SGK

MEB – Memur, Öğretmen Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır?

Hizmet birleştirme yapabilmek için vatandaşların hizmet birleştirme dilekçesi ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Vatandaşların hizmet birleştirme başvurusu yaparken Sosyal Güvenlik Kurumu’na verecekleri yazılı dilekçede önceden sahip oldukları Bağ-Kur ve SSK numarasını yazmaları gerekmektedir. Böylece başvuru işlemleri daha hızlı bir süreçte gerçekleşecektir. Hizmet birleştirme dilekçesinin yazılmasının nedeni çalışanların hizmet sürelerini birleştirerek çalışma gün sayılarını arttırıp erken emekliliğe kavuşmaları sağlamaktır.


Hangi kuruma dilekçe yazılması gerekiyorsa kurumun yetkili biriminden konu hakkında bilgi alınmalı ve hizmet birleştirme dilekçesi ona göre yazılmalıdır. Tanzim edilen dilekçe kişilerin bağlı bulunduğu kuruma teslim edilir. Öğretmen hizmet birleştirme dilekçesi vermek isteyen kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu resmî sitesinden dilekçe örneğini görebilir ve ücretsiz olarak indirebilirler. Dilekçe Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılır ve daha önce hizmet verilen kurumlarla birleşmesi talep edilir.

Memur Hizmet Birleştirmesi Nasıl Yapılır?

Memurların memuriyet hizmetine başlamadan önce çalıştıkları süredeki prim hizmetlerini memuriyet hizmetlerine eklemeli için hizmet birleşmesi yapmaları gerekmektedir.  Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan hizmet dökümü alınarak dilekçe ile başvuru yapılır. Başvuru yapmadan önce varsa başvuru sahibinin prim borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir. Borcu bulunan başvuru sahiplerinin başvuruları kabul görmemektedir.

Hizmet birleşmesi yapmak için memurların görevlerine başlamadan önceki prim hizmetlerini dilekçe vererek gerekli kurumlara vermeleri gerekmektedir. Memuriyet öncesi hizmet sürelerini eklenen memurlar, emeklilik tarihlerini geriye çekme şansı yakalamaktadırlar ve primlerini yükselterek emekliliklerini daha hızlı bir şekilde kazanabilmektedirler. Hizmet puan hesaplaması ve detaylı bilgiler hizmet sürelerine ya da yerlerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Hizmet Birleşmesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Öğretmen hizmet birleşmesi için gerekli bazı belgeler ve bilgiler bulunmaktadır. Bu belge ve belgeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Öğretmenin eskiden görev yaptığı okuldan belge alması gerekir.
 • İstenen bilgilerin eksiksiz ve tam olarak doldurularak dilekçenin ilgili kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Özel okul, dershane, kreş ve eğitim kurumlarında yönetici ya da öğretmen olarak görev yaptığını gösteren hizmet cetvelinin aslı (fotokopiler ve fakslar kabul görmemektedir).
 • Ücretli öğretmenliklerini kasabada ya da köyde geçirmiş olan öğretmenlerin puanlarını etkileyeceği için bunu formda açıkça belirtmesi gerekmektedir.
 • Geçişleri devlet okullarından olan ücretli öğretmenlerin hizmet cetveli vermelerine gerek yoktur.

Yukarıda belirtilmiş olan bilgi ve belgelerin tamamlanması halinde kişi öğretmen hizmet birleşmesi için başvurusunu rahatlıkla yapabilir, süreci daha hızlı getirmiş olur.

Millî Eğitim Bakanlığı Birleşme Yönetmeliği Kapsamı Nedir?

Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatı içerisinde yer alan “Sosyal Güvelik Kurumları’na tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkında kanun” 2829 numaralı kanundur. MEB hizmet birleştirme yönetmeliği kapsamında farklı Sosyal Güvenlik Kurumları’nda hizmet veren kişiler, hizmet verdikleri süreleri birleştirebilirler. Kanunda bahsi geçen bazı Sosyal Güvenlik Kurumları bulunmaktadır.

Bu kurular ise aşağıdaki gibidir:

 • Emekli Sandığı,
 • Sosyal Sigortalar Kurumu,
 • Bağ-Kur,
 • 506 sayılı kanuna göre kurulan geçici emekli sandıkları.

Bu kurumlarda verilen hizmet süresi emeklilik, yaşlılık, malullük ve bölümleri halinde hak sahiplerine sağlanacak olan birleştirme hizmeti sağlanabilmektedir. Bir kurumda hizmet veren kişinin hizmet akdi sona erdiğinde ve diğer kurumlardan birine sigortalı olarak çalışmaya başladığında birikmiş prim ve kesintileri geri ödenmemektedir. Ancak prim gün sayısı emeklilik için toplam gün sayısına eklenmektedir.

MEB Hizmet Birleştirme Dilekçe Örneği Nasıldır?

MEB hizmet birleştirme dilekçe örneğine ve dilekçenin formlarına internet üzerinden ulaşılabilir. Öğretmenler için hizmet birleştirme başvuruları bağlı olunan okul müdürlüklerine yapılabilmektedir. İnternet üzerinden bulunan dilekçe incelendikten sonra hazırlanıp teslim edilebilir. İncelemenin iyi yapılması ve dilekçenin usulüne göre hazırlanması oldukça önemli bir husustur.

Hizmet birleştirme dilekçesi örneği aşağıdaki gibidir:

 • ………… okulunda …………… tarihleri arasında …………… öğretmeni olarak görev yaptım. Sözleşmeli öğretmen olarak yaptığım görev sürelerinin emeklilik hizmet süreme ve hizmet puanıma yansıtılarak hizmet birleştirmemin yapılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Öğretmen hizmet birleştirmesi yapmak isteyen kişilerin yukarıda belirtilen dilekçe örneğinin boş kısımlarını kendi bilgileri ile doldurması ve başvuruda bulunması gerekmektedir.

Hizmet Birleştirme İşlemleri ve Hesaplamalarında Dikkate Alınan Şeyler Nelerdir?

Hizmet birleştirme işlemlerinde ve hesaplamalarında dikkate alınan bazı hususlar bulunur.

Bu hususlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Devlet memuru statüsünde geçen süreler,
 • Özel eğitim kurumlarında öğretmen ya da yönetici olarak geçen süreler,
 • Diğer Personel Kanunları kapsamında geçen süreler,
 • Askerlikte geçen hizmet süreleri.

Olarak hesaplanmaktadır. Ancak bu süreler görevin yapıldığı il veya ilçeye göre değişiklik göstermektedir.

Öğretmenler İçin Önemli Bilgiler Nelerdir?

Öğretmenler tarafından bilinmesi gereken maaş, hak ve kavramlar arasında bulunan bazı önemli bilgiler vardır. Bu bilgileri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

 • Evli olan ve eşi çalışmayan öğretmen çocukları ve eşi için dilekçe ile başvuruda bulunarak yardım alabilmektedir.
 • Öğretmenler isteğe bağlı olarak il veya il dışı değiştirmek için belli aylarda başvuruda bulunabilmektedirler. Öğretmenlerin yer değiştirmesi için özür durumuna göre zamanlarda değişiklik olmaktadır.
 • Sendikaya üye olan öğretmenler için yılda 4 defa toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir.
 • Atanan ve göreve başlayan öğretmenlerin önceki sigorta çalışma süreleri ile öğretmenlik sürelerini birleştirmeleri mümkündür. Özel sektörde (dershane, özel okul, rehabilitasyon merkezleri ya da etüt merkezleri) çalışılan süreler öğretmenlik süresi ile birleştirilerek, emeklilik açısından avantaj sağlanabilmektedir.
 • Öğretmenler yedinci ya da sekizinci vergi dilimine girerek, maaşlarından vergi ödemesini yapmaktadırlar.
 • Öğretmenler çalıştıkları eğitim kurumunda bir yıllık süre içerisinde hizmet puanı almaktadırlar. Hizmet puanı öğretmenlerin tayin istemesinde avantaj sağlar. Her eğitim kurumunda hizmet puanı değişiklik göstermektedir.
 • Doktora ya da yüksek lisans yapmış olan öğretmenler, ek ders ücretleri için %5 ile başlayan ve kademeli olarak artan ödemeler almaktadırlar.

Yukarıda bulunan bilgiler öğretmenlerin yararlanabileceği avantajları içermektedir.

SGK Hizmet Birleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet birleştirmesi için SGK genel müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Usule uygun yazılacak olan dilekçe ile başvurular tamamlanmaktadır. Haklı bulunan çalışanlar için hizmet birleştirme işlemi yapılmaktadır. Hizmet birleştirme işlemi sonrasında da emekli olmak için yeterli gün sayısının dolmaması gibi durumlarda erkekler askerlik hizmet sürelerini, kadınlar ise doğum borçlanmalarını yaparak hizmet günlerini tamamlayabilirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet birleştirme başvuruları sigorta sahibi şahsın ölümü, malullük, yaşlılık ya da emeklilik durumunda aylığa hak kazanılması koşuluyla yapılabilmektedir. Öğretmen hizmet birleştirme işlemleri uzun sürebildiği için emeklilik zamanından en az bir sene öncesinden işlemler başlanması kişinin emekliliğe daha çabuk kavuşmasını sağlayabilir. Hizmet birleştirme işlemlerinin tümünde bir sene 360 gün sayılmaktadır. Her ay ise 30 gün üzerinden hesaplanır. Son 7 yıl içerisinde hangi kuruma daha fazla prim ödemesi yapılmışsa emeklilik o kurumdan alınmaktadır. Son 7 yıllık dönem içerisinden en fazla Emekli Sandığı ödemesi yapıldıysa Emekli Sandığından emeklilik hakkı alınır.

Aynı şekilde SSK ödemesi fazla olan kişiler SSK emeklisi, Bağ-Kur ödemesi fazla olan kişiler ise Bağ-Kur emeklisi olurlar. Hizmet birleştirme işlemleri uzayabileceği için tahsis işlemleri de uzamaktadır. SGK’ya hitaben sicil numarası belirtilerek hizmetlerin birleştirilmesini talep edilen bir dilekçe hazırlanmalı ve tarih, isin ve soy isim altına imza atılması gerekmektedir. Bunun anında T.C kimlik numarası, adres bilgileri, sigortalı sayılan işi ve kimlikte yazan doğum tarihi, doğum yeri, anne adı ve nüfusa kayıtlı ilin yazılması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınabilmektedir. Ayrıca http://www.sgk.gov.tr/ sitesine giriş yapılarak emeklilik yaş ve prim gün sayısına ilişkin detaylar da sorgulanabilmektedir.

Hangi Kodla Çıkışım Verilirse Kıdem Tazminatı Alabilirim?

SGK Hizmet Belgesi Vermeme Cezaları Nelerdir?

Sigortam Ödeniyor Mu, Sigortam Başladı Mı, Nasıl Öğrenebilirim?

İlgili Makaleler

10 Yorum

 1. 15/08/1968 doğumluyum.bagkura 23/09/1987 yılında giriş yaptım kesintisiz 02/05/1996 yılına kadar pirimimi yatırdım.Bu dönemde 31/07/1991-31/03/1992 tarihinde kısa dönem askerlik yaptım (bu arada bagkur pirimim de yattı).01/11/1996-01/11/1998 yılları arasında yeminli Mali müşavir yanında staj yaptığından siğorta pirimim eksiksiz olarak yattı.13/05/1997 tarihinden beri de öğretmenim. Bu tarihler lehime kullanılırsa nasıl bir birleştirme olmalıdır.emekli ikramiyem ve maaşımı nasıl etkiler.Teşşekkür ederim yardım edecek arkadaşlara.

 2. İyi günler.Geçmiş yıllarda dershanede öğretmenlik yaptım.3 yıl önce sözleşmeli öğretmen olarak meb e atandım.Bu günlerde hizmet birleştirme işlemlerini yapıyoruz.
  Sorum şu,geçmiş yıllardaki hizmet sürelerimiz dikkate alınırken hizmet cetvelinde belirtilen süreler mi? yoksa sgk hizmet dökümünde geçen prim ödenmiş günlerin sayısı mı dikkate alınacak(alınmalı?)

  1. Merhaba,

   sgk hizmet dökümünde geçen prim ödenmiş günlerin sayısı dikkate alınmaktadır.

 3. Öğretmenliğe başlama tarihim 04.09.2006. Daha önceden 16.07.1990 tarihinde SSK girişim var. Hizmet birleştirme yaparsam emeklilik yaşıma etkisi olur mu?

 4. doğum mart 1969,
  ilk ssk 1.9.87
  ilk meb öğretmenlik nisan 89.
  2016 eylül ihraç
  arada istifa ve 7 yıl özel okul var
  nasıl ve ne zaman emekli olabilirim

 5. Iyi günler.
  Ücretli den sözleşmeli Öğretmen olarak atandım.11 yılı ücretli, 5 yılı özel öğretim kurumlarında olmak üzere toplamda 16 yıl çalıştım. 657 ye tabi olunca. Hizmet birleştirme islemlerinde hangi yönetmelik uygulanıyor.
  Özel Öğretim kurumlardaki çalışmaların 2/3 si, devlet okullarındaki çalışmaların 1/2 i sayıldığı doğru mudur?
  İlginiz için teşekkür ederim.

  1. hocam merhaba bende son atama ile sözleşmeli olarak atandım. daha önce 1 sene ücretli öğretmenlik yapmıştım. puanımın şimdi sayılmayacağını söylüyorlar. soruşturmam daha geç bittiği için norma düştüm. puanımı saydırırsam belki de kararı iptal ettirebilirim. siz puanınızı işletebildiniz mi? Hangi adımları uyguladınız? Rica etsem yardımcı olur musunuz?

 6. 1960 doğumluyum
  1979-1981 ssk lıyım
  1985-87 yedek subay
  1987 -88 ssk lıyım
  1989-94 emekli sandığı
  1994-2003 bağkur luyum
  2003-2004 emekli sandığı
  2004-2011 bağkur
  2011-2019 emekli sandığı
  şuan derecem 3-2 memurum .hizmet brleştirmemin bana derece veya emekli maaşımda faydası olurmu,nasıl yapmam lazım.teşekkür ederim

  1. Daha önce farklı devlet kurumlarında asil memur olarak görev yaptım. Öğretmenliğe başladıktan sonra hizmet birleştirmesi yaptığımda önceki dönemlerde yaptığım memuriyetlerden dolayı hizmet puanı alabilir miyim?

 7. 657 devlet memur Öğretmen olarak görev yapmaktayım.Daha önce Hizmet birleştirme yaptım ancak daha önceki çalıştığım sürelerin 3/2 si memuriyetime sayıldı.6552 Torba yasada bunun tamamının sayılacağı bilgisini aldım ama ilgili kanunda bulamadım doğrumu dur? Çalıştığım kuruma nasıl bir dilekçe verebilirim.Yardımcı olabilirmisiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı