• Bireysel Emeklilik İptali İçin Ne Yapmalıyım?


  Zorunlu bireysel emeklilik olarak gündeme gelen otomatik bireysel emeklilik sistemi, akıllara bireysel emeklilik iptali için ne yapmalıyım? Sorusunu getirmiştir. Her ne kadar otomatik bireysel emeklilik sistemi bu konuda önemli bir yer tutsa da bireysel emeklilik sisteminden ayrılmayı gerektiren birçok durum vardır. Binlerce kişiyi ilgilendiren bu sorunun cevabına geçmeden önce konu ile ilgili biraz bilgilendirme faydalı olacaktır. TBMM plan ve bütçe komisyonunda kabul edilerek resmi gazetede yayımlanan bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunla yurtiçi tasarruf oranının arttırılması ve çalışanların çalışma döneminde sahip oldukları refah düzeyinin emeklilik döneminde de korunması için emekliliğe yönelik tasarruf etmeye özendirilmesi amaçlanmıştır.


  Otomatik bireysel sistemi 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. İlgili yasa, otomatik katılım, işyeri odaklı özel emeklilik planlarına yönelik, çalışanların otomatik olarak emeklilik sistemine dâhil edildiği ve ilgili kişilerin belli şartları yerine getirerek sistemden çıkabilme hakkına sahip olması esasına dayanıyor. Söz konusu yasa, Türk Vatandaşı ya da Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında olan bireylerden 45 yaşını doldurmamış ve 31 Mayıs 2016 tarihli 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının a ve c bentleri çerçevesinde çalışmaya başlayanları kapsıyor. Gerekli çalışmayı bu kanunun hükümlerine tabi olarak işveren yapar. Hem kamuda çalışanlar hem de özel sektörde çalışanlar ilgili kanun kapsamında olup otomatik bireysel emeklilik sisteminden yararlanabiliyor. Her ne kadar zorunlu bireysel emeklilik sistemi olarak gündeme gelse de tam da bir zorunluluk söz konusu değildir. Kanunda cayma hakkı bireye bırakılmış olup Söz konusu kanunda belirtildiği şartlar sağlanarak sistemden çıkılabiliniyor. Çalışanların iş yeri değiştirmesi durumunda yeni iş yerinde emeklilik sistemi bulunuyorsa ilgili emeklilik planı yeni iş yerine aktarılır. Yen iş yerinde sistem mevcut değilse çalışan dilerse sistemden çıkabilir ya da eski iş yerine prim ödemeye devam edebilir.

  Maaşımda Kesinti İstemiyorum Bireysel Emeklilik İptali İçin Ne Yapmalıyım

  Bireysel Emeklilik İptali İçin Ne Yapmalıyım sorusuna cevap arayan bireylerin birçoğu maaşından yapılan kesintiye dikkat çekiyor. Söz konusu kanunda daha az ya da daha çok ödeme yapılabileceği de belli kurallara bağlanmıştır. Söz konusu sistemde sorumlukluların büyük kısmı işveren üstleniyor. Ödenmesi gereken tutar, en geç çalışanın ücretinin ödendiği günü takip eden işgünü ilgili kanunda belirlenen hükümler baz alınarak yapılır. Ödemelerdeki gecikmelerden doğabilecek kayıplardan işveren sorumludur. Çalışan 10 yıl boyunca sistem içinde kalırsa 56 yaş şartını sağlayıp emekliliğe hak kazanır. Bununla beraber hem kendi birikimleri ile devletin yaptığı katkıları alamaya ha kazanır. Devlet katkısı standart bireysel emeklilik sisteminden farklı olarak ilgili kanuna tabi olmak koşuluyla bir defaya mahsus 1000 tl ve 10 yıllık gelir sözleşmesi yapılması durumunda birikimin yüzde beşi devlet katkısı sağlanıyor. e-devlet’te sistem katılımcıları hizmetler bölümünde emeklilik gözetim sekmesi vasıtasıyla bilgi edinebiliyorlar. Temel sözleşme bilgileri ve devlet katkısı bilgileri gibi bilgileri takip edilebiliyor. Tüm bu durumlarla beraber otomatik bireysel emeklilik sistemini istemeyen 45 yaş altı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çalışanlarda oldukça çoktur. Sistemden yararlanmak istemeyenlerin önemli kısmı maaşından yapılacak kesintileri sebep olarak göstermektedir. Katılımcının ekonomik koşullarının değişmesine bağlı bireysel emeklilik iptali durumları da söz konusudur. Çalışıyor olmaktan kaynaklı emekliliği yeterli gören kesim ya da katılımcının durumundaki değişiklikler gereği bireysel emekliliği sonlandırmak için yol haritası hiç de zor değildir.

  Hızlı Ve Kolay Bir Şekilde Bireysel Emeklilik İptali İçin Ne Yapmalıyım?

  Hızlı ve kolay bir şekilde bireysel emeklilik iptali için ne yapmalıyım? Sorusu burada önem arz eder. Otomatik bireysel emeklilik sisteminden ilk iki aydan itibaren çıkılabiliyor. Cayma durumunda ödenen katkı payları ile varsa yatırım gelirleri ile birlikte başvurudan sonra 10 iş günü içinde ödeniyor. Üç yıldan az kalan çalışanlar, devlet katkısından faydalanamamaktadır. 3 ila 6 yıl arasında sistemden çıkanlar devlet katkısındaki birikimlerinin yüzde 15’ini, 6 ila 10 yıl arasında çıkanla çr yüzde 35’ini, 10 yılı tamamlayanlar yüzde 60’ını alabiliyor. Cayma hakkını kullanmayan çalışanlara devlet bir defaya mahsus bin lira ek katkı sağlamaktadır. İşverenin iflası gibi durumlarda çalışanın birikimleri fonlarda güvence altında olduğu için herhangi bir kayba uğramaz.

  Şimdi de hangi durumlarda nasıl bir yolla bireysel emeklilik iptali için ne yapmalıyım? Sorusuna cevap arayalım.

  Sponsorlu Bağlantılar


  • Mesafeli satış yoluyla düzenlenen sözleşmelerde katılımcı, sponsor yada işveren sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan ya da ilgilinin yönetmelik çerçevesinde tercih ettiği yöntemle ayrılma işlemleri gerçekleştirilir.
  • Katılımcının maluliyet hali durumunda, sistemden ayrılma talebinde bulunabilmesi için sosyal güvenlik mevzuatına uygun maluliyet gelirine hak kazandığına dair belgeler ve resmi sağlık kuruluşlarından alacağı belgeleri ilgili şirkete vermesi gerekiyor.
  • Katılımcının vefatı durumunda, birikimleri ile varsa devlet katkısından oluşan tutar, varsa sözleşmedeki lehtarlara veya yasal mirasçılara ödenir.
  • Katılımcının talebi doğrultusunda emeklilik hakkı kazanmış olsa da bu hakkından feragat edebilir. Bu durumda sistemden ayrılmaya ilişkin kurallar işletilir.

  Sistemden ayrılma işlemlerinin gecikmesinden doğabilecek fon birim değerlerinde meydana gelebilecek düşüş sonucu oluşan katılımcı zararı şirket tarafından karşılanır. Fon düşüşüne bağlı olmaya her türlü gecikmeden kaynaklanan zararlar kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin hükümler baz alınarak karşılanır.
  tıkla sorunu sor

  Bireysel Emeklilik İptali İçin Ne Yapmalıyım? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  Henüz yorum yapılmamış.

  Sorunuzu Yazın