emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2020 SGK Hizmet Belgesi Vermeme Cezaları Nelerdir?

2020 SGK Hizmet Belgesi Vermeme Cezaları Nelerdir?
SGK
21.04.2020

SGK Hizmet Belgesi işe alım sürecini takip eden süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilmesi gereken belgelerden bir tanesidir. Bireyin istihdamı gerçekleştirildikten hemen sonra, istihdamı gerçekleştiren kurum veya işyeri tarafından belgenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilmesi gerekir. Aksi halde SGK hizmet belgesi cezası uygulanmaktadır. Bu ceza ile birlikte birtakım yaptırımlar da uygulanabilir. Dolayısıyla istihdam sağlayan iş yerleri, istihdam işlemi sırasında birey henüz işe başlamadan bu belgeyi teslim etmeli ve takip eden süreçte yani bireyin çalışıyor bulunduğu dönemde de gerekli belgeleri kuruma teslim etmelidir.

SGK Cezaları Nedir?

SGK Cezası kurum tarafından istihdam ve iş sürecinde sigortası yapılan bireyler için gerekli görülen belge ve bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilmemesi halinde uygulanan para cezası veya benzer yaptırımlara verilen addır. Bireyler çalışanları işe alıp çalıştırırken bu belgelerin kontrolünü ve teslimini sağlamalıdır. Teslim edilecek belgeler eksiksiz olarak doldurulmalı ve bilgilerde yanlışlık yapılmamalıdır. Eksik veya yanlış olduğu teslim edilen belgeler hakkında idari ceza işlemleri uygulanmaktadır.

Hizmet Belgesi Ne Zaman Verilir?

SGK hizmet belgesi her ayın en geç 23. gününe kadar teslim edilmelidir. Resmî tatillere denk gelen günlerde ise bu belgeler tatilin başlangıç gününden bir gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilmelidir. Hizmet belgesi teslim edilirken Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi kullanılır. Ancak belirtilen yasal sürenin dolması halinde teslim edilmemiş belgeler varsa en kısa sürede Sosyal Güvenlik Kurumu il ve ilçe merkezlerine gidilerek ilgili belgeler teslim edilir. Aksi halde belgelerin geç teslim edilmesi veya teslim edilmemesinden doğacak olan cezaî yaptırımlar uygulanır.

İşe Giriş Bildiren Belgeyi Geç Verme Cezası Ne Kadar?

İşe giriş belgesi vermeme cezası çalışan istihdam eden kuruluş ve işyerlerinin ilgili belgeyi Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim etmemesi sonucu verilen cezadır. Belgenin teslim edilmemesini çalışan veya Sosyal Güvenlik Kurumu tespit ederek gerekli bildirimleri yaparlar. İşe giriş belgeleri her ayın 23. gününe kadar teslim edilmelidir. Aksi takdirde asgari ücretin iki katı ila on katı arasında değişen tutarda cezaî yaptırım uygulanmaktadır. Bununla birlikte cezaî yaptırımlarda zaman aşımı süresi beş yıl olarak belirlenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan incelemelerde belgeyi teslim etmediği tespit edilen iş yerleri için uygulanacak cezaya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen kurallar dahilinde karar verilmektedir. Bu karar verilirken belgenin teslim edilip edilmediği veya ne kadar geç teslim edildiği göz önünde bulundurularak para cezasının tutarı belirlenir.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Geç Teslim Edilmesi Cezası Ne Kadar?

Geç teslim cezaları işverenin daha önce bir ceza almış olup olmamasına veya işyerinin durumuna göre değerlendirilerek belirlenmektedir. Buna göre verilen her ceza için ceza indirim tutarı ve şekli de değişiklik göstermektedir.

SGK tarafından bu konuda verilen cezalar şunlardır:

  • Hizmet belgesi asıl belge ise; ceza olarak bir aylık asgari ücretin iki katını geçmemesi şartı ile belgede kayıtlı şekilde bulunan sigortalı çalışan kişi sayısı başına, asgari ücret oranlarının beşte biri oranında idari para cezası uygulanır.
  • Hizmet belgesinin ek belge olması halinde ise, bir aylık asgari ücret miktarının iki katını geçmemek koşuluyla belgede kayıtlı bulunan sigortalı çalışan için, kişi sayısı başına aylık olan asgari ücret oranlarının sekizde biri oranlarında idari para cezasının ödenmesi durumu oluşmaktadır.

Ceza indirimi yapılması için işverenin cezayı 15 gün içerisinde ödemesi gerekmektedir. 15 gün içerisinde ödenen cezalar için toplam cezanın dörtte biri oranında indirim söz konusu olabilmektedir.

İşten Ayrılma Bildirgesini Geç Teslim Etme Cezası Ne Kadar?

İşten ayrılma belgesi cezası istihdam edilmiş olan bir işçinin bu işten ayrılması sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilmesi gereken belgenin teslim edilmemesi durumunda oluşan para cezası yaptırımıdır. Buna göre işten ayrılan bireyler için işverenlerin en geç 10 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na işten ayrılma belgesini teslim etmesi gerekir. Belirlenen süre içerisinde bildirimi yapmamış olan işyerleri için işverenlere asgari ücretin minimum iki katı, maksimum on katı kadar para cezası uygulanmaktadır.

Aylık Primin Belirli Sürede Verilmemesi Halinde Cezası Ne Kadardır?

Aylık prim cezası olarak bilinen ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek olan tutar 2020 yılı itibari ile 512 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın işveren tarafından 15 gün içerisinde ödenmesi halinde indirim uygulanmakta ve cezanın yeni tutarı 384 TL olmaktadır. Asıl ve ek belge bildirgeleri gibi belgelerin teslim edilmemesi durumunda ise ödenecek olan ceza maksimum 5.116 TL olarak belirlenmiştir ve bu tutardan fazla olamaz.

Sosyal Güvenlik Kurumu İdari Para Cezasına İtiraz Edilir Mi?

SGK Ceza itirazı kurum tarafından verilen cezalara itiraz anlamına gelir. İşveren tarafından yapılacak olan ceza itirazı, cezanın işyerine bildirilmesini takip eden 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Aksi takdirde işverenin itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bununla birlikte belgelerde oluşan yanlışlık veya bildiri yapılmamış olması gibi durumlarda itirazlar Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili mahkemelere yapılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu İdari Para Cezası Ödemesi Nasıl Yapılır?

SGK ceza ödemeleri cezanın işyerine bildirilmesinin ardından 15 gün içerisinde ödenmelidir. Ceza ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu il ve ilçe merkezlerine yapılmaktadır. Ödeme süreleri geçmiş olan cezalar için ise önce kuruma daha sonra da ilgili mahkemeye başvurulmalı ve belirlenen ödeme şekli ve ödeme noktalarına SGK hizmet belgesi cezası adı altında ödemeler gerçekleştirilir. İtiraz süresi ceza ödeme süresini kapsamaz.  İtiraz edildikten sonra cezanın ödenmesine karar verilir ve itiraz geçersiz sayılırsa bireyler cezalarını ödemekle yükümlüdür ve indirimden yararlanabilirler. Bu süre de yine itiraz sonucunun bildirilmesini takip eden ilk 15 gündür.

Sosyal Güvenlik Kurumu Ceza Ödemeleri Nereye Yapılır?

SGK ceza ödemesi yapmak için kullanılabilecek kanallar ve ödeme noktaları Sosyal Güvelik Kurumu il ve ilçe merkezleridir. Ceza sorgulama işlemi için ise kurumun internet sitesine işyeri kayıt numarası gibi gerekli bilgiler girilerek sorgulama yapılabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu İletişim Kanalları Nelerdir?

SGK iletişim için kurumun il ve ilçelerde bulunan merkezleri ziyaret edilebilmektedir. Ancak merkezlere gidecek durumda olmayan bireyler için Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden işlemler gerçekleştirilebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi http://www.sgk.gov.tr/ adresidir. Kurum aynı zamanda telefonla iletişim hizmeti de sunmaktadır. Bu hizmet için 170 numaralı telefon aranabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Ceza İndirimi 2020 İçin Ne Kadardır?

2020 SGK ceza indirimi yapılan bazı düzenlemeler ile yeniden belirlenmiş ve duyurulmuştur. Buna göre herhangi bir durumda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ceza alan işyeri sahipleri bu cezaları takip eden 15 gün içerisinde ödemeleri halinde ceza tutarının yalnızca dörtte üçünü öderler. Cezanın dörtte birlik kısmı indirim kapsamına alınır ve ödenmez.

Hizmet Belgesi Teslim Etmeme Cezası Ne Kadardır?

Hizmet belgesi teslim etmemek farklı yaptırımlara konu olmaktadır. Belge tesliminin gecikmesi durumunda SGK hizmet belgesi cezası uygulanmaktadır. Ancak yapılan bildirimler sonucunda belge yine de teslim edilmez ise ilgili mahkeme tarafından verilecek ceza uygulanmaktadır.

SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır, Başvurusu Şartları Nelerdir ?

Sigortam Ödeniyor Mu, Sigortam Başladı Mı, Nasıl Öğrenebilirim?

İşveren Tarafından İşten Çıkarılan İşçinin Hakları Nelerdir?

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.