SGK

2019 SGK Hizmet Belgesi Vermeme Cezaları

Sosyal Güvenlik Kurumu’na hizmet belgesini iletmemek para cezası almaya yol açan bir suçtur. Türkiye’de işveren firmalar, emir altında çalışan personellerinin hangi tarihte işe girdiğini ve hangi tarihte işten ayrıldığını direkt olarak SGK’ya belirtilen yasal süre çerçevesinde iletmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet vermeme cezaları bu noktada işverenler için önemli konulardır. Buna göre:


 • Yasal kapsamında işverenler, belirli dönemler içinde aylık prim ve hizmet belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmek durumundadır. Ancak bu belgelerin yollanmasının ihmal edilmesi durumunda para cezası alınabilmektedir.
 • Bu cezalar para cezası olarak şirkete yansıtılmaktadır.
 • Hizmet belgeleri özel sektör kapsamında çalışan işçiler adına, işverenler tarafından SGK’ya teslim edilmelidir.
 • Aylık prim durumları, hizmet belgeleri en geç her ayın 23’üne kadar SGKY’ya teslim edilmelidir.
 • Teslim edilmeyen belgeler, yasal olarak idari para cezasına çarptırılır.

Hizmet Belgesi Ne Zaman Teslim Edilir?

SGK hizmet belgesi her ayın 23’üne kadar verilmelidir. Tatil günlerine denk gelen tarihlerde ise, ilk gün günü bu belgelerin SGK’ya teslim edilmesi gerekmektedir. Aylık gün primi ve aylık hizmet belgeleri, belirlenmiş olan yasal süreler kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilmemiş ise SGK tarafından hizmet belgesi vermeme cezası kesilecektir. Yasal sürenin son bulmasından itibaren hizmet belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na internet üzerinden bu belgeleri teslim edemez. Eğer işveren bu belgeleri teslim etmemiş ise:

 • Ayın 23’ünden sonra internet üzerinden belgeleri teslim etme imkanı yoktur. Bunun için belgeler kağıt olarak düzenlemelidir.
 • Ardından iş yerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na gidilerek, belgeler elden teslim edilmelidir.
 • Hizmet belgelerini direkt olarak elden teslim edemeyen işverenler ise posta yolu ile bu belgeleri SGK’ya en kısa sürede gönderme şansına da sahiptir.

İşe Giriş Bildirgesi Geç Verme Cezası İndirimi 2019

SGK işe giriş bildirgesini geç verme cezaları idari para cezalarıdır. Her ayın 23’üne kadar bu belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde idari para cezası söz konusu olacaktır. Özellikle çalışanının işe giriş belgesini Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmeyen işverenler, asgari ücretin 2 katı ile 10 katı arasında değişmektedir. Bunun yanı sıra idari para cezalarında zamanaşımı ise 5 sene olarak belirlenmiştir. Hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na geç teslim edilmesi ya da teslim edilmemesi halinde, idari para cezası uygulanmaktadır. Bu noktada hem çalışanlar işvereni şikayet edebilir hem de SGK bu durumu fark ederek para cezasına hükmedebilir.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Geç Verilmesi Cezası İndirimi

SGK idari para cezasında indirim işverenin aldığı ceza sayısına ve işyerinin durumuna göre değişmektedir. Alınan idari para cezasının tipi de ceza indirimini belirlemektedir. Buna göre SGK tarafından verilen cezalar:

 • Hizmet belgesi asıl bir belge ise; ceza olarak 1 aylık asgari ücretin iki katını geçememek şartı ile belgede kayıtlı şekilde mevcut olan sigortalı çalışan kişi sayısı başına, asgari ücret oranlarının beşte biri oranında idari ceza uygulanır.
 • Hizmet belgesi ek belge ise, 1 aylık asgari ücret miktarı 2 katı kadarını geçmemek koşuluyla belgede kaydı olan sigortalı çalışan için: kişi sayısı başına aylık olan asgari ücret oranlarının sekizde biri oranlarında idari para cezasının ödenmesi söz konusudur.

Eğer; idari para cezaları 15 gün içerisinde ödenirse, borcun yalnızca 4’te 3’ünün ödenmesi için bir indirim yapılmaktadır. İndirim almak isteyen işverenlerin borcu 15 gün içinde ödemesi gerekir.

SGK İdari Para Cezaları

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işverenlere verdiği para cezası belgeleri SGK’ya zamanında teslim etmeme durumlarında verilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, her ay belirli belgeleri işverenlerden istemektedir. Bu belgeler aylık prim oranları, işe başlayan sigortalılar, işten ayrılan sigortalılar ve hizmet belgeleri olmaktadır. Bu konular ile ilgili tüm verilerin SGK’ya iletilmesi için işverenler her ayın 23’üne kadar tüm belgeleri hazırlamalıdır. Bu belgeler, internet üzerinden SGK’ya iletilir. Ancak işverenler, bu belgeleri iletmediklerinde çeşitli idari para cezaları almaktadır. Buna göre:

 • İşveren eğer gerekli belge ve verileri SGK’ya iletmiyorsa işçisi tarafından şikayet edilebilir ya da SGK direkt olarak işverene ihtar çekebilir.
 • Borcun iletilmesinden ihtar çekilmesinden sonraki 15 gün içerisinde borcun ödenmesi durumunda, işveren borcun yalnızca dörtte üçünü ödeyerek, indirimli şekilde borcu ödemesi gerekmektedir.
 • Bu borcun online olarak ödenmesi söz konusu olmaz. İşverenler borcu direkt olarak elden Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmelidir.

İşten Ayrılış Bildirgesi Geç Verme Cezası 2019

İşten ayrılmayı geç verme SGK tarafından idari ceza olarak kabul edilmektedir. İş akdi sonlandırılmış olan bir işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na haber verilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülük işverene aittir. İşveren 10 gün içerisinde işçisinin artık sigortalı olmadığını, SGK’ya bildirmek durumundadır. Aksi halde idari para cezası alacaktır. Eğer işveren belirlenen süreçte işten çıkışı haber vermemiş ise asgari ücretin 2 katı ve 10 katı arasında bir idari cezaya çarptırılacaktır.

Aylık Primin Belirlenmiş Sürede Verilmemesi Halinde Ne Kadar Ceza Gelir?

Aylık prim gecikmesi için SGK cezası 512 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre:

 • SGK tarafından verilen aylık prim ve hizmet belgeleri için ödenmesi gereken idari ceza tutarı 512 TL olmaktadır. Bu tutar eğer işveren tarafından 15 gün içerisinde ödenirse, ceza oranı 384 TL olarak düşecektir.
 • Aylık prim ve hizmet belgeleri için ödenmesi gereken tutar ise 320 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın da 15 gün içinde işveren tarafından ödenmesi durumunda 240 TL’ye düşecektir.
 • Asıl ve ek bildirgelerin idari cezalarının toplamı ise 5 bin 116 TL’yi geçmeyecektir.

Ancak bu belgelerin verilmediği mahkeme kararı ile ispatlandığında, ödenmesi gereken tutar 5 Bin 116 TL olarak belirlenmiştir. Bu borcun 15 gün içinde ödenmesi halinde borç 3 Bin 837 TL’ye düşer.

Sosyal Güvenlik Kurumu İdari Para Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

SGK idari para cezasına itiraz etmek için geçerli bir sebep olması gerekmektedir. Eğer işveren olarak para cezasına geçerli bir sebebiniz varsa, tebliğin ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde itiraz etmeniz mümkündür. Ancak tebliğ ulaştıktan sonra 15 gün içerisinde itiraz etmemişseniz, itiraz hakkınız yanacaktır. Bu  aşamada yeniden itiraz etmeniz söz konusu olmamakla beraber, borcunuzu ödemeniz gerekmektedir. Bunun dışında sebebin geçersiz sayılması durumunda SGK komisyonu tarafından da itiraz hakkı reddedilecektir. Bu noktada mahkemeye başvurmak ve SGK’ya itiraz etmek gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu İdari Para Cezası Ödemesi Nereye Yapılır?

SGK idari para cezası ödeme sistemi için direkt olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na gidebilir ve borcu elden teslim edebilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer itiraz etmek istemiyor ya da itiraz etmenize rağmen itirazınız geçersiz sayılmış ise, ödeme yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tebliğ tarihlerinin sisteme girilmiş olması gerekmektedir. Bu noktada idari para cezası ödemelerini 26 haneli olan işyeri sicil numarası aracılığı ile SGK ödemeleri – SSK İPC menüsü aracılığı ile kolayca yapabilirsiniz.

SGK İdari Para Cezaları

03 İşten Ayrılış Kodu Nedir, SGK İşten Ayrılış Nedeni

Sigorta Emeklilik Hesaplama Nasıl Yapılır

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu