Banka Kredileri

Emekliye Faizsiz Kredi Veren Bankalar ve PTT (2021 Mayıs)

Emekliye kredi hakkı tanıyan bankalar, emeklilerden herhangi bir faiz talebinde bulunmamaktadır. Sadece belirli bankaların uyguladığı emekliye faizsiz kredi faaliyetleri kapsamında, kişilerin belirlenen tutarda kredi kullanma hakkı bulunmaktadır.

Emekliler için faizsiz kredi imkânı sunan bankaların listesi:

 • PTT / Aktifbank
 • Denizbank
 • Ziraat Katılım Bankası
 • Vakıf Katılım Bankası
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası
 • Albaraka Türk Katılım Bankası
 • Türkiye Finans Katılım Bankası

Yukarıda sıralanan banka ve kurumlardan alınacak krediler kapsamında, emekliler için çeşitli imkanlar oluşturulmuştur. Emekli olmayanların faydalanmasına imkan tanınmayan banka kredilerinde, emeklilerden belirli ödemeler talep edilebilir ve belirli şartlara uyum sağlanması istenebilir.

Emekliler için belirlenen kredi kampanyaları kapsamında, katılım bankalarında kişilerden kar payı masrafları kesilmektedir. Emekliler için kredi imkânı sunan bankaların belirlediği kampanyalar ve kredi kullanım imkanları, yazı başlıkları içerisinde tüm özellikleriyle ele alınmıştır.

Hangi Durumlarda Emeklilerin Kredi Kullanmasına İzin Verilir?

Emekli kredisi başvuru koşulları, bankların tamamı tarafından kabul edilmektedir. Emeklilere kredi veren bankaların, kredi kullanımı için gerekli gördükleri temel şart ve koşullar, aşağıda tüm özellikleriyle sıralanmıştır:

 • Emekli kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında emeklilik hakkı elde etmesi gerekmektedir.
 • Kişilerin 4A – 4B ve 4C sigortaları kapsamında prim ödemelerinin tamamlanması, emeklilik sürecinin başlaması için tüm koşulların yerine getirilmesi gerekir.
 • Bankalardan talep edilecek kredi taksitlerinin, kişilerin emekli maaşının %75’inden daha fazla olmaması gerekir. %75’lik sınırın üzerine çıkacak olan krediler için kişilerden ek teminat ve kefil talep edilecektir.
 • Kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen emeklilerin, kendilerine ait mülklerinin bulunması şart koşulmuştur. Kredi kullanımı için herhangi bir teminat ya da kefil gösterilememesi durumunda, bankaların belirlediği tutarın üzerine çıkılması söz konusu değildir.
 • Kişilerin emekli maaşına herhangi bir kesinti ya da bloke konulmaması şart koşulmuştur. Emekli maaşı kesintileri ya da blokeler kaldırılmadan, kişilerin bankalardan emekli kredisi alması mümkün değildir.
 • Bankaların belirlediği kredi tutarlarının üzerine çıkılmak istenmesi durumunda, bankaya teminat ve kefil gösterilmelidir.
 • Kişilerin emeklilik sonrasında çalışmaya devam etmesi durumunda, çalışma hallerini bankaya yazılı şekilde beyan etmeleri ve gelir belgesini bankaya teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Kişilerin geçmiş dönem banka ilişkileri incelendiğinde, bankaların kara listelerinde kişilerin adının yer almaması gerekmektedir. Bankalara ait kara listede yer alan emekli kişiler, banka kredilerinden faydalanamazlar.
 • Kişilerin kredi notunun yüksek olması ve kredi sicilinin temiz olması gerekir. Kredi notu düşük olan kişiler, emekli kredilerinden faydalanamazlar.
 • Bankaların kredi kullanımı için belirledikleri yaş sınırının üzerine çıkılmaması gerekir. Yaş sınırının geçilmesi durumunda, emeklilik kapsamında kredi kullanılmasına izin verilmeyecektir.
 • Kişilerin krediye karşılık gayrimenkul ipoteği sunması durumunda, eşlerden alınan ıslak imzalı onay belgesinin bankaya teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Kredi başvurusu yapacak olan emekliler hakkında, herhangi bir yasal takip sürecinin başlatılmaması ve idari takip olmaması gerekir. Yasal takip altında olan icralık kişiler, bankalardan emekli kredisi alamazlar.
 • Bankalarda mevcut kredi ve kredi kartı borcu bulunan kişiler, kredi yapılandırmasına gitmeden yeni kredi başvurusu yapamazlar.

Emekli Kredisine Başvuru Yapmak İçin Gerekli Evraklar

Emeklilik kredisi başvuru evrakları, bankaların taleplerine göre değişiklik göstermektedir. Evrakların çeşitlilik göstermesine karşın, tüm bankalar tarafından talep edilen temel başvuru evrakları, aşağıda detaylıca listelenmiştir:

 • Kredi başvurusu yapacak emeklilere ait kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Kredi başvuru belgesi
 • Kredi için teminat gösterilecek gayrimenkullerin yer aldığı mülkiyet belgeleri
 • Kredi için ipotek ettirilmek istenen gayrimenkullerin tapu fotokopisi ve kullanım izin belgeleri
 • Krediye kefil olacak kişilere ait kimlik belgesi fotokopisi ve gelir belgesi örnekleri
 • Krediye teminat göstermek için alınan ıslak imzalı eş rızası belgeleri
 • Emeklilik sicil dökümü
 • Emekli maaşının detaylarını gösteren gelir belgesi
 • Yeni bir işte çalışıldığını gösteren yazılı belgeler ve gelir belgesi

Kişilerin emekli kredisi alması için gerekli görülen belgeler, bankaların isteğine bağlı olarak çeşitlendirilebilir ve ek belge talebi yapılabilir.

Emekli Maaşına Göre Kullanılabilen Maksimum Kredi Tutarı Ne Kadar?

Emekli kredisi tutarının hesaplanması için kişilerin mevcut emekli maaşları dikkate alınmaktadır. Emekli maaşının 10 katına kadar kredi kullanım imkânı sunan bankaların, emekli maaşı tutarına göre kullanıma sundukları emekli kredisi miktarı, aşağıda incelenmiştir:

 • 1500 TL emekli maaşı alan kişilere, 36 ay vadeyle kredi kullanma imkânı sunulmaktadır. 36 ay vadeli kredi için belirlenen kredinin toplam tutarı, 20 bin TL olarak hesaplanmıştır. Kredinin aylık taksit tutarı 712 TL olurken, kredinin toplam geri ödeme miktarı 25 bin 700 TL olarak belirlenmiştir.
 • 2000 TL emekli maaşına sahip olan bireyler, 36 ay vadeyle toplamda 27 bin TL emekli kredisi kullanma hakkına sahip olmaktadır. Kredi için belirlenen aylık taksit tutarı 950 TL olarak belirlenirken, kredinin toplam geri ödeme tutarı 34 bin 300 TL olarak hesaplanmıştır.
 • 2500 TL değerinde aylık emekli maaşı alan kişilere, 36 ay vadeli olacak şekilde toplamda 33 bin 500 TL’lik emekli kredisi kullanım imkânı tanınmaktadır. Kredi için belirlenen toplam geri ödeme miktarı, 43 bin TL olarak hesaplanmıştır.

Krediler için belirlenen geri ödeme tutarları içerisinde, kredi kullanım ücretlerine ve bankaların belirlediği kar payı ücretlerine yer verilmektedir. Kar payı ödemeleri ve kredi kullanım masrafları, kredi taksitleriyle birlikte kişilerden tahsil edilmektedir.

Krediler için belirlenen kar payı ödemeleri, faizsiz kredi kullanım imkânı sunan bankaları kapsamaktadır. Kar payı için belirlenen oranlar, bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Aynı şekilde, bankaların kişilere sunacağı kredinin toplam tutarı da bankalara göre farklılık gösterebilir.

PTT Emeklilere Kredi Tutarı Nasıl Belirlenir?

PTT emekli kredisi için belirlenen ödenekler, emekli maaşı alan ya da ihtiyaç kredisine ihtiyaç duyan adayların kullanımına sunulmaktadır. Doğrudan değil, dolaylı yoldan kredi kullanım imkânı sunan PTT, emekli maaşlarının tutarına bağlı olarak farklı değerlerde emekli kredisi sunmaktadır.

PTT üzerinden emekli kredisi alacak kişilerden, aylık taksit alımı yapılmamakta ve kişilerin aylık emekli maaşları üzerinden, kredi tutarlarına uygun olarak kesinti uygulanmaktadır. PTTMatik cihazlarından ya da PTT şubelerinden emekli maaşını çerken kişiler için belirlenen kredi kullanım imkanında, kişilerden emekli maaşı dışında herhangi bir kefil ya da teminat talep edilmemektedir.

PTT ve Aktifbank arasındaki anlaşma sayesinde, PTT müşterisi olan ve emekli maaşını PTT üzerinden çeken kişilere kredi kullanım hakkı tanınmaktadır. kişilerin Aktifbank şubeleri üzerinden kredi başvuru formu doldurması ve kredi başvurusu için gerekli evrakları teslim etmesi durumunda, PTT emekli kredileri kullanıma açılacaktır.

PTT ve Aktifbank arasındaki anlaşma kapsamında, emekli maaşı bulunan kişilere 80 bin TL’ye kadar emekli maaşı kullanım hakkı tanınmaktadır. Alınacak kredinin miktarı, kişilerin kredi siciline ve aylık emekli maaşı gelirine bağlı olarak değişiklik gösterir.

PTT Faizsiz Emekli Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Şartlar

PTT emekli kredisi başvurusu için PTT ve Aktifbank kapsamında gerekli görülen şartlar, tüm detaylarıyla ele alınmıştır:

 • PTT emekli kredisi için kefil ve teminat talep edilmemektedir.
 • Kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden, aktif emeklilik hakkı kazanması ve emekli maaşlarını düzenli şekilde alması şart koşulmuştur.
 • Emekli maaşı bulunan kişilerin, 75 yaşından büyük olmaması gerekmektedir. İstisnai durumlarda, kişilere 80 yaşına kadar kredi kullanım imkânı tanınmaktadır.
 • Kredi başvurusuna uygun olunup olunmadığını teyit etmek için PTT şubelerine başvurulması ve bilgi alınması gerekmektedir.

PTT emekli kredisi için belirlenen kullanım detayları şu şekildedir:

Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi
Maksimum Kredi Tutarı100.000 ₺
Faiz Oranı 3-36 Ay: %2.09
Vade3-36 Ay
Tahsis ÜcretiKredi tutarının binde 5’i
Kredi TutarıKredi Vadesi (Ay)Aylık Faiz OranıAylık Taksit TutarıKredi Tahsis ÜcretiAylık Toplam Maliyet OranıYıllık Toplam Maliyet Oranı
10.000 TL12%2,09975 TL52.5 TL%2,9994%35,9933
10.000 TL24%2,09560 TL52.5 TL%2,9474%35,3689
10.000 TL36%2,09425 TL52.5 TL%2,9294%35,1526

Denizbank Faizsiz Emekli Kredisi Şartları

Denizbank emekli kredisi kullanımı, ihtiyaç kredisi olarak değerlendirilmektedir. Denizbank emekli kredileri, sadece Denizbank müşterileri için faizsiz olarak hazırlanmıştır. Denizbank müşterisi olan ve emekli maaşını Denizbank üzerinden çeken emekliler için ihtiyaç durumunda 1000 TL üst limitle kredi kullanım imkânı tanınmaktadır.

Anlık ihtiyaçlar için belirlenen kredi için herhangi bir dosya masrafı ya da ek ödeme talep edilmemektedir. Herhangi bir faiz ödemesi yapılmadan alınabilen ihtiyaç kredisi, kişilerin emekli maaşlarından taksitler halinde geri alınacaktır.

Emeklilerin anlık ihtiyaç kredisinden faydalanabilmesi için mevduat hesaplarından en az 2 adet faturaya dair otomatik ödeme talimatı oluşturması yeterli olacaktır.

Kredi Tutarı (TL)Vade (ay)Aylık Faiz Oranı (%)Aylık Taksit Tutarı (TL)Kredi Tahsis Ücreti (TL)Sigorta ve Vergi  Dahil Ücretler Toplamı  (TL)Aylık Toplam Maliyet Oranı (%)Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%)
10.000122,38996,00  50,00  160,20  3,470641,6475
10.000242,38581,35  50,00  214,88  3,416640,9990
10.000362,38448,25  50,00  309,78  3,397940,7752

Vakıfbank Emekli Kredisinin Kullanım Şartları

Vakıfbank emekli kredisi kullanımı için kişilerin emekli aylıklarını PTT üzerinden çekmesi gerekmektedir. Emekli kredisi için belirlenen üst limit, 20 bin TL olarak hesaplanmıştır.

Vakıfbank emekli kredisi kullanımlar, 36 ay vadeye bölünmektedir. Kişilerin 80 yaşından büyük olmaması şartıyla kullanıma açılan Vakıfbank emekli kredisinde, %1,54 oranında faiz uygulaması yapılmaktadır.

Kredi için belirlenen tutarlar ve vade miktarları, aşağıda sıralanmıştır:

Kredi Miktarı20.000,00 TLKredi TipiİHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI- ADK
Vade36Faiz Oranı%1,54
Taksit Periyodu1KKDF%15,00
Ödemesiz Dönem0BSMV%5,00
Toplam Ödenecek Tutar27.562,67 TLTaksit Tutarı765,63 TL
Kredi Tahsis Ücreti100,00 TLEkspertiz Ücreti0,00 TL

Ziraat Bankası Emekliye Kredi Şartları

Ziraat Bankası emekli kredisi için belirlenen kullanım detayları, aşağıda ele alınmıştır:

 • Kredinin tutarı, emekli maaşının 15 katına kadar yükselmektedir.
 • Kredi için belirlenen faiz oranı %1,51 olarak hesaplanmıştır.
 • Kredinin kullanımı için 36 aya kadar vade planlaması yapılmaktadır.
 • Kredi başvurularında, 100 TL dosya masrafı kesintisi yapılacaktır.
 • Ziraat Bankası kredi kullanımı için ikametgâh belgesi, emeklilik belgeleri ve 6 adet vesikalık fotoğraf talep edilmektedir.
Tüketici Kredisi
Kredi TutarıKredi Vadesi (Ay)Faiz Oranı (%)Tahsis ÜcretiTaksit TutarıYıllık Maliyet
Oranı (%)
20.000 TL361,51100 TL761,16 TL24,5215
Konut Kredisi
Kredi TutarıKredi Vadesi (Ay)Faiz Oranı (%)Tahsis ÜcretiTaksit TutarıYıllık Maliyet Oranı (%)
100.000 TL1201,37500 TL1.702,65 TL18,1954

Emekli Kredilerinde Yaş Şartı Nasıl İşler?

Emekli kredilerinde yaş sınırı konmuştur. Bu yaş sınırı, kişilerin vefat yaşı hesaplanarak konur. Emeklinin kredi borcunu ödememesi durumunda borcun devri mümkün olmadığından, emeklilere verilecek kredilerde bankalar ortalama yaşam sınırını dikkate alır.

Bu sınır bazı bankalar tarafından 70 civarında belirlenirken, bazı bankalar 80’e kadar çıkabilmektedir. Kredi vadeleri yaş sınırı çerçevesinde belirlenmektedir.

Örneğin yaş sınırının 80 olarak belirlendiği bir bankadan kredi kullanmak isteyen bir emeklinin yaşı 78 ise, alacağı kredi için en fazla 2 yıl vade yaptırabilir. Bu nedenle alınacak kredinin miktarında azalma söz konusu olur.

Faizsiz Emekli Kredilerinde İstenecek Belgeler Hangilerdir?

Emeklilere faizsiz kredi kullanırken aşağıdaki belgelerin hazır olması gerekir:

 • T.C. kimlik belgesi
 • Emeklilik belgesi ve emekli maaşı hesap cüzdanı
 • Adres detaylarını gösteren ikamet belgesi
 • Maaş bordrosu
 • Emekli kredisi müracaat formu ( Banka tarafından o an doldurulur)

Gerekmektedir. eksik belgenin var olması durumunda belgeler tamamlanmadan işleme başlanamaz. İşlemin yürümesi için kişilerin öncelikle kredi kullanmak istedikleri bankalardan vezne sıra numarası alması gerekir.

Veznelerden alınacak müracaat dilekçesinin doldurulması ile kişiler, bireysel görüşme hizmetlerine tabi tutulur. Burada faizsiz kredi hizmetlerinden faydalanırken kullanılacak ödeme planları belirlenir.

PTT İhtiyaç Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Faizsiz Ev Kredisi Veren Bankalar Hangileri?
Gelir Belgesiz, Bordrosuz Kefilsiz Kredi Veren Bankalar

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Kredi kapatma yapmak istiyorum fakat birçok bankadan ret cevabını alıyorum.maaşinizi bize taşıyın sonra verelimdiyorlar.gerçekten Kredi kapaması yapan bankalar hangileri

  1. Merhaba,

   Yıl başında halk,ziraat ve Vakıfbank kredi kapatıp uygun faizden kredi verdiler. Mevcutta böyle bir kampanyaları yok.

 2. Merhaba.
  15.08.1972 doğumluyum ilk işe 4A 15.06.1999 girişliyim 1099 gün primim var.20.05.2002 tarihinden beri 4B tarım sigortalıyım 3522 gün primim var.Sizden ricam ssk’ danmı yoksa tarım sigortasından emekli olmam daha iyi olur.Birde %40 engelli raporum var.Nasıl emekli olabilirim.Ne kadar maaş alırım.İki sigortamı birleştirmem mi gerekir

 3. Maaşım denizbankta krede kart ve tüketici kredi borcum var emekli maaşını PTT ye tasiyabilirmiyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu