ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar EK-9’a Dikkat!

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar EK-9’a Dikkat!
SGK
11.09.2020

Ev hizmetlerinde çalışanların da sosyal güvenlik kapsamında önemli hakları bulunmaktadır. Buna göre ay içinde kaç gün çalıştıklarına bakılmaksızın zorunlu sigortalı kapsamında yer almaktadırlar. Buna göre ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılıkları da ay içindeki çalışma gün sayısı 9 gün ve altında olanlar için farklı, 10 gün ve üzerinde olanlar için farklı şekilde düzenlenmiştir.

Ev Hizmetlerinde 9 Gün Kuralına Dikkat

Ev hizmetlerinde çalışanların sigorta durumları 9 günlük süre temel alınarak farklılık göstermektedir. Ev hizmetlerinde ay içinde aynı gerçek kişinin yanında 9 gün ve daha az süreyle çalışanlar zorunlu sigortalı sayılırlar, aynı zamanda SGK’ya bildirimleri ve tabi oldukları sigorta kolları ve prim tutarları da farklı belirlenmiştir.

Bu bakımdan ev hizmetlerinde ayda 9 gün ya da altında çalışanların SGK’ya bildirimlerinde e-devlet kullanılabilmekte , aynı şekilde sosyal güvenlik merkezlerine kağıt ortamında da yapılabilmektedir. Eğer ev hizmetlerinde 9 günden az çalışanlar için sigortalılık bildiriminde bulunulacaksa, bu durumda e – devlet üzerinden 4/A 10 günden az süreli ev hizmetleri işveren başvuru ve borç sorgulama seçeneği kullanılarak bildirimde bulunmak mümkündür. Ev hizmetlerinde 9 gün ya da altında sigortalı olarak çalışanlar için böyle bildirimde bulunulması durumunda, ilave olarak işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgesi ve işten ayrılış bildirgelerinin de düzenlemesi gerekmektedir. Yine ayrıca başvuru formunun doldurularak tescil işleminin yapılmasının ardından da 10 günden az çalışmanın takip eden aylar kapsamında da devam etmesi ve bu söz konusu durumun da formda belirtilmesi durumunda, her ay bazında tekrar bildirim yapılması istenilmemektedir. SGK tarafından yabancı uyruklu kişilerin ev hizmetlerinde 9 gün ya da altında sigortalı olarak bildirilmeleri de kabul edilmediği için 9 günlük kuralına sadece Türkiye vatandaşı olanlar uymaktadır.

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Ödenecek Prim Tutarı

Ev hizmetlerinde çalışacaklar için ödenecek prim tutarı, eğer kişi ayda 9 gün ve altında çalışıyorsa, bu kişileri çalıştıranlar tarafından, çalıştırılan her gün için asgari ücretin yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödemeleri yapılması gerekmektedir. Buna göre 2020 yılında, ev hizmetlerinde 9 günden az çalışanlar için günlük ödenmesi gereken sigorta tutarı 98,10 x 2 / 100 = 1,96 TL’dir.

Ev hizmetlerinde 9 gün ve altında çalışanların primlerinin de en geç çalışmanın geçmiş olduğu ay sonuna kadar banka vasıtasıyla ya da e – devlet sistemi üzerinden kart le prim ödeneği seçiminin kullanılarak EK-9 10 Günden Az Tahsilatı adı altında yapılması gerekmektedir.

Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Çalışanların Durumu

Ev hizmetlerinde çalışanlara sigorta için 10 günden daha fazla çalışma söz konusu ise bu durumda prim tutarları farklı belirlenmiştir. Bu kapsamda bulunan kişiler normal sigortalılarda görüldüğü gibi tüm sigorta kollarına tabi edilmekte ve primlerinin de asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı arasındaki belirlenen matrah üzerinden yani yüzde 37,5 şeklinde ödenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda çalışanlar için de bildirim yapılması Ek-2 Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalışanlara İlişkin Bildirge ile ikametgahın bulunduğu SGK müdürlüğüne kağıt ortamında yapılması gerekmektedir. Bildirgenin de en geç çalışmanın başlamış olduğu ayın sonuna kadar SGK’ya verilmesi gerekmektedir aksi halde bu süre içinde verilmemesi durumunda asgari ücret tutarında idari para cezası uygulaması yapılmaktadır.

Bildirgenin SGK’ya verilmesinden sonra beyan edilen çalışma gün ve sayısı da prime esas teşkil eden kazanç tutarının üzerinden her ay ödenecek olan tutar otomatik olarak bankaya yansıtılacaktır.

Hangi Kodla Çıkışım Verilirse Kıdem Tazminatı Alabilirim?

Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırma İhbar Hattı, Nasıl İhbar Ederim

Sigortam Ödeniyor Mu, Sigortam Başladı Mı, Nasıl Öğrenebilirim?

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.