İŞKUR

İŞKUR İşsizlik Maaşı Sorgulama Ekranı

iskur issizlik maasi sorgulama

İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama işlemleri e-devlet ya da İŞKUR sistemi üzerinden öğrenilebilmektedir. En az 600 günlük sigorta primi yatmış kişilerin işsiz kalması durumunda, tekrar iş bulana kadar yaşamını idame ettirebilmesi için SGK tarafından ödenen bir ücrettir. Bu ücret başvuru yapıldığı takdirde ödenmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra kişinin ödeme alma hakkını kazanıp kazanmadığı yani, işsizlik ödeneği sonucu online olarak öğrenilebildiği gibi İŞKUR’a giderek de öğrenilebilmektedir.

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik maaşı sosyal devlet anlayışı gereğince bir dönemdir uygulanmakta olan, kişinin kendi isteği ya da kusuru dışında işten ayrıldığı durumlarda, kişi yeni bir iş bulana kadar ihtiyaçlarını karşılamak ve varsa söz konusu maddi kayıplarını en aza indirmek amacı ile vatandaşlara sağlanan para desteğidir.

Kişi işten kendi istek ya da kusuru olmadan ayrıldığını beyan eder ve işsizlik maaşı için başvuru yaparsa, başvurusunun onaylanması durumunda devletten işsizlik maaşı alabilir. Bu süre zarfında kişinin ihtiyaçlarını karşılaması beklenir. Özellikle iş yerlerinin kapanması gibi durumlarda, gerekli şartları sağlayan vatandaşlar devletten işsizlik maaşı almak amacı ile başvuru yapmaktadırlar.

Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir?

İşsizlik maaşı alabilmek için kişilerin sağlaması gereken koşullar vardır. Bu koşulların başında kişinin daha önce sigortalı olarak çalışmış olması gelir. Bunun dışında kişilerin sağlaması gereken koşullar:

 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirmeden feshedilmiş olması
 • Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
 • Toplu işçi çıkarmayla işsiz kalanlar
 • İşyerinin kapanması sonucu işsiz kalanlar
 • İşin sona ermesi sonucu işsiz kalanlar
 • Zorunlu nedenlerle işçi tarafından yapılan fesih
 • Sağlık nedeniyle işçi tarafından fesih
 • İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle işçi tarafından yapılan fesih
 • Tutukluluk nedeniyle zorunlu fesih
 • Sağlık nedenleri ile işveren tarafından yapılan zorunlu fesih
 • Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında işçinin kendi istek ve kusuru dışında yapılan fesih
 • İşyerinin devredilmesi, işin veya işyerinin niteliğinin değişimi nedeniyle yapılmış fesih
 • KHK ile işyerinin kapatılması

KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi nedeniyle işsiz kalınması

İşsizlik Maaşı Şartları

İşsizlik maaşı alma şartları itibari ile pek çok kişi için karşılaması zor olarak bulunsa da durumun suistimale açık olmasının engellenmesi amacı ile bağlayıcı şartlar getirilmesi uygun bulunmuştur. İşsizlik maaşı alacak olan kişilerin iş yerleri ile olan bağlarının kendi istekleri dışında kesilmiş olması esastır.

İşten çıkarılan çalışanın burada kusurunun olmaması temel şartlar arasında yer almaktadır. İşsizlik maaşı konusunda diğer şartlardan bir tanesi de çalışan kişinin daha önce 300 günlük çalışma süresini doldurmuş olmasıdır. Aynı iş yerinde 120 günden daha fazla çalışma durumu da söz konusu olmaktadır.

Yani diğer basit bir ifade ile çalıştığınız yerde 4 aydan daha kısa bir süre zarfında çalışıyorsanız iş yerinizin kapanmış olması durumunda ne yazık ki işsizlik maaşı alamazsınız.

işsizlik maaşı şartları

Kimlere İşsizlik Maaşı Verilmez

İşsizlik maaşı alamayanlar bazı temel işsiz kalma kurallarını sağlayamadığı için alamamaktadır. İşsizlik maaşı kapsamı dışında kalan durumlar:

 • Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi ya da işveren tarafından feshedilmesi
 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi
 • Emeklilik nedeniyle feshedilmesi
 • Ölüm
 • İş kazası sonucunda ölüm
 • Kadın işçinin evlenmesi
 • Emekli olabilmek için yaş dışındaki şartların sağlanması
 • Sözleşme sona ermeden işçinin aynı işverene ait diğer işyerine nakil olması
 • Statü değişikliği
 • Disiplin kurulu kararı ile sözleşmenin feshedilmesi
 • İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymaması nedeniyle işverenin sözleşmeyi feshetmesi
 • Yabancı işçilerde vize süresinin bitmesi
 • Devlet memurluğuna geçmek için işten ayrılanlar
 • Doğum nedeniyle işten ayrılma

İşsizlik Maaşı Başvurusu

İşsizlik maaşı için başvuru yapmak isteyen kişiler doğrudan İŞKUR’un şubesine giderek burada ilgili formları doldurarak maaş için başvuru yapabilirler. Bunun dışında diğer bir başvuru yolu da İŞKUR’un kendi internet sitesi üzerinden ya da E-devlet aracılığı ile başvuru yapmaktır. İşkur işsizlik maaşı sorgulama başvuruyu takip eden günlerde ortalama 1 ay içerisinde yine E-devlet üzerinden ya da İŞKUR’a ziyaretle yapılabilir.

İşsizlik maaşı yapmak isteyen kişiler aşağıdaki adımları tercih ederek başvuru yapabilirler.

 • İŞKUR’a bireysel ya da internet üzerinden başvuru yapmak için gerekli evrakların sağlanmış olması gerekir.
 • Bu evraklar, işten çıktığınıza dair belge, nüfus cüzdanınız, maaş dilekçeniz ve yine kurum aracılığı ile edineceğiniz başvuru formundan oluşmaktadır.
 • Başvurunun işten çıkışı takip eden 30 günlük süre içerisinde yapılmış olması esastır, aksi takdirde başvurunuz kabul edilmez ve işsizlik maaşı alamazsınız.
 • Evrakları tamamladıktan sonra İŞKUR’dan aldığınız sırayla belgeleri ilgili kişiye teslim ederek sonucu beklemeye başlayabilirsiniz.

İŞKUR İşsizlik Maaşı Nasıl Sorgulanır?

İŞKUR işsizlik maaş sorgulama için İŞKUR’a yapılacak başvurunun sonuçlanmasını beklemek gerekmektedir. Ortalama 1 aylık süre zarfı içerisinde sonucu doğrudan İŞKUR’a giderek öğrenebileceğiniz gibi E devlet aracılığı ile de sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz.

Bunun için aşağıdaki adımları takip edin.

 • E-devlet Vatandaş Platformuna giriş yapın.
 • Daha sonra arama kısmına İŞKUR yazın ve İŞKUR’un sayfasına yönlendirme ile girin.
 • Açılan platformda işsizlik ile ilgili tüm bilgiler yer almaktadır.
 • Başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, sonraki ayı takip eden 5. günde PTT merkezleri aracılığı ile tarafınıza ödenmiş olan işsizlik maaşını alabilirsiniz. İşsizlik maaşı çalışırken size ödenmiş olan maaş ve prim günlerinize göre hesaplanmaktadır.
edevlet işsizlik maaşı sorgulama ekranı
i̇şkur i̇şsizlik maaşı sorgulama ekranı 8

Telefonla İşsizlik Maaşı Sorgulama

İşsizlik maaşı telefonla öğrenme İŞKUR’da yaşanan yoğunluk nedeniyle genellikle mümkün değildir. Bunun için E-devlet hattını kullanabilir ve yaklaşık 1 aylık bir süre zarfı içerisinde (başvuru sonuçları bu süreden daha kısa sürede de sonuçlanabilmektedir.) sonucu alabilirsiniz.

Ancak İŞKUR iletişim danışmanları aracılığı ile de işsizlik ve işsizlik maaşı süreci ile ilgili bilgi edinmeniz mümkündür. Bunun için ALO 170’i arayabilir ve bilgi alabilirsiniz. Özellikle yoğunluğun söz konusu olduğu dönemlerde hatta bağlanmak zor olabileceğinden doğrudan E-devlet aracılığı ile sorgulama yapmanız önerilir.

Bunun dışında İŞKUR merkezi de ziyaretler sırasında vatandaşlara bu konuda bilgi sağlamaktadır.

E-Devlet Üzerinden İşsizlik Maaşı Sorgulama

E-devlet işsizlik maaşı sorgulama www.turkiye.gov.tr adresinden yapılmaktadır. E devlet ve ardından İşkur’a erişerek ilgili metinleri onaylayabilir, ardından size işsizlik maaşı çıkıp çıkmadığını sorgulayabilirsiniz. Sonuçlar doğrudan E-devlet sistemine düştüğü için yaklaşık olarak 1 aylık bir bekleme süresi yeterli olacaktır.

Sorgulama sırasında aynı zamanda size verilecek olan işsizlik maaşı süresini ve ne kadar maaş alabileceğinizi de görebilirsiniz. E-devlet kurumla doğrudan bağlantılı çalıştığı için İŞKUR sisteminde size işsizlik maaşı çıktığını gördükten sonra, bir sonraki ay ödemelerinizi almaya başlayabilirsiniz.

PTT İşsizlik Maaşı Sorgulama

PTT işsizlik maaşı sorma doğrudan en yakın PTT merkezine müracaat edilerek öğrenebilir.

 • Kimliğinizi görevliye verdikten sonra tarafınıza işsizlik maaşı verilip verilmediğini sorabilirsiniz.
 • İlgili sisteminden sizin için ödenmiş bir miktar olup olmadığını görebilecek ve size söyleyecektir.
 • İşsizlik maaşı başvurusunun onaylanmasından sonra bir sonraki ay ayın 5’inde işsizlik maaşı PTT aracılığı ile ilgili kişiye verilmektedir.
 • Başvurunuz onaylanmış ancak hesabınıza para girişi olmadıysa bir sonraki ayın 5’ine kadar beklemeniz gerekmektedir.

İşkur işsizlik maaşı sorgulama PTT aracılığı ile yapılamaz. PTT aracılığı ile yalnızca sizin için ödenmiş bir tutar olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Dolayısı ile E devlet aracılığı ile sizin adınıza olumlu sonuçlanmış bir başvuru olup olmadığını kontrol ettikten sonra bir sonraki ödeme tarihini beklemeniz gerekmektedir. Sonra ödemenizi PTT aracılığı ile alabilirsiniz.

İşsizlik Ödeneği Ne Zaman Yatar?

İşsizlik ödeneği yatma zamanı her ayın 5. Günü olarak belirlenmiştir. Ödemenin öne çekilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkisindedir. Ödemeler İŞKUR’a bildirilen IBAN üzerinden ya da PTTBank aracılığıyla yapılmaktadır. İşsizlik ödeneği sonucu en geç bir ay içinde çıkmaktadır.

İŞKUR’a Kayıt Nasıl Yapılır? İnternet Üzerinden Hemen Yap!

İşsizlik Maaşı Hesaplaması En Basit Yöntem İle Öğren

İŞKUR TYP Nedir? TYP Başvurusu ve Şartları Neler?

Shares:

35 Yorumlar

 • didem
  05.07.2023

  merhaba işsizlik maaşı başvurumu işkur online sitesinden yaptım. ama e devlette de işkurda da başvurum görünmüyor. nereden başvuru yaptığımı ve sonucunu miktarı vb. öğrenebilirim. Başvuru hemen sisteme yansımıyor mu?

  Cevapla
 • Sercan
  24.05.2023

  Benim issizlik maaşımı ben dondurdum fakat Gine almak istiyorum çünkü işsizim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   24.05.2023

   Merhaba,

   Başka bir işyerinde 120 günden fazla çalışarak işten çıkarıldıysanız veya Bundan daha kısa süre çalışıp işiten kendi isteğinizle ayrıldıysanız işsizlik maaşı alabilirsiniz.

