emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır, Başvurusu ve Dilekçe

SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır, Başvurusu ve Dilekçe

SGK hizmet birleştirme işlemi titizlikle hazırlanan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilen bir dilekçeyle yapılabilmektedir. Hizmet birleştirme işlemini yapabilmeniz için aşağıda ki koşulları sağlamanız gerekmektedir.

 • Emekli olmadan en az altı ay evvel hizmet birleştirme başvurusu yapılmalıdır. Emekli aylığı alan kişiler bu başvuruyu yapmaz.
 • Sağlık koşulları yada teknik şartlar kişilerin bizzat başvuru yapmasına engel oluyorsa yasal varisler de başvuru işlemini gerçekleştirebilir.
 • Hizmetleri birleştirilecek kişilerin sigorta prim borçları olmamalıdır.

Hizmet Birleştirme Nedir?

Hizmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışmış kişilerin toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesidir.

Aşağıdaki kurumlardan herhangi birine bağlı olarak çalışan kişilerin hizmetleri birleştirilebilir:

 • SGK
 • Emekli sandığı
 • Bağ-kur

Kişiler emekli olmadan evvel üstte yer alan kurumlara bağlı alanlardaki çalışma sürelerini birleştirerek prim günü sayılarını arttırabilirler. Sonuç kontrol etme işlemi e-Devlet üzerinden yürütülür. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapan biri SGK portalı vasıtasıyla başvurularının akıbetini öğrenebilirler.

Hizmet Birleştirme İşlemi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sigorta primlerini daha iyi değerlendirmek için uygulanan hizmet birleştirme işlemi için akılda tutulması gerekenler şöyledir:

 • Bu işlem için günler hesaplanırken her yıl 360 gün, her ay ise 30 gün olarak varsayılır.
 • Sadece primi ödenmiş günler sayılır.
 • Birleştirme işlemi her ihtimale karşı erken yapılmalıdır. Emekliliğe bir seneden fazla bir süre kala bu işlem başvuru yapılması tavsiye edilir.
 • Birleştirme sırasında çeşitli borçlar ortaya çıkabilir. Bu borçların kapatılması gerekmektedir.

Hizmet Birleştirme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışılan kuruma verilen hizmet birleştirme dilekçesi ile başvuru işlemleri başlatılır.

Bu dilekçede yer alması gereken bilgiler şunlardır:

 • Çalışan kişinin hizmet numarası
 • Birleştirme talebinin hangi kurum üzerinden yapılacağı ve önceki hizmetlerin hangi kurumlara bağlı olduğu (SGK, Emekli Sandığı, Bağ-kur)

Kurumlar arası yürütülen yazışmalar sonucunda hizmetler kapsamında geçen prim günleri tek çatı altında birleştirilir. Gerçekleşen bu yazışmalar sonucunda birleştirme işleminin nihayete ermesi birkaç hafta sürer.

Hangi Kurumlara Bağlı Kişiler Hizmet Birleştirme Başvurusu Yapabilir?

Hizmet birleştirme sadece belli kurumlara bağlı ve yine belli şartlara uyan kişilere tanınan bir haktır. Bu haktan faydalanabilen kişiler şöyle sıralanabilir:

 • Çalışırken Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödeyenler
 • Emekli Sandığına bağlı olanlar
 • SGK Kanunu 506. numaralı maddeye göre kurulan emekli sandıklarına bağlı olanlar
 • Sosyal Sigorta Kurumuna bağlı esnaflar, sanatçılar ve bağımsız çalışan diğer kişiler

Başvuru işlemi sadece dilekçeyle yapılır. Fazladan bir belgeye gerek yoktur.

Hizmet Birleştirme İşlemi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Hizmet birleştirme işlemi kişilerin ödedikleri prim günlerini birleştirme amacıyla yapıldığı için emeklilik öncesinde yapılmalıdır. Kişilerin emekli aylıklarını belirleyen faktörlerden biri toplamda ödedikleri sigorta primidir. Gün üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin yeterli olması gereklidir.

Bu yeterli sayıya erişmek yada emekli aylığını artırmak adına hizmetler birleştirilir. Özel sektörde çalışan kimseler başvurularını bağlı oldukları sigorta kurumlarına yapar. Ancak memurlar bu işlemi doğrudan doğruya çalıştıkları yerde gerçekleştirir. İşyeri ve SGK arasında ilerleyen süreçle birlikte hizmetler birleştirilir.

Hizmet Birleştirme Hesabı Nasıl Yapılır?

Hizmet birleştirme için hesap işlemi aşağıdaki faktörler göz önüne alınarak yapılır:

 • Hesap işlemi için kritik tarih 01.10.2008 tarihidir. Bu tarihten önce sigorta kaydı yapılmış kişilerin farklı kurumlara bağlı prim günleri arasından sayısı 1261’i bulan esas kabul edilir. İki kuruma bağlı prim günleri eşitse son çalışılan yer üzerinden hesap yapılır.
 • 10.2008 tarihinden sonra sigortaya kayıt olmuş kişiler için sigorta kurumları arasından en çok gün ödeme yapılan kurum seçilir.

Hizmet Birleştirme Konusunda Neler Bilinmelidir?

Pek çok kişinin faydalandığı hizmet birleştirme için şu hususlar bilinmelidir:

 • Otomatik olarak gerçekleşmez, başvuru usulü geçerlidir.
 • Zorunlu bir uygulama değildir.
 • Prim günleri sayılırken askerlik ve doğum borçlanması da hesaba katılır.
 • Hizmetlerin birleştirmenin işlevi emekli aylığını arttırmaktır.
 • Özellikle kamu çalışanları hizmet birleştirme işlemini ertelememelidir. Bu kişilerin emekli aylıkları gecikmelerden olumsuz etkilenebilir.

Hizmet Birleştirmede Yedi Yıl Kuralı Nedir?

Yedi yıl kuralı 01.10.2008 tarihinden önce sigorta girişi yapılmış kişilerin hizmet birleştirme esnasında sayılan primlerin hangi çatı altında toplanacağını belirleyen bir kuraldır. Üstteki tarihten evvel çalışma hayatına girmiş kişilerin son yedi senede yer aldıkları sigorta kurumu esas alınır.

Örnek vermek gerekirse kırk yıllık kariyerinde otuz üç sene işçi olarak ve son yedi sene memur olarak çalışan birinin sigorta primleri en nihayetinde memurluğuna göre yapılır.

