Analık Süt Emzirme İzni | SSK | SGK | Sorgulama | Hizmet Dökümü | Gün Sayısı
 • Analık Süt Emzirme İzni  Gün geçtikçe iş hayatında bulunan kadınlarımızın sayısı giderek artmaktadır. Gerek evdeki işler gerekse iş yerindeki işler olsun gün boyunca oldukça yorulmakta ve bunun yanında çocuklarına da vakit ayırmaları önemlidir. Gerek yasalarla gerekse iş kanunlarıyla kadınlarımıza iş hayatlarını daha rahat geçirebilmeleri için pek çok kolaylık sağlanmaktadır. Bunlardan birisi de emzirme iznidir.

  Anne sütü, bir bebek için en ideal ve önemli besin kaynağıdır. Bundan dolayı dünyada hükümetler bebeklerin gereksinimlerinin karşılanması için gerekli yasal düzenlemeleri yapmaktadır.

  Çalışma hayatında yer alan kadın işçilerimizin doğum yapmaları halinde çalışma ve Analık Süt Emzirme İzni yani kısacası süt izni konusu 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74’üncü maddesinde düzenlenmiştir. 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanan süt izninin ana maddelerinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Analık süt emzirme izni bir yaşından küçük çocukların emzirmeleri için tanınmıştır.
  • Annelere verilen analık süt emzirme izni günde toplam bir buçuk saatten oluşmaktadır.
  • Analık süt emzirme izni günün hangi saatleri arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını belirleme yetkisi de sadece işçiye tanınmıştır. İşverenin bu noktada bir yetkisi yoktur.
  • Ayrıca analık süt emzirme izni olarak adlandırılan bu süreler günlük çalışma süresinden sayılmaktadır. Kadın işçilerin emzirme izinlerinde geçen sürelerin çalışma süresinden sayılması, tamamen kadın işçinin, bebeğin, ailenin korunması gibi sosyolojik nedenlere dayanmaktadır.

  Süt İzni Süresinin Bireysel/Toplu İş Sözleşmeleri İle Arttırılması Durumu

  Yasaca saptanan günde bir buçuk saatlik analık süt emzirme izninin asgari biz özellik taşıdığı ve bu yüzden de altına inilemeyeceği ve fakat sözleşmeyle artırılabileceği bir gerçektir. Bu durumda sözleşmeyle getirilen fazlalık kısmın da (aksine sözleşme yoksa) çalışılmış gibi işlem görmesi uygun olmaktadır. Fakat böyle bir ek süreyi, hiç getirmeme imkanına sahip bulunan taraflar isterlerse ek sürenin iş süresinden sayılmayacağını da kararlaştırabilirler.

  Birden Çok Çocuğun Emzirilmesi Durumunda Süt İzni Süresi

  Yasaya bakıldığında birden çok çocuk dünyaya getirip, emzirmek durumunda kalan kadına günde 1,5 saatten fazla analık süt emzirme izni kapsamında emzirme izni vermeye zorlayan bir kural yoktur.

  Süt İzni Verme Yükümlülüğüne Aykırılığın Yaptırımı: İdari Para Cezası

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; “Bu kanunun 30’uncu maddesinde öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak bin Türk Lirası (2014 yılı için 1.120 TL) idari para cezası verilir.”

  Süt İzni Gereği Gibi Verilmeyen İşçinin İş Akdini Haklı Nedenle Fesih Hakkı ve Kıdem/İhbar Tazminatlar

  4857 sayılı İş Kanunu’na göre kendisine analık süt emzirme izni yasada belirtilen şekilde verilmeyen işçi, süresi belirli olsun veya olmasın, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir. İşçi bu durumda kıdem tazminatına hak kazanacaktır ancak akdi kendisi feshettiği için doğaldır ki ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır.

  Süt İzni Süresinde Çalıştırılan İşçinin Çalışma Ücretinin Fazla Sürelerle Çalışma / Fazla Çalışma Ücreti Olarak Değerlendirilip – Değerlendirilemeyeceği Durumu

  Yüksek mahkeme, süt izni süresinde çalıştırılan kadın işçiye ödenecek çalışma ücreti noktasında, süt izni sürelerini fazla sürelerle çalışma / fazla çalışma olarak kabul etmemekte ve zaten bu aykırılığın yaptırımının idari para cezası uygulanması olduğunu, yasada, bu çalışmaya ilişkin ek bir ücret ödemesinden bahsedilmediğini ifade etmektedir.

  Sosyal Güvenlik Hukukunda Süt İzni

  Analık süt emzirme izni, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre hükmü gereğince işçinin günlük çalışma süresinden sayıldığı için bu süreler, çalışma süreleri olarak değerlendirilip eksiksiz olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecektir. Ancak süt iznini, sosyal güvenlik hukukunda çok daha önemli kılan husus, süt iznini kullanan kadın çalışanın, süt izni 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işçinin günlük çalışma süresinden sayıldığı için süt izni süresinde iş kazası sigortası kapsamında korunmasıdır.

  Kadın Memurların Süt İzni

  Aslında bakıldığında kadın memurların analık süt emzirme izni kadın işçilerden daha fazladır. Kadın memura ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1.5 saat süt izni verilmektedir.

  Süt Emzirme İzninin Ana Hatları

  • Emziren anne her çalışma günü içinde 1,5 saatlik emzirme izni kullanabilecektir
  • Analık süt emzirme izni anne yasal doğum iznini bitirdikten sonra başlar çocuk 1 yaşını doldurduğunda sona erer.
  • Anne, analık süt emzirme iznini hangi saatler arasında ve kaça bölerek kullanılacağını kendisi belirler.
  • İzin süresi günlük çalışma süresinden sayılır ve yıllık izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabına dahil edilir.
  • Kadın işçinin analık süt emzirme iznini nasıl kullanacağını işverene yazılı olarak bildirmesi ve işverenden iznin uygun bulunduğunu gösterir bir ispat belgesi alması gerekir.
  • İşveren analık süt emzirme izni kullanılmasını reddedemez, anne de bu hakkından vazgeçemez.
  • Emziren annelerin doğumu izleyen 6 ay içinde gece çalışması yasaktır, ayrıca günde 7,5 saatten fazla çalışmaya zorlanamazlar.
  • Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.


  tıkla sorunu sor

  Analık Süt Emzirme İzni İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  Henüz yorum yapılmamış.

  Sorunuzu Yazın

  Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.