 • İlhan
  04.05.2023

  Şuan son 5 aydır aktif çalışıyorum işten çıkacağim zaman patron çıktı gosterecek,ama çalışırken işsizlik maaşını hak edip etmediğimi nasıl öğrenebilirim.işten çıktıktan sonra ortada kalmak istemiyorum

  Cevapla
  • Murat
   31.05.2023

   Merhaba e devletten baktığım işten çıkış tarihi firma bilgileri baş vuru tarihi filan çıkıyor ecaba işsizlik maaşı almaya hak kazandı mı bilgisi olan var mı

 • Abdullah
  02.05.2023

  Şimdi işsizlik maaşı için başvursam Son 3 yılı baz alırsak 43 gün prim eksiğim var. Çıkartıldığim yerden geçen ayın sigorta primi bu ayın sonunda yatacak. O dikkate alınırsa 13 gün eksiğim kalıyo. Ama pandemiden öncesini hesaba katarsak prim sayısı 600 günü bile baya bı geçiyo. bir önceki çalıştığım yerde pandemiden dolayı hiç çalışmadım Kçö aldığım için 1 yıl neredeyse sigorta primim ödenmedi. İşsizlik maaşı alabilir miyim.

  Cevapla
 • Abdullah
  26.03.2023

  Issızlık maaşım onayladı geçen ay aldım şimdi e devlet en bakınca hiç birşey gözükmüyor bunun nedini nedir

  Cevapla
 • Emrullah
  03.12.2022

  İyi günler kolay gelsin benim 3 yıl içinde 600 günden fazla 5 aydır da sürekli bir işte çalışıyorum ama isim son buldu benim başka yerden sigorta girişim olmuş çıkış yapmışlar

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   05.12.2022

   Merhaba,

   İşsizlik maaşı ile ilgili iş kur şubenize bizzat da başvurabilirsiniz. Buradan yardımcı olabilme imkanımız bulunmuyor.

 • Sabri güler
  02.09.2022

  19.08.2022 tarihinde Kendi isteğimle haklı sebeplerden dolayı iş akdimi fesih ettim şu an dosya arabulucuya devretti İş yerim 19.08.2022 tarihinde kod 25 den çıkışımı vermiştir 4.5 yıldır aynı iş yerine ve bu işyerine bağlı birimlerinde çalıştım işsizlik maaşına baş vurabilirmiyim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   02.09.2022

   Merhaba,

   Sağlık neneni ile değilse dava sonuçlanıncaya kadar alamazsınız.

 • Saim körsu
  02.07.2022

  Slm işyerinden 11 05 2022 tarihinde çıkışım yapıldı ve 686 gün prim sayım var benim ne kadar işsizlik ödeneği almam lazım

  Cevapla
 • Erkam ozer
  23.04.2022

  Selamlar ben toplamda 730 gun SSK var isten cıkarıldım ve 1811 TL maas alıyorum en dusuk issizlik ise 2100 kac küsüratlı yazıyor ben neden dusuk maas alıyorum mart 17 sinde ayrıldım

  Cevapla
 • Hanifeyayla
  15.03.2022

  Issizlik maasım.nezamn odencek

  Cevapla
 • Mehmet AKOL
  20.01.2022

  Slm hocam,09,062021 de işe başladım bir aylık iznim içerdeydi iznimi kullanmak için bir aylık izne ayrıldım iznimin bitiş tarihi 19,11.2021 idi.19.11.2021 de çıkış verildi Ay içerisinde yani iznim devam ederken başka iş yerinde 24.10.2021 de girişim yapıldı yani iki farklı işyerinde sigorta girişim devam ediyordu ordada 22.12.2021 de çıkış verildi başka iş yerinde 24.12.2021 giriş yapıldı 07.01.2022 de de çıkış verildi bunlar 120 günlük hizmet akdine tabi oluyormu işsizlik maaşını alabilirmiyim son 3 yıl içinde 608 günüm var

  Cevapla
 • Mehmet AKOL
  19.01.2022

  Slm işyerinden 22.12.2021 de çıkışım verildi başka işyerinde 24.12.2021 giriş yapıldı ordada 07.01.2022 tekrar çıkışım verildi işsizlik maaşını alabilirmiyim hakediyormuyom

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   19.01.2022

   Merhaba,

   120 gün dolmadığı için tekrar başvuru yaparak kalan aylarımalabilirsiniz.

 • Ç
  13.01.2022

  3 yıldır çalışıyorum işten çıkışım verilmiş kendileri çıkartmışlar ama istifa olarak çıkış vermişler işsizlik maaşı alabilir miyim ne yapabilirim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   15.01.2022

   Merhaba,

   İstifa görünüyor ise dava açmalısınız. Mevcut durumda işsizlik maaşı başvurusu yapamazsınız. Dava açtıktan sonra işkur ile konuyu tekrar değerlendirebilirsiniz.

 • Mahmut Uzunharman
  25.06.2021

  2015 yılında 2478 bürüt ile O zaman ki asgari ücretin iki katı bir ücret ile iş akdimi sonlandırdım. Mahkeme kararı ile kazanılmış haklarım tazminatım faiziyle ödendi.
  5 sene sonra işkura işsizlik ödeneği başvurumu yaptım. Ödeme asgari ücretin %40 ına tekabul eden 1011 tl olarak ödeme yapıldı. Tüm ödemeler asgari ücretten mi yapılıyor beni aydınlatırmısınız. Bu konu hakkında işkura dilekçe yazdım henüz bir bilgiye ulaşamadım. Bu konu uzayacak gibi görünüyor.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   29.06.2021

   Merhaba,

   İşsizlik maaşları asgari ücretten hesaplanmaktadır. Ancak sizin verdiğiniz bilgilere göre Brüt asgari ücretin % 80 i bağlanmalıydı.

 • Zeynur yarar
  17.04.2020

  İş çıkışım 23 03 2020 işsizlik maaşım hala yatmadı 05 04 2020 tarihinde yatacağını söylendilr henüz yatmadı acaba ne zaman yatırılır tc kimlik numarama yada ibaan numarama.

  Cevapla
 • Ahmet
  07.10.2019

  İşsizlik maaşım ptt yattimi

  Cevapla
 • İnan Göksun
  24.09.2019

  Benim sigorta girişim 2009 bugüne kadar 900 günü geçmiş ama hiç işsizlik maaşı almadım ve su an işsizim çalışmıyorum başvuru yapsam alabilirmiyim.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   24.09.2019

   Merhaba,

   İşsizlik maaşı alabilmeniz için son çalıştığınız yerde 120 gün aktif sigortalı olmalı ve işten çıkartılmanız gerekir. Bu şartları sağlıyorsanız alabilirsiniz.

 • Ezgi
  11.09.2019

  Benim 600 günün var ama bağlanmadı issizlik maasi

  Cevapla
 • Şaban
  12.07.2019

  Mrb benim 600 gün doluyor bu ay ancak e devlette işsizlik ödeneği çıkmıyor neden olabilir acaba

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   12.07.2019

   Merhaba

   İşsizlik ödeneği çıkması için işten çıkartılmanız ve işsizlik maaşına başvurmanız gerekir.

 • Ali burak karaman
  01.07.2019

  Issizlik odeme ekraninda miktar 900 ssk primi 300 yaziyor benim alacagim tutar 900 mu yoksa 1200 tl midir. Simdiden tesekkurler.

  Cevapla
 • Necmettin küçük
  03.04.2019

  Ben 25/03/2019 işyerinden çıkışım verildi ve aynı gün konuya işkur müdürlüğüne işsizlik ödeneğine başvuru yaptım sonucunu öğrenmek istiyorum

  Cevapla
 • ahmet
  25.03.2019

  işsizlik maaşı onaylanmadı diye mesaj geldi 4 ay önce ama bugün öyle bir bakaym dedim e devlete girdigimde 4 aydır takır takır para yatmış gözüküyor nasıl iş anlamadım

  Cevapla
 • Cemali
  06.12.2018

  Allah aşkına bu iskura maaş için giriş formu varmış
  Reklamlardan başımı kaldırıp bu işi halledersin
  YOK MU BUNUN DÜZGÜN BİR YOLU BEEE…..

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   07.12.2018

   Merhaba,

   Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

   Dediğiniz form nedir ? Anlayamadık…

 • İsmail civelek
  29.09.2018

  İşsizlik başvurusu yaptım 12 gün oldu onaylan madı

  Cevapla
 • Mustafa Pehlivanlı
  22.07.2018

  Bagkurlu olup işyeri kapananlarada işsizlik maaşı bağlanıyordu?

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir