ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2023 Polis Nasıl Olunur, Şartları Neler?

2023 Polis Nasıl Olunur, Şartları Neler?
13.01.2023

2023 Polis olmanın şartları mezuniyet durumunuza göre değişiklik gösterir. Devlet; lise, önlisans ve lisans mezunu mezunları arasından her yıl polis alımı yapar. Burada belirli şartlar söz konusudur. Polis olmanın şartları arasında çok fazla ayrıntı olsa da sizin psikolojik olarak bu sürece hazır olmanız da önemlidir. Polislik her ne kadar işsiz gençlere cazip olarak görülse de psikolojik açıdan bazı zorlukları vardır. Bu nedenle karakterinizin bu iş için uygun olup olmadığına karar vermelisiniz.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan polis memurları, komiser yardımcılığı ve komiserlik gibi kademelere yükselebilir. Bunun yanı sıra normal memurlara göre daha erken emekli olabilirler. Mesleğin belirli aralıklarla görev yeri değişikliği, görev sırasında hayati tehlike gibi riskleri de vardır.

Kimler Polis Olabilir?

Polis olabilecek kişilerin en az lise mezunu olması gerekir. Aynı zamanda önlisans ve lisans mezunları da polis olmak için başvuru yapabilir. Bu mesleği yapmak isteyenler liseden sonra YKS sınavına; üniversiteden sonra KPSS sınavına girmelidir. Bu sınavlardan baraj olarak kabul edilen sınırı geçmesi gereken polis adayları böylece mesleğe giriş için başvuruda bulunabilir. Öte yandan şehit ve vazife malülü çocukları için bu şartlar bir nebze esnetilmiş ve baraj puanının %80’i kadar puan almak yeterli görülmüştür.

Aşağıdaki tabloda yıllara göre PMYO ve POMEM kontenjanlarını bulabilirsiniz.

YılErkekKadın
2011(PMYO)8900300
2012(PMYO)7700260
2013(PMYO)7010250
2014(PMYO)3500250
2015(PMYO)3500270
2016(PMYO)2500270
2017(PMYO)2500260
2018(PMYO)2500260
2019(POMEM)6300700
2020(POMEM)68001200
2021(POMEM)64001600
2022(POMEM)83001800
2023(POMEM)4150900

Lise mezunları arasından polis alımı için başvurular genellikle yaz aylarında yapılır. Üniversite mezunları içinse ocak-şubat aylarında başvurular alınır. Aşamalı olarak yapılan sınavlarda adayların fiziki ve zihinsel kabiliyetleri ölçülür. Polislik sınavında tüm aşamalardan alınacak ortalama puana göre adayın başarılı olup olmadığına karar verilir.

Polis Olma Şartları

Polis oma şartları ilgili eğitim kurumuna göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda şartlardan bazıları kadın ve erkek adaylar için farklı olabilir. Şartları sağlayan adaylar arasından asil ve yedek olmak üzere kazananlar belirlenir. Böylece asil listede yer alan adaylardan herhangi biri göreve başlamadığında ilk sırada bulunan yedek aday çağrılır. Polis olabilmek için yazılı, sözlü ve fiziksel sınavdan yeterli puanın alınması gerekir.

Lise Mezunu Polis Olma Şartları

Lise mezunu polis olma şartları şu şekilde sıralanabilir:

 • Vatandaşlık şartı. Lise mezunu polis olmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.
 • Lise ya da ona denk kabul edilen bir okuldan mezun olmak
 • YKS sınavından en az ham taban puan almak
 • Şehit ya da vazife malulü çocuklarında ham puanın %80’ini almak yeterlidir.
 • Aday öğrencinin ilgili sınav yılının ekim ayına kadar 18 yaşını tamamlaması gerekir.
 • Sınav yapıldığı tarihte 26 yaşından büyük olanlar lise mezunu polislik için başvuramaz.
 • Yaş düzeltmeleri sınav başvurusu sırasında geçerli sayılmaz.
 • Sınava başvuru yapabilmek için erkeklerin en az 167 cm, kadınların ise 162 cm olması gerekir.
 • Beden kitle indeksi en az 18 en fazla 27 olmalıdır.

Bu şartları sağlayan öğrencilerin aynı zamanda temiz bir sicile sahip olması da önemlidir. Buna göre aşağıda sıralanan maddelerin herhangi birinde bahsedilen nitelikleri taşıyanların mesleğe kabulü mümkün değildir:

 • Fuhuş yapılan yerlerde çalışmak, bu tür işlere aracılık etmek, fuhuş yapılan yerlerde bekleme, gözetleme görevlerinde bulunmak 
 • Genel ahlaka uygun olmayan yazılı, sözlü kayıtlar üretmek ya da satmak
 • Kumar oynamak, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmak gibi sebeplerle adli ya da idari yaptırımlarla karşılaşmak
 • Bir yıl ya da daha uzun süre mahkûmiyet cezası almak

Af yasalarından yararlanılsa ya da hükmün açıklanması geriye bırakılsa bile bazı suçlardan hüküm giymek polislik mesleğini yapmaya engeldir.

Bu suçlar şöyle sıralanabilir:

 • Devletin güvenliğine karşı suçlar
 • Anayasal düzeni yıkmaya yönelik suçlar
 • Zimmet
 • İrtikâp
 • Rüşvet
 • Hırsızlık
 • Dolandırıcılık
 • Sahtecilik
 • Güveni kötüye kullanma
 • Hileli iflas
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Edimin ifasına fesat karıştırma
 • Suç sayesinde elde edilen malvarlığını aklama
 • Kaçakçılık
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar

Önlisans ve Lisans Mezunu Polis Olma Şartları

Önlisans ve lisans mezunu polis olma şartları, sınav ve yaş şartı dışında lise mezunları ile aynıdır. Buna göre önlisans ya da lisans mezunu adayın yukarıda sayılı suçlardan ceza almamış olması gerekir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması da gereklidir.

Adaylardan istenen diğer şartlar ise şunlardır:

 • Türkiye’de lisans ve önlisans kademesindeki okullardan ya da yurt dışında bunlara denk kabul edilen okullardan mezun olmak
 • KPSS sınavında en az taban puan almak
 • Sınavın yapıldığı yılın ocak ayından itibaren 30 yaşından gün almamak

PMYO ve POMEM için hukuki şartlar aynıdır. Adayların evli olması halinde aynı şartları eşlerinin de taşıması gerekir. Adayların aynı zamanda kamu haklarından mahrum bırakılmamış, daha önce polis eğitim merkezlerinden çıkarılmamış olması da gerekir. Herhangi bir siyasi parti üyeliği de bu mesleği yapmaya engeldir.

Polislik Sınavında Kaç Puan Gerekir?

Polislik sınavında gereken puan; lise mezunu adaylar için 150.000 YKS puanı şeklindedir. Dört yıllık üniversite mezunu adaylar P3 puan türünden en az 60 almalıdır. İki yıllık mezunu adaylar ise P93 puan türünden en az 65 alması halinde polisliğe başvuru yapabilir. Şehit ve vazife malulü çocukları için polis olmanın şartlarına göre puanların %80’ini almak yeterlidir.

YKS’den tabloda belirtilen netleri yaparak barajı geçebilirsiniz.

İhtimallerTürkçeSosyalMatematikFenNetPuan
ihtimal106  16152,7
ihtimal555 15150,6
ihtimal75 416153
ihtimal  10515150,8
ihtimal535215150,1

PMYO Nedir?

PMYO’nun açılımı polis meslek yüksekokuludur. Mesleğe lise mezunu olarak başvuran adaylar bu okullarda okur. Bu okullarda eğitim süresi 2 yıl olarak uygulanır. 2 yılda mezun olamayan öğrencilere bir yıl daha hak tanınmaktadır. PMYO’da okuyan öğrencilere belirli bir miktar harçlık verilir. Bu harçlık memur aylık katsayısıyla gösterge sayısının çarpımına göre bulunur. Bulunan tutarın %50’’si kadar harçlık birinci sınıflara; %55’i kadar harçlık ikinci sınıflara verilir.

PMYO’larda polis adaylarına temel ve uygulamalı polislik eğitimi verilir. Bunun yanı sıra adli mevzuat, müdahale yöntem ve teknikleri, silah atış gibi farklı dersler de vardır. Öğrenciler resmi tatillerde, yarıyılda, hafta sonlarında izinli sayılır. Aynı zamanda evci, günübirlik, mazeret ve hastalık izni alma hakları da vardır.

POMEM Nedir?

POMEM, polis meslek eğitim merkezleri anlamına gelir. Bu kurumlarda önlisans ve lisans mezunu polisler eğitim görür. POMEM eğitimleri 8 ayda tamamlanır. Eğitim kapsamına staj süreci de dâhildir. Genellikle 3 ay eğitim 1 aylık staj şeklinde ilerlenir. Eğitimde işlenen konular PMYO’lar ile aynıdır.

Bayan Polis Olma Şartları

Bayan polis olma şartları boy uzunluğu şartı ve fiziki yeterlilik sınavında istenilen derece dışında erkeklerle aynıdır. Kadınların genellikle boyları erkeklere göre daha kısa olduğu için 162 cm olarak belirleme yapılmıştır. Fiziki yeterlilik sınavında ise parkuru tamamlama süresi erkeklere göre daha uzundur.

Polislik Sözlü Mülakatında Hangi Sorular Sorulur?

Polislik sözlü mülakatında sorulan sorular farklı açılardan adayı tanımaya yöneliktir. Bu aşamada hem genel kültür ölçülür hem de adayın kavrama, beden dilini kullanma, kendini ifade edebilme becerisi gibi detaylara bakılır. Adayların bu sınavdan en az 70 puan almayı başarması gerekir. Geçmiş dönemlerde POMEM sözlü mülakatında çıkan sorulardan bazıları şu şekildedir:

 • Demokrasi nedir?
 • Beden dili nedir?
 • Disiplin nedir?
 • Turizmin önemi
 • Hiyerarşi nedir

Polislik Fiziki Yeterlilik Sınavı Nasıl Yapılır?

Polislik fiziki yeterlilik sınavında adayın parkurda bulunan engelleri belirlenen süre içerisinde geçmesi gerekir. Parkurda bulunan engellerden ilki sıçrama tahtasıdır. Bu tahta üzerinde adayın sağa ve sola olacak şekilde 6 kez sıçraması gerekir.

Diğer aşamalar şu şekilde sıralanabilir:

 • 6 adet lastik içerisinden tek ayakla geçme
 • Ağırlık taşıma. Kadınlar 20 kilogramlık, erkekler ise 20 kilogramlık ağırlıkları taşır.
 • 3 kere olmak üzere kadınlar için 8, erkekler için 9 metre aralıkta koyulan sağlık toplarına dokunma
 • Takla atma
 • Slalom koşu
 • Alttan ve üstten geçilecek engel etabı

Adayların fiziki yeterlilik sınavında başarılı olabilmesi için parkuru tamamlama süresi erkeklerde 48, kadınlarda 50 saniye olmalıdır. Erkekler 40, kadınlar 42 saniye ya da daha kısa sürede parkuru tamamlamaları halinde 100 puan alırlar. Adayların bu sınavdan başarılı sayılması için almaları gereken en az puan 60’tır

Polislik Sınavında Kaç Puan Almak Gerekir?

Polislik sınavında alınması gereken puan fiziki yeterlilik, mülakat ve KPSS puanı dâhil edilerek hesaplanır. KPSS puanı ve fiziki yeterlilik sınavı %25 etkilidir. Mülakat sınavından alınan puanın ise %50’si hesaplamaya dâhil edilir. Alınan ortalamaya göre adaylar bir sıralamaya tabi tutulur. Belirtilen kontenjana göre en yüksek puana ulaşan adaylar arasından alım yapılır.

POLİSLİK SINAVINI KAZANDIKTAN SONRAKİ SÜREÇ NASILDIR?

Polislik sınavını kazandıktan sonraki süreçte de adayın birtakım aşamalardan başarıyla geçilmesi gerekir. POMEM sınavında başarılı bulunan adayların ilk etapta geçici olarak kayıtları gerçekleştirilir. Bu aşamada adayların sağlık raporlarının incelenmesi, raporunda sıkıntı bulunan adayların tekrar kontrol edilmesi gerekir. Bu raporlarda olumsuz bir durum gözlenmesi üzerine adaylar geçici kayıt aşamasında da elenebilir.

İntibak Eğitimi

İntibak eğitimi adayların sürece uyum sağlamasını kolaylaştırmak adına yapılır. Bu eğitimin süresi en az 2 haftadır. Bu aşamada adayların güvenlik ve arşiv soruşturmalarının da tamamlanması gerekir. Bu soruşturmalar neticesinde durumları olumsuz olarak değerlendirilen adayların ilişikleri kesilir.

Kesin Kayıt ve Kabul

Kesin kayıt ve kabul aşamasında tüm standartlara uygun olan adayların işlemleri yapılır. Bunun yanı sıra adaylardan yüklenme senedi istenilir. Bu senede ilişkin ücreti ödeyen öğrencilerin kesin kayıtları yapılır ve eğitim süreçleri başlar.

Polislik Sınavına Başvururken Hangi Evraklar İstenir?

Polislik sınavına başvururken istenen belgeler şunlardır:

 • T.C. vatandaşlığını gösteren kimlik belgesi
 • Güvenlik ve arşiv araştırması formu
 • Diploma aslı ve fotokopisi
 • Askerlik durum kâğıdı
 • Evli adayların evli olduklarını gösterir belge
 • Sınav başvuru dilekçesi
 • Üniversite mezunları için KPSS sonuç belgesi, lise mezunları için YKS sonuç belgesi
 • Sağlık beyan formu

POMEM Hangi Şehirlerde Var?

POMEM’in bulunduğu şehirler arasında Türkiye’nin farklı illeri vardır. Her ilde POMEM yoktur. Öğrenciler eğitimlerini yatılı olarak tamamlar. POMEM’lerin bulunduğu şehirler şunlardır:

 • İstanbul
 • Mersin
 • Karabük
 • Bilecik
 • Karabük
 • Çankırı
 • Amasya
 • Bursa
 • Diyarbakır
 • Erzincan
 • Kırşehir
 • Trabzon
 • Konya

PMYO Hangi Şehirlerde Var?

PMYO’ların bulunduğu şehirler POMEM’ler ile kıyaslandığında daha sınırlıdır. PMYO’larda okumaya hak kazanan öğrencilerin eğitim göreceği şehirler şu şekilde sıralanabilir:

 • İstanbul
 • Kastamonu
 • Kırıkkale
 • İzmir
 • Samsun
 • Ankara

Polislik Sınavını Kazanıp Gitmezsem Ne Olur?

Polislik sınavını kazanıp gitmezseniz sizin yerinize yedeklerden alım yapılır. Bu nedenle sizin açınızdan sorun teşkil edecek bir durum ortaya çıkmaz. Ancak POMEM eğitimine başladıktan ve kesin kayıt hakkı kazandıktan sonra istifa etmeniz durumunda, belirli bir ödeme yapmanız gerekir. Bu ödeme size yapılan masraflar ve eğitim giderleriniz ile alakalıdır.

Ödemeyi yaptıktan sonra POMEM ile ilişiğiniz kesilir. Polis olmanın şartlarını sağlasa da bazı adaylar mesleğin zorluklarını görünce bırakma kararı alabilir. Bu gibi durumlarda iyi düşünmek ve doğru karar vermek son derece önemlidir. Çünkü POMEM ya da PMYO’yu bırakmanız halinde tekrar polis olma şansınız yoktur.

Bekçi Nasıl Olunur, Zamlı Maaşları Ne Kadar?

Kaymakam Maaşı, Görevleri ve Nasıl Olunur

İtfaiye Eri Nasıl Olunur, Maaşları Ne Kadar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.