emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Mama ve Bez Yardımı Nasıl Alınır, Ne Zaman Yatar

Mama ve Bez Yardımı Nasıl Alınır, Ne Zaman Yatar

Mama ve bez yardımı, gelir düzeyi çok düşük durumdaki ailelere özel olarak sunulan bir yardımdır. Süt parası yardımı ile çok fazla karıştırıldığı görülen bu destek, sadece fakir anne ve babaları ilgilendirir. Fakat doğum yapan her vatandaşın alabilecek olduğu emzirme parası, bu ödenekten farklıdır. Söz konusu yardımlar arasındaki en önemli farklardan bazıları ise şöyledir:

Mama ve Bez ParasıSüt – Emzirme Parası
Bu hizmeti alabilecek olan vatandaşlar, ilk olarak gelir düzeylerine göre değerlendirilir.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her sigortalı işçi, meslek durumu önemli olmadan bu desteği alabilir.
Bazı durumlarda nakit destek sunulurken; mama ve bez ürünlerinin sunulabilmesi de mümkündür.Sadece nakit olarak sunulan bir destektir. Gerekli tarihte PTT üzerinden ilgili meblağı çekmek lazımdır.
Devlet kurumları ile beraber özel hayır kurumları, vakıflar, dernekler ve kulüplerin de bu yardımı sağladığı bilinir.Süt parası, doğum yapan sigortalı çalışanlara sadece devlet tarafından verilebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu dışında bu yardımı sağlayabilecek bir makam mevcut değildir.
Yardım talep eden anne ve babanın her ikisi de aynı şartlarda bulunmalıdır. Yani ebeveynlerin gelir düzeyi birbirine eşit ya da yakın olarak düşük seviyede olmak zorundadır.Süt parası talep eden annenin sigortalı çalışan olması gerekir. Fakat bu şartın sağlanmaması halinde; sigortalı çalışan olan erkek eşin statüsünden faydalanmak mümkündür. Yani ebeveynler birbirine eşit durumda olmadan da bu desteği talep edebilir.
Destek içeriği bakımından daha yüksek meblağlardadır.Küçük bir tebrik hediyesi olmasından dolayı meblağı daha düşüktür.

Birbirine sıklıkla karıştırılan iki yardım türü arasındaki temel farklar böyledir. Mama ve bez desteği ile süt desteği arasından hangisini talep edeceğinize doğru karar vermeniz büyük önem taşır. Çünkü pek çok sayıda ebeveyn, yardım türleri hakkında bilgi sahibi olmaması sebebiyle başvuru sürecini yönetmekte zorlanır.

Mama ve Bez Yardımı Başvurusu Nereye Yapılır?

Mama ve bez yardımı için başvuru yapılabilecek kurumlar ilgili devlet daireleridir. Maddi durumu iyi seviyede olmayan aileler, yeni doğmuş olan çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru gerçekleştirebilir. Fakat söz konusu başvurunun süt parası için değil, mama ve bez desteği için olduğunu belirtmek büyük önem taşır. Aksi halde değerlendirmeler ve başvuru süreci yanlış şekilde işlemiş olacak ve başvuru büyük ihtimalle geçersiz sayılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile beraber daha farklı resmi makamlara müracaat edilebilmesi de mümkündür. Mahalle muhtarlıkları ile kaymakamlıklar, yoksul ailelerin çocukları için bazı yardımlar sunan başlıca resmi mevkilerdir. Başvuru yapmadan önce, gelir durumunu belgeleyebilecek bazı evrakları hazırlamakta fayda vardır.

Mama ve Bez Yardımı Şartları Nelerdir?

Maddi durumu yetersiz olduğu için bebeğine bez ve mama temin edemeyen kişiler, destek başvurusunda bulundukları kuruma göre çeşitli şartları yerine getirmek zorundadır. Fakat söz konusu şartlara dair kesin hükümler mevcut değildir. Yani her kaymakamlık ya da muhtarlık, başvuru sahiplerinde birbirinden farklı şartlar arayabilir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak mama ve bez yardımı başvuru şartları açısından şu temel detayları kapsar:

 • Anne ve babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
 • Anne ve babanın sağ olması
 • Aile içinde kişi başına düşen yıllık gelirin, başvuru tarihi itibariyle sınır olarak belirlenmiş meblağdan düşük olması
 • Başvuru tarihi itibariyle bebeğin ya da bebeklerin sağ olması
 • Ebeveynlere ait gelir durumunun resmi evraklar ile belgelenebilmesi

Bu şartlar arasına bazı detayları eklemek mümkündür. Örneğin;

 • Tam vatandaşlık statüsüne sahip olmayıp Mavi Kart’a sahip olan ebeveynler de bu desteği talep edebilir.
 • Annenin doğum sırasında veya farklı bir sebeple vefat etmiş olması, babanın destek talep etmesine engel olmaz. Bununla beraber baba vefat etmiş ise anne kendi başına yardım talep edebilir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan destek süreci devam ederken annenin ya da babanın gelir durumunda olumlu değişim görülürse; mama ve bez parası ödemeleri kesilir.
 • Herhangi bir sebepten dolayı bebeğin ya bebeklerin vefat etmesi durumunda yardım kesilir.
 • Başvuru süreci tamamlandıktan sonra haksız destek alımının tespit edilmesi halinde, ödenen meblağ faizli olarak tekrar tahsil edilir.
 • Sahte belge ya da devlet memurunu aldatma yöntemlerini kullanarak destek almaya çalışan; başvuru sürecini hileyle sonuçlandırmak isteyenler için cezai yaptırım uygulanır.

Mama ve Bez Yardımı İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Mama ve bez yardımı için gerekli belgeler adı altında ilan edilmiş bir prosedür yoktur. Esas olarak TC kimlik kartı veya Mavi Kart ile birlikte, gelir durumunu belgeleyen resmi evraktan başka bir şey talep edilmez. Mama ve bez konusunda talep edilen yardımlar bir mahrumiyet durumuyla ilişkili olduğundan, başvuru sahiplerinde detaylı şartlar aranmaz.

Hatta bazı muhtarlıkların ve kaymakamlıkların, herhangi bir belge talep etmeden destek sunduğu bilinir. Maddi durumunun yeterli seviyede olmadığı pek çok kişinin bilgisi dahilinde olanlar, bazı özel vakıflardan da kolayca destek alır.

Mama ve Bez Yardımı Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-Devlet üzerinden ya da çeşitli devlet kurumlarının sağladığı sayfaları aracılığıyla sorgulama yapmak; ilgili kurumlardan hizmet almış olmayı gerektirir. Yani özel dernek, vakıf ve kurumların sağlayacağı hizmetler E-Devletten sorgulanamayacaktır. Bununla birlikte mama ve bez yardımı sorgulama işlemleri için E-Devletin herhangi bir hizmeti yoktur. Başvuru sahipleri, sorgulama yapmak için zaman zaman Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat etmelidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından E Devlet aracılığıyla sunulan “Doğum Parası Sorgulama” hizmeti, mama ve bez desteğiyle alakalı bir hizmet olmamaktadır. Mama ve bez yardımı talep etmiş olan başvuru sahiplerinin söz konusu hizmet aracılığıyla bilgi alması mümkün değildir. Doğum yardımı sorgulamaları ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-dogum-yardimi-basvuru-sonucu-sorgulama bağlantısı kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Mama ve Bez Yardımı Nasıl Alınır?

Mama ve bez yardımı alma 2021 yılı için, Sosyal Güvenlik Kurumu’na veya muhtarlıklara müracaat etmekle mümkün olur. Devlet kurumlarının ve özel vakıfların sunabildiği bu destekten sadece, gelir düzeyi düşük olan vatandaşlar faydalanabilir. İnternet üzerinden başvuru mümkün olmadığı gibi, talep edilecek evrakları elden sunmak esastır.

Başvuru sürecinde gereken belgeler ve sağlanması zorunlu olan temel şartlar, ilgili kurumdan mutlaka öğrenilmelidir. Çünkü yardımlar, değişiklik gösterebilen şartlar kapsamında sağlanabilir. Geçen yıl veya daha eski zamanlar için ilan edilmiş temel koşulların değişebilecek olduğu unutulmamalıdır.

Mama ve Bez Yardımı Ne Zaman Yatar?

Bebeğinin ya da bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler, başvuru yapmış oldukları tarihe bağlı olarak değişebilecek zamanlarda ödeme alabilir. Mama ve bez destekleri için özellikle belirlenmiş ödeme zamanları yoktur. İhtiyaç durumu ve başvuru sahiplerine dair çeşitli detaylar, yardımların iletilme sürecine etki edebilen faktörlerdir.

Yardım tutarlarının başvuru sahiplerine ulaşmasında genel olarak PTT aracılık eder. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu elden para teslimi gerçekleştirmez. Mama ve bez yardımının yattığı tarih ise genel olarak ayın 1’inci günüyle 10’uncu günü arasıdır. Özel vakıflardan veya derneklerden alınacak destekler için belli bir ödeme tarihi mevcut değildir. Herhangi bir özel kurum, sağlayacağı destekler konusundaki tüm esasları kendi belirler.

Mama ve Bez Yardımı Kimlere Verilir?

Mama ve bez yardımı alabilecek kişiler, çocuklarının gıda ve bez ihtiyaçlarını karşılayamayan yoksul ebeveynlerden oluşur. Yani çocuğu olan herkes devletten mama ve bez konusunda yardım talep edemez. Kimlerin bu desteği alabilecek olduğu; yıllık enflasyon oranlarına ve daha başka ekonomik verilere göre belirlenmiş olan asgari tutara bağlıdır.

Genel olarak ise kişi başı gelirin asgari ücretten düşük olduğu ailelere bu destek sunulur. Asgari ücretin yarısı, üçte biri ya da dörtte biri gibi farklı oranlamalar söz konusu olabilir.

Mama ve Bez Yardımı Ne Kadar?

Başvuru sahiplerinin alabilecek olduğu yardım tutarları birbirinden farklı olabilir. Örneğin üç çocuklu bir aileye sağlanacak yardım, tek çocuklu bir ailenin hak ettiği yardımdan daha fazladır. Bununla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu bazı dönemler için sabit yardım tutarları üzerinden ödeme yapabilir.

Desteğin sunulacağı süreçte ekonominin genel durumu, başvuru sahiplerinin ihtiyaç düzeyi vb. detaylar bu konuda belirleyicidir. “Mama ve bez yardımı ne kadardır?” sorusuna verilebilecek kesin bir cevap yoktur.

Mama ve Bez Yardımı Ne Kadar Süre ile Verilir?

Devletten alınabilecek olan tüm para yardımları gibi mama ve bez desteklerinde de belli kotalar mevcuttur. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden alınabilecek olan yardımlar, yaklaşık 2 yıl boyunca verilir. Mama ve bez yardımı süresi, başvuru sahiplerinin şartlara uyumluluğuyla da yakından alakalıdır. Eğer 2 yıl tamamlanmadan önce hak ediş statüsü kaybedilirse destek iptal edilebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden alınmış 2 yıllık destek sonrasın hala bir mahrumiyet söz konusuysa, yeni bir başvuru gerçekleştirilmesi mümkündür. Fakat bebeğin büyümesi ile beraber bez ihtiyacının ortadan kalkması, desteği defalarca talep edebilme yönünden bir engeldir. Tuvalet eğitimi sürecini geride bırakan ve beze ihtiyaç duymayan küçük çocuklar için bu destek sağlanmaz. Ayrıca mama ile beslenme süreci yani 6 – 12 aylık dönem, söz konusu desteklerin süre zarfını belirler.

Mama ve Bez Yardımı Kaç Yaşındaki Bebeklere Verilir?

Mama ve bez yardımı alabilecek kişiler, zorunlu sebeplerden dolayı bez kullanması gerekli olan çocukları için bu yardımı talep edebilir. Yani bebeklerin yaş durumuna göre herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. Fakat 2 – 3 yaşından itibaren bez kullanımı olağan bir durum sayılamayacağından; bu yaşları geride bırakmış bebekler için bez yardımı sağlanmayabilir.

Çeşitli ürolojik hastalıklar sebebiyle altını ıslatan ya da dışkılama konusunda problem yaşayan küçük çocuklar için durum farklıdır. Heyet raporu ve benzeri evraklar aracılığıyla, bez ihtiyacının devam ettiği belgelenirse yardım süreci uzayabilir.

Bununla beraber mama ve bez yardımı kapsamında öncelikli olan destek grubunu, yenidoğan bebekler ve en fazla 12 aylık bebekler oluşturur. En geç 24. ay itibariyle söz konusu yardımların kesilmesi muhtemeldir. Çünkü 2 yaştan itibaren mama tüketimi ve bez kullanımının devam etmeyecek olduğu öngörülür.

Yorumlar

 1. Fatma dedi ki:

  Mrb eşimi işten çıkardılar doguma 1 hafta kala üçüzlerimiz oldu 2 bucuk aylik bez mama yetismiyor lütfen yardım edermisiniz ev kira yeni evliyiz taksitlerimiz cok yardim edin allah rizasi icin sadece bez mamada yardim edermisin

 2. Aysun dedi ki:

  İhtiyaç 3 çoçuğum var asgari ücret yetmiyor yetişemitoruz

 3. Tuba dedi ki:

  Eşim sigortalı fabrika işçisi asgari ücretle çalışıyor kiraciyim 3 çocuğum var bebeğim 20 günlük mama ve beze ihtiyacım var allah rızası için kendim icin bisey istemiyorum bebeğim için bez mama oya çok ihtiyacım var

 4. Eylem dedi ki:

  Selamun aleyküm. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Korona virüsü sebebi ile restoranlar kapatıldı. Eşim çalışmıyor. Bebeğim var. Perişan olduk. Allah rızası için destek olurmusunuz? Para istemiyorum. suleyman.eylemmm @ gmail . com

 5. Reşat dedi ki:

  Ben çalışmıyorum kiradayim 3 çocuğum var bez ve mama yardımı istiyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kaymakamlıklarda ve Belediye bünyesinde bulunan sosyal yardım birimlerine başvurmalısınız.

 6. açelya dedi ki:

  2 aylık kalp hastası bebeyim var mama alamıyorum eşim insatta calisiyo oda is olursa zor durumdayım bana yardımcı olun lütfen kirami elektirik ö diyemiyorum sesimi duyun ne olur

 7. Ahmet dedi ki:

  merhabalar, işsizim, yeşilkartlıyım herhangi bir gelirim yok adıma kayıtlı herhangi bir tapu vs yok, mama ve bez yardımına başvurabilirmiyim 2016 yılında bir çocuğum doğdu.internetten başvuru imkanım varmı.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Mama ve bez yardımı olarak geçmiyor yardımlar. Ancak durumunuzu belirterek başvurunuzu https://www.acikkapi.gov.tr/ linkinden yapabilirsiniz.

 8. Eda dedi ki:

  Eşim sigortasız çalışıyor aylık 1600 alıyor ev kira 8 aylık çocuğum var bez ve mama yardimi almak istiyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kaymakamlık ve Belediyeler bünyesinde bulunan sosyal hizmetler müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz.

 9. Eylem Metin dedi ki:

  Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Mahcup olarak mesaj yazıyorum. Rahatsız ediyorsam özür dilerim. Annem ve babam 10 sene önce boşandılar. Rahmetli dedem ve babaannem büyüttü beni. Dedem 7 sene önce vefat etti. Allah vefat etmişlerin mekanını cennet etsin. Babaannem 70 yaşında. Yüksek tansiyon, kalp hastası. Allah hastalara şafi isimi ile şifa nasip etsin. 1 kere evlilik yapmış, boşanmış bir insan ile evlilik yaptım. Eşimin 3 tane çocuğu var. 3 tane çocuğu için her ay nafaka ödüyor. İkamet ediyor olduğumuz daire kira. Elektirik faturası, su faturası, mutfak masrafı. Eşim 2 milyar maaş alıyor, sigortalı olarak çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezine 2 kere mesaj yazdım. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfına gittim. Eşim sigortalı olarak çalışıyor diye destek olmuyorlar. Allah bağışlarsa 1 tane bebeğim var. Bebeğimin ihtiyacı olan malzemeleri temin etmek konusunda zorlanıyoruz. Allah rızası için destek olurmusunuz? İnsanın başına her şey geliyor. ? muhammedmustafaninannesi@gmail.com

 10. Eylem Metin dedi ki:

  Hayırlı cumalar. İkamet ediyor olduğumuz ev kira. Eşimin boşanmış olduğu evliliğinden 3 tane çocuğu var. 3 tane çocuğu için her ay nafaka ödüyor. 15 aylık bebeğim var. Doktor kalp kapağı kapanmamış diyor. Bebek kıyafeti, bebek maması, bebek bezi, ıslak mendil, erzak, odun ihtiyacım var. Hava soğuk. Üşüyoruz. Kıyafetlerimi yakıyorum ısınmak için. Allah rızası için, mübarek cuma gününün hürmeti için destek olurmusunuz? Pisikolojim bozuldu. 2 tane ilaç içiyorum. Eşim ile boşanma aşamasına geldik. İnsanın başına her şey geliyor. Kalp kıracak şekil hitap etmezseniz mutlu olurum. muhammedmustafaninannesi@gmail.com

 11. Allah rızası için destek olurmusunuz? muhammedmustafaninannesi@gmail.com dedi ki:

  Bebek bezi, ıslak mendil, bebek maması, bebek kıyafetleri, erzak, odun, kömür ihtiyacım var. Eşimin boşanmış olduğu evliliğinden 3 tane çocuğu var. 3 tane çocuğu için her ay nafaka ödüyor. Oturduğumuz ev kira. Ev kirası ödüyor. 2 milyar maaş alıyor. Sigortalı olarak çalışıyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfı destek olmuyor. Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezine mesaj yazdım. Fotoğraf göndereceğim. Dolandırıcı değilim. Allah korkusu olan insanım. Allah rızası için destek olurmusunuz? muhammedmustafaninannesi@gmail.com

 12. Asiye dedi ki:

  İyi günler
  Asgari ücretli işte çalışıyorum , eşim işten çıktı
  Bez ve mama yardımından faydalanabilir çiyim ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maalesef asgari ücretli çalışan ailelere verilmiyor.

 13. Miyase dedi ki:

  Merhaba
  Benimde 3 cocugum var 6 ve 3 yasinda iki oglumvar kizimda 3 aylik esim insaat iscisi dogru durus isi yok evimiz kira surekli gelen bi gelirimiz yok yardimci olursaniz sevinirim

 14. Aysun dedi ki:

  Benim eşim asker enistem sigortalı aynı evde kalıyoruz bez ve mama parası alabilir miyim acaba

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   sizin geliriniz yok ise belediye ve kaymakamlığa müracaat ederek sosyal yardım alabilirsiniz.

 15. Emine dedi ki:

  Merhaba 3 yaşında kızım var 3 aylıkta hamileyim eşim diyabet hastası ayaklarında yaralar var çalışmıyordu 1 aydır cezaevine girdi kirami elektrigimi suyu kızımın ve Kendi ihtiyaçlarımizi gideremiyorum çok sıkıntılı günler geçiriyoruz ailem ve eşimin ailesi hiçbir konuda yardımda bulunmuyorlar acaba sosyal hizmetler müdürlüğünden yardım alabilirmiyim cevap verirseniz sevinirim

 16. Emine dedi ki:

  Meraba 3 yaşında bir kızım var eşim şuan 3 aylikta hamileyim eşim diyabet hastası ve ayakları hepsi yara çalışamıyor ve 1 aydır cezaevine girdi kiraciyim çok sıkıntılı günler geçiriyoruz kirami elektrigimi felan odeyemiyorum acaba sosyal hizmetlerden yardım alabilirmiyim cevap yazarsanız sevinirim

 17. Ferhat karaçalı dedi ki:

  Merhaba

  Mama ve bez yardımı istiyoruz
  2000 TL maaş alıyorum
  1000 TL kira

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   en az asgari ücret alanalar bu yardımı sağlanmamaktdır.

 18. Aytül dedi ki:

  2 tane cucugum.var ikisinede bez kulaniyorum biri 2 aylik biri 22 aylik kirada oturuyorum bebegime mamada veriyorum.esim asgeri ucretle calisiyor yetmiyor acaba nasil yardim alabirim

 19. Eylem dedi ki:

  1 yaşında çocuğum var. Bebek bezine, ıslak mendile, bebek bisküvisine, kutu süte, 1 yaş 2 yaş erkek bebek kıyafetlerine ihtiyacım var. Allah rızası için destek olurmusunuz? Para istemiyorum. Kendim için bir şey istemiyorum. Başka bir yerde satacak diye düşünüyorsanız bebek bezi paketini açabilirsiniz. Postahane kargosu ile göndermek isterseniz mutlu olurum. Dua ederim. Mahalle muhtarının cep telefonu numarasını yazacağım. Kendisi ile iletişim kurabilirsiniz. Cep telefonu kullanıyorsun diyeceksiniz. Herkes iphone marka cep telefonu kullanmıyor. Bim cell hat kullanıyorum. Turkcell hat pahalı. Vodafone hat pahalı. Çocuğunuz mama mama diyerek uyudu mu? Hazreti Muhammed komşusu açken tok uyuyan müslüman değildir demiş. Unutmuşlar. Şekerli su, kutu süt ile büyüttüm çocuğumu.
  emtn2018@gmail.com
  Mail adresim.

 20. Esma dedi ki:

  Merhab. 4 çocuk annesiyim bebek bezi ve mamaya ihtiyacım var eşim asgari ücret çalışıyor kirada oturuyorum zor geçiniyorum bana yardım edin nereye başvuru yapsam olmuyor çünkü eşimin adına kayın pederimin evi var lütfen zor durumda olmasam inanın hiç yazmazdım gerekli evraklar var elimde ama bize inanmıyorlar

 21. Betül dedi ki:

  Eşim asgari ucret ile calisiyor ilk bebegimiz bebek ve bez yardımı almak istiyoruz alabilir miyiz

 22. Izmir dedi ki:

  Defalarca telefon açtım böyle bir yardımın hiç olmadığını söylüyorlar. Peki devlet bu yardımı çıkardıysa başvuru kurumları ne için yok böyle bir yardım diyerek geri çeviriyor. Yer izmir. Lütfen yardımcı olurmusunuz. Ne yapılması lazım daha yüksek mercileremi basvurucaz

 23. Elif dedi ki:

  Merhaba eşim özel guvenlikti kadroya geçti ama maaş da bir değişiklik olmadı ayrıca ev kira ve kredi ödüyoruz 15 aylık kızım var 2. ye hamileyim 1 ay sonra doğum gerçekleşecek bizim gelecek yardıma çok ihtiyacımız var başvur nereye yapılıyor BIZE YARDIM YAPILMASI MÜMKÜN MÜ BU ŞARTLARDA Tskr ederiz

 24. Cihan dedi ki:

  Merhaba ben çalışmıyorum yeni işten çıkarıldım gelir belgesi ibrazı edemiyeceğim yinede bez ve mama yardımı alabilirmiyim teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sosyal hizmet müdürlükleri müracatınız değerlendirecek ve gelir durumunuza göre yardım yapabilir. adı tam anlamıyla mama ve bez yardımı olmasa da bir yardım işlemi başlatılabilir.

 25. Cengiz dedi ki:

  Engeli yim bebeğim için nasıl mama ve bez yardım alabilirim

 26. Fatma dedi ki:

  4 çocuğum var ikisi ikiz mama ve bez parasını nasıl alabilirim eşim asgari ücretle calışıyor acil ihtiyacım var 13 kasım 2018 de doğum yaptım ikizleri

 27. Esra dedi ki:

  Merhabalad 4 ay once dogum.yaptim esim.asgarinucretli gorunuyor ama maas haczi oldugundan elimize gecen para 1500 ve kiraciyiz diger cocugum.bu sene ilk okula basliyor bebek icin bezve mama yardimi okula baslayacak olan icin ise anaokulu masrafi var bunlar icin benim.ne yapmam gerekiyir 144 bana yardim alamayacahimi soyledi ssk li oldugumuz icin muhtarlik fakirlik belgesi diye birsey yok dedi ne yapmam gerekiyor

 28. Burhan dedi ki:

  1.5 senedir çalışmıyorum 3 aylık 2 ci çocuğum için bez ve mama yardımı almak istiyorum fakat babamın evinde yaşıyorum babamında emekli maaşı olduğu için hiç bir sosyal yardımlaşma dan yararlanamıyor ben de onlarla beraber aynı evde yaşadığım için engel oluşuyor bebek bezi ve maması yardımından faydalanmak için ne yapabilirim?

 29. Nuran dedi ki:

  Eşim işsizlik maaşı alıyor.Benim sözlesmem askiya alındı 2 aylk bebegim var mama yediriyorum.sskdan işgörmezlik aliyorum.Acaba bez ve mama yardımi alabilir miyim.Evde kira 400 tl.kredimiz var.Gücüm yetmiyor artık

 30. faruk dedi ki:

  merhabalar asgari ücretin bir tık üstünde ücret aliyorum esim calismiyor evimiz kira 20 gunluk bebegimiz var
  bez ve mama yardimi alabilirmiyiz acaba? hanede kisi basina dusmesi gereken bi miktar varmidir hesaplamada?

 31. Büşra dedi ki:

  merhaba, doğuştan idrar tutma problemi olduğu için bez kullanan 13 yaşındaki bir kimse bez yardımından yararlanabilir mi?

 32. Esma dedi ki:

  Merhaba benim 4 çocuğum var.4 aylık bebeğim var malesef mama vermek zorunda kaldım hem bez hem mama yardımı nasıl alabilirim. Eşim asgari ücretle çalışıyor iki çocuktan okula gidiyor yetiştirmek çok zor

 33. Eylem Metin dedi ki:

  Merhaba. Evliyim. 8 aylık bebeğim var. Eşim asgari maaş ile sigortalı olarak çalıştığı için destek olmuyorlar. Eşim sigortalı olarak çalışmak zorunda. Bebeğimin kalp kapağı kapanmamış. Hastahaneye kontrol ettirmek için gidiyoruz. 4 numara bebek bezine, ıslak mendile, bebek bisküvisine ve kutu süte ihtiyacım var. İkamet etmekte olduğumuz ev kira. Eşimin ikinci eşiyim. Eşimin ilk eşinden 3 tane çocuğu var. 3 tane çocuğu için her ay nafaka ödüyor. Elektrik faturası, su faturası. 2 milyar 20 TL maaş yetmiyor. Para istemiyorum. Bebeğimin ihtiyaçlarını kargo ile göndermek için imkanınız var mı? Mutlu olurum. Dua ederim. Bir tane bebeği mutlu etmiş olursunuz. Allah rızası için mesajımı görmemezlikten gelmeyin. Şekerli su, çay ile büyüttüm bebeğimi. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın hatırı için bebeğime el uzatırmısınız. Bebeğimin isimini de Muhammed Mustafa koydum. Peygamber efendimiz gibi değerli bir insan olması için her gün dua ediyorum. Evlat sahibi olan ne söylemek istediğimi anlar. Evladınız karnı aç kafasını yastığına koydu mu? ?

 34. Fatma dedi ki:

  Sütüm gelmiyor mama alacak durumum yok allah icin bana yardımcı olun bebeğim durmadan ağlıyor açlıktan

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hemen belediyelere ve Kaymakamlıklarda bulunan sosyal hizmetler müdürlüklerine başvurun. Öncesinde mahalle muhtarına da başvuru yapın.

  2. NESLİHAN dedi ki:

   MERHABA NUMARANIZI YAZIN .
   herobabynin maması yiyorsa yardım edebilirim.

 35. arzu dedi ki:

  merhaba,
  adana da yaşıyorum. 6 aylık oğlum için bez ve mama yardımı için başvuru yapmak istedik. sosyal hizmetler müd. kaymakamlığa orası sgk ya, sgk belediye ye, valiliğe yönlendirdi. Adana içerisinde ki bütün birimleri gezdik fakat burada bu yardımların adını bilen bile yok. nasıl başvuru yapabilirim.

 36. Ayşe Altay dedi ki:

  Merhaba,
  Yeğenim %60 engelli ve 5 yaşında olmasına rağmen hala bezleniyor. Devletten bez yardımı alıyorduk ve bez raporunun süresini uzatmak için nereye başvurmalıyız? Bi doktora mı randevu almalıyız yoksa SSK ye mi gitmeliyiz?

 37. Fatma bagi dedi ki:

  Ben bez ve mama yardımı almak istiyorum esimin işi yok yani asgari ücret bile yok kendi evimizde yok kayinpederimin evinde kalıyoruz yenidoğan bebeğim var üstelik tüp bebek onunda borçlanarak tedavi gördük bez ve mama yardımı için hangi belgeler gerekli ve başka ne tür yardım alabilirim çok ihtiyacım var

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Muhtardan muhtaçlık (fakirlik) belgesi alarak Aile ve Sosyal yardım hizmetleri müdürlüklerinden yardım alabilmeniz mümkün. Bunu yanında ilçe ve il belediyelere de müracaat edebilirsiniz.

  2. Aysel karğı dedi ki:

   3tane çocuğum var biri okula gidiyor 2 yaşındaki oğluma mama ve bez istiyorum eşim askerden yeni geldi durumum düşük şuan yardimci olursanız sevinirim teşekkürler

 38. seyit dedi ki:

  bez ve gida yardimi almak istiyorum 0505 035 27 05 bana donersenir sevinirim

 39. SONA ŞAKİRLER dedi ki:

  merhaba bır yaşı 3 aylık kızım var dogum parasını alabılırmıyım ve nereye basburmak lazım ?dılekçe nereye yazalım?

 40. Sibel dedi ki:

  Merhabalar benim yeni haberim oldu bebeğim 6aylık bende alabiliyormuyum acaba ve nasıl başvuru yapıcam ?

 41. Seyda dedi ki:

  Bir yaşında oğlum var ve ikincisi olacak bez mama sıkıntısı çekiyorum bunun için nereyi aramaliyim yada basvurmaliuim iki çocuğun bezi maması zor olucak teşekkürler

 42. Ilkay dedi ki:

  Ssk degilim yesilkartim var bu yardımdan yararlana bilirmiyim acaba eşim yok 2 kızım var

 43. Sümeyra dedi ki:

  Oğlum 13 aylık Doğum parasını almadım eşim işlemleri eksik yapmış olmalı yeni öğrendim bende başvursam alabilirmiuim ve bez mana İçin de başvuru yapsam olırmu kiradayım ve gelirim Yok serbest meslek yapıyor eşim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Doğum yardımı için Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvuru yapmakta süre sıkkıntısı yok. 300 tl yardım için başvuru yapabilirsiniz. Diğer yardımlar için muhtaçlık belgesi gerekmektedir.

  2. yılmaz dedi ki:

   üsteki yoruma cevap değil DEVLET BU YARDIMLARI YAPMAK İÇİN NEDEN VATANDAŞIN PEŞİNE DÜŞMEZ İLLAKİ VATANDAŞ ARAYACAK T.C NİN %70 İLKOKUL MEZUNU KAÇ KİŞİ KANUNİ HAKLARINI BİLİYOR ÇOCUĞU NUFUSA KAYIT EDİLDİKTEN SONRA BİLGİLER OLUŞUYOR YOK SGK YA GİT AİLE BİLMEM NEYE GİT KAÇ KİŞİ BİLİYOR DEVLETİN O KADAR MEMURU NE İŞ YAPAR MUHALEFET DEĞİLİM ELİN GAVURİSTANINDA BÖYLE

 44. feride dedi ki:

  Ben başvurmam lazı

 45. Zeliha dedi ki:

  Merhaba ben yeni doğum yaptım şuan bebeğim 1 buçuk aylık
  Eşim 2 bucuk aydir çalışmıyor işsiz ben de çalışmıyorum acaba bez ve mama yardimi alabilir miyiz?

 46. Cansu dedi ki:

  Merabalarr benim iki cocuğum var biri öğrencii biri ise 15 aylık dogum parası aldım ama bez ile ilgili bilgim yoltuu tesadüf ögrdndim suan alabiliryim. Acaba malumm bezin tane fiatı 1tl ve yetişemiyoz yesil kartlıyım acaba verirlermii

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Mama ve Bez yardımı muhtaç ailelere şartları uygun olduğu takdirde veriliyor. Doğum yapan herkese tanınan bir hak değil.

 47. Hatice dedi ki:

  Merhaba benim ilk cocugum ve biz yardim filan almiyoruz esim asgeri ucretle gecindiriyor bizi ve ben ilk gunden beri mama aliyorum acaba basvuru nerde yapilir yapsam bile basvurum kabul olur mu?

 48. Emre Anik dedi ki:

  Mama yardımı

 49. Bahar dedi ki:

  Merhaba eşim sigortasız işte çalışıyor benim 8 aylık çocuğum var bez ve mama parasına yazılmak istiyorum ne yapmam gerekiyor yardım edermisiniz

 50. Alpay dedi ki:

  Merhabalar, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisiyim, Verdiğiniz Bilgiler tamamen yanlış. Kaymakamlıkta bez ve mama yoktur. Umut tacirliği yapmayın.