• TEB Bireysel Emeklilik

  Emeklilik, kişilerin ülkemizde yürürlükte olan yasalar kapsamında belirli yaşa kadar çalışarak ve düzenli bir biçimde uzun vadeli sigorta kolları primi yatırarak artık yaş ve prim gün sayısı haddini doldurarak iş gücü piyasasından ayrılmasıdır. Bireysel emeklilik ise temelde bir emeklilik sistemidir. Fakat yapısı itibari ile biraz daha farklıdır. TEB bireysel emeklilik konusunun detaylarını yazımızdan öğrenebilirsiniz.


  Ülkemizde toplumsal olayların en önemlilerinden bir tanesi emekliliktir. Emeklilikte yazımızın başında da belirttiğimiz gibi artık kişiler hem yatırmaları gereken prim gün sayılarını yatırmış hem de yaş hadlerini doldurmuşlardır. Bu noktada artık iş gücü piyasasından çekilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu ise ülkemizde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında kişilere emeklilik maaşı bağlar. İş gücü piyasasından ayrılmış, artık çalışamayacak durumda olan kişiler her ay aldıkları emekli maaşları ile geçinmeye çalışırlar. Fakat çoğu zaman Sosyal Güvenlik Kurumu’nun her ay emekli kişiye verdiği emekli maaşı yeterli olmamaktadır. Bu noktada bazı bireyler aldıkları emekli maaşıyla hayatlarını idame ettiremezler. Böyle durumlarda ise emekli olan kişi tekrar iş gücü piyasasına dönmektedir.

  İşte tüm bu olgular nedeni ile ülkemize BES olarak kısaltılan bireysel emeklilik sistemi getirilmiştir. Bireysel emeklilik sistemi emeklilik ve emekli maaşına göre çok daha avantajlı bir sistem olarak karşımıza çıkmakta. Bireysel emeklilik sistemi tamamen gönüllü katılımın esas olduğu bir sistemdir. Ayrıca bireysel emeklilik sisteminin içinde devlet de yer almaktadır. Bu nedenle son derece güvenilir ve emin bir sistemdir diyebiliriz. Bu noktada TEB bireysel emeklilik kapsamında pek çok uygulamaya adım atmış bir banka olarak karşımıza çıkmaktadır.

  TEB Bireysel Emeklilik Sistemleri

  • İkinci Bahar Bireysel Emeklilik Sistemi: TEB’in ilk bireysel emeklilik sistemi programının ismi ikinci bahar bireysel emeklilik sistemidir. TEB, ikinci bahar bireysel emeklilik sistemi kapsamında kişilerin emeklilik çağlarında yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlamış olduğu emekli maaşı ile değil; aynı zamanda TEB ikinci bahar bireysel emeklilik sisteminin de verecek olduğu tutarla geçinmelerini amaçlamaktadır. TEB ikinci bahar bireysel emeklilik sisteminde gönüllü katılım esas alınmaktadır. Ayrıca devlet de TEB ikinci bahar bireysel emeklilik sistemi içine dahil edilmektedir. TEB ikinci bahar bireysel emeklilik sistemine katılım göstermek isteyen kişilerin yapmaları gereken şey kendilerine en yakın TEB şubelerinden bir tanesine giderek, ikinci bahar bireysel emeklilik sisteminden yararlanma talebinde bulunmalarıdır.
  • Anahtar Emeklilik Planı: Anahtar emeklilik planı TEB’in ikinci bireysel emeklilik sistemi programıdır. Anahtar emeklilik planına ev hanımları ile öğrenciler bile katılabilmektedir. Ayrıca TEB anahtar emeklilik planı programına katılan herkes devlet tarafından sağlanan %25’lik avantajlara sahiptir. Yani devlet kişilerin anahtar emeklilik planına yatırdıkları tutarların %25’ini onlara geri ödemektedir. Bu noktada kişiler daha avantajlı konumdadırlar. Anahtar emeklilik planına giriş aidatı konusunda TEB müşterilerine indirim de yapmaktadır. Giriş aidatı yalnızca ilk girişte asgari ücretin %4.25’i kadardır. Daha sonra alınacak olan tutarlar ise 5 yıl gibi bir süreyle olmak üzere ertelenir.
  • Artı Emeklilik Planı: Artık emeklilik planı TEB’in üçüncü bireysel emeklilik sistemi programıdır. Artı emeklilik planı daha çok kişilerin yatırımlarını arttırmaya yönelik olan bir plandır. Ayrıca bu planda 4 adet fon kişilere sunulmaktadır. İlk fon korumacı fondur. Korumacı fonda kişilerin bireysel emekliliğe yatırdıkları katkı payları zamandan, enflasyondan ya da ekonomideki dalgalanmalardan etkilenmemektedir. Yani korumacı fonda olabildiğinde az risk durumu söz konusudur. Korumacı fonu genel olarak sabit gelirli kişiler tercih etmektedir. İkinci fon ise dengeli fondur. Dengeli fonda kişilerin bireysel emekliliğe yatırdıkları katkı paylarının uzun vadede arttırılması amaçlanmıştır. Korumacı fona göre risk içermektedir diyebiliriz. Fakat bu risk çok fazla bir risk değildir. Dengeli fonu genel olarak sabit gelirli kişiler ve hisse senetleri ile ilgilenen kişiler tercih etmektedir diyebiliriz. Üçüncü fon ise girişimci fondur. Girişimci fon genel olarak uzun ve orta dönemi hedef alır. Enflasyon ve enflasyondaki değişimler ve dalgalanmalar girişimci fonda etkili bir rol oynar. Girişimci fonda risk diğer ilk iki fona göre daha yüksektir fakat bu risk yönetilebilir bir risktir. Dördüncü fon ise atılgan fondur. Atılgan fonda kişiler tamamen uzun döneme odaklanırlar. Kısa dönemde yatırımlarını kaybetseler bile uzun dönemde muhakkak geri kazanacaklarını bilirler. Atılgan fon diğer üç fon arasında en fazla risk içeren fondur diyebiliriz. Aynı zamanda atılgan fonda ülkedeki reel faizler ve makro ekonomik durum da fazlasıyla önemlidir.
  • Özel Emeklilik Planı: Özel emeklilik planı TEB’in dördüncü bireysel emeklilik sistemi programıdır. Özel emeklilik planı, artı emeklilik planına çok benzer unsurlar taşır. Örneğin artı emeklilik planında yer alan dört fon, korumacı, dengeli, girişimci ve atılgan fonların hepsi aynı şekilde özel emeklilik planında da yer almaktadır. Özel emeklilik planında artı emeklilik planından farklı olarak %25 devlet katkısı yer almaktadır.
  • Bireysel Emeklilik Sistemi Otomatik Katılım: Bireysel emeklilik sistemi otomatik katılım, TEB’in son bireysel emeklilik sistemi programıdır. Bu sisteme 45 yaşını doldurmamış kişiler katılabilmektedir. Ayrıca 4A’lı olarak nitelendirilen hizmet akdi işe çalışan işçiler ile 4C’li olarak ifade edilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan devlet memurları bu sisteme katılabilir. Çalışan kişiler için yani işçi ve devlet memurları için ödemeleri gereken katılım payları TEB tarafından belirlenmiş olup bu paylar kişilerin ücretinin %3’üdür. Ayrıca bireysel emeklilik sistemi otomatik katılım çerçevesinde bu plandan ayrılmak isteyen kişiler programa katıldıktan 2 ay gibi bir süre içinde ayrılabilirler. Eğer kişiler bireysel emeklilik sistemi otomatik katılım çerçevesinde bu plandan ayrılırlar ise o zamana kadar yatırmış oldukları bireysel emeklilik sistemi katkı payları kişilere geri TEB tarafından geri ödenir.


  tıkla sorunu sor

  TEB Bireysel Emeklilik İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  Henüz yorum yapılmamış.

  Sorunuzu Yazın