Hizmet Birleştirme İle Erken Emekli Olunabilir Mi?

Hizmet birleştirme işlemi her ne kadar emekliliği erkene çekmek için geliştirilen bir uygulama olmasa da istisnai bir durumda emekliliği erkene alabilir. Bağ-kur’a bağlı olan kadınlar emekli olmak için 7200 gün, erkeklerse 9000 gün prim ödemek zorundadır.

SGK’da prim birikimi kadınlar için 5000, erkekler için ise 5975 gündür. 2008 yılında gerçekleştirilen yenilikle birlikte yedi yıl kuralı kaldırılmıştır. Kişiler primlerini şayet Bağ-kur’dan SGK’ya aktarabilecek koşulları sağlarlarsa gün farkından faydalanıp erken emekliliğe ayrılabilirler.

Askerlik Borçlanması Hizmet Birleştirmeyi Nasıl Etkiler?

Vatani görev olarak addedilen askerlik hizmeti esnasında geçirilen günlerin primi dışarıdan ödenerek hizmet birleştirme işlemine katılabilir. Bu işlem için kişilerin askerliğini er yada yedek subay olarak yapmış olması gerekir.

Askerlik yapılan dönemdeki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan prim miktarı tespit edilir. Sonrasında bu tutar askerde geçirilen günle çarpılır. Elde edilen meblağı ödeyen kişilerin sigorta prim günleri artar ve bu günler hizmet birleştirirken kullanılır.

Hizmet Birleştirme Sonucu Alınan Ölüm Aylığı Hangi Durumlarda Kesilir?

Hizmet birleştirme yapsın yada yapmasın, vefat eden emeklilerin eşleri devlet tarafından ölüm aylığına bağlanır. Bu aylığın kesilmesi için eşlerin ya evlenmesi yada vefat etmesi gerekir. Vakti gelince emekli olan veya bir işe girip çalışan eşlerin aylıkları kesilmez lakin alınan ücretin miktarı azalır.

Çocuğu olmayan eşler vefat eden kişilerin maaşının %75’i kadar ölüm aylığı alır. Bir işe girildiğinde bu oran %50’ye düşer. Çocuk olduğu durumlarda ölüm aylığı zaten %50’dir ve iş durumu bu oranı değiştirmez.

Hizmet Birleştirme Dilekçe Örneği

Hizmet birleştirmesi yapmak isteyen vatadandaşlar, örnek dilekçeye bakarak formlarını doldurabilirler.

Hizmet Birleştirme Yıllık İzin Süresini Artırır Mı?

Hizmet birleştirme işlemi çeşitli sektör değişikliklerinde yıllık izin süresini artırabilir. Özel sektörden kamuya geçiş yapan kişilerin izin süreleri 657 sayılı kanun kapsamında yıllık izin kapsamında değerlendirilebilir. Özel sektör içerisinde geçiş yapan kişilerin zamanla yıllık izin süreleri değişse bile son görevlerindeki izin günü sayısı sabittir.

Hizmet Birleştirme Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Hizmet birleştirme işleminin sorgusu e-Devlet yada SGK’nın internet sitesi üzerinden yapılır. Bu iki yöntem şu şekilde kullanılır:

 • Gerekli bilgilerle e-Devlet hesabına girilir. SGK portalına erişilir ve hizmet birleştirme sorgulama ekranına gelinir.
 • uyg.sgk.gov.tr/EvrakArama adresinden SGK’nın evrak arama sistemine girilir. Kimlik numarası ve işleme konulan evrakın yılı ile arama yapılır.

Önceki dönemlerde aylarla ifade edilen bir sürece yayılan hizmet birleştirmeleri artık birkaç hafta içerisinde sonuçlanabilir. SGK’ya yada işyerlerine ibraz edilen hizmet birleşim dilekçelerinin akıbeti saniyeler içerisinde kontrol edilebilir.

Sigortam Ödeniyor Mu, Sigortam Başladı Mı, Nasıl Öğrenebilirim?

SGK, SSK Prim ve Borç Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Yaşlılık Aylığı (Maaşı) ve Başvuru Şartları Nelerdir ?

Yorumlar

 1. Mehmet dedi ki:

  Merhabalar Ben 07.2008 Tarihinde Sigorta girişim oldu 16 yaşındayken Noterden ailemin rızası olduğuna dair evrak ile otelde iş hayatına basladim. 2017 Nisan ayına Kadar 4A li olarak toplam 1578 Gün prim sayım oldu 2017 Nisan ayından Sonra 4C ye geçiş yaptım ve şuan 1830 gün sayım Var hizmet birleştirme yaparak Derece Kademe ilerlemesi yapmak istiyorum. Bunun için Ne yapmam gerekli Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim çok sağolun 🙏

 2. Ertan dedi ki:

  Merhaba. 01.08.1972 doğumluyum. %60 Engelli olarak 27.05.1998 işe başladım. Devlet memuru olarak 4A kapsamında 588 gün prim ödendi ve 15.01.200 tarihinde 4456 S.K. UYGULAN. BAGLI BUL. SOSYAL GÜVENLIK KURUMU DEGISIKLIGI yapılarak 4C kapsamında 2. Derece 3. Kademede 6960 gün çalıştım ve yine 14.05.2019 tarihinde 4A kapsamına geçtim. Halen bu statüte çalışmaktayım emekli olmak istersem en yüksek aylığı almak için ne yapmalıyım? Hemen hizmet birleştirmesi yapmalı mıyım? Teşekkürler.

 3. Ömer dedi ki:

  1972 doğumluyum.Ssk girişim 1987 yılında.2009 yılına kadar ssk dan 7000 günüm var.
  2010 yılından bu güne kadar bağkurluyum.
  Hizmet birleştirmesi yapmadan Ssk dan emekli olabilirmiyim. Yargıtay kararına göre emekli olunuyomuş. Doğrumudur.

 4. Cem dedi ki:

  Merhaba , herhangi bir işyerine girmeden önce Annem tarafından 27.01.2005 tarihinde ilk kez isteğe bağlı sigortalı oldum, toplam prim ödeme gün sayısı 3 Yıl , 10 ay , 4 gün ( gün sayısı : 1384) , sonrasında 10.01.2009 tarihinde ise kendim bir iş yerine girdim ve halen çalışıyorum ( 4A işyerindeki toplam gün sayım ise 4485 ) , e-devlette ikiside 4A ve 4B olarak ayrı ayrı görünmekte , bunları birleştirmek için başvuru yapmam gerekli midir ? Bana ne gibi faydası olur ? Bir de hizmet sürelerim birleştirildiğin de kıdem tazminatı hakkı ve emeklilik gün sayısına sayılacak mıdır ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Şimdiden birleştirme yapmanız bir fayda sağlamaz. Kıdem tazminatınızı etkilemez. emekli olacağınız zaman sistem birleştirme yapacaktır.

 5. Omer Tekin dedi ki:

  Merhaba 02.12.1996 dan 25 gün prim günüm var daha sonra 1999 dan 30 gün askerlik borçlanması yaptım daha sonra 03.07.2001 de memurluğa başladım hizmet birleştirmeyi yapmam bana ne gibi imkan sağlar

 6. tarık dedi ki:

  Merhaba, 14.02.1973 doğumluyum 20.07.21993 sigorta başlangıcım var 02.07.1996 tarihinden 21.06.2017 ye kadar bağkur pirimi ödendi 22.06.2017 den bu günü kadar da sigortalıyım hizmet birleştirme şimdi yapsam sıkıntı olur mu yada ne zaman yapmalıyım şu an hizmet birleştirme yaparsam ssk dan emeklilik hak kazanımı sağlamış olur muyum

 7. mehmet dedi ki:

  05.06.1978m doğumlu olup 24..06.1996 yılında memur olarak 27.09.2010 tarihine kadar çalıştım. bu görev süreye ilaveten 18 ay da fiil hizmet zammım var. 2015 yılından itibaren özel sektörde çalışıyorum. Memuriyette geçen sürelerimin toplu ikramiyesini emekli olunca alabilirmiyim ? Toplam 15 yıl 6 ay kamu görevim var fiili hizmet zamlarım ile beraber. Teşekkürler.

 8. Evren Bey dedi ki:

  Merhaba, 15.09.2005 tarihinde sigortalı olarak işe başladım, 2005 eylül ile 2011 aralık arası parça parça 738 gün sigortalı, 2008-2009 yıllarında 15 ay askerlik hizmetim vardır.
  2011 aralık ayında kadrolu memur olarak 5510 sayılı kanuna tabi işe başladım.
  2005 ile 2011 arası sigorta süremi ve askerliğimi saydırırsam 5434 olabilme şansım var mıdır?
  veya 2011 aralık ayında 5510 olan bir kişi 5434 olabilmek için şartlar nedir ?
  Teşekkürler iyi çalışmalar dilerim.

 9. Ali dedi ki:

  7 yıl polis olarak görev yapıp neticesinde ilk atama ilk öğretmenliğe atandım. Bu sene kadroya geçeceğim. Yönetmeliklerde hizmet birleştirme için daha önce 657’ye tabi çalışılan sürelerin kademe-derecesi verilir diyor. Fakat daha önce 657’li olmamız nedeniyle istifa ettiğimiz derecenin sayılması gerekmez mi? Ben istifa ettiğimde kademe derecem 4/1’di. Kadroya geçtiğimde 4/1’den devam etmem gerekmez mi? (Polislik 8/1 Öğretmenlik 9’1’den başladığı için bu durum olsa da 3 yıl aynı derecede beklemem gerekiyor onu biliyorum) Bu konuda yarım alabilirsem çok memnun olurum

 10. Sema dedi ki:

  04.05.1973 doğumluyum. 15.10.1995 -15.10. 1996 arasında SSK da 360 günlük prim ödemem var. 07.11.1997 tarihinde Emekli sandığına bağlı olarak tekrar göreve başladım. Hala çalışmaktayım .Hizmet birleştirme yapmadım. Kaç yaşında emekli olabilirim ve e devletten başvurup hizmet birleştirme yapabilir miyim? Çünkü e devletten baktığımda çemeklilik yaşım 52 gözüküyor ama 4-C li tescil kaydıma baktığımda 54 gözüküyor . Aradaki farkı anlayamadım.Prim günümü doldurdum.

 11. A.danışma dedi ki:

  HİTAP Programında yapılan derece ve kademe ilerlemelerinde hata var ise bunların düzeltilmesi nasıl yapılır ve neye dikkat edilir.
  başka bir örn.
  2019 yılından buyana lise mezunu olduğu halde 3/4 ünde kalmış kademe ilerlemesi verilmemiş şimdi kademe ilerlemesi verilirse 3/7 olması gerekir kademe ilerlemesini direk 3/4 ünden 3/7 sine vermek hata mıdır. cezai işlem yaratır mı . veya çözümü nedir.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Konu ile ilgili maalesef bilgimiz yok. Personel daire başkanlığına danışmanızı tavsiye ederiz.

 12. A.danışma dedi ki:

  sgk girişi 2006 özel sektörde 1091 günü olan kişinin 2013 yılında 657 geçen ve zabıta memuru olarak görev yapan hali hazırda personelin geçmiş günü hizmet birleştirmesi yapılıp memuriyetine sayılır mı. sayılır ise hangi oranda sayılır.

 13. A.danışma dedi ki:

  Kıdem Aylığı Hizmeti 11 yıl 1 ay 19 gün ama Fiili Hizmeti 9 yıl 1 ay 12 gün
  (Özelde çalışma ile Birleştirilen Hizmet Toplam Süre 1091)
  peki yıllık izine yansıyan olarak hangisini değerlendirmek gerekir.
  20 gün mü yoksa 30 günmü

 14. İbrahim ATAKAN dedi ki:

  04.03.1977 doğumluyum 01.08.1995 ssk başlangıcım var ve 40 gün ödendi, 1997-1998 yıllarında 18 ay askerlik yaptım, 27.03.2001 yılından itibaren memurum, kaç yaşımda emekli olurum, TEŞEKKÜRLER…

 15. Ayşe dedi ki:

  Merhaba 1979 doğumluyum 31.05.1999 tarihinde 4A lı olarak işe girdim.569 gün çalıştım. 4C li olarak da 18.12.2000 de işe başladım.Ne zaman emekli olurum ve 4A ve 4C yi birleştirebilir miyim.?Ben sağlık çalışanıyım 4A olarak bir devlet hastanesinde döner sermaye kuruluşu tarafından işe alındım.

 16. Evren Bey dedi ki:

  Merhaba, 15.03.1985 doğumluyum.
  15.09.2005 tarihinde işe girdim.
  2005 yılında 61 gün
  2006 yılında 103 gün
  2007 yılında 82 gün
  2009 yılında 30 gün
  2010 yılında 302 gün
  2011 yılında 207 gün toplam 738 gün sigortam vardır.

  20.05.2008 – 20.08.2009 arası 15 ay askerlik vazifem vardır.

  2011 yılı aralık ayından itibaren de 5510 sayılı kanuna tabi 4c kadrolu memur olarak çalışmaktayım.

  Hizmet birleştirmesi ve askerlik borçlanması yapma durumunda 5434 sayılı kanuna tabi personel olabilir miyim?

 17. Kezban Güneş dedi ki:

  11.07.1989 doğumlu bayanım . 01.05.2008 yılında giridiğim iş yerinde patronum 17.08.2009 yılında sigorta girişi yaptıgı için 4500 gün 58 yaş yerine 5400 gün prim 61 yaş ile emekli olma koşulu oluyor. geriye dönük hakkımı belirtip alabilir miyim? aradan gecen bu kadar yıl sorun olur mu ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hizmet tespit davalarının zaman aşımı süresi 5 yıldır. Bu süre geçtiği için dava açamazsınız.

 18. Deniz Güneş dedi ki:

  15.06.1968 doğumlu bayanım
  İlk 20.01.2009 Yılında Çifçi Bağkur kayıtlıyım.
  Çifçi Bağkur kaydımı 30.01.2019 sildirdim.
  Köydeki kaydımı sildirdikten sonra İstanbul’a taşındım 03.10.2019 Tarihinde Normal başka bi yerde işe başladım. Hala çalışıyorum. Ama bu sene tekrar köye taşınıp Bağkur kaydı yaptıracağım.
  Sorunum ve sorum şudur ;
  29.01.2009 Bağkur kayıt tarihim toplam primim 3047 gün (8 yıl 5 ay 17 gün )
  03.10.2019 4A işe giriş tarihim toplam primim 779 gün
  Sorum şu şekilde
  4 b Bağ-Kur’a geri dönersem emeklilik için 2 kurumdan da primlerim toplandığında
  4b den emekli olursam
  Emekli olma koşulları nelerdir
  Emekli olma yaşım nedir?
  Emekli olma primim nedir?
  Kac gün daha Bağkur yatırmam gerekir ?

 19. Deniz Güneş dedi ki:

  15.06.1968 doğumluyum bayanım – 20.01.2009 Yılında Çifçi Bağkur kayıtlıyım.
  Çifçi Bağkur kaydımı 30.01.2019 sildirdim.
  Arada ödemediğim zamanlar oldu onları dönem dönem borçlandım. Ödedim hala yapılandırılmış borcum var ödemeye devam ediyorum.
  Köydeki kaydımı sildirdikten sonra İstanbul’a taşındım 03.10.2019 Tarihinde Normal başka bi yerde işe başladım. Hala çalışıyorum. Ama bu sene tekrar köye taşınıp Bağkur kaydı yaptıracağım.
  Sorunum ve sorum şudur ;

  29.01.2009 Bağkur kayıt tarihim toplam primim 3047 gün (8 yıl 5 ay 17 gün )

  03.10.2019 4A işe giriş tarihim toplam primim 779 gün

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   sorunuz nedir ?

 20. Zehra dedi ki:

  Merhabalar. Ben 1976 doğumlu bir kadınım. Tarım bağkurlusu olarak işe başlama tarihim Aralık 2006….. Ve Aralık 2021’de 5400 günü tamamladım. 1) Ben hangi kanuna tabiyim? Emeklilik başvurusunu ne zaman yapmalıyım? 3) SSK’dan emekli olabilmek için şimdi tarım bağkurunu kapatsam ve yaşımı doldurmaya 4-5 yıl kala isteğe bağlı olarak SSK’ya geçsem olur mu? 4) Ayrıca 4/A da 21 günlük prim günüm var. Bu süreleri birleştirmek için dilekçe vermem gerekli ? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

 21. Deniz Güneş dedi ki:

  20.01.2009 Yılında Çifçi Bağkur kayıtlıyım.
  Çifçi Bağkur kaydımı 30.01.2019 sildirdim.
  Arada ödemediğim zamanlar oldu onları dönem dönem borçlandım. Ödedim hala yapılandırılmış borcum var ödemeye devam ediyorum.
  Köydeki kaydımı sildirdikten sonra İstanbul’a taşındım 03.10.2019 Tarihinde Normal başka bi yerde işe başladım. Hala çalışıyorum. Ama bu sene tekrar köye taşınıp Bağkur kaydı yaptıracağım.
  Sorunum ve sorum şudur ;

  29.01.2009 Bağkur kayıt tarihim toplam primim 3047 gün (8 yıl 5 ay 17 gün )

  03.10.2019 4A işe giriş tarihim toplam primim 779 gün

  Sorum şu şekilde

  4 b Bağ-Kur’a geri dönersem emeklilik için 2 kurumdan da primlerim toplandığında
  4b den emekli olursam
  Emekli olma koşulları nelerdir
  Emekli olma yaşım nedir?
  Emekli olma primim nedir?
  Kac gün daha Bağkur yatırmam gerekir ?

  ——
  2. Sorum da şudur?
  4 b Bağ-Kur’a dönmezsem şuan Li işimde 4a olarak prim den devam edersem
  2 kurumun da çalışma primlerim toplandığında

  4a dan emekli ol a koşulları nelerdir?
  Kac yaşında emekli olurum?
  Kac yıl primden emekli olurum ?
  Kac yıl daha prim gerekir ?

 22. hakan ünsal dedi ki:

  02.10.1970 doğumluyum ilk işe girişim 19.09.1990 4c ayrılış tarihi 31.03.2000 yedek subay olarak kıta hizmeti 12 ay 01.07.2000 ile 01.07.2001 arası ve sonra 4a sgk girişi 25.04.2004 ve halen sağlık memuru olarak çalışmaktayım
  normal şartlarda emekliliği 02.10.2022 de hak ediyorum
  yedek subay ve sağlık personeli hizmetim emekliliğimi kaç aya geri çeker
  cevabınız için şimdiden teşekkürler

 23. Yücel Mıhçak dedi ki:

  27.04.1984 doğumluyum, ilk işe giriş tarihim 25.08.2000, Kurum kayıtlarında gözüken sigortalılık sürem 19 yıl 7 ay 1 gün, 395 gün 4/c yedek subaylık, 4029 gün de 4/a dan primi yatmış sigortalılığım var, 14.06.2021 tarihinde işten ayrıldım, halen işsizim, 4/a primini 9000 güne tamamlama şansım yok.
  -Kalan 5 yıl 4 ay 29 gün sigortalılık süremde isteğe bağlı sigorta pirimi yatırsam 27.04.2044 tarihi itibarıyla 4/a dan emekliliğe hak kazanır mıyım?
  -Kalan 5 yıl 4 ay 29 günün sona ermesine doğru 4/a lı olarak 76 gün prim yatırılan bir işte çalışşam 4/a dan emekliliğe hak kazanır mıyım?
  -Siz ne tavsiye edersiniz?
  Cevabınız için teşekkür eder iyi akşamlar dilerim.

 24. veysel avcı dedi ki:

  110,10,1989 skk girişim var bu tarihten 1997 tarihine kadar 385 gün pirim günüm var 03,01,1997 tarihinden itibaren emekli sandığında memurum 15,10,1970 doğumluyum kaç yaşında emekli olabilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre yapılan hesaplama;

   Tabi Olunan Emekli Yaşı: 56 (15.10.2026)
   Şuanki Yaşınız: 51
   Tabi Olunan Hizmet: 25
   Toplam Hizmet: 25 Yıl 11 Ay 5 Gün
   Kalan Hizmet: 0 yıl 0 ay 0 gündür
   Bilgi: Emekli olabilmeniz için yaş ve hizmet sürenizin(Her ikiside) mutlaka doldurulmuş olması gerekmektedir.

 25. Gökben Özcan dedi ki:

  Merhaba,şu an emekli sandığına bağlı çalışmaktayım.Daha önceden SSK da girişim yapılmış ama hiç prim ödenmemiş.Hizmet birleştirme için bu konuda ne yapabilirim?

 26. Adigeilkay dedi ki:

  Merhaba
  Ssk 20.09.2000 yilinda mesleki lisede staj ile baslangic yaptim
  Ssk 21.03.2005 yilinda bir fabrikada 86 gün prim günüm var
  Emekli sandigi ile 02.12.2009 yilinda ise basladim ve halen aktif olarak
  Calisiyorum suanda hizmet birleştirmesi ile 60 olan yas siniri asagiya inermi veya Yasi düşürmek icin nasil bir yol izlemeliyim.
  Teşekkür ederim

 27. Altınay Cesur dedi ki:

  Merhaba ben 1982 dogumluyum 1997 de ssk girisim ssk da 1385 gunum var sonra 2012 de emekli sandigina gectim 3630 gunum var ES yasi geri cekmedigi icin yil kaybim cok fazla istifa edip ssk ile calissam ne kadar calismaliyim ssk emeklisi olmak icin ssk dan emekli olunursa girise gore 54 te emekli oluyorum emekli sandiginda 65 yasinda gorunuyor da ne yapmak gerek bilemiyorum

 28. mehmet dedi ki:

  Merhaba; 6 yıldır bankada çalıştım . benim iş günüm sgk hizmet dökümünde banka sandığından gözükmektedir.Şuan 4a ya geçtim hizmet birleştirmesi gerekiyormu . emeklilik için ilerde sıkıntı olurmu .sgk kurumuna gittim gerek yok dediler. Ama yinede kuşkuluyum.

 29. Serpil Bilgili dedi ki:

  Merhaba 27.10.1973 dogumluyum.ben 10.07.1992 emekli sandığı ile başladım. 1131 günüm var. 02.12.2009 dan itibaren 3990 günüm de ssk olarak devam ediyor.Sizden ricam  ben bütün günlerimi emekli sandığına taşıyabilir miyim. Yani emekli sandığından emekli olabilir miyim. bilgi verirseniz çok sevinirim.ve nezaman emekli olabilirim acaba. 

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Mevcut sigortanız ne ise oradan emekli olabilirsiniz. Emekli sandığından emekli olamazsınız. SSK için de 10/07/1992 başlangıç sayılır ve buna göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1992 ile 23.05.1993 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 49 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5600’dür.

 30. Ferhat dedi ki:

  Merhabalar…
  13.10.1993 ssk staj başlangıcım,16.12.1997 bağkur girişim var. SSK prim günüm 4007,bağkur prim günüm 3199 olmak üzere toplam 7206 prim günüm bulunmaktadır. Birinci sorum şu an çalışmıyorum ve sizce şimdiden hizmet birleştirme yapmama gerek var mıdır? İkinci sorum ise okuduğum yerlerden anladığım kadarı ile asgari ücretten prim ödemeye devam ettiğinizde maaş bağlama oranları düşerek bağlanacak olan maaşınız ödediğiniz her yıl için aylık 20-40 TL arasında düşüşlere neden olduğundan çok düşük maaşlar bağlanmaktaymış…
  Benim emeklilik için gerekli primlerim bağkurdan 1997 yılında ödenmeye başlanmış olduğundan 1999 öncesi kanunların avantajı benim için geçerlimidir? Yani benim giriş yılıma göre maaş bağlanma oranımda düşme olmayıp,bundan sonra çalışarak asgari ücretten prim yatırarak bağlanacak olan aylığımı artırabilirmiyim? Şimdiden cevaplarınız için çok teşekkür ederim…

 31. serkan dedi ki:

  merhabalar. 11 yıl kamu kurumu niteliğinde hizmet kuruluşunda ssk lı olarak çalıştım. doktor öğretim üyesi olarak üniversitede çalışacağım. hizmet birleştirme kademe derecemizide etkiler mi? yani yeşil pasaport almak için 3. derece olmam gerekiyor ve doktor öğretim üyesi 5 . derece başlıyor. hizmet birleştirme ile derecemi yükseltebilirmiyim?

 32. Ali Demirci dedi ki:

  Merhaba. Benim ssk dan (4a) 1749 günüm var. Şu an ki 4b den ise 6 yıl 2 ay’ım var. 45 yaşındayım. ve hala 4b ödeme yapmaktayım. hizmet birleştirme yapabilir miyim ? yaparsam emekli olma yaşı kaç olacaktır ?

 33. Murat dedi ki:

  Iyi calismalar
  Sgk ve bagkurumu birlestiricem. Sisliye bagliyiz.calistigim yer bayrampasada.işten cikip şişli sgk.ya gitmeye vaktim.yok. yakinmda gaziosmanpaşada sgk.var oraya ordada birlestirme yapabilirlermi. Tesekkurler

 34. Süleyman dedi ki:

  İyi günler size bir sorum olacak yanıtlarsanız sevinirim. 22.11.1997 Tarihi ile 25.06.2001 Tarihleri arasında 4a ya tabi olarak 165 gün sonra 02.06.2003 ile 31.12.2017 tarihleri arasında 4c ye tabi olarakTürk Silahlı Kuvvetlerinde 6563 gün çalıştım .Şimdi ise yine 4a lı çalışmaya devam ediyorum 4a toplam pirimim1240 gün oldu 22.06.1978 doğumluyum 4a pirimlerimi 4c ye aktarıp 4c den emekli olabilirmiyim.Aktarma işlemi için şimdi çalıştığım yerden ayrılmam gereklimi. Çalışmaya devam etsem 4c pirimlerimi etkilermi. Teşekkürler.

 35. Süleyman ERTAŞ dedi ki:

  İyi günler size bir sorum olacak yanıtlarsanız sevinirim. 22.11.1997 Tarihi ile 25.06.2001 Tarihleri arasında 4a ya tabi olarak 165 gün sonra 02.06.2003 ile 31.12.2017 tarihleri arasında 4c ye tabi olarakTürk Silahlı Kuvvetlerinde 6563 gün çalıştım .Şimdi ise yine 4a lı çalışmaya devam ediyorum 4a toplam pirimim1240 gün oldu 22.06.1978 doğumluyum 4a pirimlerimi 4c ye aktarıp 4c den emekli olabilirmiyim.Aktarma işlemi için şimdi çalıştığım yerden ayrılmam gereklimi. Çalışmaya devam etsem 4c pirimlerimi etkilermi. Teşekkürler.

 36. Kamil dedi ki:

  Merhaba iyi çalışmalar dilerim size, bir sorum olacaktı bir türlü işin içinden çıkamadım. 92 doğumluyum ilk bağkur girişim 2012. İlk ssk lı oluşumda 2012 Yılı. Bağkur dan 1723 günüm var. Ssk dan ise 1430 prim günüm bulunmakta. Üniversite zamanlarında stajyer öğrenci olduğum zamanlarda devlet adıma gss adı altında sigorta ödemesi yaptı sonrasında farklı tarihler olmak üzere 3 defa işkur kapsamında işe işe başlama eğitimleri aldım ve o dönemler için de gss sigortası adıma yatırıldı. Adıma çıkan tüm bağkur borçlarımı ödemiş bulunmaktayım. Fakat e devlete girdiğim zaman çakışmalı hizmet günlerim var gerek stajer olduğum dönemler gerek ise işkur işe başlama olarak çalıştığım günler mevcut. Ben sgk ya gittim bu dönemlerin iadesini istedim ama yardımcı olmadılar. Sonuçta o dönemlerde gss da olsa bile adıma ssk ya para ödenmiş vaziyette. Belli olmaz yıllar sonra bir bakmışız ki devletimiz o günleri prim günü olarak saydı diyelim. Bağkur tarafından param boşa gitmiş olur. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz. Şimdiden teşekkür ederim sizlere

 37. Burcu dedi ki:

  Merhaba, özel bir bankada 5.5 yıl çalıştım. Şuan ssklıyım. Hizmet birleştirme nasıl yapabilirim. İlk sigorta girişim ssk. 30.04.2008. Bankada daha sonda çalışmaya başladım

  1. Zeynep dedi ki:

   Merhaba yazınız için teşekkürler. Ben kaç yıldır cevabını bulamasığım bir soruyu size sormak isriyorum. 01.05.1998 4A işe başlama ile toplam 1638 günüm ve sonrasında 28.04.2011 4B geçiş ile 3813 günümde orada var. Halen 4B ödemekteyim 1980 doğumluyum. Toplam 5451 günüm olmuş. E devletten ne zaman emekli olurum dediğimde 2 ayrı prim gün ve yaş sayısını birlikte yazıyor çözemiyorum. Boşuna prim ödemek istemiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim

 38. Burcu dedi ki:

  Merhaba, özel bir bankada 5.5 yıl çalıştım. Şuan ssklıyım. Hizmet birleştirme nasıl yapabilirim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hizmet birleştirmeyi mevcutta yapmanıza gerek yok. Emeklilikte yaptırabilirsiniz. İsterseniz de dilekçe ile talepte bulunma hakkınız var.

 39. Turgay dedi ki:

  Hizmet birlestirmek için başvurdum yaklaşık 3 ay oldu. Durumun ne aşamada olduğunu nasil öğrenebilirim nereden nasil sorgulayabilirim

  1. Ahmet Yılmaz dedi ki:

   Merhaba 1997-1998 yıllarında 7-8 ay özel bir bankada çalıştım. 2005 yılında ise devlette öğretmenliğe başladım. Çalıştığım banka da başka bir bankaya devredildi. Çeşitli sitelerde hizmete başlama tarihim 1997 ya da 1998 olarak sisteme girilince emeklilik tarihim 3 yıl erkene geliyor. Hizmet birleştirme yapabilir miyim?

  2. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Memurluktan önceki süreler emeklilik yaşınızı geriye çekmez. Süreyi geriye çeker. Yanı Gerekli hizmet süresini 8 ay önce tamamlarsınız. Ancak yine yaşı beklersiniz.

 40. hasan dedi ki:

  merhaba iyi çalışmalar ben 1989 ssk var 2009 5000 günüm var sonra2010 2017 1562 bakurum var sonra 2017 2020 900 ssk var ben lösemi oldum yüzde 95 rapor vergi indirimi aldım emekli olamadım 1261 kuralı var dediler ben bunları birleştirsem emekli olurmuyum benden ssk istedigi normalde 5450 yani ben isteneni karşılamışım ama malesef bakurlu oldugum için ceza veriyorlar teşekkür ederim iyi günlerde kalın

 41. Yusuf dedi ki:

  05.02.1965 doğumluyum.
  SGK giriş tarihim 12.1985
  4a prim gün sayım askerlik borçlanması dahil 3506
  4c prim günüm 60 gün var
  %83 üç yıl süreli engelli raporum var.
  İki prim günümü birlestirirsem ne zaman emekli olabilirim.ve raporsuz emekli olabilir miyim?
  Teşekkür ederim.

 42. Mustafa dedi ki:

  2006 yılı SSK girişliyim ve 560 gün pirim günüm bulunmakta. 2011 yılı TSK mensubu olarak martta 10 yılım olacak. Ben şuan malum 5510 sayılı kanuna tabiyim ve maksimum 3 yıl yıpranma alabiliyorum ve emeklilik yaşım 60 görünmekte. Sorum 560 günü hizmet birleştirmesi yaptığım zaman benim emeklilik yaşıma ve 2007 yılı kanununa tabi kapsamına alır mı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Memuriyetten önceki çalışmalar yaşı geriye çekmez. Ancak hizmet süresi olarak eklenir.

 43. Melek dedi ki:

  Mrb. Ben daha önce 5yıl süreyle farklı yerlerde özel sektörde ssklı olarak çalıştım şimdi kamu personeli olarak çalışmaktayım özelde çalıştığım sürenin hizmet birlestirmesini yapabiliyor muyum yada nasip yapabilirim. Yardımcı olursanız sevinirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hizmet birleştirmesi yapabilirsiniz. bu süreler hizmet sürenize eklenecektir. Böylece de kıdem / kadem durumunuzu etkiler. :alıştığınız kurum personel brimnden bilgi alabilirsiniz.

 44. Bahri dedi ki:

  01.02.1987 sigorta girişim.01.02.1988 çıkışım.1989 da askere gittim.05.01.1991 de dükkan açtım.13.04.2007 ter ettim.bagkurum 5396 gün sigortam 696 günüm var.dogum tarihim 24.04.1969 nasil ve ne sekilde emekli olabilirim.saygilar iyi çalışmalar.cevap verirseniz sevinirim.

 45. HÜSEYİN AKYURT dedi ki:

  Merhaba,
  Adım Hüseyin 10/06/1976 doğumluyum.
  1991 yılında staj başlangıcı ile sigortalı oldum. 2 yıl staj yaptım.
  Hizmet dökümünde ilk işe giriş tarihim 16/09/1991
  SGK Prim yatma başlangıç tarihim 01/11/1993
  1996-1998 yılları arasında 18 ay askerlik görevimi yaptım.
  Bu tarihten bu güne kadar Toplam 4612 Sigorta prim günüm mevcut.
  01/10/1998 – 21/10/1999 tarihleri arasında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.nda çalıştım. 1 yıl Emekli Sandığı
  01/02/2002 – 02/07/2012 tarihleri arasında T.Garanti Bankası A.Ş.nde çalıştım. 10 yıl 5 ay Emekli Sandığı primlerim mevcut.
  SGK primlerim halen yatmaya devam ediyor. Askerlik dönemi haricinde boş dönemim yok.(20 ay)

  1- Hizmetlerimin birleştirmesi için başvuru yapacağım. Askerlik dönemini borçlanmalımıyım. Emeklilik tarihi için etkisi olur mu?
  2-Ne zaman emekli olurum.
  Teşekkürler.
  Saygılarımla

 46. Rabia dedi ki:

  Merhaba ben 16.04.1979 doğumluyum.17.03.2008 de özel sektörde işe başladım. E devletten hizmet dökümüne baktığımda toplamda 880 gün çalışmışım. Daha sonra 20.09.2010 da memuriyete başladım. Halen devam etmekteyim. Bu arada doğuştan %45 engelliyim. Hizmet birleştirme işlemini şimdi mi yaptırmalıyım. yaptığımda emekliliğimi öne çekebilirmiyim. Kaç yılında emekli olabilirim. Teşekkürler.

 47. ERDOĞAN ÖNLER dedi ki:

  %50 engelli raporum var benim vede 26/11/2012 sgk girişim var vede 4 gün sigorta başlangıcını var benim 1433 pirim günüm var benim ne zaman emekli olabilirim çok teşekkür ederim birde e postama yani gimailime atarsanız sms sevinirim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   26/12/2012 sigorta başlangıcı ve % 50 engel oranına göre 16 yıl hizmet ve 4100 gün prime tabisiniz. 2667 gün primi doldurarak 8 yıl sonra emekli olabilirsiniz.

 48. Yakup bastan dedi ki:

  4c den adi malülüm 4a hizmetim bulunmakta hizmet birleşmesi yapabilirmiyim yapabilirsem eğer 5510 sayılı kanuna tabiyim eğer SSK lı yada Bağ-Kur’lu çalışırsam( 1 Ekim 2008 sonra) maaş kesintisine uğruyorum eğer hizmet birleştirmesi yaparsam 1ekim 2008 den önce oluyorum çünkü SSK girişim 2006 eğer böyle bir birleştirme olursa çalışırsam sgdp pirimi ödeyerek emekli maaşım kesilir mi

 49. Musa karaduman dedi ki:

  Iyi günler ben musa Karaduman 05.04.66 dogumlu 1982 de istanbulda sigortali olarak calistim 1986 askere gittim 1988 almanyaya geldim 1991 den beri almanyada devlet iscilik olarak calisiyorum su an almanyada erken emeklilige basvurdum hastaligimdan dolayi türkiyeden de 2015 yilinda basvurdum param olmadigi icin borclanma yatiramadim 2015 de 47 bin tl dediler 2017 67 bin tl 2019 98 bin tl dediler düzce sgk kurumu fakat kanun degistigi icin eski yahyadan yararlanamiyom yeni yasa cok para 340 bin tl acaba 2015 de müracatta bulundum bundan yararlanma sansim yokmu yani türkiyeden eski kanuna göre emekli olursa para bulacam ama yeni kanuna göre bu mümkün degil veya yeni yasa cikacakmi ne yapmak lazim tesekkürler

 50. SİNAN dedi ki:

  1971 doğumluyum. 01.05.1993 sigorta baslangıcı ile 1795 gün 4a’lıydım ve 4a devam ediyorum. Arada 01.02.2000 ile 11.12.2017 arasında 6.431‬ gün 4b’liydim. Suan 4a dan devam ediyorum. Toplam gün sayım 8226 . 450 gün askerlik borçlanması da yapacağım. Askerlik borçlanmasını yaptıktan sonra prim ödemem ne zaman sonlanır ve ne zaman emekli olabilirim. Teşekkürler 🙂

 51. Taner Ünal dedi ki:

  Merhaba. 22.01.1983 doğumluyum. 30.08.1999 işe giriş tarihi. Devlet memuru olarak 4C kapsamında 7006 gün prim ödendi ve 2016 yılında işten ayrıldım. 2018 Yılında 4B’li olarak kendi işletmemi açtım. Halen prim ödüyorum (şu ana kadar 448 gün ödendi). 9000 günü tamamlayıp emekli olmak istersem (yılı beklemek şartıyla) yıl dolduğunda en yüksek aylığı almak için ne yapmalıyım? Hemen hizmet birleştirmesi yapmalı mıyım? Müteakip bağkur primlerini yüksek yatırsam faydası olur mu? Teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaşınızı yüksek alabilmek için bağkur prim matrahını da yüksek göstermeniz gerekiyor. Hizmet birleştirmesinin şimdi veya sonra yapılması maaşınızı etkilemez.

  2. Mehmet dedi ki:

   Mrb benim benim bir sorum olacak ben yüzde elli beş engelli yim 1996 SGK giriş 6400 pirim var emeklilik için işden ayrılmak isdedim bana SGK’dan yazı getir dedi işveren SGK ya gitdim sen git biz gönderelim dediler bekliyorum bu arada işe gitmedim kıdem tazminatı yanarmı

 52. Fuat dedi ki:

  İyi Günler

  Hem Sgk Hem Bağkur Prim bulunmaktadır.

  20.06.1967 doğumluyum. 18 ay askerlik sürem bulunmaktadır.
  01.08.1984 Sgk başlangıç tarihim, prim gün sayım 1181 Aktif şekilde sigortalıyım.
  4b hizmet dökümü;
  tescil tarihi: 28.11.1989, durumu: 19-Ek-19 Terki, 2283 gün

  Bu şartlarda ne zaman ve nasıl emekli olabilirim?

  Şimdiden teşekkürler

 53. ismail altundal dedi ki:

  merhaba 2007 yılında bagkurumu başlattım,2014 te de sigortaya geçtim 1988 yılında da askere gittim 1968 doğumluyum.
  sorularım şunlardır;
  1. askerlil borçlanması yaparsam sigorta girişim ne olur
  2. emekli olabilmem için hangi şartları oluşturmam gerekiyor.

  şimdiden teşekkür ederim

 54. ali kemal dedi ki:

  merhaba 1972 doğumluyum.01.06.1989 ssk başlangıcım var.27.11.1999 dan.16.05.2016 tarıhıne kadar ticari bağkur pirimi ödedim.2018 e kadar da 100 kadar ssk günüm var.ssk dan emekli olmam için 1261 gün sigortali çalişmam gerekırmı.

 55. hakan kursun dedi ki:

  1977 doğumluyum 1992 sigorta başlangıcım var 1999-2004 yılları arasında özel sandığı olan bankalarda çalıştım hizmet birleştirmesi için emeklilik beklemek gibi gerekiyor yoksa şimdiden mi yapmalıyım

  1. Halil dedi ki:

   Merhaba özel sektörde 2011 ,2015-2017 yılları arası 876gün sayım mevcut sonrasında 2018 mart ayında 4c bi is yerine başladım. Benim birleştirme yapmam bana ne sağlayacak ve aradaki boş kalan gün bazında ne kadar bir ödeme yapmam gerekecek birleştirme yaparsam.

 56. Mesut kirman dedi ki:

  E Devlet üzerinden hizmet birleştirilmesi talep ettim.2 aylık süre geçti hala işleme alındı yazıyor. Dilekçemi ankara SSK’ya mi Yazmaliyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşleme alındı ise tekrar göndermenize gerek yok. 60 -90 gün süren bir süreç olabilir.

 57. alper dedi ki:

  Merhaba ;
  1991/1 ay sigorta girişliyim.2011 yılında 143 gün bağkur ödemem oldu Şuan sgk lı olarak 8 yıldır hizmetimi sürdürmekteyim.Toplam ödeme gün sayım 4a olarak 3360 gün 4b olarak 143 gün.3600 kıdem tazminatından faydalanmak için birleştirebilirmiyim? Birleştirme işlemi için ne yapabilirim.

 58. Deniz Doğu dedi ki:

  Merhabalar 20 haziran 1994 yılında SSK kı olarak işe başladım. Sonra ara verdım bir kızım oldu. 5 yıl sonra tekrar işe girdim.2361 gun SSK çalıştım. Çalıştığım dönemde 2 kez daha hamilelik geçirdim. Doğum iznim bitince çıkmak zorunda kaldım. Sonrasında kendi işyeri i açarak 1767 gündür bağkur primi ödemekteyım. 22.08.1975 doğumluyum toplamda 3 çocuğum var. Bağkur dan emekli olmak için ne kadar daha prim ödemem gerekir ve ne zaman emekli olurum. SSK lı bır işe gırsem ne zaman emekli olabılırim. Doğum borçlanması bağkurlu yen yapılınca bağkur günü olarak mı sayılıyor. Şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla

 59. COŞKUN dedi ki:

  Merhaba,
  05.05.1971 DOĞUMLUYUM
  Bağ Kur başlangıç tarihim 15.06.1994
  Toplam Gün Sayısı 706 (1 yıl 11 ay 16 gün)

  SSK başlangıç tarihi 16.06.1997
  SSK bitiş tarihi 17.09.2018
  Toplam SSK Gün sayısı 7322
  TOPLAM GÜN SAYISI 8028

  NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM
  SAYGILARIMLA

 60. ihsan dedi ki:

  merhaba ben 24.07.1998 yılı sıfır hizmet günlü bagkur girişim var ama pirim yatmamış.2003 yılı sgk girişim var .bagkur ile sgk girişi birleştirilebilirmi acaba hizmet yılı başlangıcı 1998 olurmu

 61. ÇINAR dedi ki:

  01.12.1994 TARİHİ 4a sigorta başlangıç tarihi
  24.01.2001 TARİHİ 4B sigorta başlangıç tarihi

  4A 2199 prim gün sayısı
  4B 5317 prim gün sayısı

  Doğum tarihim 03.05.1971

  Ne zaman emekli olabilirim?

  Sgk bağkur birleştirmesi için kuruma başvuru yaptım. İşlemi yapıp yapmadıklarını sorgulayabileceğim bir yer var mı? (E devlet gibi )

  Teşekkür ederim.

1 3 4 5