancılık, bitkisel üretim ve turizm sektöründe hizmet verip hibe kredi alabilecek işletmeler aşağıdaki gibidir:

 • Meyve ve sebzelerin işlenerek pazarlanması için geri ödemesiz %50 oranında hibe kredi verilebilmektedir.
 • Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması alanlarında faaliyet gösterenlere en az %50 oranında geri ödemesiz kredi verilmektedir.
 • Süt üreten tarımsal işletme kuranlara %60 oranında hibe yardımı yapılmaktadır.
 • Et üreten işletmeler %65 oranında geri ödemesiz destek alabilmektedirler.
 • Kırsal alanda turizm faaliyeti sürdürülecek olması durumunda; en az %50 oranında geri ödemesiz hibe kredi alınabilmektedir.
 • Yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi için hibe kredi verilmektedir.
 • Çiftçilik faaliyetlerinin daha fazla yaygınlaştırılması amacı ile arıcılık sektörüne geri ödemesiz kredi verilmektedir.
 • Kültür balıkçılığının teşvik edilmesi için hibe kredi verilmektedir.

Hayvancılık, bitkisel üretim ve turizm sektörlerinde faaliyet gösterip devlet hibe kredisi talep eden işletmeler; yatırımlarının %50’si ile %70’si arasında değişen oranlar ile geri ödemesiz kredi alabilmektedirler.

KOSGEB Desteklenen Sektörler Listesi Nedir?

Desteklenen sektörlerin tamamının listesine www.kosgeb.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu listede yer alan sektörler alt kollara ayrılmış olup her sektör için farklı bir iş kolu ve konusu bulunmaktadır. Bu iş kolları ayrı ayrı kodlara sahiptir ve başvuru sırasında bu kodlar kullanılmaktadır. Kodlar NACE kod olarak adlandırılmaktadır.

NACE kodlar için bazı örnekler şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • ‘S’ NACE kodu; ‘Diğer Hizmet Faaliyetleri’ sektörünü simgelemektedir.
 • 95 NACE kodu ‘Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı’ iş koluna aittir.
 • 1 NACE kodu ‘Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı’ iş koluna aittir.
 • 23 NACE kodu ‘Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı’ iş koluna aittir.
 • 29.05 NACE kodu ‘Bisiklet onarımı’ iş koluna aittir.

KOSGEB desteklerine başvuruda bulunulabilmesi için ilgili iş kolunun bu listede yer alması gerekmektedir. Bu listede yer almayan iş kolları için destek başvurusu yapılamamaktadır. KOSGEB Desteklenen Bölgeler ve Destekleme Oranları

KOSGEB tarafından desteklenen bölgeler 6’ya ayrılmış olup bölgelere göre destek oranları değişiklik göstermektedir. 19.06.2012 tarihinde yayımlanan resmî gazete yer alan bölgeler şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Birinci bölge kapsamında bulunan iller; Eskişehir, Muğla, Kocaeli, İzmir, Bursa, Ankara, Antalya ve İstanbul’dur.
 • İkinci bölge kapsamında bulunan iller; Adana, Aydın, Bolu, Edirne, Denizli, Isparta, Kırklareli, Kayseri, Konya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale (Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri hariçtir.) şeklinde sıralanabilmektedir.
 • Üçüncü bölge kapsamında bulunan iller; Balıkesir, Burdur, Bilecik, Gaziantep, Karabük, Manisa, Karaman, Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak’tır.
 • Dördüncü bölge kapsamında bulunan iller; Amasya, Afyonkarahisar, Bartın, Artvin, Çorum, Düzce, Elâzığ, Hatay, Erzincan, Kastamonu, Kırşehir, Kırıkkale, Kütahya, Rize, Nevşehir, Malatya ve Sivas’tır.
 • Beşinci bölge kapsamında bulunan iller: Yozgat, Tokat, Tunceli, Sinop, Osmaniye, Kilis, Niğde, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzurum, Çankırı, Adıyaman, Aksaray ve Bayburt’tur.
 • Altıncı bölge kapsamında bulunan iller: Ağrı, Batman, Ardahan, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, Mardin, Kars, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Van, Bozcaada ve Gökçeada’dır.

Birinci ve ikinci bölgelerde yer alan erkek başvuru sahipleri %60 oranında destek alabilmektedir. Başvuru sahibi kadın girişimci, engelli girişimci, şehit ya da gazi yakını ise %80 oranında destek verilmektedir. Kalan diğer bölgelerde ise erkek başvuru sahipleri için %70 oranında destek verilmektedir. Kadın ya da engelli girişimci, şehit ya da gazi yakınları için ise %90 oranında destek verilmektedir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Nasıl Alınır?

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni herkese açık ve ücretsiz olarak vermektedir. Eğitimlerle ilgili duyurular KOSGEB resmî web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Kursa kayıt olmak için ise E-Devlet sistemi kullanılabilmektedir.

KOSGEB Girişimci Geliştirme Destek Programı

KOSGEB tarafından verilen hibe desteği ‘Girişimcilik Destekleri’ adı altında sunulmaktadır. 2018 yılında verilmeye başlanan bu destek 2022 yılında da verilmeye devam edilecek olan girişimci desteklerine bir yenisi daha eklenmiştir. 2022 yılında verilmeye başlanacak olan ‘Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’ kapsamında 360 bin TL’ye kadar destek verilmektedir. Verilen bu destek programının amacı; girişimcilerin işlerini kurabilmeleri ve yürütebilmeleri, gelişip büyüyebilmeleridir.

Girişimci Geliştirme Destek Programı; kendi işini kurmak isteyenlere devlet desteği olarak sağlanan KOSGEB hibe ve kredi seçenekleri arasında yenidir. Bu program dahilinde geleneksel girişimcilere 60 bin TL’ye kadar, ileri girişimcilere 360 bin TL’ye kadar destek verilmektedir. Bu kapsamda ödenecek hibeler ve verilecek kredi seçenekleri şu şekildedir;

KOSGEB Kuruluş Desteği

Gerçek Kişi İşletme Desteği5.000 TL
Sermaye Şirketi İşletme Desteği10.000 TL

KOSGEB Performan Desteği

Birinci Performans Dönemiİkinci Performans Dönemi
180-539 gün ise 5.000 TL360-1079 gün ise 5.000 TL
540-1079 gün ise 10.000 TL1080-1439 gün ise 15.000 TL
1080 ve üstü gün ise 20.000 TL1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

KOSGEB Girişimcilik Desteği

Bu destek kapsamında 50 bin TL’ye kadar hibe, 100 bin TL’ye kadar geri ödemeli kredi seçeneği sunulmaktadır. Şartlara uygunluk sağlayan herkes başvuruda bulunabilmektedir. Bu destek kapsamında İşletme Kuruluş Desteği olarak geri ödemesiz 2 bin TL verilmektedir.

Kuruluş döneminde ihtiyaç olacak makine, teçhizat ve donanım için geri ödemesiz olarak 18 bin TL’ye kadar ödeme yapılmaktadır. İşletme giderlerine destek olunabilmesi için ise 30 bin TL’ye varan geri ödemesiz destekler verilmektedir. Bunun yanı sıra 100 bin TL’ye kadar da oldukça uygun şekilde ve geri ödemeli kredi seçeneği sunulmaktadır.

KOSGEB Desteklerine Başvuru Nasıl Yapılır?

KOSGEB başvuru işlemleri öncelikle online olarak internet üzerinden yapılmaktadır. KOSGEB resmî web sitesine giriş yapılarak, veri tabanına kayıt olunması gerekmektedir. Veri tabanı kaydından sonra KOBİ beyannamesi verilmelidir. Bu işlem için E-Devlet sistemine giriş yapılması ve gerekli formun orada doldurulması gerekmektedir. Ardından iş planı ve gerekli belgeler hazırlanarak, KOSGEB il ya da ilçe müdürlüklerine başvuru yapılabilmektedir.

Başvurular en fazla 2 ay içerisinde değerlendirilmekte olup olumlu sonuçlanır ise ödemeler anında yapılmaya başlanmaktadır. KOSGEB destekleri için değerlendirmeler, KOSGEB uzmanları tarafından yapılmaktadır. İş planı ve projesi hazırlama ile ilgili tüm detaylar Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminde öğretilmektedir.

TKDK Tarafından Verilen Teşvik Kredileri Nelerdir?

TKDK tarafından sağlanan teşvik kredileri, tarım ve hayvancılık alanında kullanılmaktadır. Çiftçilik belgesi olan ve tarım yapan kişilerin kullanması için hazırlanan TKDK kredileri, hibe ve faizsiz kredi olarak iki ayrı kategoriye ayrılmaktadır.

TKDK tarafından verilen teşvik kredileri, aşağıda sıralanmıştır:

 • Kırmızı et üretimi için hazırlanan teşvik kredileri
 • Yumurta çiftliği kurulumu ve gelişimi için verilen destek kredileri
 • Kırmızı et üretimi destekleri
 • Damızlık düve yetiştiriciliği desteği
 • Damızlık kümes hayvanı yetiştiriciliği destekleri
 • Etlik kümes hayvanı üretimi destekleri
 • Kanatlı hayvan üretimi destekleri
 • Süt ve süt ürünleri üretim destekleri
 • Kırmızı et üretimi için kurulan çiftlik destekleri
 • Su ürünü yetiştirme destekleri
 • Su ürünlerinin üretim ve işlenmesi için verilen destekler
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği destekleri
 • Yenilenebilir enerji üretimi için kurulan tesis destekleri
 • Tarım makinalarının alınması ve üretilmesi için gerekli destekler
 • Tarım tesislerinin inşası ve gelişimi için verilen destekler

Yukarıda sıralanan TKDK destekleri, bu alanlarda kullanılacak tesislerin tadilat masraflarını da karşılamaktadır. TKDK desteklerinin büyük bir kısmı, geri ödemesiz hibe desteği olarak sunulmaktadır.

KOSGEB Desteklerinin Limitleri Nasıl Belirlenir?

KOSGEB faizsiz kredi ve hibe desteğinin limitleri, işletmelerin alt yapısına ve kapasitesine göre belirlenmektedir. KOSGEB kapsamında verilen kredilerin limitleri ve kullanım alanları, aşağıda detaylı şekilde belirtilmiştir:

 • KOSGEB hibe destekleri için belirlenen en yüksek tutar 50 bin TL’dir.
 • Faizsiz kredi desteklerinin limitleri, işletmelerin alt yapı boyutuna göre belirlenmektedir. Küçük işletmeler, 100 bin TL faizsiz kredi kullanırken, orta ölçekli işle3tmeler 200 bin TL, makro ölçekli işletmeler ise 300 bin TL faizsiz kredi kullanım hakkına sahiptir.
 • Hibe desteği talep eden makro boyuttaki işletmelere ve projelere, 65 bin TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.
 • Faizsiz kredi desteğinin limiti işletmelerin talebine göre hesaplanırken, hibe desteğinin tutarı için KOSGEB incelemesi yapılmaktadır.
 • KOSGEB hibe desteği kapsamında, işletmenin kurulum aşaması için 2 bin TL, makine giderleri için 18 bin TL, alt yapı ve ofis harcamaları için 30 bin TL ödenek hazırlanmıştır.

İşletmenin kurulumu yapıldıktan sonra, KOSGEB tarafından incelemeler yapılmakta ve KOSGEB desteklerinin limitleri kesinleştirilmektedir. İşletmenin boyutuna göre belirlenen KOSGEB destekleri, KOSGEB anlaşması bulunan devlet bankaları ve özel bankalar üzerinden çekilebilir.

KOSGEB Desteklerine Nasıl Başvuru Yapılır?

KOSGEB kredilerine başvuru yapmak için izlenmesi gereken adımlar, aşağıda sırasıyla belirtilmiştir:

 • Başvuru adresine tıklayarak, KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimleri için başvuru yapılmalıdır.
 • Uygulamalı girişimcilik eğitimi tamamlandıktan sonra, işletmeler kurulmalı ve faaliyete geçirilmelidir.
 • İşletmelerin kurulumunun ardından, kosgeb.gov.tr adresinde yer alan KOSGEB veri tabanına kayıt yapılmalıdır. Ana sayfadaki linke tıklandıktan sonra işletme bilgileri sisteme girilmeli ve onaylanmalıdır.
 • KOSGEB işletme bilgileri doldurulduktan sonra, başvuru talep formunun indirilmesi ve doldurulması gerekir.
 • KOSGEB destek talep formu ve başvuru belgeleriyle birlikte, KOSGEB il müdürlüğüne gidilmelidir.
 • Gerekli evraklar teslim edildikten sonra, iş planı sunumu yapılmalı ve başvuru süreci tamamlanmalıdır.
Shares:

18 Yorumlar

 • tahsin Kayhan
  12.05.2023

  öncelikle selamün aleyküm ben zor durumdayım bi kredi borcu var Kredi kartı da borcu var ama ben asgari ücretle çalışan biriyim ödeme miyorum ev masraflarına var çocukların masrafları var her kapıyı kapattı ancak sizde yardım istiyorum bana uygun kredi istiyorum 28 bin TL borcu var lütfen Allah’ın aşkına bana yardım edin yoksa yuvam dağılacak yalvarırım size evim elde gittiyor yalvarırım size deniz banka borcumu var valla yemi ederim zor durumdayım yoksa yuvam dağılacak yalvarırım size

  Cevapla
 • Cemil çimen
  29.12.2022

  Öncelikle selamünaleyküm ben makina imalatı sektöründe çalışıyorum 42 yaşındayım hayatım tüm ülkeye makina yapmakla geçti tüm dünyada talep gören bir makinayı üretmek istiyorum ama madi gücüm yok bende üretmek istiyorum ülkem kazansın benim de iş yerim olsun herkez kazansın insanlara faydam olsuni stiyorum bendeki bu birikimle eyerki bu dünyadan göç edersem gözüm açık giderim saygılarımı arz ederim cemil çimen

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   29.12.2022

   Merhaba,

   Kosgeb in girişimci desteği mevcut. Bölgenizdeki Kosgeb temsilciliklerinden bilgi alabilirsiniz.

 • semiha
  08.02.2022

  hibe desteği baş vuruşu alacam

  Cevapla
 • Metin
  25.06.2021

  Merhbalar öncelikle benim aklımda fabrika tarzı bir tel çit üreten ve satan bir iş yeri açmak istiyorum ama elimde bunu yapacak güç yok kendime güvenim var yapmak istiyorum demir doğrama ustasıyım aynı zamanda elimde her iş geliyor siz bana 3 yıl geri ödemeli bir güç verirseniz ben bunu işin altından kalkarım lütfen bana olumlu bir cvp verin benim ilk yerim olacak

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   29.06.2021

   Merhaba,

   Bu konuda destek alabilmek için en yakın kosgeb şubesine başvurmalısınız.

 • Orhan
  07.03.2021

  Çok zor durumdayım ben inek almak istiyorum bana yardımcı olun lütfen

  Cevapla
 • Teoman Evci
  18.06.2019

  Nevşehir ili mustafapaşa köyünde butik otel inşaatı yPıyorum yüzd doksanı bitti hibe yardım alma ihtimali var mı saygılar

  Cevapla
 • Hatice
  06.04.2019

  Merhaba 5 kişi bir okul açmak istiyoruz.Kadın olarak sermayem az KOSGEB desteği ve hibe desteği alabilir miyim

  Cevapla
 • İlker basmaz
  02.04.2019

  KOSGEB’in sunmuş olduğu bu şartlardan faydalanmak için belli bir üst yaş sınırlaması var mı?

  Cevapla
 • Ibrahim
  17.03.2019

  Ben mobilya ustasıyım yeni işyeri kurmak istiyorum kosgebten nasıl yararlanabilirim yardımcı olursanız memnun olurum

  Cevapla
 • Umran Öztürk
  14.03.2019

  Çalışmakta olan eczaneyi büyütüp çalışan sayısını artırıp daha iyi hizmet vermek için hibe yada faizsiz kredi alabilirmiyim.

  Cevapla
 • AYŞE
  04.03.2019

  MERHABA ;

  SIFIRDAN BİR İŞ KURMAK İSTEYENE HİBE KREDİ VERİLMİYOR MU ?

  EĞER VERİLİYORSA ŞARLAR NASIL AYRINTILI YAZAR MISINIZ ??

  Cevapla
 • Hasan Hüseyin
  09.02.2019

  Afyonkarahisar da bakkal devir aldım vergi levhası falan çıktı KOSGEB tarafından yapılan hibe desteğinden nasıl faydalanabilirim

  Cevapla
 • Sahin
  09.02.2019

  Merhabalar biz abi kardeş olarak çalışmaktayız bizim amacımız dükkan açıp işletmek ama maddi sıkıntılardan dolayı yapamıyoruz kendimiz mekanik sıhhi tesisatçı olarak çalışıyoruz makina almayı düsüsünüyoruz devletten destek almamız için ne yapmamız lazım bilgiederseniz ederseniz seviniriz teşekürler

  Cevapla
 • ORUÇ SARI
  03.02.2019

  ben ev elmak iştiyorum engeliyim rapor %49 bende faydalapilirmiyim sadese 60000 lira lazım pulmadım bankalar engeliye kıradi vermiyor 4 cocuk var okuyor ne yamalıyım

  Cevapla
 • Telmize Erenses
  02.02.2019

  Halihazırda kurulmuş olan küçük bir işletmemiz var bu KÖSGEB eğitimini alarak bu krediden faydalanabilirmiyiz?

  Cevapla
  • Yonetici
   02.02.2019

   Merhabalar,

   Kosgeb eğitimi aldıktan sonra var olan desteklere başvuru yapabilirsiniz. Devlet hibe kredilerinin içeriği her 2-3 ayda bir değişmektedir. Eğitiminizi tamamladıktan sonra, size en uygun olana başvuru yapabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir