ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Emekliye Faizsiz Kredi Veren Bankalar ve PTT 2024 Nisan

Emekliye Faizsiz Kredi Veren Bankalar ve PTT 2024 Nisan

2024 Yılında sadece belirli bankaların uyguladığı emekliye faizsiz kredi faaliyetleri kapsamında, kişilerin belirlenen tutarda kredi kullanma hakkı bulunmaktadır.

Emekliler için faizsiz kredi imkânı sunan bankaların listesi:

 • PTT / Aktifbank
 • Denizbank
 • Ziraat Katılım Bankası
 • Vakıf Katılım Bankası
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası
 • Albaraka Türk Katılım Bankası
 • Türkiye Finans Katılım Bankası
 • Akbank
 • Yapı Kredi Bankası
 • ING Bank
 • QNB Finansbank
 • Şeker Bank
 • İş Bankası
 • Halk Bankası

Yukarıda sıralanan banka ve kurumlardan alınacak krediler kapsamında, emekliler için çeşitli imkanlar oluşturulmuştur. Emekli olmayanların faydalanmasına imkan tanınmayan banka kredilerinde, emeklilerden belirli ödemeler talep edilebilir ve belirli şartlara uyum sağlanması istenebilir.

Emekliler için belirlenen kredi kampanyaları kapsamında, katılım bankalarında kişilerden kar payı masrafları kesilmektedir. Emekliler için kredi imkânı sunan bankaların belirlediği kampanyalar ve kredi kullanım imkanları, yazı başlıkları içerisinde tüm özellikleriyle ele alınmıştır.

Hangi Durumlarda Emeklilerin Kredi Kullanmasına İzin Verilir?

Emekli kredisi başvuru koşulları, bankların tamamı tarafından kabul edilmektedir. Emeklilere kredi veren bankaların, kredi kullanımı için gerekli gördükleri temel şart ve koşullar, aşağıda tüm özellikleriyle sıralanmıştır:

 • Emekli kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında emeklilik hakkı elde etmesi gerekmektedir.
 • Kişilerin 4A – 4B ve 4C sigortaları kapsamında prim ödemelerinin tamamlanması, emeklilik sürecinin başlaması için tüm koşulların yerine getirilmesi gerekir.
 • Bankalardan talep edilecek kredi taksitlerinin, kişilerin emekli maaşının %75’inden daha fazla olmaması gerekir. %75’lik sınırın üzerine çıkacak olan krediler için kişilerden ek teminat ve kefil talep edilecektir.
 • Kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen emeklilerin, kendilerine ait mülklerinin bulunması şart koşulmuştur. Kredi kullanımı için herhangi bir teminat ya da kefil gösterilememesi durumunda, bankaların belirlediği tutarın üzerine çıkılması söz konusu değildir.
 • Kişilerin emekli maaşına herhangi bir kesinti ya da bloke konulmaması şart koşulmuştur. Emekli maaşı kesintileri ya da blokeler kaldırılmadan, kişilerin bankalardan emekli kredisi alması mümkün değildir.
 • Bankaların belirlediği kredi tutarlarının üzerine çıkılmak istenmesi durumunda, bankaya teminat ve kefil gösterilmelidir.
 • Kişilerin emeklilik sonrasında çalışmaya devam etmesi durumunda, çalışma hallerini bankaya yazılı şekilde beyan etmeleri ve gelir belgesini bankaya teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Kişilerin geçmiş dönem banka ilişkileri incelendiğinde, bankaların kara listelerinde kişilerin adının yer almaması gerekmektedir. Bankalara ait kara listede yer alan emekli kişiler, banka kredilerinden faydalanamazlar.
 • Kişilerin kredi notunun yüksek olması ve kredi sicilinin temiz olması gerekir. Kredi notu düşük olan kişiler, emekli kredilerinden faydalanamazlar.
 • Bankaların kredi kullanımı için belirledikleri yaş sınırının üzerine çıkılmaması gerekir. Yaş sınırının geçilmesi durumunda, emeklilik kapsamında kredi kullanılmasına izin verilmeyecektir.
 • Kişilerin krediye karşılık gayrimenkul ipoteği sunması durumunda, eşlerden alınan ıslak imzalı onay belgesinin bankaya teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Kredi başvurusu yapacak olan emekliler hakkında, herhangi bir yasal takip sürecinin başlatılmaması ve idari takip olmaması gerekir. Yasal takip altında olan icralık kişiler, bankalardan emekli kredisi alamazlar.
 • Bankalarda mevcut kredi ve kredi kartı borcu bulunan kişiler, kredi yapılandırmasına gitmeden yeni kredi başvurusu yapamazlar.

Emekli Kredisine Başvuru Yapmak İçin Gerekli Evraklar

Emeklilik kredisi başvuru evrakları, bankaların taleplerine göre değişiklik göstermektedir. Evrakların çeşitlilik göstermesine karşın, tüm bankalar tarafından talep edilen temel başvuru evrakları, aşağıda detaylıca listelenmiştir:

 • Kredi başvurusu yapacak emeklilere ait kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Kredi başvuru belgesi
 • Kredi için teminat gösterilecek gayrimenkullerin yer aldığı mülkiyet belgeleri
 • Kredi için ipotek ettirilmek istenen gayrimenkullerin tapu fotokopisi ve kullanım izin belgeleri
 • Krediye kefil olacak kişilere ait kimlik belgesi fotokopisi ve gelir belgesi örnekleri
 • Krediye teminat göstermek için alınan ıslak imzalı eş rızası belgeleri
 • Emeklilik sicil dökümü
 • Emekli maaşının detaylarını gösteren gelir belgesi
 • Yeni bir işte çalışıldığını gösteren yazılı belgeler ve gelir belgesi

Kişilerin emekli kredisi alması için gerekli görülen belgeler, bankaların isteğine bağlı olarak çeşitlendirilebilir ve ek belge talebi yapılabilir.

Emekli Maaşına Göre Kullanılabilen Maksimum Kredi Tutarı Ne Kadar?

Emekli kredisi tutarının hesaplanması için kişilerin mevcut emekli maaşları dikkate alınmaktadır. Emekli maaşının 10 katına kadar kredi kullanım imkânı sunan bankaların, emekli maaşı tutarına göre kullanıma sundukları emekli kredisi miktarı, aşağıda incelenmiştir:

Kredi TutarıKredi Vadesi (Ay)Faiz Oranı (%)Tahsis ÜcretiTaksit Tutarı
50.000 TL363,89287 TL3.043,88 TL

Krediler için belirlenen geri ödeme tutarları içerisinde, kredi kullanım ücretlerine ve bankaların belirlediği kar payı ücretlerine yer verilmektedir. Kar payı ödemeleri ve kredi kullanım masrafları, kredi taksitleriyle birlikte kişilerden tahsil edilmektedir.

Krediler için belirlenen kar payı ödemeleri, faizsiz kredi kullanım imkânı sunan bankaları kapsamaktadır. Kar payı için belirlenen oranlar, bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Aynı şekilde, bankaların kişilere sunacağı kredinin toplam tutarı da bankalara göre farklılık gösterebilir.

PTT Emeklilere Kredi Tutarı Nasıl Belirlenir?

PTT emekli kredisi için belirlenen ödenekler, emekli maaşı alan ya da ihtiyaç kredisine ihtiyaç duyan adayların kullanımına sunulmaktadır. Doğrudan değil, dolaylı yoldan kredi kullanım imkânı sunan PTT, emekli maaşlarının tutarına bağlı olarak farklı değerlerde emekli kredisi sunmaktadır.

PTT üzerinden emekli kredisi alacak kişilerden, aylık taksit alımı yapılmamakta ve kişilerin aylık emekli maaşları üzerinden, kredi tutarlarına uygun olarak kesinti uygulanmaktadır. PTTMatik cihazlarından ya da PTT şubelerinden emekli maaşını çerken kişiler için belirlenen kredi kullanım imkanında, kişilerden emekli maaşı dışında herhangi bir kefil ya da teminat talep edilmemektedir.

PTT ve Aktifbank arasındaki anlaşma sayesinde, PTT müştaerisi olan ve emekli maaşını PTT üzerinden çeken kişilere kredi kullanım hakkı tanınmaktadır. kişilerin Aktifbank şubeleri üzerinden kredi başvuru formu doldurması ve kredi başvurusu için gerekli evrakları teslim etmesi durumunda, PTT emekli kredileri kullanıma açılacaktır.

Faiz OranıVade (Ay)Kredi TutarıTaksit TutarıKredi Tahsis Ücreti*
%3,193610.000 TL527,95 TL55 TL
%3,193615.000 TL809,53 TL86,5 TL
%3,193620.000 TL1.055,91 TL110,00 TL
%3,193625.000 TL1.319,88 TL137,50 TL
%3,193630.000 TL1.583,86 TL165,00 TL
%3,193635.000 TL1.889,90 TL201,25 TL
%3,193640.000 TL2.111,81 TL220,00 TL
%3,193645.000 TL2.428,58 TL258,75 TL
%3,193650.000 TL2.639,77 TL262,50 TL
%3,192455.000 TL3.661,77 TL316,25 TL
%3,192460.000 TL3.930,18 TL330 TL
%3,192465.000 TL4.327,55 TL373 TL
%3,192470.000 TL4.585,20 TL385 TL
%3,192480.000 TL5.326,21 TL460 TL
%3,192490.000 TL5.991,99 TL517,50 TL
%3,192495.000 TL6.324,88 TL546 TL

PTT ve Aktifbank arasındaki anlaşma kapsamında, emekli maaşı bulunan kişilere %3,19 faiz oranı ile 100.000 bin TL’ye kadar emekli maaşı kullanım hakkı tanınmaktadır. Alınacak kredinin miktarı, kişilerin kredi siciline ve aylık emekli maaşı gelirine bağlı olarak değişiklik gösterir.

PTT Faizsiz Emekli Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Şartlar

PTT emekli kredisi başvurusu için PTT ve Aktifbank kapsamında gerekli görülen şartlar, tüm detaylarıyla ele alınmıştır:

 • PTT emekli kredisi için kefil ve teminat talep edilmemektedir.
 • Kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden, aktif emeklilik hakkı kazanması ve emekli maaşlarını düzenli şekilde alması şart koşulmuştur.
 • Emekli maaşı bulunan kişilerin, 75 yaşından büyük olmaması gerekmektedir. İstisnai durumlarda, kişilere 80 yaşına kadar kredi kullanım imkânı tanınmaktadır.
 • Kredi başvurusuna uygun olunup olunmadığını teyit etmek için PTT şubelerine başvurulması ve bilgi alınması gerekmektedir.

Denizbank Faizsiz Emekli Kredisi Şartları

Denizbank emekli kredisi kullanımı, ihtiyaç kredisi olarak değerlendirilmektedir. Denizbank emekli kredileri, sadece Denizbank müşterileri için faizsiz olarak hazırlanmıştır. Denizbank müşterisi olan ve emekli maaşını Denizbank üzerinden çeken emekliler için ihtiyaç durumunda 10.000 TL üst limitle kredi kullanım imkânı tanınmaktadır.

Anlık ihtiyaçlar için belirlenen kredi için herhangi bir dosya masrafı ya da ek ödeme talep edilmemektedir. Herhangi bir faiz ödemesi yapılmadan alınabilen ihtiyaç kredisi, kişilerin emekli maaşlarından taksitler halinde geri alınacaktır.

Emeklilerin anlık ihtiyaç kredisinden faydalanabilmesi için mevduat hesaplarından en az 2 adet faturaya dair otomatik ödeme talimatı oluşturması yeterli olacaktır.

Kredi Tutarı (TL)Vade (Ay)Aylık Faiz Oranı (%)Aylık Taksit Tutarı (TL)Kredi Tahsis Ücreti (TL)
10.000124,371,172.0050,00
10.000184,23889.1350,00
10.000244,10748.1550,00
10.000363,99618.9350,00

Vakıfbank Emekli Kredisinin Kullanım Şartları

Vakıfbank emekli kredisi kullanımı için kişilerin emekli aylıklarını PTT üzerinden çekmesi gerekmektedir. Emekli kredisi için belirlenen üst limit, 50 bin TL olarak hesaplanmıştır.

Vakıfbank emekli kredisi kullanımlar, 36 ay vadeye bölünmektedir. Kişilerin 80 yaşından büyük olmaması şartıyla kullanıma açılan Vakıfbank emekli kredisinde, %5,44 oranında faiz uygulaması yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Emekliye Kredi Şartları

Ziraat Bankası emekli kredisi için belirlenen kullanım detayları, aşağıda ele alınmıştır:

 • Kredinin tutarı, emekli maaşının 15 katına kadar yükselmektedir.
 • Kredi için belirlenen faiz oranı %5,34 olarak hesaplanmıştır.
 • Kredinin kullanımı için 36 aya kadar vade planlaması yapılmaktadır.
 • Kredi başvurularında, 105 TL dosya masrafı kesintisi yapılacaktır.
 • Ziraat Bankası kredi kullanımı için ikametgâh belgesi, emeklilik belgeleri ve 6 adet vesikalık fotoğraf talep edilmektedir.

Garanti BBVA Emekli Maaşı Kredi Başvurusu ve Şartları

Garanti BBVA da emekliler için, emekli maaşına kredi veren bankalar arasında yer almaktadır. Garanti BBVA üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen emekliler için %4,53 faiz oranları ile kredi seçenekleri sunulmaktadır. Garanti BBVA üzerinden kredi başvurusu ve şartları pek çok emeklinin merak etmiş olduğu bir konudur. Garanti BBVA ile kredi başvuruları için pek çok seçenek sunularak emeklilere kolaylık sağlanmıştır.

Garanti BBVA üzerinden emekli maaşı kredi başvurusu için aranan şartlar şöyledir,

 • Kredi başvurusunda bulunacak emeklilerin kredi notlarının yüksek olması gerekmektedir.
 • Garanti BBVA müşterisi emeklilerin bankaya ait mevduat hesap dokümanı olması gerekmektedir.
 • Garanti BBVA müşterisi olmayan emekliler için gelir belgesini bulunması gerekmektedir.

Garanti BBVA emekli maaşına kredi başvurusunda bulunacak kişiler için başvuru evrakları:

 • Garanti BBVA internet bankacılığı ve şubeler üzerinden başvuru yapılabilmektedir.
 • Başvuruda bulunacak kişilerden emekli tanıtım kartı,
 • Emekli aylığı tahsis belgesi,
 • Emekli maaşını gösteren banka hesap cüzdanının bulunması gerekmektedir.
 • Kredi Kayıt Bürosu kredi risk raporunuzu Garanti BBVA internet bankacılığından alarak başvuru yapabilirsiniz.

Halkbank Emekli Maaşı Kredi Başvurusu ve Şartları

Emekli maaşına kredi veren bir diğer banka da Halkbank’tır. Halkbank emekli maaşı üzerinden kredi çekmek isteyen müşterileri için sunmuş olduğu kampanya ve faiz oranları ile pek çok emeklinin tercih etmiş olduğu bankalar arasında yer almaktadır. Halkbank emekli maaşına kredi çekmek isteyen müşterileri için %5,40 faiz oranları ile kredi vermektedir. Halkbank emekli maaşına kredi başvurusu ve şartları pek çok kredi çekmek isteyen tüketicinin merak etmiş olduğu bir konudur.

Halkbank üzerinden emekli maaşına kredi başvurusu için aranan şartlar şöyledir,

 • Kredi çekecek olan emeklinin 72 yaşın üzerinde olmaması gerekmektedir.
 • Kredi çekmek isteyen emeklinin çekecek olduğu kredi ödemesi, aylık gelirinin %50 oranında aşmaması gerekmektedir.
 • Kredi notunun yüksek olması gerekmektedir.

Halkbank üzerinden emekli maaşına kredi başvurusu yapmak için başvuru işlemleri,

 • İhtiyaç kredisi başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.
 • 0850 222 04 00 numaralı müşteri temsilcisini arayarak başvuru işlemlerini başlatabilirsiniz.
 • Halkbank mobil uygulama üzerinden de başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

İş Bankası Emekli Maaşı Kredi Başvurusu ve Şartları

İş Bankası emekli maaşına kredi veren bankalar arasında faiz oranı %4,80 oranında olmakta olup, 36 aya varan vade olanakları ile emekli maaşına kredi vermektedir. Emekli maaşını İş Bankası üzerinden çeken müşteriler için kredi başvuru işlemleri şöyledir:

İş Bankası emekli maaşına kredi başvurusu şartları:

 • Belgelenebilir gelirinin bulunması gerekmektedir.
 • Kredi notunun yüksek olması en önemli şartlar arasında yer almaktadır.

İş Bankası emekli maaşına kredi başvuru işlemleri ise,

 • Emekli aylık dökümü bulunması gerekmektedir.
 • Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisinin bulunması gerekmektedir.

Şekerbank Emekli Maaşı Kredi Başvurusu ve Şartları

Şekerbank emekli maaş müşterisi olanlara %5,20 oranında faiz ile kredi vermektedir. Şekerbank emekli maaşına kredi işlemleri için pek çok emeklinin merak etmiş olduğu başvuru işlemleri ve şartları ise şöyledir,

 • Başvuru yapacak kişilerin kredi notlarının yüksek olması gerekmektedir.
 • İhtiyaç kredisi çekecek emeklinin aylık ödemesi, maaşının %50’sini aşmaması gerekmektedir.

Şekerbank emekli maaşına kredi başvuru işlemleri ise,

 • Nüfus cüzdanın aslı ve fotokopisinin bulunması yeterlidir.

QNB Finansbank Emekli Maaşı Kredi Başvurusu ve Şartları

QNB Finansbank emekli maaşına kredi veren bir diğer bankadır. Banka üzerinden emekli maaşına kredi çekmek isteyenler için emekli maaşına kredi başvurusu ve şartları en çok merak konulardandır.

QNB Finansbank emekli maaşına kredi başvuru şartları:

 • Kredi notu yüksek olmalıdır.
 • Kişinin aylık ödemesi, maaşının %50’sini aşmaması gerekmektedir.
 • 80 yaş üzeri emekliler başvuru yapamazlar.

Başvuru işlemleri ise:

 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi bulunması gerekmektedir.
 • Şubeler üzerinden ya da internet bankacılığından başvuru işlemleri tamamlanabilir.

ING Bank Emekli Maaşı Kredi Başvurusu ve Şartları

ING Bank emekli maaşına kredi veren bankalar arasında yer almaktadır. ING Bank emekli maaşı başvuru ve şartlarını merak edenler için %3,99 oranından başlayan faizler ile kredi vermektedir.  

ING Bank emekli maaşı kredi başvurusu şartları:

 • Emeklinin aylık ödemesi, maaşının %50’sini aşmaması gerekmektedir.
 • Kredi notu yüksek olmalı.

Başvuru işlemleri ise,

 • Nüfus cüzdan ve fotokopisi,
 • Şubelerden ve internet bankacılığı aracılığı ile kredi başvurusu yapılmaktadır.

Yapı Kredi Emekli Maaşı Kredi Başvurusu ve Şartları

Yapı Kredi Bankası emekli maaşına kredi imkânı tanıyan bankalardan biridir. Emekli maaşına kredi başvuru ve şartları Yapı Kredi maaş müşterilerinin merak ettiği konulardan biridir.

Yapı Kredi emekli maaşı kredi başvurusu şartları:

 • Kredi notunun yüksek olması,
 • Emekli aylık ödemesi, maaşının %50’sini aşmaması gerekmektedir.

Başvuru işlemleri ise,

 • Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi ile size en yakın Yapı Kredi şubesine giderek ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Akbank Emekli Maaşı Kredi Başvurusu ve Şartları

Akbank %5,12 faiz oranları ile emekli maaşına kredi veren bankalardan biridir. Akbank maaş müşterileri, emekli maaşına kredi başvurusu ve şartlarını araştırmaktadır. Bunlar ise,

Akbank emekli maaşına kredi başvurusu şartları:

 • Bağkur, Emekli Sandığı ve SSK emeklisi olanlar yararlanabilmektedir.
 • Banka gerekli görürse ek belge ve kefil isteyebilir.

Başvuru işlemleri ise:

 • Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi aslı ve fotokopisi,
 • Gerekli görülürse ikametgâh adresi istenir.

Emekli Kredilerinde Yaş Şartı Nasıl İşler?

Emekli kredilerinde yaş sınırı konmuştur. Bu yaş sınırı, kişilerin vefat yaşı hesaplanarak konur. Emeklinin kredi borcunu ödememesi durumunda borcun devri mümkün olmadığından, emeklilere verilecek kredilerde bankalar ortalama yaşam sınırını dikkate alır.

Bu sınır bazı bankalar tarafından 70 civarında belirlenirken, bazı bankalar 80’e kadar çıkabilmektedir. Kredi vadeleri yaş sınırı çerçevesinde belirlenmektedir.

Örneğin yaş sınırının 80 olarak belirlendiği bir bankadan kredi kullanmak isteyen bir emeklinin yaşı 78 ise, alacağı kredi için en fazla 2 yıl vade yaptırabilir. Bu nedenle alınacak kredinin miktarında azalma söz konusu olur.

Faizsiz Emekli Kredilerinde İstenecek Belgeler Hangilerdir?

Emeklilere faizsiz kredi kullanırken aşağıdaki belgelerin hazır olması gerekir:

 • T.C. kimlik belgesi
 • Emeklilik belgesi ve emekli maaşı hesap cüzdanı
 • Adres detaylarını gösteren ikamet belgesi
 • Maaş bordrosu
 • Emekli kredisi müracaat formu ( Banka tarafından o an doldurulur)

Gerekmektedir. eksik belgenin var olması durumunda belgeler tamamlanmadan işleme başlanamaz. İşlemin yürümesi için kişilerin öncelikle kredi kullanmak istedikleri bankalardan vezne sıra numarası alması gerekir.

Veznelerden alınacak müracaat dilekçesinin doldurulması ile kişiler, bireysel görüşme hizmetlerine tabi tutulur. Burada faizsiz kredi hizmetlerinden faydalanırken kullanılacak ödeme planları belirlenir.

PTT İhtiyaç Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Faizsiz Ev Kredisi Veren Bankalar Hangileri?

Gelir Belgesiz, Bordrosuz Kefilsiz Kredi Veren Bankalar

Yorumlar

 1. Mustafa dedi ki:

  Kredi kapatma yapmak istiyorum fakat birçok bankadan ret cevabını alıyorum.maaşinizi bize taşıyın sonra verelimdiyorlar.gerçekten Kredi kapaması yapan bankalar hangileri

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yıl başında halk,ziraat ve Vakıfbank kredi kapatıp uygun faizden kredi verdiler. Mevcutta böyle bir kampanyaları yok.

  2. Fatma dedi ki:

   Hiç biri aynı şeyi bana da yapiyolar krediyi kapatın öyle diyolar kicaca al birini vur ötekine başka çare yok ben 3yil belicem ama ondan sonra tövbe bidaha ne kredi ne banka önünden gecmek

 2. KENAN YILDIZ dedi ki:

  Merhaba.
  15.08.1972 doğumluyum ilk işe 4A 15.06.1999 girişliyim 1099 gün primim var.20.05.2002 tarihinden beri 4B tarım sigortalıyım 3522 gün primim var.Sizden ricam ssk’ danmı yoksa tarım sigortasından emekli olmam daha iyi olur.Birde %40 engelli raporum var.Nasıl emekli olabilirim.Ne kadar maaş alırım.İki sigortamı birleştirmem mi gerekir

 3. Aziz dedi ki:

  Maaşım denizbankta krede kart ve tüketici kredi borcum var emekli maaşını PTT ye tasiyabilirmiyim

  1. Fatma dedi ki:

   Arkadaşım bütün hepsi kocaman bir yalan tek bunu biliyorum borcunu ödemeden hiçbir banka kredi vermiyor hatta tasiyomuyosun bile