emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır, Başvurusu ve Dilekçe

SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır, Başvurusu ve Dilekçe

SGK hizmet birleştirme işlemi titizlikle hazırlanan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilen bir dilekçeyle yapılabilmektedir. Hizmet birleştirme işlemini yapabilmeniz için aşağıda ki koşulları sağlamanız gerekmektedir.

 • Emekli olmadan en az altı ay evvel hizmet birleştirme başvurusu yapılmalıdır. Emekli aylığı alan kişiler bu başvuruyu yapmaz.
 • Sağlık koşulları yada teknik şartlar kişilerin bizzat başvuru yapmasına engel oluyorsa yasal varisler de başvuru işlemini gerçekleştirebilir.
 • Hizmetleri birleştirilecek kişilerin sigorta prim borçları olmamalıdır.

Hizmet Birleştirme Nedir?

Hizmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışmış kişilerin toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesidir.

Aşağıdaki kurumlardan herhangi birine bağlı olarak çalışan kişilerin hizmetleri birleştirilebilir:

 • SGK
 • Emekli sandığı
 • Bağ-kur

Kişiler emekli olmadan evvel üstte yer alan kurumlara bağlı alanlardaki çalışma sürelerini birleştirerek prim günü sayılarını arttırabilirler. Sonuç kontrol etme işlemi e-Devlet üzerinden yürütülür. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapan biri SGK portalı vasıtasıyla başvurularının akıbetini öğrenebilirler.

Hizmet Birleştirme İşlemi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sigorta primlerini daha iyi değerlendirmek için uygulanan hizmet birleştirme işlemi için akılda tutulması gerekenler şöyledir:

 • Bu işlem için günler hesaplanırken her yıl 360 gün, her ay ise 30 gün olarak varsayılır.
 • Sadece primi ödenmiş günler sayılır.
 • Birleştirme işlemi her ihtimale karşı erken yapılmalıdır. Emekliliğe bir seneden fazla bir süre kala bu işlem başvuru yapılması tavsiye edilir.
 • Birleştirme sırasında çeşitli borçlar ortaya çıkabilir. Bu borçların kapatılması gerekmektedir.

Hizmet Birleştirme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışılan kuruma verilen hizmet birleştirme dilekçesi ile başvuru işlemleri başlatılır.

Bu dilekçede yer alması gereken bilgiler şunlardır:

 • Çalışan kişinin hizmet numarası
 • Birleştirme talebinin hangi kurum üzerinden yapılacağı ve önceki hizmetlerin hangi kurumlara bağlı olduğu (SGK, Emekli Sandığı, Bağ-kur)

Kurumlar arası yürütülen yazışmalar sonucunda hizmetler kapsamında geçen prim günleri tek çatı altında birleştirilir. Gerçekleşen bu yazışmalar sonucunda birleştirme işleminin nihayete ermesi birkaç hafta sürer.

Hangi Kurumlara Bağlı Kişiler Hizmet Birleştirme Başvurusu Yapabilir?

Hizmet birleştirme sadece belli kurumlara bağlı ve yine belli şartlara uyan kişilere tanınan bir haktır. Bu haktan faydalanabilen kişiler şöyle sıralanabilir:

 • Çalışırken Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödeyenler
 • Emekli Sandığına bağlı olanlar
 • SGK Kanunu 506. numaralı maddeye göre kurulan emekli sandıklarına bağlı olanlar
 • Sosyal Sigorta Kurumuna bağlı esnaflar, sanatçılar ve bağımsız çalışan diğer kişiler

Başvuru işlemi sadece dilekçeyle yapılır. Fazladan bir belgeye gerek yoktur.

Hizmet Birleştirme İşlemi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Hizmet birleştirme işlemi kişilerin ödedikleri prim günlerini birleştirme amacıyla yapıldığı için emeklilik öncesinde yapılmalıdır. Kişilerin emekli aylıklarını belirleyen faktörlerden biri toplamda ödedikleri sigorta primidir. Gün üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin yeterli olması gereklidir. Bu yeterli sayıya erişmek yada emekli aylığını artırmak adına hizmetler birleştirilir. Özel sektörde çalışan kimseler başvurularını bağlı oldukları sigorta kurumlarına yapar. Ancak memurlar bu işlemi doğrudan doğruya çalıştıkları yerde gerçekleştirir. İşyeri ve SGK arasında ilerleyen süreçle birlikte hizmetler birleştirilir.

Hizmet Birleştirme Hesabı Nasıl Yapılır?

Hizmet birleştirme için hesap işlemi aşağıdaki faktörler göz önüne alınarak yapılır:

 • Hesap işlemi için kritik tarih 01.10.2008 tarihidir. Bu tarihten önce sigorta kaydı yapılmış kişilerin farklı kurumlara bağlı prim günleri arasından sayısı 1261’i bulan esas kabul edilir. İki kuruma bağlı prim günleri eşitse son çalışılan yer üzerinden hesap yapılır.
 • 10.2008 tarihinden sonra sigortaya kayıt olmuş kişiler için sigorta kurumları arasından en çok gün ödeme yapılan kurum seçilir.

Hizmet Birleştirme Konusunda Neler Bilinmelidir?

Pek çok kişinin faydalandığı hizmet birleştirme için şu hususlar bilinmelidir:

 • Otomatik olarak gerçekleşmez, başvuru usulü geçerlidir.
 • Zorunlu bir uygulama değildir.
 • Prim günleri sayılırken askerlik ve doğum borçlanması da hesaba katılır.
 • Hizmetlerin birleştirmenin işlevi emekli aylığını arttırmaktır.
 • Özellikle kamu çalışanları hizmet birleştirme işlemini ertelememelidir. Bu kişilerin emekli aylıkları gecikmelerden olumsuz etkilenebilir.

Hizmet Birleştirmede Yedi Yıl Kuralı Nedir?

Yedi yıl kuralı 01.10.2008 tarihinden önce sigorta girişi yapılmış kişilerin hizmet birleştirme esnasında sayılan primlerin hangi çatı altında toplanacağını belirleyen bir kuraldır. Üstteki tarihten evvel çalışma hayatına girmiş kişilerin son yedi senede yer aldıkları sigorta kurumu esas alınır. Örnek vermek gerekirse kırk yıllık kariyerinde otuz üç sene işçi olarak ve son yedi sene memur olarak çalışan birinin sigorta primleri en nihayetinde memurluğuna göre yapılır.

Hizmet Birleştirme İle Erken Emekli Olunabilir Mi?

Hizmet birleştirme işlemi her ne kadar emekliliği erkene çekmek için geliştirilen bir uygulama olmasa da istisnai bir durumda emekliliği erkene alabilir. Bağ-kur’a bağlı olan kadınlar emekli olmak için 7200 gün, erkeklerse 9000 gün prim ödemek zorundadır. SGK’da prim birikimi kadınlar için 5000, erkekler için ise 5975 gündür. 2008 yılında gerçekleştirilen yenilikle birlikte yedi yıl kuralı kaldırılmıştır. Kişiler primlerini şayet Bağ-kur’dan SGK’ya aktarabilecek koşulları sağlarlarsa gün farkından faydalanıp erken emekliliğe ayrılabilirler.

Askerlik Borçlanması Hizmet Birleştirmeyi Nasıl Etkiler?

Vatani görev olarak addedilen askerlik hizmeti esnasında geçirilen günlerin primi dışarıdan ödenerek hizmet birleştirme işlemine katılabilir. Bu işlem için kişilerin askerliğini er yada yedek subay olarak yapmış olması gerekir. Askerlik yapılan dönemdeki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan prim miktarı tespit edilir. Sonrasında bu tutar askerde geçirilen günle çarpılır. Elde edilen meblağı ödeyen kişilerin sigorta prim günleri artar ve bu günler hizmet birleştirirken kullanılır.

Hizmet Birleştirme Sonucu Alınan Ölüm Aylığı Hangi Durumlarda Kesilir?

Hizmet birleştirme yapsın yada yapmasın, vefat eden emeklilerin eşleri devlet tarafından ölüm aylığına bağlanır. Bu aylığın kesilmesi için eşlerin ya evlenmesi yada vefat etmesi gerekir. Vakti gelince emekli olan veya bir işe girip çalışan eşlerin aylıkları kesilmez lakin alınan ücretin miktarı azalır. Çocuğu olmayan eşler vefat eden kişilerin maaşının %75’i kadar ölüm aylığı alır. Bir işe girildiğinde bu oran %50’ye düşer. Çocuk olduğu durumlarda ölüm aylığı zaten %50’dir ve iş durumu bu oranı değiştirmez.

Hizmet Birleştirme Dilekçe Örneği

Hizmet birleştirmesi yapmak isteyen vatadandaşlar, örnek dilekçeye bakarak formlarını doldurabilirler.

SGK’nın Dilekçe ve Formları İçin TIKLAYINIZ

Hizmet Birleştirme Yıllık İzin Süresini Artırır Mı?

Hizmet birleştirme işlemi çeşitli sektör değişikliklerinde yıllık izin süresini artırabilir. Özel sektörden kamuya geçiş yapan kişilerin izin süreleri 657 sayılı kanun kapsamında yıllık izin kapsamında değerlendirilebilir. Özel sektör içerisinde geçiş yapan kişilerin zamanla yıllık izin süreleri değişse bile son görevlerindeki izin günü sayısı sabittir.

Hizmet Birleştirme Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Hizmet birleştirme işleminin sorgusu e-Devlet yada SGK’nın internet sitesi üzerinden yapılır. Bu iki yöntem şu şekilde kullanılır:

 • Gerekli bilgilerle e-Devlet hesabına girilir. SGK portalına erişilir ve hizmet birleştirme sorgulama ekranına gelinir.
 • uyg.sgk.gov.tr/EvrakArama adresinden SGK’nın evrak arama sistemine girilir. Kimlik numarası ve işleme konulan evrakın yılı ile arama yapılır.
Hizmet Birleştirme Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

Önceki dönemlerde aylarla ifade edilen bir sürece yayılan hizmet birleştirmeleri artık birkaç hafta içerisinde sonuçlanabilir. SGK’ya yada işyerlerine ibraz edilen hizmet birleşim dilekçelerinin akıbeti saniyeler içerisinde kontrol edilebilir.

Sigortam Ödeniyor Mu, Sigortam Başladı Mı, Nasıl Öğrenebilirim?
SGK, SSK Prim ve Borç Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır?
Yaşlılık Aylığı (Maaşı) ve Başvuru Şartları Nelerdir ?
Yorumlar

 1. Serpil Bilgili dedi ki:

  Merhaba 27.10.1973 dogumluyum.ben 10.07.1992 emekli sandığı ile başladım. 1131 günüm var. 02.12.2009 dan itibaren 3990 günüm de ssk olarak devam ediyor.Sizden ricam  ben bütün günlerimi emekli sandığına taşıyabilir miyim. Yani emekli sandığından emekli olabilir miyim. bilgi verirseniz çok sevinirim.ve nezaman emekli olabilirim acaba. 

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Mevcut sigortanız ne ise oradan emekli olabilirsiniz. Emekli sandığından emekli olamazsınız. SSK için de 10/07/1992 başlangıç sayılır ve buna göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1992 ile 23.05.1993 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 49 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5600’dür.

 2. Burcu dedi ki:

  Merhaba, özel bir bankada 5.5 yıl çalıştım. Şuan ssklıyım. Hizmet birleştirme nasıl yapabilirim. İlk sigorta girişim ssk. 30.04.2008. Bankada daha sonda çalışmaya başladım

 3. Burcu dedi ki:

  Merhaba, özel bir bankada 5.5 yıl çalıştım. Şuan ssklıyım. Hizmet birleştirme nasıl yapabilirim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hizmet birleştirmeyi mevcutta yapmanıza gerek yok. Emeklilikte yaptırabilirsiniz. İsterseniz de dilekçe ile talepte bulunma hakkınız var.

 4. Turgay dedi ki:

  Hizmet birlestirmek için başvurdum yaklaşık 3 ay oldu. Durumun ne aşamada olduğunu nasil öğrenebilirim nereden nasil sorgulayabilirim

 5. hasan dedi ki:

  merhaba iyi çalışmalar ben 1989 ssk var 2009 5000 günüm var sonra2010 2017 1562 bakurum var sonra 2017 2020 900 ssk var ben lösemi oldum yüzde 95 rapor vergi indirimi aldım emekli olamadım 1261 kuralı var dediler ben bunları birleştirsem emekli olurmuyum benden ssk istedigi normalde 5450 yani ben isteneni karşılamışım ama malesef bakurlu oldugum için ceza veriyorlar teşekkür ederim iyi günlerde kalın

 6. Yusuf dedi ki:

  05.02.1965 doğumluyum.
  SGK giriş tarihim 12.1985
  4a prim gün sayım askerlik borçlanması dahil 3506
  4c prim günüm 60 gün var
  %83 üç yıl süreli engelli raporum var.
  İki prim günümü birlestirirsem ne zaman emekli olabilirim.ve raporsuz emekli olabilir miyim?
  Teşekkür ederim.

 7. Mustafa dedi ki:

  2006 yılı SSK girişliyim ve 560 gün pirim günüm bulunmakta. 2011 yılı TSK mensubu olarak martta 10 yılım olacak. Ben şuan malum 5510 sayılı kanuna tabiyim ve maksimum 3 yıl yıpranma alabiliyorum ve emeklilik yaşım 60 görünmekte. Sorum 560 günü hizmet birleştirmesi yaptığım zaman benim emeklilik yaşıma ve 2007 yılı kanununa tabi kapsamına alır mı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Memuriyetten önceki çalışmalar yaşı geriye çekmez. Ancak hizmet süresi olarak eklenir.

 8. Melek dedi ki:

  Mrb. Ben daha önce 5yıl süreyle farklı yerlerde özel sektörde ssklı olarak çalıştım şimdi kamu personeli olarak çalışmaktayım özelde çalıştığım sürenin hizmet birlestirmesini yapabiliyor muyum yada nasip yapabilirim. Yardımcı olursanız sevinirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hizmet birleştirmesi yapabilirsiniz. bu süreler hizmet sürenize eklenecektir. Böylece de kıdem / kadem durumunuzu etkiler. :alıştığınız kurum personel brimnden bilgi alabilirsiniz.

 9. ERDOĞAN ÖNLER dedi ki:

  %50 engelli raporum var benim vede 26/11/2012 sgk girişim var vede 4 gün sigorta başlangıcını var benim 1433 pirim günüm var benim ne zaman emekli olabilirim çok teşekkür ederim birde e postama yani gimailime atarsanız sms sevinirim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   26/12/2012 sigorta başlangıcı ve % 50 engel oranına göre 16 yıl hizmet ve 4100 gün prime tabisiniz. 2667 gün primi doldurarak 8 yıl sonra emekli olabilirsiniz.

 10. Yakup bastan dedi ki:

  4c den adi malülüm 4a hizmetim bulunmakta hizmet birleşmesi yapabilirmiyim yapabilirsem eğer 5510 sayılı kanuna tabiyim eğer SSK lı yada Bağ-Kur’lu çalışırsam( 1 Ekim 2008 sonra) maaş kesintisine uğruyorum eğer hizmet birleştirmesi yaparsam 1ekim 2008 den önce oluyorum çünkü SSK girişim 2006 eğer böyle bir birleştirme olursa çalışırsam sgdp pirimi ödeyerek emekli maaşım kesilir mi

 11. Musa karaduman dedi ki:

  Iyi günler ben musa Karaduman 05.04.66 dogumlu 1982 de istanbulda sigortali olarak calistim 1986 askere gittim 1988 almanyaya geldim 1991 den beri almanyada devlet iscilik olarak calisiyorum su an almanyada erken emeklilige basvurdum hastaligimdan dolayi türkiyeden de 2015 yilinda basvurdum param olmadigi icin borclanma yatiramadim 2015 de 47 bin tl dediler 2017 67 bin tl 2019 98 bin tl dediler düzce sgk kurumu fakat kanun degistigi icin eski yahyadan yararlanamiyom yeni yasa cok para 340 bin tl acaba 2015 de müracatta bulundum bundan yararlanma sansim yokmu yani türkiyeden eski kanuna göre emekli olursa para bulacam ama yeni kanuna göre bu mümkün degil veya yeni yasa cikacakmi ne yapmak lazim tesekkürler

 12. SİNAN dedi ki:

  1971 doğumluyum. 01.05.1993 sigorta baslangıcı ile 1795 gün 4a’lıydım ve 4a devam ediyorum. Arada 01.02.2000 ile 11.12.2017 arasında 6.431‬ gün 4b’liydim. Suan 4a dan devam ediyorum. Toplam gün sayım 8226 . 450 gün askerlik borçlanması da yapacağım. Askerlik borçlanmasını yaptıktan sonra prim ödemem ne zaman sonlanır ve ne zaman emekli olabilirim. Teşekkürler 🙂

 13. Taner Ünal dedi ki:

  Merhaba. 22.01.1983 doğumluyum. 30.08.1999 işe giriş tarihi. Devlet memuru olarak 4C kapsamında 7006 gün prim ödendi ve 2016 yılında işten ayrıldım. 2018 Yılında 4B’li olarak kendi işletmemi açtım. Halen prim ödüyorum (şu ana kadar 448 gün ödendi). 9000 günü tamamlayıp emekli olmak istersem (yılı beklemek şartıyla) yıl dolduğunda en yüksek aylığı almak için ne yapmalıyım? Hemen hizmet birleştirmesi yapmalı mıyım? Müteakip bağkur primlerini yüksek yatırsam faydası olur mu? Teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaşınızı yüksek alabilmek için bağkur prim matrahını da yüksek göstermeniz gerekiyor. Hizmet birleştirmesinin şimdi veya sonra yapılması maaşınızı etkilemez.

 14. Fuat dedi ki:

  İyi Günler

  Hem Sgk Hem Bağkur Prim bulunmaktadır.

  20.06.1967 doğumluyum. 18 ay askerlik sürem bulunmaktadır.
  01.08.1984 Sgk başlangıç tarihim, prim gün sayım 1181 Aktif şekilde sigortalıyım.
  4b hizmet dökümü;
  tescil tarihi: 28.11.1989, durumu: 19-Ek-19 Terki, 2283 gün

  Bu şartlarda ne zaman ve nasıl emekli olabilirim?

  Şimdiden teşekkürler

 15. ismail altundal dedi ki:

  merhaba 2007 yılında bagkurumu başlattım,2014 te de sigortaya geçtim 1988 yılında da askere gittim 1968 doğumluyum.
  sorularım şunlardır;
  1. askerlil borçlanması yaparsam sigorta girişim ne olur
  2. emekli olabilmem için hangi şartları oluşturmam gerekiyor.

  şimdiden teşekkür ederim

 16. ali kemal dedi ki:

  merhaba 1972 doğumluyum.01.06.1989 ssk başlangıcım var.27.11.1999 dan.16.05.2016 tarıhıne kadar ticari bağkur pirimi ödedim.2018 e kadar da 100 kadar ssk günüm var.ssk dan emekli olmam için 1261 gün sigortali çalişmam gerekırmı.

 17. hakan kursun dedi ki:

  1977 doğumluyum 1992 sigorta başlangıcım var 1999-2004 yılları arasında özel sandığı olan bankalarda çalıştım hizmet birleştirmesi için emeklilik beklemek gibi gerekiyor yoksa şimdiden mi yapmalıyım

 18. Mesut kirman dedi ki:

  E Devlet üzerinden hizmet birleştirilmesi talep ettim.2 aylık süre geçti hala işleme alındı yazıyor. Dilekçemi ankara SSK’ya mi Yazmaliyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşleme alındı ise tekrar göndermenize gerek yok. 60 -90 gün süren bir süreç olabilir.

 19. alper dedi ki:

  Merhaba ;
  1991/1 ay sigorta girişliyim.2011 yılında 143 gün bağkur ödemem oldu Şuan sgk lı olarak 8 yıldır hizmetimi sürdürmekteyim.Toplam ödeme gün sayım 4a olarak 3360 gün 4b olarak 143 gün.3600 kıdem tazminatından faydalanmak için birleştirebilirmiyim? Birleştirme işlemi için ne yapabilirim.

 20. Deniz Doğu dedi ki:

  Merhabalar 20 haziran 1994 yılında SSK kı olarak işe başladım. Sonra ara verdım bir kızım oldu. 5 yıl sonra tekrar işe girdim.2361 gun SSK çalıştım. Çalıştığım dönemde 2 kez daha hamilelik geçirdim. Doğum iznim bitince çıkmak zorunda kaldım. Sonrasında kendi işyeri i açarak 1767 gündür bağkur primi ödemekteyım. 22.08.1975 doğumluyum toplamda 3 çocuğum var. Bağkur dan emekli olmak için ne kadar daha prim ödemem gerekir ve ne zaman emekli olurum. SSK lı bır işe gırsem ne zaman emekli olabılırim. Doğum borçlanması bağkurlu yen yapılınca bağkur günü olarak mı sayılıyor. Şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla

 21. COŞKUN dedi ki:

  Merhaba,
  05.05.1971 DOĞUMLUYUM
  Bağ Kur başlangıç tarihim 15.06.1994
  Toplam Gün Sayısı 706 (1 yıl 11 ay 16 gün)

  SSK başlangıç tarihi 16.06.1997
  SSK bitiş tarihi 17.09.2018
  Toplam SSK Gün sayısı 7322
  TOPLAM GÜN SAYISI 8028

  NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM
  SAYGILARIMLA

 22. ihsan dedi ki:

  merhaba ben 24.07.1998 yılı sıfır hizmet günlü bagkur girişim var ama pirim yatmamış.2003 yılı sgk girişim var .bagkur ile sgk girişi birleştirilebilirmi acaba hizmet yılı başlangıcı 1998 olurmu

 23. ÇINAR dedi ki:

  01.12.1994 TARİHİ 4a sigorta başlangıç tarihi
  24.01.2001 TARİHİ 4B sigorta başlangıç tarihi

  4A 2199 prim gün sayısı
  4B 5317 prim gün sayısı

  Doğum tarihim 03.05.1971

  Ne zaman emekli olabilirim?

  Sgk bağkur birleştirmesi için kuruma başvuru yaptım. İşlemi yapıp yapmadıklarını sorgulayabileceğim bir yer var mı? (E devlet gibi )

  Teşekkür ederim.

1 3 4 5