• Bireysel Emeklilik Hesaplama


  Bireysel emeklilik hesaplama yapabilmek için sistem hakkında biraz bilgi sahibi olmakta fayda var. Bireysel emeklilik sistemi (BES), bireylerin gelir elde ettikleri dönemde tasarruf etmelerini teşvik, bu tasarrufların yatırıma dönüştürülmesiyle birikim oluşturmaları ve emekli oldukları dönemde de düzenli bir gelir elde edebilmelerine olanak sağlayan bir sistemdir. Bireysel emeklilik sisteminin önemli bir sacayağını teşkil eden otomatik katılım, 1 0cak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan otomatik katılım sistemi, İşyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda değişiklik yapan 6740 sayılı Kanun kapsamında yürürlüğe girmiştir. Otomatik BES çalışanların işverenleri aracılığıyla ve yine işverenlerin seçeceği bir emeklilik planına otomatik olarak dâhil edilmesi esasına dayanıyor. İlgili kişilerin cayma süresi içerisinde ve sonrasında belirlenen şartlarla istediklerinde plandan çıkma imkânına sahip bir sistem olarak görülmektedir.


  Bireysel emeklilik hesaplama yaparken bir diğer önemli sacayağı da bireyin kendi isteğiyle katılabildiği bireysel emeklilik sistemidir. Bu sistemde katılımcı, gelir düzeyi ve emeklilik dönemine dair gelir beklentilerini göz önüne alarak ödeyebileceği katkı payı tutarını belirleyip, bu çerçevede sözleşme yapar. Farik olan herkes sisteme katılabilmektedir. Bireysel emeklilik sistemi, katılımcıların emeklilik dönemlerinde ki refah düzeyini yükseltmekle beraber, uzun vadeli emeklilik fonları oluşturarak ekonomiye de önemli bir katkıda bulunmaktadır.

  Bireysel emeklilik sistemine girmek isteyen katılımcı, şu işlem basamaklarından geçerek sisteme dahil olur:

  • Gelir düzeyi ve emeklilik dönemi ile ilgili beklentilerine göre bir plan seçimi yapmak.
  • Emeklilik teklif formunu doldurarak imzalar.
  • İnternet sitesi, çağrı merkezi yada şirketin yetkilendirdiği çağrı merkezi vasıtasıyla kendisine bilgilendirme yapıldığını kabul ettiğini onaylayarak imzalar.
  • Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından kabul edildiği takdirde blokaj süresinin tamamlanmasının ardından, belirlenen katkı miktarının ödenmesiyle yürürlüğe girmiş olur.

  Katkıların Yatırıma Yönlendirilmesi Ve Bireysel Emeklilik Hesaplama

  Bireysel emeklilik hesaplama yapabilmek için katkıların yatırıma yönlendirilmesi önemli bir parametre olarak karşımıza çıkar. Katılımcıların ödediği katkı payları yine katılımcının belirleyeceği yatırım fonlarında değerlendirilir. Fon dağılımı tercihi yapmayan katılımcıların birikimleri dahil oldukları plan kapsamındaki standart fonlarda değerlendirilir. Emeklilik yatırım fonları, sermaye piyasası kurulunun onayına sunulan emeklilik şirketi ile portföy yönetim şirketi arasında yapılan sözleşme kapsamında yönetilir.

  Bireysel emeklilik hesaplama birikimler sistemde kalındığı zaman diliminde bireysel emeklilik hesabından takip edilir. İlgili hesaptaki her türlü bilgi katılımcıya iletilir. Birikimlerin değerini, emeklilik yatırım fonlarının detaylarını ve güncel katkı miktarlarını içeren bu bilgiler katılımcı için yol rehberi olacaktır. Katılımcının bilinçli bir fon tercihi yapabilmesi amacıyla takvim yılının her üç aylık döneminde şirket elektronik posta ve kendi internet sitesinden bilgilendirme yapar. Yatırım araçları ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra güncel finansal gelişmeler, fonlara dair yatırım ve performans bilgileri, katılımcının maruz kalabileceği riskler ve diğer finansal riskler bu bilgilendirme kapsamında yer alır. Katılımcı dahil olduğu emeklilik planını yılda dört sefer değiştirebilir. Birikimleri ile katkı payının değerlendirildiği fonları ve fonların dağılımını yılda altı sefer değiştirme hakkına sahiptir. Bir emeklilik şirketinde iki yılını dolduran katılımcı isterse ilgili sözleşmedeki birikimlerini başka bir emeklilik şirketine aktarabilir. Aktarım yapmış katılımcılar, dilerse bir yıl kalmak koşuluyla üçüncü bir şirkete geçiş yapabilir.

  Sponsorlu Bağlantılar


  Otomatik bireysel emeklilik sisteminde bireysel emeklilik hesaplama yapabilmek için sistemin parametrelerine göz atalım. Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi esasına dayanan otomatik bireysel emeklilik sisteminde ise; çalışanların plandan çıkma hakları saklı kalmak kaydıyla emeklilik şirketinin seçimi ve birikimlerin değerlendirilmesi işveren tarafından yapılmaktadır. İşveren, çalışanları adına, bir yada birden fazla şirket ile anlaşma yapar. Kamu ya da özel tüm emeklilik şirketlerinden teklif alarak; hizmet kalitesi ve diğer konulara dikkat ederek şirket seçimini yapar. Çalışandan faizli ya da faizsiz fon tercihini alan işveren ilgili çalışanının emeklilik şirketini belirler. Tercihte bulunmayan çalışanlar için ise işveren tercih yapar.

  Bireysel Emeklilik Hesaplama

  Bireysel emeklilik hesaplama işlemine başlamak için emekli olma ve farklı biçimlerdeki ayrılma işlemlerine karar verilmesi gerekir. Katılımcı emekliliğe hak kazandığı zaman dilerse birikimini toplu olarak alabileceği gibi; dilerse belirli bir ödeme planı çerçevesinde alabilir. Yıllık gelir sigortası yaptırdığı takdirde ömür boyu yada belirli süreler için düzenli emekli maaşı da alabilir. Emekliliğe hak kazanmadan da sistemden ayrılabilir.

  Emeklilik geliri, ödenecek katkı payı tutarı, sistemde kalınacak süre ve bu zaman zarfında ilgili hesaptaki fonların getirileri ile belirlenir. Uzun vadeli bir dönemi kapsadığından emeklilik geliri ekonomik şartlar oranında değişim gösterecektir. Bu nedenle oluşacak birikimin değeri tam olarak hesaplanamaz. Emeklilik şirketleri hazine müsteşarlığının belirlediği oranları baz alarak tahmini tablolar hazırlayabilirler. Bu tablolar muhtemel tablolar olup, taahhüt olarak değerlendirilemez.

  Bireysel emeklilik hesaplama yapılırken uygulanacak kesintiler yapıldıktan sonra gerekli ödemeler yapılacaktır. Giriş aidatı: Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında teklifin imzalandığı veya mesafeli satışta teklifin onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak aşağıdaki esaslar dâhilinde peşin, azami 1 yıl içinde tahsil edilmek üzere taksitli veya ertelenmiş olarak giriş aidatı alınabilir. 10 yılını dolduran, vefat, maluliyet, emeklilik hakkını kullananlardan ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilmez.

  Anadolu Hayat Bireysel Emeklilik Hesaplamak İçin TIKLAYINIZ

  Garanti Bireysel Emeklilik Hesaplamak İçin TIKLAYINIZ

  Avivasa Bireysel Emeklilik Hesaplamak İçin TIKLAYINIZ

  Axa Hayat Bireysel Emeklilik Hesaplamak İçin TIKLAYINIZ

  Akbank Bireysel Emeklilik Hesaplamak İçin TIKLAYINIZ
  tıkla sorunu sor

  Bireysel Emeklilik Hesaplama İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  Henüz yorum yapılmamış.

  Sorunuzu Yazın