emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır, Başvurusu ve Dilekçe

SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır, Başvurusu ve Dilekçe
SGK
18.01.2021

SGK hizmet birleştirme işlemi titizlikle hazırlanan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilen bir dilekçeyle yapılabilmektedir. Hizmet birleştirme işlemini yapabilmeniz için aşağıda ki koşulları sağlamanız gerekmektedir.

 • Emekli olmadan en az altı ay evvel hizmet birleştirme başvurusu yapılmalıdır. Emekli aylığı alan kişiler bu başvuruyu yapmaz.
 • Sağlık koşulları yada teknik şartlar kişilerin bizzat başvuru yapmasına engel oluyorsa yasal varisler de başvuru işlemini gerçekleştirebilir.
 • Hizmetleri birleştirilecek kişilerin sigorta prim borçları olmamalıdır.

Hizmet Birleştirme Nedir?

Hizmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışmış kişilerin toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesidir.

Aşağıdaki kurumlardan herhangi birine bağlı olarak çalışan kişilerin hizmetleri birleştirilebilir:

 • SGK
 • Emekli sandığı
 • Bağ-kur

Kişiler emekli olmadan evvel üstte yer alan kurumlara bağlı alanlardaki çalışma sürelerini birleştirerek prim günü sayılarını arttırabilirler. Sonuç kontrol etme işlemi e-Devlet üzerinden yürütülür. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapan biri SGK portalı vasıtasıyla başvurularının akıbetini öğrenebilirler.

Hizmet Birleştirme İşlemi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sigorta primlerini daha iyi değerlendirmek için uygulanan hizmet birleştirme işlemi için akılda tutulması gerekenler şöyledir:

 • Bu işlem için günler hesaplanırken her yıl 360 gün, her ay ise 30 gün olarak varsayılır.
 • Sadece primi ödenmiş günler sayılır.
 • Birleştirme işlemi her ihtimale karşı erken yapılmalıdır. Emekliliğe bir seneden fazla bir süre kala bu işlem başvuru yapılması tavsiye edilir.
 • Birleştirme sırasında çeşitli borçlar ortaya çıkabilir. Bu borçların kapatılması gerekmektedir.

Hizmet Birleştirme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışılan kuruma verilen hizmet birleştirme dilekçesi ile başvuru işlemleri başlatılır.

Bu dilekçede yer alması gereken bilgiler şunlardır:

 • Çalışan kişinin hizmet numarası
 • Birleştirme talebinin hangi kurum üzerinden yapılacağı ve önceki hizmetlerin hangi kurumlara bağlı olduğu (SGK, Emekli Sandığı, Bağ-kur)

Kurumlar arası yürütülen yazışmalar sonucunda hizmetler kapsamında geçen prim günleri tek çatı altında birleştirilir. Gerçekleşen bu yazışmalar sonucunda birleştirme işleminin nihayete ermesi birkaç hafta sürer.

Hangi Kurumlara Bağlı Kişiler Hizmet Birleştirme Başvurusu Yapabilir?

Hizmet birleştirme sadece belli kurumlara bağlı ve yine belli şartlara uyan kişilere tanınan bir haktır. Bu haktan faydalanabilen kişiler şöyle sıralanabilir:

 • Çalışırken Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödeyenler
 • Emekli Sandığına bağlı olanlar
 • SGK Kanunu 506. numaralı maddeye göre kurulan emekli sandıklarına bağlı olanlar
 • Sosyal Sigorta Kurumuna bağlı esnaflar, sanatçılar ve bağımsız çalışan diğer kişiler

Başvuru işlemi sadece dilekçeyle yapılır. Fazladan bir belgeye gerek yoktur.

Hizmet Birleştirme İşlemi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Hizmet birleştirme işlemi kişilerin ödedikleri prim günlerini birleştirme amacıyla yapıldığı için emeklilik öncesinde yapılmalıdır. Kişilerin emekli aylıklarını belirleyen faktörlerden biri toplamda ödedikleri sigorta primidir. Gün üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin yeterli olması gereklidir.

Bu yeterli sayıya erişmek yada emekli aylığını artırmak adına hizmetler birleştirilir. Özel sektörde çalışan kimseler başvurularını bağlı oldukları sigorta kurumlarına yapar. Ancak memurlar bu işlemi doğrudan doğruya çalıştıkları yerde gerçekleştirir. İşyeri ve SGK arasında ilerleyen süreçle birlikte hizmetler birleştirilir.

Hizmet Birleştirme Hesabı Nasıl Yapılır?

Hizmet birleştirme için hesap işlemi aşağıdaki faktörler göz önüne alınarak yapılır:

 • Hesap işlemi için kritik tarih 01.10.2008 tarihidir. Bu tarihten önce sigorta kaydı yapılmış kişilerin farklı kurumlara bağlı prim günleri arasından sayısı 1261’i bulan esas kabul edilir. İki kuruma bağlı prim günleri eşitse son çalışılan yer üzerinden hesap yapılır.
 • 10.2008 tarihinden sonra sigortaya kayıt olmuş kişiler için sigorta kurumları arasından en çok gün ödeme yapılan kurum seçilir.

Hizmet Birleştirme Konusunda Neler Bilinmelidir?

Pek çok kişinin faydalandığı hizmet birleştirme için şu hususlar bilinmelidir:

 • Otomatik olarak gerçekleşmez, başvuru usulü geçerlidir.
 • Zorunlu bir uygulama değildir.
 • Prim günleri sayılırken askerlik ve doğum borçlanması da hesaba katılır.
 • Hizmetlerin birleştirmenin işlevi emekli aylığını arttırmaktır.
 • Özellikle kamu çalışanları hizmet birleştirme işlemini ertelememelidir. Bu kişilerin emekli aylıkları gecikmelerden olumsuz etkilenebilir.

Hizmet Birleştirmede Yedi Yıl Kuralı Nedir?

Yedi yıl kuralı 01.10.2008 tarihinden önce sigorta girişi yapılmış kişilerin hizmet birleştirme esnasında sayılan primlerin hangi çatı altında toplanacağını belirleyen bir kuraldır. Üstteki tarihten evvel çalışma hayatına girmiş kişilerin son yedi senede yer aldıkları sigorta kurumu esas alınır.

Örnek vermek gerekirse kırk yıllık kariyerinde otuz üç sene işçi olarak ve son yedi sene memur olarak çalışan birinin sigorta primleri en nihayetinde memurluğuna göre yapılır.

Hizmet Birleştirme İle Erken Emekli Olunabilir Mi?

Hizmet birleştirme işlemi her ne kadar emekliliği erkene çekmek için geliştirilen bir uygulama olmasa da istisnai bir durumda emekliliği erkene alabilir. Bağ-kur’a bağlı olan kadınlar emekli olmak için 7200 gün, erkeklerse 9000 gün prim ödemek zorundadır.

SGK’da prim birikimi kadınlar için 5000, erkekler için ise 5975 gündür. 2008 yılında gerçekleştirilen yenilikle birlikte yedi yıl kuralı kaldırılmıştır. Kişiler primlerini şayet Bağ-kur’dan SGK’ya aktarabilecek koşulları sağlarlarsa gün farkından faydalanıp erken emekliliğe ayrılabilirler.

Askerlik Borçlanması Hizmet Birleştirmeyi Nasıl Etkiler?

Vatani görev olarak addedilen askerlik hizmeti esnasında geçirilen günlerin primi dışarıdan ödenerek hizmet birleştirme işlemine katılabilir. Bu işlem için kişilerin askerliğini er yada yedek subay olarak yapmış olması gerekir.

Askerlik yapılan dönemdeki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan prim miktarı tespit edilir. Sonrasında bu tutar askerde geçirilen günle çarpılır. Elde edilen meblağı ödeyen kişilerin sigorta prim günleri artar ve bu günler hizmet birleştirirken kullanılır.

Hizmet Birleştirme Sonucu Alınan Ölüm Aylığı Hangi Durumlarda Kesilir?

Hizmet birleştirme yapsın yada yapmasın, vefat eden emeklilerin eşleri devlet tarafından ölüm aylığına bağlanır. Bu aylığın kesilmesi için eşlerin ya evlenmesi yada vefat etmesi gerekir. Vakti gelince emekli olan veya bir işe girip çalışan eşlerin aylıkları kesilmez lakin alınan ücretin miktarı azalır.

Çocuğu olmayan eşler vefat eden kişilerin maaşının %75’i kadar ölüm aylığı alır. Bir işe girildiğinde bu oran %50’ye düşer. Çocuk olduğu durumlarda ölüm aylığı zaten %50’dir ve iş durumu bu oranı değiştirmez.

Hizmet Birleştirme Dilekçe Örneği

Hizmet birleştirmesi yapmak isteyen vatadandaşlar, örnek dilekçeye bakarak formlarını doldurabilirler.

Hizmet Birleştirme Yıllık İzin Süresini Artırır Mı?

Hizmet birleştirme işlemi çeşitli sektör değişikliklerinde yıllık izin süresini artırabilir. Özel sektörden kamuya geçiş yapan kişilerin izin süreleri 657 sayılı kanun kapsamında yıllık izin kapsamında değerlendirilebilir. Özel sektör içerisinde geçiş yapan kişilerin zamanla yıllık izin süreleri değişse bile son görevlerindeki izin günü sayısı sabittir.

Hizmet Birleştirme Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Hizmet birleştirme işleminin sorgusu e-Devlet yada SGK’nın internet sitesi üzerinden yapılır. Bu iki yöntem şu şekilde kullanılır:

 • Gerekli bilgilerle e-Devlet hesabına girilir. SGK portalına erişilir ve hizmet birleştirme sorgulama ekranına gelinir.
 • uyg.sgk.gov.tr/EvrakArama adresinden SGK’nın evrak arama sistemine girilir. Kimlik numarası ve işleme konulan evrakın yılı ile arama yapılır.

Önceki dönemlerde aylarla ifade edilen bir sürece yayılan hizmet birleştirmeleri artık birkaç hafta içerisinde sonuçlanabilir. SGK’ya yada işyerlerine ibraz edilen hizmet birleşim dilekçelerinin akıbeti saniyeler içerisinde kontrol edilebilir.

Sigortam Ödeniyor Mu, Sigortam Başladı Mı, Nasıl Öğrenebilirim?

SGK, SSK Prim ve Borç Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Yaşlılık Aylığı (Maaşı) ve Başvuru Şartları Nelerdir ?

Yorumlar

 1. hüseyin dedi ki:

  Merhabalar,
  02.04.1981 doğumluyum. 01.10.1997 staj dönemi 16.11.1998 normal sgk girişim var. (toplam 5045 gün)
  30.04.2019 da bağkurlu oldum ve prim ödemeye devam etmekteyim. (toplam 1891 gün)
  hizmet birleştirmesi sgk ya geçip 1261 gün kaldıktan sonra mı işime yarar ?
  farklı şekilde erken emekli olabilir miyim? (toplam gün sayısı 5045+1891=6936) mesele direkt sgkya geçiş yapıp hemen hizmet birleştirmesi yapsam sgk eyt şartına göre emekli olabilir miyim? (5900 gün + 25 yıl)
  Teşekkür ederim.

 2. Kerim Artar dedi ki:

  Merhabalar.
  04.08.2001 4a sgk girişim var.İlk işe girişim…
  01.09.2004 ‘de 4b bağkur girişim ve 646 güb 4b ödemişliğim var.
  Sonrasında tekrar 25.04.2007 ‘de 4a sgk girişi ile çalışma hayatıma devam ediyorum.
  Sorum şu; Bağkurdan kalan 4b 646 iş günümü 4a ya aktarmak istiyorum, nasıl bir yol izlemeliyim?
  Güncel 4a 5923 gün
  4b 646 olarak gözüküyor e-devlet den bakınca.

 3. Tunçalp Kayaoğlu dedi ki:

  1967 yılında Ankara Sanayi Odasında memur olarak işe başladım. Çeşitli görevler yaptıktan sonra 1980 yılında buradaki işimden ayrılarak SSK lı olarak çeşitli işyerlerinde çalıştım ve SSK dan emekli oldum. Acaba Hizmetlerim birleştirldimi?

 4. Salih Tepeyurt dedi ki:

  Merhaba 1998 SSK girisliyim 2004 e kadar SSK ödedim.2004 yılında bağkur kaydım var 2018 Mayıs ayına kadar bağkur ödeyip tekrar bu tarihte sigortalı oldum 2022 Mayıs ayına kadar da tekrar SSK odedendi sonrasında daha pirim ödemedim çıkan yasa ile eyt den emeklilik başvurusu yaptım. hizmet birleştirme yapmalımıydım.emekli olabilir miyim yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler

 5. Erdinç dedi ki:

  02.03.1982 Doğumluyum SGK başlangıcım 01.05. 1998 Toplam 338 gün. Uzman Çavuş olarak Emekli sandığı başlangıcım 01.09.2003 Toplam 5100 gün. 3 yıl kadar askeri yipranmam var. Emekli Sandığı bırakma tarihim 31 Aralık 2014. Bu tarihten itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştım. Yurt dışı çalışmam 3000 gün Askerlik borclanmasi yapmadım. EYT şartlarından ne şekilde faydalanabilirim? Yurt dışı yaparsam eğer Yurt dışında sigortalı çalışmaya devam edebilir miyim? Ve hangi sigorta dalından Emekli olmam gerekiyor?

 6. Ahmet k. dedi ki:

  Merhabalar.22 mayis 98 de 4a girisim var.ardindan 15 eylul 98 den 05 ocak 2015 e kadar tsk görevim.istifa ettikten sonra 2015 yilindan bu yana da 4a calismam.yani ortalik cok karışık:) calisma hayatimda 4a prim %100 tamam gun 2 ay var diyor.4c ise gozuken sadece 2 ay gun var diyor. Toplamda 8400 gunum var.hizmet birlestirmesi yaptim.neredeb emekli olurum.4a dan olsam maasimin yuksek olma sansi varmi teşekkürler

 7. hasan dedi ki:

  1995 ekim ssk girişliyim 1999 mayıs 31,12,2013 kadar memurluk sonra 550 askerlik 666 gün ssk toplam 8000 gün var hizmet birleştirmesi miyapacam saygılar

 8. Can26 dedi ki:

  1996 giriş 396 gün SSK prim gün sayım var. 2002 yılından itibaren emekli sandığında 6788 gün prim ödemelerim var. 2018 yılı itibariyle TSK dan istifa ettim. toplam prim ödeme gün sayım 7184 bu durumda hangi kurumdan emekli olabilirim. EYT kapsamına giriyor muyum.

 9. zeynep t dedi ki:

  merhaba 21/04/2021 tarihinde doğum yaptım ve 12/01/2022 tarihinde tekrar işe başladım bu doğum için 720 gün borçlanma yapabilir miyim ? yoksa sadece iş başı yaptığım tarihe kadar mı borçlanabiliyorum ? cevap verirseniz sevinirim iyi günler

 10. Mehmet dedi ki:

  1997 SSK girişliyim. 1100 Günüm var. 2006 Yılından itibaret esnaflık yapıyorum. 2018 e kadar bağkur primi ödemedim. 2018 de ödemeye başladım. 2010-2018 Arasını İhya yapıldı ( 10YIL- 3480 gün = 260 Bin TL ). Toplamda 3000 ” günüm var ödediğim. İHYA yı ödesem, Ödediğimle birlikte 6400 gün yapıyor. Durumum nedir , emekli olabilirmiyim.

 11. DCeylan dedi ki:

  1997 girisliyim ssk 2015 4919 is gunu kadar calismisligim var sonrasini bagkur olarak odedim toplam 6100 is gunum var Ssk olarak Emeklilik ayligi aliyor …Hizmet Birlesme islemlerimi Nasil Yaparim?

 12. Nevruz dedi ki:

  Merhaba bagkur girişim şubat 1996 300 kusur gün var 1997 haziranda ssk ya gectim bu 300 günü ssk ya karartmak için ne yapmam gerekiyor cevap verirseniz çok sevinirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emeklilik zamanı gelince dilekçe ile birleştirebilirsiniz. Mevcutta bir işlem yapmanıza gerek yok.

 13. Nedim dedi ki:

  Merhaba
  01,06,1997 Sgk girişliyim sgk da 2634 günüm var ve 2011 de devlet memuru oldum hala çalışmaktayım. EYT de memurlara 9.000 gün prim şartı kondu. Emekli sandığında hizmet birleştirme yaptığımda hizmet başlangıcım SGK da başladığım yılmı olur yoksa 2011 yılından geriye doğru 2634/360=7,3 yıl geriye mi çeker. Emekli sandığında böyle bir uygulama duydum.Başvurduğum yerlerden Net bir bilgi alamadım. Eyt den yararlanabiliyormuyum. Şimdiden teşekkür ederim

 14. zafer dedi ki:

  merhabalar ben engelli birey olarak yanlışlıkla yaptım engelli maaşım kesilir mi ???

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hayır kesilmez

 15. serkan dedi ki:

  merhaba,
  05.09.1997 sgk girişliyim, özel banka sandığında 5053 gün (çalışma günümü edevlette görüyorum, bankaca gesak tan giriş işlemi yaptırmıştım) sgk güncel hizmetim 2253 gün toplam 7306 günüm var…sorum şu; banka hizmeti ile sgk hizmeti birleşmiş oluyor mu, bankaya sorduğumda bizim yapacak bir işlemimiz yok diyor…sgk ya da sorduğumda zaten banka sandığı altında süreniz görünüyor diyor…ki edevlet çalışma hayatım altında 4A olarak 7306 günü görüyorum,25 yıl ve çalışma günüm de %100 şeklinde yazıyor zaten…(sgk.dan emekli olacakmışım bu arada)…soru sorma nedenim yasa çıktığında sıkıntı yaşamadan emeklilik işlemlerini sonuçlandırmak… şimdiden tşk ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre emekli olmanızda bir sıkıntı gözükmüyor. Son 3,5 sene 4a hizmeti olduğu için 4a dan emekli olursunuz.

 16. seydi bektaş dedi ki:

  1993 ssk girşliyim 8770 günüm var ancak 2020 den beri iki işyerinde birden açlışmaktayım, sgk nın “emekli olunca nekadar maaş alırım” portalında hesaplatmak isteidğimde 2020 sonrası 5170 günü aşamaz ibaresi çıkmakta, tahminim çalıştığım yerler ay sonunda bildirim yaptıkça üst üste koyup günü topluyorlar, bu noktada hizmet birleştirme işlemi yapmam gerektiği söyleniyor, nasıl pamam gerektiği konusunda yardımcı olurmusunuz? (örneğin aralık 2022 de çalışma sonucunda x işyerim 30 gün y işyerim30 gün olarak sgk ya bildiriyor ve toplamda 60 gün görünüyor, asıl olması gereken 30 gün fakat aylık kazanç gelirinin artışı olması laızm) konu hakkında yardımlarınız irca eder iyi çalışmalar dilerm.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ linkinden mi hesapladınız.

 17. M.emin dedi ki:

  23.12.1997sgk girişim 6357 pirim günüm var 1791ssk 46364b son 420 gün ssk eyt limiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Son 1261 günün 4a olması gerekiyor. 4b kapsamında emeklilik şartlarına tabisiniz.

 18. hasan dedi ki:

  ben eyt liyim hem bağkur hemde ssk pirim ödemelerim var son 1261 den fazlası ssk ödemesi ben kuruma gitmeden ssk dan emekli olabilmek için e devlet üzerinden hizmet birleştirmesi talep ettim acaba doğrumu yaptım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   e devlet üzerinden de başvurunuz geçerlidir. Aynı sürede sonuçlanır. anca son durumlardan dolayı yoğun bir dönem içindeler. Uzun sürebilir.

 19. kadir dedi ki:

  24 yıl 4 ay Kamu görevinde çalıştım Kamu görevinden ayrıldıktan sonra 9 ay SSK’ da hizmetim var toplam 25 yılı doldurdum. Ed Devletten Kamu görevinden ayrılanların Hizmet Birleştirmesini yaptım Ayrıca Kamu Görevlileri Daire başkanlığına dilekçe göndermeme gerek varmı EYT’liyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tekrar dilekçe göndermenize gerek yok. e devletten başvurunuz dilekçe mahiyetindedir.

 20. Ömer kara dedi ki:

  1/10 1991 ssk girişim var 1896ssk prim ödeme m var 2000/ 2007 arası bağkur toplam 5625 gün prim ödemesi mevcut hizmet birleştirme yapmak zorunda mıyım yoksa otomatik olarak SSK dan eyt li olarak emekli olabilir miyim teşekkürler ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emeklilik hakkını doldurduğunuzda birleştirme yapılır. Daha öncesinde birleştirme yapmanıza gerek yok.

 21. Vural Cihan dedi ki:

  mhb
  01/06/1999 30/08/1999 arasında ssk girişim var ve daha sonra 04/10/2000 tarihinden itibaren emekli sandığı mensubu olarak çalışmaktayım
  eyt den faydalanmak için hizmet birleştirmem gerekir mi ?
  teşekkürler

  1. Meltem dedi ki:

   Bende sizin gibiyim.öğrenirseniz benide bilgilendirirmisiniz

 22. turhan dedi ki:

  merhaba 1993 yılı 8. ay ssk girişim var 2001 yılında bağkur kaydım var bağkur 3298 gün ssk 1550 gün 2016 tarihinden sonra bağkur ödemedim ve 2016 dan bugüne toplam ssk 150 gün birleştirme yaparsam bağkur emeklilik primi 9000 günümü beklemem gerekli

 23. kadir dedi ki:

  Merhaba,
  2007 sigorta girişim var.3857 prim gün sayım var. 15.06.2022 de 4/b sözleşmeli personel olarak çalışmaya başladım.
  Hizmet birleştirmesi yapabilir miyim ya da yaptırdığımda maaşta herhangi bir kesinti olur mu?

 24. Serkan dedi ki:

  Merhaba.
  1995 ssk girişliyim. SSK dan 4490 gün prim gün sayım var. 2013 yılında bağkura geçtim bağkurdanda 3236 gün prim yatırdım. Askerliğimi yedek subay olarak yaptım 12 ayda emekli sandığından primim var. 02.09.2022 de tekrar ssk ya geçtim. 1 aydır ssk lıyım. 1261 gün daha ssk dan prim yatırmayı düşünüyorum. Sizce ben prim gün sayılarımı birleştirirsem menfaatim olurmu ? Teşekkür ederim.

  1. Mehmet Demir dedi ki:

   Slm iyi akşamlar ben 2012 sözleşmeli erlik yaptım 4 c prim 1888 gün primin var ben bunu birleştirmek istiyorum 4 a deki primlere ssk gittim yapmadılar

 25. Kadriye dedi ki:

  merhaba, 1992 SSK staj girişim var. 1997 SSK hizmet yılım başladı, şuanda toplam 5811 SSK + 2218 Başkurt = 8029 gün yani çalışma yılı ve prim günüm dolmuş durumdadır. son yedi yıl 1020 gün Başkurt 620 gün SSK ve arada boşluklar var.
  şuanda çalışmıyorum ve SSK emekli olan babamdan yetim aylığı 1400 TL alıyorum
  * SSK bağ kuru birleştirmeli miyim
  * birleştirme sem SSK dan emekli olabilir miyim
  * birleştirsem hangisinden emekli olacağım (SSK, bağ kur)
  * bağ-kurdan emekli olursam babamın maaşı almaya devam edebilir miyim
  not : başka hiç bir gelirim yok, üzerime gayri menkul yok, bekarım , borcum çok teşekkür ederim

 26. Mehmet dedi ki:

  Kabaca 1995-2007 emekli sandığı, 2007 den bu güne ssk ya tabi çalışıyorum. Eyt çıkarsa emekli olabiliyorum. Hizmet birleştirmesi yapmamın bir faydası ve gereği var mı? Yaptırırsam ödeme çıkar mı? Emekli aylığı artar mı? Yaptırıp SSK emeklisi olduğumda ilerki yıllarda devlete geçip yeterince çalışıp emekli sandığından emekli olmama engel olur mu?

 27. Sinem dedi ki:

  Merhaba 1996 yılında sigorta girişim var ve 3 ay ödendi. Ancak bu sigorta numarasını özel bir bankada çalışmam nedeniyle hiç kullanmadım. Dolayısıyla bu sigorta numarası TC bilgilerim altında görünmüyor. Elimde sigorta kartım var. Bu sigorta numarasını TC bilgilerim altına nasıl ekletebilirim? Bu sigorta ve bankadaki prim günlerim ile birleştirme yaptığımda EYT’den yararlanabiliyorum. Beni yönlendirir misiniz?

 28. ZIYA dedi ki:

  Merhaba,
  1993 sigorta baslangic tarihim, cesitli ozel bankalarda ve diger kollarda calistim. Yasim 47.
  2010 yilindan beri de yurtdisinda yasiyor ve calisiyorum. Banka sandiklari sebebiyle birlestirme yapmam gerekiyor zira odenen primler e-devlet sisteminde gozukmuyor. Ayni zamanda da yurtdisi calisma hayatimi isin icine katmam icin borclanma yapmam gerekiyor. Emekli olmadan 1 yil once bu islemleri yapmak da mi dogru yoksa bir an once yapmalimiyim? Bir Yurdisi borclandirma islemi ile yurt icindeki birlestirme islemini ayni anda yapamilirmiyim?

 29. Özlem dedi ki:

  İyi günler memuriyet öncesi özel bir kurumda sigorta girişim farklı yapılmış . Ünvan farklılıkları hizmet birleştirmeye engel mi . Yada farklı olsada birleştirme yapılabilir mi ?

 30. Pelin dedi ki:

  Merhaba, halı hazırda 474 gün özel sektorde sigorta günüm var. 21 temmuz 2022 de kamu da işe başladım. Hizmet birleştirme yapıp bu yıl dolmadan yıllık izin hak edebilir miyim ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maalesef böyle bir hakkınız bulunmuyor.

 31. Hüseyin Söylemez dedi ki:

  Merhaba 2007 ve 2011 yılları arasında 3 yıl bir akşam işinde çalıştım 184 gün pirim yattı bunu diğer SGK pirimlerime dahil ettirebilirmiyim,teşekkürler.

 32. Halis KILICASLAN dedi ki:

  1989 yilindan emekli sandiği calismam var .Mart ayinda hizmet birleştirme icin muracaat ettim.Henüz birleştirme görünmuyo.Ne zaman kayitlara gecer.

 33. özgür dedi ki:

  19 02 1972 doğumluyum 02 06 1997 ilk bağkur girişim 7300 gün 2017 elülden sonra ssk 1287 gün yattı hizmet birleştirme nezamna yapmam gerekir

1 4 5 6