emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

İşçi İstifa Ederken İşsizlik Ödeneği Haklarına Dikkat Etmeli

İşçi İstifa Ederken İşsizlik Ödeneği Haklarına Dikkat Etmeli

Koronavirüs salgını yüzünden işten çıkarma yasağı bulunuyor ancak bu durumda işverenler istifa etmesi halinde çalışanlara kıdem tazminatı vereceklerini belirterek çalışanın istifa etmesini sağlıyorlar. Fakat bu durumda olan çalışanlar çok dikkatli olmalılar, aksi halde işe iade ve işsizlik ödeneği haklarını da yitirebilirler.

Salgın Döneminde İstifa Edecekler Dikkat

Koronavirüs salgını yüzünden getirilmiş olan işten çıkarma yasağı sebebiyle işverenler çalışanlarını işten çıkaramıyorlar. Ancak çalışanların istifa etmeleri halinde işten çıkışları sağlanıyor. Bu durumda ise kimi işverenler kıdem tazminatı ödeyeceklerini söyleyerek çalışanları istifa etmeye davet ediyorlar. Bu noktada olan çalışanların kimileri ise işverenin teklifini kabul ediliyorlar. İş sözleşmesini kendi isteği ile fesheden çalışanlar ise daha sonra hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar. Çünkü iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde çalışan işsizlik ödeneğinden yararlanma ve işe iade hakkını kaybediyor. Bu durumda işverenin talebi üzerine ihbar tazminatı ödeme durumuyla dahi karşılaşılabiliyor.

İş sözleşmesinin kendi isteği ile feshedilmesi durumunda Yargıtay’ın almış olduğu kararlara bakmak gerekiyor. Geçerli olan İş Kanunu kapsamında çalışanın haklı nedenler ile derhal fesih hakları düzenleniyor. Bu bakımdan sözleşmenin süresi belirli ya da belirsiz olsun, çalışanın bildirim süresini beklemeden iş sözleşmesini feshedeceği haller yasal olarak belirlenmiş oluyor.

Çalışanların Haklı Olarak Sözleşmeyi Feshedeceği Haller

Çalışanların iş sözleşmesini haklı feshedecekleri haller ilgili kanun kapsamında şu şekilde belirlendi; yapılan iş, işin tanımı gereği çalışanın sağlığı ya da yaşayışı için tehlikeli oluyorsa, çalışanın sürekli yakından ya da doğrudan buluştuğu işveren ya da başka bir çalışanın bulaşıcı hastalığı bulunuyorsa, işveren iş sözleşmesi esnasında asıl noktalardan birisi hakkında gerçeğe aykırı bilgi vermişse, yanlış vasıflar ya da şartlar göstererek çalışanı yanıltıyorsa, işveren çalışanın şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylerse, ücreti zamanında ya da eksiksiz şekilde ödemediğinde çalışanlar için haklı fesih nedeni doğuyor.

Bunların yanında çalışan başka bir işçi ya da üçüncü kişiler tarafından cinsel tacize uğrarsa, bu durum işveren tarafından ört bas edilmeye çalışılırsa, işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre kapsamında işin durmasına neden olacak zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması gibi sebepler de ihbar süresinin beklemesi olmadan iş sözleşmesinin haklı olarak feshini gerektirmektedir. İşveren ise bu gerekçeler ile iş sözleşmesini feshetmiş olan çalışanlara kıdem tazminatlarını ödemek zorundadır. Haklı gerekçeler ile işten ayrılmış olan çalışanlar işsizlik ödeneğinden de yararlanabilmektedir.

İstifa Eden ise Hakları Kaybediyor

Çalışanın istifa etmesi durumunda ise kendi isteği ile işten çıkış kabul ediliyor. Buna göre istifa halinde çalışanın haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim süresini de dikkate almadan işten ayrılması çalışanın haklarını kaybetmesine neden oluyor. Konuyla ilgili olan Yargıtay kararında, istifa haklı bir gerekçeye dayanmadığı hallerde çalışanın alacağı hakları bulunmamaktadır, deniliyor. Ancak bu durumumda çalışanın istifa dilekçesinde bulunan iradenin işveren tarafından fesada uğratılması yani istifa kararının işveren tarafından alınması da işverenin çalışanı işten çıkarması olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan kıdem tazminatı ödeneceği gerekçesi ile istifa eden çalışanların daha sonradan kıdem tazminatları ödenmemeleri halinde mutlaka yargı yoluna başvurmaları gerekmektedir.

Ancak bu süreç ile uğraşmak istemeyenler işverenin bu yöndeki bir talebi olduğunda daha önceden hukuki destek almaları yararlı olacaktır. Eğer işveren çalışanın kendi isteği ile istifa ettiğini belirtirse ve kıdem tazminatı ödeyeceğine dair de yazılı teminat bulunmuyorsa, bu durumda çalışanın kendi isteği ile işten çıkmış olduğu geçerli kabul edilecektir. Tüm bu noktalar bakımından çalışanların mutlaka istifa durumlarını dikkatli değerlendirmeleri gerekiyor.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.