emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 Doğum Yardımı Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır?

2021 Doğum Yardımı Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Doğum yardımı ödeneği, yeni doğum yapmış olan tüm annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus olarak ödenen bir yardım parasıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan doğum yardımı parası birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus yapılmaktadır. Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.

Doğum yardımı parası başvurusu doğumun yapılmasının ardından çocuğun nüfus müdürlüğüne kaydından sonra “Doğum Yardımı Dilekçesinin” doldurularak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezlerine iletilmesi ile yapılmaktadır. Yapılan başvuruların onaylanması halinde ödemeler PTT şubelerinden temin edilebilir.

Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması veya annenin vefat etmiş olması halinde söz konusu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.

Doğum Yardımı Parası Başvuruları için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Doğum parası başvurusu için istenilen belgeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiş olup, gerekli belgeler şöyle sıralanmaktadır:

 • Yeni Doğan bebeğin T.C. kimlik kartı
 • Anne veya babasının T.C. kimlik kartı
 • Doğum Yardımı Dilekçesinin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmuş ve imzalanmış hali gerekmektedir.

Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi Nereye Verilir?

Doğum yardımı parası başvuru dilekçesi istenilen bilgiler doğrultusunda eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup imzalanarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuru sırasında teslim edilmelidir. Başvuru dilekçeleri aynı zamanda şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yolu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine postalanabilmektedir. Doğum Parası Başvuru Dilekçesi İçin TIKLAYINIZ

Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğum yardımı parası başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Ayrıca başvurular, gerekli belgeler ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları imkanı sağlanmaktadır.

Doğum Yardımı Başvurusunun Şartları Nelerdir?

Doğum yardımı parası başvurusunda istenilen bazı koşullar vardır. Bu yardımdan, çalışan ya da çalışmayan tüm annelerin faydalanma şansı bulunsa da devlet annelerden bazı şartlar ister.

İstenilen şartlar şöyle sıralanmaktadır:

 • Doğum yardımı parası Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilmektedir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir.
 • Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez.
 • Ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılmaktadır.
 • Yardım başvurusunun bizzat anne tarafından yapılması gerekmektedir.

Doğum Yardımı Parası Ne Zaman Yatar?

Doğum yardımı ödeneği, yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar hak sahiplerine PTT şubeleri üzerinden yapılır. Doğum yardımı parası hak sahipleri anne veya baba tarafında PTT şubelerinden nakit olarak çekilebilmektedir.

Doğum Yardımı Parası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Doğum parası sorgulaması birçok kanal üzerinden yapılabilmektedir. Yapılan başvuruların kontrolü ve onaylanıp onaylanmadığının sorgulamasını sadece hak sahipleri yapabilir ve bu sorgulama için T.C. kimlik numaraları gerekmektedir.

Başvuruların sorgulanması aşağıda sıralanan şu kanallar aracılığı yapılmaktadır:

 • Sorgulama için en yakın PTT şubesinden bizzat bilgi alınabilir,
 • PTT şubelerine gitmeye gerek kalmadan PTT Müşteri Hizmetleri çağrı merkezinden sorgulama yapılabilir,
 • E-Devlet sistemi üzerinden başvuru durumu öğrenilebilir,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan doğum parası için sorgulama işlemleri Alo 144 hattı aracılığı ile de yapılabilmektedir.

Yukarıdan yazılan kanallar aracılığı ile sorgulama yapılması için hak sahiplerinin T.C. kimlik kartları veya numaralarının yanında olması gerekmektedir.

E-Devlet ile Doğum Yardımı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-Devlet sistemi üzerinden doğum yardımı sorgulaması yapılması mümkündür. E-Devlet sistemi üzerinden doğum yardımı parası sorgulaması yapmanın adımları şu şekildedir:

 • İlk olarak https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ internet sitesi üzerinden E-Devlet sistemine giriş yapmak gerekmektedir. Giriş yapmak için T.C. kimlik numarası ve şifre istenir. Sorgulama yapmak isteyen kişinin şifresi yok ise en yakın PTT şubesinden temin etmesi gerekmektedir.
 • Kimlik doğrulamasının ardından açılan ana sayfada arama kısmına “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” yazılarak bakanlığın hizmet sayfasına gidilir.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet sayfası üzerinden “Doğum Yardımı” seçeneğinden sorgulama yapılarak, yardım başvurusunun sonucu öğrenilebilmektedir.

Doğum Parası Nedir?

Doğum parası ödeneği, doğum yardımından farklıdır. Doğum parası çalışan kadınların doğumdan 8 hafta öncesinde ve 8 hafta sonrasında iş göremezlik raporu alması sebebiyle anneye Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan yardım ödemesidir. Doğum parası aynı zamanda analık parası, analık geçici iş göremezliği olarak da bilinmektedir.

Doğum parası, 4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren;

 • Doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık,
 • Çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri analık hali süresince verilen paradır.

Doğum Parası Alma Şartları Nelerdir?

Annenin doğum parası alma koşulları şöyle sıralanmaktadır:

 • İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
 • Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
 • Doğum izni süresinde işyerinde çalışmamış olması,
 • Doğumun gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Doğum Rapor Parası Ne Kadar?

Doğum parasının günlük tutarı brüt asgari ücret üzerinden rapor süresine göre hesaplanmaktadır.

Sigortalı çalışan kadının doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 360 gün içinde en az 90 gün adına SGK primi ödenmiş olması şartıyla, SGK’dan 16 haftalık (112 günlük) süre için SGK’dan son 3 aylık brüt ücret ortalamasının 3/2 si kadar doğum parası alabilir. Annenin çoğul gebelik halinde 136 gün doğum parası alınabilme hakkı bulunmaktadır.

Bu bilgilere göre 2021 yılında doğum parası hesaplaması şöyle yapılmaktadır:

 • Aylık brüt asgari ücret = 2021 yılı için belirlenen 3.577,50 TL
 • 557,50,00 TL / 30 = 119,25 TL (Günlük brüt ücret)
 • 119,25 TL 3/2 = 79,50 TL (Hak kazanılan günlük ücret)
 • 112 gün rapor parası alınabildiği için toplam hak edilen tutar 8.904 TL’dir.

Süt Parası Nedir?

Süt parası veya diğer adıyla emzirme ödeneği, çalışan annelere tanınan bir hak olmasının yanı sıra, eşi çalışan annelere de ödenebilmektedir. Anne Sigortalı çalışan biriyse veya eş sigortalı olarak çalışıyorsa, süt parası alma imkanı bulunmaktadır.

Süt parası, SGK’ya bağlı kuruluşlarda çalışan kişilere sunulan bir ödenektir. Bu ödenek sıklıkla doğum yardımıyla karıştırılmaktadır. Doğum yardımı ödeneği, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından annelere sunulan bir sosyal yardımdır. Süt parası ise sigortalı çalışan anneye Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan bir yardımdır.

Süt Parası Alma Şartları Nelerdir?

Süt parası yardımından faydalanmak için bazı koşullar bulunmaktadır. Bu şartlar çalışan annelerin veya eşlerin karşılaması gereken şartlar şartlardır.

Gereken şartlar şöyle sıralanmaktadır:

 • Süt parası almak isteyen babanın SGK’lı bir çalışan olması,
 • Babanın veya çalışan annenin doğumdan önceki 1 yıl içerisinde toplamda 120 günlük sigorta priminin yatmış olması,
 • Süt parası almak isteyen babanın eşinin çalışmıyor olması ve yeni doğum yapmış olması,
 • İşten çıkan SGK’lı çalışanlar için, işten çıkış tarihinden itibaren 300 gün içerisinde bebeğin dünyaya gelmesi,
 • İşten çıkan SGK’lı çalışanın doğumdan önceki 15 ay içerisinde 120 günlük priminin yatmış olması şartları aranmaktadır.

Bu şartları karşılayan ebeveynler süt parası ödeneği alabilmektedirler.

Süt Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Süt parası başvurusu için SGK’ya dilekçe ile başvuru bulunma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Emzirme ödeneği, sağlık raporuna göre sistemde otomatik olarak yer almakta ve ödeneğe hak kazanan ailelere ödenmektedir. Ancak SGK’lı bir çalışan olarak otomatik ödeme almayan aileler, nüfus cüzdanı fotokopisi ve çocuğun doğum belgesiyle birlikte SGK’ya başvuruda bulunabilirler.

Süt Parası Ne Kadar?

Sür parası miktarı 2021 yılında da 202 TL olarak ödenmeye devam edecektir. Süt parası yardımları her ayın 8’i ila 14’ü tarihleri arasında ödenir. Yapılan ödemelerin PTT şubelerinden hak sahibinin T.C. kimlik kartı ile bizzat çekilmesi gerekmektedir.

Süt Parası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Süt parası sorgulamasının birkaç faklı yolu vardır. SGK’lı bir çalışan olarak süt parası başvurusunun onaylanıp onaylanmadığı, e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilmektedir. Bu sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi gerekmektedir. Eğer sorgulama için henüz E-Devlet şifresi bulunmuyorsa, PTT şubelerinden 2 TL karşılığında şifre temin edilebilir. Süt parası ödeneğinin yatıp yatmadığını ise, sistemdeki ‘Sosyal Yardımlar’ listesinden kontrol edilebilir. Diğer bir sorgulama yöntemleri ise Sosyal Güvenlik Kurumu birimlerinden bizzat olarak veya PTT müşteri hizmetleri çağrı merkezi üzerinden yapılabilir.

Süt İzni Nedir?

Süt izni imkanı, sigortalı olarak çalışan annelere 1 yaşını henüz doldurmamış bebeklerini emzirmek için gün içerisinde belirli bir süre verilen izindir. Süt izni, yeni doğum yapan ve annelik iznini kullandıktan sonra tekrar iş başı yapan annelere tanınmaktadır. Bu hak ile anne iş başı saatlerinde belirli bir süreliğine izin kullanarak bebeğini emzirmek için iş yerinizden ayrılabilmektedir. Süt izni hakkı günün istenilen saatlerinde kullanılabilir. İşveren bu haktan yararlanmak isteyen anneye izin vermek zorundadır. Bu nedenle işveren herhangi bir nedenle süt izni kullanan sigortalı anneye maaş kesintisi uygulayamaz.

Çalışan Annenin Süt İzni Ne Kadardır?

Çalışan anneler için verilen süt izinleri, çalıştıkları sektörlere göre değişebilmektedir. 6 No’lu Kamu Personeli Genel Tebliğince, annelik izninin bitiminin ardından ilk 6 aylık dönemde 3 saat ve ikinci 6 aylık dönemde 1,5 saat olmak üzere süt izni kullanabilmektedir. Kamu personeli olarak çalışan yeni annelerin ayrıca belli şartları karşılaması durumunda, yarım gün çalışma hakları da olabiliyor.

Özel sektörde çalışan sigortalı anneler için günlük süt izni 1.5 saattir. Bu süreyi günün hangi zamanında kullanacağı ise her iki sektörde de annelerin tercihine bağlıdır.

İzinlerin birleştirilmek suretiyle haftalık, aylık ya da yıllık olarak kullandırılması yasalara aykırı bir işlemdir.

Çoğul gebelik durumunda, sigortalı çalışan annelerin süt izinleri 1 ay daha uzatılabilmektedir. Bu durumda toplamda 13 ay süt izni kullanma imkanı annelere tanınmaktadır.

Süt izni kullanmak için, yeni annenin çalıştığı kuruma süt izni dilekçesi vermesi gerekmektedir. Bu dilekçe annelik izninin bitiminin hemen sonrasında kuruma teslim edilmelidir. Bu dilekçede anneler izinlerinin niteliğini belirleme hakkına da sahip olabilmektedir.

Annelere Verilen Diğer Devlet Yardımları Nelerdir?

Annelere devlet kurumları verilen yardımlar, doğum yardımı parası ve süt parası dışında, şunlardır:

 • Gıda yardımları,
 • Barınma yardımları,
 • Giyim yardımları,
 • Mama yardımı,
 • Bez yardımı,
 • Öksüz ve yetim yardımları verilmektedir.

Kamu Çalışanları Doğum Yardımı Parası Başvurusunu Nasıl Yapabilir?

657’ye tabi memurların, 4B ve 4D statüsünde çalışanların başvuru noktaları aşağıdadır:

 • Maaş veya personel birimleri başvuru kabul etmektedir.
 • Çalışan anneler başvuru dilekçesini iş yerlerine vermelilerdir.
 • Çalışan babaların eşleri doğum yardımı parası için başvuru yapacak ise; bağlı bulundukları kuruma dilekçe verilmelidir.

Geriye Dönük Doğum Yardımı Parası Ödemesi Alınabilir Mi?

Doğum yardımı ödeneği; 15.05.2015 tarihinden sonra doğan çocuklar için alınabilmektedir. Bu tarihten sonra doğan çocuklar için başvuru yaparak para alınabilmektedir. Ancak 15.05.2015 tarihinden önce doğan çocuklar için geriye dönük ödeme alınabilmesi mümkün değildir.

Doğum Yardımı Parası Hangi Hesaba Yatırılır?

Doğum yardımı ödeneği, PTT’ye yatırılmaktadır. İkametgah adresine en yakın PTT şubesine para aktarılmaktadır. Tek seferlik olan bu yardım, banka hesabına yatırılmamaktadır. Annenin adı ve soyadına yatırılan bu yardımı, kimlik belgesi ile PTT şubesine giderek alabilmek mümkündür. Annenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması halinde; baba Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için para babanın adına yatırılmaktadır.

Yorumlar
 1. Tuğba Tan dedi ki:

  Merhaba. Mart 2020 tarihinden bu yana nakdi ücret desteğinden yararlaniyorum şuan 7 buçuk aylık hamileyim 70 günlük primim var nakdi ücret desteğini iptal edip sigorta primimi 90 güne tamamlarsam doğum rapor parası alabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Doğumdan önceki 1 yıl içinde 90 günü tamamlayabilir ve rapor döneminde de iş akdiniz feshedilmez ise rapor ödeneğini alabilirsiniz.

 2. gamze dedi ki:

  merhaba,
  günlük 1,5 saat süt izni yarım gün çalıştığım cumartesi günleri için geçerli midir? yoksa yarım güne orantılı olarak 45 dk mıdır? bununla ilgili bir mevzuat var mı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Süt izni fiilen çalışılan her günü kapsamaktadır. Şu saate kadar şu kadar gibi bir ayrım bulunmaz. Cumartesi günü için de süt izni kullanılabilir.

 3. Fatma dedi ki:

  Merhaba geriye dönük 1 yıla 32. Hafta da aldığımız rapor gününden mi bakılıyor?örneğin 15 şubatta 32. Haftamda çalışamaz alıcam geriye dönük 2020 15 şubata mı bakılacak?yoksa Doğum yaptığım günden mi sayılacak şimdiden teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Rapor başlangıcından değil doğum yaptığınız günden 1 yıl geriye bakılacak.

 4. çağla dedi ki:

  merhaba, 37. haftamda 15 şubatta doğum iznine ayrılacağım. analık geçici iş göremezlik parası hesaplarken son 3 ay brüt ücret üzerinden hesaplanıyor ancak benim merak ettiğim şudur. hesaplama yaparken 2 aylık kısım 2020 yılından, 1 ay 2021 yılı brüt maaşı üzerinden mi hesaplanacak yoksa yıl atladığı için hepsi son zamlı maaş üzerinden mi hesaplanacak.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sizin de bahsettiğiniz gibi 2020 den 2 ay 2021 den 1 ay alınacak

 5. Pınar Demirci dedi ki:

  Merhabalar 37 haftalık hamileyim 26 Mart 2020 de pandemi iznine çıkarıldım Aralık 16 ya kadar kısa çalışma ödeneği yattı tahmini doğum Şubat’ın ilk haftası 16 Aralık ta hastane rapor verdi doğum sonrası itibariyle 1 yıl için 90 gün prim ödeme si gözüküyor e devlet te SSK lı aktif gözüküyor ama 2020 için 86 gün ödemesi gözüküyor bu durum da doğum rapor parasından faydalanabilecek miyiz?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Doğumdan önceki 1 yıl içinde 90 gün olması yeterli. Aynı yılda olması şart değil.

  2. Pınar dedi ki:

   Demek istediğim 86 gün prmim var şuanda raporluyum Ocak 16 rapora çıktım 90gunu karsilamyormuş o yüzden doğum rapor parasını alamıyorum pandemiden dolayı eksiğim var yararlanamıyorum rapor parasından 15gun acym var çalışmadığım içinde sigortam yatmıyo…

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hesaplamayı yapıp 4 gün sonra rapor alabilirdiniz. Ayrıca raporlu olmanıza rağmen işyeri de isterse prim yatırabilir. Am buna mecbur değil. İşyerinizin Personel birimi ile görüşebilirsiniz

 6. Akylai dedi ki:

  Merhabalar. 9 Mart 2020 doğum yaptım. Hamilelik izin paramın sadece 2 ayı yatırıldı, normalde doğum öncesi 8 hafta doğum sonrası 8 hafta parası yatırılacaktı. İş yeri onayı göndermiş doğum raporuyla beraber. Şu an sadece 8 hafta parasını almış oluyorum. Hamilelik iznim de 31 Mayıs’ta bitti. “ Ben yabancı uyrukluyum “Kırgız” ve çalışma izin sürem 1.05.2020 bitti, ama Hamilelik izin raporum 31.05.2020 kadardı. Nisan ayı için para yatmadı, rapor bittikten 45 gün geçmesine rağmen

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çalışma sürenizin bitiminde iş akdinizin feshedilmesi nedeni ile 01/05/2020 tarihinden sonraki 10 güne kadar yatar. Yani 09/05/2020 tarihinden sonrası yatmaz. Alo 170 den rapor ödeneğinizin olup olmadığının teyidini alabilirsiniz.

 7. Gülen Özmen dedi ki:

  Merhabalar ben ücretli öğretmenlik yapıyordum. Şuan 28 haftalık hamileyim.Haziranda okullar kapandığı için sigorta çıkışım yapıldı. 90 günlük prim şartını sağlıyorum yalnız 32. Haftamdan önce çıkışım yapıldığı için rapor parası ödeneğinden faydalanamayacağım söylendi. 32. Haftamda raporu almadan 10 gün öncesinde sigortalı gözükürsem paradan yararlanabilecekmişim bu doğru mudur?? Bir de rapordan sonra sigortalı gözüktüğüm iş yerinde ne yapılması gerekiyor. Doğuma kadar sigortayı ödemeye devam etmelerine gerek yok değil mi???

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   32. haftaya gelmeden 10 gün önce bir işyerinde çalışmaya başlarsanız raporunuzu bu çalıştığınız işyerine bildirimde bulunacaksınız. Raporlu olduğunuz dönemde prim ödenmesine gerek yok.

 8. Akylai dedi ki:

  Merhabalar. 09.03.2020 doğum yaptım. Sigortalı çalışıyordum ve Mayıs 5 sigortam bitti. Raporlu hamilelik izni kullandım ama sadece 8 hafta parası yattı Nisan ve Mayıs ayı için para yatmadı. Mayıs sigortam bittiği için yatmaz diye düşünüyorum, ama Nisan ayı için de yatmadı. 45 gün geçmesi bekleyin demişti, 45 gün de geçti. Hangi numarayı aramam lazım veya nerden öğrenebilirim ?

 9. Elif dedi ki:

  Işten çıkışım oldu ama ssk aktif görünüyor doğum parasi alabilir miyim

 10. Akylai dedi ki:

  Merhabalar tekrardan. Daha önce
  “”Merhabalar. 9 Mart 2020 doğum yaptım. Hamilelik izin paramın sadece 2 ayı yatırıldı, normalde doğum öncesi 8 hafta doğum sonrası 8 hafta parası yatırılacaktı. İş yeri onayı göndermiş doğum raporuyla beraber. Şu an sadece 8 hafta parasını almış oluyorum. Hamilelik iznim de 31 Mayıs’ta bitti. “”
  Bunu sormuştum cevabınız için çok teşekkür ederim.
  Bir sorum daha var. Ben yabancı uyrukluyum “Kırgız” ve çalışma izin sürem 1.05.2020 bitti, ama Hamilelik izin raporum 31.05.2020 kadardı. Bu çalışma iznimin bitmesi etkiler mi acaba, ç.iznim bitince sigortam de durmuş oluyor…

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer sigortanız 01/05/2020 de sonlanmış ise 10/05/2020 ye kadar olan rapor parsı ödenir. Son 20 günün parasını alamazsınız.

 11. Akylai dedi ki:

  Merhabalar. 9 Mart 2020 doğum yaptım. Hamilelik izin paramın sadece 2 ayı yatırıldı, normalde doğum öncesi 8 hafta doğum sonrası 8 hafta parası yatırılacaktı. İş yeri onayı göndermiş doğum raporuyla beraber. Şu an sadece 8 hafta parasını almış oluyorum. Hamilelik iznim de 31 Mayıs’ta bitti. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Doğumdan sonra ki rapor bitiminden sonra ki 45 gün içinde ödenir. Bu nedenle temmuz 15 e kadar ödeneceğini düşünüyorum.

 12. Defne dedi ki:

  Merhaba ben 21 haftalık gebeyim 30 nisan da iş yerim kısa çalışma ödeneğim için Sigorta girişimi başlattı. Sezonluk işçiyim normalde. En geç fiili olarak ne zaman işe başlayayım ki doğum raporundan faydalanabileyim. SSK primi yatmayacağını söylüyorlar çünkü.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşyeri prim yatırmayacak ama sigortanız da bu süreçte pasife düşmeyecek. Bu nedenle eğer doğumdan önceki 1 yıl içinde 90 gün prim var ise ödenekten yararlanmanızda herhangi bir mani yok.

 13. Huri dedi ki:

  Merhabalar kolejde öğretmenlik yapıyorum fakat covit 19 nedeni ile ücretlerimizi İskur üzerinden yatırılacak ve suan 13 haftalık hamileyim ve 4 ay surecte sadece sağlık sigortamız yapicak Eylül ayında 32 haftalık oluyorum sizce Doğum parasi hakkım gidiyor mu yoksa ayni sekilde devam edicem mi 2 yıldır ayni kolejde gorev yapiyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kısa çalışmada sigortanız pasife düşmediği için rapor ödemenizde sıkıntı olmayacak. Raporu aldıktan sonra işyerinize bildirim yapın.

 14. Kübra dedi ki:

  Merhaba şuan 21 haftalık hamileyim.işe bu hafta girdim.kuaförde çalışıyorum ve ssk mı iş yerim bu hafta başlatacak.rapor ödeneğinden faydalanmam mümkün mü bunun için kaçıncı haftama kadar çalışmam gerekir.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   32. hafta çalışabilir raporu alarak 37. haftaya kadar çalışıp doğum iznine ayrılırsanız gerekn 90 günlük primi doldurmuş olursunuz. Böylelikle de rapor ödeneği almaya hak kazanırsınız.

 15. Ayşe dedi ki:

  Merhaba şuan 29 haftaik hamileyim. Eylül ayında iş yerin girdi cıktı işlemi yaptı. Tekrar işe giriş tarihim 13 eylül. Hangi tarihte işten ayrılsam doğum parası iş görememezlik ödeneği alabilirim

 16. emrah dedi ki:

  eşim üniversite hastanesinde hemşire bende sağlık bakanlığında çalışıyorum açıklama yapmışsınız çok anlayamadım yorumlara baktım benim gibi olan var mı bulamadım açıkçası….. sorum şu eşim 40 gün önce doğum yaptı nerelere başvuru yapabiliriz illaki anne mi başvuru yapacak.. çocuk parası ve süt parasına başvuru yapabiliyorum ama iş göremezliğe başvuru yapamıyoruz kafam çok karıştı yardımcı olursanız sevinirim tşkler..

 17. Nihan dedi ki:

  Merhaba, 03.10.2019 tarihinde iş yerim çıkışımı verdi, işsizlik ödeneğine bağlandım ama henüz ödeme almadım, şu anda 26+4 günlük hamileyim, 03.12.2015 tarihinden 03.10.2019 tarihine kadar kesintisiz sgklı çalıştım, rapor parasından faydalanma durumum nedir, yardımcı olursanız çok sevinirim, başka bir yerde sgk girişi yaptırmamın bir olumlu etkisi olur mu?
  İyi çalışmalar dilerim.

 18. Ayse dedi ki:

  Merhaba,
  Hic sigorta girisim yok 3.5 aylık halimeyim ve cuma günü iş başı yapacağım artık çalışmayı düşünüyorum ekonomik şartlar zor birde doğum rapor parası olarak geçen bir ücret varmis bundan yararlanabilir miyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   32. haftaya kadar çalışıp rapor alırsanız doğum izni rapor ödeneğini alabilirsiniz.

 19. Ümit dedi ki:

  Kolay gelsin eşimin doğumdan önce tam 90 gün sigortası var doğum yardımı alabilirim acaba şimdiden teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Doğum yardımı 300 TL sigortalı olsun olmasın her anneye verilmektedir. Eğer rapor aldı ve sigortası aktif ise ayrıca rapor ödemesi alır.

 20. Eda dedi ki:

  Merhabalar bu yıl 03/ 2019 tarihine kadar 63 gunluk sigortam var 03/2020 de dogumum gerçekleşicek işe girmeyi dusunuyprum bu sure içinde 90 gune tamamlarsam rapor parası alabilir myim

 21. eymen dedi ki:

  merhabalar,
  yazdım ama cevap vermediniz. 06/08/2017 de doğum yaptım. ancak doğum parası ve süt parası almadım. eşim çalışıyor. şuan başvuru yaparsam doğum parası ve süt parasını alabilir miyim ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eşinizin doğum olduğu zamanda 120 gün primi var ve çalışıyor idi ise adına süt parası otomatikmen yatmıştır. Çekmedi ise kuruma geri döner. Alo 170 ten sorgulayabilir tekrar talep edebilirsiniz. Doğum yardımı için ise 5 yıl zaman aşımı var. Başvuru hakkınız devam ediyor.

 22. Meltem Ak dedi ki:

  Merhaba ben iş kurlu olarak 18.04.2019 tarihinde is basi yapip 09.07.2019 tarihinde is kur sonlanip 11.07.2019 tarihinde kadroya geçiş yaptim şu an 29 haftalik gebeyim ve sağlık sorunlarindan dolayi bu ayin 24.unden itibaren bir aylik rapor verildi. Is basi 23.10.2019 , rapor bitişinde 32 haftayi tamamlamış oluyorm bu durumda doğum parasından yararlabiliyo muyum ?

 23. ahmet say dedi ki:

  Merhaba.Eşim 10 haftalık hamile Nisan 2020 gibi doğum öngörülüyor.Eşim Ekim ayında de sgklı olarak işe başlayacak 2020 Nisan ayına kadar 90 gün sigortalı olması 5.499 TL ödenekten yararlanması için yeterli olur mu?Tesekkurler

 24. Seher sarikaya dedi ki:

  Merhaba be ücretli öğretmenlik yapıyordum haziran ayında okul bitince iş de bitti şuan 35 haftalik hamileyim okullar açıldığında 8 aylık olduğum icin başlayamadım daha öncede çalıştım hep.dogum parası alabilirmiyim.yardimci olurmusunuz.tsk.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Rapor aldığınız zaman aktif ssk lı olmanız gerekiyor. Maalesef mevcut durumda alamazsınız.

 25. ebru dedi ki:

  merhaba ben henüz 5 haftalık hamileyim 1 yıl 4 aydır çalışıyorum doğum parası ve rapor parası alabilmem için ne zaman izne çıkmalı ve neler yapmalıyım

 26. eymen dedi ki:

  merhabalar,
  06/08/2017 de doğum yaptım. ancak doğum parası ve süt parası almadım. eşim çalışıyor. şuan başvuru yaparsam doğum parası ve süt parasını alabilir miyim ?

 27. Zehra dedi ki:

  Merhaba! Ben yabancı uyrukluyum turk vatandaşiden hamileyim ama evli değiliz. Doğum yardım parasiden bende yaralanabiliyormuyum?

 28. Zeliha dedi ki:

  7 aylık hamileyim hiç çalışmadım. Şimdi yani yeni dayımın işyerinde çalışmaya başliycam yinede. Bu tür yardımdan yararlanırmıyım yada hangi yardımı alırım tskr ler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Doğumdan önceki 1 sene içinde 90 gün prim şartını yerine getirmeniz imkansız. Bu nedenle rapor ödeneği alamazsınız. sosyal hizmet müdürlüklerine başvuru yaparak 300 tl doğum yardımı alabilirsiniz.

 29. Meryem dedi ki:

  Merhaba ben 13 haftalık hamileyim ama düşük riskim olduğu için doktorlar 1 aydır rapor veriyolar 5 senedir aynı iş yerindeyim.doğum parası alabilmek için 32 hafta dolması gerekiyormuş raporlar bunu etkiliyor mu?

 30. Ayşen dedi ki:

  Mrb ben ücretli öğretmenlik yapıyorum şuan 24 haftalik hamileyim son 3 hafta rapor alacağım doğumum aralığın sonu olucak raporluyken işten çıkarma yapabilirlermi ve ocak 20 de yari yıl tatiline girilcek o arada yine raporlu olucam işten çıkış yaparlarmi ben bu şekilde rapor parası alabilir miyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Raporluyken işten çıkartılamaz diye bir kanun yok. eğer işten çıkış olursa bu tarihi takip eden 10. güne kadar ödenek alabilirsiniz.

 31. Gülsüm dedi ki:

  21 haftalık hamileyim ve sigortalı bir işte çalışmaktayım doğum iznine ne zaman ayrılmalıyım ve doğum parası, raporlu olduğum süre zarfında ki boşluğun ücretini almak için ne yapmalıyım. Teşekkür ederim.

 32. Merve dedi ki:

  Merhaba,
  Doğum parası alabilmem için bütün şartlarım yeterli fakat avukata gitmiş olan davalık bir borcum var. Bu borcu ödemeden doğum parası alabiliyor muyum? Doğum parasının bununla bir ilgisi var mı bilgilendirirseniz sevinirim.

 33. Cemre dedi ki:

  Merhaba iyi günler ben 5 haftalık hamileyim 9 Eylül 2019 sigorta girişimim olacak işe başlayacağım eğer bir rahatsızlığım olmazsa çalışmayı düşünüyorum ben Mart ayını 2Haftası 32 haftamı doldurmuş olacağım Doğum iznine ayrılırsam Nisan sonu doğumm gerçekleşirse eğer ben rapor ödeneği alabilir miyim Haziran 2 hafta okul biteceği için beni işten çıkarmış olacaklar ben para alabilir miyim ne yapmalıyım sizce beni bilgilendirir misiniz lütfen

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Rapor ödeneği almanızda bir engel yok. Bahsettiğiniz şartlarla rapor ödeneği alırsınız. iş akdinizin fesh edildiği tarihten sonra ki 10 güne kadar ödenek devam eder. Eğer sonrasına sarkan bir rapor süresi olursa sadece o bölümü alamazsınız.

 34. Pınar dedi ki:

  Merhaba iyi gunler hamile kaldigimdam beri çalışıyorum ama calistigim is yeri ilk yeni acilmisti 5 ay calistim 1 ay sigortali gostermis bu dogum suresinde 60 gunluk sigortam var. Daha 32 haftaya gelmedim bir ay daha sigortali görünsem dogum parasi alabliyor muyum eksigim var 90 gune tam tamamlanmadi.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   eğer 32. haftaya kadar 90 günü tamamlayabiliyorsanız rapor alarak ödenek alabilirsiniz. 32. haftaya kadar 90 günü tamamlayamıyorsanız 32. hafta çalışabilir raporu alın ve doldurduğunuzda çalışamaz raporu ile doğum iznine ayrılın. Bu sayede doğum öncesi kullanmadığınız izinleri doğum sonrası kullanabilirsiniz.

 35. Gülay dedi ki:

  Merhabalar
  Ben sigortalı çalışıyodum doğumdan önce 1 tane rapor teslim ettim 09.08.19 da doğum yaptım. 2. Raporu 15.08.19 da teslim ettim. Sigorta çıkışımda 20.08.19 da yapıldı. Ben doğum yardımı parasından yararlanabilirmiyim?

 36. Selima dedi ki:

  İyi günler hamileyim sigortam ilk defa yatmaya başladı yani yeni giriş oldu sigorta parasından yararlanabikirmiyim şimdiden teşekkürler

 37. Gülçin dedi ki:

  Merhaba benim 7 yasinda 1 kizim var temmuz ayinin 5 inde isten ayrildim haliyle sigortam kesildi simdi hamile kalirsam dogum parasindan yararlanabiliyormuyum eger yararlanamiyorsamda eger ise girersem 4 ay sonra 120 gun kesintisiz sigorta yatarsa 2 nci cocuk oldugu icin ne kadar dogum parasi alabilirim cok soru sordum ama kusura bakmayin lutfen cevaplarsaniz sevinirim.

 38. Hümeyra dedi ki:

  Merhaba .ben 32. Haftadayım çalışabilir raporu alacağım .33.haftada çalışamaz raporu alabilirsem Eylül ayında rapor parası ne kadar alabilirim ??? Ağustos’ 31 gün. Temmuz 10 gün . Haziran 4 gün prim yattı . Brüt ücret 2100… part time çalıştım. ..rapor parası ücreti ne kadar olur ???

 39. Yunus emre dedi ki:

  Merhabalar ben 2008den bu yana üzerimde bi işyeri vergi levhası var ama sgk dan yararlanmıyorum bi yıllık evliyim eşiminde sigortası yok ve gittim sgk ya dedi git yeşil kart bürosuna oraya gittim gelir testi falan yaptılar benim için bişey çıkma eşim için gss sigortası çıktı ama başlatamadım hala ve eşim 6 aylık hamile dir diyom şimdiden başlatsam pirimini ödesem oda 120 günden. Faydalanırmı acaba.

 40. Şenel dedi ki:

  Merhaba
  Gelinimin doğumdan önce bir yıl içinde 90 gün ödenmiş primi var. Doğum yardımı ve süt parası alabilirmi?
  Teşekkürler

 41. Meryem dedi ki:

  Merhaba,özel bir şirkette çalışıyordum şirket küçülme kararı alınca tazminatımı vererek yollarımızı ayırdık işten ayrıldığım gün 6 haftalık hamile olduğumu öğrendim ve işsizlik maaşı almaya başladım.4ay sonra şirket tekrar büyüme ye gidince yasa gereği işe alım yaptı 5 Ağustos sigorta girişim var 90 günlük primi doğum dan önce tamamliyorum ama 38.haftada doğum iznine çıkarsam şirket sigorta ödeneğine devam etmez ise primde 90 günü göremiyorum şirket yasal olarak sigortamı durdurabilir mi doğum iznine çıktığım için? Birde 90 günlük primi tamamlarsam doğum öncesi,işsizlik ödeneğinden yararlanabiliyor muyum? Bu durumda yasal olarak ne tür ödenekler alabiliyorum.

 42. Feride dedi ki:

  Merhaba
  Ben şuan 36 haftalık hamileyim ve 37 haftalık iş çikış raporum var 70 gunlük sigortam var acaba çoçuk parası alma şansım var mı?

 43. Merve dedi ki:

  Merhaba part time olarak calısıyorum e devlette 83 gun gozukuyo onceden de13 gunum var 83 gune dahil sanırım dogum 29 haftalık hamileyim dogum parasından yararlanabılır mıyım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Doğumdan önceki son 1 yıl içinde 90 gün var mı ona baklılr.

  2. Hatice dedi ki:

   Merhaba ben şu an doğum iznine ayrıldım 32haftaligim doğum parasi almam için iş yerim ben izindeyken sigortamı devam ettirmesi gerekiyormu yoksa geçen son1 yıl içerisindeki yatmış olan 90 günlük pirim yeterlimidir

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Doğumdan önce 1 yıl içinde 90 gün var ise zaten raporlu olduğunuz süre boyunca prim ödenmeyecek. Ancak iş akdiniz aktif olacak. dolayısıyla eğer 90 gün prim mevcut ise bir sorun olmadan rapor ödeneğini alırsınız.

 44. Mert Can dedi ki:

  Merhaba
  Memur olarak çalışan bir kadın doğum yaptığında hangi haklardan yararlanır.

 45. Uluhan dedi ki:

  Anne yabancı uyruklu baba TC vatandaşı daha önce almıştık Sudan nasıl oluyor

 46. tuba dedi ki:

  mrb özel sigortalı olarak çalışıyorum bunlaran bende yararlanmabiliyoum acaba 32 haftalık hamileyim 37 ye kadar çalışıp sonra izne ayrışıcam.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Doğum yardımı her doğum yapan kadın için verilmaktedir

 47. Aysun dedi ki:

  Merhaba
  4/b sözleşmeli kapsamında çalışan personelin aldığı 30 günlük heyet raporu SGK kesintisi kaç gün olarak hesaplanmaktadır. Resmi tatiller için nasıl bir uygulama vardır.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Rapor tüm günleri kapsar ilk 2 gün haricinde kalan günler yatış halinde brüt maaşın 1/2 si ayakta ise 2/3 ü şeklinde yatar. Yani hemen hemen aldığınız maaşa denk gelir.

 48. NAZLI dedi ki:

  MERHABA,BELEDİYEDE TAŞERON OLARAK ÇALIŞIYORUM EŞİM MEMUR.EYLÜL AYINDA DOĞUM YAPACAĞIM İNŞALLAH.BRÜT MAAŞIM 2776.İŞ GÖRMEZLİK ÜCRETİ OLARAK 16 HAFTALIK TOPLAM NE KADAR ALIRIM?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   2776 /30 =92,53 92,53/3*2=61,69 61,69*112 = 6.909,28

 49. irfan dedi ki:

  merhaba ,
  eşimn kendi işyeri var devlet bir yı genc girişimci olduğu için l bagkur hediye verdi bu sırada eşim hamile 32 ci haftada raporunu aldı oda doğum parası alabiliyor dimi ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İrfan Bey güzel ve değişik bir soru sormuşsunuz. Kanunda bunula ilgili bir açıklama yok. Ancak priminiz devlet tarafından ödense dahi rapor ödeneğinden yararlanabileceğinizi düşünüyoruz.

 50. Barış dedi ki:

  merhaba
  eşim şuan 22 haftalık gebe
  1 veya 2 gün içinde sigorta başlatsam doğum ücreti olan 5000 tl yi alabilirmiyim

 51. Barış dedi ki:

  merhaba
  eşim 6 aya yaklaşık hamile ve sigostası yok
  hemen 1-2 gün içinde sigortası başlarsa doğum parası olan 5000 tl yi alabilirmiyiz.

 52. Melek dedi ki:

  Merhaba ise 01 temmuz da girdim SGK başladı 4 aylık hamileyim doğum parası alabilir miyim? Daha ne kadar çalışmam gerekiyor.

 53. Mert Can dedi ki:

  İyi Çalışmalar 4/B sözleşmeli personel kapsamında çalışanların aldığı raporlar maaşından mı kesilir yada maaşı tam yapılıp parası SGK tarafından kişinin hesabına yatırılmak suretiyle tahsil mi edilir?

 54. Aysun dedi ki:

  Eşi çalışmayan devlet memuru doğum yardımı dışında SGK tarafından ayrıca bir doğum parası alabilir mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hayır ssk dan bir ödene alamaz. Emekli sandığından ödenen ile yardımı artacaktır.

 55. Emel dedi ki:

  İyi günler ben 33hafta da calısabılır raporu aldım,37 haftada ısgormezlık raporunu alacağım 32 degıl de 33 de calısabılır raporu almam Doğum rapor parası almamda sakınca olustururturur mu?