emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2022 Polis Nasıl Olunur? Şartları Neler

2022 Polis Nasıl Olunur? Şartları Neler

Polis nasıl olunur ve şartları nelerdir Polis olmak isteyenler kadın ve erkek adaylar için getirilen şartlar arasında en önemlisi girilen sınavda başarı elde etmektir. Polis Akademisi 2022 duyuruları takip edilerek memur alım döneminde başvuru yapılması gerekir. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre en az lise mezunu olan kadın ve erkekler polis olmak için başvuruda bulunabilirler.

Nasıl Polis Olunur?

Polis olmak isteyenler üç ayrı sınavdan geçirilir. Bunlar; yazılı, sözlü ve fiziksel sınavdır. Adayların öncelikle lise mezunu olması ve ardından üniversite sınavında belirlenmiş baraj puanından yüksek not almış olması istenir.

 • Sınavlar her sene “Polis Akademisi Başkanlığı” tarafından açıklanan tarihlerde yine aynı kurum tarafından gerçekleştirilir.

Sınav başvuru tarihini kaçıranlar veya istenen evrakları tamamlayamayanlar sınav hakkını kaybeder.

Polislik sınavı için aranan temel şartlar arasında;

 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. Lise, lisans veya ön lisans mezunu olmak
 3. KPSS baraj puanını geçmek
 4. 18 yaşından büyük 30 yaşından genç olmak
 5. Silah taşımak için herhangi bir engeli bulunmamak
 6. Ceza almamış olmak sayılabilir.

Erkek adayların 1.67 cm’den ve kadın adayların 1.62 cm’den uzun olması polislik sınavına girebilmek için aranan fiziksel şartlar arasında gösterilebilir. Adayların boy ve kilo orantısının 18-27 olması şartı bulunur.

Erkek Polis Olma Şartları

Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olmak kurallara bağlanmıştır. Yönetmeliğin 5.maddesine göre lise ve dengi okullardan mezun olmak şarttır.

Erkek polis olmak isteyenlerin;

 • Sınavın yapıldığı yıl 18 yaşını doldurmamış,
 • Askerliği yapmamış erkek adayların 24 yaşından ve
 • Askerliğini yapmış erkek adayların 26 yaşından gün almamış olması istenir.

Tüm adayların üniversiteye giriş sınavından istenen puanı almış olması, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak “Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında” ve PMYO sınavında başarılı olması şarttır. Polis Meslek Yüksekokuluna alınacak erkek öğrenciler için aranan boy şartı en az 167 cm’dir.

Kadın Polis Olma Şartları

Polis Meslek Yüksekokulu başvurularında kadın polis adayları için 18 yaşını tamamlamış ancak 24 yaşından gün almamış olmak şartı aranır. 18 yaşından sonra yaptırılmış yaş düzeltmeleri dikkate alınmadığı gibi geçerli de sayılmaz. Polis olmak için aranan tüm şartları yerine getiren kadın adaylar için aranan boy şartı en az 162 cm’dir.

Ülkemizde polis olmak isteyen adaların TC vatandaşı olması zorunludur. Adayların polis olabilmesi için başvuru şartları taşımasının yanı sıra aday değerlendirme ve seçme sınavına ek olarak PMYO sınavında da beklenen başarıyı sağlaması gerekir.

Kadınlar Nasıl Polis Olur?

Ülkemizde yaygın olarak tercih edilen polislik mesleği kadınların da ilgi odağındadır. Kadınlar nasıl polis olur sorusuna verilecek ilk cevap en az lise mezunu olmak ya da lise son sınıfta okumaktır. 26 yaşını doldurmuş vatandaşlar PMYO başvurusu yapamaz. Sağlık şartları uygun olanlar kadın adaylar için aranan boy şartı en az 162 cm’dir.

Erkekler Nasıl Polis Olabilir?

İçişleri Bakanlığı polis olmak isteyenler için göz önünde tutulan yönetmelikleri ihtiyaca uygun olarak güncelleme yetkisine sahiptir. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlarda başarılı olanlar polis olmaya hak kazanırlar.

Erkek adaylar için polis olma şartları arasında;

 • T.C. vatandaşı olmak
 • KPSS baraj puanını geçmek
 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Ceza almamış olmak
 • Silah taşımak için engeli bulunmamak
 • 167 cm’den uzun olmak sayılabilir.

Polislik sınavına başvuruda bulunurken aranan ön şart lise mezunu olmaktır.

Polislik Sınavı Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?

Polis olmak isteyen vatandaşlar polislik sınavı başvurusunda istenen evraklar listesine  https://www.pa.edu.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirler. Başvuru esnasında istenen belgeleri eksiksiz ve güncel bilgilerle hazırlayanlar aranan şartları taşımaları halinde sınav hakkı kazanır.

2022 yılı polislik sınavı başvurularında istenen evraklar;

 • T.C. kimlik beyanı
 • Eksiksiz doldurulmuş sınav başvuru dilekçesi
 • Güncel bilgilerle doldurulmuş sağlık bilgi formu
 • Mezuniyet belgesi
 • Biyometrik fotoğraftır.

Polis akademisi sınavları emniyet teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacının karşılanması için yapılır. Ülkemizde polislik eğitimi veren üç farklı kurum vardır.

Bunlar:

 1. Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM)
 2. Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)
 3. Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO)dur.

Her okul öğrenci almak için kendi kriterlerini belirler. Polis olmak isteyen kadın ve erkek vatandaşlar en az lise mezunu olmaları durumunda PMYO giriş sınavına başvuru yapabilirler. Üniversite mezunu olup KPSS barajını geçenlerse POMEM ve PAEM sınavlarını giriş hakkı elde eder.

Polis Olmak İçin Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılır?

2022 yılı polislik başvurusu hakkında en kapsamlı ve güncel yanıtlara “Polis Akademisi” web adresi üzerinden ulaşılabilir. İşlemler e-devlet şifresiyle online olarak başlatılabilir. Sınav başarısı elde eden adaylar Polis Akademisi Başkanlığı ve Merkeze bağlı taşra teşkilatlarında polislik eğitimi alır. Mezun olunan okula göre başvuru yapılacak ve eğitim alınacak birimler şunlardır.

Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM): Emniyet teşkilatına polis memuru yetiştirir. Lisans mezunları eğitim almak için başvuru yapabilir.

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM): Emniyet teşkilatına ilk, ara ve üst düzey yönetici yetiştirir.

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO): Emniyet teşkilatına polis memuru yetiştirir. Verilen eğitim ön lisans seviyesindedir.

Polis Eğitim Merkezi Müdürlükleri (PEM): Emniyet teşkilatının hizmet içi eğitimleri düzenlenir. 

Sınav başvuruları, sınav tarihler ve eğitimler polis memuru olmak isteyen gençlerin işe alınmalarına yönelik olarak belirlenir. Gerekli şartları sağlayanlar sınava girdikten sonra başarı elde ederse eğitimlerini tamamlayarak polis memuru olarak göreve başlar. Bu birimlerden sivil polis de yetiştirilir.

 • 2 yıllık üniversitelerden mezun olanlar PMYO,
 • 4 yıllık üniversiteden mezun olanlar POMEM duyurularını takip edebilirler.

Başvuruların ardından sözlü, yazılı ve fiziki sınavları geçenler alacakları eğitimin ardından farklı kademelerde polis memuru olabilirler. Müracaat işlemleri adayın ikamet ettiği il emniyet müdürlüğüdür. Değerlendirme ve seçme işlemleriyse adayın ikamet ettiği ile göre belirlenir.

Lise Mezunu Polis Olabilir mi?

Polis Meslek Yüksekokulu her yıl yeni polis alımı yapar. Kadın ve erkek adaylar için düzenlenen sınavda lise mezunu olma şartı aranır. Adaylar;

 • Üniversite sınavına girmiş olmalı ve
 • TYT’de istenen puanı almalıdır.

Bu iki şartı yerine getiren lise mezunları Polis Meslek Yüksekokulu başvuru sürecini başlatabilirler. Yazılı, sözlü ve fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar polis olmaya hak kazanır. Her yıl belirlenen kontenjanlar farklı olabileceği gibi sınav tarihleri ve sınav başvurusunda istenecek evrak listelerinde de değişiklikler olabilir.

Polis Rütbeleri

Her meslekte olduğu gibi polislik mesleğinde de çeşitli rütbeler bulunur. Emniyet teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacı Polis Meslek Yüksekokulları tarafından karşılanır. Polis Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmiş polis rütbeleri, meslek dereceleri ve görev unvanları şu şekilde listelenebilir. 

Sınıf Üstü Emniyet Müdürü: Bu rütbe derece üstü olarak tanımlanır ve sadece Emniyet Genel Müdürlerine verilir.

1.Sınıf Emniyet Müdürü: Mesleki derecesi 1’dir. Bu rütbe genel müdür yardımcılarına, merkez emniyet müdürlerine, polis akademisi ve teftiş kurulu başkanlarına verilir.

1.Sınıf Emniyet Müdürü: Mesleki derecesi 2’dir. Bu rütbe daire başkanlarına, il emniyet müdürlerine, emniyet müşavirlerine, polis amirleri eğitim merkezi müdürlerine verilir.

2.Sınıf Emniyet Müdürü: Mesleki derecesi 3’tür. Bu rütbe kriminal polis laboratuvarı, ilçe emniyet ve eğitim merkezi müdürlerine verilir.

3.Sınıf Emniyet Müdürü: Mesleki derecesi 4’tür. Bu rütbe hukuk müşavirlerine, ilçe emniyet müdürlerine, öğretim görevlilerine ve pilotlara verilir.

4.Sınıf Emniyet Müdürü: Mesleki derecesi 5’tir. Bu rütbe şube müdürlerine, şube müdür yardımcılarına, ilçe emniyet müdürlerine ve pilotlara verilir.

Emniyet Amiri: Mesleki derecesi 6’dır. Bu rütbe ilçe emniyet amirlerine, çevik kuvvet grup amirine, büro amirine, trafik istasyon amirine ve sınıflar amirine verilir.

Baş komiser: Mesleki derecesi 7’dir. Bu rütbe karakol amirlerine, karakol amir yardımcılarına, sınıflar amirlerine ve pilotlara verilir.

Komiser: Mesleki derecesi 8’dir. Bu rütbe grup amirlerine, sınıf komiserlerine, öğretim görevlilerine ve pilotlara verilir.

Komiser Yardımcısı: Mesleki derecesi 9’dur. Bu rütbe grup amirlerine, karakol amir yardımcılarına ve sınıf komiserlerine verilir.

Kıdemli Baş Polis Memuru: Mesleki derecesi 10’dur. Bu rütbe ekip amirlerine, grup amirlerine, büro memurlarına ve ekip memurlarına verilir.

Baş Polis Memuru: Mesleki derecesi 11’dir. Bu rütbe devriye amirlerine, büro amir yardımcılarına ve ekip memurlarına verilir.

Polis Memuru: Mesleki derecesi 12’dir. Bu rütbe devriye, koruma, trafik ve telsiz memurlarına ve memurlara verilir.

polis nasıl olunur

Polislerin Görev Yerleri ve Polislik Çeşitleri Nelerdir?

Zor olduğu kadar da kutsal bir görev olan polislik, ülke içi huzurun güvencesidir. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkezi ve Taşra Teşkilatlarında farklı birimler 7/24 kesintisiz hizmet vererek çalışmalarını sürdürür.

Görev yerlerine göre polis çalışma alanları:

 • Cinayet büro
 • Motosikletli polis timleri
 • Hava polisi
 • Deniz polisi
 • Siber suçlarla mücadele birimi
 • Asayiş
 • Spor şube polisi
 • Çevik kuvvet
 • Sivil polis
 • Çocuk polisi
 • Trafik polisi
 • Toplum destekli polis
 • Olay yeri inceleme
 • Narkotik
 • Turizm polisi
 • Özel hareket (PÖH)
 • Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM)
 • Bisikletli polis
 • Terörle mücadele polisi (TEM)
 • Bomba imha ekibi
 • Köpek eğitim merkezi (KEM)dir.

81 ilimizde 24 esasına göre faaliyet gösteren polis birimleri, genel asayişin devamının sağlanmasından sorumludur. Suçun oluşmadan engellenmesinin yanı sıra meydan20a gelen suçlara en hızlı şekilde müdahale etmek ve suçun faillerini yakalayarak ilgili birime teslim etmek polislik görevidir.

2022 Yılı Polis Maaşları Ne Kadar?

Polis maaşları unvan ve dereceye göre değişiklik göstermektedir. Güncel tüm maaşları öğrenmek için “Polis Maaşları” konumuzu inceleyebilirsiniz.

Polislik Eğitimi Kaç Yıl Sürer?

Polis olmak isteyen adayların cevabını merak ettikleri soruların başında polislik eğitim süresi gelir. Eğitim alınacak kuruma göre polisliğe başlama süresi değişiklik gösterir.

 • Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) eğitimi 2 yıldır.
 • Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) eğitimi 11 aydır.
 • Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) eğitimi 6 aydır.

Adayların tamamı polis olmak için eğitimden geçer. Her bir kurumun sınav başvurusu için aranan şartlar değişiklik gösterebilir.

PÖH Olma Şartları Neler?

PÖH yani Polis Özel Harekât, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır. Personel alımı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılır. Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri eğitimlerine devam ederken özel harekât polisi olmak istediklerini belirtebilirler. Buna ek olarak polis olarak hizmet verenler de PÖH olmak için başvuruda bulunabilir.

Polis Özel Harekât timine girmek için aranan şartlar;

 • 28 yaşından gün almamış olmak
 • T.C. vatandaşı olmak
 • Silah taşıma engeli bulunmamaktır.

PÖH adaylarının sicil sorgulaması varsa eşleri için de yapılır. Kamu hakkında yoksun olanlar veya polis eğitim kurumlarının herhangi birinden atılanlar PÖH başvurusu yapamaz. En az lise mezunu olması istenen adayların KPSS baraj şartı aranmaz.

Yunus Polis Nasıl Olunur?

Halk arasında motosikletli polis olarak anılan yunus polis olma şartları POMEM ya da PMYO mezunu olmaktan geçer. İldeki ihtiyaca uygun olarak bu iki okul mezunları arasından gelen tercihler değerlendirilerek seçim yapılır. Polis olmayan birisi yunus polis olarak atanamaz. Adayların başvuruları sonucu alacakları eğitimler ve mülakatlar seçim kriterler arasında önemli bir yere sahiptir.

Sivil Polis Nasıl Olabilirim?

Polislik mesleği içinde popüler bir tercih olan sivil polislikte aranan herhangi bir şart yoktur. Zaten polis olan adaylar arasından yapılan seçimde tek şart lisans ya da lisansüstü eğitimden sonra polislik sınavını kazanmış olmaktır.

Sivil polisler öncelikle;

 • Narkotik
 • İstihbarat
 • Terörle mücadele ve
 • Bilgi işlem birimlerinde görev yapar.

Polislik şartlarını yerine getiremeyen adaylar sivil polis olamaz. Önce polisliğe atanan ve kendi biriminde üstün performans gösteren polisler tercihlerini belirterek herhangi bir sınav ya da rekabet ortamına girmeden sivil polis olarak atanabilirler. Sivil polisler özel araç kullanabilir ya da sakal bırakabilirler. Göreve uygun olarak halk arasına karışmak için kamufle olabilirler.

Polis Olmak İçin Kaç Puan Gerekiyor?

YKS ilk testi olan TYT’de 150 puan barajını geçenler tercihlerinde Polis Meslek Yüksekokulu yazabilirler. YÖK her sene baraj puanında değişiklik yapabilir. TYT’de 150 ve AYT ile YDT’de 170 puan alan adaylar polis olmak için aranan şartları taşımaları halinde açıklanan başvuru tarih aralığında işlemlere başlayabilirler.

Polis Olmak İçin Hangi Derslerin İyi Olması Gerekiyor?

Temel matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen, Tarih ve Coğrafya gibi dersleri iyi olanlar KPSS’de önceden belirlenen taban puanı alabilirler. En kolay net çıkarılacak dersler arasında gösterilen Türkçe ve Sosyal Bilgiler üzerinde durularak istenen sonuç elde edilebilir.

Polis Akademisi öğrencilerinin gördükleri dersler arasında; adli mevzuat ve suç soruşturmaları bilgisi, polis müdahale yöntem ve teknikleri, silah ve taktik atış, temel polislik ve uygulamalı polislik sayılabilir.

Polisin Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Polisin görev yeri, yetki ve sınırları İçişleri Bakanlığı tarafından çizilmiştir. Atama yerlerine göre polis memurlarının görev yeri değişebilir. Ataması olan memurlar kısa süre zarfında ihtiyaca göre farklı şubeye gönderilebilir.

Polisin görev ve yetkileri;

 • Sorumluluk alanına giren bölgede devriye hizmetini yürütmek
 • Toplumda infial uyandıran olaylarda ilgili birime takviye olmak
 • Uygun görülen yerlerde yol uygulamaları yapmak
 • Gelen ihbara müdahale etmek
 • Olay yerinde çevreyi emniyete almak
 • Olay yerindeki suç aletlerini Cumhuriyet Savcısı gelene kadar muhafaza etmek
 • Müşteki, şüpheli ve tanıkları ilgili birime sevk etmek
 • Müdahale edilen olayda evrak tanzimi yapmak
 • Şüphelilerin adli makamlara intikali organize etmek
 • Geçiş güzergâhlarında verilen görevi uygulamak
 • Trafik kazalarında trafik ekipleriyle birlikte çevrenin güvenini sağlamaktır.

Polis adaylarının atanacakları bölge kura töreni ile belirlenir. Eğitim başarı sırasına göre haritadaki illerden kontenjana uygun seçim yapılır. Polisin nüfusa kayıtlı olduğu il büyükşehir statüsündeyse atama kendi vilayetinde yapılır.

2022 yılı polis nasıl olunur konulu yazımızda polislik mesleğiyle ilgili detaylara yer vermeye çalıştık. Sınav başvuruları esnasında yatırılan ücret “Emniyet Teşkilatı personelinden şehir ya da vazife malulü olanların eş veya çocuklarından” alınmaz. Şahsen başvuru yapacak ve sınav merkezine gelecek adayların cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı ya da benzet teknolojik eşya bulundurmaları güvenlik sebebiyle yasaktır.

Polislerde Eş Durumu Tayini (Ataması) Nasıl Yapılır?

Polisler Nasıl Emekli Olur, Emeklilik Hesaplama ve Şartları

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.