SGK

SGK İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi Sorgulama

SGK iş bildirgesi sorgulama için e- devlet sistemi ve Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesi tercih edilebilir. Her iki sitede oldukça güvenilir altyapılara sahiptir ve kişilerin sorgulama için kimlik bilgilerini başka sitelere girmemesi tavsiye edilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgesini sorgulamak için kullanılan e-devlet sistemi aracılığı ile işten ayrılış bildirgesinin sorgulanması da mümkündür. İşe giriş ve çıkış bildirgesinin sorgulanması için e-devlet sistemine giriş yapmak yeterlidir.

SGK İşe Giriş Bildirgesi Nedir?

SGK işe giriş bildirgesi iş veren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirilerden biridir. İş veren, iş yerine bir çalışan aldığı zaman bunun haberini SGK’ya vermelidir. İşçinin işe alındığı ve işe başlama tarihlerine yer veren bir bildirge hazırlanması gerekir.

İş veren tarafından hazırlanacak olan bu belgenin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekir. Tüm işlemler iş veren tarafından yapılır ve işçi tarafından işe giriş bildirgesi sorgusu online kanallar aracılığı ile gerçekleştirilebilir.

SGK İşten Ayrılış Bildirgesi Nedir?

SGK işten ayrılış bildirgesi bir kişinin çalıştığı iş yeri ile ilişiğinin kesilmesine ve bu durumun Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesine denir. Sosyal Güvenlik Kurumuna ulaşan bildirinin ardından SGK çalışanları tarafından iş ile ilişiğin kesildiğini gösteren bir belge hazırlar. Bu belgeye ise işten ayrılış bildirgesi denir.

İşten ayrılış bildirgesinin hazırlanabilmesi için iş veren tarafından, işçinin işten ayrıldığının bildirilmesi gerekir. İş verenin işten ayrılış bildirgesini 10 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmesi gerekir.

SGK İşe Giriş Bildirgesi Nereden Sorgulanır?

SGK işe giriş bildirgesinin sorgulanması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından belirlenen 2 farklı çevrim içi kanal bulunur. Bu kanallar aracılığı ile sorgulama yapmak mümkündür.

SGK işe giriş bildirgesini sorgulamak isteyen kişilerin kullanabileceği online kanallar şunlardır:

 • E-devlet kapısı
 • Sosyal Güvenlik Kurumu online hizmet sistemi

Aracılığı ile sorgulama yapılabilir. İşe giriş bildirgesi sorgusunun yapılması için öncelikle iş veren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunulmuş olmalıdır. Ardından çalışacak kişi yukarıda belirtilen kanalları kullanarak işe giriş bildirgesi sorgusunu yapabilir.

SGK İşten Ayrılış Bildirgesi Nereden Sorgulanır?

SGK işten ayrılış bildirgesinin sorgulanması için kullanılabilen iki farklı kanal bulunur. Hem dijital kanallar aracılığı ile de hem de İl Sosyal Güvenlik Kurumu merkezleri aracılığı ile sorgulama yapmak mümkündür. Sorgulamanın yapılacağı platforma göre değişkenlik gösteren giriş bilgileri bulunur.

Örneğin e-devlet sisteminden sorgulama yapılacak ise giriş bilgilerinin; Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden sorgulama yapılacak ise kimlik bilgilerinin kullanılması istenir.

SSK Çıkışı Ne Zaman Gözükür?

SSK çıkışını sistemde görüntülemek isteyen kişiler bunun için e- devlet hizmetini kullanabilir. Aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesi aracılığı ile de sorgulama yapmak mümkündür. Ancak işten çıkış yaptıktan sonra iş verenin bunu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmesi için belli bir süresi bulunur.

İş verenin Sosyal Güvenlik Kurumuna, 30 gün içerisinde bildirmek ile yükümlüdür. 30 gün içerisinde bildirim yapılmaz ise iş verene SGK tarafından ceza kesilir. İşe giriş ve çıkış bildirgelerinin SGK tarafından belirlenen süre zarfı içerisinde yapılması gerekir. Aksi takdirde iş verene ve / veya iş yerine cezai yaptırım uygulanır.

E-Devletten İşe Giriş Bildirgesi Alınır Mı?

E-devlet işe giriş bildirgesi alınmasına izin verilir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan işe giriş bildirgesinin alınabileceği iki platform bulunur. Bu platformlardan biri E- devlet kapısıdır. Diğer bildirge alınabilen platform ise Sosyal Güvenlik Kurumunun kendi internet sitesidir.

E- devlet üzerinden giriş bildirgesi almak için kişilerin SGK sekmesini tercih etmesi gerekir. E devlet sisteminde yer alan işe giriş bildirgesinin yanı sıra birçok belge daha e devlet üzerinden temin edilebilir. Örneğin 4A hizmet dökümü gibi işe giriş ve çıkış tarihlerinin yer aldığı dokümanlara ulaşmak da günümüzde mümkündür.

E-devlet sistemine giriş yapmak için yurttaşların e- devlet sistemine kaydolması ve şifreleri ile giriş yapması gerekir.

E-Devletten İşten Ayrılış Bildirgesi Alınır Mı?

E- devlet işten ayrılma bildirgesi veren platformlar arasında yer alır. E devlet üzerinden işten ayrılma bildirgesi almak isteyen kişilerin öncelikle sisteme giriş yapması gerekir. Sisteme giriş yapmak için gerekli bazı bilgiler bulunur.

İsteyen kullanıcılar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e- devlet kişileştirilmiş şifreleri ile de giriş yapabilirler. E-devlet sisteminde giriş yapmak için internet bankacılığı giriş bilgileri, cep imza ve dijital imza gibi seçenekleri kullanmak da mümkündür.

E-devlet üzerinden işten ayrılış bildirgesinin sorgulanması yapılabilir ve sorgulama ekranı aracılığı ile belgenin PDF haline de ulaşılabilir. Dokümanın çıktısını almak için kullanıcıların öncelikle dosyayı bilgisayarlarına indirmesi gerekir.

İşe Giriş Yapıldığı Nasıl Anlaşılır?

İş girişinin yapıldığını anlama SGK’nın internet sitesinden kontrol edilebilen bir işlemdir. İşe girişinin yapılıp yapılmadığını sorgulamak isteyen kişiler e- devlet sistemini de kullanabilir. İşe giriş bildirgesi hemen sistemde görünmez.

Bunun için kişilerin belli bir süre beklemesi ve işe girişin yapılıp yapılmadığını bu süre zarfı bittikten sonra kontrol etmesi tavsiye edilir. İşe giriş yapıldığını anlamak için e- devlet sisteminden kontrol edildiğinde işe başlangıç tarihi hizmet dökümünde görülür ise giriş yapılmış demektir.

Hizmet dökümüne ulaşmak için 4A’nın tercih edilmesi gerekir. İşe giriş ve çıkış bildirgesinin sorgulanması için hizmet dökümünün incelenmesi de yeterli olur.

SGK İşe Giriş Yapıldığı Nasıl Öğrenilir?

SGK işe giriş yapıldığını öğrenmek için kullanılan dijital kanalların yanı sıra telefon hizmeti ile de giriş bilgilerini öğrenmek mümkündür. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait olan bakanlık iletişim merkezi ile iletişime geçerek Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş sorgulaması yapılabilir.

Bu sorgulamanın yapılabilmesi için Alo 170 numaralı telefonun aranması gerekir. Müşteri temsilcisi ile görüşürken sesli yanıt sistemi kullanılır. Sesli yanıt sistemi menüsünde yer alan sigortalılık hizmet süresi kategorisine bağlanarak müşteri temsilcisinden bilgi almak mümkündür.

İşten Çıkış Nedeni Nasıl Öğrenilir?

İşten çıkış nedenini öğrenmek için Sosyal Güvenlik Kurumu ile iletişime geçmek gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, işten çıkış nedenlerinin kodlandığı bir sistem kullanılır. Bu sistemde yer alan kodlar, kişinin işten çıkış nedeninin kısaltmasını oluşturur. İşten çıkış kodları 01 numara ile başlayarak 40 numaraya kadar yükselir.

İşten çıkış kodunu öğrenmek için Sosyal Güvenlik Kurumu ile iletişime geçilerek kodun öğrenilmesi mümkündür. Kodu öğrenmek için aynı zamanda e- devlet sisteminde yer alan 4A hizmet dökümünün incelenmesi ile de işten çıkış nedeni öğrenilebilir.

Kaç Tane İşten Çıkış Kodu Bulunur?

İşten çıkış kodları kişilerin işten çıkış nedenlerini gösteren kısa kodlardır. Bu kodlar, kişilerin işten çıkış bildirgelerinde yer alır. İşten çıkış nedeni iş veren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir. Sosyal Güvenlik Kurumu işten çıkış nedenine bağlı olarak kişinin işten çıkış bildirgesine ilgili kodu ekler.

Bu kod aracılığı ile kişiler işten çıkış nedenlerini öğrenebilirler. İşten çıkış kodları 1 ila 40 arasında numaralandırılır ve toplam 40 farklı işten çıkış kodu bulunur.

40 Numaralı İşten Çıkış Kodu Ne Anlama Gelir?

İşten çıkış kodu 40 numaranın anlamı 696 numaralı KHH ile ilgilidir. 39 ve 40 numaralı işten çıkış kodları kamu işçiliğine geçiş yapanları ilgilendiren bir koddur. KHK ile kamuya geçiş yapan ve artık kamuda çalışacak olan personel için 39 ve 40 numaralı işten çıkış kodları ile bildiriye işlenir.

40 numaralı khk kamu işçiliğine geçiş yapamayan kişiler için kullanılır. 39 numaralı KHK kodlaması ise kamu işçiliğine geçiş yapan işçiler için kullanılır.

01 Numaralı İşten Çıkış Kodu Ne Anlama Gelir?

1 numaralı işten çıkış kodu deneme süresi iş süreçleri ile ilgilidir. 1 ve 2 numaralı işten çıkış kodları geçici süreli veya deneme süresi kapsamında çalışan kişiler için geçerlidir. 1 numaralı işten çıkış kodunun anlamı işveren tarafından deneme süresinde işçinin işten ayrılması için sözleşmenin feshedilmesidir.

İş veren tarafından feshedilme numarası 1; işçi tarafından sözleşmenin feshedilmesi 2 numaralı kod ile numaralandırılır.

Ölüm için Kullanılan İşten Çıkış Kodu Kaç Numaradır?

Ölüm işten çıkış kodu 10 olarak numaralandırılır. 4A hizmet dökümünde veya işten çıkış bildirgesinde yer alan 10 numaralı kodun anlamı işçinin vefat ettiğini aktarmak amacı ile kullanılır. 10 numaralı kodun yanı sıra 11 numaralı kod da ölüm amacı ile kullanılan kodlardan biridir.

Bir işçi eğer iş yerinde, iş kazası sonucu yaşamını yitirir ise işten çıkış bildirgesine 11 numaralı kod yazılır. Ölüm için kullanılan kodlar 10 ve 11’dir.

Askerlik Nedeni ile İşten Ayrılınca Hangi Kod Kullanılır?

Askerlik işten çıkış kodu belirlenen diğer işten çıkış nedenleri arasında yer alır. Askerlik nedeni ile işten ayrılmak zorunda kalan kişiler için geçerlidir. Askerlik nedeni ile işten ayrılanları anlatmak amacı ile kullanılan kod 12’dir. İşten ayrılma nedeni olarak 12 kodunu gören kişilerin, kodun anlamı olarak askerliği kullanması gerekir.

Emeklilik İçin Kullanılan İşten Çıkış Kodları Nedir?

Emeklilik işten çıkış kodu ile ilgili olarak 3 farklı kod bulunur. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emeklilik nedeni ile işten çıkış bildirgesi hazırlandığı zaman kullanılan kodlar şunlardır:

 • 8 numaralı kod: emeklilik nedeni ile işten ayrılma
 • 8 numaralı kod: toptan ödeme nedeni ile işten ayrılma
 • 9 numaralı kod: malulen emeklilik
 • 14 numaralı kod: yaş şartı hariç diğer şartları yerine getiren kişilerin emekli olduğunu gösteren kod

SGK Emekli İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Yapılır?

Emekli işe giriş bildirgesi yapmak için iş veren tarafından hazırlanacak dokümanın Sosyal Sigortalar Kurumu ile paylaşılması gerekir. Günümüzde SGK olarak da bilinen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekliler için işe giriş bildirgesi de hazırlanabilir.

Ancak emekli olan kişilerin yeni bir iş yerinde sigortalı olarak çalışması da mümkündür. Bu süreçte hem emekli maaşından yararlanılabilir hem de yeni işe girilen yerden maaş alınabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olan kişilerin yeni bir yerde sigortalı olarak çalışmasına izin verir ancak bu süreçte emekli aylıklarında kesinti yaşanır.

Sigortada Girdi Çıktı Yapma Cezası Var Mı?

Sigorta giriş ve çıkış cezası belirli şartları yerine getirmeyen kişi ve kurumlara kesilir. İş veren tarafından aynı işçi için 1 sene içerisinde iki kere çıkış ve giriş işlemi yapılması yasaktır. İşe giriş ve çıkış bildirgesinin sorgulanması esnasında girdi ve çıktı sayısı da görülür. Sorgulama e- devlet ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sitesinden yapılır.

Shares:

13 Yorumlar

 • Özber esin
  28.11.2018

  Slm öncelikle işlerinizde kolaylıklar dilerim benim bağlarla alakalı bir sorunum var ben 9 yıllık vergi mükellefiydim benim sorunum şu benim bağkur ve esnaf sanatkarlar odasına kayıtım yok sadece maliye kayıtlarım var ben bu maliye mükellefi olduğum yılları bağkur pirim borçlanması yapabilirmiyim beni aydinlatirsaniz sevinirim saygılar

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   30.11.2018

   Merhaba,

   2000 yılında çıkan kanunla 2000 yılı öncesini, 2008 yılında çıkan kanunla da 2008 yılı öncesini borçlanma imkanınız bulunmuyor. 2008 yılından sonra vergi kaydınız var ise bu süreleri borçlanabilirsiniz.

 • NİLGÜTUNÇN
  06.12.2016

  MERHABA;1998/3 DÖNEMDE İŞE BAŞLAYAN PERSONELİN İŞE GİRİŞ BELGESİNİ SGK 2016 YILINDA İŞVERENDEN İSTEME HAKKINA SAHİPMİ?YAPTIRIMI NEDİR

  Cevapla
 • HATİCE DOĞU
  02.12.2016

  Merhaba!
  Öncelikle işlerinizde kolaylıklar dilerim.
  Ben vefat etmiş olan oğlumdan emekli maaş almaya başladım.
  Eş ve çocuk yok.sadece ben alıyorum.
  Fakat 3/1 olarak belirlendi.
  Tek ben aldığım için…emekli maaşım 3/2 olması gerekiyor,fakat
  vermiyor sgk .
  Gittim derdimi anlattım,ama şimdi böyle kalsın,sonra bakarız dedi beyefendi.
  Sonuçta oğlum gece-gündüz çalışarak haketti bu emekli maaşını…20 yıl Büyükşehir otobüs işletmesinde çalıştı…tam emekli olduğunda…maalesef almak…harcamak nasip olmadı.
  Desteğinize ihtiyacım var.
  saygılar…

  Cevapla
 • ayşe öztaş
  25.10.2016

  işyerinden ayrılma bildirgeisnde kendi istegimle mi yoksa işveren çıkışmı yaptı ögrenmek istiyorum

  Cevapla
 • necati ozdemir
  28.09.2016

  31/01/1989 cirakliktan verilen sigorta numarasi ise giris tarihi olarak gecerlimi.yoksa 1995 ‘de ayni numaraya pirim yatan gunmu gecerli emeklilik hesaplamak icin.

  Cevapla
 • Özgür
  10.09.2016

  İşe gireli 40 gün oldu. 1 ağustos tarihi itibariyle sigortalıyım ancak e-devlet üzerinden işe girişimi göremiyorum. Ne yapmam lazım?

  Cevapla
 • habibullah.soner
  01.08.2016

  kaç.gun.sigorta.gunsayımvar

  Cevapla
  • Yusuf Karataş
   14.08.2016

   E-Devletten öğrenebilirsiniz.

 • Akın Bildik
  25.06.2016

  0101199315606 sigorta numarası ile 1993 yılında Kiremit endustri meslek lisesinde öğrenci iken Bossa1 Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş de eylül 1993 – haziran 2004 tarihleri arasinda Öğrenci olarak yapmış olduğum staj süresinin emeklilikte dikkate alınıp alınmayacağının tatafima bildirilmesini arz ederim. Akın BİLDİK

  Cevapla
  • Yusuf Karataş
   27.06.2016

   Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

 • Metin Birer
  04.06.2016

  Merhaba Sayın Yetkili,

  Schengen vizesi için başvuracağım,gerekli evraklar arasında
  SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve güncel SGK “hizmet dökümü”yer almaktadır.Bunları nasıl temin edeceğim.

  Saygılar

  Cevapla
  • Yusuf Karataş
   13.06.2016

   Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir